همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

1630 بازدید
همه چیز درباری ساختار فعل Have Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال، فعل Have/Has در زبان انگلیسی جزء افعال پرکاربرد و پایه‌ای است. این فعل برای بیان داشتن چیزی یا وجود داشتن چیزی در زمان حال ساده به کار می‌رود.

آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان های خارجه راد تایم

ساختار فعل Have/Has به صورت زیر است:

Positive Form:
Subject + have/has + object

Negative Form:
Subject + have/has + not + object

Question Form:
Have/Has + subject + object?

در ادامه نمونه‌هایی از کاربرد این فعل در انگلیسی آمده است:

Positive:

 • I have a car. (من یک ماشین دارم.)
 • She has a beautiful smile. (او یک لبخند زیبا دارد.)
 • They have two children. (آنها دو فرزند دارند.)
 • He has a lot of experience in this field. (او تجربه زیادی در این زمینه دارد.)
 • We have a meeting at 10 AM. (ما ساعت ۱۰ صبح یک جلسه داریم.)

Negative

 • I do not have a dog. (من سگی ندارم.)
 • She does not have any siblings. (او هیچ برادر یا خواهری ندارد.)
 • They do not have enough money to buy a house. (آنها پول کافی برای خرید خانه ندارند.)
 • He does not have any free time this week. (او هیچ وقت آزادی در این هفته ندارد.)
 • We do not have any information about the new project. (ما هیچ اطلاعاتی درباره پروژه جدید نداریم.)

Question

 • Do you have a pen? (آیا شما یک خودکار دارید؟)
 • Has she finished her homework yet? (آیا او تکالیفش را تمام کرده است؟)
 • Have they ever been to Europe? (آیا آنها تا به حال به اروپا رفته‌اند؟)
 • Has he met the new boss yet? (آیا او با رئیس جدید آشنا شده است؟)
 • Have we booked a hotel for our vacation? (آیا ما برای تعطیلاتمان یک هتل رزرو کرده‌ایم؟)
آموزش زبان آموزشگاه زبان های خارجه راد تایم
آموزش زبان آموزشگاه زبان های خارجه راد تایم

کاربرد فعل Have/Has

فعل Have/Has در زبان انگلیسی دارای کاربردهای مختلفی است که به صورت زیر می‌توان آن‌ها را برشمرد:

 1. بیان داشتن چیزی: این فعل برای بیان داشتن مالکیت، وجود چیزی و یا صفتی که به شخص یا چیزی تعلق دارد، به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have a car. (من یک ماشین دارم.)
 • She has blonde hair. (او موهای بلوندی دارد.)
 • They have a big house in the countryside. (آن‌ها یک خانه بزرگ در منطقه‌ی روستایی دارند.)
 1. بیان تجربه: فعل Have/Has همچنین برای بیان تجربه‌ی شخص در گذشته و یا حال به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have never been to Paris. (من هیچ وقت به پاریس نرفته‌ام.)
 • She has studied English for 5 years. (او ۵ سال است که انگلیسی می‌خواند.)
 • They have seen this movie before. (آن‌ها این فیلم را قبلاً دیده‌اند.)
 1. بیان انجام دادن کاری: این فعل برای بیان انجام دادن یک کار و یا فعالیت در گذشته و یا حال به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have finished my homework. (من تکالیفم را تمام کرده‌ام.)
 • She has cooked dinner for us. (او شام را برای ما پخته است.)
 • They have been working on this project for a month. (آن‌ها ۱ ماه است که در این پروژه کار می‌کنند.)
 1. بیان گرامر زمان حال کامل: فعل Have/Has همچنین در گرامر زبان انگلیسی برای بیان زمان حال کامل به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have been living in London for 2 years. (من ۲ سال است که در لندن زندگی می‌کنم.)
 • She has been studying for her exams all day. (او تمام روز برای آزمون‌هایش مطالعه کرده است.)
 • They have been waiting for the bus for an hour. (آن‌ها یک ساعت است که منتظر اتوبوس هستند.)

نقش‌های مختلف فعل have و has

فعل have/has در زبان انگلیسی دارای نقش‌های مختلفی است که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

 1. بیان مالکیت: فعل have/has برای بیان مالکیت چیزی به کار می‌رود. در این حالت، have برای افراد اول شخص مفرد و جمع و has برای افراد سوم شخص مفرد به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have a car. (من یک ماشین دارم.)
 • He has a nice house. (او یک خانه خوب دارد.)
 • We have two cats. (ما دو تا گربه داریم.)
 • They have a big garden. (آن‌ها یک باغ بزرگ دارند.)
 1. بیان داشتن چیزی: فعل have/has برای بیان داشتن چیزی به کار می‌رود. در این حالت، have برای افراد اول شخص مفرد و جمع و has برای افراد سوم شخص مفرد به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have a headache. (من سردرد دارم.)
 • She has a lot of work to do. (او کار زیادی برای انجام دادن دارد.)
 • We have a meeting tomorrow. (ما فردا جلسه داریم.)
 • They have a lot of problems to solve. (آن‌ها مشکلات زیادی برای حل کردن دارند.)

بیشتر بخوانید


بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت تر مکالمه

۹ دلیل برای یادگیری انگلیسی

12مستند عالی تقویت زبان انگلیسی

صفر تا صد ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی – آموزشگاه رادتایم

 1. بیان انجام دادن کاری: فعل have/has برای بیان انجام دادن یک کار و یا فعالیت به کار می‌رود. در این حالت، have برای افراد اول شخص مفرد و جمع و has برای افراد سوم شخص مفرد به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have finished my work. (من کارم را تمام کرده‌ام.)
 • She has cooked dinner for us. (او شام را برای ما پخته است.)
 • We have been studying for the exam. (ما برای آزمون در حال مطالعه هستیم.)
 • They have been playing football all day. (آن‌ها تمام روز دارند فوتبال بازی می‌کنند.)
 1. بیان زمان حال کامل: فعل have/has برای بیان زمان حال کامل به کار می‌رود. در این حالت، have برای افراد اول شخص مفرد و جمع و has برای افراد سوم شخص مفرد به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have been studying English for 3 years. (من ۳ سال است که انگلیسی می‌خوانم.)
 • She has been working as a teacher for 10 years. (او ۱۰ سال است که به عنوان معلم کار می‌کند.)
 • We have been living in this house since 2010. (ما از سال ۲۰۱۰ در این خانه زندگی می‌کنیم.)
 • They have been planning their trip for a month. (آن‌ها یک ماه است که برنامه سفر خود را می‌کنند.)
 1. بیان تجربه: فعل have/has برای بیان تجربه‌ی شخص در گذشته و یا حال به کار می‌رود. در این حالت، have برای افراد اول شخص مفرد و جمع و has برای افراد سوم شخص مفرد به کار می‌رود. به عنوان مثال:

همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

 • I have never been to Paris. (من هیچ وقت به پاریس نرفته‌ام.)
 • She has studied English for 5 years. (او ۵ سال است که انگلیسی می‌خواند.)
 • We have seen that movie before. (ما این فیلم را قبلاً دیده‌ایم.)
 • They have traveled to many countries. (آن‌ها به کشورهای زیادی سفر کرده‌اند.)
 1. بیان وجود شخص یا چیزی: فعل have/has برای بیان وجود شخص یا چیزی به کار می‌رود. در این حالت، have برای افراد اول شخص مفرد و جمع و has برای افراد سوم شخص مفرد به کار می‌رود. به عنوان مثال:
 • I have a friend who lives in London. (من یک دوستی دارم که در لندن زندگی می‌کند.)
 • She has a scar on her forehead. (او روی پیشانی‌اش نشانی دارد.)
 • We have a problem with the computer. (ما با کامپیوتر مشکل داریم.)
 • They have a lot of books in their library. (آن‌ها کتاب‌های زیادی در کتابخانه‌ی خود دارند.)

منفی کردن Have/Has

برای منفی کردن فعل have/has در زمان حال ساده، از عبارت “do not” یا “does not” + فعل اصلی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • I do not have a car. (من ماشین ندارم.)
 • She does not have blonde hair. (او موهای بلوندی ندارد.)
 • They do not have a big house in the countryside. (آن‌ها خانه‌ی بزرگی در منطقه‌ی روستایی ندارند.)

در صورتی که فعل have/has برای بیان زمان حال کامل به کار رفته باشد، برای منفی کردن آن از عبارت “have/has not” + افعال مستمر به کار می‌رود. به عنوان مثال:

شغل های رشته زبان انگلیسی
برخی از شغل های رشته زبان انگلیسی عبارتند از مترجمی، تدریس، پژوهشگر و… . رشته زبان انگلیسی در دانشگاه های سراسر جهان وجود دارد و می توانید در صورت علاقه، برای تحصیل در این رشته اقدام کنید.
 • I have not been studying English for 3 years. (من ۳ سال است که انگلیسی نمی‌خوانم.)
 • She has not been working as a teacher for 10 years. (او ۱۰ سال است که به عنوان معلم کار نمی‌کند.)
 • They have not been planning their trip for a month. (آن‌ها یک ماه است که برنامه سفر خود را نمی‌کنند.)

در مورد سوالی کردن فعل have/has، برای سوالی کردن در زمان حال ساده، فعل have/has به عنوان فعل کمکی در ابتدای جمله قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 • Do you have a car? (آیا شما ماشین دارید؟)
 • Does she have blonde hair? (آیا او موهای بلوندی دارد؟)
 • Do they have a big house in the countryside? (آیا آن‌ها خانه‌ی بزرگی در منطقه‌ی روستایی دارند؟)

در صورتی که فعل have/has برای بیان زمان حال کامل به کار رفته باشد، برای سوالی کردن از عبارت “have/has” + افعال مستمر به کار می‌رود. به عنوان مثال:

 • Have you been studying English for 3 years? (آیا شما ۳ سال است که انگلیسی می‌خوانید؟)
 • Has she been working as a teacher for 10 years? (آیا او ۱۰ سال است که به عنوان معلم کار می‌کند؟)
 • Have they been planning their trip for a month? (آیا آن‌ها یک ماه است که برنامه سفر خود را می‌کنند؟)

سوالي كردن Have/Has

برای سوالی کردن از فعل have/has در زمان حال ساده، فعل have/has به عنوان فعل کمکی در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و ساختار جمله عبارت است از:

“Have/Has + فاعل + فعل اصلی + …؟”

به عنوان مثال:

 • Have you finished your homework? (آیا تکالیفت را تمام کردی؟)
 • Has she eaten breakfast yet? (آیا او صبحانه خورده است؟)
 • Have they visited New York before? (آیا آن‌ها قبلاً به نیویورک سفر کرده‌اند؟)

برای سوالی کردن از فعل have/has در زمان حال کامل، از ساختار زیر استفاده می‌شود:

“Have/Has + فاعل + been + فعل‌ing + …؟”

به عنوان مثال:

 • Have you been studying English for three years? (آیا سه سال است که شما انگلیسی می‌خوانید؟)
 • Has she been working as a teacher for ten years? (آیا او ده سال است که به عنوان معلم کار می‌کند؟)
 • Have they been planning their trip for a month? (آیا آن‌ها یک ماه است که برنامه سفر خود را می‌کنند؟)
بهترین اپلیکیشن‌ های آموزش زبان انگلیسیMemrise
بهترین اپلیکیشن‌ های آموزش زبان انگلیسیMemrise

ساختار سوالی کردن جملات منفی با Have/Has

برای سوالی کردن جملات منفی با فعل have/has، ابتدا باید ساختار جمله را به صورت منفی تغییر داده و سپس فعل کمکی “do/does” را به صورت سوالی در ابتدای جمله قرار داد. ساختار جملات منفی با فعل have/has به صورت زیر است:

“فاعل + do/does + not + have/has + مفعول + …؟”

به عنوان مثال:

 • You do not have a car. (تو ماشین نداری.)
 • Do you not have a car? (آیا تو ماشین نداری؟)
 • She does not have blonde hair. (او موهای بلوندی ندارد.)
 • Does she not have blonde hair? (آیا او موهای بلوندی ندارد؟)
 • They do not have a big house in the countryside. (آن‌ها خانه‌ی بزرگی در منطقه‌ی روستایی ندارند.)
 • Do they not have a big house in the countryside? (آیا آن‌ها خانه‌ی بزرگی در منطقه‌ی روستایی ندارند؟)
همه چیز درباری ساختار فعل Have Has (داشتن) در انگلیسی + مثال
همه چیز درباری ساختار فعل Have Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

در صورتی که جمله منفی باشد و فعل have/has برای بیان زمان حال کامل به کار رفته باشد، ساختار سوالی کردن به صورت زیر خواهد بود:

“فاعل + have/has + not + been + فعل‌ing + …؟”

به عنوان مثال:

 • I have not been studying English for 3 years. (من ۳ سال است که انگلیسی نمی‌خوانم.)
 • Have I not been studying English for 3 years? (آیا من ۳ سال است که انگلیسی نمی‌خوانم؟)
 • She has not been working as a teacher for 10 years. (او ۱۰ سال است که به عنوان معلم کار نمی‌کند.)
 • Has she not been working as a teacher for 10 years? (آیا او ۱۰ سال است که به عنوان معلم کار نمی‌کند؟)
 • They have not been planning their trip for a month. (آن‌ها یک ماه است که برنامه سفر خود را نمی‌کنند.)
 • Have they not been planning their trip for a month? (آیا آن‌ها یک ماه است که برنامه سفر خود را نمی‌کنند؟)

نکات مهم استفاده از فعل Have/Has (داشتن)

فعل Have/Has (داشتن) یکی از فعل‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است. در ادامه نکات مهم استفاده از این فعل را بررسی می‌کنیم:

 1. استفاده از have در اشاره به وجود چیزی:
  فعل have برای اشاره به وجود چیزی در اختیار فردی استفاده می‌شود. به عنوان مثال: “I have a car” (من یک ماشین دارم).
 2. استفاده از have در اشاره به عادت:
  فعل have در زمان حال ساده برای بیان عادت و روتین‌هایی استفاده می‌شود که فرد در زندگی روزمره اش دارد. به عنوان مثال: “I have breakfast at 7 o’clock every morning” (من هر روز ساعت ۷ صبح صبحانه می‌خورم).
 3. استفاده از have در بیان شرایط و وضعیت:
  فعل have برای بیان شرایط و وضعیتی استفاده می‌شود که فرد در آن‌ها قرار دارد. به عنوان مثال: “I have a headache” (سردرد دارم).
 1. استفاده از has برای سوم شخص مفرد:
  فعل has برای سوم شخص مفرد (he, she, it) در زمان حال ساده به کار می‌رود. به عنوان مثال: “She has a cat” (او یک گربه دارد).

همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

 1. استفاده از have در زمان حال کامل:
  فعل have در زمان حال کامل به کار می‌رود و برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و در حال حاضر همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال: “I have been studying English for two years” (من دو سال است که انگلیسی می‌خوانم).
 2. استفاده از have برای بیان انجام دادن یک کار:
  فعل have برای بیان انجام دادن یک کار در گذشته به کار می‌رود. به عنوان مثال: “I have done my homework” (تکالیفم را انجام دادم).
 3. استفاده از have برای بیان پذیرش یک ایده:
  فعل have برای بیان پذیرش یک ایده، نظر یا پیشنهاد به کار می‌رود. به عنوان مثال: “I have an idea” (من یک ایده دارم).
 4. استفاده از have برای بیان تجربه:
  فعل have برای بیان تجربه در گذشته به کار می‌رود. به عنوان مثال: “I have visited Paris” (من پاریس را دیده‌ام).

جمع بندی همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن)

برای زندگی در یک کشور انگلیسی زبان یا تحصیل در دانشگاه‌های بین‌المللی لازم است که دانش زبان انگلیسی خوبی داشته باشید. یکی از مهارت‌هایی که باید روی آن تمرکز کنید گرامر انگلیسی است. با یادگرفتن نکات گرامری مانند نحوه استفاده از فعل Have/Has (داشتن)، می‌توانید جملات انگلیسی کاربردی و مناسبی بسازید، و مفاهیمی که مد نظرتان است را به راحتی به طرف مقابلتان منتقل کنید.

سوالات متداول همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

کاربرد فعل فعل Have/Has؟

فعل “have/has” در زبان انگلیسی به معنی “داشتن” است و به طور گسترده در زبان انگلیسی به کار می‌رود. در زیر تعدادی از کاربردهای این فعل را ذکر می‌کنیم:
بیان مالکیت: این فعل برای بیان مالکیت در جملات استفاده می‌شود، به عنوان مثال: “I have a car” به معنی “من یک ماشین دارم”.
بیان اقدامات گذشته: “have” به عنوان فعل کمکی برای زمان حال کامل (present perfect) به کار می‌رود و برای بیان اقداماتی که در گذشته شروع شده و تاثیری در حال حاضر بر روی وضعیت فعل دارند، به کار می‌رود. به عنوان مثال: “I have lived in this house for five years” به معنی “من پنج سال است که در این خانه زندگی می‌کنم”.
بیان اقدامات تکراری: “have” همچنین به عنوان فعل کمکی در زمان حال کامل استفاده می‌شود و برای بیان اقداماتی که در گذشته شروع شده و تا کنون تکرار شده‌اند، به کار می‌رود. به عنوان مثال: “I have visited Paris three times” به معنی “من سه بار به پاریس سفر کرده‌ام”.
بیان علائم بیماری: “have” برای بیان علائم بیماری استفاده می‌شود، به عنوان مثال: “I have a headache” به معنی “سرم درد می‌کند”.
بیان فعل عادت: “have” برای بیان فعل عادت در زمان حال استفاده می‌شود، به عنوان مثال: “I have breakfast at 7 every morning” به معنی “هر روز صبح ساعت هفت صبحانه می‌خورم”.

آیا یادگیری خود آموز زبان امکان پذیر هستش؟

بله، یادگیری خودآموز زبان امکان پذیر است، اما برای رسیدن به موفقیت در این راه، باید دقت و تمرکز زیادی داشته باشید و از منابع مناسب برای یادگیری استفاده کنید.
درنهایت، برای یادگیری خودآموز زبان، باید به خوبی برنامه‌ریزی کنید و با تمرکز بر روی هدف خود، به صورت پیوسته و مداوم تلاش کنید.

4.1/5 - (7 امتیاز)
https://radtime.org/?p=11573
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *