ترتیب صفت‌ها در انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

ترتیب صفت‌ها در انگلیسی

1777 بازدید
ترتیب صفت‌ها در انگلیسی

ترتیب صفت‌ها در انگلیسی،در زبان انگلیسی، ترتیب صفات بسیار مهم است و باید به درستی ترتیب داده شوند تا معنای دقیق و صحیحی به نظر بیاید. در اینجا راهنمایی جامع برای ترتیب صفات در انگلیسی آورده شده است:

 1. تعداد: صفت‌هایی که تعداد را بیان می‌کنند قبل از صفت‌هایی که اندازه و مقدار را بیان می‌کنند قرار می‌گیرند. به عنوان مثال: Two small dogs ( دو سگ کوچک)
 2. اندازه: صفت‌هایی که اندازه چیزی را بیان می‌کنند، قبل از صفت‌هایی که سن، ارتفاع و وزن را بیان می‌کنند قرار می‌گیرند. به عنوان مثال: A big old house (خانه‌ای بزرگ و قدیمی)
 3. سن و عمر: صفت‌هایی که سن و عمر را بیان می‌کنند، قبل از صفت‌هایی که اندازه و وزن را بیان می‌کنند قرار می‌گیرند. به عنوان مثال: A young small puppy (یک سگ کوچک جوان)
 4. شکل: صفت‌هایی که شکل چیزی را بیان می‌کنند، قبل از صفت‌هایی که رنگ، ملموسیت و الگو را بیان می‌کنند قرار می‌گیرند. به عنوان مثال: A round wooden table (یک میز چوبی دایره‌ای)
 5. رنگ: صفت‌هایی که رنگ چیزی را بیان می‌کنند، قبل از صفت‌هایی که ملموسیت و الگو را بیان می‌کنند قرار می‌گیرند. به عنوان مثال: A blue striped shirt (یک پیراهن دارای خطوط آبی)
 6. ملموسیت: صفت‌هایی که ملموسیت چیزی را بیان می‌کنند، قبل از صفت‌هایی که الگو را بیان می‌کنند قرار می‌گیرند. به عنوان مثال: A soft fluffy pillow (یک بالش نرم و پرزدار)
 7. الگو: صفت‌هایی که الگوی چیزی را بیان می‌کنند، در انتهای ترتیب قرار می‌گیرند. به عنوان مثال: A dress with polka dots (یک لباس با نقاط رنگی)
بهترین اپلیکیشن‌ های آموزش زبان انگلیسی
بهترین اپلیکیشن‌های آموزش زبان انگلیسی در پلتفرم‌های مختلف بستگی به معیارها و نیازهای شما دارد. در این مقاله قصد داریم به‌طورکلی ویژگی‌ها و امکانات بهترین اپلیکیشن‌های آموزش زبان انگلیسی را معرفی کنیم تا بتوانید از بین آن‌ها اپلیکیشن مناسب خود را انتخاب و یادگیری زبان انگلیسی را فورا شروع کنید.

ترتیب صفات انگلیسی، چگونه است?

در زبان انگلیسی، ترتیب صفاتی که قبل از اسم آمده، بسیار مهم است. در اینجا نحوه ترتیب صفات در جمله به تفصیل توضیح داده شده است:

 1. تعیین شدگی (Determiner): ابتدا باید تعیین شدگی یا معرف (Determiner) قرار گیرد. معرف ، کلماتی مانند “a”، “an”، “the” و “this” هستند. برای مثال: “the big house” یا “a beautiful flower”.
 2. صفت های توصیفی (Opinion/Quality): بعد از معرف، صفت های توصیفی که نظر استفاده می شوند. این صفات باعث می شوند که شخصیتی از شی را به تصویر بکشند. برای مثال: “the delicious pizza” یا “an interesting book”.
 3. صفت های مشخصاتی (Size/Shape/Length): بعد از صفت های توصیفی، صفت های مشخصاتی قرار می گیرند. این صفات در مورد اندازه، شکل و طول شی هستند. برای مثال: “the small round table” یا “a long narrow street”.
 4. صفت های سنجیده شدن (Age): بعد از صفت های مشخصاتی، صفت های سنجیده شدن قرار می گیرند. این صفات در مورد سن چیز یا شخص هستند. برای مثال: “the old antique vase” یا “a young energetic boy”.
 5. صفت های رنگ (Color): بعد از صفت های سنجیده شدن، صفت های رنگ قرار می گیرند. برای مثال: “the red car” یا “a blue shirt”.
 6. صفت های ملکیت (Origin/Nationality): بعد از صفت های رنگ، صفت های ملکیت قرار می گیرند. این صفات در مورد کشور یا منطقه مربوط به چیز یا شخص هستند. برای مثال: “the Italian pizza” یا “a Japanese car”.
 7. صفت های مقصد (Purpose): در نهایت، صفت های مقصد قرار می گیرند. این صفات در مورد استفاده یا هدف چیز یا شخص هستند. برای مثال: “the cooking pot” یا “a writing desk”.

به یاد داشته باشید که این ترتیب قانونی نیست و ممکن است در برخی موارد متفاوت باشد، اما برای بیشتر موارد درست است و به طور کلی در زبان انگلیسی رعایت می شود.

بیشتر بخوانید :


50 اصطلاح رایج در مکالمات زبان انگلیسی (موقعیت های مختلف)

بهترین روش تدریس زبان انگلیسی-آنلاین یا حضوری

همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

راهنمای جامع تاریخ‌ها در زبان انگلیسی

بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت تر مکالمه


صفت در انگلیسی چیست؟

صفت ها می توانند در جمله قبل یا بعد از اسم قرار بگیرند و به آن معنای بیشتری بدهند. برای مثال:

 • A beautiful flower (یک گل زیبا)
 • The red car (ماشین قرمز)
 • An interesting book (کتاب جالب)

همچنین، صفات می توانند از نظر ترتیب قرارگیری در جمله نیز مهم باشند. در زبان انگلیسی، ترتیب صفاتی که قبل از اسم آمده، بسیار مهم است. برای مثال، باید بگوییم “a beautiful old house” نه “an old beautiful house”.

صفت در انگلیسی

صفات در زبان انگلیسی می‌توانند درجه‌بندی شوند؛ به این معنی که می‌توانند درجه‌های مختلفی از مقدار یا شدت یک ویژگی را نشان دهند. سه درجه پرکاربرد صفات در انگلیسی عبارتند از: مثبت (Positive)، مقایسه‌ای (Comparative) و بیشترین (Superlative). به عنوان مثال:

 • Positive: She is tall. (او قد بلندی دارد.)
 • Comparative: He is taller than his brother. (او از برادرش قد بلندتری دارد.)
 • Superlative: She is the tallest person in the room. (او بلندترین فرد در اتاق است.)

جایگاه صفت در جملات انگلیسی

صفت در جملات انگلیسی، می‌تواند در چند جایگاه مختلف قرار گیرد. این جایگاه‌ها عبارتند از:

 1. قبل از اسم: بیشترین موارد صفت قبل از اسم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:
 • A big house (یک خانه بزرگ)
 • The red car (ماشین قرمز)
 • An interesting book (کتاب جالب)
 1. پس از اسم: در برخی موارد، صفت پس از اسم قرار می‌گیرد. این اتفاق زمانی ممکن است رخ دهد که صفت یک ویژگی خاص را نشان می‌دهد. به عنوان مثال:
 • The car is red. (ماشین قرمز است.)
 • The book is interesting. (کتاب جالب است.)
 1. به عنوان مفعول: در برخی جملات، صفت به عنوان مفعول قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:
 • She found the movie boring. (او فیلم را خسته کننده پیدا کرد.)
 • He considers himself lucky. (او خود را خوش شانس می‌داند.)
 1. به عنوان فاعل: در برخی جملات، صفت به عنوان فاعل قرار می‌گیرد. این اتفاق زمانی می‌افتد که فعل به صورت بی‌فعلی (be) باشد. به عنوان مثال:
 • It is interesting. (این جالب است.)
 • He was happy. (او خوشحال بود.)
 1. به عنوان قید: در برخی موارد، صفت به عنوان قید استفاده می‌شود و عملکرد قیدی دارد. به عنوان مثال:
 • She sings beautifully. (او زیبا می‌خواند.)
 • He drives dangerously. (او خطرناک رانندگی می‌کند.)

ترتیب صفت‌ها در زبان انگلیسی

ترتیب صفات انگلیسی با توجه به تعداد آن‌ها و ساختار جمله مشخص می‌شود. در ادامه ترتیب صفات و کاربرد آن‌ها را به همراه مثال‌های متعدد در زبان انگلیسی ارائه کرده‌ایم.

جدول ترتیب صفات در انگلیسی

12345678910
General opinionSpecific opinionSizeShapeAgeColorNationalityMaterialPurposeNouns used as adjectives
صفت نظری عامصفت نظری خاصاندازهشکلسنرنگملیتجنسهدفاسم‌هایی که به‌عنوان صفت به کار می‌روند

صفات نظری عام

صفات نظری به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند. صفات نظری عام ویژگی‌های کلی اسم را بیان می‌کنند و قبل از اسم قرار می‌گیرند. از جمله صفات نظری عام در انگلیسی می‌توان به good، brilliant، beautiful، awful و wonderful اشاره کرد.

صفات نظری خاص

برای توصیف ویژگی‌های خاص یک اسم از صفات نظری خاص استفاده می‌شود. از جمله این صفات می‌توان به delicious، comfortable، clever و friendly اشاره کرد.

اندازه (Size)

سومین صفت در انگلیسی توصیف اندازه یک چیز است. اندازه به سه صورت کوچک، بزرگ و متوسط در جملات انگلیسی استفاده می‌شود.

.I carried a very small black suitcase

من چمدان مشکی بسیار کوچکی به همراه داشتم.

شکل (Shape)

برای توصیف شکل یک شی یا موجودیت از صفت شکل استفاده می‌شود. این صفت به چهار صورت long یا بلند، short یا کوتاه، round یا گرد و square یا مربع استفاده می‌شود.

.We bought a new round kitchen table

ما میز آشپزخانه گرد و جدیدی خریدیم.

سن (Age)

برای توصیف سن یک فرد نیز صفت مشخصی به نام Age در نظر گرفته شده است. این صفت معمولاً به سه صورت old یا مسن، young یا جوان و middle-aged یا میان‌سال در جملات انگلیسی استفاده می‌شود.

They have some old French paintings

آن‌ها تعدادی نقاشی فرانسوی قدیمی دارند.

رنگ (Color)

اگر قصد دارید رنگ یک شی یا موجودیت را توصیف کنید می‌توانید از صفت رنگ استفاده کنید. این صفت بعد از اسم قرار می‌گیرد. اگر رنگ و یک صفت دیگر با هم در جمله باشند، ترتیب قرارگیری آن‌ها شبیه مثال زیر است.

.She was wearing a new red silk dress

او پیراهن ابریشمی قرمزرنگ جدیدی پوشیده بود.

ملیت (Nationality)

هر فردی با توجه به کشوری که در آن به دنیا آمده یک ملیت مشخص دارد. ملیت هم به عنوان صفت در جملات انگلیسی در زبان انگلیسی استفاده می‌شود. از جمله این صفت‌ها می‌توان به ملیت‌های Italian یا ایتالیایی، Scottish یا اسکاتلندی و Persian یا ایرانی اشاره کرد.

.We found a beautiful old blue Persian rug

ما یک قالیچه قدیمی ایرانی ‌آبی‌رنگ پیدا کردیم.

جنس (Material)

عبارت‌هایی مانند silk یا ابریشمی، wooden یا چوبی، plastic یا پلاستیکی و woolen یا پشمی برای توصیف جنس یک شی استفاده می‌شوند. برای قرار دادن این صفت در جملات انگلیسی ساختاری که در ادامه ارائه شده است می‌تواند کمکتان کند.

.It’s a long narrow plastic brush

آن برس پلاستیکی باریک و نرمی است.

هدف (Purpose)

یکی دیگر از صفت‌های انگلیسی که برای استفاده از ترتیب صفات انگلیسی باید آن را بشناسید می‌توانید به هدف اشاره کرد. از جمله مواردی که هدف را مشخص می‌کند می‌توان به cleaning یا تمیزکاری و cooking به معنی پخت و پز اشاره کرد.

.The small rooms all have modern cooking facilities

اتاق‌های کوچک، همگی امکانات پخت‌وپز پیشرفته‌ای دارند.

اسم‌هایی که به‌عنوان صفت به کار می‌روند

گاهی مواقع اسم‌هایی در جملات انگلیسی قرار می‌گیرند هم به عنوان صفت استفاده می‌شوند. در این شرایط یک اسم برای توصیف اسم دیگر استفاده می‌شود. از جمله این عبارت‌ها می‌توان به history teacher یا معلم تاریخ اشاره کرد.

.Those film fans were waiting at an old ticket office

طرفداران فیلم در یک باجه بلیت‌فروشی قدیمی منتظر بودند.

جدول صفت‌های متداول انگلیسی

برای اینکه بهتر بتوانید از صفت‌های انگلیسی استفاده کنید و جمله‌های کاربردی بسازید، چند نمونه از جملات کاربردی انگلیسی را در جدول زیر ارائه کرده‌ایم.

معنیصفتمعنیصفت
آمادهreadyترسیدهafraid
خوبwellشرمندهsorry
تنهاaloneزندهalive
فرانسویFrenchخوشحالglad
نوشتنwritingسیاهblack
وحشتناکhorribleجوانyoung

سوالات متداول ترتیب صفت‌ها در انگلیسی

چرا ترتیب صفات در زبان انگلیسی مهم است؟

ترتیب صفات در زبان انگلیسی برای بیان دقیق تر و مفهومی تر جملات مهم است. اگر ترتیب صفات را نادرست بگویید، ممکن است مفهوم جمله مبهم شود.

آیا ترتیب صفات در زبان انگلیسی قانونی است؟

بله، ترتیب صحیح صفات در زبان انگلیسی مشخص است و باید رعایت شود تا جملات درست و قابل فهم باشند.

آیا همیشه باید تمامی صفات را در یک جمله استفاده کنیم؟

خیر، نیازی به استفاده از تمامی صفات در یک جمله نیست. بسته به موضوع جمله و نیاز به ارتقای آن، می‌توانید تعداد صفات را تغییر دهید.

آیا ترتیب صفات در تمام زبان‌ها یکسان است؟

خیر، ترتیب صفات در زبان‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد، به همین دلیل برای زبان آموزان ممکن است که برای یادگیری ترتیب صحیح صفات در زبان انگلیسی، با زبان مادری خودشان مقایسه نمایند.

آیا همیشه باید تعیین کننده تعداد صفات را در ابتدای جمله قرار دهیم؟

بله، در زبان انگلیسی تعیین کننده تعداد باید در ابتدای جمله قرار داده شود. اما در مواردی که جمله بعد از اسم واضح است، می‌توانید از تعیین کننده تعداد صرف نظر کنید.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=11619
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد ترتیب صفت‌ها در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.