حروف الفبای چینی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

حروف الفبای چینی

1214 بازدید
حروف الفبای چینی

زبان چینی چند حرف دارد؟

زبان چینی یک زبان آوایی است، به این معنی که معنای یک کلمه یا جمله به نحوه تلفظ آن بستگی دارد. حروف الفبای چینی، به نام پین یین (Pinyin)، یک سیستم نوشتاری است که برای نشان دادن تلفظ زبان چینی استفاده می شود.

پین یین از 26 حرف لاتین تشکیل شده است که هر کدام یک صدای چینی را نشان می دهند. علاوه بر این، پین یین از چهار نشانه آوایی استفاده می کند که برای نشان دادن لحن کلمات چینی استفاده می شوند.

هجاهای چینی از یک یا چند حرف تشکیل می شوند. هر هجا یک صدای خاص دارد که توسط یک یا چند حرف نشان داده می شود.

در زیر، حروف الفبای چینی و نحوه تلفظ آنها آورده شده است:

حرفصدای چینی
aa
bb
cch
dd
ee
ff
gg
hh
ii
jj
kk
ll
mm
nn
oo
pp
qch
rr
ssh
tt
uu
vv
ww
xsh
yy
zzh

علاوه بر این، پین یین از چهار نشانه آوایی استفاده می کند که برای نشان دادن لحن کلمات چینی استفاده می شوند:

نشانه آواییلحن
áلحن بالارونده
éلحن پایین رونده
ìلحن بالارونده – پایین رونده
òلحن پایین رونده

برای مثال، کلمه “mā” (مادر) به صورت “ma1” در پین یین نوشته می شود. در این مورد، “1” نشان دهنده لحن بالارونده کلمه است. کلمه “mǎ” (اسب) به صورت “ma3” در پین یین نوشته می شود. در این مورد، “3” نشان دهنده لحن پایین رونده کلمه است.

یادگیری پین یین یک مهارت ضروری برای یادگیری زبان چینی است. با یادگیری پین یین، می توانید به راحتی کلمات چینی را تلفظ کنید و به آنها گوش دهید.

در اینجا چند نکته برای یادگیری پین یین آورده شده است:

 • با یادگیری الفبای انگلیسی شروع کنید.
 • با یادگیری صدای هر حرف شروع کنید.
 • با تمرین زیاد، تلفظ خود را بهبود ببخشید.
 • از منابع آنلاین و آفلاین برای یادگیری پین یین استفاده کنید.

لیست حروف الفبای چینی به فارسی

زبان چینی یک زبان آوایی است، به این معنی که معنای یک کلمه یا جمله به نحوه تلفظ آن بستگی دارد. حروف الفبای چینی، به نام پین یین (Pinyin)، یک سیستم نوشتاری است که برای نشان دادن تلفظ زبان چینی استفاده می شود.


بیشتر بخوانید:

لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی

اسم 95 گل در زبان انگلیسی

30 اصطلاح رایج برای تقویت مکالمه انگلیسی

500 مخفف در زبان انگلیسی برای چت و شبکه‌های اجتماعی | abbreviations

100تا از زیباترین کلمات جهان در زبان انگلیسی


پین یین از 26 حرف لاتین تشکیل شده است که هر کدام یک صدای چینی را نشان می دهند. علاوه بر این، پین یین از چهار نشانه آوایی استفاده می کند که برای نشان دادن لحن کلمات چینی استفاده می شوند.

حروف الفبای چینی
حروف الفبای چینی

هجاهای چینی از یک یا چند حرف تشکیل می شوند. هر هجا یک صدای خاص دارد که توسط یک یا چند حرف نشان داده می شود.

در زیر، لیست حروف الفبای چینی به فارسی آورده شده است:

حرفصدای چینی
aآ
bب
cچ
dد
eا
fف
gگ
hه
iای
jج
kک
lل
mم
nن
oاو
pپ
qچ
rر
sش
tت
uاو
vو
wو
xش
yی
zژ

علاوه بر این، پین یین از چهار نشانه آوایی استفاده می کند که برای نشان دادن لحن کلمات چینی استفاده می شوند:

نشانه آواییلحن
áلحن بالارونده
éلحن پایین رونده
ìلحن بالارونده – پایین رونده
òلحن پایین رونده

برای مثال، کلمه “mā” (مادر) به صورت “ma1” در پین یین نوشته می شود. در این مورد، “1” نشان دهنده لحن بالارونده کلمه است. کلمه “mǎ” (اسب) به صورت “ma3” در پین یین نوشته می شود. در این مورد، “3” نشان دهنده لحن پایین رونده کلمه است.

یادگیری پین یین یک مهارت ضروری برای یادگیری زبان چینی است. با یادگیری پین یین، می توانید به راحتی کلمات چینی را تلفظ کنید و به آنها گوش دهید.

حتما بخوانید :


بهترین کلاس آیلتس در غرب تهران

بهترین آموزشگاه زبان در شمال تهران

بهترین آموزشگاه زبان در غرب تهران

آموزشگاه زبان تهران


در اینجا چند نکته برای یادگیری پین یین آورده شده است:

 • با یادگیری الفبای انگلیسی شروع کنید.
 • با یادگیری صدای هر حرف شروع کنید.
 • با تمرین زیاد، تلفظ خود را بهبود ببخشید.
 • از منابع آنلاین و آفلاین برای یادگیری پین یین استفاده کنید.

با تمرین مداوم، می توانید پین یین را به سرعت یاد بگیرید و از آن برای ارتباط با مردم چین استفاده کنید.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از حروف الفبای چینی آورده شده است:

 • کلمه “媽媽” (māmā) به معنای “مادر” است. این کلمه از دو هجا تشکیل شده است: “mā” (مادر) و “mā” (مادر).
 • کلمه “爸爸” (bàba) به معنای “پدر” است. این کلمه از دو هجا تشکیل شده است: “bà” (پدر) و “ba” (پدر).
 • کلمه “中國” (zhōngguó) به معنای “چین” است. این کلمه از سه هجا تشکیل شده است: “zhōng” (چینی)، “guó” (کشور) و “ó” (ا).
لیست حروف الفبای چینی به فارسی
لیست حروف الفبای چینی به فارسی

کلمات چینی با تلفظ فارسی

در اینجا لیست برخی از کلمات چینی با تلفظ فارسی آورده شده است:

کلمه چینیتلفظ فارسی
你好 (nǐ hǎo)سلام
謝謝 (xiè xiè)متشکرم
請 (qǐng)لطفاً
再見 (zài jiàn)خداحافظ
是 (shì)بله
不 (bù)نه
好 (hǎo)خوب
很 (hěn)خیلی
我 (wǒ)من
你 (nǐ)تو
他 (tā)او
她 (tā)او (زن)
它 (tā)آن
這 (zhè)این
那 (nà)آن
是 (shì)این است
不是 (bú shì)این نیست
去 (qù)رفتن
來 (lái)آمدن
有 (yǒu)داشتن
沒有 (méi yǒu)نداشتن
吃 (chī)خوردن
喝 (hē)نوشیدن
睡 (shuì)خوابیدن
走 (zǒu)راه رفتن
看 (kàn)دیدن
說 (shuō)گفتن
中國 (zhōngguó)چین
北京 (běijīng)پکن
上海 (shànghǎi)شانگهای

این تنها تعدادی از کلمات چینی است که می توانید یاد بگیرید. با یادگیری این کلمات، می توانید مکالمات ساده ای با مردم چین داشته باشید.

در اینجا چند نکته برای یادگیری کلمات چینی آورده شده است:

 • با یادگیری کلماتی که بیشتر استفاده می شوند شروع کنید.
 • کلمات را در جمله تمرین کنید تا بتوانید آنها را به درستی تلفظ کنید.
 • از منابع آنلاین و آفلاین برای یادگیری کلمات چینی استفاده کنید.

الفبای چینی

 • الفبای زبان چینی دارای حروف و حرف های الفبا نمی باشد
 • چینی شامل کاراکتر هایی است که هرکدام ارایه دهنده ایده ، مفهوم و یا شکلی از یک شیِ می باشد
 • این در حالیست که در زبان های اروپایی هر بک از حروف الفبا، بیانگر یک آوای زبان می باشند
 • که به تنهایی دارای هیچ معنی خاصی نمی باشند
 • در زبان مدرن و امروزی چینی ، بیش از 400 سیلاب وجود دارد
 • آموزش الفبای چینی را در این مجموعه در کوتاهترین زمان خواهید آموخت
انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

که هر یک شامل دو بخش می باشند :

 1. بخش اولی را “شنگ” و
 2. بخش دوم را “یان” می نامند.

بخش اول ” شنگ ” شامل یک حرف بی صدا می باشد.

این بخش با یک حرف صدا دار ادامه دار می شود.

جالب است که بدانید زبان نوشتاری الفبای زبان چینی دارای 6500 کاراکتر می باشد.

برای یادگیری آسان حروف چینی به چند حرف نیاز دارم؟ و کدام یک؟

 • سبک نوشتن چینی (که شامل هر جایی تا 80،000+ حرف است،
 • بسته به اینکه به کدام فرهنگ لغت مراجعه کنید) ممکن است در ابتدا دلهره آور به نظر برسد.
 • خوشبختانه، شما فقط باید 2500-3000 حرف را برای سواد اساسی بیاموزید که بسیار قابل کنترل تر است.
 • سؤال اولی که باید پاسخ دهیم این است که آیا شروع به یادگیری حرف‌های ساده شده یا سنتی می‌کنیم.
 • حروف سنتی هنوز هم در هنگ کنگ و تایوان استفاده می‌شوند.
 • بنابراین اگر شما در آنجا زندگی می‌کنید یا اکثراً قصد برقراری ارتباط با افراد آن مکان را دارید، حروف سنتی برای شما مفیدترهستند.
 • در غیر این صورت، اکثر زبان آموزان زبان دوم تمایل دارند که با حروف ساده شده شروع به یادگیری کنند،
 • که از دهه 1950 در سرزمین اصلی چین به صورت استاندارد درآمده‌اند.

بیاموزید چگونه حروف چینی در کنار هم قرار می‌گیرند

 • در زبان چینی مدرن، هر حرف یک کلمه یا یک کلمه تک هجایی (واحد معنا) را نشان می‌دهد.
 • آنها همچنین می‌توانند ترکیب شوند: اکثر کلمات در زبان چینی مدرن از دو یا چند حرف تشکیل شده‌اند.
 • برخی از حروف ساده‌تر خطوط تصویری یا نمایش‌های ساده‌ای از چیزهای دنیای واقعی هستند.

برخی از مثالهای نقل قول شده برای یادگیری آسان حروف چینی  عبارتند از:

 • 木 (mù)، که به معنای “چوب” است و دقیقاً شبیه به یک درخت کوچک است.
 • 口 (kǒu)، “دهان”

هرچند خطوط تصویری فقط مفهوم را به ما می‌رسانند.

منظور من این است که آیا شما تا به حال سعی کرده‌اید یک نماد ساده تصویری را برای “فلسفه” یا “دایی که برادر کوچکتر مادر است” بکشید؟ من هم نه.

بلوک‌های ساختمانی حروف چینی: بنیان‌ها

بنابراین، بیشتر حروف از چندین حرف که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند ساخته می‌شوند.

مثلا:

 • دوست ما  (mù) در کلمه “درخت” ظاهر می‌شود: 树 (shù).
 • دو  (mù) را در کنار هم قرار دهید و  (lín)، «جنگل» یا «هیزم» را بدست آورید.

این بلوک‌های ساختمانی منحصر به فرد رادیکال یا بنیان نامیده می‌شوند، و حدود 200 مورد از آنها همه کلمات زبان چینی را تشکیل می‌دهند.

 • خبر خوب برای ما: به محض اینکه همه بنیان‌ها را یاد بگیریم، یک پایه محکم برای تجزیه هر حرفی که با آن روبرو می‌شویم را داریم
 •  HanziCraft ابزاری عالی برای کشف این موضوع است.
 • بیشتر حروف دارای هر دو مؤلفه معنایی (معنی) و صدا (آوایی) هستند
 • . در مثالهای بالا، رادیکال “چوب” مؤلفه معنایی بود.

برای یادگیری آسان حروف چینی چگونه حروف را تلفظ کنیم؟

مؤلفه آوایی سرنخ‌هایی را به صدای حرف می‌دهد. به عنوان مثال، همه حروف زیر حاوی 林 (lín) به علاوه یک رادیکال دیگر هستند، و آنها دارای تلفظ یکسان هستند:

 • 琳 (lín) – سنگ یشم زیبا
 • 霖 (lín) – باران مداوم
 • 淋 (lín) – ریختن یا پاشیدن

در مثالهای دیگر، پیوند آوایی تنش بیشتری دارد – مؤلفه آوایی نشانگر صدایی مشترک است، اما کل هجا نیست.

به عنوان مثال، رادیکال   (shǎo)، به معنی “تعداد کم” یا “کوچک” – در این موارد نشان داده می‌شود :

 • 沙 (shā)، که فقط همان صدای اولیه “sh” را به اشتراک می‌گذارد،
 • 炒 (chǎo) – ” به هم زدن” – که فقط صدا و آوای واکه را به اشتراک می‌گذارد.

بنابراین، برای اطمینان دادن به تلفظ، از سیستم لاتین نویسی استفاده شده در بالا با نام پینین استفاده می‌کنیم. یک ثانیه بیشتر روی آن می‌مانیم.

مرحله شماره 2: پینیین را یاد بگیرید

هانیو پین یین یک سیستم لاتین نویسی است که در دهه 1950 برای ماندارین ایجاد شده است، که صدای هر حرف را نشان می‌دهد.

 • اصولاً این روش نوشتن چینی با استفاده از حروف لاتینی است که در اکثر زبانهای اروپای غربی متداول است،
 • بطوری که زبان آموزان می‌توانند قبل از یادگیری حروف چینی، کلمات را به زبان چینی بخوانند و تلفظ کنند.
 • پینین آوایی و مربوط به ترکیب اصوات است، بنابراین وقتی سیستم را یاد گرفتید، حدس را از تلفظ خارج می‌کند.
 • کودکان چینی و زبان آموزان دوم، پینین را به صورت یک روش پله پله برای یادگیری حروف چینی بکار می‌برند.
 • از آنجا که چینی یک زبان با آهنگ صدا است (الگویی که صدای شما در هر هجا ایجاد می‌کند بخشی از معنا را تشکیل می‌دهد)،
 • پینین علاوه بر حروف استاندارد، علائم تونی یا آهنگی را نیز شامل می‌شود.
 • پینیین به خودی خود یک سیستم نوشتاری نیست.
 • بنابراین برای خواندن و مکاتبه لازم است شما هنوز هم حروف چینی را یاد بگیرید.
 • با این حال، پینیین یک ابزار یادگیری اساسی در مسیر یادگیری حروف چینی است.
 • یادگیری آسان حروف چینی

چرا؟

پینیین به شما در یادگیری تلفظ صحیح حروف کمک می‌کند!

مرحله شماره 3: داستان خودتان را بگویید

نکته جالب در مورد حروف چینی این است که هرکدام داستانی برای گفتن دارند.

از آنجا که هر رادیکال معنای خاص خود را دارد، استفاده از داستانها یا فن هوش افزایی می‌تواند به شما در شکل گیری اتصالات کمک کند و حروف فریبنده را به خاطر بسپارید.برخی از این موارد کاملاً مشهود است.

یکی از نمونه‌های مورد علاقه من کلمه “بیابان” است:

 • 沙漠 (shāmò)

حرف اول، که قبلاً با آن آشنا شدیم، به معنی “شن” است و از دو رادیکال تشکیل شده است:

 • 氵(shuǐ) – water
 • 少 (shǎo) – little

آب کم؟ به نظر من کویری یا بیابانی می‌آید.

حرف دوم، 漠 (که به معنی “بیابان” است اما به طور معمول از آن استفاده نمی‌شود)،

از چهار قسمت تشکیل شده است:

 • 氵 (shuǐ) – آب
 • 艹 (cǎo) – چمن
 • 日 (rì) – خورشید
 • 大 (dà) – بزرگ
 • مکانی ماسه‌ای که آب و علف وجود ندارد زیرا خورشید بیش از حد “بزرگ” است = بیابانی!
 • برای حروف دیگر با وضوح کمتر، می‌توانید حرفهای شخصی خود را بسازید – هر چه سلیقه‌ای یا شخصی‌تر، بهتر.
 • انجام این کار باعث می‌شود حروفی که یاد می‌گیرید فراموش نشدنی شوند و یادگیری خود را هم سرگرم کننده تر می‌کنید!
 1. تکرار، تکرار، تکرار: راه درست

تکرار یک بخش اجتناب ناپذیر در یادگیری حروف است.

 • اما شما سال‌های زیادی برای صرف یادگیری حروف مانند بچه‌ها در مدارس ابتدایی چینی ندارید: نوشتن، خواندن، نوشتن چیزهای دیگر …
 • نوشتن حروف مطمئناً مهم است. هنگام شروع کار، نوشتن شما را مجبور می‌کند آگاهانه هر حرف را به اجزای آن تقسیم کنید.
 • این به شما امکان می‌دهد تا به طور فعال آنها را تولید کرده و آنها را بشناسید.
 • با پیشرفت، ممکن است متوجه شوید که توانایی تایپ کردن برای اهداف شما کافی است
 • و تصمیم می‌گیرید روی دست نویس بیشتر تمرکز کنید.
 • اما این بحث برای یک روز دیگر است!

تلاش کنید :

 • خواه تصمیم بگیرید که بنویسید یا تایپ کنید،
 • فلش کارت‌ها روش مفیدی برای بدست آوردن تکرار مورد نیاز برای تسلط بر حروف چینی، بویژه در تجسم مدرن آنها است:
 • SRS یا “نرم افزار تکرار فاصله‌ای”.
 • با استفاده از این برنامه‌ها می‌توانید مضمون فلش کارت خود را انتخاب کنید
 • و به نرم افزار اجازه دهید کارتهایی را که باید در مناسب‌ترین فواصل بررسی کنید، ردیابی کند.
 • مطابق با اصل روانشناختی، تکرار “فاصله” از یادگیری بسیار ساده‌تر از مغالطه تكرار است.

چینی بخوانید :

 • البته، شما فقط می‌توانید با یادگیری هر حرف به تنهایی، تا این حد پیش بروید.
 • حروف بلوک‌های ساختاری زبان هستند و هر چه بیشتر از آنها استفاده کنید
 • و در یک زمینه معنادار با آنها روبرو شوید، بیشتر به آن‌ها می‌چسبید.
 • این یک مکاشفه عالی نیست، اما مهم این است که به خود انگیزه دهید
 • که بخوانید حتی وقتی این یک چالش برایتان باشد.
 • بنابراین، چیزی را پیدا کنید که به آن اهمیت می‌دهید!
 • اگر شروع کردید، این ممکن است به معنای پیدا کردن کتاب درسی یا روخوانی درجه بندی شده در سطح شما با موضوعاتی، یا شخصیت‌های قابل اعتماد (مانند افراد ساختگی!) باشد که شما را درگیر خود می‌کند.
 • در سطوح متوسط یا پیشرفته، پیدا کردن وبلاگ، رمان، داستان یا مقاله‌هایی که مضامین آنها باعث هیجان شما می‌گردند باعث می‌شوند تمایل بیشتری به تکرار داشته باشید.
 • به همین ترتیب، یک بار گوش دادن به آن، تماشای فیلم‌ها یا نمایش چینی با زیرنویس چینی روش دیگری برای استحکام ارتباط بین زبان نوشتاری و گفتاری است.

ارتباط ایجاد کنید:

 • ارتباطات اجتماعی برای بهبود درک شنیداری و تسلط گفتاری شما بسیار مهم است.
 • اما امروزه بخش عظیمی از تعامل اجتماعی ما در حوزه دیجیتال اتفاق می افتد
 • – که برای توسعه مهارت‌های خواندن و نوشتن (خوب تایپ کردن) نیز مفید است.

خودتان را با رسانه‌های اجتماعی چین هماهنگ کنید

 • WeChat 微 ē (wēixìn)، که شامل یک برنامه چت، یک فید اجتماعی از نوع فیس بوک / اینستاگرام و موارد دیگر است، تاکنون گسترده‌ترین برنامه رسانه‌های اجتماعی چین است.
 • یکی دیگر از محبوب‌ترین سیستم‌های عامل “میکروبلاگ” 新浪微博 Sina Weibo (xīnlàng wēibó). است.

پیام رسانی به دوستان، خانواده، پارتنرزبان یا معلم چینی به این معنی است که شما از کلمات با هدف استفاده می‌کنید. همچنین به شما امکان می‌دهد خود را در معرض کلماتی قرار دهید که اغلب آنها را نمی‌بینید.

بنویسید

در یک مکالمه چت، شما ممکن است با دسته‌ای از کاراکترها روبرو شوید که نمایانگر مداخلات کلامی هستند.

آیا می دانید حداقل 4 راه برای نوشتن خندیدن به زبان چینی وجود دارد؟

از موارد زیرانتخاب کنید:

 • 哈哈 (hāhā)
 • 呵呵 (hēhē)
 • 嘻嘻 (xīxī)
 • 嘿嘿 (hēihēi)

برای زبان آموزان پیشرفته‌تر، وبلاگ‌ها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی همچنین به شما امکان می‌دهند با زبان اینترنت آشنا شوید، که اغلب با آنچه که در رسانه‌های چاپی خوانده‌اید یا با صدای بلند می‌شنوید متفاوت است.

صبور باشید :

 • در حالی که هیچ کلید جادویی برای یادگیری سریع حروف چینی وجود ندارد، مطمئناً صبور بودن با شما کمک می‌کند.
 • همه ما لحظه‌های ناامیدی داریم. بنابراین به جای اینکه بگویید هنوز چه چیزی را نمی‌دانید، باید بر پیشرفتی که انجام داده‌اید متمرکز شوید.
 • یادگیری زبان یک فرایند بی پایان است، حتی برای افراد بومی.
 • دوستی دارم که ضمن حضور در یک برنامه دانشگاهی در پکن، به طور اتفاقی از همکلاسی‌های چینی خود که زبان مادری آنها چینی بود خواسته بود که حرف   (tì) را از عبارت 打喷嚏 (dǎ pēntì) – “به معنای عطسه کردن” بنویسند.
 • بیشتر آنها فراموش کرده بودند و به جستجوی آن در دیکشنری نیاز داشتند!
 • در حالی که من لزوماً توصیه نمی‌کنم دوستان خود را ترغیب کنید،
 • اما یادآوری خوبی است که به جایی که سفر می‌کنید، خوب عمل کنید.
 • یادگیری حروف برای همه یک چالش است، اما ارزش این تلاش را دارد.

چرا حروف چینی ارزش یادگیری دارند؟

 • دانستن چینی مطمئناً دربهای زیادی را باز می‌کند چراکه دارای بیشترین تعداد صبحت کننده بومی در جهان است.
 • نه تنها یادگیری حروف چینی شما را به یک سفر جذاب از طریق فرهنگ و تاریخ چینی سوق خواهد داد، بلکه حتی ممکن است مسیر زندگی شما را تغییر دهد.
 • تنها راه برای کشف آنچه در طرف مقابل وجود دارد، باز کردن درب است!

با استفاده از ابزارهای آموزشی و مشاوره در این پست، می‌توانید حروف چینی را به روشی که برای شما مفید باشد بیاموزید و می‌توانید بدون صرف ساعت‌ها کپی کردن از آنها و یا تلاش برای حفظ همه آنها این کار را انجام دهید. همانطور که آموخته‌اید، می‌توانید حروف را تجزیه کنید تا به در درک و یادآوری آنها به خود کمک کنید. بعلاوه، می‌توانید از فن آوری هایی مانند فلش کارت‌های تکرار فاصله‌ای، رسانه‌های اجتماعی یا حتی زیرنویس‌ها برای بخاطر سپردن حروف چینی به حافظه استفاده کنید.

به نظر شما کدام یک از این 7 نکته مفیدتر است؟ و برای یادگیری حروف چینی کدام گام‌ها را بر می‌دارید؟ نظرات خود را در زیر به اشتراک بگذارید.

آموزش آنلاین زبان
آموزش آنلاین زبان

زبان چینی چند حرف دارد؟

جواب اصلی به این سوال این است که زبان چینی اصلا حروف الفبا ندارد. شاید جالب باشد بدانید که زبان چینی حروف الفبا ندارد بلکه از یک سری اشکال و کاراکتر ها برای نوشتن استفاده می کند. شاید تا اینجای کار برای بسیاری که سوالشان این بود که زبان چینی چند حرف دارد؟ کمی گیج کننده به نظر بیاید ، اما بهتر است این مقاله را تا انتها بخوانید تا زبان چینی را بهتر بشناسید.

در زبان چینی از کارکتر ها برای نشان دادن کلمات استفاده می شود ، این کاراکتر ها معمولا با در کنار هم قرار گرفتن نشان دهنده یک کلمه هستند. در زبان چینی حدود ۵۰٫۰۰۰ الی ۸۰٫۰۰۰ کاراکتر وجود دارد.

اما ناراحت نباشید شما نیاز نیست تمام این کاراکتر ها را یاد بگیرید. برای خواندن و نوشتن یک مطلب معمولی حدودا به یادگیری ۳۰۰۰ کارکتر نیاز دارید. از کنار هم قرار گرفتن این کارکتر ها کلمات زبان چینی پدید می آیند.

 کاراکتر های چینی با چند مثال و تلفظ

به عنوان مثال در زبان چینی کلمه آتش با این کاراکتر نشان داده می شود: 

و کلمه وسیله نقلیه هم به این کاراکتر نشان داده می شود: 

با ترکیب این دو کلمه کلمه ای جدید بدست می آید که معنی ماشین آتش نشانی می دهد: 火车

مثال های بیشتر را می توانید در جدول زیر ببینید

人 (rén)

تلفظ کاراکترمعنی کاراکترکاراکتر چینی
rénانسان
rén rénهمه人人

همانطور که می بینید نکته جالب این است که 人 به معنی انسان است و وقتی دو کاراکتر در کنار هم قرار میگیرند معنی ‘همه’ را می دهد.


日 (rì)

تلفظ کاراکترمعنی کاراکترکاراکتر چینی
خورشید (روز)
 rìهر روز (همیشه)日日

همانطور که می بینید در کاراکتر 日 به معنی خورشید یا روز می باشد. جالب اینجاست وقتی دو کاراکتر 日 را کنار هم قرار دهیم معنی هر روز را می دهد.


山 (shān)

تلفظ کاراکترمعنی کاراکترکاراکتر چینی
shānکوه
shān shǔiمنظره山水

همانطور که می بینید 山 به معنی کوه می باشد. حالا اگر این شکل را با کاراکتر 水 (shǔi) که به معنی آب می باشد ترکیب کنیم کلمه منظره را خواهید داشت.


大 (dà)

تلفظ کاراکترمعنی کاراکترکاراکتر چینی
بزرگ
dà rénانسان بزرگ (بزرگسال)大人 

در این قسمت هم می بینید که با ترکیب دو کاراکتر یک کلمه جدید بدست آمد. یعنی با ترکیب کلمه 大 (dà) با 人 (rén) به معنی انسان می توانیم به کلمه بزرگسال یا مرد بزرگ برسیم.


小 (xiǎo)

تلفظ کاراکترمعنی کاراکترکاراکتر چینی
xiǎoکوچک
xiǎo xuéمدرسه ابتدایی小学

小 (xiǎo) به معنی کوچک می باشد و همانطور که می بینید با ترکیب آن با کاراکتر 学 با مدرسه ابتدایی می رسیم.


男 (nán)

تلفظ کاراکترمعنی کاراکترکاراکتر چینی
nánپسر
nán rénمرد男人

یکی دیگر از ترکیب هایی که جالب است ترکیب کاراکتر 男 پسر، با ترکیب کاراکتر 人 انسان است که به معنی مرد می رسیم.


女 (nǚ)

تلفظ کاراکترمعنی کاراکترکاراکتر چینی
دختر
shào nǚدختر جوان少女

女 (nǚ) هم یک کاراکتر پرکاربرد دیگر به معنی دختر است. مثال دیگری از این کاراکتر را در جدول بالا می بینید.

آموزش الفبای چینی pdf

دانلود pdf کاراکتر های چینی

تعداد حروف الفبای چینی

در زبان چینی حدود ۵۰٫۰۰۰ الی ۸۰٫۰۰۰ کاراکتر وجود دارد. اما ناراحت نباشید شما نیاز نیست تمام این کاراکتر ها را یاد بگیرید. برای خواندن و نوشتن یک مطلب معمولی حدودا به یادگیری ۳۰۰۰ کارکتر نیاز دارید. از کنار هم قرار گرفتن این کارکتر ها کلمات زبان چینی پدید می آیند.

سوالات متداول حروف الفبای چینی

چرا زبان چینی به الفبا نیاز دارد؟

زبان چینی یک زبان آوایی است، به این معنی که معنای یک کلمه یا جمله به نحوه تلفظ آن بستگی دارد. الفبای چینی، که به نام پین یین (Pinyin) شناخته می شود، یک سیستم نوشتاری است که برای نشان دادن تلفظ زبان چینی استفاده می شود. با یادگیری پین یین، می توانید به راحتی کلمات چینی را تلفظ کنید و به آنها گوش دهید.

چند حرف در الفبای چینی وجود دارد؟

الفبای چینی از 26 حرف لاتین تشکیل شده است که هر کدام یک صدای چینی را نشان می دهند. علاوه بر این، پین یین از چهار نشانه آوایی استفاده می کند که برای نشان دادن لحن کلمات چینی استفاده می شوند.

زبان چینی چند نوع است؟

زبان چینی دارای چندین گویش مختلف است که می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: چینی ماندارین و چینی غیر ماندارین. چینی ماندارین گویش غالب زبان چینی است و در چین، تایوان و سنگاپور صحبت می شود. چینی غیر ماندارین شامل گویش های مختلفی است که در مناطق مختلف چین و جهان صحبت می شوند.

آیا چینی یک زبان سخت است؟

یادگیری زبان چینی ممکن است در ابتدا دشوار به نظر برسد، اما با تمرین مداوم، می توانید آن را به سرعت یاد بگیرید. یکی از چالش های یادگیری زبان چینی، سیستم نوشتاری آن است که شامل هزاران کاراکتر است. با این حال، یادگیری سیستم نوشتاری چینی با تمرین مداوم و استفاده از منابع مناسب امکان پذیر است.

چگونه می توانم زبان چینی را یاد بگیرم؟

چرا زبان چینی به الفبا نیاز دارد؟
زبان چینی یک زبان آوایی است، به این معنی که معنای یک کلمه یا جمله به نحوه تلفظ آن بستگی دارد. الفبای چینی، که به نام پین یین (Pinyin) شناخته می شود، یک سیستم نوشتاری است که برای نشان دادن تلفظ زبان چینی استفاده می شود. با یادگیری پین یین، می توانید به راحتی کلمات چینی را تلفظ کنید و به آنها گوش دهید.

چند حرف در الفبای چینی وجود دارد؟
الفبای چینی از 26 حرف لاتین تشکیل شده است که هر کدام یک صدای چینی را نشان می دهند. علاوه بر این، پین یین از چهار نشانه آوایی استفاده می کند که برای نشان دادن لحن کلمات چینی استفاده می شوند.

زبان چینی چند نوع است؟
زبان چینی دارای چندین گویش مختلف است که می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: چینی ماندارین و چینی غیر ماندارین. چینی ماندارین گویش غالب زبان چینی است و در چین، تایوان و سنگاپور صحبت می شود. چینی غیر ماندارین شامل گویش های مختلفی است که در مناطق مختلف چین و جهان صحبت می شوند.

آیا چینی یک زبان سخت است؟
یادگیری زبان چینی ممکن است در ابتدا دشوار به نظر برسد، اما با تمرین مداوم، می توانید آن را به سرعت یاد بگیرید. یکی از چالش های یادگیری زبان چینی، سیستم نوشتاری آن است که شامل هزاران کاراکتر است. با این حال، یادگیری سیستم نوشتاری چینی با تمرین مداوم و استفاده از منابع مناسب امکان پذیر است.

چگونه می توانم زبان چینی را یاد بگیرم؟

روش های مختلفی برای یادگیری زبان چینی وجود دارد. یک روش این است که در یک کلاس زبان چینی ثبت نام کنید. روش دیگر این است که از منابع آنلاین و آفلاین برای یادگیری زبان چینی استفاده کنید.
در اینجا چند نکته برای یادگیری آسان زبان چینی آورده شده است:
با یادگیری الفبای چینی شروع کنید.
با یادگیری پایه های زبان چینی شروع کنید، مانند اعداد، حروف الفبا، و زمان.
از منابع آنلاین و آفلاین برای یادگیری زبان چینی استفاده کنید.
با صحبت کردن با یک فرد چینی تمرین کنید.

چه مدت طول می کشد تا زبان چینی را یاد بگیرم؟

مدت زمان لازم برای یادگیری زبان چینی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله سطح مهارت شما در زبان های دیگر، میزان زمانی که می توانید برای یادگیری زبان چینی اختصاص دهید و روشی که برای یادگیری زبان چینی انتخاب می کنید. با این حال، با تمرین مداوم و استفاده از منابع مناسب، می توانید زبان چینی را در عرض چند ماه یا چند سال یاد بگیرید.

4.2/5 - (10 امتیاز)
https://radtime.org/?p=12818
اشتراک گذاری:

نظرات

4 نظر در مورد حروف الفبای چینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. ی سری از مطالب و چندین‌بار تکرار کردین ولی در کل عالیه
  اون پی دی اف کاراکترا هم عالیه
  تشکر