من به انگلیسی، همه وجود من - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

من به انگلیسی، همه وجود من

1140 بازدید
من به انگلیسی

من به انگلیسی

در انگلیسی، “من” به “I” ترجمه می‌شود. “I” یک ضمیر فاعلی است که برای اشاره به خود شخص استفاده می‌شود.

من به انگلیسی می شود I (آی) ولی اگر در حالت مفول بخواهید استفاده کنید می شود Me: به‌ من‌، مرا که در واقع یک ضمیر است. همه وجود من میشه all of me و به من میشه to me چون هر دوشون “من” بصورت مفعول هست از me استفاده کردیم. اما اگه منظور مال من باشه باید از my (یعنی مال من) استفاده کنید. مثلا جمله من میشه my sentence و مادر من میشه my mom و کتاب من یا هر چیز من هم کافیه یه my بذارین اولش ینی خودکار من میشه my pen.

به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید “من یک دانشجو هستم”، می‌گویید:

I am a student.

در این جمله، “I” فاعل فعل “am” است.

“I” معمولاً با حروف بزرگ نوشته می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر از نحوه استفاده از “I” در انگلیسی آورده شده است:

 • I like to read.
 • I am going to the store.
 • I am happy to see you.
 • I am sorry, I don’t understand.

البته، “من” در انگلیسی می‌تواند به صورت ضمیر مفعولی نیز استفاده شود. در این صورت، به “me” ترجمه می‌شود. به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید “او به من یک هدیه داد”، می‌گویید:

He gave me a present.

در این جمله، “me” مفعول فعل “gave” است.

در اینجا چند مثال دیگر از نحوه استفاده از “me” در انگلیسی آورده شده است:

 • Give me the book.
 • He gave me a present.
 • They invited me to the party.
 • I’m talking to you.
ابراز احساسات
ابراز احساسات

من در زبان انگلیسی

من در زبان انگلیسی معادل ۳ کلمه میباشد که بسته به نوع استفاده باید کلمه مناسب را انتخاب کرد. معادل های من به انگلیسی به قرار زیر می باشد:

Me – I – My

I (من به انگلیسی در جایگاه فاعلی)

اگر بخواهیم از معادل “من” در جایگاه فاعلی استفاده کنیم از ضمیر فاعلی I استفاده میکنیم که معادل من در انگلیسی میباشد. مثال:

I like cars

من ماشین دوست دارم

نکته: دقت کنید که I یک کلمه است و همیشه باید با حرف بزرگ (capital letters) نوشته شود و اگر با حروف کوچک نوشته شد معنی “من” نمیدهد و میشود حرف i که معنی ندارد.

نکته ۲: معمولا در ابتدا جمله اگر بخواهیم “من” بگوییم از I استفاده میکنیم.

Me (من در جایگاه مفعول)

در جایگاه مفعول من در انگلیسی معادل “me”  میباشد. مثال:

She likes me

او منو دوست داره

My (من در جایگاه صفت ملکی)

اگر بخواهیم عبارت هایی مانند “کتاب من”، “خانه من” یا موارد مشابه استفاده کنیم باید از صفت ملکی my استفاده کنیم. مثال:

My book

کتاب من

Me ممکن است شکل اختصاری یکی از موارد زیر هم باشد. جمعش یعنی ما می شود Us:

1 – Me Maine ایالت مین در آمریکا

2- Managing editor سردبیر

آهنگ Easy On Me از ادل Adele
آهنگ Easy On Me از ادل Adele

راهنمای استفاده از me و I

در انگلیسی، “me” و “I” هر دو ضمایر اول شخص مفرد هستند. با این حال، تفاوت‌های اساسی بین این دو ضمیر وجود دارد.

I یک ضمیر فاعلی است که برای اشاره به خود شخص استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید “من یک دانشجو هستم”، می‌گویید:

I am a student.

در این جمله، “I” فاعل فعل “am” است.

“I” معمولاً با حروف بزرگ نوشته می‌شود.

me یک ضمیر مفعولی است که برای اشاره به خود شخص به عنوان مفعول فعل استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید “او به من یک هدیه داد”، می‌گویید:

He gave me a present.

در این جمله، “me” مفعول فعل “gave” است.

“me” معمولاً با حروف کوچک نوشته می‌شود.

در اینجا چند نکته برای استفاده صحیح از “me” و “I” آورده شده است:

 • “I” معمولاً در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.
 • “me” معمولاً بعد از فعل قرار می‌گیرد.
 • “me” می‌تواند در نقش مفعول مستقیم یا مفعول غیرمستقیم استفاده شود.

مثال‌هایی از استفاده صحیح از “me” و “I”:

 • فاعل:
  • I am a student.
  • I like to read.
  • I am going to the store.
 • مفعول مستقیم:
  • He gave me a present.
  • They invited me to the party.
  • I saw it.
 • مفعول غیرمستقیم:
  • He told me a story.
  • They gave me a gift.
  • I helped her.

Me در حدود قرن شانزدهم عمدتاً به دلیل تاکید بر ترتیب صحیح قرارگیری کلمات در عبارات يا جمله ها، جایگزین I شد.

در حال حاضر I عمدتاً به عنوان فاعل یک فعلی که بلافاصله بعد از آن آمده، استفاده می شود.اما Me در هر موقعیت دیگری در جمله می تواند قرار گیرد؛ این موقعیت ها عبارتند از:

absolutely  who, me?    دقیقا کی؟ من؟

در اینجا me مفهوم «حتما یا مطلقا یا صد در صد» را می رساند.

emphatically  me too   من هم. (من هم، همینطور)

در اینجا me مفهوم «تاکید» را می رساند.

بعد از حروف اضافه و حروف ربط و افعال از جمله be نیز me استفاده می شود.

 • come with me    با من بیا
 • you’re as big as me    تو به اندازه من بزرگی، تو هم سن منی
 • it’s me    منم
بیان احساسات در انگلیسی
بیان احساسات در انگلیسی

تاریخچه و ریشه شناسی me

انگلیسی میانه، از انگلیسی قدیمی mē; شبیه به آلمانی عالی قدیمی (آلمانی قرن هشتم تا دوازدهم) mīh به معنای me، لاتین me، یونانی me، سانسکریت mā


بیشتر بخوانید :

سلام و احوال پرسی به ترکی استانبولی

آموزشگاه زبان اصفهان

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

پرکاربردترین زبان های دنیا کدامند؟


Me به انگلیسی

“Me” در انگلیسی به عنوان ضمیر مفعولی برای “I” استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید “من آن را دیدم”، می‌گویید:

I saw it.

این جمله، “it” مفعول فعل “saw” است و “me” فاعل آن است.

چند مثال دیگر از نحوه استفاده از “me” در انگلیسی آورده شده است:

 • Give me the book.
 • He gave me a present.
 • They invited me to the party.
 • I’m talking to you.

تفاوت بین “I” و “me” در انگلیسی آورده شده است:

 • “I” معمولاً به عنوان فاعل استفاده می‌شود، در حالی که “me” معمولاً به عنوان مفعول استفاده می‌شود.
 • “I” معمولاً با حروف بزرگ نوشته می‌شود، در حالی که “me” معمولاً با حروف کوچک نوشته می‌شود.

به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید “من یک دانشجو هستم”، می‌گویید:

I am a student.

در این جمله، “I” فاعل فعل “am” است.

اما اگر بخواهید بگویید “او به من یک هدیه داد”، می‌گویید:

He gave me a present.

در این جمله، “me” مفعول فعل “gave” است.

جمله من به انگلیسی

جمله “من” در انگلیسی می‌تواند به دو صورت ترجمه شود:

 • به صورت فاعلی: “I”
 • به صورت مفعولی: “me”

به عنوان فاعل:

 • من یک دانشجو هستم. → I am a student.
 • من گرسنه هستم. → I am hungry.
 • من به شما کمک می‌کنم. → I will help you.

به عنوان مفعول:

 • او به من یک هدیه داد. → He gave me a present.
 • من آن را دیدم. → I saw it.
 • آنها به من گفتند که درست است. → They told me it was true.

در اینجا چند مثال دیگر از نحوه ترجمه جمله “من” در انگلیسی آورده شده است:

 • “من می‌خواهم به خانه بروم.” → I want to go home.
 • “من نمی‌دانم.” → I don’t know.
 • “من دوستت دارم.” → I love you.
 • “من می‌ترسم.” → I am afraid.

بیشتر بخوانید :

همه وجود من به انگلیسی

در انگلیسی، “همه وجود من” به “all of me” ترجمه می‌شود. این عبارت می‌تواند برای بیان تعهد، عشق، یا علاقه شدید استفاده شود.

به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید “من عاشق تو هستم، همه وجود من”، می‌گویید:

I love you, all of me.

جمله “all of me” به معنای “تمام وجود من” است.

چند مثال دیگر از نحوه استفاده از “all of me” آورده شده است:

 • “من برای این کار همه وجودم را می‌گذارم.” → I will give all of me for this.
 • “من با همه وجودم به تو اعتماد دارم.” → I trust you with all of me.
 • “من تو را با همه وجودم دوست دارم.” → I love you with all of me.

چند عبارت دیگر وجود دارد که می‌توان برای بیان “همه وجود من” در انگلیسی استفاده کرد:

 • “every part of me”
 • “the whole of me”
 • “my entire being”
 • “my very essence”
 • “my soul”

این عبارات می‌توانند در انواع مختلف جمله استفاده شوند، اما معمولاً برای بیان تعهد، عشق، یا علاقه شدید استفاده می‌شوند.

تو و من به انگلیسی

در انگلیسی، “تو و من” به “you and me” ترجمه می‌شود. این عبارت می‌تواند به عنوان یک ضمیر فاعلی یا مفعولی استفاده شود.

به عنوان ضمیر فاعلی:

 • تو و من به پارک می‌رویم. → You and I are going to the park.
 • تو و من یک تیم هستیم. → You and I are a team.
 • تو و من می‌توانیم این کار را انجام دهیم. → You and I can do this.

به عنوان ضمیر مفعولی:

 • او به تو و من یک هدیه داد. → He gave you and me a gift.
 • آنها به تو و من گفتند که درست است. → They told you and me it was true.
 • ما به تو و من کمک می‌کنیم. → We will help you and me.

در اینجا چند مثال دیگر از نحوه استفاده از “you and me” در انگلیسی آورده شده است:

 • “تو و من می‌خواهیم به سینما برویم.” → You and I want to go to the movies.
 • “تو و من می‌توانیم این کار را انجام دهیم.” → You and I can do this.
 • “تو و من همیشه با هم خواهیم بود.” → You and I will always be together.
120 بیو انگلیسی زیبا و خاص
120 بیو انگلیسی زیبا و خاص

سوالات متداول من به انگلیسی، همه وجود من

“all of me” چه معنایی دارد؟

“all of me” به معنای “تمام وجود من” است. این عبارت می‌تواند برای بیان تعهد، عشق، یا علاقه شدید استفاده شود.

چگونه می‌توانم “all of me” را در جمله استفاده کنم؟

“all of me” می‌تواند به عنوان یک صفت، قید، یا مفعول استفاده شود.
به عنوان صفت:
I love you with all of me.
به عنوان قید:
I will give all of me for this.
به عنوان مفعول:
I trust you with all of me.

آیا عبارات دیگری وجود دارد که می‌توانم برای بیان “همه وجود من” استفاده کنم؟

بله، عبارات دیگری وجود دارد که می‌توان برای بیان “همه وجود من” استفاده کرد، مانند:
every part of me
the whole of me
my entire being
my very essence
my soul
این عبارات می‌توانند در انواع مختلف جمله استفاده شوند، اما معمولاً برای بیان تعهد، عشق، یا علاقه شدید استفاده می‌شوند.
در اینجا چند مثال دیگر از نحوه استفاده از “all of me” آورده شده است:
“I love you with all of my heart.” → من تو را با تمام قلبم دوست دارم.
“I will give all of myself to this cause.” → من تمام وجودم را برای این هدف خواهم داد.
“I trust you with all of my being.” → من به تو با تمام وجودم اعتماد دارم.
“You are my soul mate.” → تو همدم روح من هستی.

4.1/5 - (7 امتیاز)
https://radtime.org/?p=13146
اشتراک گذاری:

نظرات

4 نظر در مورد من به انگلیسی، همه وجود من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. بهترین آموزش گاه است ممنونم ازتون واسه تتریستان ❤️❤️😘😘