دانلود ویرایش سوم کتاب های American English File

دانلپد پیرایش سوم کتابهای American English File
With a wide range of exciting new digital material, including all new documentaries, this new edition of American English File is still the number one course to get your students talking. American English File Second Edition retains the popular methodology developed by world-renowned authors Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: language + motivation...

دانلود داستان های Family and Friends

دانلود داستان های Family and Friends
دانلود داستان های Family and Friends Supporting all teachers, developing every child Teachers love Family and Friends. The clear structure, fast-paced language syllabus, engaging songs and stories, and comprehensive assessment package make it one of the world's most popular courses for young learners. And now it's better than ever.

دانلود ویرایش اول کتاب های Family and Friends

دانلود ویرایش اول کتاب های Family and Friends
دانلود ویرایش اول کتاب های Family and Friends Supporting all teachers, developing every child Teachers love Family and Friends. The clear structure, fast-paced language syllabus, engaging songs and stories, and comprehensive assessment package make it one of the world's most popular courses for young learners. And now it's better than ever.

دانلود کتاب های Speakout

دانلود کتاب های Speakout
دانلود کتاب های Speakout Speakout 2nd Edition is a comprehensive six-level general English course for adults that has been developed in association with BBC Worldwide and BBC Learning English. The course integrates authentic video from popular BBC programmes into every unit and builds the skills and knowledge learners need to express themselves confidently in...

دانلود کتاب های Grammar Friends

دانلود کتابهای Grammar Friends
دانلود کتاب های Grammar Friends Carefully graded primary grammar practice course that makes grammar easy to understand and remember. The step-by-step grammar presentations in Grammar Friends introduce form, use and meaning in a way that even young beginner learners can understand and remember. The series was written to support...

دانلود ویرایش دوم کتاب های Solutions

دانلود ویرایش دوم کتاب های Solutions
دانلود ویرایش دوم کتاب های Solutions Solutions has been thoroughly modernized with 80% new content to draw in students, embed the grammar and vocabulary presented, and engage them in the tasks. Its guided approach builds up every student’s confidence, through step-by-step objectives, lots of practice, meaningful personalization activities, and exam preparation tasks. 

دانلود ویرایش سوم کتاب های Solutions

Solutions by Oxford University Press is now available in a third edition. The best-selling course for teenagers provides new and exciting content that is delivered using the successful methodology of the previous editions.  This edition offers a brand new comprehensive listening syllabus as well as word skills lessons, allowing students to master key...

دانلود کتاب های Taxi

یكي از معتبرترین و جذاب ترین متد های آموزش زبان فرانسه، Le neuvoux taxi است كه براي گروه های سني نوجوانان و بزرگسالان در نظر گرفته شده. این مجموعه در 3 جلد به صورت بسيار اصولی طراحي و تنظيم شده است، به طوری كه هر جلد آن در برگيرنده ی يكي از سطوح بین المللی (A1/A2-B1) آموزش زبان فرانسه...

دانلود کتاب های Hitit

سری کتاب های سه سطحی Yeni Hitit جهت آمادگی برای آزمون تومر زبان ترکی طراحی گردیده است. این کتاب توسط مرکز تحقیقات و کاربرد زبان ترکیه و زبان های خارجی دانشگاه آنکارا برای آموزش زبان ترکی به افراد غیر ترک زبان در 3 جلد تهیه شده است. جلد اول آن شامل 12 درس می باشد که پس از آشنانمودن با الفبای زبان ترکی، مسایل ساده اما...

دانلود ویرایش دوم کتابهای Family and Friends

دانلود کتابهای Family and Friends Supporting all teachers, developing every child Teachers love Family and Friends. The clear structure, fast-paced language syllabus, engaging songs and stories, and comprehensive assessment package make it one of the world's most popular courses for young learners. And now it's better than ever. New...

دوره های آموزشی

آخرین مقالات آموزشی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

58,000followersFOLLOW US