تفاوت و گرامر “although, though, even though” - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

تفاوت و گرامر “although, though, even though”

1086 بازدید
تفاوت و گرامر “although, though, even though”

تفاوت و گرامر “although, though, even though” + تمرین

تفاوت و گرامر “although, though, even though”حروف ربط although, though, even though همگی وظیفه متصل کردن دو جمله را برعهده دارند اما کاربرد آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

حروف ربط although, though, even though همگی وظیفه متصل کردن دو جمله را برعهده دارند که در آن دو جمله در تضاد با یکدیگر هستند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی در کاربرد آنها وجود دارد.

although و though رایج‌ترین حروف ربط در این گروه هستند. آنها هر دو می‌توانند در هر موقعیتی استفاده شوند، اما although کمی رسمی‌تر از though است.

even though معمولاً برای تأکید بر تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود.

در اینجا چند نمونه از کاربرد این حروف ربط آورده شده است:

 • Although I was tired, I finished my homework.
 • I went to the party, though I wasn’t feeling well.
 • Even though I had a lot of work to do, I went to the movie.

در اولین مثال، although نشان می‌دهد که وجود خستگی مانع از اتمام تکالیف نشده است. در دومین مثال، though نشان می‌دهد که فرد با وجود احساس ناخوش، به مهمانی رفته است. در سومین مثال، even though نشان می‌دهد که وجود مقدار زیادی کار مانع از رفتن به سینما نشده است.

در نهایت، این نکته مهم است که در انتخاب حروف ربط مناسب، توجه به زمینه و سبک متن نیز اهمیت دارد.

کاربرد although در زبان انگلیسی

حرف ربط although به معنی «اگرچه» برای وصل کردن دو جمله متضاد به کار می‌رود. جمله‌واره‌ای که توسط although معرفی می‌شود، بیانگر یک واقعیت یا شرایطی است که با جمله‌واره مستقل تضاد دارد.

حرف ربط Although به معنای «با وجود این‌که» است و زمانی در جمله قرار می‌گیرد، که قصد دارید متضاد بخش اول جمله را بیان کنید.

ساختار Although : فاعل و فعل + Although

در زبان انگلیسی، although رایج‌ترین حرف ربط برای نشان دادن تضاد است. این حرف ربط می‌تواند در هر موقعیتی استفاده شود، اما کمی رسمی‌تر از though است.

چند مثال از کاربرد although آورده شده است:

 • Although it was raining, we went for a walk.
 • Although I was tired, I finished my homework.
 • Although she was a celebrity, she was very down-to-earth.
 • Although she ran very fast, she lost the race.
 • اگرچه او خیلی سریع دوید، اما مسابقه را باخت.
 • They didn’t go to the party, although they were invited.
 • آنها به مهمانی نرفتند، اگرچه دعوت شده بودند.

در اولین مثال، although نشان می‌دهد که با وجود بارش باران، افراد به پیاده‌روی رفته‌اند. در دومین مثال، although نشان می‌دهد که با وجود خستگی، فرد تکالیف خود را به پایان رسانده است. در سومین مثال، although نشان می‌دهد که با وجود شهرت، فرد بسیار فروتن بوده است.

در برخی موارد، although می‌تواند برای تأکید بر تضاد بین دو جمله استفاده شود. برای مثال:

 • Even though I had never met him before, I felt like I knew him.

در این مثال، although نشان می‌دهد که با وجود اینکه فرد هرگز قبلاً با شخص مورد نظر ملاقات نکرده بود، احساس می‌کرد او را می‌شناسد.

در نهایت، این نکته مهم است که در انتخاب حرف ربط مناسب، توجه به زمینه و سبک متن نیز اهمیت دارد.

تولدت مبارک به انگلیسی
تولدت مبارک به انگلیسی

کاربرد though در زبان انگلیسی

حرف ربط though به معنی «اگرچه» برای وصل کردن دو جمله متضاد به کار می‌رود. جمله‌واره‌ای که توسط though معرفی می‌شود، بیانگر یک واقعیت یا شرایطی است که با جمله‌واره مستقل تضاد دارد.

حرف ربط Though هم مشابه حرف ربط Although، معنای «با وجود این‌که» و «اگرچه» را می‌دهد و نوع غیر رسمی Although به شمار می‌رود. حرف ربط Though می‌تواند در پایان جمله هم به کار برده شود و یا در جایگاه قید قرار گیرد. در مکالمات روزمره بیشتر افراد از حرف ربط Though برای جملات خود استفاده می‌کنند.

در گفتار روزمره though را آخر جمله می‌آوریم.

ساختار Though: فاعل و فعل + Though

Though the weather was very cold and snowy, the kids played outside.

با اینکه هوا خیلی سرد و برفی بود، بچه ها بیرون بازی می‌کردند.

حرف ربط though رایج‌ترین حروف ربط برای نشان دادن تضاد در مکالمات و نوشته‌های غیر رسمی است. این حرف ربط می‌تواند در هر موقعیتی استفاده شود، اما کمی غیر رسمی‌تر از although است.

چند مثال از کاربرد though

 • I’m tired, though I’m still going to the party.
 • I’m not a fan of horror movies, though I’ll watch one with you if you want.
 • He’s a very smart guy, though he can be a bit arrogant sometimes.

در اولین مثال، though نشان می‌دهد که فرد با وجود خستگی، قصد دارد به مهمانی برود. در دومین مثال، though نشان می‌دهد که فرد با وجود اینکه طرفدار فیلم‌های ترسناک نیست، حاضر است با شما یکی از آنها را تماشا کند. در سومین مثال، though نشان می‌دهد که فرد با وجود هوش زیاد، گاهی اوقات می‌تواند مغرور باشد.

در برخی موارد، though می‌تواند برای تأکید بر تضاد بین دو جمله استفاده شود. برای مثال:

 • She’s a very beautiful woman, though she’s also very shy.

در این مثال، though نشان می‌دهد که فرد با وجود زیبایی زیاد، بسیار خجالتی نیز هست.

Though it’s a bit late, I would like to go out.

اگرچه کمی دیر است، اما دوست دارم بروم بیرون.

Though it was rainy, we put on our jackets and went for a walk.

با این‌که باران می‌بارید، کاپشن هایمان را پوشیدیم و قدم زدیم.

نکته 

 as though  یعنی « گویا / مثل این که / انگارکه » به کار برده می شود تا بگوییم که یک وضعیت چگونه به نظر می  رسد و اشاره می کند به چیزی که ما فکر می کنیم ممکن است درست باشد یا از این الگو استفاده می کنیم تا صحبت کنیم در باره ی  چیز هایی که می دانیم درست نیست.  لازم به ذکر است که as if  نیز همین معنا را دارد .

کلاس مکالمه زبان انگلیسی
کلاس مکالمه زبان انگلیسی

کاربرد even though در زبان انگلیسی

حرف ربط even though به معنی «با وجود اینکه» برای وصل کردن دو جمله متضاد به کار می‌رود. جمله‌واره‌ای که توسط even though معرفی می‌شود، بیانگر یک واقعیت یا شرایطی است که با جمله‌واره مستقل تضاد دارد.

حرف ربط Even though هم معنای دو حرف ربط بالا را داشته اما شکلی رسمی‌تر نسبت به آن‌ها دارد. در جملاتی که تضاد بسیار زیادی بین بخش‌های آن وجود دارد، این حرف ربط انتخاب بهتری خواهد بود.

ساختار Even though: فاعل و فعل + Even though

Even though they were millionaires, they drive old cars.

آنها با وجود این‌که میلیونر بودند، با ماشین های قدیمی رانندگی می‌کردند.

We are still very hungry, even though we ate very much.

ما هنوز خیلی گرسنه ایم، با اینکه خیلی خوردیم.

Even though she was very tired, she decided to go out.

با اینکه خیلی خسته بود، تصمیم گرفت بیرون برود.

He had a good time with his family, even though he was very busy yesterday.

با وجود این‌که دیروز سرش خیلی شلوغ بود، اوقات خوبی رو با خانواده سپری کرد.

حرف ربط even though معمولاً برای تأکید بر تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود. این حرف ربط می‌تواند در هر موقعیتی استفاده شود، اما کمی رسمی‌تر از though است.

در اینجا چند نمونه از کاربرد even though آورده شده است:

 • Even though I was tired, I finished my homework.
 • Even though I didn’t want to go, I went to the party.
 • Even though he was a celebrity, he was very down-to-earth.

در اولین مثال، even though نشان می‌دهد که با وجود خستگی زیاد، فرد تکالیف خود را به پایان رسانده است. در دومین مثال، even though نشان می‌دهد که با وجود اینکه فرد تمایلی به رفتن به مهمانی نداشت، اما در نهایت به آن رفت. در سومین مثال، even though نشان می‌دهد که با وجود شهرت زیاد، فرد بسیار فروتن بوده است.

در برخی موارد، even though می‌تواند برای بیان شگفتی یا تعجب استفاده شود. برای مثال:

 • Even though I had never met him before, I felt like I knew him.

در این مثال، even though نشان می‌دهد که فرد با وجود اینکه هرگز قبلاً با شخص مورد نظر ملاقات نکرده بود، احساس می‌کرد او را می‌شناسد.

در نهایت، این نکته مهم است که در انتخاب حرف ربط مناسب، توجه به زمینه و سبک متن نیز اهمیت دارد.


بیشتر بخوانید :

ماه های سال به انگلیسی

کریسمس مبارک به انگلیسی

دانلود رایگان کتاب practical english usage oxford

دانلود رایگان کتاب Spoken English in Dialogues

دانلود رایگان کتاب practical english usage

دانلود رایگان کتاب Talk English-The Secret To Speak English Like A Native In 6 Months For Busy People


تفاوت و گرامر although, though, even though

although, though, even though همگی حروف ربطی هستند که برای نشان دادن تضاد بین دو جمله استفاده می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی در کاربرد آنها وجود دارد.

 • جملاتی که دارای این حروف ربط هستند باید در ساختار خود یک جمله مثبت و یک جمله منفی داشته باشند. اگر بخش اول جمله مثبت است، بخش دوم باید منفی باشد و اگر بخش اول منفی است، بخش دوم جمله باید منفی به کار برده شود.
 • سه حرف ربط “although” , “though” و “even though” معنای یکسانی دارند اما رسمی‌ترین حرف ربط Even though است.
 • حرف ربط Though می‌تواند در پایان جمله استفاده شود.

although و though رایج‌ترین حروف ربط در این گروه هستند. آنها هر دو می‌توانند در هر موقعیتی استفاده شوند، اما although کمی رسمی‌تر از though است.

even though معمولاً برای تأکید بر تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود.

گرامر

 • although و though معمولاً در ابتدای جمله‌واره‌ای قرار می‌گیرند که تضاد را نشان می‌دهد.
 • even though معمولاً در وسط جمله‌واره‌ای قرار می‌گیرد که تضاد را نشان می‌دهد.

مثال‌ها

 • Although I was tired, I finished my homework.
 • I went to the party, though I wasn’t feeling well.
 • Even though I had a lot of work to do, I went to the movie.

نتیجه‌گیری

در انتخاب حروف ربط مناسب، توجه به زمینه و سبک متن نیز اهمیت دارد. به طور کلی، although رایج‌ترین و رسمی‌ترین حرف ربط در این گروه است. though غیر رسمی‌تر از although است و معمولاً در مکالمات و نوشته‌های غیر رسمی استفاده می‌شود. even though معمولاً برای تأکید بر تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود.

ویرایش سوم کتاب Practical English Usage
ویرایش سوم کتاب Practical English Usage

گرامر in spite of و despite

بعد از in spite of و despite از یه اسم و فعل ing دار یا ضمیر استفاده میشه.

in spite of / despite + noun(اسم ) / gerund (اسم مصدر )

They never made much money, in spiteof their success.

 اونا علیرغم موفقیتشون هیچوقت پول زیادی به دست نیاوردن.

In spite of the pain in his leg, he completed the marathon.

 اون با وجود پا درد، ماراتون رو به پایان رسوند.

Despite having a headache, I had a great birthday.

 با وجود سردرد، تولد خوبی داشتم.

The train was cancelled. In spite of that, we arrived on time.

 (بلیط) قطار لغو شد. با این وجود ما به موقع رسیدیم.

تمرین گرامر although, though, even though

تمرین 1

جملات زیر را با استفاده از حروف ربط although، though، یا even though کامل کنید.

 • (I was tired, but I finished my homework.) Although I was tired, I finished my homework.
 • (I didn’t want to go, but I went to the party.) Even though I didn’t want to go, I went to the party.
 • (It was raining, but we went for a walk.) Although it was raining, we went for a walk.

جواب

 • Although I was tired, I finished my homework.
 • Even though I didn’t want to go, I went to the party.
 • Although it was raining, we went for a walk.

تمرین 2

جملات زیر را با استفاده از حروف ربط although، though، یا even though کامل کنید. در برخی موارد، می‌توانید از دو حرف ربط مختلف نیز استفاده کنید.

 • (He is a famous actor, but he is still very humble.) Although he is a famous actor, he is still very humble.
 • (I don’t like coffee, but I’ll try it if you want me to.) Even though I don’t like coffee, I’ll try it if you want me to.
 • (She is very beautiful, but she is also very shy.) Although she is very beautiful, she is also very shy.

جواب

 • Although he is a famous actor, he is still very humble.
 • Even though I don’t like coffee, I’ll try it if you want me to.
 • Even though she is very beautiful, she is also very shy.

تمرین 3

جملات زیر را با استفاده از حروف ربط although، though، یا even though کامل کنید. در این تمرین، باید از حروف ربط مناسب برای تأکید بر تضاد استفاده کنید.

 • (I had a lot of work to do, but I went to the movie.) Even though I had a lot of work to do, I went to the movie.
 • (I didn’t know him, but I felt like I knew him.) Even though I didn’t know him, I felt like I knew him.
 • (He was a very rich man, but he was also very kind.) Although he was a very rich man, he was also very kind.

جواب

 • Even though I had a lot of work to do, I went to the movie.
 • Even though I didn’t know him, I felt like I knew him.
 • Although he was a very rich man, he was also very kind.
سایت آموزش زبان انگلیسی رایگان Dave's ESL Cafe
سایت آموزش زبان انگلیسی رایگان Dave’s ESL Cafe

تفاوت although و however

تفاوت اصلی although و however در این است که although برای نشان دادن تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود، در حالی که however برای نشان دادن تضاد بین دو مفهوم یا ایده در یک جمله استفاده می‌شود.

although

 • برای نشان دادن تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود.
 • معمولاً در ابتدای جمله‌واره‌ای قرار می‌گیرد که تضاد را نشان می‌دهد.
 • می‌تواند در موقعیت‌های رسمی و غیر رسمی استفاده شود.

مثال‌هایی از کاربرد although:

 • Although I was tired, I finished my homework.
 • I went to the party, though I wasn’t feeling well.
 • Even though I had a lot of work to do, I went to the movie.

however

 • برای نشان دادن تضاد بین دو مفهوم یا ایده در یک جمله استفاده می‌شود.
 • معمولاً در ابتدای جمله یا در وسط جمله قرار می‌گیرد.
 • می‌تواند در موقعیت‌های رسمی و غیر رسمی استفاده شود.

مثال‌هایی از کاربرد however:

 • I like dogs, however, I’m allergic to them.
 • I’m tired, however, I’ll still go to the party.
 • The movie was good, however, the ending was a bit disappointing.

در برخی موارد، although و however می‌توانند به صورت جایگزین استفاده شوند. به عنوان مثال، در جمله “I like dogs, however, I’m allergic to them.” می‌توان از although نیز استفاده کرد. اما در این حالت، جمله کمی رسمی‌تر خواهد بود.

به طور کلی، although برای نشان دادن تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود، در حالی که however برای نشان دادن تضاد بین دو مفهوم یا ایده در یک جمله استفاده می‌شود.

فیلم انگلیسی فوق العاده برای تقویت زبان
فیلم انگلیسی فوق العاده برای تقویت زبان

گرامر despite و in spite of

تفاوت بین in spite of و despite چیست؟هر دو این عبارات، حرف اضافه هستند و معمولاً می توانید آن ها را به جای یکدیگر استفاده کنید. برای نویسندگانی که به کوتاهی جملات اهمیت می دهند، despite بهتر است. ولی به غیر از این مسئله، می توانید در همان جمله از in spite of نیز بهره بگیرید.

گرامر in spite of

in spite of و despite چگونه در جمله به کار می روند؟این دو می توانند در ابتدای یک جمله یا در وسط آن ظاهر شوند، اما شما اغلب به یک عبارت اضافی برای نشان دادن طرف مقابل نیاز دارید. مثلا: In spite of the variety of options at the store, I couldn’t find a fitting dress to wear to my friend’s wedding.

گرامر although و but

although و but هر دو حروف ربطی هستند که برای نشان دادن تضاد بین دو جمله یا مفهوم استفاده می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی در کاربرد آنها وجود دارد.

although

 • برای نشان دادن تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود.
 • معمولاً در ابتدای جمله‌واره‌ای قرار می‌گیرد که تضاد را نشان می‌دهد.
 • می‌تواند در موقعیت‌های رسمی و غیر رسمی استفاده شود.

مثال‌هایی از کاربرد although:

 • Although I was tired, I finished my homework.
 • I went to the party, though I wasn’t feeling well.
 • Even though I had a lot of work to do, I went to the movie.

but

 • برای نشان دادن تضاد بین دو جمله یا مفهوم استفاده می‌شود.
 • می‌تواند در ابتدای جمله یا در وسط جمله قرار گیرد.
 • در مکالمات و نوشته‌های غیر رسمی رایج‌تر است.

مثال‌هایی از کاربرد but:

 • I like dogs, but I’m allergic to them.
 • I’m tired, but I’ll still go to the party.
 • The movie was good, but the ending was a bit disappointing.

تفاوت although و but

تفاوت اصلی although و but در این است که although معمولاً برای نشان دادن تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود، در حالی که but می‌تواند برای نشان دادن تضاد بین دو جمله یا مفهوم در یک جمله استفاده شود. علاوه بر این، although کمی رسمی‌تر از but است و معمولاً در موقعیت‌های رسمی‌تر استفاده می‌شود.

در برخی موارد، although و but می‌توانند به صورت جایگزین استفاده شوند. به عنوان مثال، در جمله “I like dogs, but I’m allergic to them.” می‌توان از although نیز استفاده کرد. اما در این حالت، جمله کمی رسمی‌تر خواهد بود.

موقعیت قرارگیری although و but

although و but معمولاً در ابتدای جمله‌واره‌ای قرار می‌گیرند که تضاد را نشان می‌دهد. اما but می‌تواند در وسط جمله نیز قرار گیرد. به عنوان مثال:

 • I like dogs, but I’m allergic to them.
 • I’m tired, but I’ll still go to the party, even though I’m not feeling well.
انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

سوالات متداول تفاوت و گرامر “although, though, even though”

تفاوت اصلی “although, though, even though” چیست؟

تفاوت اصلی این سه حرف ربط در میزان رسمیت آنها است. “although” رایج‌ترین و رسمی‌ترین حرف ربط در این گروه است. “though” غیر رسمی‌تر از although است و معمولاً در مکالمات و نوشته‌های غیر رسمی استفاده می‌شود. “even though” معمولاً برای تأکید بر تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود.

در چه موقعیت‌هایی می‌توان از “although, though, even though” استفاده کرد؟

هر سه حرف ربط می‌توانند در هر موقعیتی استفاده شوند، اما معمولاً “although” در موقعیت‌های رسمی‌تر و “though” در موقعیت‌های غیر رسمی‌تر استفاده می‌شود. “even though” معمولاً برای تأکید بر تضاد بین دو جمله استفاده می‌شود.

محل قرارگیری “although, though, even though” در جمله کجاست؟

“although” و “though” معمولاً در ابتدای جمله‌واره‌ای قرار می‌گیرند که تضاد را نشان می‌دهد. “even though” معمولاً در وسط جمله‌واره‌ای قرار می‌گیرد که تضاد را نشان می‌دهد.

مثال‌هایی از کاربرد “although, though, even though” در جمله ارائه دهید.

در اینجا چند مثال از کاربرد این سه حرف ربط در جمله آورده شده است:
Although I was tired, I finished my homework.
I went to the party, though I wasn’t feeling well.
Even though I had a lot of work to do, I went to the movie.

آیا می‌توان از “although, though, even though” به صورت جایگزین استفاده کرد؟

بله، می‌توان از این سه حرف ربط به صورت جایگزین استفاده کرد، اما توجه به میزان رسمیت جمله و تأکید بر تضاد بین دو جمله اهمیت دارد. به عنوان مثال، در جمله “Although I was tired, I finished my homework.” می‌توان از “though” یا “even though” نیز استفاده کرد، اما جمله با استفاده از “although” کمی رسمی‌تر خواهد بود.

5/5 - (1 امتیاز)
https://radtime.org/?p=13967
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد تفاوت و گرامر “although, though, even though”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.