ضرب المثل انگلیسی پرکاربرد 

ضرب المثل انگلیسی پرکاربرد 

875 بازدید
ضرب المثل های انگلیسی بخش مهمی از زبان انگلیسی هستند و یادگیری آنها به شما کمک می کند

ضرب المثل انگلیسی پرکاربرد + ترجمه

ضرب المثل های انگلیسی بخش مهمی از زبان انگلیسی هستند و یادگیری آنها به شما کمک می کند تا به طور طبیعی و روان تر انگلیسی صحبت کنید. ضرب المثل ها معمولاً حاوی نکات اخلاقی یا خردمندانه هستند و می توانند برای بیان ایده ها و احساسات پیچیده در یک جمله کوتاه استفاده شوند.

A bad workman always blames his tools.

معنی: یک کارگر بد همیشه ابزارهایش را سرزنش می کند.

ترجمه: بهانه آوردن برای شکست یا ناتوانی خود.


A bird in hand, is worth two in the bush.

معنی: یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در بوته است.

ترجمه: ارزش چیزی که در اختیار دارید بیشتر از چیزی است که ممکن است داشته باشید.


Absence makes the heart grow fonder.

معنی: دوری و دوستی.

ترجمه: وقتی کسی را برای مدتی نمی بینید، بیشتر دلتنگش می شوید.A cat has nine lives.

معنی: گربه نه تا جون داره.

ترجمه: گربه ها معمولاً از خطرات جان سالم به در می برند.


Actions speak louder than words.

دو صدا گفته چون نیم کردار نیست.


A chain is only as strong as its weakest link.

معنی: استحکام زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه آن است.

ترجمه: یک گروه یا سازمان به اندازه ضعیف ترین عضو آن قوی است.


Actions speak louder than words.

معنی: دوصد گفته چون نیم کردار نیست.

ترجمه: حرف زدن آسان است، اما عمل کردن سخت است.


A drowning man will clutch at a straw.

معنی: کسی که به آخر خط رسیده هر کاری برای نجات خودش انجام می دهد.

ترجمه: کسی که درمانده است، هر کاری برای زنده ماندن انجام می دهد.


Adversity and loss make a man wise.

معنی: سختی و از دست دادن فرد را پخته و خردمند می کنند.

ترجمه: تجربه سختی ها و شکست ها باعث می شود که انسان بالغ تر و عاقل تر شود.


A fool and his money are soon parted.

معنی: فرد احمق پولش (همه چیزش) را زود از دست می دهد.

ترجمه: افراد نادان معمولاً پول خود را به راحتی از دست می دهند.


A journey of thousand miles begins with a single step.

معنی: سفر طولانی با یک قدم شروع می شود.

ترجمه: برای رسیدن به یک هدف بزرگ، باید از قدم های کوچک شروع کنید.


A leopard can’t/doesn’t change its spots.

معنی: توبه گرگ مرگ است.

ترجمه: افراد بد ذات نمی توانند تغییر کنند.

دوره های آیلتس IELTS
دوره های آیلتس IELTS

All good things come to an end.

معنی: هر (چیز) خوشی را پایانی است.

ترجمه: همه چیز خوب در نهایت به پایان می رسد.


All’s well that ends well.

معنی: چیزی خوش است که پایانش خوش است.

ترجمه: مهم این است که پایان خوبی داشته باشید.


All that glitters is not gold.

معنی: هر گردی گردو نیست.

ترجمه: ظاهر فریبنده است و نباید فریب آن را خورد.


All’s fair in love and war.

معنی: در دعوا حلوا خیرات نمی کنند.

ترجمه: در عشق و جنگ هر کاری مجاز است.


Always put your best foot forward.

معنی: بهترینِ خود بودن.

ترجمه: همیشه بهترین رفتار و ظاهر خود را داشته باشید.


Among the blind the one-eyed man is king.

معنی: در شهر کورها، یک چشم پادشاست.

ترجمه: در میان افراد نادان، فردی که کمی باهوش تر است، به نظر می رسد که خیلی باهوش است.


An apple a day keeps the doctor away.

معنی: یک سیب در روز، دکتر را دور نگه می دارد

دوره های تافل TOEFL
دوره های تافل TOEFL

A penny saved is a penny earned.

معنی: یک پنی پس انداز شده، یک پنی به دست آمده است.

ترجمه: پس انداز کردن پول، به معنای کسب درآمد است.


A rolling stone gathers no moss.

معنی: سنگی که می غلتد، خزه نمی گیرد.

ترجمه: افرادی که همیشه در حال حرکت هستند، به موفقیت نمی رسند.


.Fall seven times and stand up eight

هفت بار زمين بخور اما هشت بار به پا خيز.


.Eyes always tell the trut

چشمهاى آدمها ، هميشه حقيقت رو ميگن.


.Nothing in the world smells as good as the person you love

هيچ چيز در جهان به خوبيِ بويِ کسي که دوستش داري نيست. 


.Strike while the iron is hot

تا تنور داغه بايد نون را چسبوند.


.You can’t have it both ways

نميتوني دوتاش رو بخوای.


.You can’t judge a book by its cover

از روي جلد کتاب نميشه درباره اون قضات کرد.


.You never know what you’ve got till it’s gone

هيچ وقت نميدوني چي داري مگر زماني که از دستش بدی.


.Too many cooks spoil the broth

آشپز که چند تا باشه غذا یا شور میشه یا بی نمک.


To beat a dead horse.

آب تو هاون کوبیدن.


.A stitch in time saves nine

جلوی ضرر را هر موقع بگیری منفعت است.


.Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise

سحر خیز باش تا کامروا شوی.


.Honesty is the best policy

صداقت بهترین سیاست است.


.You can’t put the clock back

گذشته ها گذشته.


.You saw nothing, you heard nothing

شتر دیدی ندیدی.


.You can’t mend a broken egg

آب رفته به جوی بر نگردد.


.Whatever happens is for the best

هر چه پیش آید خوش آید.


.When there is a will, there is a way

خواستن توانستن است.


You can’t keep a man down.

خواستن توانستن است.


.A good beginning makes a good end

سالی که نکوست از بهارش پیداست.


.Don’t count your chickens before they’re hatched

جوجه رو آخر پاییز می شمارند.


.A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و ماندگی.

آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان- راد تایم
آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان- راد تایم

.Charity begins at home

چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است.


.Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز.


.Nothing ventured, nothing gained

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.


No pains, no gains

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود


.Nothing hurts like the truth

حقیقت تلخ است.


.No news is good news

بی خبری خوش خبری است.


.The cat dreams of mice

شتر در خواب بیند پنبه دانه.


.God helps those who help themselves

از تو حرکت از خدا برکت.


.Much coin, much care

هر که بامش بیش برفش بیشتر.


.The pot calling the kettle black

دیگ به دیگ میگه روت سیاه.


.I’ll cook your goose

آشی برات بپزم یه وجب روغن روش باشه.


بیشتر بخوانید :

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

یادگیری زبان انگلیسی در خانه

the brothers karamazov

دانلود رایگان کتاب 504 

رنگ ها به انگلیسی

بنفش به انگلیسی


.First come, first served

آسیاب به نوبت.


.A word is enough to the wise

عاقلان را اشارتی بس است.


There is no place like home.

دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه.


.Love is full of troubles

عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد..Haste is from devil

عجله کار شیطان است.


.As gentle az a lamb

مثل یک بره رامه.


.Take the gloves off

آستین بالا زدن برای دعوا


As sly as a fox

مکار مثل روباه


.The ball is in your court

توپ توی زمین تو است.


Fight like cat and dog

مثل سگ و گربه به جون هم افتادن


She killed two birds with one ston

با یک تیر دو نشون زدن


He is made of money

اون بچه مایه داره


Last year was a banner year

سال پیش یک سال طلایی بود یعنی همه چیز با موفقیت انجام شد


All that glitters is not gold

هر تابشی طلا نیست یعنی هر گردی گردو نیست


Let’s get the ball rolling

کار رو روی غلطک انداختن


She had a black out

چشماش سیاهی رفت / غش کرد


Golden opportunity

فرصت طلایی


Bite off more than you can chew

لقمه ی بزرگ تر از دهن


I’m all ears

سراپا گوشم


You’re barking up the wrong three

سر قبری که مرده توش نیست داری گریه میکنی


Keep an eye on her

چشمت بهش باشه


You’re a sight for sore eyes

تو مرهم چشم منی


She gets on my nerves

روی اعصابمه


Get out of town

برو باور ندارم


I feel under the weather

هوام پسه(حال و حوصله ندارم)


No use crying over split milk

آب ریخته شده به کوزه بر نمی‌گردد


Loos your cool

کنترل خود را از دست دادن


Hit the cieling

عصبانی شدن


Have a melt down

کنترل خود را از دست دادن


When money speaks, the truth remains silent.

وقتی پول حرف می‌زنه، حقیقت سکوت می‌کنه.


.When pigs fly

وقت گل نی


.When hell freezes over

وقت گل نی


.From A to Z

از سیر تا پیاز


.A snake in the grass

مار خوش خط و خال


.The pen is mightier than the sword

قلم بر شمشیر پیروز است


.To be under the weather

حالم خوب نیست


.Add fuel to the fire

آتیش بیار معرکه


.The apple never falls far from the tree

تره به بذرش می ره


.Barking up the wrong tree

این گوری که گریه می کنی سرش، مرده نداره


.Another day, another dollar

روز از نو، روزی از نو


What is past, is past.

گذشته‌ها گذشته


.When in doubt, do nothing

روزه‌ی شک‌دار نگیر.


Dreams go by contraries.

خواب ظن چپه.


Birds of a feather, flock together.

کبوتر با کبوتر باز با باز.


There is no place like home.

هیچ‌جا خونه‌ی آدم نمی‌شه.

کلاس های بحث آزاد
کلاس های بحث آزاد

Too many cooks, spoil the broth.

آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شه یا بی‌نمک.


آبی که ریخته دیگه جمع نمی‌شه.


Don’t cry over spilled milk.

آبی که ریخته دیگه جمع نمی‌شه.


Don’t put off for tomorrow what you can do today.

کار امروز به فردا میافکن.


The first step is always the hardest.

اولین همیشه سخت‌ترین قدمه.


Barking dogs, seldom bite.

سنگ بزرگ علامت نزدنه.


Old habits die hard.

ترک عادت موجب مرض است.


Beauty is in the eye of the beholder.

علف باید به دهن بزی شیرین بیاد.Haste makes waste.

عجله کار شیطونه.


The grass is always greener on the other side of the fence.

مرغ همسایه غازه.


Nothing hurts like the truth.

حقیقت تلخه.


When the dust has settled.

وقتی آبا از آسیاب افتاد.


A word before is worth two after.

جنگ اول به از صلح آخر.


What goes around comes around.

از هر دست بدی، از همون دست می‌گیری.


Ask much to have a little.

به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه.


Always have two strings to your bow.

کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه.


All abroad and nothing at home.

جیب خالی، پز عالی.


Much coin, much care.

هر که بامش بیش، برفش بیشتر.


A bird in hand is worth two in the bush.

سیلی نقد به از حلوای نسیه‌ست.


The sky will not fall in.

آب از آب تکان نخواهد خورد.


To beat a dead horse.

آب تو هاون کوبیدن.


Money doesn’t grow on trees.

پول علف خرس نیست.


After death, the doctor.

نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب.


When in Rome, do as the Romans do.

خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو.


His days are numbered.

پیمانه‌اش پر شده.


All roads lead to Rome.

هر جا بری آسمون همین رنگه.


Don’t look a gift horse in the mouth.

دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمردند.


Fish in troubled waters.

از آب گل‌آلود ماهی گرفتن


Everyone is in the same boat.

تر و خشک با هم می‌سوزن.


Easy come, easy go.

باد آورده رو باد می‌بره.


No news is good news.

بی خبری خوش خبریه.


All is well that ends well.

شاهنامه آخرش خوشه.


Actions speak louder than words.

دو صدا گفته چون نیم کردار نیست.


All that glitters isn’t gold.

هر گردی گردو نیست.


Better late than never.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.


The blind leading the blind.

کوری عصاکش کور دگر شود.


Don’t count your chickens before they hatch.

جوجه رو آخر پاییز میشمرن.


Don’t look a gift horse in the mouth.

دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمردند.


It takes two to tango.

یه دست صدا نداره.


Seeking water in the sea.

آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم.


To get up on the wrong side of bed.

از دنده چپ بلند شده.


Light come, light go.

باد آورده رو باد می‌بره.

خوبی به انگلیسی
خوبی به انگلیسی

Don’t judge a book by its cover.

کسی رو از روی ظاهر قضاوت نکن.


To have a finger in every pie.

نخود هر آشی شدن


There is no smoke without a fire.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.


To fall from the frying pan into the fire.

از چاله توی چاه افتادن


A burnt child, dreads the fire.

مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید می‌ترسه.


Harp on one string.

پا توی یه کفش کردن.


You can’t have your cake and eat it, too.

هم خر رو می‌خوای هم خرما رو!


You may end him but you’ll not mend him.

توبه گرگ مرگه.


You pay your money and you take your chance.

هر چقدر پول بدی، همون‌قدر آش می‌خوری.


You want something done right, do it yourself.

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.


See no evil, hear no evil, speak no evil.

شتر دیدی، ندیدی.


I am scrapping the bottom of the barrel.

کفگیرم به ته دیگ خورده.


You must lie on the bed you have made.

خود کرده را تدبیر نیست.


You are a backseat driver.

کنار گود نشستی می‌گی لنگش کن.


You may know by a handful the whole sack.

مشت نمونه‌ی خرواره.


You can’t dance at two weddings.

نمی‌تونی با یه دست دو تا هندوانه برداری.


You can’t mend a broken egg.

آبی که ریخته رو نمی‌تونی جمع کنی.


Your wish is my command.

از تو به یک اشارت، از من به سر دویدن.


You must grin and bear it.

باید بسوزی و بسازی.


Slow and steady wins the race.

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود


One swallow doesn’t make summer.

با یه گل بهار نمیشه!


.Another day, another dollar

روز از نو، روزی از نو


Where there’s smoke, there’s fire.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.


Don’t put all your eggs in one basket.

همه تخم مرغ‌هات رو تو یک سبد نذار.


Every cloud has a silver lining.

پایان شب سیه سپید است.


The early bird catches the worm.

سحرخیز باش تا کامروا شوی.


What is past, is past.

گذشته‌ها گذشته


A penny saved is a penny earned.

قناعت توانگر کند مرد را.

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.


Don’t bite the hand that feeds you.

نمک خوردى نمکدان نشکن.


You reap what you sow.

هرچی بکاری درو میکنی.

از هر دستی بدی از همون دست میگیری.


Two heads are better than one.

دو عقل بهتر از یک عقل است.

یک دست صدا ندارد.


Practice makes perfect.

کار نیکو کردن از پر کردن است.


The apple doesn’t fall far from the tree.

میوه دور از درختش نمیفته.

پسر کو ندارد نشان از پدر.


A watched pot never boils.

دیگی که به آن نگاه بکنند هرگز نمی جوشد.

(مفهوم: اگر منتظر اتفاق افتادن چیزی بمانید، زمان بیشتری طول می کشد تا اتفاق بیفتد.)


Curiosity killed the cat.

کنجکاوی زیاد سر آدم رو به باد میده.

یا زبان سرخ سر سبز را میدهد بر باد.


All’s fair in love and war.

.درباره‌ی عشق و جنگ می‌توان از هر ترفندی استفاده کرد


The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese.

همیشه نباید عجله کرد و باید از اشتباهات دیگران درس گرفت.


Rome wasn’t built in a day.

 ره صد ساله رو نمیشه یه شبه رفت.

رم یک روزه ساخته نشده.


(مفهوم: انجام کارهای پیچیده و مهم نیاز به زمان و صرف دقت لازم داره.)

When the going gets tough, the tough get going.

ارزش انسان ها در هنگام سختی معلوم می شود.

دوستی واقعی در سختی ها آشکار میشود.


Out of sight, out of mind.

از دل برود هر آنکه از دیده رود.


Fortune favors the bold.

موفقیت با شجاعان است.

بخت و اقبال نیازمند شجاعته.

بهترین سن برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان_
بهترین سن برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان_

Every man is the architect of his own fortune.

هر كس معمار طالع خويش است.


You can’t make an omelet without breaking eggs.

تا خراب نشود، آباد نمی شود.

(برای رسیدن به هر موفقیتی باید سختی‌هایی هم تحمل کرد.)


When the cat’s away, the mice will play.

 ماه درخشنده چو پنهان شود ، شب پره بازیگر میدان شود.

شهر که شلوغ بشه قورباغه ابوعطا میخونه.


Good things come to those who wait.

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید.


Never look a gift horse in the mouth

دندون اسب پیش کشی رو نمی شمرند.


It ain’t over till the fat lady sings

جوجه را آخر پاییز می‌شمارند.


Beauty is only skin deep.

صورت زیبای آدم هیچ نیست
ای برادر سیرت زیبا بیار.

سیرت آدم باید زیبا باشد، نه صورتش.


If the shoe fits, wear it.

حرف حق جواب نداره.

(مفهوم: اگه کسی راجع بهت چیز منفی گفت که درست بود حق نداری اعتراض کنی و باید بپذیریش)


The proof of the pudding is in the eating.

مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار گوید.

ببینیم و تعریف کنیم.


A picture is worth a thousand words.

شنیدن کی بود مانند دیدن.


Where there is a will, there is a way.

خواستن توانستن است.


A leopard can’t change its spots.

ز ناپاکزاده مدارید امید          که زنگی به شستن نگردد سپید

عاقبت گرگ زاده گرگ شود.


Still waters run deep.

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه.

درخت هرچه بارش بیشتر می شود سرش فروتر می آید.


The more, the merrier.

هر چه شلوغ‌تر و بیشتر، بهتر.

(مفهوم: از این ضرب المثل برای موقعیت‌هایی مثل عروسی، جشن و شادی استفاده می‌شود که هرچه بیشتر باشیم، بیشتر خوش میگذره.)


It’s a piece of cake.

این کار مثل آب خوردن است.


Don’t judge a man until you’ve walked a mile in his shoes.

تا با کفش‌های کسی راه نرفتی، راه رفتنش رو قضاوت نکن.


The blind leading the blind.

کوری عصاکش کور دگر شود.


Great minds think alike.

آدم های بزرگ مثل هم فکر می کنند.


To err is human.

انسان جایزالخطاست.


You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.

صلاح خویش خسروان دانند.

می‌توانی به کسی پیشنهاد خوبی بدی، اما نمی‌تونی مجبورشون کنی به انجامش.


When money speaks, the truth remains silent.

وقتی پول حرف می‌زنه، حقیقت سکوت می‌کنه.


.When pigs fly

وقت گل نی


.When hell freezes over

وقت گل نی


.From A to Z

از سیر تا پیاز


.A snake in the grass

مار خوش خط و خال


.The pen is mightier than the sword

قلم بر شمشیر پیروز است


Dreams go by contraries.

خواب ظن چپه.


 .To be under the weather

حالم خوب نیست


 .Add fuel to the fire

آتیش بیار معرکه


.The apple never falls far from the tree

تره به بذرش می ره


The pot calling the kettle black.

دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه.


.Barking up the wrong tree

این گوری که گریه می کنی سرش، مرده نداره


All that glitters isn’t gold.

هر گردی گردو نیست.


Better late than never.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.


Don’t count your chickens before they hatch.

جوجه رو آخر پاییز میشمرن.


.When in doubt, do nothing

روزه‌ی شک‌دار نگیر.


One swallow doesn’t make summer

با یه گل بهار نمیشه!


Slow and steady wins the race.

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود


Nothing hurts like the truth.

حقیقت تلخه.


Birds of a feather, flock together.

کبوتر با کبوتر باز با باز.


Always have two strings to your bow.

کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه.


Seeking water in the sea.

آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم.


Too many cooks, spoil the broth.

آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شه یا بی‌نمک.


You must grin and bear it.

باید بسوزی و بسازی.


Your wish is my command.

از تو به یک اشارت، از من به سر دویدن.


Don’t bite off more than you can chew.

لقمه‌ی گنده‌تر از دهنت برندار.


Don’t put off for tomorrow what you can do today.

کار امروز به فردا میافکن.


ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی

ضرب المثل‌ها جملات کوتاه و آموزنده‌ای هستند که از تجربه‌های گذشتگان به ما رسیده‌اند. آنها می‌توانند در مورد موضوعات مختلفی باشند، از جمله زندگی، عشق، کار، و غیره.

در اینجا چند ضرب المثل انگلیسی درباره زندگی آورده شده است:

 • Life is what happens when you’re busy making other plans. – John Lennon

ترجمه: زندگی آن چیزی است که وقتی مشغول نقشه‌ریزی برای چیزهای دیگر هستید، اتفاق می‌افتد.

 • Life is a journey, not a destination. – Ralph Waldo Emerson

ترجمه: زندگی یک سفر است، نه یک مقصد.

 • Life is what you make it. – Eleanor Roosevelt

ترجمه: زندگی آن چیزی است که شما آن را می‌سازید.

 • Life is short, so enjoy it. – Audrey Hepburn

ترجمه: زندگی کوتاه است، پس از آن لذت ببرید.

 • Life is a gift, so cherish it. – Unknown

ترجمه: زندگی یک هدیه است، پس از آن قدردانی کنید.

 • Life is a struggle, but it’s worth it. – Unknown

ترجمه: زندگی یک مبارزه است، اما ارزشش را دارد.

 • Life is full of ups and downs, but that’s what makes it interesting. – Unknown

ترجمه: زندگی پر از فراز و نشیب است، اما همین چیزی است که آن را جالب می‌کند.

 • Life is a mystery, so live it to the fullest. – Unknown

ترجمه: زندگی یک راز است، پس آن را تا حد امکان زندگی کنید.

آموزش آنلاین آیلتس​
آموزش آنلاین آیلتس​

ضرب المثل انگلیسی کوتاه

ضرب المثل‌های انگلیسی کوتاه، جملات آموزنده‌ای هستند که از تجربه‌های گذشتگان به ما رسیده‌اند. آنها معمولاً یک مفهوم ساده را در خود دارند و به راحتی قابل فهم هستند.

در اینجا چند ضرب المثل انگلیسی کوتاه آورده شده است:

 • A bird in the hand is worth two in the bush.

ترجمه: یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در بوته است.

 • Actions speak louder than words.

ترجمه: دوصد گفته چون نیم کردار نیست.

 • All good things come to an end.

ترجمه: هر چیز خوشی را پایانی است.

 • All’s well that ends well.

ترجمه: چیزی خوش است که پایانش خوش است.

 • An apple a day keeps the doctor away.

ترجمه: یک سیب در روز، دکتر را دور نگه می‌دارد.

 • A penny saved is a penny earned.

ترجمه: یک پنی پس انداز شده، یک پنی به دست آمده است.

 • A rolling stone gathers no moss.

ترجمه: سنگی که می غلتد، خزه نمی گیرد.

 • A stitch in time saves nine.

ترجمه: یک دوخت به موقع، از نه دوخت بعدی جلوگیری می کند.

ضرب المثل انگلیسی خنده دار

ضرب المثل‌های انگلیسی خنده دار، جملاتی هستند که معمولاً با طنز یا کنایه بیان می‌شوند و می‌توانند باعث خنده شوند.

در اینجا چند ضرب المثل انگلیسی خنده دار آورده شده است:

 • A fool and his money are soon parted.

ترجمه: فرد احمق پولش را زود از دست می دهد.

 • A watched pot never boils.

ترجمه: دیگی که به آن نگاه می کنند، هرگز نمی جوشد.

 • He who laughs last laughs loudest.

ترجمه: کسی که آخر می خندد، بلندتر می خندد.

 • Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow.

ترجمه: هرگز کاری را که می توانی فردا انجام دهی، برای پس فردا به تعویق نینداز.

 • No man is an island.

ترجمه: هیچ کس جزیره نیست.

 • One good turn deserves another.

ترجمه: یک کار خوب، شایسته یک کار خوب دیگر است.

 • The early bird gets the worm.

ترجمه: زود از خواب بیدار شدن، باعث می شود که زودتر از دیگران به چیزی دست پیدا کنی.

 • Too many cooks spoil the broth.

ترجمه: زیاده روی در دخالت در کار دیگران، باعث خراب شدن کار می شود.

ضرب المثل انگلیسی در مورد خرید

در اینجا چند ضرب المثل انگلیسی در مورد خرید آورده شده است:

 • A bargain is a bargain, but don’t buy it unless you need it.

ترجمه: یک معامله خوب، یک معامله خوب است، اما آن را نخرید مگر اینکه به آن نیاز داشته باشید.

 • Buy cheap, buy twice.

ترجمه: ارزان بخر، دوبار بخر.

 • Don’t judge a book by its cover.

ترجمه: کتاب را از روی جلدش قضاوت نکن.

 • Never buy something you don’t need with money you don’t have.

ترجمه: هرگز چیزی را که نیاز ندارید با پولی که ندارید نخرید.

 • The early bird gets the worm.

ترجمه: زود از خواب بیدار شدن، باعث می‌شود که زودتر از دیگران به چیزی دست پیدا کنی.

 • The more you spend, the less you have.

ترجمه: هر چه بیشتر خرج کنید، کمتر خواهید داشت.

 • The more you sweat, the luckier you get.

ترجمه: هر چه بیشتر عرق بریزید، خوش شانس تر خواهید شد.

 • You get what you pay for.

ترجمه: شما همان چیزی را که می پردازید، دریافت می کنید.


تاثیر ضرب المثل انگلیسی بر آموزش زبان

ضرب المثل‌ها می‌توانند تأثیر مثبتی بر آموزش زبان داشته باشند. آنها می‌توانند:

 • آموزش زبان را جذاب‌تر کنند. ضرب المثل‌ها معمولاً جملات کوتاه و آموزنده‌ای هستند که می‌توانند باعث خنده یا تفکر شوند. این امر می‌تواند به زبان‌آموزان کمک کند تا زبان را با علاقه بیشتری یاد بگیرند.
 • درک زبان را عمیق‌تر کنند. ضرب المثل‌ها معمولاً حاوی مفاهیم و ایده‌های عمیقی هستند که می‌توانند به زبان‌آموزان کمک کنند تا زبان را بهتر درک کنند.
 • مهارت‌های ارتباطی را بهبود بخشند. ضرب المثل‌ها می‌توانند به زبان‌آموزان کمک کنند تا به طور موثرتر با دیگران ارتباط برقرار کنند.

در اینجا چند نمونه از نحوه استفاده از ضرب المثل‌ها در آموزش زبان آورده شده است:

 • استفاده از ضرب المثل‌ها در درس‌های گرامر. ضرب المثل‌ها می‌توانند برای توضیح مفاهیم گرامری پیچیده استفاده شوند. به عنوان مثال، ضرب المثل “A penny saved is a penny earned” می‌تواند برای توضیح مفهوم فعل to save استفاده شود.
 • استفاده از ضرب المثل‌ها در درس‌های واژگان. ضرب المثل‌ها می‌توانند برای معرفی کلمات جدید و توضیح معنی آنها استفاده شوند. به عنوان مثال، ضرب المثل “A bird in the hand is worth two in the bush” می‌تواند برای توضیح کلمه “bird” استفاده شود.
 • استفاده از ضرب المثل‌ها در فعالیت‌های مکالمه. ضرب المثل‌ها می‌توانند برای ایجاد فعالیت‌های مکالمه جذاب استفاده شوند. به عنوان مثال، معلم می‌تواند از زبان‌آموزان بخواهد که ضرب المثل‌های مورد علاقه خود را به اشتراک بگذارند و سپس درباره آنها بحث کنند.

استفاده از ضرب المثل‌ها در آموزش زبان می‌تواند به زبان‌آموزان کمک کند تا زبان را به طور موثرتر و لذت‌بخش‌تری یاد بگیرند.

سوالات متداول کاربران در مورد ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی چیست؟

ضرب المثل انگلیسی، جمله‌ای کوتاه و آموزنده است که از تجربه‌های گذشتگان به ما رسیده است. ضرب المثل‌ها معمولاً حاوی مفاهیم و ایده‌های عمیقی هستند که می‌توانند به ما در زندگی کمک کنند.

چگونه می‌توان ضرب المثل انگلیسی یاد گرفت؟

برای یادگیری ضرب المثل انگلیسی، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
خواندن کتاب‌ها و مقالات انگلیسی.
گوش دادن به فیلم‌ها و سریال‌های انگلیسی.
صحبت کردن با افراد انگلیسی‌زبان.
استفاده از منابع آموزشی آنلاین.

چه منابعی برای یادگیری ضرب المثل انگلیسی وجود دارد؟

برای یادگیری ضرب المثل انگلیسی، می‌توانید از منابع زیر استفاده کنید:
کتاب‌های ضرب المثل انگلیسی.
سایت‌های اینترنتی.
اپلیکیشن‌های موبایل.

چگونه می‌توان از ضرب المثل انگلیسی در مکالمه استفاده کرد؟

برای استفاده از ضرب المثل انگلیسی در مکالمه، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
ضرب المثل را به زبان انگلیسی یاد بگیرید.
معنی ضرب المثل را به خوبی درک کنید.
مناسب‌ترین زمان برای استفاده از ضرب المثل را تشخیص دهید.

چند ضرب المثل انگلیسی رایج را نام ببرید.

در اینجا چند ضرب المثل انگلیسی رایج آورده شده است:
A bird in the hand is worth two in the bush.
Actions speak louder than words.
All good things come to an end.
All’s well that ends well.
An apple a day keeps the doctor away.
A penny saved is a penny earned.
A rolling stone gathers no moss.
A stitch in time saves nine.

4.2/5 - (5 امتیاز)
https://radtime.org/?p=13607
اشتراک گذاری:

نظرات

2 نظر در مورد ضرب المثل انگلیسی پرکاربرد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *