آزمون لیسنینگ آیلتس - IELTS Listening | مهارت شنیداری آیلتس

آزمون لیسنینگ آیلتس

3655 بازدید
آزمون لیسنینگ آیلتس

مرور اجمالی بر آزمون لیسنینگ آیلتس (IELTS Listening)

آزمون لیسنینگ آیلتس ( IELTS Listening ) برای آزمون آیلتس آکادمیک و آزمون آیلتس عمومی یکسان است. در پاسخ به چهار مورد ضبط شده باید به 40 سوال پاسخ دهید. به چهار قطعه ضبط‌شده گوش خواهید داد که ترکیبی از مونولوگ‌ها و مکالمه‌های طیفی از سخنرانان بومی هستند و هر صدای ضبط شده را فقط یک بار می‌شنوید. برای هر بخش از آزمون لیسنینگ آیلتس ( IELTS Listening ) 10 سوال وجود دارد.

مدت زمان آزمون لیسنینگ آیلتس ( IELTS Listening ) : 30 دقیقه

سوالات آزمون لیسنینگ آیلتس ( IELTS Listening ) مهارت شما را در موارد زیر موارد بررسی قرار می دهد :

 • ایده اصلی و اطلاعات جزئی و دقیقی که دریافته اید.
 • نظرات و نگرش سخنرانان
 • هدف از یک گفته
 • توانایی دنبال کردن توسعه ایده‌ها.

جزئیات بخشبندی آزمون لیسنینگ آیلتس ( IELTS Listening ) :

صوت نخست : گفتگوی بین دو نفر که در یک زمینه اجتماعی روزمره اتفاق می افتد.

صوت دوم : یک صحبت انفرادی در یک زمینه اجتماعی روزمره، به عنوان مثال. سخنرانی در مورد امکانات محلی.

صوت سوم : مکالمه بین حداکثر چهار نفر که در زمینه آموزشی یا تمرینات درسی، به عنوان مثال. یک مدرس دانشگاه و یک دانشجو در حال بحث در مورد یک تکلیف هستند.

صوت چهارم : یک صحبت انفرادی در مورد یک موضوع دانشگاهی، به عنوان مثال. یک سخنرانی دانشگاهی.

سولات چند گزینه ای آزمون لیسنینگ آیلتس ( IELTS Listening )

سوالات چند گزینه ای را می توان با یک پاسخ صحیح یا بیش از یک پاسخ صحیح پاسخ داد. سوال را با دقت بخوانید تا بررسی کنید چه تعداد پاسخ لازم است.

در یک سؤال چند گزینه‌ای، که از شما خواسته می‌شود یک پاسخ صحیح (A، B یا C) را انتخاب کنیدبه صورت زیر خواهد بود:

 • یک سوال با سه پاسخ احتمالی آن
 • از سه روش احتمالی ابتدای جمله را باید تکمیل نمایید.

در یک سوال چند گزینه‌ای، جایی که از شما خواسته می‌شود بیش از یک پاسخ صحیح را انتخاب کنید، فهرست طولانی‌تری از پاسخ‌های احتمالی به شما داده می‌شود و به شما گفته می‌شود که باید بیش از یک پاسخ را انتخاب کنید. سوالات چند گزینه ای برای آزمایش طیف گسترده ای از مهارت ها استفاده می شود. ممکن است از شما خواسته شود که درک دقیقی از نکات خاص یا درک کلی از نکات اصلی متن شنیداری داشته باشید.

نمونه سوال چند گزینه آزمون لیسنینگ آیلتس ( IELTS Listening )

نمونه سوال

صوت مربوطه

تطابق یا Matching

از شما خواسته می شود فهرست شماره ای از موارد را از آنچه در صوت لیسنینگ آیلتس می شنوید با مجموعه ای از گزینه ها در برگه سؤال مطابقت دهید. مجموعه گزینه ها ممکن است به نوعی معیار باشند.

تطبیق یا Matching مهارت گوش دادن به جزئیات را ارزیابی می‌کند و اینکه آیا می‌توانید اطلاعاتی را که در یک مکالمه درباره یک موضوع روزمره ارائه می‌شود، مانند شناسایی انواع مختلف اقامتگاه در هتل یا مهمان‌خانه را درک کنید. همچنین توانایی شما برای پیگیری مکالمه بین دو نفر را ارزیابی می کند. همچنین ممکن است برای ارزیابی توانایی شما در تشخیص روابط و ارتباطات بین حقایق در متن شنیداری استفاده شود.

نمونه سوالات تطابق یا Matching آیلتس لیسنینگ ( IELTS Listening )

نمونه نخست :

سوال نمونه

صوت مرتبط

نمونه دوم :

نمونه سوال

صوت مرتبط

پلان، نقشه، برچسب گذاری دایگرام

باید برچسب‌هایی را روی یک پلان (مانند یک ساختمان)، نقشه (مانند بخشی از یک شهر) یا نمودار (مثلاً یک قطعه از تجهیزات) تکمیل کنید. معمولاً می‌توانید پاسخ‌هایتان را از فهرستی روی برگه سؤال انتخاب کنید. این کار تطبیقی توانایی شما را برای درک، برای مثال، توصیف یک مکان، و مرتبط کردن آن با یک نمایش بصری ارزیابی می‌کند. این ممکن است شامل پیروی از دستورالعمل‌های بیان زبان باشد.

نمونه سوالات: طرح، نقشه، نمودار، لیبلینگ

نمونه سوال

صوت ضبط شده

فرم، یادداشت، جدول، فلو چارت، تکمیل خلاصه

در این کار تکمیلی، از شما خواسته می‌شود که جای خالی موجود در طرح کلی بخشی یا تمام متن شنیداری را پر کنید. طرح کلی بر ایده ها یا حقایق اصلی در متن تمرکز خواهد کرد. ممکن است:

 1. یک فرم: برای ثبت جزئیات واقعی مانند نام، آدرس، شماره تلفن استفاده می‌شود.
 2. مجموعه‌ای از یادداشت‌ها: برای خلاصه کردن اطلاعات با استفاده از طرح‌بندی استفاده می‌شود تا نشان دهد موارد مختلف چگونه با یکدیگر مرتبط هستند.
 3. یک جدول: برای خلاصه کردن اطلاعات مربوط به دسته بندی های واضح استفاده می شود – به عنوان مثال. مکان/زمان/قیمت،
 4. یک فلوچارت: برای خلاصه کردن فرآیندی استفاده می‌شود که دارای مراحل واضح است و جهت فرآیند با فلش‌ها نشان داده شده است.

شما کلمات حذف شده را، از یکی از این دو روش خواهید یافت:

 1. از فهرستی که در برگه سؤال ارائه شده است
 2. از صوت ضبط شده

شما باید به حد مجاز کلمات ذکر شده در دستورالعمل‌ها پایبند باشید و باید دقیقاً از کلمات صوت پخش شده، استفاده نمایید.

شما باید دستورالعمل ها را با دقت بخوانید زیرا تعداد کلمات یا اعدادی که باید استفاده کنید متفاوت است.. اگر بیشتر از حد مجاز کلمه استفاده کنید، پاسخ شما به عنوان نادرست علامت گذاری می شود، بنابراین محدودیت کلمه را برای هر سوال به دقت بررسی کنید. کلمات قراردادی آزمایش نمی شوند، به عنوان مثال. “Don’t”. کلمات خط فاصله به عنوان کلمات واحد به حساب می آیند، به عنوان مثال. “police-man”.

این کار تکمیل جاهای خالی روی نکات اصلی تمرکز می‌کند که شنونده به طور طبیعی در این نوع موقعیت‌ها ضبط می‌کند.

نمونه سوال: تکمیل فرم

نمونه سوال
فایل ضبط شده

نمونه سوال: تکمیل یادداشت

نمونه سوال
فایل صوتی

پاسخ

تکمیل جمله

در این تکلیف تکمیل جمله، از شما خواسته می‌شود مجموعه‌ای از جملات خلاصه اطلاعات کلیدی را بخوانید:

 • تمام متن شنیداری
 • از یک قسمت آن

سپس با استفاده از اطلاعات متن شنیداری، شکافی را در هر جمله پر خواهید کرد. یک محدودیت کلمه داده شده است، به عنوان مثال، “بیش از یک کلمه و/یا یک عدد” وجود ندارد.

شما باید دستورالعمل ها را با دقت بخوانید زیرا تعداد کلمات یا اعدادی که باید استفاده کنید متفاوت است. یک محدودیت کلمه داده شده است، به عنوان مثال، «بیش از دو کلمه و/یا یک عدد نیست». اگر بیشتر از حد مجاز کلمه استفاده کنید، پاسخ شما به عنوان نادرست علامت گذاری می شود، بنابراین محدودیت کلمه را برای هر سوال به دقت بررسی کنید. کلمات قراردادی آزمایش نمی شوند، به عنوان مثال. “don’t”. کلمات خط فاصله به عنوان کلمات واحد به حساب می آیند، به عنوان مثال. “police-man”.

تکمیل جمله بر توانایی شما برای شناسایی اطلاعات کلیدی در یک متن شنیداری تمرکز دارد. شما باید روابط عملکردی مانند علت و معلول را درک کنید.

نمونه سوال: تکمیل جمله

نمونه سوال
صوت ضبط شده

سوالات با پاسخ کوتاه

در نوع سؤال با پاسخ کوتاه، باید یک سؤال را بخوانید و سپس با استفاده از اطلاعات متن گوش دادن، یک پاسخ کوتاه بنویسید. گاهی اوقات به داوطلبان سؤالی داده می شود که از آنها می خواهد دو یا سه نکته را فهرست کنند. یک محدودیت کلمه داده شده است، به عنوان مثال، «بیش از دو کلمه و/یا یک عدد نیست». اگر بیشتر از حد مجاز کلمه استفاده کنید، پاسخ شما به عنوان نادرست علامت گذاری می شود، بنابراین محدودیت کلمه را برای هر سوال به دقت بررسی کنید. کلمات قراردادی آزمایش نمی شوند، به عنوان مثال. “نکن”. کلمات خط فاصله به عنوان کلمات واحد به حساب می آیند، به عنوان مثال. “مرد پلیس”. پاسخ کوتاه بر توانایی گوش دادن به حقایق عینی، مانند مکان‌ها، قیمت‌ها یا زمان‌ها در متن شنیداری تمرکز دارد.

نمونه سولات با پاسخ کوتاه

نمونه 1

نمونه سوال
صوت مرتبط

نمونه 2

نمونه سوال
صوت مرتبط

آمادگی برای آزمون لیسنینگ آیلتس

آزمون لیسنینگ آیلتس آزمون خیلی ساده ای بنظر نمی رسد ولی اگر برای این آزمون آمادگی کافی را کسب کرده باشید به سادگی می توانید به نمره مورد نظر خود دست یابید . بدین منظور شرکت رد کلاس لیسینینگ آیلتس راد تایم را به شما توصیه می کنیم  تا در کوتاه ترین زمان به نمره مورد نظر خود برسید.

منابع : 

ای دی پی

سوالات متداول

لیسنینگ آیلتس چند مرحله دارد؟

آزمون لیسنینگ آیلتس شامل 4 مرحله می باشد.

تفاوت آزمون لیسنینگ آیلتس جنرال با آکادمیک در چیست؟

آزمون لیسنینگ آیلتس در هر دو نوع آکادمیک و جنرال مشابه است.

مدت زمان آزمون لیسنینگ آیلتس چقدر است؟

تقریباً 30 دقیقه به اضافه 10 دقیقه زمان انتقال

5/5 - (9 امتیاز)
https://radtime.org/?p=8139
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد آزمون لیسنینگ آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: