سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال | نمونه رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1

1951 بازدید
سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال

آیلتس دارای دو نوع است که هر دوی آن ها به سنجش چهار مهارت زبانی می پردازندیکی از روش های تقویت مهارت نوشتاری، استفاده از سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال که برای این نوع از آیلتس استفاده می شود. توجه داشته باشید نمیتوانید نمونه های نوشته شده را دوباره بنویسید و نوشتن متن سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال در آزمون باعث کسر نمره می شود. اما نکته مهم این است که روش استفاده از سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال را بدانید تا بتوانید با استفاده از آنها مهارت نوشتاری خود را تقویت کنید و به شکل درست از ایده های آن ها استفاده کنید. در این مقاله می خواهیم به معرفی سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال بپردازیم و در انتها تعدادی مثال در اختیارتان قرار داده ایم.

طرز استفاده از سمپل های رایتینگ

مدت زمان تخمینی مطالعه: 12 دقیقه

سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال

رایتینگ آیلتس جنرال

آیلتس یکی از معروف‌ ترین آزمون‌های زبان بین‌المللی است و به سنجش تمام مهارت های شما می پردازد. رایتینگ آیلتس جنرال برای مقاصد عمومی طراحی شده و برای افرادی که می‌خواهند به کشورهای خارجی بروند، مناسب است. در رایتینگ آیلتس جنرال، دو وظیفه برای نوشتن انجام می‌شود:

تسک یک :  

در این بخش، نوشتن یک نامه رسمی یا غیررسمی به دوستان یا افراد خانواده در خارج از کشور مورد نظر است. در این بخش، باید به سوالات پرسیده شده در سوالات تسک یک پاسخ دهید و همچنین باید از مهارت‌های نوشتاری خود برای ارائه نظر خود و بیان دلایل و توصیه‌های خود استفاده کنید.

تسک دو :

در این بخش، یک مقاله ۲۵۰ کلمه‌ای در مورد یک موضوع عمومی به شما داده می‌شود و شما باید این موضوع را بررسی کرده و نظر خود را بیان کنید. باید به سوالات پرسیده شده در سوالات تسک دو پاسخ دهید و از مهارت‌های نوشتاری خود برای بیان دلایل و توصیه‌های خود استفاده کنید.

 بخش رایتینگ در این آزمون، به شما اجازه می‌دهد تا درباره موضوعات مختلف بنویسید. در ادامه، به چند مورد از نکات مهم درباره رایتینگ آیلتس پرداخته می‌شود:

ساختار آیلتس رایتینگ :

در قسمت رایتینگ آیلتس، دو وظیفه متفاوت وجود دارد. Task 1، باید یک نمودار، جدول، نمودار خطی، نمودار شمعی یا نمودار پایانی را توصیف کنید. در Task 2، باید یک مقاله حول یک موضوع خاص بنویسید.

ساختار مقاله :

مقاله شما باید شامل سه قسمت اصلی باشد: مقدمه، بدنه مقاله و نتیجه‌گیری. در مقدمه باید موضوع خود را معرفی کنید و دیدگاه خود را نیز بیان کنید. در بدنه مقاله، باید به تفصیل به موضوع خود بپردازید و نتیجه‌گیری را در پایان مقاله بیان کنید.

واژگان : 

در نوشتن رایتینگ آیلتس، استفاده از واژگان مناسب و گسترده بسیار مهم است. برای افزایش واژگان خود، بهتر است که به مطالعه کتاب‌ها، مقالات و روزنامه‌ها بپردازید.و دایره واژگان خود را گشترش دهید.

ساختار پاراگراف :

پاراگرافهای شما باید دارای ساختار مناسبی باشند. هر پاراگراف باید یک موضوع مشخص داشته باشد و باید به صورتی یکپارچه‌ای ارائه دهد. برای این منظور، می‌توانید از جملات مفصل و بیان کننده استفاده کنید.

نکات گرامری:

در نوشتن رایتینگ آیلتس، اصلاح نکات گرامری بسیار مهم است. برای بهبود گرامر خود، بهتر است که با استفاده از کتاب‌های گرامر و دستور زبان، مهارت‌های گرامری خود را بهبود ببخشید و یا در کلاس های تقویت زبان انگلیسی شرکت کنید.

زمان بندی:

هنگام نوشتن رایتینگ آیلتس، زمان بندی بسیار مهم است. بهتر است که زمان خود را به دقت مدیریت کنید و به خودتان اجازه دهید که به پایان برسانید.

نگارش :

نوشتن با نگارش خوب بسیار مهم است. برای بهبود نگارش خود، می‌توانید از جملات کوتاه و واضح استفاده کنید. همچنین علائم نگارشی همچون نقطه و ویرگول نیز بسیار مهم است.

بیشتر بخوانیدراهکارهای تقویت تسک 1 رایتینگ

پرداختن به تمرین نوشتاری:

برای تقویت مهارت نوشتاری، باید به منظور تمرین، پاراگراف های مختلف را بنویسید و آنها را بررسی کنید تا به نحو احسن بهبود پیدا کنید. همچنین می‌توانید روی کلمات و اصطلاحات پر تکرار در رایتینگ تمرکز کنید.

شناختن نوع سوال :

برای رایتینگ تسک یک آیلتس جنرال باید به دقت نوع سوال و نیازهای آن را بفهمید و برای هر سوالی بهترین پاسخ را برای آن بنویسید.

ساختار منطقی :

در نوشتن پاسخ های خود، به یک ساختار منطقی و ساده تمرکز کنید. باید یک مقدمه راهنمایی‌کننده و مفصل، یک بدنه با تفصیلات کافی و یک نتیجه گیری خلاصه و قاطع داشته باشید.

استفاده از واژگان مناسب:

از واژگان مناسب و کلمات دقیق استفاده کنید. بهتر است از دیکشنری استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که از کلمات مناسب استفاده می کنید.

نظم و ترتیب:

در نوشتن پاسخ‌های خود، از نظم و ترتیب در قرار دادن پاراگراف‌ها و ایده‌ها استفاده کنید. این کار به کمک شما در بهبود خواندنی و درک شماست.

تمرین :

به یاد داشته باشید که هرچه بیشتر تمرین کنید، مهارت‌های نوشتاری شما بهبود می‌یابد. بنابراین، بیشتر بنویسید و پاسخ‌های خود را بررسی کنید.

تصحیح رایتینگ :

می توانید هم به صورت شخصی رایتینگ تمرینی خود را فردی مانند استاد زبان بدهید تا تصحیح کند؛ و یا می توانید از سایت هایی مانند wordtune استفاده کنید.

سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال

سمپل ها و مثال ها

نمونه یک نامه غیررسمی به دوست خود

Dear John,

I hope this letter finds you well. I just heard that you have moved to Australia and I wanted to drop you a quick note to let you know how much we miss you here. It’s not the same without you and I hope that you are enjoying your new life down under.

Since you left, things have been different around here. Your presence was always felt and I find myself thinking about all the good times we had together. I miss our talks and our laughs, but most of all, I miss your friendship.

Anyway, I just wanted to reach out and say hello. Please keep in touch and let us know how you are doing. I hope to see you again soon.

Take care and all the best,

Samantha

نمونه ی یک نامه رسمی به رئیس خود برای درخواست مرخصی

Dear Mr. Smith,

I am writing to request a leave of absence from work for a period of two weeks starting from May 1st. The reason for my leave is a planned family vacation abroad that has been scheduled for some time now.

I have made arrangements to ensure that my work will not be impacted during my absence. I have briefed my colleagues on my projects and they are fully prepared to handle any tasks that may arise. In addition, I will be available via email in case of any urgent matters that require my attention.

I understand that my request may cause some inconvenience to the team, and I apologize for any disruption that may occur. However, I assure you that I am committed to completing all my tasks before I leave and that I will do everything possible to ensure a smooth transition during my absence.

Please let me know if there are any further steps I need to take to formalize my leave request. Thank you for your understanding and support.

Sincerely,

John Doe

نمونه ی یک نامه رسمی به مدیریت دانشگاه برای درخواست افزایش تخصیص بودجه به دانشگاه

Dear University Management,

I am writing to request an increase in the budget allocation for our department. As you are aware, the current budget has proven insufficient in meeting the demands of our growing student body.

We have seen a significant increase in the number of students enrolled in our department over the past year, and we anticipate this trend to continue in the coming years. However, the current budget does not allow us to provide the necessary resources to accommodate this growth.

Actually we propose an increase in the budget allocation of at least 20% to cover the costs of hiring additional faculty and staff, purchasing new equipment and materials, and expanding our facilities.

We are confident that an increase in the budget allocation will enable us to maintain the high standards of education and research that our department is known for, and to continue to attract and retain top-tier faculty and students.

We appreciate your consideration of our request and we look forward to discussing this matter further with you.

Sincerely,

Professor Jane Smith

نمونه ی یک نامه رسمی به مدیریت شرکت برای اعلام استعفای خود

Dear Management Team,

It is with regret that I submit my resignation from my position as [job title] at [company name]. After careful consideration, I have decided to pursue other opportunities that align more closely with my professional goals.

I want to take this opportunity to express my appreciation for the valuable experience and support that I have gained while working at [company name]. I have had the privilege to work with a team of dedicated and talented professionals who have taught me much and helped me to grow both personally and professionally.

Moreover, I am committed to ensuring a smooth transition during my notice period and will do everything possible to ensure that all projects and tasks are completed before my departure. I am willing to assist with the recruitment and training of my replacement and will provide detailed handover notes to ensure that there is no disruption to the company’s operations.

Please let me know if there are any further steps that I need to take to formalize my resignation. I wish the company continued success and thank you for the opportunity to be a part of this organization.

Sincerely,

[Your Name]

بیشتر بخوانیدنمونه ی یک نامه رسمی به مدیریت بانک برای اعتراض به تصمیمی که بانک گرفته است

Dear Bank Management,

I am writing to express my strong objection to the decision that your bank has made to increase the interest rates on my mortgage. As a loyal customer of your bank, I have always made my payments on time and in full, and I find this decision to be unjust and unfair.

I understand that the bank may need to adjust its interest rates to reflect market conditions, but I believe that the increase in my mortgage interest rates is disproportionate and unreasonable. This decision will have a significant impact on my financial situation, and I request that you reconsider this decision.

I urge you to review my payment history and take into account my financial circumstances before making any further changes to my mortgage interest rates. I hope that we can work together to find a solution that is fair and equitable for both the bank and its customers.

Thank you for your attention to this matter. I look forward to hearing back from you.

Sincerely,

[Your Name]

سخن پایانی

در این مقاله به توضیح سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال پرداختیم. برای بالا بردن نمره خود باید تمامی مهارت ها را تقویت کنید و یکی از راه های تقویت مهارت نوشتاری استفاده از همین مثال ها است. علاوه بر آن از منابع مختلفی می توانید استفاده کنید و در کلاس های معتبر و استاندارد شرکت کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از خدمات مشاوره و تعیین سطح رایگان با موسسه زبان های خارجی رادتایم تماس بگیرید.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=11226
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد سمپل رایتینگ تسک 1 جنرال | نمونه رایتینگ آیلتس جنرال تسک 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: