قواعد جمله سازی در انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

قواعد جمله سازی در انگلیسی

1235 بازدید
قواعد جمله سازی در انگلیسی

قواعد جمله سازی در انگلیسی

قواعد جمله سازی در انگلیسی، برای جمله سازی در زبان انگلیسی باید قواعد خاصی را رعایت کنیم این قواعد میتواند مربوط به ترتیب اجزای جمله و همچنین شناسایی درست انها باشد.

زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

نکات مهم جمله سازی در زبان انگلیسی

 • جمله با حرف بزرگ شروع می‌شود
 • جمله با نقطه، علامت سؤال یا علامت تعجب تمام می‌شود که به آن‌ها «نشانه‌های نقطه‌گذاری» (Punctuation Marks) می‌گویند
 • جمله از فاعل تشکیل شده است که فقط یک بار در جمله به کار می‌رود
 • جمله از فعل یا عبارت فعلی تشکیل شده است
 • ساختار جمله ساده از فرمول «subject + verb + object» پیروی می‌کند
 • جمله باید ایده کاملی داشته باشد و به‌تنهایی مفهوم را برساند. در این حالت به آن جمله مستقل گفته می‌شود

تعریف جمله در زبان انگلیسی

جمله در زبان انگلیسی، یک واحد زبانی است که شامل یک فاعل و یک فعل است به بیان ساده جمله گروهی از کلمات است که از دو جزء اصلی زیر تشکیل شده است . معمولاً جمله یک ایده کامل را بیان می‌کند. جمله ممکن است شامل اجزای دیگری مانند مفعول، صفت، قید و حروف اضافه باشد که به عنوان تکمیل‌کننده جمله عمل می‌کنند.

به طور کلی، جملات به دو دسته ساده و مرکب تقسیم می‌شوند. جملات ساده شامل یک فعل اصلی هستند که به تنهایی یک ایده را بیان می‌کنند. مثلاً در جمله “I love pizza.”، فعل اصلی “love” است و فاعل آن “I” می‌باشد.

در جملات مرکب، دو یا بیشتر از جملات ساده با یکدیگر ترکیب شده‌اند تا یک ایده کامل را بیان کنند. برای مثال، در جمله “I went to the store, but they were closed.”، دو جمله ساده “I went to the store.” و “They were closed.” با استفاده از حرف اضافه “but” به هم مرتبط شده‌اند.

آیلتس کارنامه
آیلتس کارنامه

عناصر اصلی جمله در زبان انگلیسی

جمله‌واره مستقل: «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) به‌تنهایی می‌تواند به عنوان یک جمله کامل در نظر گرفته شود و از فعل و فاعل تشکیل شده است.

جمله‌واره وابسته: «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) به‌تنهایی جمله کاملی نیست و برای آن‌که به جمله کاملی تبدیل شود، باید به یک جمله‌واره مستقل وصل شود. کلمه یا عبارتی که این دو جمله‌واره را به هم وصل می‌کند، «حرف ربط وابسته» (Subordinating Conjunction) نام دارد.

فاعل: «فاعل» (Subject) شامل شخص، حیوان، شیء یا مکانی می‌شود که کار انجام می‌دهد. در زبان انگلیسی معمولاً فاعل در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.

فعل: «فعل» (Verb) نشان‌دهنده عملی است که فاعل انجام می‌دهد. برای مثال، کلمات «like» و «read» در دو مثال زیر، فعل هستند.

مفعول: «مفعول» (Object) شامل شخص، حیوان، شیء یا مکانی است که کار بر روی آن انجام می‌شود. در دو مثال زیر، «spaghetti» و «many books» مفعول جمله‌ها هستند..

عبارت حرف اضافه‌ای: «عبارت حرف اضافه‌ای» (Prepositional Phrase) با حرف اضافه شروع می‌شود (مانند in – on – at – of) و کلمه را در جمله توصیف و تشریح می‌کند، مانند «for dinner» و «in the library» .

بیشتر بخوانید:


با ۶ آزمون آنلاین رایگان آیلتس آشناشو «رایگان»

کارنامه آیلتس : مشاهده کارنامه + کالبدشکافی یک مدرک IELTS واقعی

بهترین آموزشگاه زبان

بهترین آموزشگاه زبان در غرب تهران


اجزاء کلام در زبان انگلیسی

 • اسم: «اسم» کلمه‌ای است که برای نامیدن شخص، مکان یا شیء به کار می‌رود، مانند «cat» یا «table».
 • ضمیر: «ضمیر» کلمه‌ای است که به‌جای اسم به کار می‌رود. به بیان دیگر، ضمیر جانشین اسم می‌شود، مانند «he» یا «they».
 • فعل: «فعل» کلمه‌ای است که عملی را در زمان مشخصی به شخص نسبت می‌دهد، مانند «swim» یا «write».
 • صفت: «صفت» کلمه‌ای است که ویژگی اسم را بیان می‌کند یا صفت دیگری را توصیف می‌کند، مانند «beautiful» یا «shiny».
 • قید: «قید» کلمه‌ای است که فعل را توصیف می‌کند و چگونگی انجام عمل را نشان می‌دهد، مانند «carefully» یا «brightly».
 • حرف اضافه: «حرف اضافه» کلمه‌ای است که ارتباط با اسم را مشخص می‌کند، مانند «from» یا «until».
 • حرف ربط: «حرف ربط» به عنوان رابط میان کلمات شناخته شده است، مانند «and» یا «but».
 • حرف ندا: «حرف ندا» کلمه‌ای است که به‌تنهایی معنی مستقلی دارد و برای بیان حالات شخص به کار می‌رود، مانند «wow» یا «oh». معمولاً بعد از حرف ندا از علامت تعجب استفاده می‌شود.
 سلام احوالپرسی انگلیسی

ساختار جمله در انگلیسی

 • «جملات ساده» (Simple Sentences)
 • «جملات مرکب» (Compound Sentences)
 • «جملات پیچیده» (Complex Sentences)

قواعد جمله سازی در انگلیسی

 • هر جا فعل «is» داشته باشیم، می‌توانیم شکل صحیح فعل «be» را جایگزین آن کنیم
 • برای زمان حال از «is» ،«am» و «are» استفاده می‌کنیم
 • و برای زمان گذشته «was» و «were» به کار می‌بریم
 • هر جا که اسم داشته باشیم، می‌توانیم ضمیر را جایگزین آن کنیم

قواعد جمله سازی برای زمان حال

برای توصیف افراد در زمان حال: [Noun] is [adjective]

اگر در جمله به‌جای ضمیر، اسم به کار رفته باشد، مانند اسم مکان یا اسم شخص، قبل از آن حرف تعریف «the» می‌آید

برای بیان موقعیت در زمان حال : [Noun] is [preposition] [location]

توصیف عملی در زمان حال : [Noun] is [verb + -ing].

توضیح سرگرمی‌های افراد : [Noun] [verb -s].

بیان احساسات

قواعد جمله سازی در انگلیسی بیان احساسات به دو صورت زیر است:

[Noun] [feeling verb -s] [noun].

[Noun] [feeling verb -s] [to verb / verb -ing].

افعال حسی مانند «love» یا «hate» بیان احساسات به کار می‌روند و احساس شخص را در برابر عمل توصیف می‌کنند. در این حالت، یا از مصدر با to استفاده می‌کنیم یا از فعل ing دار. در برخی موارد نیز هر دو شکل درست است.

برای پیشنهاد دادن

برای پیشنهاد دادن از دو ساختار زیر کمک می‌گیریم:

Let’s [verb].

Please [verb]

قواعد جمله سازی برای زمان گذشته

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای زمان گذشته از ساختارهای متفاوتی پیروی می‌کند که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

برای توصیف عملی در گذشته

برای توصیف عملی در زمان گذشته، مانند زمان حال عمل می‌کنیم، با این تفاوت که فعل‌های «was» و «were» را به کار می‌بریم. بنابراین فرمول آن به صورت زیر خواهد بود.

[Noun] was/were [adjective].

برای بیان موقعیتی در گذشته : [Noun] was [preposition] [location].

راهنمای تصویری و کاملِ ثبت نام آزمون آیلتس

برای بیان کارها یا عادت‌ها در گذشته

[Noun] was/were [verb -ing].

[Noun] [verb -ed].

ساختار دیگری به نام «used to» برای زمان گذشته وجود دارد که فرمول آن به شکل زیر است و برای بیان عادت‌هایی به کار می‌رود که در گذشته برای مدتی انجام می‌شده و اکنون دیگر انجام نمی‌شود، مانند مثال‌های زیر:

[Noun] used [to verb].

قواعد جمله سازی برای زمان آینده

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای زمان آینده نیز مانند زمان حال و گذشته از ساختارهای متفاوتی تشکیل شده که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

بهترین محموعه آیلتس

برای بیان عملی در آینده

برای توصیف عملی در زمان آینده، ساختارهای زیر به کار می‌‌رود:

[Noun] is going to [verb].

[Noun] will [verb].

از گرامر going to برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که از قبل برنامه‌ریزی شده و گرامر will برای تصمیمات آنی به کار می‌رود.

قواعد جمله سازی برای جملات منفی

با دانستن قوانین منفی کردن و سوالی کردن جملات برای زمان‌های مختلف، جمله‌سازی به مراتب ساده‌تر خواهد شد. در ادامه این مطلب، به بررسی هر یک از این ساختارها می‌پردازیم.

منفی کردن در زمان حال

برای منفی کردن در زمان حال از ساختار زیر استفاده می‌شود:

[Noun] is not [adjective / verb-ing].

منفی کردن در گذشته

برای منفی کردن جملات در زمان گذشته، دو ساختار زیر کاربرد بیشتری دارد:

[Noun] did not [verb].

[Noun] was not [verb -ing].

منفی کردن در آینده

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای زمان آینده به صورت زیر است:

[Noun] is not going to [verb].

[Noun] will not [verb].

قواعد جمله سازی برای جملات سوالی

برای ساختن جملات پرسشی نیز باید از فرمول‌های خاصی پیروی کنیم که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است.

پرسیدن درباره مکان

برای پرسیدن درباره مکان از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Where is [noun]?

پرسیدن درباره عملی که شخص انجام می‌دهد

برای پرسیدن درباره کاری که شخص در حال انجام دادن آن است، فرمول زیر به کار می‌رود:

What is/are [noun] doing?

بهترین مجموعه آیلتس

پرسیدن درباره زمان وقوع عمل

برای پرسیدن درباره زمان انجام کاری در آینده، فرمول زیر به کار می‌رود:

When will [noun] [verb]?

پرسیدن درباره اشخاص

برای این‌که بدانیم چه کسی عملی را انجام می‌دهد، از دو فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Who is [verb -ing]?

Who is [verb -ing] [noun]?

سوالات متداول قواعد جمله سازی در انگلیسی

چگونه جملات ساده بسازیم؟

برای ساخت جملات ساده، نیاز است که یک فاعل (Subject) و یک فعل (Verb) داشته باشیم. به علاوه، می‌توانیم با استفاده از افعال کمکی مانند be، have، do و modal verbs مثل can، will و… جملات را تغییر دهیم.

چگونه جملات مجهول بسازیم؟

جواب: برای ساخت جملات مجهول، ابتدا باید یک جمله ساده با فاعل و فعل داشته باشیم. سپس با استفاده از فعل to be به همراه شکل سوم فعل اصلی، جمله مجهول ساخته می‌شود.

چگونه جملات پیچیده بسازیم؟

جواب: جملات پیچیده شامل دو یا بیشتر از جملات ساده هستند که با استفاده از رابطه‌هایی مانند relative pronouns (who, whom, whose, that, which)، conjunctions (and, but, or, so, although, because) و prepositions (in, on, at, with, by) به هم مرتبط می‌شوند.

چگونه جملات شرطی بسازیم؟

جملات شرطی شامل دو قسمت هستند: شرط (condition) و نتیجه (result) و با استفاده از if و فعل شرطی (conditional verb) ساخته می‌شوند. در جملات شرطی، نوع فعل شرطی به شرط موجود در جمله بستگی دارد.

4/5 - (5 امتیاز)
https://radtime.org/?p=12132
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد قواعد جمله سازی در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.