نتایج پایان دوره سطح EF- STARTER B

285

استــــــاد: وثوق  تاریــــــــخ: آبان ۱۳۹۸ شعبه: مرزداران

نام دانشجونمره کلاسیمیان ترمنمره کتبینمره شفاهینمره نهایی
پوریا کهوندی۱۹۹/۵غایب
محبوبه علی پور۲۰۸غایب۳۴
نرگس سادات۲۰۸/۵۱۷۳۷۸۳/۵
پریسا جباری۲۰۹۱۸

استــــــاد: حیدری  تاریــــــــخ: شهریور ۱۳۹۸ شعبه: مرزداران

نام دانشجونمره کلاسیمیان ترمنمره کتبینمره شفاهینمره نهایی
شهرزاد اثنی عشری156.574776
مهسا بیات1810194996
سپهر سعیدی1910155094
محمد بنی جمالی179145090
ماهک جواهری10684468
امیرعباس منصوری148غایبغایب

استــــــاد: حیدری  تاریــــــــخ: شهریور ۱۳۹۸ شعبه: مرزداران

نام دانشجونمره کلاسیمیان ترمنمره کتبینمره شفاهینمره نهایی
ماهان شایسته تبار2010194897
مهرشید شهبندیان179154687
امید حیدری157164684

استــــــاد: ساروخانی  تاریــــــــخ: مرداد ۱۳۹۸ شعبه: مرزداران

نام دانشجونمره کلاسیمیان ترمنمره کتبینمره شفاهینمره نهایی
علی محمدی۱۹۱۰۱۹/۵۴۵۹۳/۵
اعظم سجادی۱۸۱۰۲۰۴۶۹۴
زهرا آموز وند۲۰۹۱۷/۵۴۵۹۱/۵
پرناز بیگی۲۰۱۰۱۹/۵۴۹۹۸/۵
نفیسه علایی۲۰۹۱۷/۵۴۶۹۲/۵
نسرین مرادی۱۸۷۱۴۳۶۷۵
زینب قلعه وند۲۰۱۰۲۰۴۸۹۸
فرهاد سرآبادانی۲۰۸۱۷۳۸۸۳
مهرشاد رضایی۲۰۱۰۱۶۴۰۸۶

استــــــاد: وهابی  تاریــــــــخ: اردیبهشت ۱۳۹۸ شعبه: مرزداران

نام دانشجونمره کلاسیمیان ترمنمره کتبینمره شفاهینمره نهایی
ایوب محمودی178143978
آنیتا حاج علی1910194290
رضا حبیب پور188153778

نظر خود را با ما در میان بگذارید!

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید