دسته: پادکست صوتی

برای بسیاری از افرادی که مشغله زیادی دارند،‌مطالعه یک کتاب براحتی امکان پذیر نیست. بدین جهت گوش کردن به پادکست های صوتی می تواند کمک شایانی به این افراد نماید. پادکست های این بخش با ۲ لهجه آمریکایی و بریتانیایی بوده. همچنین سطح زبانی مورد نیاز برای گوش کردن به این پادکست ها در ابتدای هر پادکست مشخص گردیده است.

Line Management

این پادکست با عنوان Line Management مناسب سطح Intermediate میباشد. امیدوارم از این پادکست British Council لذت ببرید. با موسسه زبان رادتایم همراه باشید....
 
بیشتر بخوانید
motivation in workplace

Motivation in the Workplace

این پادکست با عنوان Motivation in the Workplace مناسب سطح Intermediate میباشد. امیدوارم از این پادکست British Council لذت ببرید. با موسسه زبان...
 
بیشتر بخوانید

Products and Brands

این پادکست با عنوان Products and Brands مناسب سطح Intermediate میباشد. امیدوارم از این پادکست British Council لذت ببرید. با موسسه زبان رادتایم همراه باشید. Products...
 
بیشتر بخوانید

Interviewing Techniques

این پادکست با عنوان Interviewing Techniques مناسب سطح Intermediate میباشد. امیدوارم از این پادکست British Council لذت ببرید. با موسسه زبان رادتایم همراه باشید....
 
بیشتر بخوانید

Going Global

این پادکست با عنوان Going Global مناسب سطح Intermediate میباشد. امیدوارم از این پادکست British Council لذت ببرید. با موسسه زبان رادتایم همراه باشید. Going...
 
بیشتر بخوانید

Managing Conflict

این پادکست با عنوان Managing Conflict مناسب سطح Upper-intermediate میباشد. امیدوارم از این پادکست British Council لذت ببرید. با موسسه زبان رادتایم همراه باشید. Managing...
 
بیشتر بخوانید

Public Relations

این پادکست با عنوان Public Relations مناسب سطح Intermediate میباشد. امیدوارم از این پادکست British Council لذت ببرید. با رادتایم همراه باشید. Public Relations...
 
بیشتر بخوانید

Work Burnout

این پادکست با عنوان Work Burnout مناسب سطح Upper-intermediate میباشد. امیدوارم از این پادکست British Council لذت ببرید. با رادتایم همراه باشید. Work Burnout...
 
بیشتر بخوانید