چهار نکته مهم در Reading آیلتس

IELTS Reading Tips
چهار نکتــــه مهم در Reading آیلتس چهار نکتــــه مهمی که می تواند در هنگام آزمون Reading آیلتس به شمــــا داوطلبین عزیز آیلتس کمک نماید. نکتــــه اول: در هنگام تست زدن دقت نمایید که ۶۰ دقیقـــه برای پاسخ به ۴۰ سوال دارید. بنابراین حدوداً ۹۰ ثانیـــه برای هر...

معیار نمره دهی در قسمت دوم IELTS Speaking

IELTS Speaking: Part 2
معیار نمره دهی در قسمت دوم آزمون Speaking آیلتس،‌ ممتــــــحن از شما می خواهد که در مورد موضوع داده شده یک تا دو دقیقه صحبت کنید. آیا می دانید معیار نمره دهی شما در این قسمت چگونه است؟بر اساس معیارهای ارزیابی آیلتس، نمره Speaking داوطلبین بر مبنای ۵ مورد بررسی می شود.

املای کلمات در Listening آیلتس چقدر تاثیر دارد؟

IELTS Listening: Spelling
The British Council’s LearnEnglish site answers this question clearly and succinctly: ‘Everything must be spelled correctly.’ So, what are the pitfalls? In this blog post we’re going to look at just one scenario The problem In the IELTS Listening test, you may have the answer spelled out for...

دوره های آموزشی

آخرین مقالات آموزشی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

58,000followersFOLLOW US