آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی

1335 بازدید
آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی

آدرس دادن و آدرس پرسیدن به انگلیسی

آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی، یکی از پرکاربردترین مهارت‌هایی که هر فرد در هنگام سفر باید بلد باشد، مهارت پرسیدن و دادن آدرس مکان‌های مختلف است. البته به لطف GPS و نرم‌افزارهای مختلف پیدا کردن نشانی مکان‌ها بسیار ساده‌تر از گذشته شده است، اما به هر حال برای درک و استفاده از mapها هم دانستن برخی ساختارهای انگلیسی بسیار واجب است. در این مطلب قصد داریم شما را با انواع جملات و اصطلاحاتی که در زمینه نحوه آدرس دادن در انگلیسی کاربرد دارند آشنا کنیم.

زمان تخمینی مطالعه: 24 دقیقه

نحوه پرسیدن آدرس در زبان انگلیسی

برای اینکه آدرس را در زبان انگلیسی بپرسید اول بهتر است به صورت مودبانه از یک نفر درخواست کمک نمایید و سپس درخواست خود را مطرح کنید.

مثلا

?Hello. Can you help me, please

سلام. میتونید به من کمک کنید؟

?Good morning. May I ask for some help

صبح بخیر، می تونم ازتون درخواست کمک کنم؟

?Excuse me, Could you help me

ببخشید، می تونید کمکم کنید؟

عبارات و جملات فوق یک سری از مثالهایی هستند که شما می توانید با استفاده از آن ها توجه طرف مقابل را به صورت مودبانه جلب کرده و سپس آدرس مکانی را که می خواهید، سوال نمایید.

برای اینکار می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

?Could you tell me how to get to the bank

می تونید بهم بگید چطور برم به بانک؟

?Do you know where the museum is

می دونید موزه کجاست؟

?We can’t find the subway station. Is it near here

ما نمی تونیم مترو رو پیدا کنیم. آیا نزدیک اینجاست؟

?Where can we find a park near here

نزدیک اینجا، کجا می تونیم یک جای پارک پیدا کنیم؟

?Are we on the right road to the city center

آیا در مسیر درست به سمت مرکز خرید هستیم؟

?Is this the right way to the mall

آیا این مسیر درست به سمت پاساژ است؟

?What’s the best way to get to the airport

بهترین مسیر برای رفتن به فرودگاه چیست؟

?How do I get to the subway

چطور می تونم به مترو برم؟

?Where is the train station

ایستگاه قطار کجاست؟

…I’m looking for

من دنبال …. میگردم.

نحوه پرسیدن آدرس در زبان انگلیسی
نحوه پرسیدن آدرس در زبان انگلیسی

نحوه آدرس دادن به انگلیسی

برای آدرس پرسیدن و آدرس دادن به انگلیسی نیازی به دانستن تعداد زیادی از واژگان یا دستور زبان خاصی نیست.

 • «حرف اضافه مکان» (Preposition of Place)
 • جملات سؤالی wh
 • «زمان حال ساده» (Present Simple Tense)

برای این‌که آدرس دادن به انگلیسی را یاد بگیریم، ابتدا موارد فوق را به طور کامل توضیح خواهیم داد و سپس در قالب جمله و مکالمه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از حرف اضافه مکان

مهم‌ترین چیزی که برای آدرس دادن به انگلیسی باید بدانیم، «حرف اضافه مکان» است. رایج‌ترین حروف اضافه مکان برای آدرس دادن را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. ترجمه هر یک از این حروف اضافه نیز در جدول آورده شده است.

حروف اضافه مکان برای آدرس دادن به انگلیسی
next toin front of
کنارِ/بغلِجلوی
nearacross from
کنارِمقابلِ
byinside
جنبِداخلِ
betweenon
بینِدر
besidebehind
کنارِپشتِ

حرف اضافه مکان

Go past the cinema

سینما رو رد کن

Go along this road

این خیابان رو ادامه بده

Go straight on / ahead

مستقیم برو

Go through the tunnel

از میان تونل رد شو

At the roundabout, take the first exit

در میدان اولین خروجی رو برو

Turn left / right at the crossroads

در اولین تقاطع به سمت چپ / راست بپیچ

Take the second right

دومین خروجی سمت راست رو برو

It’s on your left / right

سمت چپ / راستت هست

It’s on the other side of the road

سمت دیگر خیابان است

You are going the wrong way

داری مسیر رو اشتباه میری

…The easiest way is to

راحت ترین راه این است که …

…The quickest way is to

سریع ترین راه این است که

…The way is to

بهترین راه این است که

It’s on West street (name of street)

در خیابان غرب است

It’s across from library

آن طرف روبرو کتابخانه است

It’s opposite of bank

روبرو بانک است

It’s near the bus station

نزدیک ایستگاه اتوبوس است

It’s this / that way

از این / آن طرف است

آدرس پرسیدن به انگلیسی
آدرس پرسیدن به انگلیسی

چهار جهت اصلی در آدرس دادن به انگلیسی

چهار جهت اصلی در آدرس دادن به انگلیسی عبارتند از:

 • «شمال» (North)
 • «جنوب» (South)
 • «شرق» (East)
 • «غرب» (West)

این چهار جهت در انگلیسی معمولاً با علائم اختصاری نوشته می‌شوند. علاوه بر چهار جهت اصلی، چهار جهت فرعی نیز وجود دارد که عبارتند از:

 • «شمال شرق» (North East)
 • «شمال غرب» (North West)
 • «جنوب شرق» (South East)
 • «جنوب غرب» (South West)

حرف های اضافه برای بیان آدرس در انگلیسی

برای بیان آدرس در زبان انگلیسی یک تعدادی حروف اضافه وجود دارند که برای بیان آدرس در زبان انگلیسی کاربرد خواهند داشت که در اینجا به این موارد اشاره خواهیم کرد و سپس به بیان نحوه سوال پرسیدن در مورد یک آدرس و یا بیان یک آدرس که باعث می شود تا بهتر متوجه منظور آدرس شویم خواهیم پرداخت.

۱. into
در داخل

۲. between
مابین

۳. next to
در کنار

۴. behind
پشت سر

۵. near
نزدیک

۶. far
دور

۷. on the corner
در گوشه

۸. left
سمت چپ

۹. right
سمت راست

۱۰. straight
مستقیم

۱۱. over
بر روی

۱۲. past
بعد از

۱۳. along
در طول، در امتداد

۱۴. across
در سمت دیگر

۱۵. opposite
در مقابل

۱۶. in front of
در روبرو یا جلو

۱۷. under
در زیر

۱۸. on top of
در بالای

۱۹. through
از میان

اصطلاحات انگلیسی کوتاه برای بیان آدرس

در بیان آدرس به کمک یک سری کلمات و عبارات کوتاه که معمولا به صورت دستوری نیز بیان می شوند به بیان آدرس در زبان انگلیسی می پردازیم.

۱. turn right
به سمت راست بچرخ

۲. turn left
به سمت چپ بچرخ

۳. go straight (on / ahead)
مستقیم برو

۴. go along
در طول یا در امتداد… حرکت کن

۵. go past
رد شدن بعد از

۶. on the left
در سمت چپ

۷. on the right
در سمت راست

۸. go across
برو آنطرف خیابان

۹. go up
برو به سمت بالا

۱۰. go down
برو به سمت پایین

۱۱. go through
از میان … گذر کن

۱۲. go out of
از … خارج شو

۱۳. go into
به …. داخل شو

۱۴. go over there
برو اون سمت

آزمون PTE چیست؟
آزمون PTE چیست؟

دستورالعمل های خاص

در زیر چند کلمه و عبارت مفید برای آدرس دادن در خیابان را مشاهده می کنید. شاید بخواهید به یک راننده یا شخصی که شما را متوقف کرده است کمک کنید تا آدرس یک مکان را پیدا کند.

“Turn left / right.”

” به چپ /راست بپیچید.”

“Go straight on at the lights / when you come to the crossroads.” (Lights = traffic lights; crossroads = where two roads cross)

“وقتی به چراغ راهنمایی / چهارراه رسیدید مستقیم بروید.” ( crossroads = جایی که دو جاده یکدیگر را قطع می کنند (تقاطع))

“Go across the roundabout.” (Roundabout = where all the cars go round a circle in the middle of the road)

“چهار راه را رد کنید.” (Roundabout = جایی که همه ماشینها در وسط جاده به دور یک دایره حرکت می کنند (فلکه))

“Take the first turning / road / street on your left / right.” (Turning = road that goes left or right)

“به اولین پیچ/ جاده / خیابان در سمت چپ / راست خود بروید.” ( پیچ= مسیری که به چپ یا راست می رود)

“You’ll see / You’ll come to a (bank). Then …”

” به یک (بانک) خواهید رسید. سپس …”

“Don’t take the first road.”

“به اولین جاده نروید.”

“Go on for about (2 minutes / 100 metres).”

“حدود (۲ دقیقه / ۱۰۰ متر) ادامه دهید.”

استفاده از جملات سوالی Wh

جملات سؤالی در زبان انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

استفاده از زمان حال ساده

یکی دیگر از فاکتورهای مهم در آدرس دادن به انگلیسی استفاده از زمان مناسب است. معمولاً زمان حال ساده در چنین مواقعی کاربرد زیادی دارد. از زمان حال ساده برای توصیف عملی کمک می‌گیریم که به صورت تکراری یا از روی عادت انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید :


بهترین آموزشگاه زبان در آزادی

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در شهر زیبا

کتاب های رایگان آموزش زبان انگلیسی


نکات درباره نحوه آدرس پرسیدن به انگلیسی

پرسیدن آدرس اولین کاری است که ما هنگام ورود به کشور دیگری یا حتی هنگامی که در جستجوی یک مکان هستیم، انجام می دهیم. دانستن اینکه چگونه باید این کار را انجام دهیم می تواند زندگی ما را بسیار ساده تر کند!

روشی که ما برای پرسیدن آدرس استفاده می کنیم ممکن است روی پاسخی که می گیریم تأثیر بگذارد. در اینجا نکاتی وجود دارد که می توانید هنگام رفتن از مکان A به مکان B از آنها استفاده کنید.

۱-از سلام و احوالپرسی و اصطلاحات مودبانه استفاده کنید

شروع گفتگو با سلام جز باید ها است. اگر می خواهید توضیح خوبی دریافت کنید، ابتدا با سلام و تعارفات شروع کنید.

مثال ها:

Hello! Good Afternoon!

سلام! عصر بخیر!

Excuse me, could you help me?

ببخشید، آیا می توانید به من کمک کنید؟

Hello! May I ask for some help? I need to get to the CN Tower

سلام! آیا می توانم از شما کمک بخواهم؟ چطور باید به برج CN بروم.

نکته: با عباراتی مانند “thank you” “ممنون” و “have a nice day””روز خوبی داشته باشید” مکالمه خود را تمام کنید.

 سلام احوالپرسی انگلیسی

۲- از افعال مدال (وجهی) استفاده کنید

مثال ها:

May I ask you how to get to the Eaton Centre?

آیا می توانم از شما بپرسم چگونه می توانم به مرکز ایتون بروم؟

Could you help me?

می توانید کمکم کنید ؟

I would like to go to the Royal Museum.

می خواهم به موزه سلطنتی بروم.

۳- دایره واژگان خود را گسترش دهید

شما باید واژگان اساسی که برای پرسیدن آدرس استفاده می شوند را بدانید. به خاطر سپردن نام مکان هایی که پر بازدید هستند نیز می تواند مفید باشد!

مثال ها:

Places: High Park, Dundas Square, Queen Street, Union Station.

اماکن: پارک های، میدان دنداس، خیابان کوئین، ایستگاه یونین.

Vocabulary: Traffic lights, bank, post office, constructions, block.

واژگان: چراغ راهنمایی، بانک، اداره پست، ساختمان ها، بلوک.

It’s about two blocks from here

از اینجا حدود دو بلوک فاصله دارد.

Go along the street until you reach the traffic lights.

تا رسیدن به چراغ راهنمایی در امتداد خیابان حرکت کنید.

You will see construction on the road.

ساختمان هایی را در جاده خواهید دید.

That place is very close to Dundas Square.

آن مکان بسیار نزدیک به میدان دنداس است.

تعیین سطح زبان چیست و چرا نیاز به تعیین سطح داریم
تعیین سطح زبان انگلیسی چیست؟ تا حالا شده برای ثبت‌نام به یکی از موسسات زبان انگلیسی مراجعه کرده باشید و با این مساله روبرو شده باشید که “شما باید در ابتدا تعیین سطح بشید”؟ شاید برای شما این سوال ایجاد شده باشد که دلیل این اصرار برای انجام تعیین سطح زبان انگلیسی چیست؟

۴- نحوه سوال کردن را یاد بگیرید

از کلمات و قیدهای درست استفاده کنید! اگر سؤال خاصی می پرسید، اطلاعات کافی ارائه دهید زیرا در این صورت شانس بیشتری برای دریافت یک پاسخ خاص و مناسب خواهید داشت.

مثال ها:

How can we get to High Park?

چگونه می توانیم به High Park برویم؟

Where is Chinatown? Where am I on this map?

Chinatown کجاست؟ من کجای این نقشه هستم؟

Which subway line should I take to get to the Rogers Centre?

برای رفتن به مرکز راجرز باید از کدام خط مترو استفاده کنم؟

۵- با سیستم حمل و نقل آشنا شوید

بعضی اوقات ممکن است با مقصد خود فاصله داشته باشید و مجبور شوید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید. برای این کار باید از افعال و عبارات خاصی استفاده کنید.

مثال ها:

Is it far? No, it isn’t very far. It will take you 10 minutes to walk there.

آیا دور است؟ نه ، خیلی دور نیست تا آنجا پیاده ۱۰ دقیقه طول خواهد کشید.

Well, it is quite far. You’d better take the streetcar.

بسیار خوب، خیلی دور است. بهتر است از تراموای شهری استفاده کنید.

Take the streetcar / take the bus / go by streetcar / go by bus

از تراموای شهری/ اتوبوس استفاده کنید با تراموای شهری/ اتوبوس بروید

Take the streetcar number ___ / take the bus number ___

از تراموای شهری شماره___ / اتوبوس شماره___ استفاده کنید

Get on at ____ station/street/stop

در ایستگاه / خیابان ____ سوار شوید

Change at ____station/street/stop

در ایستگاه/ خیابان ____ خط خود را تغییر دهید

Change to the yellow/green subway line

به خط مترو زرد / سبز تغییر مسیر دهید

۶- با جهت های اصلی آشنا شوید

در شهرهای بزرگ، مردم اغلب هنگام آدرس دادن و صحبت کردن درباره مکان ها از چهار جهت اصلی استفاده می کنند. این جهت ها شامل شمال، جنوب، شرق و غرب می شوند.

مثال ها:

At the foot of John Street, on the south side of Front Street, there’s a set of stairs that takes you to the entrance of the CN Tower.”

“در انتهای خیابان جان، در ضلع جنوبی خیابان فرانت، مجموعه ای از پله ها وجود دارد که شما را به سمت ورودی برج CN می برد.”

بیشتر بخوانید :

ماه های سال به انگلیسی

آزمون PTE چیست؟

۹ دلیل برای یادگیری انگلیسی

بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت تر مکالمه

اصطلاحات آب و هوا به انگلیسی | کلمات انگلیسی مربوط به هواشناسی

اسامی کشورها به انگلیسی | اسامی کشورها و ملیت های مختلف به انگلیسی

۷- حروف اضافه و قیدهای مربوط به مکان را بیاموزید

برخی از عبارات مهم برای آدرس دادن یا پرسیدن عبارتند از:

 • Between
 • Left and Right
 • Next to جنب
 • Straight Ahead مستقیم به جلو

و قیدهای near, nearer, nearest  (نزدیک ترین، نزدیک تر، نزدیک) و close, closer, closest  (نزدیک ترین، نزدیک تر، نزدیک) کارآمدترین ها خواهند بود.

مثال ها:

Go straight ahead, then turn right at the crossroads.

مستقیم رو به جلو بروید، سپس در چهارراه به راست بپیچید.

Please, where is the closest police station?

نزدیکترین ایستگاه پلیس کجاست؟

۸- برای آدرس دادن از افعال امری استفاده کنید

و از مردم انتظار داشته باشید که هنگام آدرس دادن به شما از آنها استفاده کند.

مثال ها:

Go down this street!

این خیابان را بروید پایین!

Go straight and up the stairs!

مستقیم بروید و بعد از پله ها بالا بروید!

Go down the escalators!

از پله برقی پایین بروید!

۹- مکان های دیدنی را پیدا کنید

هر شهری در جهان اماکن دیدنی خود را دارد. شما می توانید اماکن دیدنی مهم شهر یا مکانی که از آن بازدید می کنید رابه صورت آنلاین جستجو کنید. به عنوان مثال، Big Ben مهم ترین جاذبه دیدنی شهر لندن است.

Some landmarks in Toronto are the Eaton Centre, the CN Tower, and the Rogers Centre.

برخی از نقاط دیدنی تورنتو عبارتند از: Eaton Center ، برج CN و مرکز راجرز.

مثال ها:

The Aquarium is next to the CN Tower!

آکواریوم در کنار برج CN است!

Go past the hospital and then turn left.

به بیمارستان بروید و به چپ بپیچید.

After the supermarket, you will see the bus stop.

بعد از سوپر مارکت، ایستگاه اتوبوس را مشاهده خواهید کرد.

بهترین محموعه آیلتس

۱۰- خانه یا محل اقامت خود را روی نقشه یاد بگیرید

قبل از سفر، ابتدا بررسی کنید که خانه شما کجای نقشه واقع شده است. آن را پیدا کرده و علامت گذاری کنید! مهم است که محل اقامت خود را بدانید.

یاد بگیرید که گم شدن طبیعی است. همه ما گاهی گم می شویم، به خصوص هنگام کاوش در یک شهر جدید!

مکالمه نمونه

“Excuse me. I’m looking for the post office.”

“ببخشید. من دنبال اداره پست می گردم. ”

“OK. Go straight on, then turn left at the crossroads. It’s about 100 metres on your left.
You can’t miss it!

“بسیار خوب. مستقیم بروید، سپس در چهارراه به چپ بپیچید. حدود ۱۰۰ متر آن طرف تر در سمت چپ شما است. حتما آن را پیدا خواهید کرد! ”

“Thanks!”

“با تشکر!”

“You’re welcome.”

“خواهش میکنم.”

کلمات و عبارت کاربردی مرتبط با آدرس پرسیدن

در این قسمت چند عبارت کاربردی هنگام آدرس پرسیدن و آدرس دادن به انگلیسی را برای‌تان معرفی می‌کنیم.

Go past the cinema. (Pass the cinema.)

سینما رو رد کن.

Go along this road.

این جاده رو ادامه بده.

Go straight on/ahead. (Stay on this road – don’t turn.)

مستقیم برو / مستقیم ادامه بده / نپیچ

Go through the tunnel.

از داخل تونل برو.

At the roundabout, take the first exit.

در فلکه از اولین خروجی وارد شو.

Turn left at the crossroads.

در چهار راه سمت چپ بپیچ.

Take the second right.

از دومین ورودی سمت راست وارد شو.

It’s on your left.

در سمت چپت هست.

You’ll see it in front of you.

در روبه‌رویت خواهی دید.

It’s on the other side of the road.

در سمت دیگر جاده هست.

You’re going the wrong way.

تو داری راه اشتباه رو میری.

Take a right/left

به سمت راست / چپ بپیچ

Got it

متوجه شدم

I understand

فهمیدم

Do you understand?

آیا متوجه شدی؟

Go straight

مستقیم برو

Opposite

سمت مخالف / روبه‌رو

Take the first / second / third / right

از اولین / دومین / سومین سمت راست وارد شو

Go right / left / straight at the light / corner / stop sign

سمت راست / چپ / مستقیم در چراغ راهنما / گوشه / علامت ایست برو

Continue straight on

مستقیم ادامه بده.

Get on the bus / subway at 12th Ave.

سوار اتوبوس / مترو در خیابان دوازدهم شو

Follow the signs for the museum

نشانه‌ها را برای رسیدن به موزه دنبال کن

10 مکالمه انگلیسی آدرس پرسیدن و آدرس دادن با ترجمه فارسی

تمرین مکالمه: آدرس پرسیدن و آدرس دادن

مکالمه ۱:
?A: Excuse me, can you tell me how to get to the nearest post office
B: Sure! The post office is located on Main Street. You need to go straight ahead for two blocks, then turn left. It will be on your right-hand side.

شخص الف: ببخشید، می‌توانید به من بگویید چگونه به نزدیکترین دفتر پست برسم؟
شخص ب: البته! دفتر پست در خیابان اصلی قرار دارد. شما باید به سمت جلو بروید تا به دو خانه بعدی برسید و سپس به سمت چپ بپیچید. دفتر پست در سمت راست شما خواهد بود.

مکالمه ۲:
?A: Hi, I’m looking for the nearest pharmacy. Can you help me
B: Of course! There’s a pharmacy just around the corner. Go straight ahead and take the first right. You’ll see it on your left-hand side.

شخص الف: سلام، من دنبال نزدیکترین داروخانه هستم. می‌توانید به من کمک کنید؟
شخص ب: البته! یک داروخانه همین کنار خیابان وجود دارد. به سمت جلو بروید و اولین خیابان را به سمت راست بپیچید. آن را در سمت چپ خودتان خواهید دید.

مکالمه ۳:
?A: Excuse me, I’m new in town. Can you give me directions to the nearest supermarket
B: Certainly! The nearest supermarket is about a 10-minute walk from here. Go straight along this road until you reach the traffic lights. Turn right at the lights, and you’ll see the supermarket on your left-hand side.

شخص الف: ببخشید، من تازه وارد شهر شده‌ام. می‌توانید بهم راهنمایی کنید تا به نزدیکترین فروشگاه مرکزی برسم؟
شخص ب: البته! نزدیکترین فروشگاه مرکزی حدود ۱۰ دقیقه پیاده‌روی از اینجا فاصله دارد. روی این خیابان به سمت جلو بروید تا به چراغ‌های راهنمایی برسید. در چراغ‌ها به سمت راست بپیچید و فروشگاه را در سمت چپ خودتان خواهید دید.

آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی

مکالمه ۴:
?A: Hi, do you know where the nearest train station is
B: Yes, the train station is just a few blocks away. Go straight ahead until you reach the main intersection. Turn left there, and you’ll see the train station on your right-hand side.

شخص الف: سلام، آیا می‌دانید نزدیکترین ایستگاه قطار کجاست؟
شخص ب: بله، ایستگاه قطار فقط چند خانه دورتر است. به سمت جلو بروید تا به تقاطع اصلی برسید. در آنجا به سمت چپ بپیچید و ایستگاه قطار را در سمت راستتان خواهید دید.

مکالمه ۵:
?A: Excuse me, I’m looking for a specific restaurant. Can you help me find it
?B: Of course! What’s the name of the restaurant you’re looking for
A: It’s called “The Green Olive.”
شخص B: Ah, I know that place. It’s on Oak Street. Go straight ahead for two blocks, then turn right. The restaurant will be on your left-hand side.

شخص الف: ببخشید، من دنبال یک رستوران خاص هستم. می‌توانید به من کمک کنید پیداش کنم؟
شخص ب: البته! نام رستورانی که دنبالش هستید چیست؟
شخص الف: اسمش “The Green Olive” است.
شخص ب: آه، اون رو می‌شناسم. روی خیابان Oak قرار داره. به سمت جلو دو خانه بروید و سپس به سمت راست بپیچید. رستوران در سمت چپ شما خواهد بود.

آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی
آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی

مکالمه آدرس دادن به انگلیسی

مکالمه ۶:
؟A: Hi, I’m trying to find the nearest bank. Can you give me directions
B: Of course! There’s a bank just down the street. Walk straight ahead, and you’ll see it on your right-hand side, next to the park.

شخص الف: سلام، من دنبال نزدیکترین بانک هستم. می‌توانید بهم راهنمایی کنید؟
شخص ب: البته! یک بانک فقط پایین خیابان وجود دارد. به سمت جلو قدم بزنید و آن را در سمت راست خودتان خواهید دید، در کنار پارک.

مکالمه ۷:
? A: Excuse me, I’m looking for the nearest gas station. Can you tell me where it is
B: Sure! The nearest gas station is about two miles away. Go straight along this road until you reach the roundabout. Take the second exit, and you’ll see the gas station on your left-hand side.

شخص الف: ببخشید، من دنبال نزدیکترین ایستگاه سوخت هستم. می‌توانید بهم بگویید کجاست؟
شخص ب: البته! نزدیکترین ایستگاه سوخت حدوداً دو مایل دورتر است. روی این خیابان به سمت جلو بروید تا به چهارراه برسید. خروجی دوم را انتخاب کنید و ایستگاه سوخت را در سمت چپ خودتان خواهید دید.

آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی

مکالمه ۸:
?A: Hi, I’m trying to find the nearest hotel. Can you help me with directions
B: Of course! There’s a hotel just a block away from here. Go straight ahead and take the first left. You’ll see the hotel on your right-hand side, across from the park.

شخص الف: سلام، من دنبال نزدیکترین هتل هستم. می‌توانید بهم راهنمایی کنید؟
شخص ب: البته! یک هتل فقط یک خانه دورتر از اینجا وجود دارد. به سمت جلو بروید و اولین خیابان را به سمت چپ بپیچید. هتل را در سمت راست خودتان خواهید دید، در مقابل پارک.

مکالمه ۹:
شخص A:

?A: Hi, I’m trying to find the nearest hospital. Can you give me directions
B: Certainly! The nearest hospital is about three blocks away. Go straight ahead until you reach the traffic lights. Turn right at the lights, and continue for two more blocks. You’ll see the hospital on your left-hand side.

شخص الف: سلام، من دنبال نزدیکترین بیمارستان هستم. می‌توانید به من راهنمایی کنید؟
شخص ب: البته! نزدیکترین بیمارستان حدود سه خانه دورتر است. به سمت جلو بروید تا به چراغ‌های راهنمایی برسید. در چراغ‌ها به سمت راست بپیچید و دو خانه دیگر ادامه دهید. بیمارستان را در سمت چپ خودتان خواهید دید.

مکالمه ۱۰:
?A: Excuse me, I need to find the nearest police station. Can you tell me where it is
B: Sure! The nearest police station is on Elm Street. Go straight ahead for three blocks, then turn left. You’ll see the police station on your right-hand side, next to the courthouse.

مکالمه آدرس دادن به انگلیسی

شخص الف: ببخشید، نیاز دارم نزدیکترین ایستگاه پلیس را پیدا کنم. می‌توانید بهم بگویید کجاست؟
شخص ب: البته! نزدیکترین ایستگاه پلیس در خیابان Elm قرار دارد. به سمت جلو برای سه خانه بروید و سپس به سمت چپ بپیچید. ایستگاه پلیس را در سمت راست خودتان خواهید دید، در کنار دادگاه.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=12283
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد آدرس دادن به انگلیسی و آدرس پرسیدن به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.