گرامر so as to و in order to و so that و in order that - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

گرامر so as to و in order to و so that و in order that

861 بازدید
گرامر so as to و in order to و so that و in order that

گرامر so as to و in order to و so that و in order that

در زبان انگلیسی، عبارت‌های «so as to»، «in order to»، «so that» و «in order that» همگی برای بیان هدف استفاده می‌شوند. این عبارت‌ها از نظر معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر چهار مورد می‌توانند برای بیان هدف یک عمل یا رویداد استفاده شوند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی بین این چهار عبارت وجود دارد که می‌تواند در انتخاب بین آنها نقش داشته باشد.

رایج‌ترین عبارت‌های مورد استفاده برای بیان هدف

«so as to» و «in order to» رایج‌ترین عبارت‌های مورد استفاده برای بیان هدف هستند. این دو عبارت از نظر معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو می‌توانند در زبان نوشتاری و گفتاری استفاده شوند. با این حال، «so as to» کمی غیررسمی‌تر از «in order to» است و اغلب در مکالمات غیررسمی استفاده می‌شود.

رسمی‌ترین عبارت‌های مورد استفاده برای بیان هدف

«so that» و «in order that» رسمی‌تر از «so as to» و «in order to» هستند و اغلب در نوشتن آکادمیک و تجاری استفاده می‌شوند. «so that» کوتاه‌تر و ساده‌تر از «in order that» است و اغلب در مکالمات غیررسمی استفاده می‌شود.

انتخاب بین so as to، in order to، so that و in order that

در بیشتر موارد، می‌توان از so as to، in order to، so that و in order that را به جای یکدیگر استفاده کرد. با این حال، تفاوت‌های ظریف بین این چهار عبارت وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. به عنوان مثال، «so that» و «in order that» رسمی‌تر از «so as to» و «in order to» هستند و برای بیان اهدافی که جدی‌تر و مهم‌تر هستند مناسب‌تر است.

مثال‌هایی از استفاده از so as to، in order to، so that و in order that

در اینجا چند مثال از استفاده از هر یک از این چهار عبارت آورده شده است:

 • من سخت درس خواندم so as to امتحان را قبول شوم. (من سخت درس خواندم تا امتحان را قبول شوم.)
 • من زود بیدار شدم in order to سر کار به موقع برسم. (من زود بیدار شدم تا سر کار به موقع برسم.)
 • من به فروشگاه رفتم so that شیر بخرم. (من به فروشگاه رفتم تا شیر بخرم.)
 • دولت قانون جدیدی تصویب کرد in order that محیط زیست را محافظت کند. (دولت قانون جدیدی تصویب کرد تا محیط زیست را محافظت کند.)

so that

«so that» یک حرف ربط است که برای بیان هدف یا نتیجه یک عمل استفاده می‌شود. به طور کلی، جمله‌واره‌ای که با «so that» شروع می‌شود، بیانگر نتیجه یا هدف جمله‌واره قبلی است.

راه های مختلفی برای بیان هدف یا دلیل در زبان انگلیسی وجود دارد. یکی از آنها” IN ORDER THAT” استبرای معرفی بندهای دلیل از« IN ORDER THAT »به عنوان یک ربط استفاده می کنیم.می توان گفت که برای توضیح اینکه چرا یک عمل انجام می شود استفاده می شود.“IN ORDER THAT “یک ربط است که برای پیوستن به دو بند استفاده می شود. (یکی بیانگر عملی است و دیگری بیانگر هدف)“IN ORDER THAT “قبل از عبارتی که هدف را نشان می دهد استفاده می شود.بند بعد از “IN ORDER THAT “به طور کلی شامل یک فعل کمکی (مانند can, could, may, may, will یا will) است.

در اینجا چند مثال از کاربرد «so that» برای بیان هدف آورده شده است:

 • I studied hard so that I could pass the exam. (من سخت درس خواندم تا بتوانم امتحان را قبول شوم.)
 • I bought a new car so that I could drive to work. (من ماشین جدیدی خریدم تا بتوانم با آن به سر کار بروم.**
 • The teacher explained the lesson clearly so that the students could understand. (معلم درس را واضح توضیح داد تا دانش‌آموزان بفهمند.)

در این مثال‌ها، جمله‌واره‌ای که با «so that» شروع می‌شود، بیانگر نتیجه یا هدف جمله‌واره قبلی است. در مثال اول، هدف از درس خواندن، قبولی در امتحان است. در مثال دوم، هدف از خرید ماشین، رفتن به سر کار است. در مثال سوم، هدف از توضیح واضح درس، فهماندن آن به دانش‌آموزان است.

توجه داشته باشید که در جمله‌واره‌ای که با «so that» شروع می‌شود، معمولا فعل به صورت ساده یا کامل استفاده می‌شود. اما در برخی موارد، می‌توان از فعل کمکی modal نیز استفاده کرد. برای مثال:

 • I will study hard so that I can pass the exam. (من سخت درس خواهم خواند تا بتوانم امتحان را قبول شوم.)

در این مثال، از فعل کمکی «will» برای بیان تعهد یا تصمیم استفاده شده است.

در زبان انگلیسی، «so that» یکی از رایج‌ترین حروف ربط برای بیان هدف است. با یادگیری این حرف ربط، می‌توانید جملات خود را دقیق‌تر و واضح‌تر بیان کنید.

آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان- راد تایم
آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان- راد تایم

to

در زبان انگلیسی، «to» به علاوه مصدر، به عنوان مصدر با «to» یا «to infinitive» شناخته می‌شود. این ساختار برای بیان علت، هدف، قصد، تلاش، رویکرد، تمایل، و … استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال از کاربرد «to» به علاوه مصدر برای بیان علت آورده شده است:

 • I went to the store to buy milk. (من به فروشگاه رفتم تا شیر بخرم.)
 • I studied hard to pass the exam. (من سخت درس خواندم تا امتحان را قبول شوم.)
 • I worked late to finish the project. (من تا دیروقت کار کردم تا پروژه را تمام کنم.)

در این مثال‌ها، «to» به علاوه مصدر، بیانگر علت یک عمل است. در مثال اول، علت رفتن به فروشگاه، خرید شیر است. در مثال دوم، علت سخت درس خواندن، قبولی در امتحان است. در مثال سوم، علت کار کردن تا دیروقت، تمام کردن پروژه است.

در اینجا چند مثال از کاربرد «to» به علاوه مصدر برای بیان هدف آورده شده است:

 • I want to go to the beach. (من می‌خواهم به ساحل بروم.)
 • I need to learn English. (من باید انگلیسی یاد بگیرم.)
 • We plan to visit France next year. (ما برنامه داریم که سال آینده به فرانسه برویم.)
 • I’ll go by car so that I can take more luggage من با ماشین می روم تا بتوانم چمدان های بیشتری بردارم.

ما اغلب در موقعیت‌های غیررسمی that را بعد از so می‌گذاریم:

.I’ve made some sandwiches so (that) we can have a snack on the way
من چند ساندویچ درست کردم تا بتوانیم در راه میان وعده بخوریم.

وقتی به آینده اشاره می کنیم، می توانیم از حال ساده یا will/ll بعد از so that استفاده کنیم . ما معمولاً از حال ساده بعد از order that استفاده می کنیم تا در مورد آینده صحبت کنیم:

I’ll post the CD today so that you get it by the weekend. (or … so that you will get it …)
سی دی را امروز می گذارم تا آخر هفته آن را دریافت کنید. (یا … تا آن را دریافت کنید …)

So that (اما نه in order that) می تواند به معنای “با نتیجه ای که” باشد:

The birds return every year around March, so that April is a good time to see them
پرندگان هر ساله در حوالی مارس برمی گردند، به طوری که آوریل زمان خوبی برای دیدن آنها است.

در این مثال‌ها، «to» به علاوه مصدر، بیانگر هدف یک عمل است. در مثال اول، هدف رفتن به ساحل، لذت بردن از آن است. در مثال دوم، هدف یادگیری انگلیسی، ارتباط برقرار کردن با افراد انگلیسی‌زبان است. در مثال سوم، هدف بازدید از فرانسه، دیدن جاذبه‌های گردشگری آن است.

توجه داشته باشید که «to» به علاوه مصدر، می‌تواند در جمله‌های مختلف، نقش‌های مختلفی داشته باشد. برای مثال، در جمله «I want to go to the beach.»، «to go to the beach» مفعول جمله است. در جمله «I studied hard to pass the exam.»، «to pass the exam» قید جمله است.

انتخاب بین so as to، in order to، so that و in order that
انتخاب بین so as to، in order to، so that و in order that

چند مثال بیشتر در زبان انگلیسی از «to» به علاوه مصدر

 • I am learning to play the guitar. (من در حال یادگیری نواختن گیتار هستم.)
 • My goal is to become a doctor. (هدف من این است که پزشک شوم.)
 • I am afraid to fly. (من از پرواز می‌ترسم.)
 • I am excited to meet you. (من از ملاقات شما هیجان‌زده هستم.)
 • I am ready to go. (من آماده رفتن هستم.)

در این مثال‌ها، «to» به علاوه مصدر، در نقش‌های مختلفی استفاده شده است. در مثال اول، «to play the guitar» مفعول جمله است. در مثال دوم، «to become a doctor» مفعول جمله است. در مثال سوم، «to fly» مفعول جمله است. در مثال چهارم، «to meet you» مفعول جمله است. در مثال پنجم، «to go» مفعول جمله است.

چند مثال دیگر از کاربرد «to» به علاوه مصدر برای بیان علت و هدف

 • I am going to the doctor to see if I am sick. (من می‌روم پیش دکتر ببینم مریض هستم یا نه.)
 • I am working hard to get a good job. (من سخت کار می‌کنم تا یک شغل خوب پیدا کنم.)
 • I am saving money to buy a new car. (من پول پس‌انداز می‌کنم تا یک ماشین جدید بخرم.)

در این مثال‌ها، «to» به علاوه مصدر، بیانگر علت یا هدف یک عمل است. در مثال اول، علت رفتن پیش دکتر، بررسی وضعیت سلامتی است. در مثال دوم، علت سخت کار کردن، پیدا کردن یک شغل خوب است. در مثال سوم، علت پس‌انداز کردن، خرید یک ماشین جدید است.

با یادگیری کاربرد «to» به علاوه مصدر، می‌توانید جملات خود را دقیق‌تر و واضح‌تر بیان کنید.


بیشتر بخوانید:

بهترین اپلیکیشن و سایت یادگیری زبان فرانسه در خانه

تفاوت everyday و every day

انگلیسی بریتیش یا امریکن؟

کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی

کاربرد معنایی take for granted

آموزش گرامر be going to

دانلود رایگان کتاب 501 verbs german

کاربرد Would you mind و Do you mind در انگلیسی

دلتنگی به انگلیسی ،تفاوت I miss you و I missed you 

گرامر as if و as though در انگلیسی

گرامرIn order to

«in order to» یک حرف ربط تبعی است که برای بیان هدف استفاده می‌شود. این حرف ربط، دو جمله یا جمله‌واره را به هم پیوند می‌دهد و بیان می‌کند که جمله‌واره اول برای انجام جمله‌واره دوم انجام می‌شود.

 • in order که یک حرف ربط تبعی است و بیانگر هدف است.
 • to که یک حرف اضافه است و بیانگر عمل یا نتیجه‌ای است که هدف انجام می‌شود.

در جمله، in order to دو جمله یا جمله‌واره را به هم پیوند می‌دهد و بیان می‌کند که جمله‌واره اول برای انجام جمله‌واره دوم انجام می‌شود.

در صورتی که موضوعات دو جمله یکسان باشند، از «in order to» استفاده می‌شود. برای مثال:

 • I studied hard in order to pass the exam. (من سخت درس خواندم برای اینکه امتحان را قبول شوم.)
 • I went to the store in order to buy milk. (من به فروشگاه رفتم برای اینکه شیر بخرم.)

در این مثال‌ها، موضوع دو جمله «من» است. بنابراین، از «in order to» برای بیان هدف استفاده می‌شود.

«in order to» را می‌توان در ابتدای جمله نیز استفاده کرد. برای مثال:

 • In order to pass the exam, I studied hard. (برای اینکه امتحان را قبول شوم، سخت درس خواندم.)
 • In order to buy milk, I went to the store. (برای اینکه شیر بخرم، به فروشگاه رفتم.)

در این مثال‌ها، جمله‌واره فرعی «in order to» قبل از عبارت اصلی قرار گرفته است.

in order to , so as to  در زبان انگلیسی رسمی تر از to هستند.

ما بعد از In order to فعل به صورت ساده برای بیان هدف چیزی استفاده می کنیم. یک بند فرعی را معرفی می کند. در نوشتن بیشتر از صحبت کردن رایج است:[بند اصلی] Mrs. Weaver had to work full-time
خانم ویور باید تمام وقت کار می کرد
[بند فرعی].in order to earn a living for herself and her family of five children
تا برای خود و خانواده پنج فرزندش امرار معاش کند.

.We all need stress in order to achieve and do our best work
همه ما برای به دست آوردن و انجام بهترین کار خود به استرس نیاز داریم.

I will do my best in order to teach you English
من تمام تلاشم را می کنم تا انگلیسی را به شما آموزش دهم.

He got up early in order to catch the plane
او زود از خواب برخاست تا هواپیما را بگیرد.

In order to be rich, you must use your mind
برای ثروتمند شدن باید از ذهن خود استفاده کنید.

I will go to England in order to improve my English
من به انگلستان خواهم رفت تا زبان انگلیسی خود را تقویت کنم.

منفی in order to

شکل منفی این کلمه ها و حرف های ربط به ترتیب زیر است:

in order not to

so as not to

not to

در این حالت، «not» قبل از «to» می‌آید. برای مثال:

 • I studied hard in order not to fail the exam. (من سخت درس خواندم برای اینکه امتحان را قبول نشوم.)
 • I went to the store so as not to run out of milk. (من به فروشگاه رفتم برای اینکه شیرم تمام نشود.)
 • I didn’t go to the party not to upset my friend. (من به مهمانی نرفتم برای اینکه دوستم را ناراحت نکنم.)

در مثال اول، «I studied hard» برای جلوگیری از قبول نشدن در امتحان انجام شد. در مثال دوم، «I went to the store» برای جلوگیری از تمام شدن شیر انجام شد. در مثال سوم، «I didn’t go to the party» برای جلوگیری از ناراحت کردن دوستم انجام شد.

توجه داشته باشید که «not to» رایج‌ترین شکل منفی «in order to» است.

نکته؛ به طور کلی از نظر رسمی بودن in order to و so as to در یک درجه قرار می گیرند. استفاده از آن ها در موقعیت های رسمی رایج تر است. در حالی که to انتخاب محاوره ای تری محسوب می شود.

.They never parked the big van in front of the house in order not to upset the neighbors
آنها هرگز وانت بزرگ را جلوی در خانه پارک نمی کردند تا همسایه ها را ناراحت نکنند.

استفاده از “SO AS TO” (به عنوان یک ربط) در انگلیسی

«SO AS TO» یک حرف ربط تبعی است که برای بیان هدف استفاده می‌شود. این حرف ربط، دو جمله یا جمله‌واره را به هم پیوند می‌دهد و بیان می‌کند که جمله‌واره اول برای انجام جمله‌واره دوم انجام می‌شود.

«SO AS TO» می‌تواند در ابتدای جمله یا در وسط جمله قرار بگیرد. در صورتی که در ابتدای جمله قرار بگیرد، جمله‌واره فرعی قبل از جمله‌واره اصلی می‌آید. در صورتی که در وسط جمله قرار بگیرد، جمله‌واره فرعی بین دو جمله‌واره اصلی قرار می‌گیرد.

در اینجا چند مثال از کاربرد «SO AS TO» آورده شده است:

 • I studied hard so as to pass the exam. (من سخت درس خواندم تا امتحان را قبول شوم.)
 • I went to the store so as to buy milk. (من به فروشگاه رفتم تا شیر بخرم.)
 • I got up early so as to get to work on time. (من زود بیدار شدم تا سر کار به موقع برسم.)

در این مثال‌ها، جمله‌واره فرعی «so as to» بیانگر هدف جمله‌واره اصلی است.

توجه داشته باشید که «SO AS TO» را می‌توان با «IN ORDER TO» جایگزین کرد. اما در برخی موارد، استفاده از «SO AS TO» می‌تواند باعث روشن‌تر شدن جمله شود. برای مثال:

 • I studied hard in order to pass the exam. (من سخت درس خواندم تا امتحان را قبول شوم.)
 • I studied hard so as to pass the exam, even though I didn’t like it. (من سخت درس خواندم تا امتحان را قبول شوم، حتی اگر از آن خوشم نمی‌آمد.)

در مثال اول، استفاده از «IN ORDER TO» کاملاً واضح است که هدف درس خواندن، قبولی در امتحان است. اما در مثال دوم، استفاده از «SO AS TO» باعث روشن‌تر شدن جمله می‌شود و بیان می‌کند که درس خواندن حتی با وجود اینکه از آن خوش نمی‌آمده، برای قبولی در امتحان انجام شده است.

For

«for» در زبان انگلیسی هم به عنوان حرف اضافه و هم به عنوان حرف ربط استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال از کاربرد «for» به عنوان حرف اضافه برای بیان هدف یا دلیل آورده شده است:

 • I bought a new car for my wife. (من یک ماشین جدید برای همسرم خریدم.)
 • I went to the store for milk. (من به فروشگاه رفتم برای شیر.)
 • I went to the doctor for a checkup. (من پیش دکتر رفتم برای چکاپ.)

در این مثال‌ها، «for» بیانگر هدف یا دلیل انجام یک عمل است. در مثال اول، هدف خرید ماشین، هدیه دادن به همسر است. در مثال دوم، هدف رفتن به فروشگاه، خرید شیر است. در مثال سوم، هدف رفتن پیش دکتر، چکاپ سلامتی است.

توجه داشته باشید که «for» در این مثال‌ها، به معنای «برای» است.

در اینجا چند مثال از کاربرد «for» به عنوان حرف ربط برای بیان هدف یا دلیل آورده شده است:

 • I studied hard for the exam. (من سخت درس خواندم برای امتحان.)
 • I worked hard for my family. (من سخت کار کردم برای خانواده‌ام.)
 • I saved money for a new car. (من پول پس‌انداز کردم برای یک ماشین جدید.)

در این مثال‌ها، «for» بیانگر هدف انجام یک عمل است. در مثال اول، هدف درس خواندن، قبولی در امتحان است. در مثال دوم، هدف کار کردن، تامین مالی خانواده است. در مثال سوم، هدف پس‌انداز کردن، خرید یک ماشین جدید است.

توجه داشته باشید که «for» در این مثال‌ها، به معنای «برای» یا «به خاطر» است.

تفاوت to و for

در زبان انگلیسی، «for» می‌تواند برای بیان علت و دلیل انجام کاری استفاده شود. اما این کاربرد «for» با کاربرد «to» برای بیان علت و دلیل انجام کاری تفاوت دارد.

تفاوت اصلی بین «for» و «to» در این است که «for» معمولاً برای بیان یک علت یا دلیل مادی یا عینی استفاده می‌شود، در حالی که «to» معمولاً برای بیان یک علت یا دلیل ذهنی یا معنوی استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال از کاربرد «for» برای بیان علت و دلیل آورده شده است:

 • I went to the store for milk. (من به فروشگاه رفتم برای شیر.)
 • I bought a new car for my wife. (من یک ماشین جدید خریدم برای همسرم.)
 • I built a house for my family. (من یک خانه ساختم برای خانواده‌ام.)

در این مثال‌ها، «for» بیانگر یک علت یا دلیل مادی یا عینی است. در مثال اول، علت رفتن به فروشگاه، خرید شیر است. در مثال دوم، علت خرید ماشین، هدیه دادن به همسر است. در مثال سوم، علت ساختن خانه، تامین مسکن خانواده است.

در اینجا چند مثال از کاربرد «to» برای بیان علت و دلیل آورده شده است:

 • I studied hard to pass the exam. (من سخت درس خواندم برای قبولی در امتحان.)
 • I worked hard to support my family. (من سخت کار کردم برای حمایت از خانواده‌ام.)
 • I saved money to buy a new car. (من پول پس‌انداز کردم برای خرید یک ماشین جدید.)

در این مثال‌ها، «to» بیانگر یک علت یا دلیل ذهنی یا معنوی است. در مثال اول، علت درس خواندن، قبولی در امتحان است. در مثال دوم، علت کار کردن، تامین مالی خانواده است. در مثال سوم، علت پس‌انداز کردن، خرید یک ماشین جدید است.

برای بیان هدف یک چیز می توان هم از to به علاوه مصدر و هم از for به علاوه فرم ing فعل استفاده کرد :

.this machine is used to cut plastic

این دستگاه برای بریدن پلاستیک استفاده می شود.

البته، همیشه نمی‌توان به راحتی بین کاربرد «for» و «to» برای بیان علت و دلیل تمایز قائل شد. در برخی موارد، هر دو حرف اضافه می‌توانند برای بیان یک علت یا دلیل استفاده شوند. برای مثال:

 • I bought a new car for my wife to drive. (من یک ماشین جدید خریدم برای همسرم برای رانندگی.)

در این مثال، «for» هم بیانگر علت خرید ماشین (هدیه دادن به همسر) است و هم بیانگر هدف خرید ماشین (رانندگی همسر).

با این حال، در بیشتر موارد، می‌توان با توجه به معنی جمله، بین کاربرد «for» و «to» برای بیان علت و دلیل تمایز قائل شد.

so that, in order that

«so that» و «in order that» دو حرف ربط تبعی هستند که برای بیان هدف استفاده می‌شوند. این دو حرف ربط، دو جمله یا جمله‌واره را به هم پیوند می‌دهند و بیان می‌کنند که جمله‌واره اول برای انجام جمله‌واره دوم انجام می‌شود.

تفاوت اصلی بین «so that» و «in order that» در این است که «so that» رایج‌تر است و می‌توان آن را در موقعیت‌های غیررسمی نیز استفاده کرد. «in order that» رسمی‌تر است و معمولاً در موقعیت‌های رسمی استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال از کاربرد «so that» و «in order that» آورده شده است:

 • I studied hard so that I could pass the exam. (من سخت درس خواندم برای اینکه بتوانم امتحان را قبول شوم.)
 • I went to the store so that I could buy milk. (من به فروشگاه رفتم برای اینکه بتوانم شیر بخرم.)
 • I got up early so that I could get to work on time. (من زود بیدار شدم برای اینکه بتوانم سر کار به موقع برسم.)

در این مثال‌ها، جمله‌واره فرعی «so that» بیانگر هدف جمله‌واره اصلی است.

توجه داشته باشید که بعد از «so that» و «in order that» برخلاف «for» که مصدر می‌آید، یک فاعل و یک فعل می‌آید. برای مثال:

 • **I studied hard so that I could pass the exam.
 • **I went to the store so that I could buy milk.
 • **I got up early so that I could get to work on time.

در این مثال‌ها، بعد از «so that» و «in order that»، فاعل «I» و فعل «could» می‌آید.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد «so that» و «in order that» آورده شده است:

 • I’m going to the store so that I can buy some groceries.
 • I need to get a job so that I can support myself.
 • I’m saving money so that I can buy a new car.

در این مثال‌ها، جمله‌واره فرعی «so that» یا «in order that» بیانگر هدف جمله‌واره اصلی است.

تفاوت in order to و so as to

تفاوت in order to و so as to (1)
تفاوت in order to و so as to (1)

در زبان انگلیسی، عبارت‌های «in order to» و «so as to» هر دو برای بیان هدف استفاده می‌شوند. این دو عبارت از یک حرف اضافه (in یا so) و یک فعل مصدری (to) تشکیل شده‌اند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی بین این دو عبارت وجود دارد.

in order to یک عبارت رسمی‌تر است که معمولاً در زبان نوشتاری و گفتاری استفاده می‌شود. این عبارت اغلب در زمینه‌های رسمی مانند نوشتن آکادمیک و ارتباطات تجاری استفاده می‌شود.

so as to یک عبارت غیررسمی‌تر است که می‌تواند در هر دو زبان نوشتاری و گفتاری استفاده شود. این عبارت اغلب در مکالمات غیررسمی و نوشتن روزمره استفاده می‌شود.

در اینجا جدولی است که تفاوت‌های اصلی بین این دو عبارت را خلاصه می‌کند:

ویژگیin order toso as to
رسمیترسمی‌ترغیررسمی‌تر
کاربردمعمولاً در زبان نوشتاری و گفتاری استفاده می‌شودمی‌تواند در هر دو زبان نوشتاری و گفتاری استفاده شود
زمینهاغلب در زمینه‌های رسمی مانند نوشتن آکادمیک و ارتباطات تجاری استفاده می‌شوداغلب در مکالمات غیررسمی و نوشتن روزمره استفاده می‌شود

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از هر یک از این عبارت‌ها آورده شده است:

 • من سخت درس خواندم in order to امتحان را قبول شوم. (من سخت درس خواندم تا امتحان را قبول شوم.)
 • من به فروشگاه رفتم so as to شیر بخرم. (من به فروشگاه رفتم تا شیر بخرم.)
 • من زود بیدار شدم in order to سر کار به موقع برسم. (من زود بیدار شدم تا سر کار به موقع برسم.)
 • من سخت درس خواندم so as to قبول نشدن در امتحان را بپرهیزم. (من سخت درس خواندم تا قبول نشدن در امتحان را بپرهیزم.)
 • من به فروشگاه رفتم in order to مواد غذایی را ذخیره کنم. (من به فروشگاه رفتم تا مواد غذایی را ذخیره کنم.)
 • من زود بیدار شدم so as to از دست دادن قطار جلوگیری کنم. (من زود بیدار شدم تا از دست دادن قطار جلوگیری کنم.)

همانطور که مشاهده می‌شود، هر دو عبارت می‌توانند برای بیان هدف استفاده شوند. انتخاب بین این دو عبارت به رسمیت زمینه و ترجیح گوینده بستگی دارد.

تفاوت in order to و in order for

in order to و in order for هر دو عبارتی هستند که برای بیان هدف استفاده می‌شوند. این دو عبارت از نظر معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو می‌توانند برای بیان هدف یک عمل یا رویداد استفاده شوند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی بین این دو عبارت وجود دارد که می‌تواند در انتخاب بین آنها نقش داشته باشد.

in order to یک عبارت کوتاه‌تر و ساده‌تر است که معمولاً در زبان نوشتاری و گفتاری استفاده می‌شود. این عبارت اغلب در زمینه‌های رسمی و غیررسمی استفاده می‌شود.

in order for یک عبارت طولانی‌تر و پیچیده‌تر است که معمولاً در زبان نوشتاری استفاده می‌شود. این عبارت اغلب در زمینه‌های رسمی استفاده می‌شود.

در اینجا جدولی است که تفاوت‌های اصلی بین این دو عبارت را خلاصه می‌کند:

ویژگیin order toin order for
طولکوتاه‌ترطولانی‌تر
سادگیساده‌ترپیچیده‌تر
کاربردزبان نوشتاری و گفتاریزبان نوشتاری
زمینهرسمی و غیررسمیرسمی

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از هر یک از این عبارت‌ها آورده شده است:

 • من سخت درس خواندم in order to امتحان را قبول شوم. (من سخت درس خواندم تا امتحان را قبول شوم.)
 • من به فروشگاه رفتم in order to شیر بخرم. (من به فروشگاه رفتم تا شیر بخرم.)
 • من زود بیدار شدم in order to سر کار به موقع برسم. (من زود بیدار شدم تا سر کار به موقع برسم.)

در مثال‌های بالا، هر دو عبارت می‌توانند برای بیان هدف یک عمل یا رویداد استفاده شوند.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از عبارت in order for آورده شده است:

 • The company made a new policy in order for employees to be able to work from home. (شرکت یک سیاست جدیدی ایجاد کرد برای اینکه کارمندان بتوانند از خانه کار کنند.)
 • The government passed a new law in order for to protect the environment. (دولت قانون جدیدی تصویب کرد برای اینکه محیط زیست را محافظت کند.)

در مثال‌های بالا، عبارت in order for برای بیان هدف یک رویداد استفاده شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود، هر دو عبارت in order to و in order for می‌توانند برای بیان هدف استفاده شوند. انتخاب بین این دو عبارت به ترجیح گوینده و رسمیت زمینه بستگی دارد.

نتیجه‌گیری گرامر so as to و in order to و so that و in order that

در زبان انگلیسی، عبارت‌های «so as to»، «in order to»، «so that» و «in order that» همگی برای بیان هدف استفاده می‌شوند. این عبارت‌ها از نظر معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر چهار مورد می‌توانند برای بیان هدف یک عمل یا رویداد استفاده شوند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی بین این چهار عبارت وجود دارد که می‌تواند در انتخاب بین آنها نقش داشته باشد.

سوالات متداول گرامر so as to و in order to و so that و in order that

کدام یک از این دو عبارت in order to و so that رایج‌تر است؟

in order to رایج‌تر از so that است. این عبارت را می‌توان در هر دو زبان نوشتاری و گفتاری استفاده کرد و در زمینه‌های رسمی و غیررسمی کاربرد دارد.

کدام یک از این دو عبارت in order to و so that رسمی‌تر است؟

in order to رسمی‌تر از so that است. این عبارت اغلب در زمینه‌های رسمی استفاده می‌شود و برای بیان اهدافی که جدی‌تر و مهم‌تر هستند مناسب‌تر است.

کدام یک از این دو عبارت so that وin order to در مکالمات غیررسمی رایج‌تر است؟

so that در مکالمات غیررسمی رایج‌تر از in order to است. این عبارت کوتاه‌تر و ساده‌تر است و برای بیان اهدافی که کمتر جدی هستند مناسب‌تر است.

مثالی از نحوه استفاده از in order to در جمله بدهید.

من سخت درس خواندم in order to امتحان را قبول شوم. (من سخت درس خواندم تا امتحان را قبول شوم.)

مثالی از نحوه استفاده از so that در جمله بدهید.

من زود بیدار شدم so that سر کار به موقع برسم. (من زود بیدار شدم تا سر کار به موقع برسم.)

آیا می‌توانم از in order to و so that را به جای یکدیگر استفاده کنم؟

بله، در بیشتر موارد می‌توان از in order to و so that را به جای یکدیگر استفاده کرد. با این حال، تفاوت‌های ظریف بین این دو عبارت وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. به عنوان مثال، in order to رسمی‌تر از so that است و برای بیان اهدافی که جدی‌تر و مهم‌تر هستند مناسب‌تر است.

5/5 - (4 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14118
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد گرامر so as to و in order to و so that و in order that

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *