معیار نمره دهی در قسمت دوم IELTS Speaking

IELTS Speaking: Part 2
معیار نمره دهی در قسمت دوم آزمون Speaking آیلتس،‌ ممتــــــحن از شما می خواهد که در مورد موضوع داده شده یک تا دو دقیقه صحبت کنید. آیا می دانید معیار نمره دهی شما در این قسمت چگونه است؟بر اساس معیارهای ارزیابی آیلتس، نمره Speaking داوطلبین بر مبنای ۵ مورد بررسی می شود.

دوره های آموزشی

آخرین مقالات آموزشی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

58,000followersFOLLOW US