کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

1051 بازدید
کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی


کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی، ویرگول در زبان انگلیسی یکی از مهم‌ترین علائم نگارشی است که برای جدا کردن بخش‌های مختلف یک جمله استفاده می‌شود. ویرگول به خواننده کمک می‌کند تا جمله را راحت‌تر بفهمد و معنای آن را درک کند.

کاربردهای ویرگول در زبان انگلیسی به شرح زیر است:

 • برای جدا کردن جملات مستقل که توسط یک حرف ربط همپایه‌ساز (coordinating conjunction) به هم متصل شده‌اند:
I like to eat pizza, but I also like to eat burgers.
 • برای جدا کردن جملات مستقل که توسط یک حرف ربط پیونددهنده (subordinating conjunction) به هم متصل شده‌اند:
I went to the store because I needed to buy some milk.
 • برای جدا کردن اعضای یک لیست یا مجموعه:
I bought apples, bananas, and oranges.
 • برای جدا کردن عبارت‌های توضیحی از بقیه جمله:
My friend, who is a doctor, is very smart.
 • برای جدا کردن بدل از بقیه جمله:
The dog, a small, brown terrier, was barking at the cat.
 • برای جدا کردن مخاطب در مکالمه:
Excuse me, sir, can you help me?
 • برای جدا کردن نقل قول مستقیم از بقیه جمله:
He said, "I'm going to the store."
 • برای جدا کردن تاریخ و زمان:
I was born on June 1, 1990, at 10:00 a.m.
 • برای جدا کردن آدرس:
I live at 123 Main Street, Anytown, CA 91234.

ویرگول یکی از پرکاربردترین علائم نشانه‌گذاری زبان انگلیسی است. زبان‌آموزان هنگام استفاده از این علامت معمولا دچار اشتباهات زیادی می‌شوند، به همین علت یادگیری کاربرد آن اهمیت بسیار زیادی دارد. ویرگول معمولا نشان‌دهنده مکث بین بخش‌های مختلف جمله است، همچنین معنی آن را واضح‌تر می‌کند و باعث ساده‌تر شدن خواندن متن می‌شود.

کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی (1)
کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی (1)

کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی قوانین ساده‌ای دارد اما بسیاری از زبان‌آموزان هنگام استفاده از آن گیج می‌شوند و بدون دانستن قوانین درست از آن در متن استفاده می‌کنند.

کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

در این مطلب روش با کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی آشنا شدیم. بایدها و نبایدهای استفاده از آن در جمله را آموختیم و با کاربرد آن در جمله‌های مختلف آشنا شدیم. به طور کلی ویرگول برای جدا کردن موارد زیر از باقی اجزای جمله به کار می‌رود:

 • برای جدا کردن موارد فهرست
 • بعد از عبارت همراه بعضی حروف ربط
 • در نقل قول مستقیم
 • برای جدا کردن جمله‌واره وابسته از جمله‌واره مستقل
 • برای جدا کردن صفت‌های هم‌پایه
 • برای جدا کردن عبارات موصولی
 • برای جدا کردن مخاطب مستقیم

جدا کردن موارد فهرست

در زبان انگلیسی، ویرگول برای جدا کردن اعضای یک فهرست یا مجموعه استفاده می‌شود. این امر به خواننده کمک می‌کند تا اعضای فهرست را به راحتی تشخیص دهد و ترتیب آنها را درک کند.

به طور کلی، ویرگول باید در فهرست‌هایی که دارای سه یا چند عضو هستند استفاده شود. در فهرست‌های دوتایی، ویرگول معمولاً اختیاری است، اما می‌توان از آن برای افزایش خوانایی استفاده کرد.

در فهرست‌هایی که اعضای آنها با حروف ربط همپایه‌ساز (and, or, or not) به هم متصل شده‌اند، ویرگول باید قبل از حرف ربط قرار گیرد. به عنوان مثال:

I like to eat apples, bananas, and oranges.
I went to the store to buy milk, bread, and eggs.

در فهرست‌هایی که اعضای آنها با حروف ربط پیونددهنده (because, although, since) به هم متصل شده‌اند، ویرگول باید بعد از حرف ربط قرار گیرد. به عنوان مثال:

I went to the store because I needed to buy some milk.
I went to the store although I didn't have any money.

در فهرست‌هایی که اعضای آنها با حروف ربط همپایه‌ساز و پیونددهنده به هم متصل شده‌اند، ویرگول باید قبل از حرف ربط همپایه‌ساز و بعد از حرف ربط پیونددهنده قرار گیرد. به عنوان مثال:

I went to the store to buy milk, bread, and eggs because I needed to eat breakfast.
I went to the store although I didn't have any money, but I found a coupon.

همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید برای جدا کردن مورد آخر فهرست در جمله هم از ویرگول و هم از and استفاده شده است. به کار بردن این ویرگول اجباری نیست اما از آن‌جایی که حذف کردن آن ممکن است خواننده متن را گیج کند، بهتر است قبل از and از ویرگول استفاده کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

She thanked her parents, Sally Smith and God. Play

She thanked her parents, Sally Smith, and God.

او از پدر و مادرش، «سالی اسمیت» و خداوند تشکر کرد.

همراه بعضی حروف ربط

حروف ربط کلمه‌هایی هستند که در جمله می‌آیند و بخش‌های مختلف آن را به همدیگر وصل می‌کنند. اگر دو بخش جمله با حروف ربط «and» ،«but» و «for» ،«nor» و «yet» ،«or» و «so» به همدیگر وصل شوند، بین دو جمله‌واره از ویرگول استفاده می‌کنیم.

در زبان انگلیسی، ویرگول اغلب همراه با حروف ربط همپایه‌ساز (coordinating conjunctions) و حروف ربط پیونددهنده (subordinating conjunctions) استفاده می‌شود.

کاربرد ویرگول همراه حروف ربط همپایه‌ساز

حروف ربط همپایه‌ساز عبارت‌های مستقل را به هم متصل می‌کنند. عبارت مستقل جمله‌ای است که به تنهایی معنای کاملی دارد.

ویرگول باید قبل از حروف ربط همپایه‌ساز and, but, or, nor, for, so, yet قرار گیرد. به عنوان مثال:

I like to eat pizza, but I also like to eat burgers.
I went to the store to buy milk, bread, and eggs.

کاربرد ویرگول همراه حروف ربط پیونددهنده

حروف ربط پیونددهنده عبارت‌های وابسته را به عبارت‌های مستقل متصل می‌کنند. عبارت وابسته جمله‌ای است که به تنهایی معنای کاملی ندارد و برای تکمیل معنای عبارت مستقل استفاده می‌شود.

در نقل قول مستقیم

اگر اسم یا ضمیر فردی که صحبت می‌کند در جمله مشخص باشد، نام یا ضمیر او به همراه فعلی که نشان‌دهنده صحبت کردن اوست، با ویرگول همراه می‌شوند.

در زبان انگلیسی، ویرگول برای جدا کردن نقل قول مستقیم از بقیه جمله استفاده می‌شود. نقل قول مستقیم جمله‌ای است که دقیقاً همان کلماتی را که یک شخص یا منبع گفته است، بیان می‌کند.

ویرگول باید قبل و بعد از نقل قول مستقیم قرار گیرد. به عنوان مثال:

The teacher said, "The homework is due tomorrow."
The man asked, "Can you help me?"
The child said, "I want ice cream."

اگر نقل قول مستقیم با یک عبارت توضیحی یا عبارت معترضه همراه باشد، ویرگول باید قبل از عبارت توضیحی یا عبارت معترضه قرار گیرد. به عنوان مثال:

The teacher said, "The homework is due tomorrow," which I was not happy to hear.
The man asked, "Can you help me?", but I didn't know the answer.
The child said, "I want ice cream," even though it was hot outside.

Rachel replied, ‘See you tomorrow.’ Play

«ریچل» جواب داد: «فردا تو را می‌بینم.»
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

در برخی موارد، ویرگول در نقل قول مستقیم حذف می‌شود. این امر معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که نقل قول مستقیم کوتاه باشد یا با جمله اصلی پیوند نزدیکی داشته باشد. به عنوان مثال:

The teacher said, "Homework is due tomorrow."
The man asked, "Help me?"
The child said, "Ice cream!"

توجه کنید که در زبان انگلیسی اسم و فعل نشان‌دهنده نقل‌قول می‌توانند قبل، بعد یا حتی وسط نقل‌قول بیایند. این تغییر تفاوتی در معنی جمله ایجاد نمی‌کند. مثال‌ زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

Mary said, “I dislike concerts because the music is too loud.” Play

“I dislike concerts because the music is too loud,” she said. Play

“I dislike concerts,” said Mary, “because the music is too loud.” Play

«ماری» گفت: «من از کنسرت خوشم نمی‌آید چون صدای موسیقی بیش از حد بلند است.»

اگر اطلاعات فردی که صحبت می‌کند بعد از جمله نقل‌قول مستقیم بیاید، در انتهای جمله نقل‌قول از ویرگول استفاده می‌کنیم. توجه کنید در این کاربرد ویرگول داخل علامت نقل‌قول می‌آید.

The weather is terrible,’ she said. Play

او گفت: «هوا افتضاح است.»

جدا کردن جمله‌واره‌ها در جمله

در زبان انگلیسی، ویرگول برای جدا کردن جمله‌واره‌ها در جمله استفاده می‌شود. جمله‌واره واحدی از جمله است که دارای یک فعل اصلی است. جمله‌واره‌ها می‌توانند مستقل یا وابسته باشند. این جمله‌ها جمله پیچیده هستند و شامل یک جمله‌واره مستقل و یک یا چند جمله‌واره وابسته هستند.

کاربرد ویرگول برای جدا کردن جمله‌واره‌های مستقل

جمله‌واره‌های مستقل جمله‌هایی هستند که به تنهایی معنای کاملی دارند. ویرگول باید قبل از حرف ربط همپایه‌ساز (and, but, or, nor, for, so, yet) که جمله‌واره‌های مستقل را به هم متصل می‌کند، قرار گیرد. به عنوان مثال:

I like to eat pizza, but I also like to eat burgers.
I went to the store to buy milk, bread, and eggs.

کاربرد ویرگول برای جدا کردن جمله‌واره‌های وابسته

جمله‌واره‌های وابسته جمله‌هایی هستند که به تنهایی معنای کاملی ندارند و برای تکمیل معنای جمله‌واره مستقل استفاده می‌شوند. ویرگول باید بعد از حرف ربط پیونددهنده (because, although, since, as, when, where, while, before, after, unless, if, unless) که جمله‌واره‌های وابسته را به جمله‌واره مستقل متصل می‌کند، قرار گیرد. به عنوان مثال:

I went to the store because I needed to buy some milk.
I went to the store although I didn't have any money.

در برخی موارد، ویرگول قبل از حرف ربط پیونددهنده نیز استفاده می‌شود. این امر معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که جمله‌واره وابسته طولانی یا پیچیده باشد. به عنوان مثال:

I went to the store, which is located on Main Street, because I needed to buy some milk.
I went to the store, although I didn't have any money, but I found a coupon.

کاربرد ویرگول برای جدا کردن جمله‌واره‌های مستقل و وابسته

اگر یک جمله حاوی هم جمله‌واره‌های مستقل و وابسته باشد، ویرگول باید قبل از حرف ربط همپایه‌ساز که جمله‌واره‌های مستقل را به هم متصل می‌کند، قرار گیرد. به عنوان مثال:

I went to the store to buy milk, bread, and eggs, because I needed to eat breakfast.

I went to the store, which is located on Main Street, because I needed to buy some milk, but I didn’t have any money.

همچنین، ویرگول باید قبل از عبارت‌های توضیحی یا عبارت‌های معترضه که در وسط جمله قرار گرفته‌اند، قرار گیرد. به عنوان مثال:

I went to the store, which is located on Main Street, because I needed to buy some milk.
I went to the store, but I didn't buy anything, because I didn't have any money.

جدا کردن مقدمه جمله

در زبان انگلیسی، ویرگول برای جدا کردن مقدمه جمله از بقیه جمله استفاده می‌شود. مقدمه جمله جمله‌ای است که اطلاعات اضافی در مورد موضوع اصلی جمله ارائه می‌دهد.

ویرگول باید قبل از مقدمه جمله قرار گیرد.

After eating a hearty breakfast,** I went for a walk.
On a beautiful spring day,** I went for a walk in the park.
Although I was tired,** I went for a walk.

منظور از مقدمه جمله، جمله‌واره وابسته است که قبل از جمله‌واره اصلی می‌آید. این جمله‌واره‌ها معمولا با کلمه‌های زیر شروع می‌شوند:

 • after
 • although
 • as
 • because
 • if
 • since
 • when
 • while

به مثال زیر دقت کنید.

While I was eating, the cat scratched at the door. Play

وقتی داشتم غذا می‌خوردم، گربه به در چنگ می‌زد.

اگر جمله واره مستقل اول بیاید و بعد از آن جمله‌واره وابسته بیاید اما جمله نشان‌دهنده تضاد مهمی باشد، می‌توانیم بین آن دو ویرگول بیاوریم.

She was still quite upset, although she had won the prize. Play

با این‌که جایزه را برده بود، هنوز کمی ناراحت بود.

بعضی کلمات دیگر نیز وقتی در اول جمله بیایند، در جایگاه مقدمه آن قرار می‌گیرند و پس از آن‌ها ویرگول قرار می‌گیرد.

Well, perhaps he meant no harm. Play

خب، شاید او قصد صدمه زدن نداشته باشد.

مقدمات جمله می‌توانند به صورت‌های مختلفی بیان شوند، مانند:

 • عبارت‌های وصفی
 • عبارت‌های موصولی
 • عبارت‌های قیدی
 • عبارت‌های زمانی
 • عبارت‌های مکانی

در برخی موارد، مقدمه جمله کوتاه است و به راحتی قابل تشخیص نیست. در این موارد، استفاده از ویرگول اختیاری است. به عنوان مثال:

On my way to work,I saw a car accident.
In the morning,I went for a walk.
Yesterday, I went for a walk.

در این موارد، استفاده از ویرگول می‌تواند به خواننده کمک کند تا جمله را راحت‌تر بفهمد.

جدا کردن صفت‌های هم‌پایه

بین صفت‌های هم‌پایه (Coordinate Adjectives) در جمله از ویرگول استفاده می‌کنیم. هم‌پایه بودن دو یا چند صفت به این معنی است که هیچ‌کدام از آن‌ها وابسته به دیگری نیست.

برای تشخیص هم‌پایه بودن یا نبودن چند صفت دو روش وجود دارد. اگر بتوان جای این صفت‌ها را با همدیگر عوض کرد بدون این‌که معنی جمله تغییری کند یا اگر بتوان آن‌ها را با and از همدیگر جدا کرد بدون این‌که معنی جمله عوض شود یعنی صفت‌ها هم‌پایه هستند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

She was a capable, intelligent woman. Play

او زنی توانا و باهوش بود.

She was an intelligent, capable woman. Play

او زنی باهوش و توانا بود.

در زبان انگلیسی، ویرگول برای جدا کردن صفت‌های هم‌پایه از هم استفاده می‌شود. صفت‌های هم‌پایه صفت‌هایی هستند که ویژگی‌های یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کنند و هیچ کلمه‌ای بین آنها وجود ندارد.

ویرگول باید قبل از آخرین صفت هم‌پایه قرار گیرد. به عنوان مثال:

I saw a **big, green,** apple tree.
I met a **friendly, intelligent,** young woman.
The **old, abandoned,** house was haunted.
بهترین آموزشگاه زبان در آزادی

در برخی موارد، صفت‌های هم‌پایه با یک حرف ربط همپایه‌ساز مانند “and” یا “or” به هم متصل می‌شوند. در این موارد، ویرگول باید قبل از حرف ربط قرار گیرد. به عنوان مثال:

I saw a **big, green, and juicy** apple.
I met a **friendly, intelligent, or beautiful** young woman.
The **old, abandoned, but still standing** house was haunted.

اگر صفت‌های هم‌پایه یک عبارت وصفی طولانی یا پیچیده باشند، ویرگول باید قبل از هر یک از آنها قرار گیرد. به عنوان مثال:

I saw a **big, green, apple tree with many branches and leaves.**
I met a **friendly, intelligent, young woman with a kind smile.**
The **old, abandoned, but still standing, house was haunted by a ghost

جدا کردن عبارات موصولی

عبارت موصولی در انگلیسی، توضیحی در مورد یکی از اسم‌های موجود در جمله به آن اضافه می‌کند. اگر توضیحی که عبارت موصولی به جمله اضافه می‌کند برای درک معنی آن ضروری نباشد، قبل و بعد آن در جمله ویرگول می‌گذاریم. اگر توضیح عبارت موصولی تاثیری در معنی جمله داشته باشد، در کنار آن از ویرگول استفاده نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر از این کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی دقت کنید.

John, who spent the last three days fishing, is back on the job again. Play

«جان»، که سه روز گذشته را به ماهیگیری گذرانده بود، دوباره سر کار برگشته است.

عبارت موصولی در انگلیسی می‌تواند شامل جمله‌واره، عبارت یا حتی کلمه باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

That Tuesday, which happens to be my birthday, is the only day when I am available to meet you. Play

آن سه‌شنبه، که اتفاقا تولد من است، تنها روزی است که می‌توانم شما را ببینم.

(عبارت موصولی یک شبه‌جمله است.)

از آنجایی که این کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی برای بسیاری از زبان‌آموزان دشوار است و بیشتر اشتباه‌هایی که در استفاده از ویرگول صورت می‌گیرد به این کاربرد مربوط هستند، در ادامه چند مثال از عبارات موصولی ضروری و غیرضروری آورده‌ایم.

 • عبارات موصولی که با that شروع می‌شوند همیشه برای فهمیدن معنی جمله ضروری هستند:

The book that I borrowed from you is excellent. Play

کتابی که از تو قرض گرفتم عالی است.

 • عبارات موصولی که با who آغاز می‌شوند ممکن است برای درک معنی جمله ضروری باشند:

Students who cheat only harm themselves. Play

دانش‌آموزانی که تقلب می‌کنند فقط به خود آسیب می‌زنند.

 • بعضی از عبارات موصولی که با who‌ و which شروع می‌شوند برای درک معنی جمله ضروری نیستند و می‌توان آن‌ها را حذف کرد:

John, who often cheats, is just harming himself. Play

«جان»، که اغلب اوقات تقلب می‌کند، فقط به خودش آسیب می‌رساند.

 • بسیاری از عبارات موصولی که نشانه خاصی ندارند نیز برای درک معنی جمله ضروری نیستند و با حذف آن‌ها آسیبی به معنی جمله نمی‌رسد:

Professor Smith, grinning from ear to ear, announced that the exam would be tomorrow. Play

پروفسور «اسمیت»، در حالی که نیشش تا بناگوش باز بود، اعلام کرد که امتحان فردا خواهد بود.

جدا کردن مخاطب مستقیم

در زبان انگلیسی، ویرگول برای جدا کردن مخاطب مستقیم از بقیه جمله استفاده می‌شود. مخاطب مستقیم کسی یا چیزی است که دستور، سوال یا درخواستی به او داده می‌شود.

ویرگول باید قبل و بعد از مخاطب مستقیم قرار گیرد. به عنوان مثال:

**I told my mother, "I love you."**
**The teacher asked the students, "Who can answer this question?"**
**The dog barked at the cat, "Go away!"**

در برخی موارد، مخاطب مستقیم به راحتی قابل تشخیص نیست. در این موارد، استفاده از ویرگول اختیاری است. به عنوان مثال:

**I told my mother I love her.**
**The teacher asked the students who can answer this question.**
**The dog barked at the cat to go away.**

در این موارد، استفاده از ویرگول می‌تواند به خواننده کمک کند تا جمله را راحت‌تر بفهمد.

همچنین، ویرگول باید قبل از مخاطب مستقیمی که در وسط جمله قرار گرفته است، قرار گیرد. به عنوان مثال:

I told my mother, **who is the best mother in the world,** that I love her.
The teacher asked the students, **who were all very intelligent,** who can answer this question.
The dog barked at the cat, **which was sitting on the couch,** to go away.

بیشتر بخوانید :


دانلود مجموعه کتاب New Headway

آموزشگاه زبان در اندرزگو

بهترین کتاب‌ برای تدریس زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی

بهترین آموزشگاه زبان آلمانی غرب تهران


نکات مهم در کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

ویرگول بین حرف تعریف و اسم

هرگز بین اسم و حرف تعریف آن در جمله از ویرگول استفاده نمی‌کنیم.

The company managers accidentally scheduled the weekly meeting for Saturday. Play

NOT: The company managers accidentally scheduled the, weekly meeting for Saturday.

مدیران شرکت به اشتباه جلسه هفتگی را برای شنبه برنامه‌ریزی کردند.

A bouquet of flowers may be created using more than one type of flower. Play

NOT: A, bouquet of flowers may be created using more than one type of flower.

دسته‌ای گل ممکن است با بیش از یک نوع گل درست شود.

هنگام صحبت کردن معمولا وقتی می‌خواهیم به کلمه بعدی خود فکر کنیم کمی مکث می‌کنیم. با این حال موقع نوشتن نیازی به اشاره به این مکث نیست. اکر موقع نوشتن دیالوگ بخواهیم مکثی را نشان دهیم از سه‌ نقطه استفاده می‌کنیم.

I’ll have an… apple.

من یک… سیب می‌خورم.

آموزش زبان انگلیسی محاوره ای برای مهاجرت
آموزش زبان انگلیسی محاوره ای برای مهاجرت

ویرگول بین فعل و فاعل

ویرگول نباید فاعل را از فعل خود جدا کند. از آنجایی که در محاوره گاهی اوقات بعد از اشاره به فاعل کمی مکث می‌کنیم، بعضی از زبان‌آموزان تصور می‌کنند به همین دلیل باید بین فعل و فاعل ویرگول بیاورند اما در نوشتار استفاده از ویرگول در چنین جایگاهی نادرست است و فقط جمله را به دو بخش غیرضروری تقسیم می‌کند.

My friend Sara is a wonderful singer. Play

NOT: My friend Sara, is a wonderful singer.

دوستم سارا خواننده فوق‌العاده‌ای است.

این اشتباه در جمله‌هایی که فاعل آن‌ها کمی پیچیدگی دارد بیشتر رخ می‌دهد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با کاربرد درست ویرگول بهتر آشنا شوید.

The things that cause me joy may also cause me pain. Play

NOT: The things that cause me joy, may also cause me pain.

همان چیزهایی که به من لذت می‌بخشند شاید باعث رنجیدنم هم بشوند.

ویرگول بین فاعل یا مفعول مرکب

بین دو اسم که هر دو فاعل ترکیبی یا مفعول ترکیبی جمله هستند از ویرگول استفاده نمی‌کنیم. اگر در جمله بعد از فاعل یا مفعول توضیحی در مورد آن‌ها آمده باشد، قبل و بعد آن توضیح از ویرگول استفاده می‌کنیم اما وقتی فقط دو اسم را پشت سر هم به عنوان فاعل یا مفعول می‌آوریم نیازی به ویرگول نداریم.

Sara and her band will be playing at the new diner next Friday. Play

NOT: Sara, and her band will be playing at the new diner next Friday.

«سارا» و گروه موسیقی‌اش جمعه هفته بعد در غذاخوری جدید ساز می‌زنند.

ویرگول بین دو فعل دو گزاره

بین دو گزاره جمله از ویرگول استفاده نمی‌کنیم. گزاره آن بخشی از جمله است که خبری را در مورد فاعل می‌دهد و شامل فعل می‌شود. وقتی فاعل جمله دو کار را انجام می‌دهد جمله دو گزاره و دو فعل دارد، دو گزاره جمله را که هر دو فاعل مشترکی دارند نباید با ویرگول از همدیگر جدا کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Sara will sing and play the banjo. Play

NOT: Sara will sing, and play the banjo.

سارا آواز می‌خواند و بانجو می‌نوازد.

این اشتباه معمولا وقتی رخ می‌دهد که گزاره جمله از عبارت‌های فعلی طولانی تشکیل شده باشد.

I meant to buy tickets for Sara’s show but ran out of time. Play

NOT: I meant to buy tickets for Sara’s show, but ran out of time.

می‌خواستم برای برنامه سارا بلیت بخرم اما وقت نکردم.

تنها در شرایطی از ویرگول بین دو گزاره جمله استفاده می‌کنیم که امکان داشته باشد خواننده آن را به اشتباه بخواند. مثلا در جمله زیر به ویرگول نیاز داریم تا خواننده متوجه شود که سارا بوده که دست تکان داده است.

Sara spotted the man who entered the diner, and waved. Play

سارا، مردی که وارد غذاخوری شد را دید و دست تکان داد.

ویرگول بین جمله‌واره‌های مستقل

برای وصل کردن دو جمله‌واره مستقل، باید از حروف ربط یا نقطه ویرگول استفاده کنیم. ویرگول به تنهایی برای وصل کردن دو جمله‌واره به همدیگر به قدر کافی قوی نیست. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربرد بهتر آشنا شوید.

We were out of milk, so I went to the store. Play

We were out of milk; I went to the store. Play

NOT: We were out of milk, I went to the store.

شیرمان تمام شده بود، به همین خاطر به فروشگاه رفتم.

علاوه بر این می‌توان جمله‌واره‌های مستقل را به سادگی به شکل دو جمله جداگانه نوشت.

We were out of milk. I went to the store. Play

شیرمان تمام شده بود. به فروشگاه رفتم.

ضرب المثل انگلیسی رایج و کاربردی که باید بدانید

ویرگول بعد از عبارت قیدی

معمولا بعد از عبارت قیدی که مقدمه جمله محسوب می‌شود از ویرگول استفاده می‌کنیم. این کاربرد برای آسان‌تر شدن جمله برای خواندن مفید است اما استفاده از آن ضروری نیست. اگر این عبارت قیدی کوتاه و کمتر از چهار کلمه باشد از ویرگول استفاده می‌کنیم. علاوه بر این اگر عبارت قیدی کوتاه باشد اما نیاز به تاکید یا مکث بیشتری داشته باشیم، ویرگول را در جمله خود به کار می‌بریم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Grabbing her umbrella, Kate raced out of the house. Confused by her sister’s sudden change in mood, Jill stayed quiet. Play

«کیت» چتر خود را برداشت و با عجله از خانه بیرون رفت. «جیل» که از تغییر رفتار ناگهانی خواهر خود گیج شده بود، ساکت ماند.

Without knowing why, I crossed the room and looked out the window. Play

بدون این‌که بدانم چرا، به سمت دیگر اتاق رفتم و از پنجره به بیرون نگاه کردم.

ویرگول در جمله‌های مقایسه‌ای

در جمله‌هایی که برای مقایسه بین دو چیز به کار می‌روند قبل و بعد از کلمه than از ویرگول استفاده نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

This box is lighter than that box. Play

NOT: This box is lighter, than that box.

این جعبه سبک‌تر از آن جعبه است.

ویرگول بعد از عبارت‌های تاکیدی یا معترضه

قبل و بعد از عبارت‌هایی که وسط جمله می‌آیند تا احساسات، لحن یا تاکید را نشان دهند و قبل و بعد از عبارت‌هایی که اطلاعات اضافه‌ای به جمله اضافه می‌کنند و می‌توان آن‌ها را حذف کرد بدون این‌که به معنی جمله آسیبی بزنند از ویرگول استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی بهتر آشنا شوید.

The weather, I was happy to see, was beginning to clear. Play

NOT: The weather I was happy to see was beginning to clear.

از این‌که دیدم هوا داشت کم‌کم صاف می‌شد خوشحال شدم.

John’s cooking skills, if you can call them skills, was average. Play

NOT: John’s cooking skills if you can call them skills was average.

مهارت آشپزی «جان»، اگر بشود اسم آن را مهارت گذاشت، متوسط بود.

ویرگول در کنار ضمیمه‌های پرسشی

ضمیمه پرسشی عبارت کوتاه یا حتی کلمه‌ای است که به انتهای جمله‌ای اخباری اضافه می‌شود تا آن را تبدیل به جمله پرسشی کند. معمولا از ضمیمه پرسشی استفاده می‌کنیم تا مخاطب جمله ما را تاکید کند. پیش از ضمیمه‌های پرسشی از ویرگول استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

These willow trees are beautiful, aren’t they? Play

این درخت‌های بید زیبا هستند، این‌طور نیست؟

ویرگول در خطاب مستقیم

در زبان انگلیسی وقتی کسی را مخاطب قرار می‌دهیم و او را به اسم صدا می‌زنیم، بعد از اسم او از ویرگول استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Mom, I can’t find my shoes! Play

مامان، نمی‌توانم کفش‌های خود را پیدا کنم!

بیشتر بخوانید :


سخنان زیبا به زبان انگلیسی

بهترین آموزشگاه زبان در وردآورد

بهترین آموزشگاه زبان در چیتگر

بهترین آموزشگاه زبان در شهرک اکباتان

مصاحبه آیلتس چگونه است؟


ویرگول همراه با بدل

بدل کلمه یا عبارتی است که بعد از اسم در جمله می‌آید و توضیحی به آن اضافه می‌کند یا باعث می‌شود راحت‌تر بتوان ویژگی‌های آن را تشخیص داد. اگر بدل به اسم توضیحی اضافه کند و بتوانیم آن را از جمله حذف کنیم بدون این‌که معنی آن تغییری بکند، باید قبل و بعد از آن از ویرگول استفاده کنیم. اگر بدل برای مشخص کردن اسم بوده و در جمله ضروری باشد، بدون ویرگول به آن اشاره می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

My sister, Angela, is a wonderful cook. Play

خواهرم، آنجلا، آشپز فوق‌العاده‌ای است.

ویرگول همراه با تاریخ

در زبان انگلیسی وقتی تاریخ را به ترتیب آمریکایی یعنی ماه، روز، سال می‌نویسیم، قبل و بعد از تاریخ سال از ویرگول استفاده می‌کنیم.

July 4, 1776, was an important day in American history. Play

چهار جولای ۱۷۷۶ روز مهمی در تاریخ آمریکا بود.

I was born on Sunday, May 12, 1968. Play

من روز یکشنبه، دوازده می ۱۹۶۸ به دنیا آمدم.

با این حال اگر تاریخ را به ترتیب روز، ماه، سال بنویسیم، نیازی به ویرگول نداریم.

Applications are due by 31 December 2016. Play

درخواست‌ها تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ پذیرفته می‌شوند.

اگر به روزی از هفته به همراه تاریخ اشاره داشته باشیم، از ویرگول استفاده می‌کنیم.

On Tuesday, April 13, at three o’clock, there will be a meeting for all staff. Play

سه‌شنبه، سیزده آپریل ساعت سه، جلسه‌ای برای همه کارکنان برگزار می‌شود.

Please join us on Saturday, June 14, 2010, for the marriage of Anna and John. Play

لطفا شنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰، برای مراسم ازدواج «آنا» و «جان» به ما بپیوندید.

ویرگول بین صفت‌های هم‌پایه

وقتی چند صفت یک اسم را به میزان یکسانی تغییر می‌دهند، صفت‌های هم‌پایه نامیده می‌شوند و با ویرگول از همدیگر جدا می‌شوند.یکی از روش‌های تشخیص این‌که صفت‌ها هم‌پایه هستند یا نه، این است که جای آن‌ها را با همدیگر تغییر بدهیم، اگر جمله هنوز طبیعی به نظر می‌رسید صفت‌ها هم‌پایه هستند.

The sweet, pleasant aroma of cinnamon buns filled the kitchen. Play

عطر شیرین خوشایند کلوچه‌های دارچینی آشپزخانه را پر کرد.

اگر صفت‌ها هم‌پایه نباشند نباید آن‌ها را با ویرگول جدا کنیم.

The adorable little boy was eating ice cream. Play

NOT: The adorable, little boy was eating ice cream.

پسر کوچولوی دوست‌داشتنی در حال بستنی خوردن بود.

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

ویرگول قبل از But

اگر کلمه but دو جمله‌واره وابسته را به همدیگر متصل کند، قبل از آن از ویرگول استفاده می‌کنیم.

Sara is a good singer, but she’s an even better drummer. Play

NOT: Sara is a good singer but she’s an even better drummer.

سارا خواننده خوبی است، اما درامر خیلی بهتری هم هست.

اما اگر حرف ربط but دو جمله‌واره وابسته را به همدیگر وصل نمی‌کند، نباید از ویرگول استفاده کنیم.

My teacher is tough but fair. Play

NOT: My teacher is tough, but fair.

 معلم من سختگیر اما منصف است.

ویرگول قبل از And

اگر فهرست ما شامل دو چیز باشد نیازی به استفاده از ویرگول بین آن‌ها نیست. این اشتباه معمولا در جمله‌هایی پیش می‌آید که دو جمله‌واره را به همدیگر وصل می‌کنند.

My dog Charlie is cute and smart. Play

NOT: My dog Charlie is cute, and smart.

سگ من چارلی بامزه و باهوش است.

Sara’s favorite activities are singing on stage and relaxing in the sunshine. Play

NOT: Sara’s favorite activities are singing on stage, and relaxing in the sunshine.

فعالیت‌های محبوب سارا آواز خواندن روی صحنه و استراحت کردن زیر آفتاب است.

ویرگول همراه فهرست

اگر فهرستی داشته باشیم که بیش از دو چیز در آن باشند، از ویرگول برای جدا کردن آن‌ها و جلوگیری در گیج شدن خواننده متن استفاده می‌کنیم.

Julie loves ice cream, books, and kittens. Play

Julie loves ice cream, books and kittens.

NOT: Julie loves ice cream books and kittens.

«جولی» عاشق بستنی، کتاب و بچه‌گربه است.

استفاده کردن از ویرگول قبل از and‌ در فهرست‌های که بیش از دو مورد دارند اختیاری است. علاوه بر این، برای اشاره به فهرست‌ها دو روش وجود دارد. روش اول نوشتن آن‌ها در یک جمله پشت سر هم است که در این صورت موارد فهرست باید با ویرگول از همدیگر جدا شوند، در روش دوم می‌توانیم موارد فهرست را زیر هم در خط‌های جداگانه بنویسیم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I cleaned the house and garage, cooked dinner, and took out the garbage. Play

I cleaned the house and garage, cooked dinner and took out the garbage.

من خانه و گاراژ را تمیز کردم، شام درست کردم و زباله‌ها را بیرون بردم.Play

 Cleaning the house and garagePlay

 Cooking dinnerPlay

 Taking out the garbage

تمیز کردن خانه و گاراژ

درست کردن شام

بیرون بردن زباله‌ها

ویرگول آکسفورد یا کامای آکسفورد

وقتی فهرستی شامل بیش از دو مورد را می‌نویسیم، با استفاده از ویرگول موارد آن را از همدیگر جدا می‌کنیم. با این حال استفاده از آخرین ویرگول چنین جمله‌هایی، همان ویرگولی که قبل از and می‌آید اختیاری است. نام این ویرگول، ویرگول آکسفورد یا کامای آکسفورد است.

Mary needs to buy bread, milk, and butter at the grocery store. Play

Mary needs to buy bread, milk and butter at the grocery store.

«ماری» نیاز دارد از خواروبارفروشی نان، شیر و کره بخرد.

I still have to buy a gift, pack the suitcases, and ask someone to water the plants while we’re at the wedding. Play

I still have to buy a gift, pack the suitcases and ask someone to water the plants while we’re at the wedding.

هنوز باید هدیه بخرم، وسایل چمدان‌ها را جمع کنم و از کسی درخواست کنم وقتی در عروسی هستیم به گلدان‌ها آب بدهد.

نکته مهم در به‌کاربردن ویرگول این است که در تمام متن به شکل یک‌دست از آن استفاده کنیم، یعنی اگر در بخشی از متن آن را به کار بردیم در باقی بخش‌ها نیز استفاده از آن را فراموش نکنیم. همچنین توجه کنید که گاهی اوقات استفاده از ویرگول آکسفورد برای واضح شدن متن لازم است.

I dedicate this award to my parents, Jane Austen, and Albert Einstein. Play

NOT: I dedicate this award to my parents, Jane Austen and Albert Einstein.

این جایزه را به پدر و مادرم، جین آستین و آلبرت اینشتین تقدیم می‌کنم.

بهترین آموزشگاه زبان در شهر زیبا

ویرگول همراه با بندهای موصولی

بندهای موصولی جمله‌واره‌هایی هستند که اطلاعات اضافه‌ای درمورد چیزی به ما می‌دهند که قبلا در جمله به آن اشاره شده است. اگر اطلاعاتی که این بند به جمله اضافه می‌کند ضروری باشد و حذف کردن آن معنی جمله را تغییر بدهد، قبل و بعد از آن از ویرگول استفاده نمی‌کنیم. اما اگر حذف کردن آن معنی جمله را عوض کند، قبل و بعد آن ویرگول می‌آوریم.

The place that Chester recommended is a fantastic restaurant. Play

آن جایی که «چستر» توصیه کرد، رستوران فوق‌العاده‌ای است.

My wife, whom I love dearly, is a brilliant physicist. Play

همسرم، که او را خیلی دوست دارم، فیزیکدان بسیار باهوشی است.

در جمله‌های بالا با حذف that Chester recommended از جمله اول، معنی جمله آسیب می‌بیند و مشخص نمی‌شود منظور گوینده کجاست اما در جمله دوم اگر whom I love dearly را حذف کنیم، کاملا مشخص است که منظور گوینده از همسر خود کیست.

ویرگول همراه با حروف ربط دوتایی

حروف ربط دوتایی به حروف ربطی گفته می‌شود که برای رساندن معنی خود باید دوتایی به کار بروند مانند «either/or» ،«neither/nor» و «not only/but also». این حروف ربط کلمه‌ها یا عبارت‌های درون یک جمله را به همدیگر وصل می‌کنند تا معنی کامل آن را برسانند. معمولا نیازی به استفاده از ویرگول بین این دو حرف ربط نیست.

Either the blue shirt or the red sweater will look good with your jeans. Play

NOT: Either the blue shirt, or the red sweater will look good with your jeans.

با آن شلوار جین تو یا پیراهن آبی یا ژاکت قرمز خوب می‌شود.

You can wear a hat not only for warmth but also for fashion. Play

NOT: You can wear a hat not only for warmth, but also for fashion.

می‌توانی نه‌تنها برای گرما، بلکه به خاطر مد هم کلاه به سرت بگذاری.

ویرگول همراه نقل قول مستقیم

کاربرد مهم دیگر ویرگول در زبان انگلیسی همراه با نقل‌قول مستقیم است. بعد از اطلاعاتی که به شکل ضمیمه دو کلمه‌ای به نقل‌قول جمله اضافه می‌شوند و به خواننده می‌گویند چه کسی چه حرفی زده و با چه حالتی آن را بیان کرده است از ویرگول استفاده می‌کنیم. این ضمیمه‌ها می‌توانند اول، آخر و یا حتی وسط نقل‌قول در جمله بیایند.

The professor remarked, “How attentive you have been today!” Play

پروفسور اشاره کرد: «امروز چقدر فعال بودی.»

“Once you know the solution,” Tiffany said, “the whole problem seems very simple.” Play

«تیفانی» گفت: «وقتی راه‌حل را بدانی، کل مسئله خیلی ساده به نظر می‌رسد.»

“You have ice cream on your nose,” my friend snickered. Play

دوستم با خنده گفت: «روی دماغت بستنی است.»

اگر جمله نقل‌قول با علامت تعجب یا علامت سوال تمام شود نیازی به ویرگول نداریم.

“You have a spider on your nose!” my friend yelled. Play

NOT: “You have a spider on your nose!”, my friend yelled.

دوستم فریاد کشید: «عنکبوتی روی دماغت است!»

“Where did that spider come from?” I asked. Play

NOT: “Where did that spider come from?”, I asked.

پرسیدم: «آن عنکبوت از کجا آمد؟»

ویرگول داخل علامت نقل‌قول

در انگلیسی آمریکایی همیشه قبل از علامت نقل‌قول دوم ویرگول می‌آید. درواقع نقل‌قول جمله مستقلی محسوب نمی‌شود و به همین علت نیازی به نقطه ندارد.

“Pass me that dictionary,” said Matthew. Play

«متیو» گفت: آن دیکشنری را به من بده.

“You should sit down and finish that essay right now,” my roommate said. Play

هم‌اتاقی‌ام گفت: «بهتر است بنشینی و همین الان آن انشا را تمام کنی.»

در انگلیسی بریتانیایی علائم نگارشی زبان معمولا بعد از علامت نقل‌قول می‌آیند.

ویرگول بعد از پرانتر

از پرانتز برای اضافه کردن اطلاعاتی به جمله استفاده می‌شود، اطلاعاتی که اگر به شکل جمله‌واره موصولی در جمله بیایند باعث گیجی مخاطب می‌شوند. ویرگول در زبان انگلیسی بعد از بسته شدن پرانتز قرار می‌گیرد. به طور کلی اگر جمله ما بدون پرانتز نیاز به ویرگول داشته باشد، پس از آن پرانتز می‌آوریم اما اگر با برداشتن پرانتز جمله نیازی به ویرگول نداشته باشد، بعد از پرانتز نیز ویرگولی اضافه نمی‌کنیم.

After opening the new cookie tin, Chester had a hard time replacing the lid. Play

بعد از باز کردن قوطی جدید کوکی، چستر به سختی در آن را دوباره بست.

After opening the new cookie tin (and eating several of the cookies), Chester had a hard time replacing the lid. Play

NOT: After opening the new cookie tin, (and eating several of the cookies), Chester had a hard time replacing the lid.

NOT: After opening the new cookie tin (and eating several of the cookies,) Chester had a hard time replacing the lid.

بعد از باز کردن قوطی جدید کوکی (و خوردن چندین کوکی)، چستر به سختی در قوطی را بست.

ویرگول بین حرف تعریف و اسم

هرگز بین اسم و حرف تعریف آن در جمله از ویرگول استفاده نمی‌کنیم.

The company managers accidentally scheduled the weekly meeting for Saturday. Play

NOT: The company managers accidentally scheduled the, weekly meeting for Saturday.

مدیران شرکت به اشتباه جلسه هفتگی را برای شنبه برنامه‌ریزی کردند.

A bouquet of flowers may be created using more than one type of flower. Play

NOT: A, bouquet of flowers may be created using more than one type of flower.

دسته‌ای گل ممکن است با بیش از یک نوع گل درست شود.

هنگام صحبت کردن معمولا وقتی می‌خواهیم به کلمه بعدی خود فکر کنیم کمی مکث می‌کنیم. با این حال موقع نوشتن نیازی به اشاره به این مکث نیست. اکر موقع نوشتن دیالوگ بخواهیم مکثی را نشان دهیم از سه‌ نقطه استفاده می‌کنیم.

I’ll have an… apple.

من یک… سیب می‌خورم.

6 کتاب مصور مفید برای کودکان

ویرگول همراه با as well as

یکی از اشتباه‌های رایج در کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی همراه با عبارت as well as‌ است. معمولا همراه با این عبارت و بین بخش‌های آن ویرگول نمی‌آوریم اما اگر عبارت as well as بخشی از عبارتی موصولی باشد که بتوان بدون این‌که به معنی جمله آسیبی بزند آن را حذف کرد، همراه این عبارت ویرگول می‌آوریم. در غیر این صورت این ساختار نیازی به ویرگول ندارد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Please proofread for grammatical mistakes as well as spelling. Play

لطفا این مطلب را بازخوانی کن تا اشتباه‌های گرامری را نیز مثل اشتباه‌های هجی کردن پیدا کنی.

Spelling mistakes, as well as grammatical errors, are distracting to readers. Play

اشتباه‌های هجی کردن، مانند اشتباه‌های گرامری، حواس خواننده را پرت می‌کنند.

ویرگول همراه با too

استفاده از ویرگول قبل از قید too اختیاری است و آوردن آن در جمله فقط تاکیدی به آن اضافه می‌کند.

I like bananas too. Play

I like bananas, too.

من هم از موز خوشم می‌آید.

سوالات رایج درباره کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

آیا استفاده از ویرگول برای جدا کردن صفات هم‌پایه همیشه ضروری است؟

خیر، استفاده از ویرگول برای جدا کردن صفات هم‌پایه همیشه ضروری نیست. اگر صفات هم‌پایه کوتاه و بدون فاصله باشند، استفاده از ویرگول اختیاری است. به عنوان مثال:
I saw a big, green apple.
I met a friendly, intelligent young woman.
The old, abandoned house was haunted.

ویرگول در زبان انگلیسی چیست؟

برای جدا کردن موارد فهرست است، علاوه بر این قبل از حروف ربط این زبان نیز از ویرگول استفاده می‌کنیم. در نقل‌قول مستقیم، پس از فعلی که به صحبت کردن فردی اشاره دارد، ویرگول می‌گذاریم. علاوه بر این برای جداکردن جمله‌واره‌ها در جمله‌های پیچیده یا برای جدا کردن کلمه‌ای که مقدمه جمله محسوب می‌شود ویرگول را به کار می‌بریم.

آیا استفاده از ویرگول برای جدا کردن عبارات موصولی غیرتعریف‌کننده همیشه ضروری است؟

خیر، استفاده از ویرگول برای جدا کردن عبارات موصولی غیرتعریف‌کننده همیشه ضروری نیست. اگر عبارت موصولی غیرتعریف‌کننده کوتاه و بدون فاصله باشد، استفاده از ویرگول اختیاری است. به عنوان مثال:
The man who was wearing a red hat was walking down the street.

کاربرد ویرگول در تاریخ چیست؟

در زبان انگلیسی وقتی تاریخ را به ترتیب ماه، روز و سال بنویسیم، قبل و بعد از تاریخ سال ویرگول می‌گذاریم. اما اگر تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسیم از ویرگول بین آن‌ها استفاده نمی‌کنیم چرا که اسم ماه که شکل عددی ندارد بین آن‌ها قرار می‌گیرد و باعث سردرگمی خواننده نمی‌شود. همچنین اگر به روزی از هفته در کنار تاریخ ماه و روز آن اشاره کنیم، بین اسم روز هفته و اسم ماه از ویرگول کمک می‌گیریم.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=12482
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد کاربرد ویرگول در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.