سرماخوردگی به انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

سرماخوردگی به انگلیسی

926 بازدید
سرماخوردگی به انگلیسی

سرماخوردگی به انگلیسی

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی است که دستگاه تنفس فوقانی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری شایع ترین بیماری عفونی در انسان است و تقریباً همه افراد در طول زندگی خود حداقل یک بار به آن مبتلا می شوند.

سرماخوردگی توسط بیش از 200 نوع ویروس، به ویژه راینوویروس ها ایجاد می شود. این ویروس ها از طریق قطرات تنفسی که فرد آلوده از طریق عطسه، سرفه یا صحبت کردن منتشر می کند، منتقل می شوند. این قطرات می توانند روی سطح اشیا فرود آیند و تا چند ساعت زنده بمانند. افراد می توانند با تماس با این اشیا یا استنشاق قطرات تنفسی آلوده به سرماخوردگی مبتلا شوند.

اصطلاحات سرماخوردگی به انگلیسی

اصطلاحات سرماخوردگی به انگلیسی

 • Common cold (سرماخوردگی معمولی): این اصطلاح رایج ترین اصطلاح برای سرماخوردگی است.
 • Catch a cold (سرما خوردن): این اصطلاح به معنای ابتلا به سرماخوردگی است.
 • Fever (تب): این اصطلاح به معنای افزایش دمای بدن است.
 • Sore throat (گلودرد): این اصطلاح به معنای درد یا التهاب گلو است.
 • Runny nose (آبریزش بینی): این اصطلاح به معنای خروج ترشحات از بینی است.
 • Stuffy nose (گرفتگی بینی): این اصطلاح به معنای احساس گرفتگی در بینی است.
 • Cough (سرفه): این اصطلاح به معنای خروج ترشحات از ریه ها است.
 • Headache (سردرد): این اصطلاح به معنای درد در سر است.
 • Body aches (درد بدن): این اصطلاح به معنای درد در بدن است.
 • Fatigue (خستگی): این اصطلاح به معنای احساس خستگی یا ضعف است.

سایر اصطلاحات مرتبط با سرماخوردگی

 • Congestion (گرفتگی): این اصطلاح به معنای احساس گرفتگی در بینی، سینوس ها یا گلو است.
 • Sneezing (عطسه): این اصطلاح به معنای خروج ناگهانی هوا از بینی است.
 • Chills (لرز): این اصطلاح به معنای احساس سرمای شدید است.
 • Diarrhea (اسهال): این اصطلاح به معنای دفع مدفوع شل یا آبکی است.
 • Nausea (تهوع): این اصطلاح به معنای احساس بیماری و حالت تهوع است.
 • Vomiting (استفراغ): این اصطلاح به معنای خروج محتویات معده از دهان است.

اصطلاحات پزشکی

 • Rhinovirus (ویروس راینو): شایع ترین نوع ویروسی است که باعث سرماخوردگی می شود.
 • Antihistamine (آنتی هیستامین): دارویی است که برای درمان واکنش های آلرژیک استفاده می شود.
 • Decongestant (ضد احتقان): دارویی است که برای درمان گرفتگی بینی استفاده می شود.
 • Expectorant (اکسپکتورانت): دارویی است که برای رقیق کردن و دفع ترشحات از ریه ها استفاده می شود.
 • Analgesic (داروی مسکن): دارویی است که برای تسکین درد استفاده می شود.
fever تب
diarrhea اسهال
dizziness سرگیجه
sneeze عطسه
sore throat گلو درد
cough سرفه کردن
temprature درجه حرارت
prescription نسخه ی پزشک
catch a cold سرما خوردن
antibiotic آنتی بیوتیک
remedy درمان
liquids مایعات
pill قرص
nasal congestion گرفتکی بینی
visit a doctor مراجعه به پزشک
feel ill, feel sick احساس بیماری
have a headache سردرد داشتن
feel weak احساس ضعف
be in bed with a cold به دلیل سرماخوردگی در رختخواب بودن
prescribe medicineدارو تجویز کردن
serum سرم
morphine مسکن مورفین
runny nose آبریزش بینی
stomachache شکم درد
head ache سر درد
back ache کمر درد
اصطلاحات سرماخوردگی به انگلیسی
اصطلاحات سرماخوردگی به انگلیسی

گرفتن وقت ملاقات از پزشک به انگلیسی

How to make an appointment with a doctor in English

چگونه از پزشک وقت ملاقات بگیریم

To make an appointment with a doctor in English, you can either call the doctor’s office or book an appointment online.

برای گرفتن وقت ملاقات از پزشک در انگلیسی، می‌توانید با مطب پزشک تماس بگیرید یا به صورت آنلاین وقت ملاقات رزرو کنید.

Calling the doctor’s office

When you call the doctor’s office, you will need to provide the following information:

وقتی با مطب پزشک تماس می‌گیرید، باید اطلاعات زیر را ارائه دهید:

 • Your name
 • نام شما
 • Your insurance information
 • اطلاعات بیمه شما
 • The date and time you would like to schedule your appointment
 • تاریخ و زمان مورد نظر برای رزرو وقت ملاقات شما
 • The reason for your appointment
 • دلیل وقت ملاقات شما

The receptionist will then check the doctor’s schedule and let you know if there are any available appointments. If there are, they will schedule your appointment for you.

پذیرش سپس برنامه پزشک را بررسی می‌کند و به شما اطلاع می‌دهد که آیا وقت ملاقاتی در دسترس است یا خیر. اگر وقت ملاقاتی در دسترس باشد، برای شما وقت ملاقات رزرو می‌کند.

Booking an appointment online

Many doctors’ offices now offer the option to book appointments online. To do this, you will need to go to the doctor’s website and create an account. Once you have created an account, you will be able to see the doctor’s schedule and book an appointment.

بسیاری از مطب‌های پزشکان اکنون گزینه رزرو وقت ملاقات به صورت آنلاین را ارائه می‌دهند. برای انجام این کار، باید به وب‌سایت پزشک بروید و یک حساب کاربری ایجاد کنید. پس از ایجاد حساب کاربری، می‌توانید برنامه پزشک را مشاهده کرده و وقت ملاقات رزرو کنید.

Good morning. I’d like to make an appointment to see the doctor today.

صبح بخیر. من می خواهم امروز برای دیدن دکتر وقت بگیرم.

The doctor is busy this morning, but he is free this afternoon. Is 2 o’clock OK?

دکتر امروز صبح سرش شلوغ است ولی بعدازظهر وقت آزاد دارد. ساعت 2 چطوره؟

Here is an example of a conversation you might have when calling a doctor’s office to make an appointment:

در اینجا نمونه‌ای از مکالمه‌ای را که ممکن است هنگام تماس با مطب پزشک برای گرفتن وقت ملاقات داشته باشید، آورده شده است:

Receptionist: Hello, this is the office of Dr. Smith. How can I help you?

پذیرش: سلام، این مطب دکتر اسمیت است. چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

You: Hi, I would like to make an appointment with Dr. Smith.

شما: سلام، می‌خواهم با دکتر اسمیت وقت ملاقات داشته باشم.

Receptionist: What is your name?

پذیرش: نام شما چیست؟

You: My name is John Doe.

شما: نام من جان دو است.

Receptionist: What is your insurance information?

پذیرش: اطلاعات بیمه شما چیست؟

You: My insurance information is [your insurance information].

شما: اطلاعات بیمه من [اطلاعات بیمه شما] است.

Receptionist: What date and time would you like to schedule your appointment?

پذیرش: چه تاریخ و زمانی را برای رزرو وقت ملاقات خود می‌خواهید؟

You: I would like to schedule an appointment for [date and time].

شما: می‌خواهم برای [تاریخ و زمان] وقت ملاقات رزرو کنم.

Receptionist: Okay, I have an appointment available for [date and time]. Is that okay?

پذیرش: باشه، وقت ملاقاتی برای [تاریخ و زمان] در دسترس دارم. این خوب است؟

You: Yes, that is fine.

شما: بله، خوب است.

Receptionist: Great. Your appointment is scheduled for [date and time]. Please arrive at least 15 minutes early for your appointment.

پذیرش: عالی. وقت ملاقات شما برای [تاریخ و زمان] رزرو شده است. لطفاً حداقل 15 دقیقه زودتر برای وقت ملاقات خود حاضر شوید.

Thank you.

شما: متشکرم.

Receptionist: You’re welcome. Have a good day.

پذیرش: خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید.

After you have made your appointment, be sure to write it down or save it on your phone so you don’t forget.

پس از تعیین وقت، حتما آن را یادداشت کنید یا در گوشی خود ذخیره کنید تا فراموش نکنید.

بیان علائم سرماخوردگی به انگلیسی
بیان علائم سرماخوردگی به انگلیسی

بیان علائم سرماخوردگی به انگلیسی

علائم سرماخوردگی

علائم شایع سرماخوردگی عبارتند از:

 • آبریزش بینی (رینوره)
 • گرفتگی بینی (بینی مسدود شده)
 • عطسه
 • گلودرد (فارنژیت)
 • سرفه (سرفه)
 • خستگی (خستگی)
 • تب خفیف (تب 99-100 درجه فارنهایت)

سایر علائمی که ممکن است با سرماخوردگی رخ دهد عبارتند از:

 • دردهای بدنی (میالژی)
 • سردرد (سردرد)
 • اسهال
 • حالت تهوع (حالت تهوع)
 • استفراغ (استفراغ)

چقدر طول می کشد تا سرماخوردگی طول بکشد؟

بیشتر سرماخوردگی ها 7-10 روز طول می کشند. با این حال، برخی از سرماخوردگی ها ممکن است 2 هفته یا بیشتر طول بکشد.

چگونه می توان سرماخوردگی را درمان کرد؟

هیچ درمانی برای سرماخوردگی وجود ندارد، اما کارهایی وجود دارد که می توانید برای تسکین علائم انجام دهید. اینها عبارتند از:

 • به اندازه کافی استراحت کنید.
 • مایعات فراوان بنوشید.
 • داروهای بدون نسخه را برای تسکین علائم خود مصرف کنید، مانند مسکن ها، ضد احتقان ها یا سرکوب کننده های سرفه.
 • از دستگاه بخور یا حمام داغ برای تسکین گرفتگی استفاده کنید.
 • با آب نمک غرغره کنید تا گلودرد را تسکین دهید.

چگونه می توان از سرماخوردگی جلوگیری کرد؟

هیچ راه مطمئنی برای جلوگیری از سرماخوردگی وجود ندارد، اما کارهایی وجود دارد که می توانید برای کاهش خطر ابتلا به بیماری انجام دهید. اینها عبارتند از:

 • دست های خود را به طور مکرر با آب و صابون بشویید.
 • از تماس نزدیک با افراد بیمار خودداری کنید.
 • هنگام عطسه یا سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید.
 • هر سال واکسن آنفولانزا بزنید.
لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی
لیست کامل اعضای بدن به زبان انگلیسی

تشخیص بیماری توسط پزشک

I have a fever, a runny nose and I have been sneezing.

تب و آبریزش بینی دارم و عطسه می‌کنم.

My diagnosis is that you have the flu.

تشخیص من این است که شما آنفولانزا دارید.

I have been feeling unwell for the past few days. I have a runny nose, a sore throat, and a cough. I also feel tired and have a low-grade fever.


بیشتر بخوانید :

آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان | کلاس زبان بزرگسال

آموزش زبان انگلیسی نوجوانان | کلاس زبان ویژه نوجوانان

دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان | کلاس آموزش زبان کودک

کلاس آیلتس | دوره آموزش فشرده، آنلاین و حضوری IELTS

تفاوت و گرامر “although, though, even though”

کریسمس مبارک به انگلیسی

دانلود رایگان کتاب practical english usage oxford

دانلود رایگان کتاب Spoken English in Dialogues


I am concerned that I may have a cold. I would like to see a doctor to get a diagnosis and treatment.

Translation:

من چند روز است که احساس بدی دارم. من آبریزش بینی، گلودرد و سرفه دارم. همچنین احساس خستگی می کنم و تب خفیفی دارم.

نگرانم که ممکن است سرماخوردگی گرفته باشم. می‌خواهم به پزشک مراجعه کنم تا تشخیص و درمان دریافت کنم.

Second method:

I am here today because I am experiencing symptoms of a cold. I have had a runny nose, a sore throat, and a cough for the past few days. I also feel tired and have a low-grade fever.

I am concerned about my health and would like to see a doctor to get a diagnosis and treatment.

Translation:

امروز اینجا هستم چون علائم سرماخوردگی دارم. من چند روز است که آبریزش بینی، گلودرد و سرفه دارم. همچنین احساس خستگی می کنم و تب خفیفی دارم.

دانلود رایگان کتاب Talk English-The Secret To Speak English Like A Native In 6 Months For Busy People
دانلود رایگان کتاب Talk English-The Secret To Speak English Like A Native In 6 Months For Busy People

مشکل خود را توضیح دهید:

برای بیان مشکل خود می‌توانید از دو روش استفاده کنید.

 • حال کامل استمراری

I have been coughing a lot these days / recently / for the last few days / since yesterday.

این روزها / اخیرا / در چند روز اخیر / از دیروز خیلی سرفه می کنم.

حال کامل استمراری برای نشان دادن اینکه چیزی در گذشته شروع شده و اکنون نیز ادامه دارد، استفاده می‌شود.

I have been + فعل همراه با ing

I have been having headaches.

من سردرد داشته‌ام.

I have been feeling tired.

من احساس خستگی می‌کرده‎ام.

I haven’t been sleeping well.

من خوب نخوابیده‌ام.


 • حال ساده

I have a cough.

وقتی به پزشک مراجعه می‌کنید، استفاده از حال ساده، از حال استمراری رایج‌تر است. My head hurts از My head is hurting کاربرد بیشتری دارد.

I have   + اسم

I have a sore throat.

گلو درد دارم.

I have a fever.

من تب دارم.

ساختار I feel + صفت هم صحیح است.

I feel dizzy.

سرگیجه دارم.

نگران سلامتی ام هستم و می خواهم به پزشک مراجعه کنم تا تشخیص و درمان دریافت کنم.

Which method is better?

The best method depends on the situation. If you are seeing a doctor for the first time, the first method is a good way to start the conversation. It is clear and concise, and it provides the doctor with the information they need to begin their assessment.

If you are already familiar with the doctor, the second method is a more detailed and informative way to describe your symptoms. It can help the doctor to better understand your condition and develop a more effective treatment plan.

Here are some additional tips for describing your symptoms to a doctor:

 • Be as specific as possible. Describe the location, severity, and duration of your symptoms.
 • Use clear and concise language. Avoid using medical jargon or technical terms that the doctor may not understand.
 • Be prepared to answer questions. The doctor may ask you questions about your symptoms, your medical history, and your lifestyle.

By following these tips, you can help the doctor to provide you with the best possible care.

من سرما خوردم به انگلیسی = I have caught a cold

سرماخوردگی به انگلیسی
سرماخوردگی به انگلیسی

داروی سرماخوردگی به انگلیسی

داروهای سرماخوردگی به انگلیسی به عنوان Over-the-counter cold remedies شناخته می‌شوند. این داروها بدون نسخه پزشک در دسترس هستند و برای درمان علائم سرماخوردگی استفاده می‌شوند.

رایج‌ترین داروهای سرماخوردگی عبارتند از:

 • Decongestants (ضد احتقان): این داروها برای کاهش گرفتگی بینی و سینوس‌ها استفاده می‌شوند.
 • Antihistamines (آنتی‌هیستامین‌ها): این داروها برای کاهش عطسه، آبریزش بینی و خارش چشم استفاده می‌شوند.
 • Analgesics (داروهای مسکن): این داروها برای کاهش درد و تب استفاده می‌شوند.
 • Cough suppressants (داروهای سرفه): این داروها برای سرکوب سرفه استفاده می‌شوند.

در اینجا چند نمونه از نام تجاری داروهای سرماخوردگی به انگلیسی آورده شده است:

 • Decongestants
  • Sudafed
  • Afrin
  • Mucinex
 • Antihistamines
  • Benadryl
  • Claritin
  • Zyrtec
 • Analgesics
  • Tylenol
  • Advil
  • Aleve
 • Cough suppressants
  • Robitussin
  • NyQuil
  • DayQuil

هنگام استفاده از داروهای سرماخوردگی، مهم است که دستورالعمل‌های روی برچسب را به دقت دنبال کنید. همچنین، اگر عوارض جانبی خاصی دارید، با پزشک خود مشورت کنید.

در اینجا چند نکته برای استفاده ایمن از داروهای سرماخوردگی آورده شده است:

 • فقط برای مدت زمان توصیه شده از دارو استفاده کنید.
 • اگر عوارض جانبی خاصی دارید، با پزشک خود مشورت کنید.
 • اگر باردار هستید یا شیر می‌دهید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
 • اگر سابقه بیماری خاصی دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.

اگر علائم سرماخوردگی شما شدید است یا بیش از یک هفته طول می‌کشد، باید به پزشک مراجعه کنید.

مکالمه انگلیسی درباره سرماخوردگی

Doctor’s office

Patient: Hi doctor, I’m not feeling well. I have a runny nose, a sore throat, and a cough.

Doctor: I see. When did you start feeling sick?

Patient: Yesterday.

Doctor: How severe are your symptoms?

Patient: The runny nose is pretty bad. The sore throat is making it hard to swallow. And the cough is making it hard to sleep.

Doctor: I think you have a cold. Colds are caused by viruses, and there is no cure. But there are things you can do to relieve your symptoms.

Patient: Like what?

Doctor: You can take over-the-counter medications like ibuprofen or acetaminophen to reduce your fever and pain. You can also use a saline nasal spray or decongestant to help with your runny nose. And you can gargle with salt water to help soothe your sore throat.

Patient: Okay, I’ll do that.

Doctor: You should also get plenty of rest and drink plenty of fluids.

Patient: Will I get better soon?

Doctor: Most people recover from a cold within a week. But if your symptoms get worse or don’t improve after a week, you should see a doctor again.

Patient: Okay, thank you.

Doctor: You’re welcome. I hope you feel better soon.

(The patient leaves.)

Translation:

مطب پزشک

بیمار: سلام دکتر، حالم خوب نیست. آبریزش بینی، گلودرد و سرفه دارم.

پزشک: می‌فهمم. کی شروع به احساس بیماری کردی؟

بیمار: دیروز.

پزشک: علائمت چقدر شدید هستند؟

بیمار: آبریزش بینی خیلی بد است. گلودرد باعث می شود نتوانم قورت دهم. و سرفه باعث می شود نتوانم بخوابم.

پزشک: فکر می کنم سرماخورده شده اید. سرماخوردگی ها توسط ویروس ها ایجاد می شوند و درمانی وجود ندارد. اما کارهایی وجود دارد که می توانید برای تسکین علائم خود انجام دهید.

بیمار: مثل چی؟

پزشک: می توانید داروهای بدون نسخه مانند ایبوپروفن یا استامینوفن را برای کاهش تب و درد خود مصرف کنید. همچنین می توانید از اسپری بینی نمکی یا ضد احتقان برای کمک به آبریزش بینی خود استفاده کنید. و می توانید با آب نمک غرغره کنید تا گلودرد خود را تسکین دهید.

بیمار: باشه، همین کار رو می کنم.

پزشک: همچنین باید به اندازه کافی استراحت کنید و مایعات فراوان بنوشید.

بیمار: آیا به زودی خوب می شوم؟

پزشک: بیشتر مردم ظرف یک هفته از سرماخوردگی بهبود می یابند. اما اگر علائم شما بدتر شد یا پس از یک هفته بهبود نیافت، باید دوباره به پزشک مراجعه کنید.

بیمار: باشه، ممنون.

پزشک: خواهش می کنم. امیدوارم زودتر خوب شوید.

(بیمار بیرون می رود.)

نکات:

 • بیمار مکالمه را با بیان دلیل مراجعه به پزشک آغاز می کند.
 • سپس پزشک از بیمار در مورد علائمش می پرسد.
 • پزشک بیمار را معاینه می کند تا تشخیص را تأیید کند.
 • پزشک به بیمار گزینه های درمانی ارائه می دهد.
 • بیمار از پزشک بابت وقتش تشکر می کند.

این فقط یک مکالمه نمونه است. محتوای خاص مکالمه بسته به علائم بیمار و ارزیابی پزشک متفاوت خواهد بود.

بهترین اپلیکیشن برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی
بهترین اپلیکیشن برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی

جملات و اصطلاحات مهم مکالمه انگلیسی درباره سرماخوردگی

جملات و اصطلاحات مهم مکالمه انگلیسی درباره سرماخوردگی با ترجمه فارسی

سرماخوردگی یک بیماری شایع است که سالانه افراد زیادی را مبتلا می‌کند. علائم سرماخوردگی معمولاً خفیف هستند و طی چند روز بهبود می‌یابند. با این حال، دانستن برخی جملات و اصطلاحات مهم مکالمه انگلیسی درباره سرماخوردگی می‌تواند در برقراری ارتباط با دیگران در مورد این بیماری مفید باشد.

جملات و اصطلاحات زیر را می‌توانید در مکالمات خود در مورد سرماخوردگی استفاده کنید:

 • I’m not feeling well. (حالم خوب نیست.)
 • I think I have a cold. (فکر می‌کنم سرماخورده‌ام.)
 • I have a runny nose. (بینی‌ام جاری است.)
 • I have a sore throat. (گلویم درد دارد.)
 • I have a cough. (سرما خورده‌ام.)
 • I feel tired. (خسته‌ام.)
 • I have a headache. (سردرد دارم.)

همچنین می‌توانید از اصطلاحات زیر برای توصیف علائم سرماخوردگی خود استفاده کنید:

 • congestion (گرفتگی بینی)
 • chills (لرز)
 • fever (تب)
 • muscle aches (درد عضلانی)
 • sneezing (عطسه)

در ادامه چند نمونه مکالمه انگلیسی درباره سرماخوردگی را مشاهده می‌کنید:

مکالمه ۱

شخص ۱: How are you feeling?

شخص ۲: I’m not feeling well. I think I have a cold.

شخص ۱: Oh, no. I’m sorry to hear that. What are your symptoms?

شخص ۲: I have a runny nose, a sore throat, and a cough. I also feel tired and have a headache.

شخص ۱: That sounds like a cold. I hope you feel better soon.

مکالمه ۲

شخص ۱: I’m going to the doctor. I think I have a cold.

شخص ۲: Oh, no. I hope you’re okay.

شخص ۱: Thanks. I’ll let you know what the doctor says.

شخص ۲: Okay. I hope you feel better soon.

How are you feeling today?

وقتی یک بیمار برای درمان پیش پزشک خود می‌رود، معمولا پزشک به این شکل حال او را می‌پرسد.

Can you tell me about your symptoms?

با این جمله‌ی سوالی، پزشک می‌خواهد در مورد علائم بیماری شما اطلاعاتی به دست آورد.

I have a sore throat, a runny nose, and a cough. And I also have a bit of a headache.

این جمله به علائم سرماخوردگی اشاره می‌کند.

It sounds like you might have a viral infection.

پزشک از این عبارت استفاده می‌کند تا بگوید که بیمار به عفونت ویروسی دچار شده است.

I recommend you rest and drink plenty of fluids. You can also try some warm tea with honey to soothe your throat.

معمولا عفونت‌های ویروسی دوره‌ی زمانی خاصی دارند که باید طی شود. به همین دلیل متخصص به جای دارو از روش درمانی استراحت و نوشیدن مایعات استفاده می‌کند.

Do I need to take any medication?

وقتی دکتر برای شما دارو تجویز نمی‌کند، می‌توانید با پرسیدن این سوال از علت اقدام او باخبر شوید.

If you are in pain, use the pain reliever you have at home.

برای کاهش درد، پزشک این پیشنهاد را می‌دهد.

زیبا به انگلیسی
زیبا به انگلیسی

من سرما خوردم به انگلیسی

“من سرما خوردم” به انگلیسی “I have a cold” است. این جمله را می توان به صورت رسمی یا غیر رسمی بیان کرد. به عنوان مثال:

 • I am not feeling well. I think I have a cold. (من حال خوبی ندارم. فکر می کنم سرما خورده ام.)
 • I’m feeling under the weather. I think I caught a cold. (من حالم خوب نیست. فکر می کنم سرما خوردم.)

در اینجا چند نمونه دیگر از عباراتی که می توان برای توصیف سرماخوردگی استفاده کرد آورده شده است:

 • I have a runny nose. (بینی ام جاری است.)
 • I have a sore throat. (گلویم درد دارد.)
 • I have a cough. (سرما خورده ام.)
 • I am tired. (خسته ام.)
 • I have a headache. (سردرد دارم.)

اگر علائم سرماخوردگی شما شدید است یا بیش از یک هفته طول می کشد، باید به پزشک مراجعه کنید.

جملات کاربردی برای مکالمه انگلیسی درباره سرماخوردگی

سرماخوردگی یک بیماری رایج بین همه مردم است و به همین دلیل جمله‌های کاربردی مختلفی در زبان انگلیسی برای این بیماری وجود دارند. به جمله‌های زیر و معانی آن‌ها دقت کنید:

Catching a cold is a common illness that affects many people every year.

سرماخوردگی یک بیماری شایع است که سالانه افراد زیادی را مبتلا می‌کند.

The common cold is caused by a viral infection of the upper respiratory tract.

سرماخوردگی ناشی از عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است.

Symptoms of a cold include a runny or stuffy nose, sore throat, cough, and congestion.

علائم سرماخوردگی شامل آبریزش یا گرفتگی بینی، گلودرد، سرفه و احتقان است.

The best way to prevent getting a cold is to wash your hands frequently and avoid contact with infected individuals.

بهترین راه برای جلوگیری از سرماخوردگی شستن مکرر دست‌ها و اجتناب از تماس با افراد آلوده است.

A cold usually lasts for about a week, but some symptoms may persist for longer.

سرماخوردگی معمولا حدود یک هفته طول می‌کشد، اما برخی از علائم ممکن است برای مدت طولانی‌تری باقی بمانند.

It is important to stay home and rest if you have a cold to avoid spreading the virus to others.

مهم است که در صورت سرماخوردگی در خانه بمانید و استراحت کنید تا از انتقال ویروس به دیگران جلوگیری کنید.

سوالات متداول اصطلاحات سرماخوردگی به انگلیسی

علائم سرماخوردگی به انگلیسی چه هستند؟

علائم سرماخوردگی به انگلیسی عبارتند از:
Runny nose (بینی جاری)
Sore throat (گلو درد)
Cough (سرفه)
Tiredness (خستگی)
Headache (سردرد)
Congestion (گرفتگی بینی)
Chills (لرز)
Fever (تب)
Muscle aches (درد عضلانی)
Sneezing (عطسه)

چگونه می‌توانم علائم سرماخوردگی را به انگلیسی توصیف کنم؟

برای توصیف علائم سرماخوردگی در انگلیسی، می‌توانید از اصطلاحات زیر استفاده کنید:
I have a runny nose. (بینی‌ام جاری است.)
I have a sore throat. (گلویم درد دارد.)
I have a cough. (سرما خورده‌ام.)
I feel tired. (خسته‌ام.)
I have a headache. (سردرد دارم.)
My nose is stuffy. (بینی‌ام گرفته است.)
I feel cold. (سردم است.)
I have a fever. (تب دارم.)
My muscles ache. (عضلاتم درد دارند.)
I’m sneezing. (عطسه می‌کنم.)

چگونه می‌توانم بگویم که به پزشک مراجعه می‌کنم؟

برای گفتن اینکه به پزشک مراجعه می‌کنم، می‌توانم از عبارت زیر استفاده کنم:
I’m going to the doctor. (می‌روم پیش دکتر.)

چگونه می‌توانم بگویم که حالم بهتر شده است؟

برای گفتن اینکه حالم بهتر شده است، می‌توانم از عبارت زیر استفاده کنم:
I’m feeling better. (حالم بهتر شده است.)

چگونه می‌توانم به کسی بگویم که امیدوارم زودتر بهبود یابد؟

برای گفتن اینکه امیدوارم کسی زودتر بهبود یابد، می‌توانم از عبارت زیر استفاده کنم:
I hope you feel better soon. (امیدوارم زودتر بهبود یابی.)

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=13963
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد سرماخوردگی به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.