جملات انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی انگلیسی

170 بازدید
جملات انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی انگلیسی،متن انگیزشی انگلیسی زیبا، جملات انگیزشی بزرگان به انگلیسی ، جملات انگیزشی عباراتی کوتاه و قدرتمند هستند که می‌توانند جرقه‌ای برای ایجاد تغییر در افکار، احساسات و رفتار ما باشند. درک عمیق این جملات به ما کمک می‌کند تا از آنها به طور موثرتری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم.

جملات انگیزشی انگلیسی

The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.

“تنها راه انجام کارهای بزرگ، عاشق شدنِ کاری است که انجام می‌دهید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده‌اید، به جستجو ادامه دهید. تسلیم نشوید.” – استیو جابز


The best way to predict the future is to create it.

“بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، خلق آن است.” – آبراهام لینکن


The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.

“تنها چیزی که بین شما و رویایتان قرار دارد، اراده تلاش و ایمان به این است که واقعاً ممکن است.” – جوئل براون


The only person you are destined to become is the person you decide to be.

“تنها شخصی که به آن تبدیل می‌شوید، شخصی است که خودتان تصمیم می‌گیرید باشید.” – رالف والدو امرسون


It’s not how much you have, but how much you enjoy that makes happiness.

“مهم نیست چقدر دارید، بلکه مهم این است که چقدر از آنچه دارید لذت می‌برید.” – چارلز اسپ


The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.

“شادی زندگی شما به کیفیت افکارتان بستگی دارد.” – مارکوس اورلیوس


The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.

“تنها محدودیت تحقق فردای ما، تردیدهای امروز ماست.” – فرانکلین دی. روزولت


The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.

“بزرگترین افتخار زندگی نه در این است که هرگز زمین نخوریم، بلکه در این است که هر بار که زمین می‌خوریم بلند شویم.” – نلسون ماندلا


Life is what happens when you’re busy making other plans.

“زندگی زمانی اتفاق می‌افتد که شما مشغول برنامه‌ریزی برای چیزهای دیگر هستید.” – جان لنون


It’s not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

“مهم نیست منتظر بمانید تا طوفان بگذرد، مهم این است که یاد بگیرید در باران برقصید.” – ویوین گرین


The only thing that is constant is change.

“تنها چیزی که ثابت است تغییر است.” – هراکلیتوس


The best way to get started is to quit talking and start doing.

“بهترین راه برای شروع، رها کردن حرف زدن و شروع به انجام دادن است.” – والت دیزنی


The journey of a thousand miles begins with a single step.

“سفر هزاران مایلی با یک قدم آغاز می‌شود.” – لائوتزو


If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.

“اگر چیزی را دوست ندارید، آن را تغییر دهید. اگر نمی‌توانید آن را تغییر دهید، نگرش خود را تغییر دهید.” – مایا آنجلو


We become what we think about – Earl Nightingale

ما همان چیزی می‌شویم که به آن فکر می‌کنیم.


People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do – Rob Siltanen

افرادی که انقدر دیوانه هستند که فکر کنند می‌توانند دنیا را تغییر دهند، همان افرادی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند.


Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other – Brian Tracy

خوش بینی یکی از ویژگی هایی است که بیش از هر چیز دیگری با موفقیت و شادی مرتبط است


Happiness is not something readymade. It comes from your own actions – Dalai Lama

خوشبختی چیز آماده‌ای نیست بلکه از اعمال خود شما سر چشمه میگیره


All our dreams can come true if we have the courage to pursue them – Walt Disney

تمام رویاهای ما می‌توانند محقق شوند اگر شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts –  Winston Churchill

موفقیت قطعی نیست، شکست کشنده نیست: این شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد.


Believe you can and you’re halfway there –  Theodore Roosevelt

باور کن که می‌توانی و با این باور نصف راه را طی کرده‌ای

“The hard days are what make you stronger.”

روزهای سخت اون چیزیه که شما رو قوی تر میکنه.

– علی رایسمن


“If you believe it’ll work out, you’ll see opportunities. If you don’t believe it’ll work out, you’ll see obstacles.”

اگه به این باور داشته باشی که نتیجه میده، فرصت ها رو خواهی دید. اگه باور نداشته باشی که نتیجه میده، موانع رو خواهی دید.

– وین دایر


“Don’t give up, don’t take anything personally, and don’t take no for an answer.”

تسلیم نشو، چیزی رو شخصی نگیر، و جواب نه رو قبول نکن. – سوفیا آموروسو


“Don’t be upset when people reject you. Nice things are rejected all the time by people who can’t afford them.”

وقتی مردم شما رو رد می کنن ناراحت نشو. چیزهای خوب همیشه توسط افرادی رد میشن که توانایی بدست آوردنشون را ندارن.

– ناشناس


“The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new.”

راز تغییر اینه که تمام انرژیتو متمرکز کنی، نه روی جنگیدن با قدیمی‌ها، بلکه روی ساختن چیزهای جدید.

-سقراط


“There are two rules for success: 1. Never reveal everything you know.”

دو قانون برای موفقیت وجود داره: 1. هرگز هر چیزیو که می دونی فاش نکن.

-راجر اچ. لینکلن

“Your positive action combined with positive thinking results in success.”

عملکرد مثبتتون همراه تفکر مثبت منجر به موفقیت میشه.

– شیو خرا


“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do”

موفقیت تصادفی نیست بلکه نتیجه سخت کوشی، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق به کاریه که انجام میدید یا یاد می گیری، هست.

– پله


“If you talk about it, it’s a dream. If you envision it, it’s possible. If you schedule it, it’s real.”

اگر در موردش صحبت کنی، این یه رویا هست. اگر تصورش کنی، ممکن میشه. اگر برنامه ریزیش کنی، واقعیه.

-تونی رابینز


“Forget your excuses. You either want it bad or don’t want it at all.”

بهانه هات رو فراموش کن یا اونو بدجور میخوای یا اصلاً نمی‌خوایش.

-ناشناس


“The key to success is to start before you are ready.”

کلید موفقیت اینه که قبل از اینکه آماده بشی، شروع کنی.

-ماری فورلئو


“I want to be remembered as the one who tried.”

من می‌خوام از من به عنوان کسی که تلاششو کرده یاد بشه.

-دکتر. دوروتی هیت


“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.”

چشمات به ستاره ها باشه و پاهات رو زمین.

– تئودور روزولت


“You can waste your lives drawing lines. Or you can live your life crossing them.”

شما می تونید زندگیتونو با کشیدن خطوط تلف کنید. یا می تونید با عبور ازشون واقعا زندگی کنید.

– شاندا رایمز


“You’ve got to get up every morning with determination if you’re going to go to bed with satisfaction.”

اگه میخواید با رضایت به رختخواب برید، باید هر روز صبح مصمم از خواب بیدار شید.

– جورج لوریمر


“I now tried a new hypothesis: It was possible that I was more in charge of my happiness than I was allowing myself to be.”

من الان یه فرضیه جدیدو امتحان کردم: این امکان وجود داشت که من بیشتر از اون چیزی که به خودم اجازه می دادم، مسئول خوشبختیم باشم.

– میشل اوباما


“In a gentle way, you can shake the world.”

به روشی ملایم، می تونید دنیا رو تکون بدید.

– مهاتما گاندی


“If opportunity doesn’t knock, build a door.”

اگه فرصت در خونتو نمیزنه، یه در بساز.

– کرت کوبین


“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.”

با ترس های ذهنت نا امید نشو؛ به جاش رویاهای قلبت رو دنبال کن.

– روی تی بنت


“Work hard in silence, let your success be the noise.”

در سکوت تلاش کن و بذار موفقیتت سر و صدا کنه.

– فرانک اوشن


“Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience.”

بابت هیچ روزی در زندگیت افسوس نخور. روزای خوب برات شادی میاره و روزای بد تجربه.

-ناشناس


“Either you run the day, or the day runs you.”

یا شما روز تونو مدیریت میکنی یا روز شما رو مدیریت می کنه.

-جیم ران


“Only I can change my life. No one can do it for me.”

فقط من میتونم زندگیمو تغییر بدم. هیچ کس نمی تونه این کار رو برام انجام بده.

– کارول برنت


“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.”

10 درصد از زندگی آن چیزهاییست که براتون اتفاق میفته و 90 درصد دیگش واکنش هاتون دربرابر اون اتفاقاست.

– چارلز آر. ویندال


“Act as if what you do makes a difference. It does.”

طوری رفتار کن که انگار کاری که انجام میدی تفاوت ایجاد میکنه. چون همینطور میشه.

-ویلیام جیمز


When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger.

وقتی درد یک مانع خیلی زیاده، خودتو به چالش بکش تا قوی تر بشی.

“Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.”

حتی اگه در مسیر درستی باشی، اگه همین جا بشینی زیرت میگیرن.

-ویل راجرز


“Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.”

زندگی یا یه ماجراجویی جسورانه هست یا اصلاً هیچی نیس.

-هلن کلر


“Life is either a daring adventure or nothing at all.”

زنی که بقیه رو دنبال می‌کنه معمولاً جلوتر از جمعیت نمیره. زنی که به تنهایی راه میره احتمالاً خودشو تو مکان‌هایی می‌بینه که قبلاً کسی نرفته.

– آلبرت انیشتین

“The best revenge is massive success.”

بهترین انتقام، رسیدن به موفقیتی عظیمه.– فرنک سیناترا


“What’s on the other side of fear? Nothing.”

طرف دیگه ترس چیه؟ هیچ چی. – جیمی فاکس


“Quitters never win. Winners never quit!”

کسایی که پاپس میکشن هرگز برنده نمیشن. برندگان هرگز پاپس نمیکشن! – دکتر آیرین. سی. کاسورلا


“It’s not your salary that makes you rich, it’s your spending habits.”

این حقوق شما نیست که شما را ثروتمند می کند، این عادت های خرج کردن شماست. -چارلز آ. جافه


“If there is no wind, row.”

اگر باد نیست، پارو بزن.-ضرب المثل لاتین


“It’s never too late for a new beginning in your life.”

هیچ وقت برای شروعی جدید در زندگیت دیر نیست. – جویس مایرز


“Action is the foundational key to all success.”

اقدام کردن کلید اصلی تمام موفقیتهاست.-پابلو پیکاسو

“I never dreamt of success. I worked for it.”

من هرگز آرزوی موفقیت نکردم. من براش کار کردم. – استی لادر


“A goal is a dream with a deadline.”

هدف، رویایی با یک ضرب الاجل (تاریخ مشخص) هست. -ناپلئون هیل


متن انگیزشی انگلیسی درباره تغییر

“Be the change that you wish to see in the world.”

تغییری باشید که می‌خواهید در جهان ببینید. – ماهاتما گاندی


“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”

هیچ شکی نکن که گروه کوچکی از شهروندان متفکر و متعهد می‌تونن جهان رو تغییر بدن. در واقع، این تنها چیزیه که تغییر کرده.– مارگارت مید


“Change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don’t belong.”

تغییر دردناکه، اما هیچ چیز به اندازه گیر افتادن تو جایی که بهش تعلق نداری دردناک نیست.-مندی هیل


“Those who cannot change their minds cannot change anything.”

کسانی که نمی‌تونن ذهنشون رو تغییر بدن، قادر به ایجاد تغییر نیستن.– جورج برنارد شاو


“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.”

همه به فکر تغییر جهان هستن اما هیچ‌کس به فکر تغییر خودش نیست.– لئو تولستوی


“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.”

تغییر، قانون زندگیه. و کسانی که تنها به گذشته و حال نگاه می‌کنند، قطعاً آینده را از دست خواهند داد.

– جان اف کندی


“We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit the changes it has gone through to achieve that beauty.”

ما از زیبایی پروانه لذت می بریم، اما به ندرت اعتراف می کنیم که پروانه چه تغییراتی رو برای رسیدن به اون زیبایی پشت سر گذاشته.

– مایا آنجلو


“Dreams are the seeds of change. Nothing ever grows without a seed, and nothing ever changes without a dream.”

رویاها بذر تغییر هستن. هیچ چیز بدون دانه رشد نمیکنه و هیچ چیز بدون رویا تغییر نمیکنه.

– دبی بون


“Life’s like a movie, write your own ending. Keep believing, keep pretending.”

زندگی مثل یک فیلمه، پایان خودتو بنویس. ایمانتو حفظ کن، به تظاهر کردن ادامه بده.

-جیم هنسون


متن انگیزشی انگلیسی درباره یادگیری

“A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.”

یه خواننده قبل از مرگش، هزاران بار زندگی میکنه. کسی که هرگز نمی‌خونه، فقط یک بار زندگی می‌کنه.

– جرج آر.آر


“Never stop learning because life never stops teaching.”

هرگز یادگیری رو متوقف نکن چون زندگی هرگز از آموزش باز نمیمونه.

– ناشناس


“If you’re the smartest person in the room, you’re in the wrong room.”

اگه باهوش ترین فرد تو اتاق هستی، تو اتاق اشتباهی هستی.

-جردن پیترسون


“The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice.”

ظرفیت یادگیری یه هدیه هست. توانایی یادگیری یه مهارته. تمایل به یادگیری یه انتخابه.

– برایان هربرت


“The man who does not read has no advantage over the man who cannot read.”

کسی که نمی‌خونه نسبت به کسی که نمیتونه بخونه برتری نداره.

-مارک تواین


“To learn a language is to have one more window from which to look at the world.”

یادگیری یک زبان یعنی داشتن بیش از یک پنجره برای دیدن دنیا.

-ضرب المثل چینی


“I’m still learning.”

من هنوز در حال یادگیری هستم.

– میکل آنژ  


“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

طوری زندگی کنی که انگار فردا قراره بمیری و طوری یاد بگیر که انگار برای همیشه زنده خواهی ماند.

– مهاتما گاندی


“Education is the most powerful weapon you can use to change the world.”

تعلیم و تربیت قدرتمند ترین سلاحیه که باهاش میتونید جهان رو تغییر بدید.

– نلسون ماندلا


کپشن انگلیسی انگیزشی درباره موفقیت

متن انگیزشی انگلیسی زیبا
متن انگیزشی انگلیسی زیبا

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination – Jimmy Dean

من نمی‌توانم جهت باد را تغییر دهم، اما می‌توانم بادبان‌هایم را طوری تنظیم کنم که همیشه به مقصدم برسم


Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new – Brian Tracy

از منطقه راحتی خود خارج بشین. شما فقط در صورتی می‌توانید رشد کنید که بخواهید هنگام امتحان کردن چیز جدیدی احساس ناخوشایندی و ناراحتی کنید


It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome – William James

این نگرش ما در آغاز یک کار دشوار است که بیش از هر چیز دیگری بر نتیجه موفقیت آمیز آن تأثیر خواهد گذاشت


You are never too old to set another goal or to dream a new dream – C.S. Lewis

شما هرگز برای تعیین هدف دیگر یا رویاپردازی یک رویای جدید، پیر نیستید.


We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us – Joseph Campbell

ما باید حاضر باشیم زندگی ای را که برنامه ریزی کرده بودیم رها کنیم تا زندگی ای که در انتظارمان است را داشته باشیم


Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear – George Addair

هر چیزی که تا به حال خواسته اید در طرف دیگر ترس قرار دارد


Nothing is impossible. The word itself says ‘I’m possible — Audrey Hepburn

هیچ چیز غیر ممکن نیست. خود کلمه می گوید “من ممکن هستم”


There is nothing impossible to they who will try — Alexander the Great

هیچ چیز غیر ممکنی برای آنان که تلاش می‌کنند وجود ندارد.


Happiness is not by chance, but by choice – Jim Rohn

خوشبختی تصادفی نیست، بلکه از روی انتخاب است


Be the change that you wish to see in the world – Mahatma Gandhi

همان تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی


کپشن موفقیت و انگیزشی انگلیسی

If I cannot do great things, I can do small things in a great way– Martin Luther King Jr

اگر نمی توانم کارهای بزرگ انجام دهم، می توانم کارهای کوچک را به شیوه ای عالی انجام دهم


The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot — Michael Altshuler

خبر بد این است که زمان در حال پرواز است. خبر خوب این است که شما خلبان هستید


Today’s accomplishments were yesterday’s impossibilities  – Robert H. Schuller

دستاوردهای امروز غیرممکن های دیروز بودند


Light tomorrow with today –  Elizabeth Barrett Browning

فردا را با امروز روشن کن


The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today – Franklin D. Roosevelt

تنها محدودیت‌هایی که برای تحقق فردای ما وجود دارد، شک و تردیدهای امروز ما خواهد بود


Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you – Walt Whitman

صورت خود را همیشه رو به آفتاب نگه دارید و سایه‌ها پشت سر شما قرار خواهند گرفت.


Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination  – Mae Jemison

هرگز خود را به دلیل تصور محدود دیگران محدود نکنید. هرگز دیگران را به دلیل تصور محدود خود محدود نکنید


Let us make our future now, and let us make our dreams tomorrow’s reality–  Malala Yousafzai

بیایید آینده خود را اکنون بسازیم و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنیم


جملات انگیزشی بزرگان به انگلیسی

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ، عاشق شدنِ کاری است که انجام می‌دهید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده‌اید، به جستجو ادامه دهید. تسلیم نشوید.


“The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln

بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، خلق آن است.


“The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.” – Joel Brown

تنها چیزی که بین شما و رویایتان قرار دارد، اراده تلاش و ایمان به این است که واقعاً ممکن است.


“The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson

تنها شخصی که به آن تبدیل می‌شوید، شخصی است که خودتان تصمیم می‌گیرید باشید.


“It’s not how much you have, but how much you enjoy that makes happiness.” – Charles Spurgeon

مهم نیست چقدر دارید، بلکه مهم این است که چقدر از آنچه دارید لذت می‌برید.


“The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.” – Marcus Aurelius

شادی زندگی شما به کیفیت افکارتان بستگی دارد.


“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt

تنها محدودیت تحقق فردای ما، تردیدهای امروز ماست.


“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela

بزرگترین افتخار زندگی نه در این است که هرگز زمین نخوریم، بلکه در این است که هر بار که زمین می‌خوریم بلند شویم.


“Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon

زندگی زمانی اتفاق می‌افتد که شما مشغول برنامه‌ریزی برای چیزهای دیگر هستید.


“It’s not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.” – Vivian Greene

مهم نیست منتظر بمانید تا طوفان بگذرد، مهم این است که یاد بگیرید در باران برقصید.


Don’t Let Yesterday Take Up Too Much Of Today – Will Rogers

اجازه نده دیروز بیش از حد امروزو درگیر کنه


For every reason it’s not possible, there are hundreds of people who have faced the same circumstances and succeeded – Jack Canfield

به ازای هر دلیلی که امکان پذیر نیست، صدها نفر وجود دارند که با همین شرایط روبه‌رو شدن و تونستن موفق بشن


We may encounter many defeats but we must not be defeated – Maya Angelou

ممکن است با شکست‌های زیادی روبرو شویم اما نباید شکست خورده باشیم


You only live once, but if you do it right, once is enough – Mae West

تو فقط یک بار زندگی میکن اما اگر اون یک بار را دست انجام بدی، کافی خواهد بود.


In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on – Robert Frost

در سه کلمه می‌تونم همه چیزهایی که از زندگی آموختم رو خلاصه کنم: ادامه داره.


Life is what happens to us while we are making other plans – Allen Saunders

زندگی همان چیزی است که برای ما اتفاق می‌افتد وقتی در حال برنامه ریزی چیزهای دیگری هستیم.


I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be – Douglas Adams

ممکنه که من به جایی که قصد داشتم نرفته باشم، اما فکر می کنم به جایی رسیدم که باید باشم


Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself –  George Bernard Shaw

زندگی این نیست که خودتو پیدا کنی، زندگی اینه که خودتو بسازی


Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving – Albert Einstein

زندگی مثل دوچرخه سواریه. برای اینکه بتونید تعادل خودتون و حفظ کنید باید به حرکت ادامه بدید


Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less – Marie Curie

تو زندگی از هیچ چیزی نباید نترسید فقط باید درکشون کرد. الان زمان این فرا رسیده که بیشتر بفهمیم تا کمتر بترسیم.


You are the sum total of everything you’ve ever seen, heard, eaten, smelled, been told, forgot. Everything influences each of us, and because of that I try to make sure that my experiences are positive – Maya Angelou

شما مجموع تمام چیزهایی هستید که تا به حال دیده اید، شنیده اید، خورده اید، بو کرده اید، گفته اید، فراموش کرده اید… هر چیزی روی ما تاثیر میذاره و بخاطر همین سعی میکنم مطمئن بشم که تجربیاتم مثبت باشن.


جملات انگیزشی برای کار به انگلیسی

The best way to get started is to quit talking and begin doing – Walt Disney

بهترین راه برای شروع این است که صحبت کردن را تمام کنی و شروع به انجامش کنی.


Leaders never use the word failure. They look upon setbacks as learning experiences – Brian Tracy

رهبرها هیچ وقت از کلمه شکست استفاده نمی کنند ان‌ها به شکست‌ها، به عنوان تجربیات یادگیری نگاه می‌کنند


There are no limits to what you can accomplish, except the limits you place on your own thinking – Brian Tracy

هیچ محدودیتی برای انچه میتوانید انجام دهید وجود ندارد، به جز محدودیت‌هایی که در فکر خود دارید.


Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago – Warren Buffet

شخصی امروز زیر سایت نشسته است زیرا مدت‌ها قبل، شخصی درختی کاشته است.


The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty – Winston Churchill

فرد بد بین در هر فرصتی سختی می‌بیند. فرد خوش بین در هر سختی، فرصتی می‌بیند.


You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character – Unknown

شما از شکست بیشتر یاد می‌گیرید تا از موفقیت. اجازه نده تو رو متوقف کنند . شکست شخصیت انسان را می‌سازد.


If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you – Steve Jobs

اگر روی چیزی کار می‌کنید که واقعا به آن اهمیت می‌دهید، لازم نیست آن را به زور به جلو ببرید. الهام شما را به جلو می‌کشد


The man who has confidence in himself gains the confidence of others – Hasidic Proverb

شخصی که به خودش اعتماد دارد، اعتماد دیگران را هم بدست می‌آورد.


Fake it until you make it! Act as if you had all the confidence you require until it becomes your reality – Brian Tracy

آن را جعل کنی تا زمانی که درستش کنی! طوری رفتار کن که انگار تمام اعتماد به نفس مورد نیاز خودت رو داری تا زمانی که به واقعیت تبدیل بشه


I think goals should never be easy, they should force you to work, even if they are uncomfortable at the time – Michael Phelps

فکر  میکنم اهداف نباید آسان باشند. آن‌ها باید تو رو به کار مجبور کنند حتی اگر در آن لحظه ناراحت کننده باشند.


The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking – Steve Jobs

تنها راه انجام کار بزرگ و عالی این است که عاشق کاری باشید که انجام می دهید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید، به جستجو ادامه دهید


“Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems – Brian Tracy

رهبران در مورد راه حل ها فکر و صحبت می کنند. دنبال کننده‌ها درباره مشکلات و صحبت می کنند


نقل قول های مثبت انگیزشی انگلیسی در مورد زندگی

It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get back up -Vince Lombardi

مهم نیست که زمین بخوری، مهم این است که بلند شوی

بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی - با ترجمه فارسی
بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی – با ترجمه فارسی

Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough – Og Mandino

اگر عزم من برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد، شکست هرگز از من پیشی نخواهد گرفت


Do what you can with all you have, wherever you are – Theodore Roosevelt

هر جا که هستی، با تمام آنچه که داری کاری که میتونی را انجام بده


جملات انرژی مثبت انگلیسی

One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what somebody else says distract you from your goals – Michelle Obama

یکی از درس هایی که من با آن بزرگ شدم این بود که همیشه به خود وفادار بمانید و هرگز اجازه ندهید که دیگران شما را از اهدافتان دور کنند.


You don’t have to be great to start, but you have to start to be great – Zig Ziglar

برای شروع لازم نیست عالی باشید، اما برای عالی بودن باید شروع کنید


If you don’t like the road you’re walking, start paving another one – Dolly Parton

اگر جاده‌ای که می‌روید را دوست ندارید، شروع به سنگ فرش جاده دیگری کنید.


The happiness of your life depends on the quality of your thoughts – Marcus Aurelius

خوشبختی شما به کیفیت افکارتان بستگی دارد.


My mission in life is not merely to survive, but to thrive – Maya Angelou

ماموریت من در زندگی فقط زنده ماندن نیست، بلکه پیشرفت کردن است.


Make your life a masterpiece, imagine no limitations on what you can be, have, or do – Brian Tracy

زندگی خود را به یک شاهکار تبدیل کنید. هیچ محدودیتی در مورد آنچه که می‌توانید باشید، داشته باشید یا انجام دهید، تصور نکنید.


Life changes very quickly, in a very positive way, if you let it –  Lindsey Vonn

زندگی خیلی سریع تغییر می کند، به روشی بسیار مثبت، اگر اجازه دهید


Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you’re positive, good things happen – Deep Roy

الهام از داخل خود شما نشات می‌گیرد. باید مثبت اندیش بود. زمانی که مثبت اندیش باشید، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.


Change the world by being yourself – Amy Poehler

با خودت بودن، دنیا را تغییر بده.


Every moment is a fresh beginning – T.S Eliot

هر لحظه یک شروع تازه است


Never regret anything that made you smile – Mark Twain

هرگز از چیزی که باعث خندیدن شما شده است، پشیمان نشوید.


There is no substitute for hard work – Thomas Edison

هیچ جایگزینی برای سخت کوشی وجود ندارد


May your choices reflect your hopes, not your fears – Nelson Mandela

بگذارید انتخاب‌های شما منعکس کننده امیدهای شما باشد، نه ترس های شما


Turn your wounds into wisdom – Oprah Winfrey

زخم‌های خود را به دانش تبدیل کنید ( از شکست های خود درس بگیرید)


Change the game, don’t let the game change you –  Macklemore

بازی را تغییر بده. اجازه نده بازی تو را تغییر بده.


It hurt because it mattered – John Green

درد داشت چون مهم بود.


Imagine your life is perfect in every respect; what would it look like? – Brian Tracy

تصور کنید که زندگی شما از هر نظر عالی است. چه شکلی خواهد بود؟


If my mind can conceive it, if my heart can believe it, then I can achieve it –  Muhammad Ali

اگر ذهنم بتواند آن را تصور کند، اگر قلبم بتواند آن را باور کند، پس می‌توانم به آن برسم


Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye –  Helen Keller

هرگز سرتان را خم نکنید. همیشه سرتان را بالا نگه دارید. مستقیما به چشمان دنیا نگاه کنید.


Be yourself; everyone else is already taken –  Oscar Wilde

خودت باش. بقیه قبلا گرفته شدن


متن انگیزشی انگلیسی زیبا

Be the change that you wish to see in the world – Mahatma Gandhi

همان تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی


Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi

طوری زندگی کن که انگار قراره فردا بمیری یاد بگیر که انگار تا ابد زنده خواهی بود


Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present –  Bill Keane

دیروز تاریخ است، فردا راز است، امروز هدیه خداوند است، به همین دلیل است که ما آن را present می‌نامیم.


I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work –  Thomas A. Edison

من شکست نخورده‌ام. من فقط 10000 راه را پیدا کردم که کار نمی‌کنند


The hard days are what make you stronger – Aly Raisman

روزهای سخت همان چیزی است که شما را قوی‌تر می‌کند


If you believe it’ll work out, you’ll see opportunities. If you don’t believe it’ll work out, you’ll see obstacles – Wayne Dyer

اگر باور داشته باشید که نتیجه می‌دهد، فرصت‌ها را خواهید دید. اگر باور نداشته باشید که به نتیجه می‌رسد، موانع را خواهید دید


Work hard in silence, let your success be the noise – Frank Ocean

در سکوت سخت کار کن، بگذار موفقیتت پر سرو صدا باشد


Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do – Pele

موفقیت تصادفی نیست بلکه نتیجه سخت کوشی، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق به کاری است که انجام می‌دهید یا یاد می گیرید.


Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember that’s where you will find success – Thomas J. Watson

آیا می‌خواهید فرمولی برای موفقیت به شما بگویم؟ خیلی ساده است واقعاً: نرخ شکست های خود را دو برابر کنید. شما به شکست به عنوان دشمن موفقیت نگاه می‌کنید اما اصلا اینطور نیست. شما می‌توانید از شکست دلسرد شوید یا می‌توانید از آن درس بگیرید، پس ادامه دهید و اشتباه کنید. هر چقدر که می‌توانید اشتباه کنید و به یاد داشته باشید آنجاست که موفقیت را خواهید یافت


I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion – Muhammad Ali

از هر لحظه تمرین متنفر بودم اما با خودم می‌گفتم تسلیم نشو الان رنج بکش و ما بقی عمرت رو به عنوان یه قهرمان زندگی کن


Opportunities don’t happen. You create them – Chris Grosser

فرصت ها اتفاق نمیفتن بلکه تو آن‌ها را می‌سازی


Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it – Maya Angelou

موفقیت یعنی دوست داشتن خود، دوست داشتن کاری که انجام می‌دهید و دوست داشتن نحوه انجام آن


If you obey all the rules, you miss all the fun – Katharine Hepburn

اگر از همه قوانین پیروری کنید، سرگرمی زیادی را از دست خواهید داد.


You must do the thing you think you cannot do –  Eleanor Roosevelt

شما باید کاری که فکر می‌کنید نمی‌توانید را انجام دهید


If you want to fly give up everything that weighs you down -Buddha

اگر می‌خواهی پرواز کنی، هر چیزی که تو را سنگین می‌کند را رها کن


جمله ناب انگیزشی انگلیسی 

I never lose. Either I win or learn – Nelson Mandela

من هیچ وقت نمی‌بازم. یا می‌برم یا یاد‌میگیرم


Today is your opportunity to build the tomorrow you want – Ken Poirot

امروز فرصت شما برای ساختن فردایی است که می‌خواهید


You can do anything you set your mind to – Benjamin Franklin

شما می‌توانید هر کاری که در ذهن‌تان است را انجام دهید


You never know what you can do until you try – William Cobbett

شما هرگز نمی‌دانید چه کاری می‌توانید انجام دهید تا زمانی که تلاش نکنید


Twenty years from now you’ll be more disappointed by the things you did not do than the ones you did – Mark Twain

بیست سال بعد، از کارهایی که انجام نداده‌اید بیشتر از کارهایی که انجام داده‌اید ناامید خواهید شد.


You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending – C.S. Lewis

شما نمی‌توانید به عقب برگردید و شروع را تغییر دهید، اما می‌توانید از همان جایی که هستید شروع کنید و پایان را تغییر دهید


Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself – Rumi

دیروز باهوش بودم، پس می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. امروز من عاقل هستم، پس دارم خودم را تغییر می‌دهم


And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it – Paulo Coelho

و هنگامی که شما چیزی را می‌خواهید، تمام کائنات برای رسیدن به آن به شما کمک می کنند


Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that – Martin Luther King Jr

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد: فقط نور می‌تواند این کار را انجام دهد. نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد: فقط عشق می‌تواند این کار را انجام دهد


When you know your worth, no one can make you feel worthless – Unknown

وقتی ارزش خود را بدانید، هیچکس نمی‌تواند باعث شود شما احساس بی‌ارزشی کنید


I never dreamt of success. I worked for it – Estee Lauder

من هرگز آرزوی موفقیت نکردم. من برای آن کار کردم


Forget your excuses. You either want it bad or don’t want it at all – Unknown

بهانه‌هایت را فراموش کن یا آن را با تمام وجود می‌خواهی یا اصلاً نمی‌خواهی


جملات و عبارات انگیزشی در زبان انگلیسی

“In the middle of difficulty lies opportunity.” — Albert Einstein

“فرصت‌ها در بین موقعیت‌های سخت قرار دارند.” آلبرت انیشتین


We’ve got friends for our happiest days and saddest moments. I hope you know I’m your friend now just as much as ever.

ما دوست‌هایی برای خوشحال‌ترین و غم‌انگیزترین لحظه‌های زندگی‌مان داریم. امیدوارم بدانی که من حتی الان هم به اندازه تمامی وقت‌های دیگر، دوستت هستم.


I’m so sorry you’re going through this, but this too shall pass.

از اینکه داری این (موقعیت یا اتفاق) را تجربه می‌کنی بسیار متاسفم اما این نیز بگذرد.


You are always on my mind and in my heart.

تو همیشه در قلب و ذهن من هستی.


You are so strong, and you are amazing for facing this with so much courage.

تو بسیار قوی هستی و برای اینکه داری با این (موقعیت) با این حجم از اشتیاق و پشتکار مقابله می‌کنی، عالی هستی.


If you ever need to talk, or just cry, you know where to find me!

اگر یک وقتی نیاز به صحبت‌کردن یا فقط گریه‌کردن داشتی، می‌دانی کجا باید من را پیدا کنی!


I hope you have a better day today.

امیدوارم امروز روز بهتری داشته باشی.


The next chapter of your life is going to be so amazing.

فصل بعدی زندگی‌ات قرار است فوق‌العاده باشد.


“Optimism is the faith that leads to achievement.” — Helen Keller

“خوش‌بینی ایمانی است که منجر به موفقیت و دست‌یابی می‌شود.” هلن کِلِر


I believe in you! And unicorns. But mostly you.

من به تو و تک‌شاخ‌ها (منظور افسانه‌ها) باور دارم؛ اما بیشتر به تو.


What you’re going through right now is hard, but I’m rooting for you every minute of every day.

چیزی که در حال حاضر تجربه‌اش می‌کنی سخت است ولی من هر لحظه از هر روز برایت آرزوی موفقیت دارم.


I can’t wait to catch up with you soon so you can fill me in on all that’s been going on in your life.

نمی‌توانم تا زمانی که به تو برسم و تو از هراتفاقی که در زندگی‌ات افتاده است باخبرم کنی صبر کنم.


I hope you are surrounded by people who are good for your spirit.

امیدوارم آدم‌هایی که برای روح‌ات خوب‌اند احاطه‌ات کرده باشند. (منظور این است که با آدم‎‌هایی که انرژی و مود خوبی دارند همراه باشد.)


You can get through this. Take it from me. I’m very wise and stuff.

تو می‌توانی از پسش برآیی. این (نصیحت) را از من بشنو. من خیلی عاقل و و از این حرف‌ها هستم.


Just sending you a quick note to let you know that you’re on my mind and in my prayers.

تنها یک پیام و نوشته سریع فرستادم تا بدانی که تو در ذهن و دعاهایم هستی.


It takes serious courage to get on this path and stay on it. Good for you!

وارد این کارشدن و آن را ادامه‌دادن، اشتیاق و شجاعت زیادی می‌خواهد. خوش به حالت!


Remember that you aren’t alone as you go through this difficult time. I’m just a phone call away.

به یاد داشته باش که در این لحظات سختی که پشت سر می‌گذاری تنها نیستی. من تنها به اندازه یک تماس تلفنی از تو دور هستم.


“It doesn’t matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always.” — Oprah Winfrey

“مهم نیست که چه کسی یا اهل کجا هستید. توانایی موفق‌شدن (و پیروزی) از خود شما شروع می‌شود. همیشه!” اُپرا وینفِری


Be good to yourself. And let others be good to you, too.

با خودت خوب باش (رفتار کن). و بگذار بقیه نیز با تو خوب رفتار کنند. (منظور این است که برای خودت ارزش قائل شو تا دیگران نیز برایت احترام قائل شوند.)


Take everything one day at a time. I’m just a phone call away.

همه چیز را یک روز در یک زمانی تعریف کن. من تنها به اندازه یک تماس تلفنی دور هستم.


There’s no doubt in my mind that you’ll succeed in whatever path you choose next.

هیچ شکی در ذهنم نیست که تو در هر راهی که بعدا انتخاب خواهی کرد، موفق خواهی شد.


“Be the change that you wish to see in the world.” — Mahatma Gandhi

“همان تغییری باش که آرزو داری در جهان ببینی” ماهاتما گاندی


You are completely and unconditionally loved.

تو را بی‌قید و شرط و کاملا دوست داریم (دارم).


“No matter what you’re going through, there’s a light at the end of the tunnel.” — Demi Lovato

“مهم نیست که چه چیزهایی را داری تجربه می‌کنی، آخر تونل همیشه یک نور است.” دِمی لواتو


Sorry things are crappy. If you need somebody to binge-watch a whole season of something with you, I’m there.

متاسفم که چیزها بد و افتضاح‌اند. اگر به کسی برای نوشیدن و تماشای کل اتفاقاتی که برایت افتاده است نیاز داری، من آنجا هستم.


You’re doing exactly what you should be doing. Hang in there.

تو دقیقا در حال انجام چیزی هستی که باید باشی، طاقت بیار.


At a time like this, don’t even bother with a dish. Just grab a spoon and start shoveling ice cream straight from the carton.

در زمان‌هایی مانند این، حتی یک ظرف هم کثیف نکن! فقط یک قاشق بردار و بستنی را از کارتونش بخور.


“A champion is defined not by his/ her wins but by how they can recover when they fall.” — Serena Williams

“یک قهرمان با بال‌هایش نه، بلکه با اینکه چگونه وقتی سقط می‌کند سریع سر پا می‌شود، شناخته می‌شود.” سِرنا ویلیامز


You’re being so strong—and patient. Keep the faith. Things are going to start looking up soon.

تو خیلی قوی و صبور هستی. ایمان داشته باش. چیزها کم کم شروع به بهتر‌شدن کرده‌اند.


Thinking of you, and trusting that this difficult time is just a stepping stone along the path to something better.

به تو فکر می‌کنم و به این باور دارم که این زمان سخت تنها سنگی برای قدم گذاشتن بر روی آن و رفتن به چیز و موقعیتی بهتر است.


This totally sucks, but you totally don’t suck!

این (اوضاع) واقعا سخت و غیرقابل تحمل است، ولی تو اصلا این طور نیستی.


I’m so sorry you’re going through a difficult time. I don’t know what to say, except that care about you, and I’m here for you.

از اینکه تو داری زمان سختی را می‌گذرانی بسیار متاسفم. به جز اینکه من بهت اهمیت می‌دهم و همیشه برای تو اینجا هستم، نمی‌دانم چه چیزی بگویم.


Just wanted to send you a smile today.

فقط می‌خواستم لبخندی برایت فرستاده باشم.


“And you ask, ‘What if I fall?’ Oh, but my darling, what if you fly?” — Erin Hanson

“تو می‌پرسی چی میشه اگر بیفتم؟ اما عزیزم چی میشه اگر تو پرواز کنی؟” اِرین هانسن


Don’t live off of someone else’s script. Write your own.

Remember, I’m here for you. And I have wine.

به یاد داشته باش من برای تو اینجا هستم (هرموقع به من نیاز داشتی) و شراب هم دارم.


“You must do the thing you think you cannot do.” — Eleanor Roosevelt

“شما باید کاری را انجام دهید که فکر می‌کنید نمی‌توانید انجام دهید.” اِلنور روزوِلت


Stop beating yourself up.  You are a work in progress, which means you get there a little at a time, not all at once.

از ضربه‌زدن به خودت دست بردار. تو در حال پیش‌رفت هستی که یعنی آرام آرام به آنجا (آنجایی که می‌خواهی) می‌رسی و نه یک‌جا و ناگهانی.


“It doesn’t matter how slow you go as long as you don’t stop.” — Confucius

“تا زمانی که از جا نایستی مهم نیست که آرام می‌روی.” کنفسیوس


A journey starts with one step.

یک سفر با یک قدم شروع می‌شود (دراینجا منظور از سفر همان کاری است که می‌خواهید شروع کنید.)


“Anything’s possible if you’ve got enough nerve.” — J.K. Rowling

“هرچیزی مکمن است اگر اعصاب کافی برایش داشته باشید.” جی کی رولینگ


“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.” — Robin Williams

“مهم نیست مردم به شما چه می‌گویند، کلمات و نظرات می‌توانند دنیا را عوض کنند.” رابین ویلیامز


Faith can move mountains. Believe everything is possible and you will change the results!

ایمان و باور می‌تواند کوه‌ها را جا به جا کند. باور کن که هرچیزی ممکن است و تو می‌توانی نتایج را تغییر دهی.


Don’t let how you feel make you forget what you deserve.

اجازه نده که چیزی که احساس می‌کنی باعث شود تا چیزی که لیاقتش داری را فراموش کنی.


“Try to be a rainbow in someone else’s cloud.” — Maya Angelou

“سعی کن در هوای ابری دیگری یک رنگین‌کمان باشی.” مایا اُنجلو


This, too, shall pass. And you are going to look back on this period in your life and be so glad that you never gave up.

این نیز بگذرد. تو قرار است (یک روزی) به این برهه از زندگی‌ات دوباره نگاه کنی و از اینکه هرگز تسلیم نشدی، خوشحال باشی.


“It always seems impossible until it is done.” — Nelson Mandela

“آن همیشه غیرممکن به نظر می‌رسد تا زمانی که انجام شود.” نِلسون ماندلا


“You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality in the mind next to honor.” — Aristotle

“تو هیچ وقت کاری را بدون اشتیاق و دلگرمی در این دنیا انجام نخواهی داد. این بهترین خصوصیت ذهن بعد از عزت و افتخار است.” اَریستاتل


Don’t let anyone dull your sparkle.

اجازه نده کسی درخشش تو را از بین ببرد.


“Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else.” — Judy Garland

“همیشه بهترین ورژن خودت باش به جای اینکه ورژن دست دوم کس دیگری باشی.” جودی گارلند


You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think.

تو شجاع‌تر از آنی که به آن باور داری، قوی‌تر از آن‌که به نظر می‌رسی و باهوش‌تر از آن‌که فکر می‌کنی.


“Fall seven times, stand up eight.” — Japanese Proverb

“هفت دفعه به زمین بخور، هشت دفعه از جا برخیز.” ضرب‌المثل ژاپنی


You’re in a storm right now. I’ll hold your umbrella.

تو در حال حاضر در یک طوفان هستی. من چتر را برایت نگه می‌دارم.


“It is never too late to be what you might have been.” — George Eliot

“هیچ‌موقع برای بودن چیزی که ممکن بوده باشی، دیر نیست.” جورج الیوت


Today will never come again. Look forward to tomorrow.

امروز دیگر هیچ وقت تکرار نمی‌شود. منتظر فردا باش.


“The most beautiful thing you can wear is confidence.” — Blake Lively

“زیباترین چیزی که می‌توانی بپوشی اعتماد به نفس است.” بِلیک لایولی


God gave you this life because he knew you were strong enough to live it.

خداوند به تو این زندگی را عطا کرد چون می‌دانست که تو به اندازه کافی برای زندگی‌کردنش قدرت‌مند هستی.


“Sometimes when you are in a dark place you think you have been buried, but actually you have been planted.” — Christine Caine

“گاهی‌اوقات وقتی در تاریکی هستی فکر می‌کنی که در زیر خاک دفن شده‌ای، اما در واقع تو کاشته شده‌ای.” کریستین کِین


You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

تو هیچ موقعی نمی‌فهمی که چقدر قدرت‌مند هستی تا زمانی که انتخاب دیگری به جز قوی‌بودن نداشته باشی.


“The only time you run out of chances is when you stop taking them.” — Alexander Pope

“تنها زمانی که تو فرصت‌هایت را از دست می‌دهی آن زمانی است که از به دست‌آوردن آن‌ها دست می‌کشی.” الکساندر پاپ


When the world says, “Give up,” Hope whispers, “Try it one more time.”

وقتی دنیا می‌گوید “تسلیم شو”، امید زمزمه می‌کند “یک دفعه دیگر تلاش کن”.


“Encourage yourself, believe in yourself, and love yourself. Never doubt who you are.” — Stephanie Lahart

“خودت را تشویق کن، به خودت باور داشته باش و عاشق خودت باش. هیچ موقع به اینکه چه کسی هستی شک نکن.” استفانی لارت


You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.

تو مجبوری برای به دست‌آوردن بهترین روزهای زندگی‌ات، در روزهای سخت بجنگی.


“Trust yourself. You know more than you think you do.” — Dr. Benjamin Spock

“به خودت اعتماد کن. تو بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی می‌دانی، می‌دانی.” دکتر بنجامین سپاک


Take a deep breath; it’s just a bad day, not a bad life.

نفس عمیقی بکش، این تنها یک روز بد است و نه یک زندگی بد.


Every day may not be a good day, but there is something good in every day.

هر روز ممکن است روز خوبی نباشد اما یک چیز خوبی در هر روز است.


“Your life is your message to the world. Make it inspiring.” — Sady Ali Khan

“زندگی تو پیامی به دنیا است. پس آن را (آن پیام) امیدبخشش کن.” سدی علی خان


“When the wrong people leave your life, the right things start happening.” — Zig Ziglar

“وقتی افراد اشتباه زندگی‌ات را ترک می‌کنند، چیزهای درست شروع به اتفاق‌افتادن می‌کنند.” ژیگ ژیگلار


You have my full support, no matter what you do.

تو تمام حمایت من را داری، مهم نیست که چه کاری انجام می‌دهی.


Believe in yourself, because I believe in you!

به خودت ایمان داشته باش چون من به تو ایمان دارم.


You are in charge of your own happiness.

تو مسئول خوشحالی خودت هستی.


Don’t wait for opportunity. Create it!

منتظر فرصت نباش، خودت آن را بساز.


Storms don’t last forever!

طوفان‌ها برای همیشه ادامه ندارند.


Today’s a good day to have a great day.

امروز روز خوبی برای یک روز خوب داشتن است.


Don’t be afraid to try. Be afraid to fail.

از این‌که تلاش کنی نترس، از اینکه ببازی بترس.


No one is you and that is your superpower.

هیچ کسی تو نیست و همین قدرت تو است.


Don’t try to be perfect. Just try to be better than you were yesterday.

تلاش نکن تا بی‌نقص باشی. فقط تلاش کن تا بهتر از خود دیروزت باشی.


Don’t forget to be awesome.

فراموش نکن که فوق‌العاده باشی.


Follow your dreams—they know the way.

رویاهایت را دنبال کن، آن‌ها راه را بلد هستند.


You are stronger than you think you are.

تو قوی‌تر از آنی هستی که فکر می‌کنی.


Your attitude determines your direction.

نگرش تو، جهتت را مشخص می‌کند.


A positive mind finds opportunity in everything.

یک ذهن مثبت فرصت را در همه چیز پیدا می‌کند.


It always seems impossible until it’s done.

آن همیشه غیرممکن به نظر می‌رسد تا زمانی که انجام شود.


Your speed doesn’t matter. Forward is forward.

سرعتت مهم نیست. پیش‌رفت، پیش‌رفت است.


Grow through what you go through.

از طریق چیزی که تجربه‌اش می‌کنی رشد کن.


Sometimes you win, sometimes you learn.

بعضی‌اوقات پیروز می‌شوی، بعضی‌اوقات یاد می‌گیری.


Success doesn’t come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently.

موفقیت از کاری که گاهی‌اوقات انجام می‌دهی نمی‌آید بلکه از کاری که به طور مستمر انجام دهی می‌آید.


It doesn’t matter what others are doing. It matters what you are doing.

مهم نیست بقیه چه کاری می‌کنند، مهم این است که تو چه کاری انجام می‌دهی.


Mistakes are proof that you are trying.

اشتباهات نشانه‌ی این هستند که تو داری تلاش می‌کنی.


The best view comes after the hardest climb.

بهترین ویو و منظره بعد از سخت‌ترین صعود به دست می‌آید.


You are capable of more than you know.

تو تواناتر از آنی هستی که می‌دانی.


If you never try, you’ll never know.

اگر هیچ‌وقت تلاش نکنی، هیچ‌وقت نخواهی فهمید.


Every accomplishment starts with the decision to try.

هر موفقیت و دست‌یابی با تصمیمی برای شروع‌کردن شروع می‌شود.


I can’t wait to see what you do next.

نمی‌توانم برای قدم بعدی‌ات (کاری که بعدا انجام می‌دهی) صبر کنم.


Progress, not perfection.

پیش‌رفت (مهم است)، نه عالی و بی‌نقص‌بودن.


It may not be easy, but it will be worth it!

آن ممکن است آسان نباشد اما ارزشش را خواهد داشت.


You should be so proud of yourself.

تو باید به خودت افتخار کنی.


You can do anything you set your mind to.

تو می‌توانی هرکاری که ذهنت را روی آن متمرکز کنی، انجام دهی.


Don’t forget to take notice of how far you have come!

از یاد نبر که متوجه این‌که چقدر پیش‌رفت کرده‌ای، بشوی.


Being brave doesn’t mean you’re not afraid. It just means you try anyway.

شجاع‌بودن به معنی این نیست که تو نمی‌ترسی. بلکه به این معنی است که به هر صورت تلاش می‌کنی.


Make today matter!

کاری کن امروز مهم بشه.


No matter what happens, you are strong enough to handle it.

مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتد، تو به اندازه کافی برای از پس آن برآمدن قوی هستی.


All things are difficult before they become easy.

همه‌چیز قبل از این‌که آسان شود سخت است.


You don’t have to be perfect to be amazing.

تو بخاطر این‌که فوق‌العاده باشی نیازی به این‌که عالی و بدون نقص باشی نداری.


Tighten your ponytail and try again!

موی دم اسبی‌ات را محکم‌تر کن و دوباره تلاش کن. (این عبارت اصولا برای دخترها به کار می‌رود)


Embrace every challenge.

هر چالش را در آغوش بگیر.


Believe in the power of yet.

به قدرت “هنوز” باور داشته باش.


“Don’t let your dreams be dreams.” — Jack Johnson

“اجازه نده رویاهایت، رویا بمانند.” جَک جانسون


“The expert at anything was once a beginner.” — Helen Hayes

“یک متخصص در هر چیزی، یک‌بار یک مبتدی بوده است.” هلن هیز


Be positive, patient, and persistent.

خوش‌بین، صبور و ثابت‌قدم باش.


Unless you puke, faint, or die, keep going.

به راهت ادامه بده مگر این‌که استفراغ کنی، از حال بروی یا بمیری!


“If you’re going through hell, keep going.” — Winston Churchill

“اگر داری از جهنم عبور می‌کنی، به حرکتت ادامه بده.” وینستون چرچیل


Keep going until you are proud.

تا زمانی که به خودت افتخار کنی ادامه بده.


Give yourself some credit for all you’ve done so far.

برای خودت بخاطر هرچیزی که تا حالا انجام داده‌ای، احترام قائل شو.


“The most effective way to do it, is to do it.” — Amelia Earhart

“تاثیرگذارترین روش برای انجام دادن آن، این است که فقط انجامش بدهی.” آملیا اِرهارت


Tomorrow will worry about itself

فردا نگران خودش خواهد شد.


Every moment is a fresh beginning.

هر لحظه یک شروع تازه است.


You are valuable. Don’t let anyone make you believe differently.

تو باارزش هستی. اجازه نده هیچ کسی باعث شود تا به غیر از آن فکر کنی.


“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get.” —Ingrid Bergman

“موفقیت یعنی گرفتن و به دست‌آوردن چیزی که می‌خواهی، خوشحالی یعنی خواستن چیزی که به دست می‌آوری.” اینگرید برگمن


Remember why you started.

به یاد داشته باش که چرا شروع کردی.


Small progress is still progress.

پیشرفت کوچک نیز هنوز یک پیشرفت است.


If it was easy, everyone would do it.

اگر آسان بود، همه انجامش می‌دادند.


“Nobody cares if you can’t dance well. Just get up and dance. Great dancers are not great because of their techniques, they are great because of their passion.” — Martha Graham

“هیچ‌کس اهمیت نمی‌دهد اگر تو نتوانی به خوبی برقصی. فقط از جایت برخیز و برقص. رقاصان عالی بخاطر تکنیک‌هایشان عالی نیستند بلکه بخاطر علاقه و اشتیاقشان عالی هستند.” مارتا گراهام


Great things never come from comfort zones.

چیزهای عالی هرگر از مناطق امن به دست نمی‌آیند.


Doing nothing is a great way to change nothing!

هیچ کاری انجام‌ندادن بهترین راه برای تغییر هیچ‌چیز است.


Nothing will work unless you do.

هیچ‌چیزی انجام نمی‌شود و کار نمی‌کند مگر این‌که تو انجام بدهی.


Don’t trade your authenticity for approval.

اصالت و اعتبارت را برای تاییدشدن معامله نکن.


“Keep your sunny side up, keep yourself beautiful, and indulge yourself.” — Betsey Johnson

“طرف خوش‌بین خودت را نشان بده، خودت را زیبا نگه‌دار و رها کن.” بتسی جانسون


Remember your why.

دلیل خودت را به یاد داشته باش.


You can do hard things.

تو می‌توانی کارهای سخت انجام دهی.


Put your hair up in a bun, drink some coffee, and handle it.

موهایت را خرگوشی ببند، یک قهوه بنوش و از پسش بر بیا.


We can do no great things, only small things with great love.” — Mother Teresa

“ما نمی‌توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم، تنها (می‌توانیم) کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهیم.” مادر ترسا


“People, even more than things, have to be restored, renewed, revived, reclaimed, and redeemed. Never throw out anyone.” — Audrey Hepburn

“آدم‌ها بیشتر از اجسام نیاز دارند تا ترمیم شوند (احساس بهتری داشته باشند)، تازه شوند، دوباره احیا شوند، نجات داده شده و رها شوند. هیچ موقع کسی را مجبور به ترک‌کردن نکن.”  آدری هپبورن


If you stumble, make it part of the dance.

اگر تلوتلو خوردی آن را بخشی از رقصت کن!


The only time you run out of chances is when you stop taking them.

تنها زمانی که فرصت‌هایت را از دست می‌دهی، زمانی است که از گرفتن و به دست‌آوردن آن‌ها دست می‌کشی.


“Life is what happens when you’re busy making other plans.” — John Lennon

زندگی همان چیزیست که وقتی مشغول کارهای دیگری هستید اتفاق می افتد – جان لنون


“Get busy living or get busy dying.” — Stephen King

یا مشغول زندگی باش یا در حال مرگ- استفان کینگ


“You only live once, but if you do it right, once is enough.” — Mae West

تو فقط یکبار زندگی می کنی، اما اگر به خوبی زندگی کنی همان یکبار کافیست- می وست


“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”– Thomas A. Edison

خیلی از شکست های زندگی نصیب کسانی می شود که وقتی تسلیم شدند نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیکند- توماس ادیسون


“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”– Albert Einstein

اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید باید زندگی تان را به یک هدف گره بزنید نه به مردم و چیزهای دیگر- آلبرت انیشتین


“Never let the fear of striking out keep you from playing the game.”– Babe Ruth

هرگز اجازه نده ترس از شکست تو را از بازی در میدان زندگی بازدارد- باب روث


“Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there.” — Will Smith

پول و موفقیت آدمها را عوض نمی کند، بلکه فقط چیزی که الان هستند را پررنگ تر می کند- ویل اسمیت


“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking.” – Steve Jobs

زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی کردن به شیوه دیگران هدر ندهید. در دام تعصباتی که معمولا نتیجه زندگی کردن بر اساس تفکر بقیه است نیفتید- استیو جابز


“Not how long, but how well you have lived is the main thing.” — Seneca

مهم نیست که چند سال زندگی کرده اید، اینکه چقدر زندگی تان خوب بوده مهمترین چیز است- سنکا


“If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.” – Eleanor Roosevelt

اگر زندگی قابل پیش بینی بود دیگر اسمش زندگی نبود و همه چیز کسل کننده و بی مزه می شد- النور روزولت


“The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it.”– Henry Ford

تمام راز داشتن یک زندگی موفق در این است که دریابید سرنوشت شما در چه کاری نهفته و سپس همان را انجام بدهید- هنری فورد


“In order to write about life first you must live it.”– Ernest Hemingway

برای نوشتن درباره زندگی، اول باید زندگی را زندگی کنید- ارنست همینگوی


“The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything.”– Frank Sinatra

عزیز من، درس بزرگ زندگی این است که هرگز از هیچ کس و هیچ چیزی نترس- فرانک سیناترا


“Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth.” – (Attributed to various sources)

آواز بخوان چنانکه گویی کسی صدایت را نمی شنود، عشق بورز چنانکه گویی هرگز آسیب ندیده ای، برقص، انگار که کسی تماشا نمی کند و طوری زندگی کن چنانکه گویی بهشت روی زمین است- (منسوب به منابع مختلف)


“Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” – Leo Burnett

به عقیده من، هنوز هم راز موفقیت افراد خلاق و بزرگ، کنجکاوی آنها درباره همه جنبه های زندگی است- لئو برنت


“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”– Soren Kierkegaard

زندگی مشکلی نیست که باید حل شود، بلکه واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد- سورن کرکگارد


“The unexamined life is not worth living.” — Socrates

زندگی نیازموده، ارزش زیستن ندارد- سقراط


“Turn your wounds into wisdom.” — Oprah Winfrey

زخم هایتان را به حکمت تبدیل کنید- اپرا وینفری


“The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.” —Dolly Parton

چیزی که من فهمیده ام این است که اگر رنگین کمان می خواهید باید باران را به جان بخرید- دالی پارتون


“Do all the good you can, for all the people you can, in all the ways you can, as long as you can.” — Hillary Clinton (inspired by John Wesley quote)

تا جایی که می توانید، به هر کسی که می توانید، به هر شیوه ای که می توانید و تا زمانی که می توانید خوبی کنید- هیلاری کلینتون (با الهام از نقل قول جان وسلی)


“Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.” — Ashton Kutcher

به چیزی که زندگی به شما می دهد اکتفا نکنید، زندگی را بهتر کنید و چیزهای جدیدی بسازید- اشتون کوچر


“Everybody wants to be famous, but nobody wants to do the work. I live by that. You grind hard so you can play hard. At the end of the day, you put all the work in, and eventually it’ll pay off. It could be in a year, it could be in 30 years. Eventually, your hard work will pay off.” — Kevin Hart

همه دلشان می خواهد مشهور شوند ولی هیچکس نمی خواهد کار کند. من با این واقعیت زندگی کردم که هر چه سختکوش تر باشید بیشتر موفق می شوید. در طول روز تلاش کنید تا در پایان نتیجه اش را ببینید. ممکن است ظرف یک سال تلاشتان به ثمر بنشیند یا 30 سال طول بکشد؛ اما در هر حال سخت کوشی و تلاش شما نتیجه خواهد داد- کوین هارت


“Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.” — Kobe Bryant

همه چیزهای منفی، فشارها و چالش ها در واقع فرصتی برای رشد من است- کوبی برایانت


“I like criticism. It makes you strong.” — LeBron James

من انتقاد شنیدن را دوست دارم چون باعث قوی تر شدنمان می شود- لبرون جیمز


“You never really learn much from hearing yourself speak.” ― George Clooney

واقعیت این است که شما هیچ وقت از شنیدن صدای خودتان چیز زیادی یاد نمی گیرید- جرج کلونی


“Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this.” — Celine Dion

زندگی چیزهایی را به شما تحمیل می کند که نمی توانید کنترلشان کنید. با این حال هنوز هم می توانید نحوه زندگی کردن با این مسائل را خودتان انتخاب کنید- سلن دیون


“Life is never easy. There is work to be done and obligations to be met – obligations to truth, to justice, and to liberty.” — John F. Kennedy (JFK Quotes)

زندگی اصلا آسان نیست. زندگی پر از کارهاییست که باید انجام بدهید و تعهداتیست که باید به آنها پایبند باشید؛ تعهد به به حقیقت، عدالت و آزادی- جان اف کندی


“Live for each second without hesitation.” — Elton John

هر ثانیه را بدون ذره ای شک و تردید زندگی کنید- التون جان


“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” — Albert Einstein

زندگی مثل دوچرخه سواری کردن است. برای اینکه تعادلتان را حفظ کنید باید به رکاب زدن و حرکت کردن ادامه بدهید- آلبرت انیشتین


“Life is really simple, but men insist on making it complicated.” — Confucius

زندگی واقعا ساده است، ولی مردم اصرار دارند که آن را پیچیده کنند- کنفسیوس


“Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.” — Helen Keller

زندگی درس های پی در پی و بی وقفه ایست که برای فهم آنها باید زندگی کرد- هلن کلر


“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.” — Steve Jobs

کار شما بخش عمده ای از زندگی تان را شامل می شود. تنها راه دستیابی به رضایت واقعی انجام کاریست که ایمان دارید کاری بزرگ است و تنها راه انجام کارهای بزرگ هم دوست داشتن کاریست که می کنید. اگر هنوز کار دلخواهتان را پیدا نکرده اید به جستجویتان ادامه بدهید. تسلیم نشوید. به قلبتان رجوع کنید، به این ترتیب می توانید چیزی که میخواهید را پیدا کنید.


“My mama always said, life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.” — Forrest Gump (Forrest Gump Quotes)

مادرم همیشه می گفت: زندگی مثل یک جعبه شکلات است. تو هیچ وقت نمی دانی چه چیزی از این جعبه نصیبت می شود (دیالوگ های فارست گامپ)


“Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny.”— Lao-Tze

مراقب افکارت باش چون گفتارت می شوند. مراقب گفتارت باش چون رفتارت می شود. مراقب رفتارت باشد که به عادت هایت تبدیل می شوند. مراقب عاداتت باشد که شخصیتت می شوند. مراقب شخصیتت باش چون سرنوشت تو می شود- لائوتسه


“When we do the best we can, we never know what miracle is wrought in our life or the life of another.” — Helen Keller

وقتی تمام تلاشمان را به کار می گیریم، هرگز خبردار نمی شویم که چه معجزه ای در زندگی خودمان یا دیگران ایجاد شده است- هلن کلر


“The healthiest response to life is joy.” — Deepak Chopra

بهترین واکنش به زندگی، شادی کردن است- دیپاک چوپرا


“Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once.” — Lillian Dickson

زندگی شبیه یک سکه است. تو می توانی به هر شکلی که دلت می خواهد آن را خرج کنی اما فقط یکبار می توانی این کار را بکنی- لیلیان دیکسون


“The best portion of a good man’s life is his little nameless, unencumbered acts of kindness and of love.” — Wordsworth

بهترین بخش زندگی یک انسان خوب، محبت و عشق بی مانع اوست-وردزورث


“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.” ― Robert Frost

همه چیزهایی که در زندگی آموخته ام را می توانم در سه کلمه خلاصه کنم: زندگی ادامه دارد- رابرت فراست


“Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.” — Charles Swindoll

فقط ده درصد زندگی شامل اتفاقاتیست که برای شما می افتد. نود درصد آن نحوه واکنش نشان دادن شما به این اتفاقات است- چارلز سوئیندال


“Keep calm and carry on.” — Winston Churchill

آرام باش و ادامه بده- وینستون چرچیل


“Maybe that’s what life is… a wink of the eye and winking stars.” — Jack Kerouac

شاید زندگی همین باشد؛ چشمک زدن و ستاره های چشمک زن- جک کرواک


“Life is a flower of which love is the honey.” — Victor Hugo

زندگی گلیست که شهد آن عشق است- ویکتور هوگو


“Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.” — Marilyn Monroe

لبخند بزن، چون زندگی زیباست و بهانه های زیادی برای لبخند زدن دارد- مرلین مونرو


“Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.” — Buddha

سلامتی بزرگترین هدیه، قناعت بزرگترین ثروت و وفاداری بهترین رابطه است- بودا


“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose.” — Dr. Seuss

در سرت مغز است و در پایت کفش؛ پس می توانی خودت را به سمت هر راهی که انتخاب کرده ای پیش ببری- دکتر سوس


“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” — Mark Twain

زندگی ایده آل یعنی دوستان خوب، کتابهای خوب و وجدانی آسوده- مارک تواین


“Life would be tragic if it weren’t funny.” — Stephen Hawking

اگر زندگی انقدر خنده دار نبود، غم انگیز می شد- استیون هاوکینگ


“Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air.” — Ralph Waldo Emerson

زیر نور خورشید زندگی کن، در دریاها شنا کن و هوای وحشی و دست نخورده را بنوش- رالف والدو امرسون


“The greatest pleasure of life is love.” — Euripides

بزرگترین لذت زندگی عشق است- یورپیدس


“Life is what we make it, always has been, always will be.” — Grandma Moses

زندگی همان چیزیست که ما می سازیم. تا بوده همین بوده و تا همیشه همین خواهد بود- مادربزرگ موسی


“Life’s tragedy is that we get old too soon and wise too late.” — Benjamin Franklin

قسمت غم انگیز و تراژدی زندگی این است که ما خیلی زود پیر و خیلی دیر عاقل می شویم- بنجامین فرانکلین


“Life is about making an impact, not making an income.” — Kevin Kruse

زندگی یعنی تاثیر گذاشتن، نه درآمد کسب کردن- کوین کورس


“I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.” – Michael Jordan

من بیشتر از 9 هزار ضربه را در حرفه ام از دست داده ام. تقریبا 3 هزار بازی را باخته ام. 26 با به من اعتماد شده که در بازی ضربه زننده باشم و آنها را از دست داده ام. من بارها و بارها در زندگی ام شکست خورده ام و درست به همین دلیل است که موفق می شوم. مایکل جردن


“Every strike brings me closer to the next home run.” – Babe Ruth

هر شکستی مرا به هدف نهایی نزدیک تر می کند- باب روث


“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” – Mark Twain

دو روز مهم در زندگی شما وجود دارد: روزی که به دنیا می آیید و روزی که دلیل تولدتان را می فهمید- مارک تواین


“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” – Anais Nin

زندگی متناسب با میزان شجاعت افراد بزرگ یا کوچک می شود- آنایس نین


“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.” – John Lennon

وقتی 5 ساله بودم، مادرم همیشه به من می گفت که شادی کلید زندگیست. وقتی به مدرسه رفتم، از من پرسیدند که در آینده می خواهم چه کار شوم و من در جواب نوشتم که می خواهم شاد باشم. به من گفتند که تو معنی تکلیف مدرسه را نمی دانی و جواب من هم این بود که آنها معنی زندگی را نمی دانستند- جان لنون


“Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.” – Les Brown

بسیاری از ما رویاهایمان را زندگی نمی کنیم، چون در حال زندگی با ترس هایمان هستیم- لس براون


“I believe every human has a finite number of heartbeats. I don’t intend to waste any of mine.” —Neil Armstrong

من معتقدم که هر انسانی تعداد محدودی ضربان قلب دارد و من نمی خواهم ضربان های قلب خودم را هدر بدهم- نیل آرمسترانگ


“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” —Mahatma Gandhi

طوری زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد و طوری یاد بگیر که انگار قرار است تا ابد زنده بمانی- مهاتما گاندی


“If you live long enough, you’ll make mistakes. But if you learn from them, you’ll be a better person.” —Bill Clinton

اگر عمرتان به اندازه کافی باشد، مطمئنا در زندگی دچار اشتباهاتی می شوید. اما اگر از آنها درس بگیرید، انسان بهتری خواهید شد- بیل کلینتون


“Life is short, and it is here to be lived.” —Kate Winslet

زندگی کوتاه است و باید زندگی کرد- کیت وینسلت


“The longer I live, the more beautiful life becomes.” —Frank Lloyd Wright

هر چه بیشتر عمر می کنم، زندگی برایم زیباتر می شود- فرانک لوید رایت


“Every moment is a fresh beginning.” —T.S. Eliot

هر لحظه یک شروع تازه است- تی. اس. الیوت


“When you cease to dream you cease to live.” —Malcolm Forbes

وقتی از رویابافی دست می کشید، زندگی تان متوقف می شود- مالکوم فوربز


“If you spend your whole life waiting for the storm, you’ll never enjoy the sunshine.” —Morris West

اگر تمام عمرتان را در انتظار طوفان سپری کنید، هرگز از تابش آفتاب لذت نخواهید برد- موریس وست


“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” —Dr. Seuss

وقتی چیزی در زندگی ات تمام می شود به خاطرش گریه نکن، در عوض برای اینکه چنین چیزی در زندگی ات رخ داد، لبخند بزن- دکتر سوس


“If you can do what you do best and be happy, you’re further along in life than most people.” —Leonardo DiCaprio

اگر می توانی بهترین عملکرد را داشته باشید و از بابت آن احساس شادی کنی، در واقع تو از بیشتر مردم در زندگی جلوتر هستی- لئوناردو دی کاپریو


“We should remember that just as a positive outlook on life can promote good health, so can everyday acts of kindness.” —Hillary Clinton

ما باید یادمان باشد همانطور که نگرش مثبت می تواند سلامتی تان را بیشتر کند، رفتارهای مهربانانه روزمره هم دقیقا همین کار را می کنند- هیلاری کلینتون


“Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.” —Mary Kay Ash

خودتان را محدود نکنید. خیلی از آدمها خودشان را فقط به کارهایی که می توانند انجام بدهند محدود می کنند. در حالیکه شما می توانید تا جایی که ذهنتان شما را می برد بروید. یادتان باشد اگر به چیزی ایمان داشته باشید می توانید به دستش بیاورید-مری کی اش


“It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities.” —J. K. Rowling

این انتخاب های ماست که بسیار بیشتر از توانایی هایمان نشان می دهد ما واقعاً چه هستیم- جی.کی. رولینگ


“If you’re not stubborn, you’ll give up on experiments too soon. And if you’re not flexible, you’ll pound your head against the wall and you won’t see a different solution to a problem you’re trying to solve.” —Jeff Bezos

اگر سرسخت نباشید خیلی زود از امتحان کردن دست می کشید و اگر منعطف نباشید امیدتان را از دست می دهید و نمی توانید برای مشکلتان راه حل متفاوتی پیدا کنید- جف بزوس


“The best way to predict your future is to create it.” — Abraham Lincoln

بهترین راه برای پیش بینی آینده مان؛ خلق آن است- آبراهام لینکلن


“You must expect great things of yourself before you can do them.” —Michael Jordan

قبل از اینکه بتوانید کارهای بزرگی انجام بدهید با انتظارات بزرگی هم از خودتان داشته باشید- مایکل جردن


“Identity is a prison you can never escape, but the way to redeem your past is not to run from it, but to try to understand it, and use it as a foundation to grow.” —Jay-Z

هویت شما شبیه زندانیست که هرگز نمی توانید از آن بگریزید، اما راه نجات یافتن از گذشته فرار کردن از آن نیست، بلکه تلاش برای فهمیدن آن و استفاده از گذشته به عنوان پایه و اساسی برای رشد است- جی. زی


“There are no mistakes, only opportunities.” —Tina Fey

هیچ اشتباهی در زندگی وجود ندارد، همه آنها فقط فرصت هستند- تینا فی


“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.” —Warren Buffett

به شهرت رسیدن 20 سال زمان می برد و خراب شدن آن فقط 5 دقیقه طول می کشد. اگر به این موضوع فکر کنید، عملکردتان تغییر می کند- وارن بافت


“As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping others.” —Audrey Hepburn

همینطور که بزرگتر می شوید به این درک می رسید که دو دست دارید؛ یکی برای کمک به خودتان و دیگری برای کمک به بقیه- آدری هپبورن


“Sometimes you can’t see yourself clearly until you see yourself through the eyes of others.” —Ellen DeGeneres

گاهی اوقات تا زمانی که خودتان را از زاویه دید دیگران نبینید نمی توانید خودتان را به وضوح مشاهده کنید- الن دنجرس


“You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.” —Mahatma Gandhi

نباید ایمانت را به انسانیت از دست بدهی. انسانیت درست مثل یک اقیانوس است. اگر چند قطره از اقیانوس کثیف باشد، همه اقیانوس آلوده نمی شود- مهاتما گاندی


“All life is an experiment. The more experiments you make, the better.” – Ralph Waldo Emerson

همه زندگی یک آزمایش است. هر چه بیشتر آزمایش کنید برایتان بهتر خواهد بود- رالف والدو امرسون


“Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes … the ones who see things differently — they’re not fond of rules … You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things … They push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius …” – Steve Jobs

من اینجا به دیوانگان، افراد ناسازگار، شورشیان و کسانی که به نظر وصله ناجور می آیند اشاره می کنم. اینها کسانی هستند که به شکلی متفاوت به مسائل نگاه می کنند و قوانین را دوست ندارند. شما می توانید این افراد را تحسین یا تحقیر کنید اما تنها کاری که نمی توانید انجام بدهید نادیده گرفتنشان است، چون آنها همه چیز را تغییر می دهند… آنها بشر را به جلو می برند و با اینکه ممکن است برخی ها این افراد را دیوانه بدانند ولی از نظر ما آنها نابغه محسوب می شوند…- استیو جابز


“It had long since come to my attention that people of accomplishment rarely sat back and let things happen to them. They went out and happened to things.” – Leonardo Da Vinci

از مدتها قبل متوجه شدم به ندرت پیش می آید که افراد موفق دست روی دست بگذارند و عقب بایستند تا اتفاقی برایشان پیش بیاید. در عوض آنها جلو می روند و اتفاقات برایشان رخ می دهد- لئوناردو داوینچی


“Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too.” — Will Smith

در طول زندگی، مردم شما را عصبانی می کنند، به شما بی احترامی می کنند و رفتار بدی با شما دارند. ولی اجازه بدهید خداوند با کارهای آنها برخورد کند، چرا که نفرت شما از آنها، قلب خودتان را هم در بر خواهد گرفت- ویل اسمیت


“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.”– Buddha

در گذشته زندگی نکن و در خیال آینده هم نباش. ذهنت را روی لحظه کنونی و حال متمرکز کن- بودا


“Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.” – Sholom Aleichem

زندگی برای خردمندان رویا، برای احمق ها بازی، برای ثروتمندان کمدی و برای فقرا یک تراژدی است- شولوم علیچم


“If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of.” – Bruce Lee

اگر زندگی را دوست داری، زمان را از دست نده. چون زمان همان چیزیست که زندگی از آن تشکیل شده- بروس لی


When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. – Alexander Graham Bell

وقتی دری بسته می شود، در دیگری باز می شود؛ اما ما اغلب آنقدر طولانی و با حسرت به در بسته می نگریم که دری که به رویمان گشوده شده را نمی بینیم- الکساندر گراهام بل


“Never take life seriously. Nobody gets out alive anyway.” — Anonymous

هیچ وقت زندگی را جدی نگیر. به هر حال هیچ کسی از آن زنده بیرون نمی رود- ناشناس


“Be happy for this moment. This moment is your life.” – Omar Khayyam

در همین لحظه شاد باش. این لحظه، زندگی توست- عمر خیام


“Happiness is the feeling that power increases — that resistance is being overcome.” — Friedrich Nietzsche

خوشبختی یعنی احساس افزایش قدرت، احساس غلبه مقاومت- فردریک نیچه


“I have learned to seek my happiness by limiting my desires, rather than in attempting to satisfy them.” — John Stuart Mill

من یاد گرفته ام که به جای تلاش برای رسیدن به هر خواسته و تمایلی، آنها را محدود کنم تا به سعادت و خوشبختی برسم- جان استوارت میل


“The secret of happiness, you see is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.”-Socrates

راز خوشبختی در بیشتر بدست آوردن نیست، بلکه در این لذت بردن بیشتر از داشته های کم است- سقراط


“The more man meditates upon good thoughts, the better will be his world and the world at large.” — Confucius

هر چه انسان بیشتر روی تفکرات خوب و مثبت تمرکز و مراقبه کند، جهان او و جهان هستی بهتر خواهد شد- کنفوسیوس


“The greatest blessings of mankind are within us and within our reach. A wise man is content with his lot, whatever it may be, without wishing for what he has not.”— Seneca

بزرگترین نعمت های بشریت در درون خود ما و در دسترس ماست. انسان عاقل به داشته هایش، هر چه که باشد راضی است، بدون آنکه دنبال نداشته هایش باشد- سنکا


“Happiness is like a butterfly; the more you chase it, the more it will elude you, but if you turn your attention to other things, it will come and sit softly on your shoulder.” — Henry David Thoreau

خوشبختی شبیه یک پروانه است. هر چه بیشتر دنبالش بروید، بیشتر از شما فرار می کند. اما اگر توجهتان را به چیزهای دیگر معطوف کنید، می آید و به آرامی روی شانه تان می نشیند- هنری دیوید تورو


“When it is obvious that goals can’t be reached, don’t adjust the goals, but adjust the action steps.” — Confucius

وقتی کاملا واضح است که رسیدن به اهدافتان امکان پذیر نیست، به جای تعیین کردن آن اهداف روی مراحل عملکردتان را تنظیم کنید- کنفوسیوس


“There may be people who have more talent than you, but there’s no excuse for anyone to work harder than you do – and I believe that.” — Derek Jeter

شاید افرادی باشند که از شما با استعدادترند، اما هیچ بهانه ای وجود ندارد که اجازه بدهید کسی بیشتر از شما کار کند. من این مساله ایمان دارم- درک جتر


جملات زیبا درباره زندگی

“Don’t be afraid to fail. It’s not the end of the world, and in many ways, it’s the first step toward learning something and getting better at it.” — Jon Hamm

از شکست نترسید. شکست پایان جهان نیست، بلکه از بسیاری جهات اولین گام به سوی یادگیری و پیشرفت در چیزی است- جان هام


“Life is very interesting… in the end, some of your greatest pains, become your greatest strengths.” – Drew Barrymore

زندگی خیلی جالب است… در نهایت بعضی از بزرگترین دردهای شما به بزرگترین نقاط قوتتان تبدیل می شوند- درو بریمور


“I think if you live in a black-and-white world, you’re gonna suffer a lot. I used to be like that. But I don’t believe that anymore.” – Bradley Cooper

از نظر من اگر در دنیای سیاه و سفیدی زندگی کنید، رنج های بی شماری خواهید کشید. من هم قبلا همین طور زندگی می کردم ولی الان دیگر به آن به باور ندارم- بردلی کوپر


“I don’t believe in happy endings, but I do believe in happy travels, because ultimately, you die at a very young age, or you live long enough to watch your friends die. It’s a mean thing, life.” – George Clooney

من به پایان خوش اعتقاد ندارم ولی به پیمودن مسیر به شکلی شاد معتقدم. چون در نهایت، یا در سن بسیار پایینی می میرید یا آنقدر عمر می کنید که مرگ عزیزانتان را به چشم می بینید. این همان زندگی است- جورج کلونی


“It’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy.” – Jane Fonda

هیچ وقت برای شروع دوباره دیر نیست. هیچ وقت برای شاد بودن دیر نیست- جین فوندا


“You’re only human. You live once and life is wonderful, so eat the damned red velvet cupcake.” – Emma Stone

تو فقط یک انسانی. فقط یکبار زندگی می کنی و زندگی واقعا فوق العاده است. پس تا می توانی از شیرینی های آن لذت ببر- اما استون


“A lot of people give up just before they’re about to make it. You know you never know when that next obstacle is going to be the last one.” – Chuck Norris (related: 101 Chuck Norris Jokes)

خیلی ها درست قبل از رسیدن به هدف تسلیم می شوند. شما هیچ وقت نخواهید فهمید کدام مانع سر راهتان آخرین مانع زندگی تان خواهد بود- چاک نوریس


“Be nice to people on the way up, because you may meet them on the way down.” – Jimmy Durante

با مردم به خوبی رفتار کنید چون ممکن است در نهایت دوباره به آنها بر بخورید- جیمی دورانته


“I believe you make your day. You make your life. So much of it is all perception, and this is the form that I built for myself. I have to accept it and work within those compounds, and it’s up to me.” – Brad Pitt

من معتقدم شما خودتان روزتان را می سازید. خودتان زندگی تان را می سازید. من به این موضوع باور دارم و این شکلیست که برای خودم ساخته ام. من باید آن را بپذیرم و با آن کنار بیایم و همه اینها به خود من بستگی دارد- برد پیت


“The minute that you’re not learning I believe you’re dead.” – Jack Nicholson

من معتقدم لحظه ای که در آن شما چیزی یاد نمی گیرید، در واقع مرده اید- جک نیکلسون


“Life’s tough, but it’s tougher when you’re stupid.” – John Wayne

زندگی سخت است، اما وقتی احمق باشی سخت تر هم می شود- جان وین


“Take up one idea. Make that one idea your life — think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success.” — Swami Vivekananda

یک ایده و هدف را مد نظر قرار بدهید و بر اساس آن زندگی کنید. به آن فکر کنید، رویایش را در ذهن بپرورانید و بر پایه آن به زندگی ادامه بدهید. اجازه بدهید مغز، عضلات، اعصاب و تمام قسمت های بدنتان پر از این ایده باشد و هر چیز دیگری را کنار بگذارید. این راه، راه موفقیت است- سوامی ویوکاناندا


“I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living or get busy dying.” — Shawshank Redemption

به نظرم همه چیز به یک انتخاب ساده برمیگردد؛ یا مشغول زندگی باش یا مشغول مرگ- رستگاری در شاوشنک


“When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.” — Paulo Coelho

وقتی تلاش می کنیم بهتر از آنچه که هستیم باشیم، تمام چیزهای اطرافمان نیز بهتر می شود – پائولو کوئلیو


“There are three things you can do with your life: You can waste it, you can spend it, or you can invest it. The best use of your life is to invest it in something that will last longer than your time on Earth.” — Rick Warren

با زندگی تان می توانید سه کار کنید: آن را هدر بدهید، آن را سپری کنید و یا اینکه آن را روی چیزی سرمایه گذاری کنید. بهترین استفاده از زندگی این است که آن را روی چیزی سرمایه گذاری کنید که عمرش بیشتر از عمر شما روی زمین است- ریک وارن


“You only pass through this life once, you don’t come back for an encore.” — Elvis Presley

شما فقط یکبار زندگی می کنید و فرصت دوباره ای به شما داده نخواهد شد- الویس پریسلی


“In the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit.” — Anne Frank

در نهایت، قدرتمندترین سلاح مهربانی و داشتن روحی لطیف است- آن فرانک


“You’re not defined by your past; you’re prepared by it. You’re stronger, more experienced, and you have greater confidence.” — Joel Osteen

گذشته معرف شما نیست، بلکه فقط شما را آماده می کند. گذشته فقط شما را قوی تر، با تجربه تر و با اعتماد به نفس تر می سازد- جوئل اوستین


“We become not a melting pot but a beautiful mosaic. Different people, different beliefs, different yearnings, different hopes, different dreams.” — Jimmy Carter

همه ما شبیه هم نیستیم بلکه هر کسی طرحی متفاوت با دیگران در درون خود دارد. افراد مختلف، باورهای متفاوت، اشتیاق های متفاوت، امیدهای متفاوت، رویاهای متفاوت- جیمی کارتر


“Nothing is more honorable than a grateful heart.” — Seneca

هیچ چیزی شریف تر از یک قلب شکرگزار نیست. – سنکا


“Once you figure out who you are and what you love about yourself, I think it all kinda falls into place.” — Jennifer Aniston

به نظر من وقتی بفهمید چه کسی هستید و چه چیزی را در خود دوست دارید، همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد- جنیفر انیستون


“Happy is the man who can make a living by his hobby.” — George Bernard Shaw

خوشا به حال کسی که می تواند با سرگرم کردن خودش امرار معاش کند- جرج برنارد شاو


“Just disconnect. Once in a day sometime, sit silently and from all connections disconnect yourself.” — Yoda (Star Wars Quotes)

فقط باید از همه چیز جدا شوید. یک بار در روز ساکت و آرام بنشینید و ارتباطتان را از همه چیز در جهان قطع کنید- یودا (دیالوگ فیلم جنگ ستارگان)


“Be where you are; otherwise you will miss your life.” — Buddha

در لحظه زندگی کنید، وگرنه دلتان برای زندگی تنگ می شود- بودا


“Living an experience, a particular fate, is accepting it fully.” — Albert Camus

تجربه کردن یک سرنوشت خاص یعنی پذیرش تمام و کمال آن- آلبر کامو


“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.” — Oprah Winfrey

هر چه بیشتر زندگی تان را تحسین کنید و به خاطرش شادمان باشید، چیزهای بیشتری برای تحسین و شادمانی به شما داده می شود- اپرا وینفری


“Your image isn’t your character. Character is what you are as a person.” — Derek Jeter

شکل و شمایل شما شخصیتتان نیست. شخصیت شما همان چیزیست که به عنوان یک شخص ارائه می کنید- درک جتر


“Football is like life, it requires perseverance, self-denial, hard work sacrifice, dedication and respect for authority.” — Vince Lombardi

فوتبال بازی کردن درست مثل زندگی نیاز به پشتکار، از خود گذشتگی، سخت کوشی، فداکاری و احترام به بالا دستی ها دارد- وینس لومباردی


“As you know, life is an echo; we get what we give.” — David DeNotaris

همانطور که خودتان هم می دانید، زندگی یک پژواک است. هر چه بدهیم همان را باز پس خواهیم گرفت- دیوید دناتاریس


“There are no regrets in life, just lessons.” — Jennifer Aniston

پشیمانی و حسرتی در زندگی وجود ندارد، هر چه هست فقط درس است- جنیفر آنیستون


“I believe that nothing in life is unimportant every moment can be a beginning.” — John McLeod من من معتقدم که هیچ چیز در زندگی بی اهمیت نیست. هر لحظه ای در زندگی می تواند یک شروع و آغاز باشد- جان مک لئود

“Find people who will make you better.” — Michelle Obama

کسانی را پیدا کنید که باعث بهتر شدن شما می شوند- میشل اوباما


“As my knowledge of things grew I felt more and more the delight of the world I was in.” — Helen Keller

هر چه بیشتر درباره دنیا آگاهی پیدا می کردم، لذت بیشتری از جهانی که در آن زندگی می کردم می بردم- هلن کلر


“Benjamin Franklin was a humanitarian that dedicated his life to making contributions to all humans. He had a clear purpose for himself: improve the human race.” — Paulo Braga

بنجامین فرانکلین فرد انسان دوستی بود که زندگی اش را وقف کمک به همه انسانها کرد. او هدف مشخصی برای خود داشت: بهبود نسل بشر- پائولو براگا


“You cannot control everything that happens to you; you can only control the way you respond to what happens. In your response is your power.” — Anonymous

شما نمی توانید تمام اتفاقاتی که برایتان رخ می دهند را کنترل کنید. فقط می توانید نحوه واکنش نشان دادنتان به این اتفاقات را کنترل کنید. واکنش های شما به این اتفاقات، قدرت شما را نشان می دهند- ناشناس


“Don’t allow your past or present condition to control you. It’s just a process that you’re going through to get you to the next level.” – T.D. Jakes

اجازه ندهید شرایط و اتفاقات گذشته یا حال شما را کنترل کنند. همه اینها فقط روندیست که باید طی کنید تا به مرحله بعدی برسید- تی. دی. جیکز


“You will meet two kinds of people in life: ones who build you up and ones who tear you down. But in the end, you’ll thank them both.” — Anonymous

در زندگی تان با دو نوع آدم ملاقات خواهید کرد: آدمهایی که شما را می سازند و کسانی که تخریبتان می کنند. ولی در نهایت، از هر دوی آنها متشکر خواهید بود- ناشناس


“My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” – Maya Angelou

مأموریت من در زندگی فقط زنده ماندن نیست، بلکه پیشرفت کردن با اشتیاق، دلسوزی، شوخ طبعی و استفاده از روش های مختلف است- مایا آنجلو


“If we don’t change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living.” – Gail Sheehy

اگر تغییر نکنیم رشد نمی کنیم و اگر رشد نکنیم به معنای واقعی زندگی نخواهیم کرد- گیل شیهی


“You choose the life you live. If you don’t like it, it’s on you to change it because no one else is going to do it for you.” – Kim Kiyosaki

این شما هستید که انتخاب می کنید زندگی تان چگونه باشد. اگر آن را دوست ندارید باید تغییرش بدهید، چون هیچ کس دیگری این کار را برایتان نمی کند- کیم کیوساکی


“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously, that you might as well not have lived at all – in which case you fail by default.” — Anonymous

زندگی بدون شکست در کارها غیر ممکن است، مگر اینکه آنقدر محتاطانه زندگی کنید که انگار اصلا زندگی نکرده اید. در این صورت به صورت پیش فرض شکست خورده هستید- ناشناس


“Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.” – H. Jackson Brown Jr.

در زندگی لازم نیست که بهترین باشیم، فقط باید تمام تلاشمان را بکنیم- جکسون براون


“The way I see it, every life is a pile of good things and bad things. The good things don’t always soften the bad things, but vice versa, the bad things don’t always spoil the good things and make them unimportant.” – Doctor Who

به نظر من زندگی همه ما مجموعه ای از اتفاقات خوب و بد است. درست است که اتفاقات خوب همیشه باعث از بین رفتن تلخیها نمی شوند ولی برعکس آن هم صدق می کند. اتفاقات بد همیشه باعث از بین رفتن خوشیها و کم اهمیت شدنشان نمی شوند.


“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.” – Vivian Greene

زندگی این نیست که منتظر بمانید تا طوفان به پایان برسد. بلکه به این معناست که یاد بگیرید چطور باید زیر باران برقصید- ویویان گرین


“I enjoy life when things are happening. I don’t care if it’s good things or bad things. That means you’re alive.” – Joan Rivers

وقتی اتفاقات مختلف می افتند از زندگی لذت می برم. برای من مهم نیست که این اتفاقات خوب هستند یا بد، چون همه آنها نشان می دهند که شما هنوز زنده هستید- جوآن ریورز


“There’s more to life than basketball. The most important thing is your family and taking care of each other and loving each other no matter what.” – Stephen Curry

زندگی در مقایسه با بسکتبال چیزهای بیشتری دارد. مهم ترین هدیه زندگی خانواده، اهمیت دادن به یکدیگر و دوست داشتن همدیگر تحت هر شرایطیست- استفان کاری


“Today, you have 100% of your life left.” – Tom Landry

امروز شما 100% از باقیمانده زندگی تان را در اختیار دارید- تام لندری


“Nobody who ever gave his best regretted it.” – George Halas

هیچ کسی نیست که تمام تلاشش را کرده باشد و پشیمان شده باشد- جورج هالاس


“Make each day your masterpiece.” – John Wooden

هر روز طوری زندگی کنید که شاهکار زندگی تان باشد- جان وودن


“You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.” – Michael Phelps

برای هیچ چیز نمی توانید محدودیت قائل شوید. هر چه بیشتر رویا در سر داشته باشید، به جلوتر پیش می روید- مایکل فلیپس


متن انگیزشی انگلیسی برای کارآفرینان

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

همه‌ی رویاهای ما میتوانند به حقیقت بپیوندند، اگر جرات دنبال کردنشون رو داشته باشیم.-والت دیزنی


“The secret of getting ahead is getting started.”

راز پیشرفت کردن، شروع کردن است. _مارک تواین


“I’ve missed more than 9,000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed.”

من توی حرفه‌م بیشتر از 9000 پرتاب رو از دست دادنم. تقریبا 300 بازی رو باختم. 26 بار به من اعتماد کردن تا ضربه‌ی آخر رو بزنم تا بازی رو ببریم ولی من موفق نشدم. من توی زندگیم بارها و بارها و بارها شکست خوردم، و به خاطر همین موفق شدم._مایکل جردن


“Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.”

خودت رو محدود نکن. خیلی از مردم خودشون رو محدود میکنن به چیزهایی که فکر میکنن میتونن انجام بدن. تو میتونی تا جایی که ذهنت بهت اجازه میده پیش بری. یادت باشه، هرچیزی که باورش داشته باشی رو، میتونی به دست بیاری._ ماری کی اش


“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.”

بهترین زمان برای کاشتن یه درخت، 20 سال پیش بوده. بهترین زمان بعدی الانه. _ ضرب المثل چینی


“Only the paranoid survive.”

فقط افراد شکاک زنده میمونن. _اندی گرو


“It’s hard to beat a person who never gives up.”

شکست دادن فردی که هیچوقت تسلیم نمیشه سخته. _بِیب روث


“I wake up every morning and think to myself, ‘How far can I push this company in the next 24 hours.’”

من هر روز صبح بیدار میشم و با خودم فکر میکنم، تا 24 ساعت بعدی چقدر میتونم این شرکت رو بهتر کنم._ لیه بوسکه


“If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore.”

اگه مردم شک دارن که تو تا کجا میتونی بری جلو، اینقدر برو جلو که دیگه نتونی حرف‌شون رو بشنوی._میشل رویز


“We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes―understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.”

ما باید قبول کنیم که همیشه قرار نیست تصمیمات درست بگیریم و بعضی وقت‌ها قراره حسابی توی دردسر بیفتیم، بخشی از موفقیت اینه که درک کنیم شکست مخالف موفقیت نیست._آریانا هافینگتون


“Write it. Shoot it. Publish it. Crochet it. Sauté it. Whatever. MAKE.”

بنویس. بگو. منتشر کن. قلاب‌بافی کن. یه  چیزی تفت بده. هرچی. یه کاری بکن._جاس ویدو


متن انگیزشی انگلیسی روز

“You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.”

باید جوری برقصی که انگار هیچکس نگاهت نمیکنه، جوری عشق بورزی که انگار هیچوقت آسیب نمی‌بینی، جوری آواز بخونی که انگار هیچکس نمی‌شنوه، و جوری زندگی کنی که انگار اینجا، روی زمین، بهشته._ویلیام و. پورکی


“Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten.”

افسانه‌ها خیلی درستن، نه به خاطر اینکه بهمون میگن اژدهاها واقعین، بلکه به خاطر اینکه بهمون میگن ما میتونیم اژدهاها رو شکست بدیم._نیل گیمن


“Everything you can imagine is real.”

هر چیزی که بتونی تصورش کنی واقعیه.
_پابلو پیکاسو

“When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.”

وقتی یکی از درهای خوشحالی بسته میشه، در دیگه‌ای برامون باز میشه؛ ولی اغلب اوقات ما اینقدر به در بسته نگاه میکنیم که اون در باز شده رو نمی‌بینیم._هلن کلر


“Do one thing every day that scares you.”

هر روز یکی از کارهایی رو انجام بده که تو میترسونه.-النور روزولت


“It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.”

برگشتن به گذشته هیچ فایده‌ای نداره، چون اونموقع من آدم متفاوتی بودم._لوئیس کارول


“Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences, stupid people already have all the answers.”

افراد باهوش از همه‌چیز و همه‌کس یاد میگیرن، افراد معمولی از تجربیات‌شون یاد میگیرن و افراد احمق از قبل جواب تمام سوالات رو دارن._سقراط


“Do what you feel in your heart to be right―for you’ll be criticized anyway.”

کاری رو انجام بده که توی قلب احساس میکنی درسته، چون به هرحال قضاوت میشی._النور روزولت


“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.”

خوشحالی چیزی نیست که از قبل ساخته شده باشه. خوشحالی از اقدامات خود تو به وجود میاد._دالایی لامای چهاردهم


“Whatever you are, be a good one.”

هرچیزی که هستی، به خوبی باش._آبراهام لینکلن


“The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It’s what you’re made of. Not the circumstances.”

همون آب جوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه، تخم‌مرغ رو سفت میکنه. بستگی به این داره که از چی ساخته شده باشی نه اینکه شرایطت چی باشه._ ناشناس


“If we have the attitude that it’s going to be a great day it usually is.”

اگه طرز فکرت این باشه که امروز قراره روز خوبی باشه، معمولا روز خوبی میشه._کاترین پالسیفر


“You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours.”

هم میتونی درد نظم و دیسیپلن داشتن رو تجربه کنی هم درد حسرت خوردن رو. انتخاب با خودته._ ناشناس


“Impossible is just an opinion.”

ناممکن فقط یه فکره._ پائولو کوئیلو


“Your passion is waiting for your courage to catch up.”

علاقه‌ی تو انتظار میکشه تا جراتت بهش برسه.
_ایزابل لافلچه


“Magic is believing in yourself. If you can make that happen, you can make anything happen.”

معجزه اینه که به خودت باور داشته باشی. اگه بتونی این کار رو انجام بدی، میتونی هر کاری رو انجام بدی.
_یوهان ولفگانگ فون گوته


“If something is important enough, even if the odds are stacked against you, you should still do it.”

اگه چیزی به اندازه‌ی کافی مهم باشه، حتی اگه تمام احتمالات بر علیه تو صف کشیده باشن باز هم باید انجامش بدی.
_ایلان ماسک


“Hold the vision, trust the process.”

بینش  و دیدگاهت رو حفظ کن، و به جریان اعتماد کن.
_ناشناس


“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.”

نترس از اینکه خوب رو برای رسیدن به عالی رها کنی.
_جان د. راکفلر


“People who wonder if the glass is half empty or full miss the point. The glass is refillable.”

افرادی که دنبال پر بودن یا خالی بودن نیمه‌ی لیوانن نکته‌ی اصلی رو از دست میدن. لیوان رو میشه دوباره پر کرد.
_ناشناس


متن انگیزشی انگلیسی اول هفته

“One day or day one. You decide.”

یه روزی یا روز اول. تو تصمیم میگیری.
_ناشناس


“It’s Monday … time to motivate and make dreams and goals happen. Let’s go!”

امروز شنبه‌ست… وقتشه که انگیزه بگیریم و رویاها و اهدافمون رو به واقعیت تبدیل کنیم. بزن بریم!
_هیثر ستیلوفسن


“It was a Monday and they walked on a tightrope to the sun.”

یه روزِ شنبه بود و اونا با طناب بندبازی تا خورشید رفتن.
_مارکوس زوساک


“Goodbye, blue Monday.”

خداحافظ، شنبه‌های غم‌انگیز.
_کورت ونه گات


“So. Monday. We meet again. We will never be friends—but maybe we can move past our mutual enmity toward a more positive partnership.”

خب، شنبه! ما دوباره به هم رسیدیم، هیچوقت با هم دوست نخواهیم بود ولی شاید بتوانیم از دشمنی متقابل‌مان بگذریم و رابطه‌ی مثبت‌تری با هم داشته باشیم.
_جولیو الکسی گنائو


“When life gives you Monday, dip it in glitter and sparkle all day.”

وقتی زندگی بهت یه شنبه میده، به اکلیل آغشته‌ش کن  و کل روز بدرخش.
_الا وودورد


“Monday c’est Mon Day.”

شنبه یعنی روزِ ماه( در زبان انگلیسی) .
_ناشناس


“All Motivation Mondays need are a little more coffee and a lot more mascara.”

تمام انگیزه‌ای که روزهای شنبه به آن نیاز داریم کمی قهوه‌ی بیشتر و خیلی ریمل بیشتر است.
_ناشناس


“I’m alive, motivated and ready to slay the day #MONSLAY.”

من زنده‌ام، انگیزه دارم و آماده‌ام که شنبه رو به قتل برسونم. #شنبه‌ی_خونین
_ناشناس


متن انگیزشی انگلیسی آخر هفته

“Oh! It’s Friday again. Share the love that was missing during the week. In a worthy moment of peace and bliss.”

وای دوباره جمعه‌ست. تمامی عشقی که در طول هفته گم شده بود رو پخش کن، در یک لحظه‌ی ارزشمند با صلح و سعادت.
_اس اساده


“Friday sees more smiles than any other day of the workweek!”

روز جمعه بیشتر از تمام روزهای کاری دیگه لبخند به خودش میبینه.
_کیت سامرز


“Every Friday, I like to high five myself for getting through another week on little more than caffeine, willpower, and inappropriate humor.”

هر جمعه، دوست دارم با خودم بزنم قدش که یه هفته‌ی دیگه رو، بیشتر از کافئین، با کمک اراده و شوخی و خنده‌های نامناسب، پشت سر گذاشتم.
_نانئا هافمن


“When you leave work on Friday, leave work. Don’t let technology follow you throughout your weekend (answering text messages and emails). Take a break. You will be more refreshed to begin the workweek if you have had a break.”

وقتی جمعه کار تعطیل میشه، کار رو رها کن. نذار تکنولوژی در طول جمعه هم دنبالت باشه(مثلا جواب دادن پیام‌ها و ایمیل‌ها). به خودت استراحت بده. اگه استراحت کنی برای شروع کردن هفته‌ی کاری نشاط بیشتری  داری.
_کاترین پالسیفر


“Make Friday a day to celebrate work well done that you can be proud of knowing that you just didn’t put in time to the next paycheck.”

جمعه رو تبدیل به روزی کن که کارهای خوب هفته‌ت رو جشن بگیری، کارهایی که بتونی بهشون افتخار کنی و بدونی که فقط وقت‌گذرونی نکردی تا حقوق بعدیت رو بدن.
_بایرون پالسیفر


“I challenge you to let every day be a Friday. Permit yourself to be happy every day.”

من برات چالشی دارم و چالش اینه که اجازه بدی هر روز جمعه باشه. به خودت اجازه بده هر روز خوشحال باشی.
_جول آستین


“This Friday, finish your work and be done. Look forward to the weekend and have some fun!”

برای این جمعه تمام کارهات رو تموم کن و خلاص. منتظر آخر هفته باش و یه کم خوش بگذرون!
_کیت سامرز


“Fridays are the hardest in some ways: you’re so close to freedom.”

جمعه‌ها یه جورایی سخت‌ترین روزهان چون جمعه‌ها خیلی به آزادی نزیکی.
_لارن الیور


“It’s Friday morning, mankind! Good vibe, don’t frown and let the monster see you smile!”

صبح جمعه‌ست مردم ! حالتون خوب باشه، اخم نکنین و اجازه بدین دشمن لبخندتون رو ببینه!
_ناپز چراب پلازو


“Don’t worry about letting the dogs out. It’s Friday! Let them have a great weekend, too.”

نگران بیرون رفتن سگ‌هاتون نباشین. امروز جمعه‌ست! اجازه بدین اون‌ها هم آخرهفته‌ی خوبی داشته باشن.
_آنتونی ت.هینکز


“No one is to blame for your future situation but yourself. If you want to be successful, then become ‘Successful.”

هیچکس رو نمیشه به خاطر موقعیت آینده‌ی تو سرزنش کرد، جز خودت. اگه میخوای موفق باشی، پس برو موفق شو.
_جایمین شاه


“Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”

ممکنه چیزهایی نصیب افرادی بشه که صبر میکنن، ولی فقط همون چیزهایی که آدم‌های عجول ازشون رد شدن و رهاشون کردن.
_آبراهام لینکلن


“Everything comes to him who hustles while he waits.”

همه‌چیز نصیب کسی میشود که صبور و در عین حال پر جنب و جوش است.
_توماس ادیسون


“Every successful person in the world is a hustler one way or another. We all hustle to get where we need to be. Only a fool would sit around and wait on another man to feed him.”

هر آدم موفقی توی دنیا بالاخره یه جوری آدم پر جنب و جوشیه. همه‌ی ما برای رسیدن به چیزهای که نیازه جنب و جوش داریم. فقط یه آدم احمق یه گوشه می‌شینه و انتظار میکشه تا یه آدم دیگه بهش غذا بده.
_کوان


“Invest in your dreams. Grind now. Shine later.”

روی رویاهاتون سرمایه‌گذاری کنین، الان خیلی سخت کار کنین و بعدا بدرخشین.
_ناشناس


“Hustlers don’t sleep, they nap.”

افراد پر جنب و جوش نمیخوابن، یه چرت میزنن.
_ناشناس


“Greatness only comes before hustle in the dictionary.”

فقط توی لغت‌نامه، بزرگی و سربلندی قبل از جنب و جوش داشتن میان.
_راس سیموندز


“Without hustle, talent will only carry you so far.”

بدون جنب و جوش داشتن، استعداد فقط تا جای محدودی میتونه شما رو پیش ببره.
_گری وینرچاک


“Work like there is someone working 24 hours a day to take it away from you.”

جوری کار کن که انگار یه نفر 24 ساعته داره تلاش میکنه تا کارت رو ازت بگیره.
―مارک کوبان


“Hustle in silence and let your success make the noise.”

در سکوت جنب و جوش داشته باش و بذار موفقیتت سر و صدا رو  ایجاد کنه.
_ناشناس

 جملات انگیزشی بزرگان به انگلیسی
جملات انگیزشی بزرگان به انگلیسی

متن انگیزشی انگلیسی برای کارمندان

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.”

ما چیزی هستیم که مکررا انجامش داده‌ایم. بنابراین، عالی بودن یه عمل نیست بلکه یه عادته.
_آریستوتل


“If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.”

اگه یه صندلی توی یه فضاپیما بهتون تعارف کردن، نپرسین کدوم صندلی! فقط سوار شین.
―شریل سندبرگ


“I always did something I was a little not ready to do. I think that’s how you grow. When there’s that moment of ‘Wow, I’m not really sure I can do this,’ and you push through those moments, that’s when you have a breakthrough.”

من همیشه کاریو انجام می‌دادم که برای انجامش آمادگی کاملی نداشتم. فکر می کنم آدم اینطوری رشد میکنه. وقتی لحظاتی پیش میاد که پیش خودت میگی “وای، من اصلا مطمئن نیستم که بتونم این کارو انجام بدم”  و شما اون لحظاتو پشت سر میذارید، و این زمانیه که واقعا پیشرفت می کنید.

―ماریسا مایر


“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.”

چقدر شگفت آوره که هیچ کس قبل از شروع  بهبود جهان نیازی به یک لحظه صبر کردن نداره.

― آن فرانک


“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

بعضی ها می خوان که این اتفاق بیفته، برخی آرزو می کنن که این اتفاق بیفته، بقیه انجامش میدن.

―مایکل جردن


“Great things are done by a series of small things brought together.”

چیزهای بزرگ با مجموعه ای از چیز های کوچیکِ به هم مرتبط اتفاق میفتن.

― ونسان ون گوگ


“If you hire people just because they can do a job, they’ll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they’ll work for you with blood and sweat and tears.”

«اگه افرادی رو فقط به این دلیل استخدام کنی که میتونن کاری رو انجام بدن، در اینصورت فقط برای پولت کار میکنن. اما اگر افرادی رو استخدام کنی که به اونچه که شما اعتقاد دارید، باور داشته باشن، با جون و دل و تمام وجودشون برات کار میکنن

―سایمون سینک


“Very often, a change of self is needed more than a change of scene.’

بسیاری اوقات، تغییر خویشتن بیشتر از تغییر محیط مورد نیازه.

― A.C. بنسون


“Leaders can let you fail and yet not let you be a failure.”

رهبران می تونن اجازه بدن که شما شکست بخورید و در عین حال اجازه ندن که شکست بخورید.

―استنلی مک کریستال


“It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it.”

این بار نیست که کمرتونو میشکنه، بلکه نحوه حملشه.

– لو هولتز


نقل قول ها و  متن انگیزشی انگلیسی فوق العاده


جملات انگیزشی انگلیسی برای کار

“Don’t say you don’t have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein.”

نگو که وقت کافی نداری. شما دقیقاً همون تعداد ساعت در روز رو داری که به هلن کلر، پاستور، میکل آنژ، مادر ترزا، لئوناردو داوینچی، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین داده شده.

– اچ. جکسون براون جونیور.


“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.”

وقتی که استعداد به سختی کار نکنه، سخت کوشی استعداد رو شکست میده.

– تیم نوتکه


“If everything seems to be under control, you’re not going fast enough.”

اگه به نظر میرسه که همه چیز تحت کنترله، مشخصه که شما به اندازه کافی سریع پیش نمیرید.

– ماریو آندرتی


“Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.”

اکثر افراد فرصت رو از دست میدن چون در لباس کار ظاهر میشه و به تلاش نیاز داره.

– توماس ادیسون


“The only difference between ordinary and extraordinary is that little extra.”

تنها تفاوت بین “عادی” و “فوق ‌العاده” همین مقدار کمی فوق و فراتر بودنه.

– جیمی جانسون


“The best way to appreciate your job is to imagine yourself without one.”

بهترین راه برای قدردانی از شغلتون اینه که خودتونو بدون اون شغل تصور کنید.

– اسکار وایلد


“Unsuccessful people make their decisions based on their current situations. Successful people make their decisions based on where they want to be.”

افراد ناموفق بر اساس موقعیت فعلی خود تصمیم می گیرند. افراد موفق بر اساس جایی که می خواهند باشند، تصمیم می گیرند.

– بنجامین هاردی


“Never stop doing your best just because someone doesn’t give you credit.”

هیچ وقت ازینکه در کارت نهایت تلاشتو میکنی دست نکش فقط به این دلیل که کسی براتون اعتبار قائل نمیشه.

– کاماری با نام لیریکال


“Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to. If somebody puts you down or criticizes you, just keep on believing in yourself and turn it into something positive.”

برای چیزی که میخوای سخت کار کن چون بدون مبارزه سراغت نمیاد. تو باید قوی و شجاع باشی و بدونی که می تونی هر کاری رو که اراده کنی انجام میدی. اگر کسی تحقیرت میکنه یا ازت انتقاد میکنه، فقط به خودت ایمان داشته باش و اونو به یه چیز مثبت برای خودت تبدیل کن.

– لیا لابل


متن انگیزشی انگلیسی روز برای کار

“The miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it.”

معجزه این نیست که ما این کار رو انجام میدیم، بلکه اینه که ما از انجامش خوشحالیم.

– مادر ترزا


“Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.”

هرگز از رویات صرفاً به خاطر زمانی که برای تحققش طول میکشه، دست نکش. چون در هر صورت زمان میگذره.

– ارل نایتینگل


“If you work on something a little bit every day, you end up with something that is massive.”

اگه هر روز فقط یکم روی یه چیز کار کنی، در نهایت به یه چیزعظیم میرسی.

– کنت گلداسمیت


“The big secret in life is that there is no secret. Whatever your goal, you can get there if you’re willing to work.”

راز بزرگ زندگی اینه که هیچ رازی وجود نداره. هدفتون هر چی که باشه، اگه مایل به کار کردن باشی میتونی بهش برسی.

– اپرا وینفری


“If you cannot do great things, do small things in a great way.”

اگه نمی تونی کارهای بزرگ انجام بدی، کارهای کوچیک رو به شیوه ای عالی انجام بده.

– ناپلئون هیل


“Never allow a person to tell you no who doesn’t have the power to say yes.”

هرگز اجازه نده کسی که قدرت بله گفتن رو نداره، بهت نه بگه.

– النور روزولت


“At any given moment you have the power to say: this is not how the story is going to end.”

در هر لحظه ای که بخوای این قدرت رو داری که بگی: داستان قرار نیست اینطوری تموم شه.

– ناشناس


“Amateus sit around and wait for inspiration. The rest of us just get up and go to work.”

آماتورها دور هم می نشینن و منتظر الهام گرفتن میمونن. ولی بقیه بلند می شن و میرن سر کار.

– استفان کینگ


“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.”

کار شما بخش بزرگی از زندگیتون رو پر میکنه و تنها راه برای رضایت واقعی اینه که کاری رو انجام بدین که فکر می کنین کار بزرگیه. و تنها راه انجام این کار بزرگ اینه که کاری رو که انجام بدی که دوست داشته باشی. اگه هنوز پیداش نکردی، به جستجو ادامه بده. آروم نگیر. وقتی پیداش کنی، با تمام وجودت، میفهمی.

– استیو جابز


“Nothing will work unless you do.”

هیچ چیزی نتیجه نمیده مگه اینکه انجامش بدی.

– مایا آنجلو


نقل قول های تشویقی برای ایجاد انگیزه

“Sometimes when you’re in a dark place you think you’ve been buried but you’ve actually been planted.”

بعضی اوقات وقتی تو یه جای تاریک هستی فکر می کنی دفن شدی، اما در واقع شما رو کاشتن.

– کریستین کین


“Don’t limit your challenges. Challenge your limits.”

چالش هات رو محدود نکن. محدودیت هاتو به چالش بکش.

―ناشناس


“Whenever you find yourself doubting how far you can go, just remember how far you have come.”

هر به خودتون اومدید که شک دارید تا کجا می تونید پیش برید، به خاطر بیارید که تا الان چقدر جلو اومدید.

―ناشناس


“Everyone has inside them a piece of good news. The good news is you don’t know how great you can be! How much you can love! What you can accomplish! And what your potential is.”

همه در درون خود خبرای خوبی دارن. خبر خوب اینه که شما نمی دونید که چقدر می تونید عالی باشید! چقدر میتونی دوست داشته باشی! به چه چیزهایی که میتونی برسی! و اینکه پتانسیلتون چقدره.

– آن فرانک


“Don’t quit yet, the worst moments are usually followed by the most beautiful silver linings. You have to stay strong, remember to keep your head up and remain hopeful.”

تسلیم نشو! همیشه زیباترین اتفاقات در پی سخت ترین لحظات رخ میده. باید قوی باشی! یادت نره که سرت رو بالا بگیری و امیدوار بمونی

―ناشناس


“When written in Chinese the word “crisis” is composed of two characters―one represents danger and the other represents opportunity.”

هنگامی که کلمه “بحران” به زبان چینی نوشته میشه، از دو کاراکتر میشه ― یکی نشون دهنده خطر و دیگری نشون دهنده فرصته.

―جان اف کندی


“Good. Better. Best. Never let it rest. ’Til your good is better and your better is best.”

خوب. بهتر. بهترین.

هرگز اجازه نده استراحت کنه. تا زمانی که خوبتون، بهتر و بهترتون، بهترین شه.

– سنت جروم


“In the middle of every difficulty lies opportunity.”

در دل هر سختی، یک فرصت وجود داره

―آلبرت انیشتین


“Start where you are. Use what you have. Do what you can.”

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه که دارید استفاده کنید. هر کاری می تونید انجام بدید.

– آرتور اش


جملات تشویقی برای ایجاد انگیزه

“Dreams don’t work unless you do.”

رویاها همینطوری محقق نمیشن مگه اینکه دست بکار شید.

– جان سی ماکسول


“Go the extra mile. It’s never crowded there.”

چند قدم اضافه تر بردار . جلوتر شلوغ نیست.

―دکتر. وین دی دایر


“Keep your face always toward the sunshine―and shadows will fall behind you.”

صورتت همیشه رو به آفتاب باشه – و سایه ها پشت سرت خواهند افتاد.

– والت ویتمن


“What defines us is how well we rise after falling.”

چیزی که ما رو تعریف میکنه، اینه که بعد از زمین خوردن، چقدر خوب بلند میشیم.

– لیونل در فیلم خدمتکار در منهتن


“H.O.P.E. = Hold On. Pain Ends.”

امید یعنی = صبور باش. درد تموم میشه.

“Make each day your masterpiece.”

هر روزتو شاهکار کن

―جان وودن


“Wherever you go, go with all your heart.”

هر جا میری، با تمام وجودت برو.

― کنفوسیوس


“Turn your wounds into wisdom.”

زخم هاتون رو به خرد تبدیل کنید

―اپرا وینفری


“We can do anything we want to if we stick to it long enough.”

ما می تونیم هر کاری رو که می خوایم انجام بدیم، به شرطی که به اندازه کافی بهش پایبند باشیم.

―هلن کلر


“Begin anywhere.”

از هرجا، فقط شروع کن.

―جان کیج


نقل قول های انگیزشی برای موفقیت

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”

موفقیت تصادفی نیست بلکه نتیجه سخت کوشی، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق به کاری است که انجام می‌دهید یا یاد می گیرید.

– پله


“Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember, that’s where you will find success.”

آیا می‌خواید فرمولی برای موفقیت بهتون بگم؟ خیلی ساده هست: نرخ شکست هاتون رو دو برابر کنید. شما به شکست به عنوان دشمن موفقیت نگاه می‌کنید اما اصلا اینطور نیست. شما می‌تونید از شکست دلسرد شید یا می‌تونید ازش درس بگیرید، بنابراین ادامه بدید و اشتباه کنید. هر چقدر که می‌توانید اشتباه کنید و به یاد داشته باشید اونجاست که موفقیت رو پیدا میکنید

― توماس جی واتسون


“Every champion was once a contender that didn’t give up.”

هر قهرمانی یه زمانی فقط یه مدعی بود که تسلیم نمی شد.

– گبی داگلاس


“To be a champion, I think you have to see the big picture. It’s not about winning and losing; it’s about every day hard work and about thriving on a challenge. It’s about embracing the pain that you’ll experience at the end of a race and not being afraid. I think people think too hard and get afraid of a certain challenge.”

برای قهرمانی، باید دید بزرگتری داشته باشی. مسئله برد و باخت نیست: بلکه تلاش روزانه و روبرویی با چالش هاست. باید آماده باشی درد و رنج پایان یک مسابقه رو به جون بخری و ازش نترسی. اکثر آدما بیش از حد به چالشها فکر میکنن و ازشون می ترسن

– سامر سندرز


Don’t dream about success. Get out there and work for it.

“The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything.”

فقط رویای موفقیت رو در سر نداشته باش، بلکه برای رسیدن بهش قدمی بردار و تلاش کن.

تفاوت بین افراد موفق و افراد بسیار موفق اینه که افراد بسیار موفق تقریبا به همه چیز نه میگن.

― وارن بافت


“You can cry, scream, and bang your head in frustration but keep pushing forward. It’s worth it.”

تو میتونی گریه کنی، فریاد بزنی، و از روی ناامیدی سرتو به جایی بکوبی، اما همیشه روبه جلو حرکت کن.ارزششو داره.

“I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.”

من از هر دقیقه ی تمرینات متنفر بودم، اما به خودم میگفتم، ادامه بده. الان سختی بکش و بقیه عمرتو مثل یه قهرمان زندگی کن.

― محمد علی کلی


“Opportunities don’t happen. You create them.”

فرصت ها اتفاق نمیفتن. بلکه خلق میشن.

― کریس گروسر


“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.”

موفقیت یعنی دوست داشتن خودتون، دوست داشتن اونچه که انجام میدید، و دوست داشتن نحوه انجامش.

― مایا آنجلو


نقل قولهای انگیزشی برای زندگی

“If you obey all the rules, you miss all the fun.”

اگر از تمام قوانین پیروی کنید، نشاطتتون رو از دست خواهید داد.

― کاترین هپبورن


“You were born to be a player. You were meant to be here. This moment is yours.”

تو متولد شدی که یه بازیگر بشی. شما باید اینجا میبودی. این لحظه متعلق به توست.

― هرب بروکس


“Life is not what you alone make it. Life is the input of everyone who touched your life and every experience that entered it. We are all part of one another.”

زندگی چیزی نیست که به تنهایی بسازیدش. زندگی ازهمه کسایی که وارد زندگیتون میشن و همه تجربیاتی که دارین ساخته میشن.

― یوری کوچیاما


“When you reach the end of your rope, tie a knot and hang out.”

زمانیکه که به پایان طناب زندگی خود رسیدی، تهشو گره بزن و ازش آویزون شو.

– آبراهام لینکلن


“Never regret anything that made you smile.”

هرگزاز چیزی که باعث لبخندتون شده، پشیمون نباشید.

― مارک تواین


“You must do the thing you think you cannot do.”

تو باید کارهایی رو که فکر میکنی نمیتونی انجام بدی رو انجام بدی

― النور روزولت


“If you want to fly, give up everything that weighs you down.”

اگه میخوای پرواز کنی، هر چیزی که تو رو به پایین میکشه رو رها کن

– بودا


“Doubt kills more dreams than failure ever will.”

شک و تردید رویاهای بیشتری رو می کشن تا شکست

– سوزی کاسم


“Today is your opportunity to build the tomorrow you want.”

امروز فرصتیه برای ساختن فردایی که میخواید.

― کن پوآرو


“Getting over a painful experience is much like crossing the monkey bars. You have to let go at some point in order to move forward.”

کنار اومدن با تجربیات دردناک شبیه عبور از میله بارفیکسه. باید رو به جلو حرکت کنی.

― سی.اس لوئیس


نقل قولهای انگیزشی کاری

“Focus on being productive instead of busy.”

به جای مشغله، روی سازنده بودن تمرکز کن.

– تیم فریس


“You don’t need to see the whole staircase, just take the first step.”

لازم نیست کل پله ها رو ببینی، فقط کافیه اولین قدم رو برداری

– مارتین لوتر کینگ


“It’s not all sunshine and rainbows, but a good amount of it actually is.”

آفتاب و رنگین کمان همیشه نیستن، اما اکثر اوقات هستن.

– ناشناس


“When someone says you can’t do it, do it twice and take pictures.”

وقتی کسی به شما میگه نمیتونی کاری رو انجام بدی! اونو دو بار انجام بده و ازش عکس بگیر.

“I didn’t get there by wishing for it, but by working for it.”

من با دعا کردن موفق نشدم، براش تلاش کردم.

– استی لادر


“She remembered who she was and the game changed.”

او به یاد آورد که چه کسی بود و ناگهان معادلات تغییر کرد.

― لالا دلیا


“If you’re too comfortable, it’s time to move on. Terrified of what’s next? You’re on the right track.”

اگر خیلی راحت هستی، وقتش رسیده که حرکت کنی. اگه از چیزی که در انتظارتونه می ترسی، در مسیر درستی قرار داری.

― سوزان فالس هیل


“Be happy with what you have while working for what you want.”

درحالیکه برای چیزی که میخوای داری تلاش میکنی، از چیزایی که در اختیار داری خوشنود باش

― هلن کلر


“Sunshine all the time makes a desert.”

آفتابِ تمام وقت، بیابون میسازه

― ضرب المثل عربی


“The big lesson in life, baby, is never be scared of anyone or anything.”

درس بزرگ زندگی اینه که هرگز از هیچ کس و هیچ چیز نترسید

― فرانک سیناترا


نقل قولهای انگیزشی عمومی

“You’re so much stronger than your excuses.”

شما از بهانه هاتون بسیار قویترهستید.

―ناشناس


“Don’t compare yourself to others. Be like the sun and the moon and shine when it’s your time.”

خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. مانند خورشید و ماه باشید و در زمان مناسب بدرخشید.

―ناشناس


“Don’t tell everyone your plans, instead show them your results.”

برنامه هاتون رو به دیگران نگید، بلکه اونا رو نشون بدید.

―ناشناس


“I choose to make the rest of my life the best of my life.”

من تصمیم گرفتم بقیه زندگیم، بهترین قسمت زندگیم باشه

―لوئیز هی


“Nothing can dim the light that shines from within.”

هیچ چیز نمیتونه نوری رو که از درون میاد رو خاموش کنه

― مایا آنجلو


“Be so good they can’t ignore you.”

اونقدر خوب باشین، که نتونن شما رو نادیده بگیرن

― استیو مارتین


“Take criticism seriously, but not personally. If there is truth or merit in the criticism, try to learn from it. Otherwise, let it roll right off you.”

انتقاد رو جدی بگیرید، نه شخصی. اگر توی انتقاد حقیقت یا نکته مثبتی وجود داره، سعی کنید ازش درس بگیرید. در غیر اینصورت، ازش دوری کنید

― هیلاری کلینتون


“This is a reminder to you to create your own rule book, and live your life the way you want it.”

کتاب قانون خودت رو داشته باش و اونطور که میخوای، زندگی کن

― ریس ایوانز


“If you don’t get out of the box you’ve been raised in, you won’t understand how much bigger the world is.”

اگر از جعبه های که توش بزرگ شدید خارج نشید، هرگز متوجه نخواهید شد که دنیا چقدر بزرگه

― آنجلینا جولی


نقل قول های «تو میتونی»

“Do the best you can. No one can do more than that.”

نهایت تلاشتو بکن. هیچ کس بیشتر از این نمیتونه کاری کنه.

– جان وودن


“Do what you can, with what you have, where you are.”

آنچه رو که می تونید، با آنچه که دارید، در جایی که هستید انجام دهید.

– تئودور روزولت


‘It’s never too late to be what you might’ve been.”

هیچ وقت برای آن چیزی که ممکن بود باشی دیر نیست.

– جورج الیوت


“If you can dream it, you can do it.”

اگه میتونی تصورش کنی، میتونی انجامش بدی.

– والت دیزنی


“Trust yourself that you can do it and get it.”

به خودت اعتماد کن که می تونی این کار رو انجام بدی و به دستش بیاری.

– باز لورمن


“Don’t let what you can’t do interfere with what you can do.”

اجازه نده چیزایی که نمیتونی انجامشون بدی جلوی کارهایی که میتونی انجام بدی رو بگیره.

– بنجامین فرانکلین


“You can do anything you set your mind to.”

تو می تونی هر کاری رو که در ذهن داری رو انجام بدی.

– بنجامین فرانکلین


“All we can do is the best we can do.”

تنها کاری که می تونیم انجام بدیم اینه که نهایت تلاشمونو بکنیم.

– دیوید اکسلرود


“You never know what you can do until you try.”

تا زمانی که تلاشی نکنی، هرگز نمی دونی چه کاری از دستت بر میاد.

– ویلیام کبت


“Twenty years from now you’ll be more disappointed by the things you did not do than the ones you did.”

بیست سال بعد، از کارهایی که انجام ندادید بیشتر از کارهایی که انجام دادید ناامید خواهید شد.

– مارک تواین


نقل قول های انگیزشی الهام بخش

“I am thankful for all of those who said NO to me. It’s because of them I’m doing it myself.”

از همه کسایی که به من نه گفتن ممنونم. به خاطر اوناست که من اینجام.

― وین دایر


“It’s OK to outgrow people who don’t grow. Grow tall anyways.”

خوبه که به رشد دیگران کمک کنید. هر طور که شده رشد کنید.

“When you feel like giving up just remember that there are a lot of people you still have to prove wrong.”

وقتی میخوای از چیزی دست بکشی، به این فکر کن که هنوز خیلی از آدما هستن که باید خودت رو به اونا اثبات کنی.

―ناشناس


“The world is full of nice people. If you can’t find one, be one.”

دنیا پر از آدمای خوبه. اگه نمیتونی اونا رو پیدا کنی، شما یکیشون بشید.

― نیشان پنور


“Believe in yourself, take on your challenges, dig deep within yourself to conquer fears. Never let anyone bring you down. You got to keep going.”

به خودت اعتماد کن، چالشهات رو برطرف کن، تو خودت جستجو کن تا ترسهات رو از بین ببری. هرگز به کسی اجازه نده تو رو پایین بکشه.

― شانتال ساترلند


“A walk to a nearby park may give you more energy and inspiration in life than spending two hours in front of a screen.”

دو ساعت پیاده روی تو یه پارک، انرژی و انگیزه بیشتری به زندگی شما میده تا دو ساعت خیره شدن به یک صفحه نمایش.

– تی سانگ لیندسی


“If you can’t do anything about it then let it go. Don’t be a prisoner to things you can’t change.”

اگه نمیتونی برای چیزی، کاری انجام بدی، رهاش کن. زندانبان چیزهایی که نمیتونی تغییرشون بدی، نباش.

― تونی گاسکینز


“You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.”

تو نمیتونی به عقب برگردی و نقطه آغاز رو تغییر بدی، اما میتونی از جایی که هستی شروع کنی و پایان رو تغییر بدی

– سی اس لوئیس


“I can and I will. Watch me.”

من می تونم و انجام خواهم داد. به من نگاه کن

― کری گرین


نقل قولهای انگیزشی معروف

“Try not to become a man of success, but rather become a man of value.”

سعی نکن مرد موفقی باشی، بلکه مردی با ارزش بشید.

-آلبرت انیشتین


“A winner is a dreamer who never gives up.”

برنده یک رویاپردازه که هرگز دست از رویاهاش بر نمیداره.

― نلسون ماندلا


“If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.”

اگه مزیت رقابتی نداری، رقابت نکن.

-جک ولش


“The only thing standing in the way between you and your goal is the BS story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.”

تنها چیزی که بین تو و هدفت مانع هست، داستان چرندی هست که مدام به خودت میگی که چرا نمی تونی بهش برسی.

-جردن بلفورت


“What is life without a little risk?”

زندگی بدون یکم ریسک چه معنی داره؟

– جی کی رولینگ


“Only do what your heart tells you.”

فقط اونچه که قلبتون بهتون میگه رو انجام بدید.

-پرنسس دایانا


“If it’s a good idea, go ahead and do it. It’s much easier to apologize than it is to get permission.”

اگر ایده خوبیه، ادامه بدید و انجامش بدید. عذرخواهی بسیار ساده تر از اجازه خواستنه.

-گریس هاپر


“I attribute my success to this: I never gave or took an excuse.”

من موفقیت خودمو به این نسبت میدم: هرگز بهانه ای ندادم یا نگرفتم.

-فلورانس نایتینگل


“The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me.”

سوال این نیست که کی به من اجازه میده. سوال اینه که کی میخواد جلومو بگیره.

– آین رند


“A surplus of effort could overcome a deficit of confidence.”

تلاش اضافی میتونه بر کمبود اعتماد غلبه کنه.

– سونیا سوتومایر


متن انگیزشی انگلیسی از کتاب ها

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”

و هنگامی که شما چیزی رو می خواید، تمام کائنات به شما کمک می کنن تا بهش دست پیدا کنی.

– پائولو کوئیلو، کیمیاگر


“Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do.”

این نقش های ناچیز شما به جهان خدمتی نمی کند. هیچ چیز روشنگرانه ای در مورد کوچک شدن وجود ندارد تا دیگران در اطراف شما احساس ناامنی نکنند. همه ما باید مانند کودکان بدرخشیم.

– ماریان ویلیامسون، بازگشت به عشق: تأملاتی در مورد اصول “یک دوره معجزه”


“Don’t think or judge, just listen.”

فکر یا قضاوت نکن، فقط گوش کن.

– سارا دسن، فقط گوش کن


“I can be changed by what happens to me. But I refuse to be reduced by it.”

من می تونم با اتفاقاتی که برام میفته تغییر کنم. اما من حاضر به کوچیک شدن باهاشون نیستم.

– مایا آنجلو، نامه ای به دخترم


“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

تاریکی نمیتونه تاریکی رو از بین ببره: فقط نور میتونه این کار رو انجام بده. نفرت نمیتونه نفرت رو از بین ببره: فقط عشق میتونه این کار رو انجام بده.

– مارتین لوتر کینگ جونیور، عهد امید: نوشته‌ها و سخنرانی‌های اساسی


“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You’re on your own. And you know what you know. And YOU are the one who’ll decide where to go…”

شما مغز در سر دارید. شما پا در کفش های خود دارید. شما می توانید خود رو به هر سمتی که انتخاب میکنید هدایت کنید. تو روی پای خودت ایستادی و میدونی که چی می دونی. و این شما هستید که تصمیم می گیرید به کجا برید…

– دکتر سوس، اوه، مکان هایی که خواهید رفت!


“It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting.”

این امکان تحقق یک رویاست که زندگی رو جالب میکنه.

– پائولو کوئیلو، کیمیاگر


“There is some good in this world, and it’s worth fighting for.”

در این دنیا چیزهای خوبی وجود داره و ارزش جنگیدن رو داره.

– جی آر آر تالکین، دو برج


“Learn to light a candle in the darkest moments of someone’s life. Be the light that helps others see; it is what gives life its deepest significance.”

یاد بگیرید در تاریک ترین لحظات زندگی یک شمع روشن کنید. نوری باش که به دیگران کمک میکنه ببینن؛ این چیزیه که به زندگی عمیق ترین اهمیت رو میده.

– روی تی. بنت، نور در قلب


“Atticus, he was real nice.” “Most people are, Scout, when you finally see them.”

آتیکوس، اون واقعاً خوب بود. “بیشتر مردم وقتی آنها را می بینید، پیشاهنگ هستند.

– هارپر لی، برای کشتن مرغ مقلد


متن انگیزشی انگلیسی از فیلم ها

“Oh yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it.”

بله، گذشته ممکنه رنجت بده. اما، میتونی ازش فرار کنی یا ازش درس بگیری.

– شیر شاه


“We’re on the brink of adventure, children. Don’t spoil it with questions.”

بچه ها، ما در آستانه ماجراجویی هستیم. با سوالاتتون خرابش نکنید.

– مری پاپینز


“Life moves pretty fast. You don’t stop and look around once in a while, you could miss it.”

زندگی بسیار سریع حرکت میکنه. اگه هر چند وقت یکبار توقف نکنید و نگاهی به اطراف نیاندازید، آن را از دست خواهید داد.

– فریس بولر


“I just wanna let them know that they didn’t break me.”

من فقط میخوام اونا بدونن که من رو نشکستند

– خوشگل در صورتی


“I’m going to make him an offer he can’t refuse.”

پیشنهادی بهش میدم که نتونه ردش کنه.

– پدرخوانده


“No one has ever made a difference by being like everyone else.”

هیچ کس تا به حال نتونسته با شبیه دیگران بودن، تفاوتی ایجاد کنه.

– بزرگ‌ترین شومن


“Spend a little more time trying to do something with yourself and a little less time trying to impress people.”

زمان بیشتری رو صرف انجام کارهای خودت کن و زمان کمتری رو برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران اختصاص بده

– باشگاه صبحانه


“The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem.”

فراموش نکن تو کسی هستی که میتونی جهان رو با نور آفتاب پر کنی

– سفید برفی و هفت کوتوله


“Remember you’re the one who can fill the world with sunshine.”

شما همیشه تجربیات بدی خواهید داشت، اما این تجربیات چشمهای شما رو به چیزهای خوبی که به آنها بی توجه بودید باز میکنند.

– ویل هانتینگ نابغه


اشعار انگیزشی انگلیسی

“And when you get the choice to sit it out or dance … I hope you dance.”

و زمانی که باید بین نشستن و رقصیدن یکی رو انتخاب کنی… امیدوارم برقصی.

– “امیدوارم برقصی” از لی ان ووماک


“Just because it burns doesn’t mean you’re gonna die you’ve gotta get up and try.”

اینکه احساس بدی داری، به این معنی نیست زندگیتو از دست خواهی داد، باید بلند شی و سعی کنی

–سعی از پینک


“Life’s a game made for everyone and love is the prize” ―”Wake Me Up,”

زندگی یک بازی همگانیه و عشق جایزشه. –

“بیدارم کن” از آویچی


“It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a life for me and I’m feeling good.”

یه صبح جدیده و یه روز جدیده، زندگی من اینه و من احساس خوبی دارم.

 –”احساس خوب” از مایکل بوبله


“Today is where your book begins, the rest is still unwritten”

امروز روزیه که کتابتون شروع میشه، ادامش هنوز نوشته نشده.

– “نانوشته” از ناتاشا بدینگفیلد


“It’s my life. It’s now or never. I ain’t gonna live forever. I just want to live while I’m alive.” ―”It’s My Life,”

این زندگیمه. درست همین حالا یا هیچ وقت. برای همیشه زندگی نخواهم کرد. فقط میخوام زمانی که زنده هستم رو زندگی کنم.

– “این زندگیمه” از بان جووی


“I could build a castle out of all the bricks they threw at me.”

میتونستم با آجرهایی که به سمتم پرتاب کرده بودن، یه قلعه بسازم

– “رمانتیک های جدید” از تیلور سوییفت


“Cause the grass is greener under me bright as technicolor, I can tell that you can see.”

از اونجا که از نظرم چمن زیر پاهام سبزتره، مثل یه فیلم رنگارنگ، میتونم بگم که تو میتونی ببینی.

–”ببخشید که شرمنده نیستم” از دمی لواتو


“Every day women and men become legends.”

افراد موفق با استعداد نیستن؛ اونا فقط سخت کار می کنن، و به اهدافشون میرسن.

– جی. کی. نیلسون


متن انگیزشی انگلیسی برای زنان

“On my own I will just create and if it works, it works. And if it doesn’t, I’ll just create something else. I don’t have any limitations on what I think I could do or be.”

من به تنهایی خلق میکنم و اگه کار کنه، که کار می کنه. و اگه نشد، یه چیز دیگه خلق میکنم. من هیچ محدودیتی در مورد کاری که فکر می کنم می تونم انجام بدم یا باشم، ندارم.

– اپرا وینفری


“We realize the importance of our voices only when we are silenced.”

ما تنها زمانی متوجه اهمیت صدای خود میشیم که ساکت شده باشیم.

– ملاله یوسف زی


“We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes―understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.”

ما باید بپذیریم که همیشه تصمیمات درستی نخواهیم گرفت، گاهی اوقات اشتباه می کنیم – درک اینکه شکست مخالف موفقیت نیست، بخشی از موفقیته.

– آریانا هافینگتون


“Don’t compromise yourself. You’re all you’ve got.”

خودتون رو به خطر نیندازید. تو تمام چیزی هستی که داری.

– جانیس جاپلین


“When something I can’t control happens, I ask myself: Where is the hidden gift? Where is the positive in this?”

وقتی چیزی که نمی تونم کنترلش کنم اتفاق میفته، از خودم می پرسم: هدیه پنهان کجاست؟ نکته مثبتش کجاست؟

– سارا بلیکلی


“Doubt is a killer. You just have to know who you are and what you stand for. “

شک قاتله. فقط باید بدونی کی هستی و طرفدار چی هستی.

– جنیفر لوپز


“Be a first rate version of yourself, not a second rate version of someone else.”

نسخه درجه یک خودتون باشید، نه نسخه درجه دوم یکی دیگه.

– جودی گارلند


“Learn from the mistakes of others. You can’t live long enough to make them all yourself.”

از اشتباهات دیگران بیاموز. شما نمی تونید آنقدر زندگی کنید که همه اونا رو خودتون بسازید.

– النور روزولت


“I was smart enough to go through any door that opened.”

من اونقدر باهوش بودم که از هر دری که باز میشد رد شم.

– جوان ریورز


“Done is better than perfect.”

انجام شده بهتر از کامله.

– شریل سندبرگ


متن انگیزشی انگلیسی برای مردان

“If your dreams don’t scare you, they are too small.”

اگه رویاهاتون شما رو نمی‌ترسونه، خیلی کوچیک هستن.

– ریچارد برانسون


“Today is your opportunity to build the tomorrow you want.”

امروز فرصتی است برای ساختن فردایی که میخواهید.

– کن پوآرو


“What hurts you blesses you.”

آنچه تو را آزار می دهد، به تو برکت می دهد.

– مولونا


‘Nothing is stronger than a broken man rebuilding himself.”

هیچ چیز قوی تر از این نیست که یک مرد شکسته خودش رو بازسازی کنه.

– ناشناس


“I always thought it was me against the world and then one day I realized it’s just me against me.”

همیشه فکر می‌کردم که من علیه دنیا هستم و بعد یک روز فهمیدم که این فقط من علیه خودم هستم.

-کندریک لامار


“A man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits.”

انسان وقتی شکست میخوره، تموم نمیشه. وقتی پاپس کشید، کارش تمومه.

– ریچارد نیکسون


“The world is changed by your example, not by your opinion.”

دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.

– پائولو کوئیلو


“If you don’t build your dream, someone else will hire you to help them build theirs.”

اگه رویای خودتو نسازی، یکی دیگه شما رو استخدام می کنه تا بهش کمک کنی تا رویاهاشو بسازه.

– زیروبهی آمبانی


“I’m not in this world to live up to your expectations, and you’re not in this world to live up to mine.”

من تو این دنیا نیستم که انتظارات شما رو برآورده کنم، و شما در این دنیا نیستید که انتظارات من رو برآورده کنید.

– بروس لی


“What’s right is what’s left if you do everything else wrong.”

اگه همه ی کارهایی که انجام دادید اشتباه بوده باشن، چیزی که باقی مونده، همون کار درسته.

– رابین ویلیامز


متن انگیزشی انگلیسی برای بچه ها

“Dream beautiful dreams, and then work to make those dreams come true.”

رویاهای زیبا داشته باشید و سپس برای تحقق بخشیدن به آن رویاها تلاش کنید.

-اسپنسر دبلیو کیمبال


“Be the change you want to see in the world.”

همون تغییری باش که می‌خوای تو دنیا ببینی.

– مهاتما گاندی


“Believe you can and you will.”

باور کن که می تونی و انجامش میدی.

– ناشناس


“Do the right thing even when no one is looking.”

کار درست رو انجام بده، حتی زمانی که هیچ کس نگاه نمیکنه.

– ناشناس


“Make today the day you learn something new.”

امروز رو به روزی تبدیل کن که چیز جدیدی یاد می گیری.

– ناشناس


“Be silly, be honest, be kind.’

احمق باش، صادق باش، مهربان باش.

– رالف والدو امرسون


“If you think someone could use a friend. Be one.”

اگه فکر می کنی یه دوست میتونه برای آدم مفید باشه. تو یکیش باش.

-ناشناس


“It’s not what happens to you but how you react to it that matters.”

مهم این نیست که چه اتفاقی برای شما میفته، بلکه نحوه واکنش شما به اون اتفاق مهمه.

– اپیکتتوس


“You don’t have to be perfect to be amazing.”

برای شگفت انگیز بودن لازم نیست کامل باشی.

– ناشناس


بهترین متن انگیزشی انگلیسی

“The best way to predict your future is to create it.”

بهترین راه برای پیش بینی آینده اینه که خلقش کنی.

– آبراهام لینکلن


“Successful people are not gifted; they just work hard, then succeed on purpose.”

افراد موفق با استعداد نیستن؛ اونا فقط سخت کار میکنن، و به اهدافشون میرسن.

– جی. کی. نیلسون


“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”

لازم نیست ساعت رو تماشا کنید؛ کافیه کاری که انجام میده رو انجام بدید و ادامه بدید.

– سام لونسون


“You can’t have a million dollar dream on a minimum wage work ethic.”

نمیتونید با یک شغل کم در آمد رویای یک میلیون دلاری در سر داشته باشید

– ناشناس


“You must do the kind of things you think you cannot do.”

باید کارهایی رو که فکر میکنی نمیتونی انجام بدی رو انجام بدی

– الینور روزولت


“It’s not what you do once in a while, it’s what you do day in and day out that makes the difference.”

تغییر با کاری که مرتبا انجام میدی ایجاد میشه، نه کاری که هر از چند گاهی انجام میدی

– جنی کریگ


“Falling down is how we grow. Staying down is how we die.”

با زمین خوردن رشد میکنیم و با روی زمین موندن میمیریم

– برایان وسیلی


“Wealth isn’t about having a lot of money, it’s about having a lot of options.”

ثروت به داشتن پول زیاد نیست بلکه به داشتن انتخابهای زیاد هست

– کریس راک


“There may be people that have more talent than you, but there’s no excuse for anyone to work harder than you.”

ممکنه بعضی افراد استعداد بیشتری از شما داشته باشن، اما هیچ کس برای تلاش بیشتر بهانه ای نداره

– درک جتر


متن انگیزشی انگلیسی خنده دار

“Always be careful when you follow the masses. Sometimes the “m” is silent.”

وقتی گروه‌ها رو دنبال می‌کنی، مراقب باش. گاهی اوقات “گ” نمایانگر سکوته.

– ناشناس


Never let anyone treat you like you’re regular glue. You’re glitter glue.

هرگز اجازه ندید کسی با شما مثل چسب معمولی رفتار کنه، چون شما چسب اکلیلی هستید.

“If you fall―I’ll be there.”

اگه بیفتی، من هواتو دارم

– از طرف کف اتاق!


“When Plan A doesn’t work, don’t worry, you still have 25 more letters to go through.”

وقتی که نقشه” A” کار نمیکنه، نگران نباش، هنوز 25حرف دیگر برای امتحان کردن داری

– ناشناس


“If you think you’re too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.”

اگه فکر میکنی کوچکتر از اونید که تفاوتی ایجاد کنی، سعی کن خودت رو با یک پشه مقایسه کنی

– دالایی لاما


“If at first you don’t succeed, then skydiving isn’t for you.”

اگه معمولا بار اول موفق نمیشید، چتر بازی برای شما مناسب نیست

– استیون رایت


“A diamond is merely a lump of coal that did well under pressure.”

الماس صرفا یک توده زغال سنگه که در برابر فشار زیاد مقاومت کرده

– ناشناس


I find television very educational. Every time someone turns it on, I go in the other room and read a book.’

از نظر من تلویزیون بسیار آموزنده هست. هر بار که کسی روشنش میکنه، من میرم یه اتاق دیگه و کتاب میخونم.

– گروچو مارکس


“Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door.”

فرصتها در نمیزنن، زمانی که زمین افتادید خودشونو نشون میدن.

– کایل چاندلر


“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

من شکست نخوردم. فقط  10،000راه پیدا کردم که کار نمی کنن.

– توماس ادیسون


متن انگیزشی انگلیسی با معنای عمیق

“‘You could rattle the stars,’ she whispered. ‘You could do anything, if only you dared. And deep down, you know it, too. That’s what scares you most.’”

می‌تونی ستاره‌ها رو تکون بدی. می تونی هر کاری انجام بدی، فقط اگه جرات داشته باشی. و در اعماق وجودت، تو هم اینو میدونی. این چیزیه که تو را بیشتر از همه چیز می ترسونه.

– سارا جی. ماس


“It is only when we take chances when our lives improve. The initial and the most difficult risk that we need to take is to become honest.”

تنها زمانیکه از شانس هامون استفاده میکنیم ، زندگیمون بهبود پیدا میکنه. اولین و سخت ترین ریسکی که باید بپذیریم اینه که صادق باشیم.

– والتر اندرسون


“The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of life is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give.”

ماجراجویی زندگی، یادگیریه. هدف از زندگی رشده. طبیعت زندگی اینه که تغییر کنه. چالش زندگی غلبه کردنه. ماهیت زندگی اینه که مراقبته. فرصت زندگی خدمت کردنه. راز زندگی در جسارته. چاشنی زندگی دوستیه. زیبایی زندگی در بخشیدنه.

– ویلیام آرتور وارد


“When you know your worth, no one can make you feel worthless.”

وقتی ارزش خودتو بدونی، هیچکس نمی تونه باعث شه که احساس بی ارزشی کنی.

– ناشناس


“If you’ve never eaten while crying, you don’t know what life tastes like.”

اگه هیچ وقت در حالی که گریه می کنید غذا نخوردید، نمی دونید زندگی چه طعمی داره.

– یوهان ولفگانگ فون گوته


“If you judge people, you have no time to love them.”

اگه مردم رو قضاوت کنید، زمانی برای دوست داشتنشون ندارید.

-مادر ترزا


“Once you do know what the question actually is, you’ll know what the answer means.”

هنگامی که بدونید واقعاً سؤال چیه، خواهید فهمید که معنای پاسخ چیه.

– داگلاس آدامز


“The two most important days in your life are the day you’re born and the day you find out why.”

دو روز مهم در زندگی شما روزیه که به دنیا آمدید و روزیه که دلیلش رو میفهمید.

– مارک تواین


“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know.”

هیچ چیزی از بین نمی رود مگر اینکه آنچه که باید بدانیم را به ما بیاموزد.– پما چودرون


‘We can see through others only when we can see through ourselves.”

ما فقط زمانی می تونیم از طریق دیگران ببینیم که بتونیم از طریق خودمون ببینیم.-بروس لی


متن انگیزشی انگلیسی برای شروع سال جدید

“I choose to make the rest of my life the best of my life.”

من تصمیم گرفتم بقیه زندگیم، بهترین قسمت زندگیم باشه– لوئیز هی


“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.”

بعضی ها می خوان که این اتفاق بیفته، برخی آرزو می کنن که این اتفاق بیفته، بقیه انجامش میدن.-مایکل جردن


“If you don’t like the road you’re walking, start paving another one.”

اگه مسیری که داری توش قدم بر میداری رو دوست نداری، به راحتی یه مسیر دیگه رو انتخاب کن – دالی پارتون


“In order to be irreplaceable, one must always be different.”

برای غیرقابل تعویض بودن، باید همیشه متفاوت بود. – کوکو شانل


“Doubt is a killer. You just have to know who you are and what you stand for.”

شک قاتله. فقط باید بدونی کی هستی و طرفدار چی هستی. – جنیفر لوپز


“No one changes the world who isn’t obsessed.”

هیچ کس دنیا رو تغییر نمیده مگه اینکه وسواس داشته باشه – بیلی جین کینگ


“What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.”

کاری که انجام میدید تفاوت ایجاد میکنه و باید تصمیم بگیرید که چه نوع تفاوتی ایجاد کنید. -جین گودال


You’ll never get bored when you try something new. There’s really no limit to what you can do.”

وقتی چیزی جدید رو امتحان میکنی، هرگز خسته نخواهی شد. واقعا هیچ محدودیتی برای کارهایی که می تونید انجام بدید وجود نداره. -دکتر سوس


“People’s passion and desire for authenticity is strong.”

اشتیاق و تمایل مردم برای اصالت قویه . – کنستانس وو


“I learned a long time ago that there is something worse than missing the goal, and that’s not pulling the trigger.”

خیلی وقت پیش فهمیدم که چیزی بدتر از دست دادن گل وجود داره و آن نکشیدن ماشه است. – میا هام


“You don’t get paid for the hour. You get paid for the value you bring to the hour.”

تو برای یه ساعت حقوق نمی گیری. به ازای ارزشی که تو یه ساعت میاری، پول می‌گیری. – جلم ران


“Be an encourager: When you encourage others, you boost their self-esteem, enhance their self-confidence, make them work harder, lift their spirits and make them successful in their endeavors. Encouragement goes straight to the heart and is always available. Be an encourager. Always.”

مشوق باش: وقتی دیگران رو تشویق می کنی، عزت نفسشون رو تقویت می کنی، اعتماد به نفسشون رو افزایش میدی، کاری میکنی سخت تر کار کنن، روحیه شون رو بالا می بری و اونا رو تو تلاش هایشان موفق می کنی. تشویق به قلب میشینه و همیشه در دسترسه. مشوق باش. همیشه. -روی تی بنت


“Remember, you have been criticizing yourself for years and it hasn’t worked. Try approving of yourself and see what happens.”

به یاد داشته باشی، شما سال‌هاست که از خودت انتقاد می‌کنی و این کار موثر نبوده . سعی کن خودتو تأیید کنی و ببین چه اتفاقی میفته. – لوئیز ال هی


“Work hard and don’t give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy, warm and genuine people.”

سخت کار کن و امیدت رو از دست نده. پذیرای انتقاد باش و به یادگیری ادامه بده. اطرافتو با افراد شاد، خونگرم و واقعی احاطه کن. – تنا دسای


“Stay true to yourself, yet always be open to learn. Work hard, and never give up on your dreams, even when nobody else believes they can come true but you. These are not cliches but real tools you need no matter what you do in life to stay focused on your path.”

با خودت رو راست باش، اما همیشه برای یادگیری آماده باش. سخت کار کن و هرگز از رویاهایت دست نکش، حتی زمانی که هیچ کس باور نداره جز تو، که می تونن به واقعیت بپیوندن. اینا کلیشه‌ نیستن، بلکه ابزارهای واقعی ای هستن که هر کاری که در زندگی انجام می‌دید بهشون نیاز داری تا روی مسیرت متمرکز بمونی. – فیلیپ سویت


“You can control two things: your work ethic and your attitude about anything.”

شما می تونید دو چیزو کنترل کنید: اخلاق کاری و نگرشت در مورد هر چیزی. -علی کریگر


“Success isn’t always about greatness. It’s about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come.”

موفقیت همیشه به بزرگی نیست. به سازگاری مربوط میشه. سخت کوشی مداوم منجر به موفقیت میشه. عظمت دنبالش میاد. -دواین جانسون


“One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don’t throw it away.”

اولا، به یاد داشته باشید که به ستاره ها نگاه کنید و به پاهای خود نگاه نکنید. دوما، هرگز کار رو رها نکنید. کار به شما معنا و هدف میده و زندگی بدون اون خاله. سوما، اگه به اندازه کافی خوش شانس هستید که عشق رو پیدا می کنید، به یاد داشته باشید که وجود داره و دورش نریزید.-استیون هاوکینگ


“Some women choose to follow men, and some women choose to follow their dreams. If you’re wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn’t love you anymore.”

برخی از زنان پیروی از مردان رو انتخاب می کنن و برخی زنان دنبال رویاهای خودشون هستن. اگه می‌خوای بدونی که به کدوم سمت بری، به یاد داشته باشی که حرفه و شغلت هرگز بیدار نمیشه و بهت نمیگه که دیگه دوستت نداره. – لیدی گاگا


“Read, read, read. Read everything—trash, classics, good and bad, and see how they do it. Just like a carpenter who works as an apprentice and studies the master. Read! You’ll absorb it. Then write. If it’s good, you’ll find out. If it’s not, throw it out of the window.”

بخون بخون بخون. همه چیزو بخون – آشغال، کلاسیک، خوب و بد، و ببین که چطور این کار رو انجام میدن. درست مثل نجار که شاگردی میکنه و استاد میشه. بخون! جذبش خواهی کرد. سپس بنویس. اگه خوب باشه، متوجه میشی. اگه اینطور نیست، اونو از پنجره بیرون بنداز.– ویلیام فاکنر


متن انگیزشی انگلیسی برای دانش آموزان

“I really appreciate people who correct me, because without them, I might have been repeating mistakes for a long time.”

واقعا از افرادی که منو تصحیح میکنن قدردانی میکنم؛ چون بدون اونا ممکن بود اشتباهاتم رو برای مدت طولانی تکرار کنم – مفتی منک


“Motivation comes from working on things we care about.”

انگیزه از کار کردن روی چیزهایی که به آنها اهمیت میدیم بدست میاد – شریل سندبرگ


“If today you are a little bit better than you were yesterday, then that’s enough.”

اگر امروز کمی بهتر از چیزی که دیروز بودید هستید، کافیه.– دیوید بدنار


“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

تعلیم و تربیت قدرتمند ترین سلاحیه که باهاش میتونید جهان رو تغییر بدید. – نلسون ماندلا


“If you can’t make a mistake you can’t make anything.”

اگرهیچ وقت اشتباه نکنید، هیچ کاری نمی تونید انجام بدید. – ماروا کالین


“Practice makes progress, not perfect.”

تمرین به پیشرفت میانجامد نه تکامل. – ناشناس


“You may be disappointed if you fail, but you’ll be doomed if you don’t try.”

وقتی شکست میخورید، ممکنه ناامید بشید، اما اگه تلاش نکنید محکوم به شکست خواهید شد – بورلی سیلز


“Failure is the tuition you pay for success.”

شکست هزینه ایه که برای موفقیت پرداخت میکنید. – والتر برونل


“If we wait until we’re ready, we’ll be waiting for the rest of our lives.”

اگه بخوایم منتظر بمونیم تا آماده شیم، باید منتظر باقیمانده عمرخود باشیم – لمونی اسنیکت


“Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.”

وقتی دیگران در خوابند، مطالعه کن؛ وقتی اونا وقتشون را به بطالت میگذرونن، کار کن؛ وقتی بازی میکنن، آماده شو؛ و وقتی آرزو میکنن، رویا پردازی کن . – ویلیام آرتور واردمتن انگیزشی انگلیسی درباره پول

“Don’t stay in bed unless you can make money in bed.”

تو رختخواب نمون مگه اینکه بتونی تو رختخواب پول دربیاری

– جرج برنز


“You must gain control over your money or the lack of it will forever control you.”

شما باید کنترل پول‌تان را در دست بگیرید وگرنه کمبود پول برای همیشه شما را کنترل خواهد کرد

– دیو رمزی


“Only buy something that you’d be perfectly happy to hold if the market shuts down for 10 years.”

فقط چیزی بخرید که در صورت تعطیلی بازار برای 10 سال، از نگهداریش کاملاً خوشحال خواهید شد.

– وارن بافت


“That man is richest whose pleasures are cheapest.”

ثروتمندترین مرد کسیه که خوشی‌هاش ارزون تره.

-هنری دیوید ثورو


“Money can’t buy happiness, but it can make you awfully comfortable while you’re being miserable.”

با پول نمیشه خوشبختی رو خرید، اما میتونه شما رو در حالی که بدبختید، به طرز وحشتناکی راحت کنه.

– کلر بوث لوس


“Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver.”

پول فقط یک ابزاره. شما رو به هر جایی که بخواید میبره، اما جایگزینتون به عنوان راننده نخواهد شد.

-جن سینرو


“You’re already a financial trader. You might not think of it in just this way, but if you work for a living, you’re trading your time for money. Frankly, it’s just about the worst trade you can make. Why? You can always get more money, but you can’t get more time.”

شما همین الان یه معامله گر مالی هستین. شاید این شکلی بهش فکر نکنین، اما اگه برای امرار معاش دارین کار می کنین، زمان خودتونو با پول معامله می کنین. صادقانه بگم، این مورد بدترین معامله ایه که میتونین انجام بدین. چرا؟ شما همیشه می تونین پول بیشتری در بیارین، اما نمیتونین زمان بیشتری داشته باشین.

-تونی رابینز


“You can only become truly accomplished at something you love. Don’t make money your goal. Instead pursue the things you love doing and then do them so well that people can’t take their eyes off of you.”

تو می‌تونی تنها در کاری که دوست داری کامل بشی. پول رو هدف خودت قرار نده. به جاش، کاری که دوست داری انجام بدی رو دنبال کن، بعدش انقدر اون کارو خوب انجام بده که مردم نتونند چشم ازت بردارن

– مایا آنجلو

“Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.”

تعلیم رسمی فقط باعث میشه مخارج زندگیت فراهم بشه؛ خودآموزی برات ثروت میسازه

– جیم ران


متن انگیزشی انگلیسی در مورد زمان

“How to stop time: kiss. How to travel in time: read. How to escape time: music. How to feel time: write. How to release time: breathe.”

چگونه زمان را متوقف کنیم: با بوسیدن. چگونه در زمان سفر کنیم: با خواندن. چگونه از زمان فرار کنیم: با موسیقی. چگونه زمان را احساس کنیم: با نوشتن. چگونه زمان را آزاد کنیم: با نفس کشیدن.

– مت هیگ


“Time is what we want most and what we use worst.”

زمان همون چیزیه که ما بیشتر از همه می خوایم و آن چیزیه که بدترین استفاده رو ازش می کنیم.

-ویلیام پن


“It’s not about having enough time, it’s about making enough time.”

مهم این نیست که وقت کافی داشته باشی، بلکه صرف وقت کافی نیازه.

– راشل برمینگام


“Time is money.”

وقت طلاست.

-بنجامین فرانکلین


“Better three hours too soon than a minute too late.”

بهتره سه ساعت زودتر بشه تا اینکه یه دقیقه دیر شه.

-ویلیام شکسپیر


“The trouble is, you think you have time.”

مشکل اینه که فکر میکنی وقت داری.

-بودا


“The greatest gift you could give someone is your time. Because when you give your time, you are giving a portion of your life you can’t get back.”

بزرگترین هدیه ای که می تونید به کسی بدید زمانتونه. چون وقتی زمانتو میدی، بخشی از زندگیتو میدی که نمیتونی پسش بگیری.

– ناشناس


“Punctuality is not just limited to arriving at a place at the right time, it is also about taking actions at the right time.”

وقت شناسی فقط به رسیدن به مکان در زمان مناسب محدود نمیشه، بلکه به انجام کارها در زمان مناسب نیز مروط میشه.

– آمیت کلانتری


“Time always exposes what you mean to someone.”

زمان همیشه معنای شما رو برای هرکس آشکار میکنه.

-ناشناس


“After all this time? Always.”

بعد از این همه مدت؟ همیشه.

-جی.کی. رولینگ


متن انگیزشی انگلیسی درباره شکست

“You can’t let your failures define you. You have to let your failures teach you.”

به شکست هات اجازه نده تو رو تعریف کنن. بذار بهت درس بدن.

– باراک اوباما


“Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can’t lose.”

موفقیت یک معلم بدرد نخوره. چون به افراد باهوش این باور را تلقین میکنه که نمیتوانن شکست بخورن.

– بیل گیتس


“Stop being afraid of what could go wrong, and start being excited about what could go right.”

نگران اتفاقات ناخوشایند نباش، مشتاق اتفاقات خوشایند احتمالی باش.

– تونی رابینز


“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness.”

مثل یه ملکه فکر کن. یه ملکه نگران شکست نیست. شکست پله ای به سمت پیروزیه.

– اپرا وینفری


“Defeat is a state of mind; no one is ever defeated until defeat is accepted as a reality.”

شکست یه حالت ذهنیه؛ هیچ کس شکست نخواهد خورد مگه اینکه اونو به عنوان یه واقعیت پذیرفته باشه.

– بروسلی


“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

بزرگترین افتخار ما شکست نخوردن نیست، بلکه توانایی بلند شدن بعد از هر شکسته

– کنفوسیوس


“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all ―in which case, you fail by default.”

زندگی بدون شکست در کارها غیر ممکنه، مگه اینکه چنان محتاطانه زندگی کنی که انگار هرگز زندگی نکردی – که در این صورت، شما قطعا شکست خواهید خورد.

– جی.کی. رولینگ


“Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm”

موفقیت به معنی گذار از یه شکست به شکستی دیگه بدون از دست دادن انگیزه هست

– وینستون چرچیل


“Why do we grieve failures longer than we celebrate wins?”

چرا ما شکستهامون رو بیشتر از موفقیتهامون بزرگنمایی میکنیم؟

– کمال کاپور


“Failure isn’t the end of the road. It’s a big red flag saying to you ‘Wrong way. Turn around.’”

شکست پایان راه نیست. بلکه یه پرچم قرمز بزرگه که به شما میگه “مسیر اشتباهه. دور بزن”

– اپرا وینفری


متن انگیزشی انگلیسی درباره زندگی

“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.”

مهم نیست که مردم به شما چی بگن، کلمات و ایده ها میتونن جهان رو تغییر بدن.

– رابین ویلیامز


“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

زندگی مثل دوچرخه سواریه. برای حفظ تعادل، باید حرکت کنی.

– آلبرت انیشتین


“You’re off to Great Places! Today is your day! Your mountain is waiting, so … get on your way!”

به جاهای فوق العاده برو! امروز روز شماست! کوهها انتظار شما رو میکشن، پس راه بیفت

– دکتر سئوس


“When thinking about life, remember this: no amount of guilt can change the past and no amount of anxiety can change the future.”

زمانی که در مورد زندگی فکر میکنی، به یاد داشته باشی: احساس گناه نمیتونه گذشته رو تغییر بده و نگرانی هم آینده رو تغییر نخواهد داد

– ناشناس


“A negative mind will never give you a positive life.”

ذهن منفی هرگز یه زندگی مثبتو ایجاد نمیکنه

– ناشناس


“Everything is hard before it is easy.”

همه چیز سخته قبل ازینکه آسون بشه

– گوته


“At the end of the day we can endure much more than we think we can.”

در نهایت ما میتونیم خیلی بیشتر از آنچه که انتظار داریم تحمل کنیم

–فریدا کاهلو


“Whatever you do, never run back to what broke you.”

هر چه که انجام میدید به چیزی که شما رو شکست میده برنمیگرده.

– فرانک اقیانوس


“Take the risk or lose the chance.”

یا ریسک کنید یا فرصت رو از دست بدهید.

– ناشناس


“I didn’t learn to be quiet when I had an opinion. The reason they knew who I was is because I told them.”

من یاد نگرفتم که وقتی ایده ای دارم سکوت کنم. اونا میدونستن من چه کیم چون خودم بهشون گفته بودم.

– اورسولا برنز


امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14532
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد جملات انگیزشی انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.