IELTS Grammar - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

دسته: IELTS Grammar

IELTS Grammar

گرامر برای آیلتس

در این بخش از مقالات سعی خواهد شد دستور زبان و گرامر مورد استفاده در آزمون آیلتس از سطح پایه تا بسیار پیشرفته به شما زبان آموزان و دنبال کنندگان آموزشگاه زبان رادتایم آموزش داده شود.

گرامر parts of speech

گرامر بخش مهمی از زبان انگلیسی محسوب می شود خصوصا گرامر parts of speech

 مهمترین گرامر برای آیلتس

یکی دیگر از مولفه­ های مهم کسب نمره بالا در آزمون آیلتس، توانایی استفاده از انواع مختلف زمان و حالت در بخش­های نوشتاری و گفتاری آزمون آیلتس است.

 • اگر فردی بتواند نشان دهد که در استفاده از جملات مختلف در هر یک از زمان­های حال، گذشته و آینده همراه با حالت­های آن زمان،
 • مثل انواع حالت­ های ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری به یک اندازه راحت است،
 • امتیاز باند او در آزمون با استفاده از این روش بیش­تر می­شود.
 • اجازه بدهید دستورزبان زمان­ها در آزمون آیلتس را به طور مفصل بررسی کنیم.
 • زمان فعل به زمان انجام گرفتن آن، یعنی زمان وقوع رویدادی یا انجام شدن عملی دلالت دارد.
 • در جمله هر فعل اصلی زمان خاصی دارد.

 

مهمترین گرامر برای آیلتس | در زبان انگلیسی سه زمان وجود دارد :

1 زمان حال

2 زمان گذشته

3 زمان آینده

1. دستور زبان زمان­ها در آزمون آیلتس؛ زمان حال

زمان حال به چهار نوع زمان دیگر تقسیم می­شود :

2. زمان حال ساده:

 • زمان حال ساده بر عملی دلالت دارد که هر روز به طور منظم اتفاق می­افتد، برای مثال؛ خورشید از سمت مشرق طلوع می­کند.
 • ساختار جمله در زمان حال ساده به صورت فاعل + فعل + مفعول (O + V + S) هست.

3. زمان حال استمراری یا در جریان :

 • زمان حال استمراری یا در جریان بر عملی دلالت دارد که در لحظه سخن گفتن از آن نیز در حال انجام یا در جریان است. برای مثال؛
 • It is raining today. هوا بارانی است
 • I am going to school. من به مدرسه می­روم
 • ساختار زمان حال استمراری در جمله به صورت فاعل + افعال to be + فعل به صورت ing +مفعول (O + V-ing + is / am / are + S) هست.

زمان حال کامل یا ماضی نقلی :

 • زمان ماضی نقلی یا حال کامل بر انجام عملی دلالت دارد که انجام شده و به پایان رسیده است.
 • این زمان بر عملی دلالت دارد که در طی زمان حال انجام شده و به پایان رسیده است.

برای مثال؛

  • I have finished my work. (من کارم را تمام کردم)
  • Ram has killed Ravana. (رام راوانا را کشت)
  • ساختار جمله در زمان حال کامل یا ماضی نقلی به صورت فاعل + has/have + (وجه وصفی) فعل + مفعول (O + (participle)V + S) هست.

زمان حال کامل استمراری:

 • زمان حال کامل استمراری بر انجام عملی در بازه زمانی گذشته تا حال دلالت دارد.

برای مثال؛

  • I have been reading this book. (من این کتاب را خوانده ­ام)
  • Rohan has been postponing his trip. (روحان سفر خودش را به تعویق انداخته است)
  • ساختار جمله در زمان حال کامل استمراری به صورت فاعل + has/have + been + ing – فعل + مفعول (O + V-ing + been + has/have + S) هست.

2. دستور زبان زمان­ها در آزمون آیلتس؛ زمان گذشته

زمان گذشته نیز مانند زمان حال به چهار نوع زمان دیگر تقسیم می­شود :

 1. زمان گذشته ساده:
  • زمان گذشته ساده بر انجام عملی در گذشته یا قبل از زمان حال دلالت دارد. برای مثال؛
  • I wrote a letter to the authorities. (من نامه­ای را برای مقامات نوشتم)
  • I watched the movie yesterday. (من دیروز فیلم تماشا کردم)
  • She knew about the paranormal activities at the house. (او در مورد فعالیت­های ماوراء الطبیعه در خانه اطلاع داشت)
  • ساختار جمله در زمان گذشته ساده به صورت فاعل + فعل (به صورت گذشته) + مفعول (O + (past)V + S) هست.
 1. زمان گذشته استمراری یا مداوم:

 • زمان گذشته استمراری یا مداوم بر انجام عملی در زمان گذشته دلالت دارد که برای مدتی در زمان گذشته ادامه داشته است.

برای مثال؛

  • I was writing a letter to the authorities. (من به مقامات نامه می­نوشتم)
  • I was watching the movie yesterday. (من دیروز فیلم تماشا می­کردم)
  • She knew about the paranormal activities at the house. (او در مورد فعالیت­های ماوراء الطبیعه در خانه اطلاع داشته است)
  • ساختار جمله در زمان گذشته استمراری یا مداوم به صورت فاعل + was/were + ing + فعل + مفعول (O + V-ing + was/were + (past)V + S) هست.

2. زمان گذشته کامل:

 • زمان گذشته کامل بر انجام و پایان عملی در زمان گذشته دلالت دارد.
 • این زمان عمل کامل یا تمام شده در زمان گذشته را نشان می­دهد.

برای مثال؛

  • I had written a letter to the authorities. (من نامه به مقامات نوشته بودم)
  • Ravi had taken the thief to the police. (راوی دزد را به پلیس برده بود)
  • My colleague had resigned before the pandemic. (همکارم قبل از بیماری واگیر استعفا داده بود)
  • ساختار جمله در زمان گذشته کامل به صورت فاعل + had + (وجه وصفی) فعل + مفعول (O + (participle)V + had + S) هست.

 

3. زمان گذشته کامل استمراری :

 • زمان گذشته کامل استمراری بر انجام عملی در زمان گذشته دلالت دارد
 • که برای مدت طولانی در گذشته ادامه داشته است.

برای مثال؛

  • I had been writing regular letters to the authorities. (من نامه ­های مرتب به مقامات می­نوشتم)
  • The guide had been showing around the fort to the visitors. (راهنما در اطراف قلعه به بازدیدکنندگان نشان داده شده بود)
  • The soldiers had been marching for days before reaching the border. (سربازان قبل از رسیدن به مرزها روزها راهپیمایی کرده بودند)
  • ساختار جمله در زمان گذشته کامل استمراری به صورت فاعل + had been + (وجه وصفی) فعل + مفعول (O + (participle)V + had been + S) هست.
توجه : در زمان حال کامل یا ماضی نقلی نمی­توان اطلاعاتی را در مورد زمان به جمله اضافه کرد، در حالی که در زمان گذشته کامل می­توان اطلاعاتی را در مورد زمان به جمله اضافه کرد.

برای مثال؛

جمله “I have completed my work in the morning” از لحاظ قواعد دستوری غلط است، اما جمله “I had completed my work in the morning” درست است.

 1. دستور زبان زمان­ها در آزمون آیلتس؛ زمان آینده :
 2. زمان آینده ساده :

زمان آینده بر انجام عملی در آینده دلالت دارد.

برای مثال؛

 •    I will write a letter to the authorities. (من نامه­ای به مقامات می­نویسم)
   • India will soon emerge as a superpower. (هند به زودی به یک ابرقدرت تبدیل می­شود)
   • The divisions between the factions will disappear someday. (اختلاف بین احزاب روزی از بین می­رود)
   • ساختار جمله در زمان آینده ساده به صورت فاعل + will/shall + فعل + مفعول (O + V + will/shall + S) هست.

 

 1. زمان آینده استمراری یا مداوم:

زمان آینده استمراری یا مداوم بر انجام عملی دلالت دارد که در آینده ادامه خواهد داشت.

برای مثال؛

  • I will be writing a letter to the authorities. (من به مقامات نامه خواهم نوشت)
  • India will be emerging as a superpower soon. (هند به زودی به یک ابرقدرت تبدیل خواهد شد)
  • The divisions between the factions will be disappearing someday. (اختلاف بین احزاب روزی از بین خواهد رفت)
  • ساختار جمله در زمان آینده استمراری یا مداوم به صورت فاعل + will/shall + be + فعل + مفعول (O + V + will/shall + be + S) هست.