تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی

268 بازدید
تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی

تبریک سال نو به انگلیسی

نوروز که به عنوان جشن سال نو نیز شناخته می شود، یک تعطیلات باستانی است که توسط بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان جشن گرفته می شود. این آغاز سال نو در گاهشماری فارسی است که تقویم خورشیدی است که توسط مردم ایران و افغانستان استفاده می شود. همچنین توسط کردها، تاجیک ها، آذری ها، ازبک ها، قزاق ها، ترکمن ها، آلبانیایی ها، بهایی ها و برخی از جوامع مسلمان در هند و پاکستان جشن گرفته می شود.

نوروز در روز اول فروردین، که معمولاً در 20 یا 21 مارس است، می افتد. این جشن نماد آغاز بهار و تجدید حیات است. مردم معمولاً خانه های خود را برای نوروز تمیز می کنند، لباس های نو می خرند و غذاهای ویژه ای تهیه می کنند. آنها همچنین از اقوام و دوستان خود دیدن می کنند و هدایایی را رد و بدل می کنند.

برخی از رسوم رایج نوروز عبارتند از:

 • سفره هفت سین: این یک سفره نمادین است که هفت مورد با “س” شروع می شود که نماد سلامتی، ثروت، عشق، زیبایی، باروری، شادی و خرد است.
 • دید و بازدید: مردم در طول نوروز از اقوام و دوستان خود دیدن می کنند و برای آنها آرزوی سال نو می کنند.
 • هدیه دادن: هدیه دادن در نوروز مرسوم است. هدایای رایج شامل لباس، شیرینی و پول است.
 • آتش بازی: آتش بازی در طول نوروز رایج است.
 • غذاهای ویژه: غذاهای ویژه ای در طول نوروز تهیه می شود، مانند سبزی پلو با ماهی، کوکو سبزی، سمنو و حلوا.

تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی

“Nowruz Mubarak! Wishing you a happy and prosperous New Year filled with joy, love, and peace.”

“عید نوروز مبارک! برای شما سالی شاد و پربرکت آرزو می کنم، سالی پر از شادی، عشق و آرامش.”


“Happy New Year 1403! May this year bring you good health, happiness, and success in all your endeavors.”

“سال نو 1403 مبارک! امیدوارم این سال برای شما سلامتی، شادی و موفقیت در تمام تلاش هایتان به ارمغان بیاورد.”


“May the light of Nowruz fill your heart with joy and hope. Wishing you a blessed and happy New Year.”

“امیدوارم نور نوروز قلب شما را پر از شادی و امید کند. برای شما سالی پربرکت و شاد آرزو می کنم.”


“Nowruz is a time for new beginnings and fresh starts. May this year be the best one yet for you and your loved ones.”

“نوروز زمانی برای شروع های جدید و آغازهای تازه است. امیدوارم این سال بهترین سال برای شما و عزیزانتان باشد.”


“I hope you have a wonderful Nowruz filled with laughter, love, and good food. Happy New Year!”

“امیدوارم نوروزی فوق العاده پر از خنده، عشق و غذای خوب داشته باشید. سال نو مبارک!”


 May every day of the new year glow with happiness for you! happy new year.

امیدوارم که هر روز سال نوتون براتون بدرخشه! سال نو مبارک.


let`s make our nowruz celebration a happier one by spending it together wish you a more than ever happy Nowruz.

بیاین جشن نوروزمون رو به یک جشن شادتر تبدیل کنیم با کنار هم بودن(در کنار هم وقت گذراندن)،برای شما یک سال جدید بسیار شادی را آرزو می‌کنم.

کریسمس مبارک به انگلیسی (1)
کریسمس مبارک به انگلیسی (1)

Hope this Nowruz brings lots of love and warmth to you and your loved ones happy Nowruz

امیدوارم که این نوروز برای شما کلی عشق و گرما برای کسانی که دوسشون دارید داشته باشه.


May the coming year take you on the path to glory happy Nowruz.

امیدوارم ( یا از خدا میخوام) این سالی که داره میاد شما را به مسیر موفقیت ببره.


May the stars shine upon you, May the flowers fill your heart with beauty, May hope forever wipe away your tears, and above all, May this New year be wonderful.

امیدوارم که ستاره‌ها همیشه براتون بدرخشند!، امیدوارم گل‌ها قلب شما را از زیبایی پر کنند، امیدوارم امید و آرزو همیشه اشک‌های شما پاک کنند و فراتر از همه این‌ها امیدوارم این سال جدید برای شما فوق العاده باشه.


May your year be filled with a spirit of love, compassion, and togetherness. Happy Nowruz!

امیدوارم که سال جدید پر از روح عشق باشه،مهربانی و باهم بودن! نوروز مبارک!


In the Newyear, I wish you 365 days filled with love, joy, happiness, health, and wealth.

در این سال جدید من آرزو میکنم که ۳۶۵ روز سالتون پر از عشق، خوشحالی ، شادی، سلامتی و ثروت باشه!


Cheers to the New Year! May this year be an extraordinary one.

به سلامتی سال نو! انشاالله امسال یک سال فوق العاده باشد.


Life is short – dream big and make the most of this year!

زندگی کوتاه است – رویاهای بزرگ داشته باشید و از امسال نهایت استفاده را ببرید!


بیشتر بخوانید:

پدر به انگلیسی

رفیق به انگلیسی

فضا و سیاره ها به انگلیسی

انواع آموزش زبان انگلیسی

بهترین بازی‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی

علائم نگارشی در انگلیسی


Happy new year! 1402 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make it happen.

سال نو مبارک! سال 1402 آغاز فصل جدیدی است. امسال سال شماست. بهترین اتفاقات را رقم بزن.


May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 1402!

باشد که سال نو برای شما شادی، آرامش و رفاه به همراه داشته باشد. با آرزوی سالی شاد برای شما در سال 1402!


Give wings to your dreams and let them come true in 1402.

به رویاهای خود بال پرواز بدهید و بگذارید در سال 1402 محقق شوند.


Hope makes all things work, Love makes all things beautiful, and I hope to have all three for this New Year. Happy New Year!

ایمان باعث میشود همه چیز ممکن شود، عشق باعث میشود همه چیز زیباتر باشد، امیدوارم برای این سال جدید هر سه را داشته باشید. سال نو مبارک!


May this new year god grants you five things: Sun, to warm you. An Angel to protect you. True love, to care for you. A friend, to listen to you. Happy New Year!

باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند: آفتاب ، برای گرم کردن شما. یک فرشته برای محافظت از شما. عشق واقعی، برای مراقبت از شما. یک دوست، برای گوش دادن به شما. سال نو مبارک!


Nights will be dark but days will be light, wishing your life to be always bright – Happy New Year.

شب ها تاریک خواهند بود اما روزها روشن خواهند بود، آرزو می کنم زندگی شما همیشه روشن باشد – سال نو مبارک.


Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.

بیایید با گرم ترین خاطرات به سال گذشته نگاه کنیم. سال نو مبارک.


As the New Year approaches us with hopes anew, here is to wishing you and your family a wonderful year ahead.

از آنجایی که سال نو با امیدهای دوباره به ما نزدیک می شود، در اینجا برای شما و خانواده تان سالی فوق العاده در پیش روی تان آرزو می کنیم.


We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity, and its first chapter is New Year’s Day.

ما کتاب را باز خواهیم کرد. صفحاتش خالی است، ما خودمان می خواهیم که با حرف های مان آن را پر کنیم. این کتاب فرصت نام دارد و فصل اول آن روز سال نو است.

علاوه بر این، می توانید از عبارات زیر برای تبریک عید نوروز به انگلیسی استفاده کنید:

 • “Happy Persian New Year!”
 • “Nowruz Pirouz!”
 • “May the spring bring you joy and happiness.”
 • “I hope you have a blessed Nowruz.”
 • “Wishing you a happy and healthy New Year.”

پیام های تبریک سال نو به انگلیسی :

Wishing you a Happy New Year filled with joy, love, and prosperity!

سال نو را با آرزوی شادکامی، عشق و ثروت برای شما تبریک می‌گویم!


May the New Year bring you new beginnings, new opportunities, and new successes!

امیدوارم سال نو برای شما آغازهای جدید، فرصت های جدید و موفقیت های جدید به ارمغان بیاورد!


Sending you warm wishes for a happy, healthy, and peaceful New Year!

آرزوهای گرم خود را برای یک سال نو شاد، سالم و صلح آمیز برای شما می‌فرستم!


May the New Year be filled with laughter, good times, and cherished memories!

امیدوارم سال نو پر از خنده، اوقات خوش و خاطرات گرامی باشد!


Here’s to a New Year full of adventure, excitement, and endless possibilities!

به امید سالی پر از ماجراجویی، هیجان و امکانات بی پایان!


May the New Year be a fresh start, full of hope and new opportunities.

امیدوارم سال نو شروعی تازه باشد، پر از امید و فرصت های جدید.

تبریک سال نو به انگلیسی
تبریک سال نو به انگلیسی

As we light the candles, may the light of the New Year shine into your home and heart.”

همانطور که شمع ها را روشن می کنیم، امیدوارم نور سال نو به خانه و قلب شما بتابد.


The sound of bells marks the end of one year and the beginning of another. Let us start this New Year with a happy heart and a hopeful spirit.

صدای زنگ ها به معنای پایان یک سال و آغاز سال دیگر است. بیایید این سال نو را با قلبی شاد و روحی پر از امید آغاز کنیم.


New Year is a time to reflect on the past and look forward to the future. Let us learn from the lessons of the past year and start the New Year with determination and passion.

سال نو زمانی برای تأمل در گذشته وآینده است. بیایید از درس های سال گذشته بیاموزیم و سال جدید را با اشتیاق و عزم آغاز کنیم.


New Year is a time to celebrate with loved ones. Let us come together and enjoy the joy and blessings of life.

سال نو زمانی برای جشن گرفتن با عزیزان است. بیایید در کنار هم جمع شویم و از شادی و نعمت های زندگی لذت ببریم.


Happy New Year! May this year bring you joy, peace, and prosperity.

سال نو مبارک! امیدوارم این سال شادی، آرامش و سربلندی را برای شما به همراه داشته باشد.


Wishing you a year filled with love, laughter, and success. Happy New Year!

برای شما سالی پر از عشق، خنده و موفقیت آرزو می‌کنم. سال نو مبارک!


May this New Year be a new beginning of greater prosperity, success, and happiness for you.

امیدوارم سال نو برای شما آغازی تازه از سربلندی، موفقیت و خوشبختی باشد.


I wish that you move to 2024 with some drinks and a dance!

امیدوارم با کمی رقص و چند جرعه شادی وارد 2024 شده باشی!


I’m wishing you a year full of small miracles and sizeable happiness.

برای تو سال نویی پر از معجزه‌های کوچک و خوشبختی‌های قابل دسترسی آرزو می‌کنم.


I wish that the year to come back is the most worthwhile one you’ve had, but full of prosperity as well as love!

امیدوارم وقتی در آینده به سال پیش رو نگاه می‌کنی، چیزی جز عشق و رفاه نبینی!


Wishing you a fabulous New Year with full of great achievements and experiences. A meaningful chapter waiting to be written.

برای شما سالی فوق العاده با پر از دستاوردها و تجربیات بزرگ آرزو می‌کنم. یک فصل معنی‌دار که منتظر نوشته شدن است.


As the New Year approaches us with new hopes, here is to wishing you and your family a wonderful year ahead. Happy New Year!

همانطور که سال نو با امیدهای تازه به دست می‌آید، آرزو می‌کنم سالی شگفت‌انگیز برای شما و خانواده‌تان داشته باشیم. سال نو مبارک!


May the spirit of the season of New Year fill your heart with serenity and peace. Happy New Year!

امیدوارم روح فصل سال نو، قلب شما را با آرامش و صلح پر کند. سال نو مبارک!


Sending you my heartfelt wishes with joy that never ends. Wishing you a very Happy New Year!

آرزوی قلبی من را با شادی که هرگز پایان نمی‌یابد برای شما می‌فرستم. سال نوی خوبی برای شما آرزو می‌کنم!


May the coming year bring you more happiness than last year. Happy New Year!

امیدوارم سال آینده بیشتر از سال گذشته شادی برای شما به ارمغان بیاورد. سال نو مبارک!


Wishing you a year that’s promising, exciting, inspiring, and full of fun! Happy New Year everyone!

برای شما سالی پر از وعده، هیجان، الهام بخش و سرگرمی آرزو می‌کنم! سال نو مبارک به همه!


Let’s welcome the New Year with open arms and endless possibilities. Happy New Year to you and your loved ones!

بیا با باز بازوها و امکانات بی‌پایان، سال نو را خوشحالی بپذیریم. سال نو مبارک به شما و عزیزانتان!


May the New Year bring you closer to your dreams and aspirations. Happy New Year!

امیدوارم سال نو شما را به رویاها و آرزوهایتان نزدیکتر کند. سال نو مبارک!


Here’s to a fresh start and a new chapter in your life story. Wishing you all the best for the New Year ahead!

برای شروع تازه و یک فصل جدید در داستان زندگی شما. بهترین آرزوها برای سال جدید!


May the New Year bring you success in all your endeavors.

باشد که سال نو برای تلاش‌های تو پر از موفقیت باشد.


Wishing you a year filled with love, laughter, and beautiful moments.

برای تو سالی پر از عشق، خنده و لحظات زیبا آرزومندم.


May the coming year be a time of great accomplishments and achievements.

باشد که سال نو سالی پر از دستاوردهای بزرگ برای تو باشد.


May your heart be filled with gratitude and positivity in the New Year.

باشد که در سال جدید قلب تو پر از آرامش و احساسات مثبت باشد.


Here’s to a year of happiness, love, and new beginnings. Happy New Year!

به سلامتی سالی پر از شادی، عشق و آغازهای جدید. سال نو مبارک!


May the New Year bring you closer to your dreams and aspirations.

امیدوارم سال جدید تو را به رویاها و اهدافت نزدیک‌تر کند.


May each day of the New Year be filled with opportunities, blessings, and happiness. Happy New Year!

امیدوارم هر روز از سال نو با فرصت‌ها، برکت‌ها و خوشبختی پر شود. سال نو مبارک!


Wishing you a year ahead full of adventures, opportunities, and memorable moments. Happy New Year!

برای شما سالی پر از ماجراجویی‌ها، فرصت‌ها و لحظات به یادماندنی آرزو می‌کنم. سال نو مبارک!


As we step into the New Year, let’s leave behind all the negativities and embrace positivity and hope. Happy New Year!

وقتی که وارد سال نو می‌شویم، همه منفی‌ها را پشت سر بگذاریم و مثبتی و امید را پذیرا شویم. سال نو مبارک!


بیشتر بخوانید:

ترکی استانبولی در سفر

همه چیز درباره کنکور زبان 


May the New Year bring you closer to your goals and fill your life with love, laughter, and contentment. Happy New Year!

امیدوارم سال نو شما را به اهدافتان نزدیکتر کند و زندگی‌تان را با عشق، خنده و رضایت پر کند. سال نو مبارک!


Wishing you a prosperous and fulfilling New Year ahead. Happy New Year!

برای شما سالی پراز سربلندی و پرسود آرزو می‌کنم. سال نو مبارک!


Here’s to another chance for us to get it right. Happy New Year!

برای یک فرصت دیگر برای ما برای درست کردن آن. سال نو مبارک!


Cheers to the New Year! May this year be an extraordinary one.

به سلامتی سال نو! انشاالله امسال یک سال فوق العاده باشد.

تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی (1)
تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی (1)

Happy New Year! May the coming year be full of grand adventures and opportunities.

سال نو مبارک! باشد که سال آینده پر از ماجراها و فرصت های بزرگ باشد.


Life is short – dream big and make the most of this year!

زندگی کوتاه است – رویاهای بزرگ داشته باشید و از امسال نهایت استفاده را ببرید!

Happy new year! 2024 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make it happen.

سال نو مبارک! سال 2024 آغاز فصل جدیدی است. امسال سال شماست. بهترین اتفاقات را رقم بزن


Life is an adventure that’s full of beautiful destinations. Wishing you many wonderful memories made in 2024.

زندگی یک ماجراجویی است که پر از مقاصد زیباست. با آرزوی خاطرات بسیار زیبای ساخته شده در سال 2024.


May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 2024!

باشد که سال نو برای شما شادی، آرامش و رفاه به همراه داشته باشد. با آرزوی سالی شاد برای شما در سال 2024!


It is time to forget the past and celebrate a new start. Happy New Year!

وقت آن است که گذشته را فراموش کنیم و شروعی جدید را جشن بگیریم. سال نو مبارک!


Happy New Year! I hope all your endeavors in 2022 are successful.

سال نو مبارک! امیدوارم  تمام تلاش های شما در سال 202۲ موفق آمیز باشد.


Happy New Year! I hope all your dreams come true in 2024

سال نو مبارک! امیدوارم تمام رویاهای شما در سال 2024 محقق شوند


Give wings to your dreams and let them come true in 2024.

به رویاهای خود بال پرواز بدهید و بگذارید در سال 2024 محقق شوند.


Happy New Year! Best wishes for peace and prosperity in 2024.

سال نو مبارک! بهترین آرزوها برای صلح و رفاه در سال 2024.


Wishing you a fresh start with renewed energy and confidence throughout the New Year.

با آرزوی شروعی دوباره با انرژی و اعتماد به نفس در طول سال جدید.


I’m sending you a year that’s full of small wonders and substantial happiness.

سالی برای شما می‌فرستم، پر از شگفتی‌های کوچک و شادی‌های قابل توجه.


may each single one of your needs come properly. Cheers to a new year!

باشد که هر یک از نیازهای شما به درستی برآورده شود. به سلامتی برای یک سال جدید!


I’m bidding you an abundant, love-stuffed, and joyous New Year.

سال نویی سرشار از عشق و شادی را برای شما آرزومندم.


Wishing you and your family good health, wealth, and prosperity in the New Year.

برای تو و خانواده‌ات سلامتی، ثروت و رفاه در سال جدید را آرزومندم.


May your dreams come true and your resolutions be successful. Happy New Year!

باشد که رویاهای تو در سال جدید به واقعیت بپیوندد و کارهایت موفقیت‌آمیز باشند. سال نو مبارک!


Here’s to a fresh start and a bright new beginning. Happy New Year!

این یک شروع تازه و یک آغاز روشن است. سال نو مبارک!


May the coming year be full of new opportunities for growth and success.

باشد که سال پیش رو پر از فرصت‌های جدیدی برای رشد و موفقیت تو باشد.


Cheers to a year filled with laughter, adventures, and cherished moments.

به سلامتی سالی مملو از خنده، ماجراجویی و لحظات به یاد ماندنی.


May each day of the New Year bring you happiness and excitement.

باشد که هر روز سال جدیدت برای تو شادی و هیجان به ارمغان بیاورد.


May the New Year bring you closer to achieving your goals and dreams.

باشد که سال جدید تو را در رسیدن به اهداف و آرزوهایت نزدیک‌تر کند.


Wishing you a year of endless possibilities and positive surprises.

برای تو سالی پر از امکانات بی‌پایان و غافلگیری‌های مثبت آرزو می‌کنم.


Happy New Year! May the best day of your past be the worst day of your future.

سال نو مبارک! باشد که بهترین روز گذشته شما بدترین روز آینده شما باشد.

کریسمس مبارک به انگلیسی
کریسمس مبارک به انگلیسی

Wishing you health, wealth, and happiness in the New Year ahead.

با آرزوی سلامتی، ثروت و شادی در سال جدید.


Wishing you a Happy New Year, bursting with fulfilling and exciting opportunities. And remember, if opportunity doesn’t knock, build a door!

سال نو را به شما تبریک می گویم، سرشار از فرصت های رضایت بخش و هیجان انگیز. و به یاد داشته باشید، اگر فرصت در را نکوبید، دری بسازید!


Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

سال نو را به شما تبریک می گویم با این امید که در سال پیش رو برکت و برکت فراوان داشته باشید.


Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!

گذشته ها رو بریز دور و تازگی را جایگزین کن، باشد که در تمام سال شاد باشید. سال نو مبارک!


I resolve to stop wasting my resolutions on myself and use them to repay you for the warmth you’ve shown me. Happy New Year!

تصمیم دارم تصمیماتم را برای خودم هدر ندهم و از آنها برای جبران گرمایی که به من نشان دادی استفاده کنم. سال نو مبارک!


Nights will be dark but days will be light, wishing your life to be always bright – Happy New Year.

شب ها تاریک خواهند بود اما روزها روشن خواهند بود، آرزو می کنم زندگی شما همیشه روشن باشد – سال نو مبارک.


Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.

بیایید با گرم ترین خاطرات به سال گذشته نگاه کنیم. سال نو مبارک.


Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations. Happy New Year!

بگذار سال قدیم به پایان برسد و سال نو با گرم ترین آرزوها آغاز شود. سال نو مبارک!


One more year loaded with sweet recollections and cheerful times has passed.

یک سال دیگر پر از خاطرات شیرین و روزهای شاد گذشت.


You have made my year exceptionally uncommon, and I wish this continues forever. With you around, each minute is a unique event for me. I wish you to have a year as incredible as you are.

تو سال من را استثنایی کردی، و آرزو می کنم این برای همیشه ادامه یابد. با تو بودن، هر دقیقه یک رویداد منحصر به فرد برای من است. برایت آرزو می کنم که سالی باورنکردنی به همان اندازه که هستی داشته باشی.


On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force, and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the happiest New Year ever.

در این سال جدید، باشد که مسیر خود را تغییر دهید و تاریخ را تغییر ندهید، تعهدات خود را تغییر دهید و تقویم را تغییر ندهید، نگرش خود را تغییر دهید نه اعمال، و تغییری در ایمان، نیرو و تمرکز خود ایجاد کنید و نه نتیجه. باشد که به قول هایی که داده اید عمل کنید و شادترین سال نو را برای خود و عزیزانتان رقم بزنید.


May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you. Happy New Year.

باشد که امسال شادی های جدید، اهداف جدید، دستاوردهای جدید و بسیاری از الهامات جدید در زندگی شما به ارمغان بیاورد. با آرزوی سالی سرشار از شادی با آرزوی سالی پر از موفقیت، شادی و بهروزی برای شما. سال نو مبارک.


May the new year bring you warmth, love, and light to guide your path to a positive destination

باشد که سال جدید برای شما گرما، عشق و نور به ارمغان بیاورد تا مسیر شما را به مقصدی مثبت هدایت کند


پیام های الهام بخش سال نو

A New Year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

سال نو مانند یک کتاب خالی است و قلم در دستان شماست. این شانس شماست که یک داستان زیبا برای خود بنویسید. سال نو مبارک.


As the New Year approaches us with hopes anew, here is to wishing you and your family a wonderful year ahead.

از آنجایی که سال نو با امیدهای دوباره به ما نزدیک می شود، در اینجا برای شما و خانواده تان سالی فوق العاده در پیش روی تان آرزو می کنیم.


As the New Year dawns, I hope it is filled with the promises of a brighter tomorrow. Happy New Year!

با طلوع سال نو، امیدوارم این سال پر از وعده های فردای روشن تر باشد. سال نو مبارک!


Every end marks a new beginning. Keep your spirits and determination unshaken, and you shall always walk the glory road. With courage, faith and great effort, you shall achieve everything you desire. I wish you a Happy New Year.

هر پایانی نشانه شروعی جدید است. روحیه و عزم خود را ثابت نگه دارید و باشد که همیشه در جاده شکوه قدم گذاشته. تا با شجاعت، ایمان و تلاش زیاد به هر چیزی که آرزو دارید برسید . آرزو میکنم سال خوبی داشته باشی.


On the road to success, the rule is always to look ahead. May you reach your destination and may your journey be wonderful. Happy New Year.

در مسیر موفقیت، قانون همیشه نگاه به آینده است. باشد که به مقصد برسی و سفرت عالی باشد. سال نو مبارک.


No one can go back in time to change what has happened, so work on your present to make yourself a wonderful future.

هیچ کس نمی تواند به گذشته برگردد تا اتفاقی که افتاده را تغییر دهد، پس روی زمان حال خود کار کنید تا آینده ای فوق العاده برای خود بسازید.


You’re supposed to let go of the past and start off new. You’re supposed to forgive all those who have hurt you and be open to new relationships, with open arms. That is why it is called the ‘New’ Year. May you have a Happy New Year.

شما باید گذشته را رها کنید و کار جدیدی را شروع کنید. شما باید همه کسانی را که به شما آسیب رسانده اند ببخشید و با آغوش باز برای روابط جدید آغوش تان را باز کنید. به همین دلیل است که به آن سال «نو» می گویند. انشالله سال نو مبارک باشه


End each year with a few good lessons and start the new one by showing that you have learnt the lessons of the past well.

هر سال را با چند درس خوب به پایان برسانید و با نشان دادن اینکه درس های گذشته را به خوبی آموخته اید، سال جدید را شروع کنید.


The New Year has brought another chance for us to set things right and to open up a new chapter in our lives.

سال جدید فرصت دیگری را برای ما به ارمغان آورده است تا شرایط را درست کنیم و فصل جدیدی در زندگی خود باز کنیم.


Unlike what most people think it is never too late to be what you wish to be.

بر خلاف آنچه که بیشتر مردم فکر می کنند، برای تبدیل شدن به آنچه می خواهید باشید، هرگز دیر نیست.


Failure doesn’t influence your inner resilience, and failing simply means that you’ve discovered another false way to move your life forward. Profit from it.

شکست بر انعطاف‌پذیری درونی شما تأثیر نمی‌گذارد، و شکست به سادگی به این معنی است که شما راه اشتباه دیگری را برای پیشبرد زندگی خود کشف کرده‌اید. از آن سود ببرید.


At precisely the moment you feel like giving up, victory is always within reach. Remember this moving into the New Year.

دقیقاً در لحظه ای که می خواهید تسلیم شوید، پیروزی همیشه در دسترس است. این را به یاد داشته باشید که وارد سال جدید می شوید.


We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity, and its first chapter is New Year’s Day.

ما کتاب را باز خواهیم کرد. صفحاتش خالی است، ما خودمان می خواهیم که با حرف های مان آن را پر کنیم. این کتاب فرصت نام دارد و فصل اول آن روز سال نو است.


A New Year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

سال نو مانند یک کتاب خالی است و قلم در دستان شماست. این فرصت شماست که یک داستان زیبا برای خود بنویسید. سال نو مبارک.


As the New Year dawns, I hope it is filled with the promises of a brighter tomorrow. Happy New Year!

با طلوع سال نو، امیدوارم این سال پر از وعده‌های فردای روشن‌تری باشد. سال نو مبارک!


Every end marks a new beginning. Keep your spirits and determination unshaken, and you shall always walk the glory road. With courage, faith and great effort, you shall achieve everything you desire. I wish you a Happy New Year.

هر پایانی نشانه شروعی جدید است. روحیه و عزم خود را ثابت نگه دارید و همیشه در جاده شکوه قدم بردارید. با شجاعت، ایمان و تلاش بی‌وقفه، همه چیزی که آرزو می‌کنید را خواهید داشت. سال نو مبارک.


On the road to success, the rule is always to look ahead. May you reach your destination and may your journey be wonderful. Happy New Year.

در مسیر موفقیت، قانون همیشه نگاه به آینده است. باشد که به مقصد برسید و سفرتان عالی باشد. سال نو مبارک.


No one can go back in time to change what has happened, so work on your present to make yourself a wonderful future.

هیچ کس نمی‌تواند به گذشته برگردد تا اتفاقی که افتاده را تغییر دهد، پس روی زمان حال خود کار کنید تا آینده‌ی فوق‌العاده‌ای برای خود بسازید.


You’re supposed to let go of the past and start off new. You’re supposed to forgive all those who have hurt you and be open to new relationships, with open arms. That is why it is called the ‘New’ Year. May you have a Happy New Year.

شما باید گذشته را رها کنید و کار جدیدی را شروع کنید. باید همه کسانی که به شما آسیب رسانده اند را ببخشید و با آغوش باز برای روابط جدید آماده باشید. به همین دلیل است که این سال را سال «نو» می‌خوانند. انشاالله سال نویتان مبارک.


آرزو سال نو برای دوستان

Knowing you has been a master class in true friendship. During the New Year, I hope to emulate your love and warmth. Wishing you a very Happy New Year.

دانستن اینکه تو یک دوست واقعی بوده اید. امیدوارم در سال جدید از عشق و محبتت الگو بگیرم. برایت سالی بسیار مبارک آرزو می کنم.


Another year of success and happiness has passed. With every new year comes greater challenges and obstacles in life. I wish you courage, hope and faith to overcome all of the hurdles you may face. May you have a great year and a wonderful time ahead.

یک سال دیگر با موفقیت و شادی گذشت. با هر سال جدید چالش ها و موانع بزرگتری در زندگی پیش می آید. برای غلبه بر همه موانعی که ممکن است با آن روبرو شوید، برای شما شجاعت، امید و ایمان آرزو می کنم. ان شاءالله سال خوبی داشته باشید و لحظات خوبی در پیش داشته باشید.


Another year has passed, another year has come. I wish for you that, with every year, you achieve all of your dreams. May God pour love and care on you. Happy New Year.

یک سال دیگر گذشت، یک سال دیگر آمد. برای شما آرزو می کنم که با هر سال به تمام آرزوهای خود برسید. خداوند محبت و عنایت بر شما جاری کند. سال نو مبارک.


Every year we make resolutions and we vow to keep them. This year, my only resolution is to keep spending time with you.

ما هر سال تصمیماتی می گیریم و قول می دهیم که آنها را حفظ کنیم. امسال، تنها تصمیم من این است که به وقت گذرانی با تو ادامه دهم.


I’m so excited to make new plans and new memories with you. let’s make this year as good as the last one.

من خیلی هیجان زده هستم که با تو برنامه های جدید و خاطرات جدید بسازم. بیایید امسال را به خوبی سال گذشته بسازیم.


Last year we got older and slower, but we had a good time. Let’s make sure we do the same in this New Year.

سال گذشته ما پیرتر و کندتر شدیم، اما به ما خوش گذشت. بیایید مطمئن شویم که در این سال جدید نیز همین کار را انجام می دهیم.


This year may we continue to share the genuine friendship that adds happiness and warmth to even the most mundane days.

باشد که امسال به اشتراک گذاری دوستی واقعی ادامه دهیم که شادی و گرما را حتی به پیش پا افتاده ترین روزها اضافه می کند.


Knowing you has been a master class in true friendship. During the New Year, I hope to emulate your love and warmth. Wishing you a very Happy New Year.

دانستن اینکه تو یک دوست واقعی بوده اید. امیدوارم در سال جدید از عشق و محبتت الگو بگیرم. برایت سالی بسیار مبارک آرزو می کنم.


Another year of success and happiness has passed. With every new year comes greater challenges and obstacles in life. I wish you courage, hope and faith to overcome all of the hurdles you may face. May you have a great year and a wonderful time ahead.

یک سال دیگر با موفقیت و شادی گذشت. با هر سال جدید چالش ها و موانع بزرگتری در زندگی پیش می آید. برای غلبه بر همه موانعی که ممکن است با آن روبرو شوید، برای شما شجاعت، امید و ایمان آرزو می کنم. ان شاءالله سال خوبی داشته باشید و لحظات خوبی در پیش داشته باشید.


Another year has passed, another year has come. I wish for you that, with every year, you achieve all of your dreams. May God pour love and care on you. Happy New Year.

یک سال دیگر گذشت، یک سال دیگر آمد. برای شما آرزو می کنم که با هر سال به تمام آرزوهای خود برسید. خداوند محبت و عنایت بر شما جاری کند. سال نو مبارک.


Every year we make resolutions and we vow to keep them. This year, my only resolution is to keep spending time with you.

ما هر سال تصمیماتی می گیریم و قول می دهیم که آنها را حفظ کنیم. امسال، تنها تصمیم من این است که به وقت گذرانی با تو ادامه دهم.


I’m so excited to make new plans and new memories with you. let’s make this year as good as the last one.

من خیلی هیجان زده هستم که با تو برنامه های جدید و خاطرات جدید بسازم. بیایید امسال را به خوبی سال گذشته بسازیم.


Last year we got older and slower, but we had a good time. Let’s make sure we do the same in this New Year.

سال گذشته ما پیرتر و کندتر شدیم، اما به ما خوش گذشت. بیایید مطمئن شویم که در این سال جدید نیز همین کار را انجام می دهیم.


This year may we continue to share the genuine friendship that adds happiness and warmth to even the most mundane days.

باشد که امسال به اشتراک گذاری دوستی واقعی ادامه دهیم که شادی و گرما را حتی به پیش پا افتاده ترین روزها اضافه می کند.


آرزو سال نو برای خانواده

You made last year so special for me. It is my greatest wish that this coming year be special for you.

تو سال گذشته را برای من بسیار خاص کردی. بزرگترین آرزوی من این است که سال پیش رو برای تو خاص باشد.


As we step into another year I’d like to thank you for lifting me up every time when I am down and encouraging me to move forward. Have a beautiful year!

در حالی که وارد یک سال دیگر می‌شویم، می‌خواهم از تو تشکر کنم که هر بار که پایین می‌روم مرا بالا می‌کشی و مرا تشویق می‌کنی که به جلو بروم. سال زیبایی داشته باشی

بوت کپ نوروزی راد تایم
بوت کپ نوروزی راد تایم

Life changes, but my New Year wish for you remains the same—I wish you happiness, good health, and well-being from the bottom of my heart!

زندگی تغییر می کند، اما آرزوی سال نو من برای تو یکسان است – برایت از ته قلب آرزوی خوشبختی، سلامتی و تندرستی دارم!


I wish you to look forward to the upcoming year with confidence and courage, giving wings to your dreams! Live your life to the fullest extent, Happy New Year!

برای شما آرزو می کنم که با اعتماد به نفس و شجاعت منتظر سال آینده باشید و به رویاهای خود بال بدهید! زندگی خود را تا حد امکان زندگی کنید، سال نو مبارک!


Years come and pass, but what it takes to make them worthwhile is someone’s unconditional love, wonderful memories, and zest offered to live them fully. You have given me all of these and much more in the past year, and I know there will be more to come from you in the year ahead.

سال ‌ها می‌ آیند و می‌ گذرند، اما چیزی که برای ارزشمند کردن آن ‌ها لازم است، عشق بی‌ قید و شرط یک نفر، خاطرات شگفت‌ انگیز و علاقه‌ ای است که برای زندگی کامل آن‌ ها ارائه شده است. تو همه این ها و خیلی بیشتر را در سال گذشته به من دادی، و می دانم که در سال پیش رو چیزهای بیشتری از تو در راه است.


Wishing a very Happy New Year to the one who adds sunshine to our family.

با آرزوی سالی نو برای کسی که به خانواده ما روشنی می دهد.


My sister, my first friend, my constant support: In the coming year, I wish you all of the blessings you truly deserve. I love you, Sis.

خواهرم، اولین دوستم، پشتیبان همیشگی من: در سال آینده، برای تو آرزوی برکاتی دارم که واقعاً سزاوار آن هستی. دوستت دارم خواهرم


Now, in the New Year, we look back upon warm memories. You’ve had a hand in every wonderfully warm memory I have, Mom. Happy New Year!

اکنون، در سال جدید، به خاطرات گرم و صمیمی نگاه می کنیم. تو در تمام خاطرات گرم و شگفت انگیزی که من دارم نقش داشته ای، مامان. سال نو مبارک!


Happy New Year, Grandma. I wish you a bright New Year, just like every year you have brightened in my life. Thank you.

سال نو مبارک مادربزرگ سال نو عالی را برای تو آرزو می کنم مانند هر سالی که در زندگی من درخشان بودید. متشکرم.


To my awesome brother: thank you for the fun and sometimes embarrassing memories we share. Let’s keep that tradition going in the upcoming year. Happy New Year.

به برادر عالی من: از شما برای خاطرات سرگرم کننده و گاهی شرم آور که با هم شریک بوده ایم متشکرم. بیا این سنت را در سال آینده حفظ کنیم. سال نو مبارک.


As I look forward to a New Year, I always think of the gifts my parents have given me. Though we’re miles apart, you are always in my thoughts. Happy New Year.

همانطور که منتظر سال نو هستم، همیشه به هدایایی فکر می کنم که والدینم به من داده اند. اگرچه ما کیلومترها از هم فاصله داریم، اما تو همیشه در افکار من هستید. سال نو مبارک.


You made last year so special for me. It is my greatest wish that this coming year be special for you.

تو سال گذشته را برای من بسیار خاص کردی. بزرگترین آرزوی من این است که سال پیش رو برای تو خاص باشد.


As we step into another year I’d like to thank you for lifting me up every time when I am down and encouraging me to move forward. Have a beautiful year!

در حالی که وارد یک سال دیگر می‌شویم، می‌خواهم از تو تشکر کنم که هر بار که پایین می‌روم مرا بالا می‌کشی و مرا تشویق می‌کنی که به جلو بروم. سال زیبایی داشته باشی


Life changes, but my New Year wish for you remains the same—I wish you happiness, good health, and well-being from the bottom of my heart!

زندگی تغییر می کند، اما آرزوی سال نو من برای تو یکسان است – برایت از ته قلب آرزوی خوشبختی، سلامتی و تندرستی دارم!


I wish you to look forward to the upcoming year with confidence and courage, giving wings to your dreams! Live your life to the fullest extent, Happy New Year!

برای شما آرزو می کنم که با اعتماد به نفس و شجاعت منتظر سال آینده باشید و به رویاهای خود بال بدهید! زندگی خود را تا حد امکان زندگی کنید، سال نو مبارک!


Years come and pass, but what it takes to make them worthwhile is someone’s unconditional love, wonderful memories, and zest offered to live them fully. You have given me all of these and much more in the past year, and I know there will be more to come from you in the year ahead.

سال ‌ها می‌ آیند و می‌ گذرند، اما چیزی که برای ارزشمند کردن آن ‌ها لازم است، عشق بی‌ قید و شرط یک نفر، خاطرات شگفت‌ انگیز و علاقه‌ ای است که برای زندگی کامل آن‌ ها ارائه شده است. تو همه این ها و خیلی بیشتر را در سال گذشته به من دادی، و می دانم که در سال پیش رو چیزهای بیشتری از تو در راه است.


Wishing a very Happy New Year to the one who adds sunshine to our family.

با آرزوی سالی نو برای کسی که به خانواده ما روشنی می دهد.


آرزوهای سال نو خنده دار و بامزه

Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8,760 hours of joy, 525,600 minutes of good luck, and 31,536,000 seconds of happiness.

با آرزوی 12 ماه موفقیت، 52 هفته خنده، 365 روز سرگرمی، 8760 ساعت شادی، 525600 دقیقه خوش شانسی و 31536000 ثانیه شادی.


Many people look forward to the New Year for a new start on old habits.

بسیاری از مردم مشتاقانه منتظر سال نو برای شروعی جدید در عادت های قدیمی هستند.


I’ve been waiting 365 days to say “Happy New Year” since I had so much fun saying it last year. Happy New Year, Friend.

من 365 روز منتظر بودم تا بگویم “سال نو مبارک” از زمانی که سال گذشته از گفتن آن بسیار لذت بردم. سال نو مبارک، دوست.


A New Year is the chance to start over with a clean slate. Too bad my credit card won’t start over with a blank slate.

سال نو فرصتی برای شروع دوباره با یک صفحه تمیز است. حیف که کارت اعتباری من با یک لوح خالی شروع نمی شود.


The most fun part about making New Year’s resolutions is breaking New Year’s resolutions. Can’t wait to mess up with you.

سرگرم کننده ترین بخش تصمیم گیری در سال نو، شکستن تصمیمات سال نو است. نمی توانم صبر کنم تا با سر به سرت بزارم.


I’m so excited for the new year. Unfortunately, I don’t have any resolutions to make since I’m already perfect.

من برای سال جدید بسیار هیجان زده هستم. متأسفانه، من هیچ تصمیمی برای گرفتن ندارم چرا که در حال حاضر کامل هستم.


Happy New Year. Here is a wish for the New Year from someone who is adorable, handsome, and intelligent and wants to see you smiling always.

سال نو مبارک. این یک آرزو برای سال نو از طرف کسی است که دوست داشتنی، خوش تیپ و باهوش است و می خواهد شما را همیشه در حال خندیدن ببیند.


Happy New Year. Here’s to another year pretending that I like you people.

سال نو مبارک. این یک سال دیگر است که وانمود می کنم که شما را دوست دارم.


We all get the exact same 365 days. The only difference is what we do with them.

همه ما دقیقاً همان 365 روز را دریافت می کنیم. تنها تفاوت این است که ما با آن ها چه می کنیم.


To a New Year full of new possibilities, even though I’m sure we’ll just do the same old stuff anyway.

یک سال جدید پر از امکانات جدید، حتی اگر مطمئن باشم که به هر حال همان کارهای قدیمی را انجام خواهیم داد.


Happy New Year and good luck in the next year! We’ll both need it!

سال نو مبارک و در سال آینده موفق باشید! ما هر دو به آن نیاز خواهیم داشت!

انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

نقل قول‌ آدم‌های معروف برای تبریک سال نو

“This is a new year. A new starting. Things change.” –Taylor Swift.

“این یک سال جدید است. یک شروع تازه. همه چیز تغییر می‌کند.” – تیلور سویفت


• “The simplest restrict to our awareness of day after today will be our doubts of nowadays.” – Franklin D. Roosevelt

“ساده‌ترین محدودیت برای آگاهی ما از فردا، تردیدهای امروزی ما خواهد بود.” – فرانکلین روزولت


• “Every second is a fresh beginning.” – T.S. Eliot

“هر ثانیه یک شروع تازه است.” – تی‌اس الیوت


• The people future belongs to trust and beauty in dreams – eleanor roosevelt.

“آینده به اعتماد و زیبایی رویاها تعلق دارد.” – النور روزولت


“The old year has passed away like a dream. The new year has come like a hope. Let us make the most of it.” – Rabindranath Tagore

“سال کهنه مانند یک رویا گذشت. سال نو مانند یک امید فرا رسیده است. بیایید از آن نهایت استفاده را ببریم.” – رابیندرانات تاگور


“Let the New Year begin with a fresh new slate. Let the past year be a lesson learned and a stepping stone towards a brighter future.” – Sarah Dessen

“بگذارید سال نو با یک لوح تمیز جدید آغاز شود. بگذارید سال گذشته درسی آموخته شده و سکویی برای رسیدن به آینده ای روشن تر باشد.” – سارا دسن


“New Year is a time for reflection and celebration. It is a time to look back on the past year and to look forward to the year ahead. It is a time to be grateful for all that we have and to set new goals for ourselves.” – Melody Beattie

“سال نو زمانی برای تأمل و جشن است. این زمانی برای نگاه به سال گذشته و آینده است. این زمانی برای شکرگزاری از تمام آنچه داریم و تعیین اهداف جدید برای خودمان است.” – ملودی بیتی


“The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written.” – Melody Beattie

“سال نو مانند فصلی در یک کتاب در مقابل ماست که منتظر نوشته شدن است.” – ملودی بیتی


“May the New Year bring you joy, love, and peace. May it be a year of new beginnings and new opportunities.” – Unknown

“امیدوارم سال نو برای شما شادی، عشق و آرامش به ارمغان بیاورد. امیدوارم سال نو، سال شروع های جدید و فرصت های جدید باشد.” – ناشناس


در اینجا چند نقل قول دیگر برای تبریک سال نو به انگلیسی آورده شده است:

 • “Forget the past, look forward to the future, and live in the present.” – Roy T. Bennett
 • “The new year is a new beginning. A chance to start anew.” – Joyce Meyer
 • “May the New Year bring you the courage to break your resolutions.” – Mokokoma Mokhonoana
 • “A New Year is unfolding – like a blossom with petals curled tightly concealing the beauty within.” – Vera Nazarian
 • “With the new day comes new strength and new thoughts.” – Eleanor Roosevelt

بهترین تبریک‌های سال نو انگلیسی برای اینستاگرام

Cheers to the new year! Enjoy each minute of it to the fullest!

به سلامتی سال جدید! از هر دقیقه آن لذت کامل ببرید!


I’m wishing you the best new year & a rich life.

برای تو بهترین سال نو و زندگی پر از ثروتی را آرزو می‌کنم.


May this year be filled with prosperity for you!

باشد که این سال برای تو پر از رفاه باشد!


I wish you have 365 days of never-ending joy in the new year. Cheers to a new year!

امیدوارم در سال جدید 365 روز پر از شادی بی‌پایان داشته باشی. به مبارکی سال جدید!


Let the new season start with astonishment and happiness, my love.

بگذار فصل جدید با حیرت و شادی آغاز شود، عشق من.


I wish that the new year is even higher than the closing one! Cheers to a new year!

امیدوارم سال جدید حتی از سال قبلی هم بالاتر باشد. به مبارکی سال نو!


My pricey, might this coming season also bring you happiness and prosperity? happy new year.

ارزنده من(عزیز گرانبهای من)، باشد که این فصل جدید برای تو هم شادی به ارمغان بیاورد هم رفاه. سال نو مبارک!


I’m wishing all people a first-rate year full of prosperity and health.

برای تمامی مردم سالی درجه یک و پر از رفاه و سلامتی آرزومندم.


May the new year carry you one step in the direction of your wishes!

باشد که سال نو تو را یک قدم به آرزوها و اهدافت نزدیک‌تر کند.


Cheers to the new year! Enjoy each minute of it to the fullest!

به سلامتی سال جدید! از هر دقیقه آن لذت کامل ببرید!


I’m wishing you the best new year & a rich life.

برای تو بهترین سال نو و زندگی پر از ثروتی را آرزو می‌کنم.


May this year be filled with prosperity for you!

باشد که این سال برای تو پر از رفاه باشد!


I wish you have 365 days of never-ending joy in the new year. Cheers to a new year!

امیدوارم در سال جدید 365 روز پر از شادی بی‌پایان داشته باشی. به مبارکی سال نو!


Let the new season start with astonishment and happiness, my love.

بگذار فصل جدید با حیرت و شادی آغاز شود، عشق من.


I wish that the new year is even higher than the closing one! Cheers to a new year!

امیدوارم سال جدید حتی از سال قبلی هم بالاتر باشد. به مبارکی سال نو!


My pricey, might this coming season also bring you happiness and prosperity? happy new year.

ارزنده من(عزیز گرانبهای من)، باشد که این فصل جدید برای تو هم شادی به ارمغان بیاورد هم رفاه. سال نو مبارک!


I’m wishing all people a first-rate year full of prosperity and health.

برای تمامی مردم سالی درجه یک و پر از رفاه و سلامتی آرزومندم.


May the new year carry you one step in the direction of your wishes!

باشد که سال نو تو را یک قدم به آرزوها و اهدافت نزدیک‌تر کند.


Here’s to a new year and another chance to get it right.

به سلامتی سال نو و فرصتی دیگر برای درست کردن همه چیز!

تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی
تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی

Out with the old, in with the new! Happy New Year!

کهنه ها را دور بریز، نوها را بیاور! سال نو مبارک!


May the New Year bring you peace, love, and happiness.

باشد که سال نو برای شما صلح، عشق و شادی به ارمغان بیاورد.


Wishing you a happy, healthy, and prosperous New Year!

برای شما سالی شاد، سالم و پربرکت آرزو می کنم!


Happy New Year to all my friends and family!

سال نو مبارک به همه دوستان و خانواده ام!


Here’s to a year of new adventures and memories!

به سلامتی سالی پر از ماجراجویی و خاطرات جدید!


New Year is not about changing the Dates but Direction

سال نو مربوط به تغییر تاریخ نیست بلکه در مورد تغییر جهت است


It’s not about changing the Calendar but Commitment

این در مورد تغییر تقویم نیست بلکه تعهد است


It’s not about changing the Actions but Attitude

این در مورد تغییر اعمال نیست بلکه نگرش است


It’s not about changing the Fruit but Faith, Force and Focus

این در مورد تغییر شیوه نیست بلکه ایمان ، نیرو و تمرکز است


May you Commit and Create the best New Year ever

باشد که متعهد شوید و بهترین سال نو را ایجاد کنید.


“The new year is a blank book. The pen is in your hands. It is your story to write.” – Melody Beattie

“سال نو یک کتاب خالی است. قلم در دستان شماست. این داستان شماست که باید بنویسید.” – ملودی بیتی


“The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written.” – Melody Beattie

“سال نو مانند فصلی در یک کتاب در مقابل ماست که منتظر نوشته شدن است.” – ملودی بیتی


“May the New Year bring you joy, love, and peace. May it be a year of new beginnings and new opportunities.” – Unknown

“امیدوارم سال نو برای شما شادی، عشق و آرامش به ارمغان بیاورد. امیدوارم سال نو، سال شروع های جدید و فرصت های جدید باشد.” – ناشناس


“Forget the past, look forward to the future, and live in the present.” – Roy T. Bennett

“گذشته را فراموش کن، به آینده نگاه کن و در حال حاضر زندگی کن.” – روی تی. بنت


“The new year is a new beginning. A chance to start anew.” – Joyce Meyer

“سال نو یک شروع جدید است. فرصتی برای شروع دوباره.” – جویس مایر


“May the New Year bring you the courage to break your resolutions.” – Mokokoma Mokhonoana

“امیدوارم سال نو به شما شجاعت شکستن عهد و پیمان هایتان را بدهد.” – موکوکوما موخونوانا


“A New Year is unfolding – like a blossom with petals curled tightly concealing the beauty within.” – Vera Nazarian

“سال نو در حال آشکار شدن است – مانند یک شکوفه با گلبرگ های پیچیده که زیبایی درون را پنهان می کند.” – ورا نازاریان


“With the new day comes new strength and new thoughts.” – Eleanor Roosevelt

“با هر روز جدید، قدرت و افکار جدیدی به وجود می آید.” – النور روزولت


“The new year is a time to reflect on the past and to look forward to the future. It is a time to be grateful for all that we have and to set new goals for ourselves.” – Melody Beattie

“سال نو زمانی برای تأمل در گذشته و آینده است. این زمانی برای شکرگزاری از تمام آنچه داریم و تعیین اهداف جدید برای خودمان است.” – ملودی بیتی


. “The new year is a time for celebration and a time for hope. It is a time to come together with loved ones and to look forward to a brighter future.” – Unknown

“سال نو زمانی برای جشن و امید است. این زمانی برای جمع شدن با عزیزان و امید به آینده ای روشن تر است.” – ناشناس


عیدتون مبارک به انگلیسی:

 • “Nowruz Mubarak!” (نوروز مبارک!)
 • “Happy Persian New Year!” (سال نو فارسی مبارک!)
 • “Nowruz Pirouz!” (نوروز پیروز!)
 • “May the spring bring you joy and happiness.” (امیدوارم بهار برای شما شادی و خوشبختی به ارمغان بیاورد.)
 • “I hope you have a blessed Nowruz.” (امیدوارم نوروزی پربرکت داشته باشید.)
 • “Wishing you a happy and healthy New Year.” (برای شما سالی شاد و سالم آرزو می کنم.)

علاوه بر این، می توانید از جملات و عبارات زیر برای تبریک عید نوروز به انگلیسی استفاده کنید:

 • “Happy New Year 1403!” (سال نو 1403 مبارک!)
 • “May this year bring you good health, happiness, and success in all your endeavors.” (امیدوارم این سال برای شما سلامتی، شادی و موفقیت در تمام تلاش هایتان به ارمغان بیاورد.)
 • “May the light of Nowruz fill your heart with joy and hope.” (امیدوارم نور نوروز قلب شما را پر از شادی و امید کند.)
 • “Nowruz is a time for new beginnings and fresh starts. May this year be the best one yet for you and your loved ones.” (نوروز زمانی برای شروع های جدید و آغازهای تازه است. امیدوارم این سال بهترین سال برای شما و عزیزانتان باشد.)
 • “I hope you have a wonderful Nowruz filled with laughter, love, and good food. Happy New Year!” (امیدوارم نوروزی فوق العاده پر از خنده، عشق و غذای خوب داشته باشید. سال نو مبارک!)

امیدوارم سال خوبی داشته باشید به انگلیسی:

 • “I hope you have a wonderful year!”
 • “Wishing you a happy, healthy, and prosperous New Year!”
 • “May the New Year bring you joy, love, and peace.”
 • “May all your dreams come true in the New Year!”
 • “Here’s to a year of new beginnings and new opportunities!”

علاوه بر این، می توانید از عبارات زیر برای آرزوی سال خوب به انگلیسی استفاده کنید:

 • “Have a great year!”
 • “All the best for the New Year!”
 • “Happy New Year to you and yours!”
 • “Wishing you a happy and fulfilling New Year!”
 • “May the New Year be filled with blessings for you and your loved ones.”

متن در مورد عید نوروز به انگلیسی:

Nowruz (also spelled Norooz, Nowrouz, or Novruz) is the ancient Persian New Year, which marks the beginning of spring and the start of the new year in the Persian calendar. It is celebrated on the first day of spring, which usually falls on March 20th or 21st.

Nowruz is a time for celebration, family gatherings, and new beginnings. People clean their homes, buy new clothes, and prepare special foods to share with their loved ones. On the eve of Nowruz, families gather around a table set with seven symbolic items, each representing something important for the new year.

Some of the most popular Nowruz traditions include:

 • Haft Sin – the table setting with seven symbolic items
 • Sizdah Bedar – the picnic on the 13th day of Nowruz
 • Jumping over fire – a symbolic act of purification
 • Giving and receiving gifts – a way to show love and appreciation

Nowruz is a national holiday in Iran, Afghanistan, Tajikistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. It is also celebrated by Persian communities around the world.

Here are some additional facts about Nowruz:

 • Nowruz is one of the oldest holidays in the world, with a history dating back over 3,000 years.
 • It is a UNESCO-recognized Intangible Cultural Heritage of Humanity.
 • The word “Nowruz” means “new day” in Persian.
 • The seven symbolic items on the Haft Sin table represent health, wealth, love, beauty, fertility, good fortune, and prosperity.
 • The 13th day of Nowruz is considered to be an unlucky day, so people spend it outdoors to ward off bad luck.

Nowruz is a time of joy, hope, and renewal. It is a time to celebrate the arrival of spring and to look forward to the new year with optimism.

آموزشگاه زبان های خارجی رادتایم حضوری و آنلاین
آموزشگاه زبان های خارجی رادتایم حضوری و آنلاین

سوالات متداول تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی:

چگونه عید نوروز 1403 را به انگلیسی تبریک بگویم؟

“Nowruz Mubarak!” (نوروز مبارک!)
“Happy Persian New Year 1403!” (سال نو فارسی 1403 مبارک!)
“Nowruz Pirouz!” (نوروز پیروز!)
“May the spring bring you joy and happiness.” (امیدوارم بهار برای شما شادی و خوشبختی به ارمغان بیاورد.)
“I hope you have a blessed Nowruz.” (امیدوارم نوروزی پربرکت داشته باشید.)
“Wishing you a happy and healthy New Year.” (برای شما سالی شاد و سالم آرزو می کنم.)

چه جملات و عباراتی می توانم در تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی استفاده کنم؟

“Happy New Year to you and your family!” (سال نو مبارک شما و خانواده تان!)
“May the New Year bring you peace, love, and prosperity.” (امیدوارم سال نو برای شما صلح، عشق و رفاه به ارمغان بیاورد.)
“I hope you have a wonderful Nowruz filled with laughter, love, and good food.” (امیدوارم نوروزی فوق العاده پر از خنده، عشق و غذای خوب داشته باشید.)
“May the light of Nowruz fill your heart with joy and hope.” (امیدوارم نور نوروز قلب شما را پر از شادی و امید کند.)
“Nowruz is a time for new beginnings and fresh starts. May this year be the best one yet for you and your loved ones.” (نوروز زمانی برای شروع های جدید و آغازهای تازه است. امیدوارم این سال بهترین سال برای شما و عزیزانتان باشد.)

عیدتون مبارک به انگلیسی:

“Nowruz Mubarak!” (نوروز مبارک!)
“Happy Persian New Year!” (سال نو فارسی مبارک!)
“Nowruz Pirouz!” (نوروز پیروز!)
“May the spring bring you joy and happiness.” (امیدوارم بهار برای شما شادی و خوشبختی به ارمغان بیاورد.)
“I hope you have a blessed Nowruz.” (امیدوارم نوروزی پربرکت داشته باشید.)
“Wishing you a happy and healthy New Year.” (برای شما سالی شاد و سالم آرزو می کنم.)
علاوه بر این، می توانید از جملات و عبارات زیر برای تبریک عید نوروز به انگلیسی استفاده کنید:
“Happy New Year to you and your family!” (سال نو مبارک شما و خانواده تان!)
“May the New Year bring you peace, love, and prosperity.” (امیدوارم سال نو برای شما صلح، عشق و رفاه به ارمغان بیاورد.)
“I hope you have a wonderful Nowruz filled with laughter, love, and good food.” (امیدوارم نوروزی فوق العاده پر از خنده، عشق و غذای خوب داشته باشید.)
“May the light of Nowruz fill your heart with joy and hope.” (امیدوارم نور نوروز قلب شما را پر از شادی و امید کند.)
“Nowruz is a time for new beginnings and fresh starts. May this year be the best one yet for you and your loved ones.” (نوروز زمانی برای شروع های جدید و آغازهای تازه است. امیدوارم این سال بهترین سال برای شما و عزیزانتان باشد.)

5/5 - (5 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14585
اشتراک گذاری:

نظرات

3 نظر در مورد تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. عیدتون مبارک به انگلیسی:
  “Nowruz Mubarak!” (نوروز مبارک!)