علائم نگارشی در انگلیسی

علائم نگارشی در انگلیسی

265 بازدید
علائم نگارشی در انگلیسی

علائم نگارشی: ظرافت‌های زبان نوشتاری

درست است که علائم نگارشی نقشی کلیدی در وضوح و لحن متن ایفا می‌کنند، اما استفاده صحیح از آن‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. این چالش نه فقط برای فارسی‌زبانان، بلکه برای انگلیسی‌زبانان و زبان‌آموزان نیز وجود دارد.

اهمیت استفاده صحیح از علائم نگارشی:

 • وضوح: به خواننده کمک می‌کند تا منظور نویسنده را به درستی درک کند.
 • لحن: لحن و احساس متن را به خواننده منتقل می‌کند.
 • خوانایی: خواندن متن را برای خواننده آسان‌تر می‌کند.

نکاتی برای استفاده صحیح از علائم نگارشی:

 • یادگیری قواعد: قواعد مربوط به علائم نگارشی را یاد بگیرید و به آن‌ها پایبند باشید.
 • تمرین: به طور مرتب تمرین کنید تا استفاده از علائم نگارشی برایتان ملکه ذهن شود.
 • استفاده از منابع: از منابع معتبر آموزشی و ابزارهای آنلاین برای بررسی و اصلاح نگارش خود استفاده کنید.
 • مطالعه: متون مختلف به زبان انگلیسی را مطالعه کنید تا با نحوه استفاده صحیح از علائم نگارشی آشنا شوید.

14 علامت نگارشی در زبان انگلیسی:

1. نقطه (.): برای پایان دادن به جمله‌های کامل و غیر پرسشی استفاده می‌شود.

2. علامت سوال (?): برای نشان دادن پرسشی بودن جمله استفاده می‌شود.

3. علامت تعجب (!): برای نشان دادن تعجب، هیجان، یا تأکید استفاده می‌شود.

4. ویرگول (,): برای جدا کردن عناصر مختلف در یک جمله، مانند دو بند یا دو عبارت، استفاده می‌شود.

5. دو نقطه (:): برای معرفی یک لیست، نقل قول، یا توضیح استفاده می‌شود.

6. نقطه ویرگول (؛): برای جدا کردن دو بند مستقل که به هم مرتبط هستند استفاده می‌شود.

7. خط تیره (-): برای نشان دادن فاصله زمانی، مکث، یا تغییر ناگهانی در موضوع استفاده می‌شود.

8. خط فاصله (–): برای جدا کردن دو کلمه یا عبارت مرتبط استفاده می‌شود.

9. کروشه ([ ]): برای اضافه کردن اطلاعات تکمیلی یا توضیحی به جمله استفاده می‌شود.

10. پرانتز ( ): برای اضافه کردن اطلاعات غیرضروری یا توضیحی به جمله استفاده می‌شود.

11. آپستروف (‘): برای نشان دادن مالکیت یا حذف حروف از یک کلمه استفاده می‌شود.

12. علامت نقل قول (“ ”): برای نشان دادن نقل قول مستقیم استفاده می‌شود.

13. آکولاد ({ }): برای نشان دادن گروهی از کلمات یا عبارات مرتبط استفاده می‌شود.

14. علامت سه‌نقطه (…): برای نشان دادن مکث، تردید، یا ادامه مطلب استفاده می‌شود.

14 علامت نگارشی در زبان انگلیسی_
14 علامت نگارشی در زبان انگلیسی_

نقطه (Period) (.)

همانطور که گفتید، نقطه ساده‌ترین علامت نگارشی در زبان انگلیسی است و کاربردهای مختلفی دارد.

کاربردهای اصلی نقطه:

 • پایان جمله: نقطه در پایان جملات خبری، امری و تعجبی (غیر سوالی) استفاده می‌شود.
 • اعداد اعشاری: در زبان انگلیسی، از نقطه برای جدا کردن قسمت صحیح از قسمت اعشاری اعداد استفاده می‌شود.
 • مخفف‌ها: نقطه در برخی از مخفف‌ها، مانند U.S.A. (مخفف United States of America) استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از نقطه:

 • فاصله بعد از نقطه: همیشه باید یک فاصله بین نقطه و کلمه بعدی وجود داشته باشد.
 • استفاده از نقطه در ابتدای جمله: به طور کلی، از نقطه در ابتدای جمله استفاده نمی‌شود.
 • استفاده از نقطه در کلمات اختصاری: در مورد کلمات اختصاری، قوانین مختلفی وجود دارد. به طور کلی، در کلمات اختصاری که از حروف اول کلمات تشکیل شده‌اند، از نقطه استفاده می‌شود (مانند U.S.A.)، اما در کلمات اختصاری که از حروف اول و دوم کلمات تشکیل شده‌اند، از نقطه استفاده نمی‌شود (مانند FBI).

مثال‌هایی از کاربرد نقطه:

 • جمله خبری: The cat sat on the mat. (گربه روی تشک نشست.)
 • جمله امری: Close the door, please. (لطفاً در را ببند.)
 • جمله تعجبی: What a beautiful day! (چه روز قشنگی!)
 • عدد اعشاری: 3.14 (عدد پی)
 • مخفف: U.S.A. (ایالات متحده آمریکا)

علامت سوال (Question marks) (?)

همانطور که گفتید، علامت سوال برای نشان دادن پرسشی بودن جمله استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از علامت سوال:

 • جایگاه علامت سوال: علامت سوال باید در انتهای جمله سوالی قرار بگیرد، حتی اگر جمله با کلمات پرسشی مانند “چه کسی” یا “چه زمانی” شروع شده باشد.
 • استفاده از علامت سوال در نقل قول: اگر یک نقل قول سوالی باشد، باید در داخل نقل قول از علامت سوال استفاده شود.
 • استفاده از علامت سوال در پرانتز: اگر در داخل پرانتز سوالی وجود داشته باشد، باید از علامت سوال داخل پرانتز استفاده شود.

مثال‌هایی از کاربرد علامت سوال:

 • جمله سوالی: Where do you live? (کجا زندگی می‌کنی؟)
 • نقل قول سوالی: She asked, “What time is it?” (او پرسید، “ساعت چند است؟”)
 • سوال داخل پرانتز: Can you tell me the capital of France (Paris)? (می‌توانید پایتخت فرانسه (پاریس) را به من بگویید؟)

بیشتر بخوانید:

بهترین منابع برای آزمون تافل

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

بیماری ها به انگلیسی

ترجمه جواب آزمایش

تمام سطح های زبان انگلیسی به‌ترتیب استاندارد CEFR

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی


علامت تعجب (Exclamation point) (!)

همانطور که گفتید، علامت تعجب برای نشان دادن احساسات قوی مانند تعجب، هیجان، خشم، یا تأکید استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از علامت تعجب:

 • جایگاه علامت تعجب: علامت تعجب باید در انتهای جمله تعجبی قرار بگیرد، حتی اگر جمله با کلمات تعجبی مانند “چه” یا “چقدر” شروع شده باشد.
 • استفاده از علامت تعجب در نقل قول: اگر یک نقل قول تعجبی باشد، باید در داخل نقل قول از علامت تعجب استفاده شود.
 • استفاده از علامت تعجب در پرانتز: اگر در داخل پرانتز جمله تعجبی وجود داشته باشد، باید از علامت تعجب داخل پرانتز استفاده شود.

مثال‌هایی از کاربرد علامت تعجب:

 • جمله تعجبی: What a beautiful day! (چه روز قشنگی!)
 • نقل قول تعجبی: He shouted, “I won the lottery!” (او فریاد زد، “من برنده قرعه کشی شدم!”)
 • جمله تعجبی داخل پرانتز: This is the best movie I’ve ever seen (!)** (این بهترین فیلمی است که تا به حال دیده‌ام (!))

ویرگول (comma) (،)

همانطور که گفتید، ویرگول برای جدا کردن عناصر مختلف در یک جمله استفاده می‌شود.

کاربردهای اصلی ویرگول:

 • جدا کردن آیتم‌ها در لیست: برای جدا کردن دو یا چند آیتم در یک لیست، از ویرگول استفاده می‌شود.
 • جدا کردن عبارات: برای جدا کردن دو عبارت مستقل در یک جمله، از ویرگول استفاده می‌شود.
 • جدا کردن بندهای وابسته: برای جدا کردن بندهای وابسته از جمله اصلی، از ویرگول استفاده می‌شود.
 • جدا کردن اسم اشخاص: برای جدا کردن اسم اشخاص از جمله، از ویرگول استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از ویرگول:

 • ویرگول قبل از “and” یا “or”: به طور کلی، قبل از “and” یا “or” در لیست‌ها از ویرگول استفاده نمی‌شود.
 • ویرگول در نقل قول: در داخل نقل قول، از ویرگول فقط برای جدا کردن عبارات داخل نقل قول از جمله اصلی استفاده می‌شود.
 • ویرگول در اعداد: در زبان انگلیسی، برای جدا کردن قسمت‌های مختلف اعداد بزرگ از ویرگول استفاده می‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد ویرگول:

 • لیست: I bought apples, oranges, bananas, and grapes. (من سیب، پرتقال، موز و انگور خریدم.)
 • عبارات: I went to the store, but I didn’t buy anything. (من به فروشگاه رفتم، اما چیزی نخریدم.)
 • بندهای وابسته: When I saw her, I knew it was love. (وقتی او را دیدم، فهمیدم که عاشق شده‌ام.)
 • اسم اشخاص: John, Mary, and Peter went to the park. (جان، مریم و پیتر به پارک رفتند.)
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

علامت دو نقطه (Colon) (:)

همانطور که گفتید، علامت دو نقطه کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارد.

کاربردهای اصلی علامت دو نقطه:

 • معرفی لیست: برای معرفی لیست موارد، از علامت دو نقطه استفاده می‌شود.
 • معرفی نقل قول: برای معرفی نقل قول مستقیم، از علامت دو نقطه استفاده می‌شود.
 • معرفی مثال: برای معرفی مثال، از علامت دو نقطه استفاده می‌شود.
 • پیوند دادن دو بند مستقل: برای پیوند دادن دو بند مستقل که به هم مرتبط هستند، از علامت دو نقطه استفاده می‌شود.
 • تأکید: برای تأکید بر یک موضوع در جمله، از علامت دو نقطه استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از علامت دو نقطه:

 • فاصله بعد از دو نقطه: همیشه باید یک فاصله بین دو نقطه و کلمه بعدی وجود داشته باشد.
 • استفاده از دو نقطه در ابتدای جمله: به طور کلی، از دو نقطه در ابتدای جمله استفاده نمی‌شود.
 • استفاده از دو نقطه در مقابل ویرگول: به طور کلی، از دو نقطه به جای ویرگول استفاده نمی‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد علامت دو نقطه:

 • لیست: I bought the following groceries: milk, eggs, bread, and cheese. (من مواد غذایی زیر را خریدم: شیر، تخم مرغ، نان و پنیر.)
 • نقل قول: He said, “I will be back.” (او گفت، “من برمی‌گردم.”)
 • مثال: There are many types of clouds: cirrus, cumulus, and stratus. (انواع مختلفی از ابرها وجود دارد: سیروس، کومولوس و استراتوس.)
 • پیوند دو بند: The sun was setting: it was time to go home. (خورشید در حال غروب بود: وقت رفتن به خانه بود.)
 • تأکید: I have only one goal: to succeed. (من فقط یک هدف دارم: موفقیت.)

نقطه ویرگول (semicolon) (;)

همانطور که گفتید، نقطه ویرگول برای جدا کردن دو بند مستقل که به هم مرتبط هستند استفاده می‌شود.

کاربردهای اصلی نقطه ویرگول:

 • جدا کردن دو بند مستقل مرتبط: برای جدا کردن دو بند مستقل که به هم مرتبط هستند، از نقطه ویرگول استفاده می‌شود.
 • جدا کردن آیتم‌ها در لیست: اگر آیتم‌های لیست خود شامل ویرگول باشند، برای جدا کردن آنها از نقطه ویرگول استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از نقطه ویرگول:

 • فاصله بعد از نقطه ویرگول: همیشه باید یک فاصله بین نقطه ویرگول و کلمه بعدی وجود داشته باشد.
 • استفاده از نقطه ویرگول به جای ویرگول: به طور کلی، از نقطه ویرگول به جای ویرگول استفاده نمی‌شود.
 • استفاده از نقطه ویرگول به جای دو نقطه: به طور کلی، از نقطه ویرگول به جای دو نقطه استفاده نمی‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد نقطه ویرگول:

 • جدا کردن دو بند: I went to the store; I bought some milk, eggs, and bread. (من به فروشگاه رفتم؛ شیر، تخم مرغ و نان خریدم.)
 • لیست با ویرگول: I need to buy the following items: a new computer, a printer, and a scanner; I also need to buy some software. (من باید موارد زیر را بخرم: یک کامپیوتر جدید، یک چاپگر و یک اسکنر؛ همچنین باید مقداری نرم افزار بخرم.)

خط تیره (hyphen) (-)

همانطور که گفتید، خط تیره کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارد.

کاربردهای اصلی خط تیره:

 • محدوده: برای نشان دادن محدوده‌ای بین دو عدد، تاریخ، یا زمان استفاده می‌شود.
 • ترکیبات: برای پیوند دادن دو کلمه برای تشکیل یک صفت مرکب استفاده می‌شود.
 • پیشوندها: برای پیوند دادن پیشوندها به برخی کلمات استفاده می‌شود.
 • قطع کلمات: برای جدا کردن کلماتی که در انتهای سطر جا نمی‌شوند استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از خط تیره:

 • فاصله قبل و بعد از خط تیره: به طور کلی، نیازی به گذاشتن فاصله قبل و بعد از خط تیره نیست.
 • استفاده از خط تیره به جای ویرگول: به طور کلی، از خط تیره به جای ویرگول استفاده نمی‌شود.
 • استفاده از خط تیره به جای دو نقطه: به طور کلی، از خط تیره به جای دو نقطه استفاده نمی‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد خط تیره:

 • محدوده: The game will be played from 7:00-9:00 PM. (بازی از ساعت 7 تا 9 شب برگزار می‌شود.)
 • ترکیبات: He wore a black-and-white shirt. (او یک پیراهن سیاه و سفید پوشیده بود.)
 • پیشوندها: She is a well-known actress. (او یک بازیگر مشهور است.)
 • قطع کلمات: The word “hyphen” can be hyphenated at the end of a line. (کلمه “hyphen” می‌تواند در انتهای سطر جدا شود.)
کلاس حضوری آموزش زبان
کلاس حضوری آموزش زبان

خط فاصله (dash) (-)

درست است که خط فاصله (-) و خط تیره (-) شبیه به هم هستند، اما کاربردهای متفاوتی دارند.

کاربردهای خط فاصله:

 • کلمات مرکب: برای جدا کردن قسمت‌های مختلف کلمات مرکب استفاده می‌شود.
 • اعداد: برای جدا کردن قسمت‌های مختلف اعداد مرکب استفاده می‌شود.
 • پیشوندها: برای جدا کردن پیشوندها از کلمه اصلی استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از خط فاصله:

 • فاصله قبل و بعد از خط فاصله: به طور کلی، نیازی به گذاشتن فاصله قبل و بعد از خط فاصله نیست.
 • استفاده از خط فاصله به جای ویرگول: به طور کلی، از خط فاصله به جای ویرگول استفاده نمی‌شود.
 • استفاده از خط فاصله به جای دو نقطه: به طور کلی، از خط فاصله به جای دو نقطه استفاده نمی‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد خط فاصله:

 • کلمات مرکب: a step-by-step guide (راهنمای گام به گام)
 • اعداد: a twenty-five-year-old man (یک مرد ۲۵ ساله)
 • پیشوندها: an ex-boyfriend (یک دوست پسر سابق)

تفاوت خط فاصله و خط تیره:

 • طول: خط فاصله کوتاه‌تر از خط تیره است.
 • کاربرد: خط فاصله برای جدا کردن قسمت‌های مختلف کلمات مرکب استفاده می‌شود، در حالی که خط تیره کاربردهای مختلفی دارد.

کروشه (bracket) ([ ])

همانطور که گفتید، کروشه کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارد.

کاربردهای اصلی کروشه:

 • توضیح اضافی: برای ارائه توضیحات اضافی در مورد یک کلمه، عبارت، یا جمله استفاده می‌شود.
 • جایگزینی: برای جایگزینی کلمه‌ای در نقل قول استفاده می‌شود.
 • اضافه کردن اطلاعات: برای اضافه کردن اطلاعاتی مانند تاریخ، محل، یا نام اشخاص به متن استفاده می‌شود.
 • تشریح اصطلاحات: برای تشریح اصطلاحات تخصصی یا فنی استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از کروشه:

 • استفاده از جفت کروشه: همیشه باید از دو کروشه (یک کروشه باز و یک کروشه بسته) استفاده کنید.
 • فاصله: به طور کلی، نیازی به گذاشتن فاصله بین کروشه و کلمه یا عبارتی که داخل آن قرار دارد نیست.
 • استفاده از کروشه به جای پرانتز: به طور کلی، از کروشه به جای پرانتز استفاده نمی‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد کروشه:

 • توضیح اضافی: The President [Joe Biden] gave a speech yesterday. (رئیس جمهور [جو بایدن] دیروز سخنرانی کرد.)
 • جایگزینی: He said that “the [American] dream is still alive.” (او گفت که “رویای [آمریکایی] هنوز زنده است.”)
 • اضافه کردن اطلاعات: The battle took place in 1863 [at Gettysburg]. (نبرد در سال 1863 [در گتیسبورگ] رخ داد.)
 • تشریح اصطلاحات: The term “GDP” [Gross Domestic Product] refers to the total value of goods and services produced in a country. (اصطلاح “GDP” [تولید ناخالص داخلی] به ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور اشاره دارد.)
انواع حرف اضافه
انواع حرف اضافه

آکولاد (brace) ({ })

درست است که آکولاد کاربردهای محدودی در زبان انگلیسی دارد و بیشتر در متون ریاضی و فنی استفاده می‌شود.

کاربردهای اصلی آکولاد:

 • مجموعه‌ها: برای نشان دادن مجموعه‌ها در ریاضیات استفاده می‌شود.
 • فرمول‌ها: برای گروه بندی بخش‌های مختلف یک فرمول ریاضی استفاده می‌شود.
 • برنامه نویسی: در زبان‌های برنامه نویسی برای علامت گذاری بلوک‌های کد استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از آکولاد:

 • استفاده از جفت آکولاد: همیشه باید از دو آکولاد (یک آکولاد باز و یک آکولاد بسته) استفاده کنید.
 • فاصله: به طور کلی، نیازی به گذاشتن فاصله بین آکولاد و کلمه یا عبارتی که داخل آن قرار دارد نیست.
 • استفاده از آکولاد به جای پرانتز: به طور کلی، از آکولاد به جای پرانتز استفاده نمی‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد آکولاد:

 • مجموعه‌ها: {1, 2, 3, 4} (مجموعه اعداد 1، 2، 3 و 4)
 • فرمول‌ها: a^2 + b^2 = {c^2} (فرمول فیثاغورس)
 • برنامه نویسی: if (condition) { // code } else { // code } (یک مثال ساده از استفاده از آکولاد در زبان برنامه نویسی C)

پرانتز (parenthesis) ( )

همانطور که گفتید، پرانتز کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارد.

کاربردهای اصلی پرانتز:

 • اطلاعات اضافی: برای ارائه اطلاعات اضافی در مورد یک کلمه، عبارت، یا جمله استفاده می‌شود.
 • توضیح: برای توضیح یا تشریح یک کلمه یا عبارت استفاده می‌شود.
 • جایگزینی: برای جایگزینی کلمه‌ای در نقل قول استفاده می‌شود.
 • تشریح اصطلاحات: برای تشریح اصطلاحات تخصصی یا فنی استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از پرانتز:

 • استفاده از جفت پرانتز: همیشه باید از دو پرانتز (یک پرانتز باز و یک پرانتز بسته) استفاده کنید.
 • فاصله: به طور کلی، نیازی به گذاشتن فاصله بین پرانتز و کلمه یا عبارتی که داخل آن قرار دارد نیست.
 • استفاده از پرانتز به جای ویرگول: به طور کلی، می‌توان از پرانتز به جای ویرگول استفاده کرد.

مثال‌هایی از کاربرد پرانتز:

 • اطلاعات اضافی: The President (Joe Biden) gave a speech yesterday. (رئیس جمهور (جو بایدن) دیروز سخنرانی کرد.)
 • توضیح: He said that “the (American) dream is still alive.” (او گفت که “رویای (آمریکایی) هنوز زنده است.”)
 • جایگزینی: The book (which was very long) was very interesting. (کتاب (که خیلی طولانی بود) خیلی جالب بود.)
 • تشریح اصطلاحات: The term “GDP” (Gross Domestic Product) refers to the total value of goods and services produced in a country. (اصطلاح “GDP” (تولید ناخالص داخلی) به ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور اشاره دارد.)
فعل در زبان انگلیسی
فعل در زبان انگلیسی

آپستروف (Apostrophe) (‘)

درست است که آپستروف کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارد.

کاربردهای اصلی آپستروف:

 • حذف: برای نشان دادن حذف حرف یا حروفی از یک کلمه استفاده می‌شود.
 • مالکیت: برای نشان دادن مالکیت یا تعلق یک چیز به شخص یا چیز دیگر استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از آپستروف:

 • قرارگیری: آپستروف باید قبل از حرف یا حروفی که حذف شده‌اند قرار گیرد.
 • فاصله: به طور کلی، نیازی به گذاشتن فاصله بین آپستروف و کلمه قبل و بعد از آن نیست.
 • استفاده از آپستروف به جای علامت‌های دیگر: به طور کلی، از آپستروف به جای علامت‌های دیگر مانند ویرگول یا پرانتز استفاده نمی‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد آپستروف:

 • حذف: I can’t (I cannot) go to the party tonight. (من نمی‌توانم امشب به مهمانی بروم.)
 • مالکیت: The dog’s (the dog is) tail was wagging. (دم سگ تکان می‌خورد.)

علامت نقل قول (Quotation mark) (“)

درست است که علامت نقل قول کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارد.

کاربردهای اصلی علامت نقل قول:

 • نقل قول مستقیم: برای نشان دادن نقل قول مستقیم از شخص دیگر استفاده می‌شود.
 • گفتگو: برای نشان دادن گفتگوی بین دو یا چند نفر استفاده می‌شود.
 • تأکید: برای تأکید بر روی یک کلمه یا عبارت خاص استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از علامت نقل قول:

 • استفاده از جفت علامت نقل قول: همیشه باید از دو علامت نقل قول (یک علامت نقل قول باز و یک علامت نقل قول بسته) استفاده کنید.
 • قرارگیری: علامت نقل قول باید قبل از اولین کلمه نقل قول و بعد از آخرین کلمه نقل قول قرار گیرد.
 • فاصله: به طور کلی، نیازی به گذاشتن فاصله بین علامت نقل قول و کلمه قبل و بعد از آن نیست.

مثال‌هایی از کاربرد علامت نقل قول:

 • نقل قول مستقیم: Mark said, “I don’t like this.” (مارک گفت: “من این را دوست ندارم.”)
 • گفتگو: Anna said, “I prefer not to think about that,” and Mark replied, “I understand.” (آنا گفت: “ترجیح می‌دهم به این موضوع فکر نکنم.” و مارک پاسخ داد: “می‌فهمم.”)
 • تأکید: The speaker said that the situation was “critical.” (سخنران گفت که وضعیت ” بحرانی ” است.)

سه نقطه (Ellipses) (…)

درست است که علامت سه نقطه کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارد.

کاربردهای اصلی علامت سه نقطه:

 • حذف: برای نشان دادن حذف کلمات یا عبارات غیرضروری از یک جمله استفاده می‌شود.
 • تعلیق: برای ایجاد حس تعلیق یا Spannung در خواننده استفاده می‌شود.
 • نقل قول: برای نشان دادن حذف کلمات یا عبارات غیرضروری از یک نقل قول استفاده می‌شود.

نکات مهم در مورد استفاده از علامت سه نقطه:

 • تعداد: همیشه از سه نقطه (نه بیشتر و نه کمتر) استفاده کنید.
 • فاصله: به طور کلی، نیازی به گذاشتن فاصله بین علامت سه نقطه و کلمه قبل و بعد از آن نیست.
 • استفاده از علامت‌های دیگر: به طور کلی، از علامت سه نقطه به جای علامت‌های دیگر مانند ویرگول یا پرانتز استفاده نمی‌شود.

مثال‌هایی از کاربرد علامت سه نقطه:

 • حذف: She went to the store to buy milk, eggs, bread, … (او به فروشگاه رفت تا شیر، تخم مرغ، نان، … بخرد.)
 • تعلیق: او در را باز کرد و … (او در را باز کرد و ناگهان مردی را دید که روبروی او ایستاده بود.)
 • نقل قول: مارتین لوتر کینگ گفت: “من رویایی دارم …” (مارتین لوتر کینگ گفت: “من رویایی دارم که در آن فرزندانم روزی در ملتی زندگی خواهند کرد که در آن رنگ پوستشان ملاک قضاوت نخواهد بود.”)
فیلم انگلیسی فوق العاده برای تقویت زبان
فیلم انگلیسی فوق العاده برای تقویت زبان

علائم نگارشی در انگلیسی

علامت نگارشینام انگلیسینام فارسی
.Periodنقطه
؟Question marksعلامت سوال
!Exclamation pointعلامت تعجب
،commaویرگول
:Colonعلامت دو نقطه
;semicolonنقطه ویرگول
hyphenخط تیره
dashخط فاصله
[ ]bracketکروشه
{ }braceآکولاد
( )Paranthesپرانتز
Apostropheآپستروف
Quotation markعلامت نقل قول
ellipsesسه نقطه

سوالات متداول علائم نگارشی در انگلیسی

چه علامت‌های نگارشی در زبان انگلیسی وجود دارد؟

نقطه (.)
علامت سوال (?)
علامت تعجب (!)
ویرگول (,)
نقطه ویرگول (;)
دو نقطه (:)
خط تیره (-)
علامت نقل قول (“ ” یا ” »)
پرانتز ( )
کروشه [ ]
آکولاد { }
سه نقطه (…)

کاربرد هر کدام از این علامت‌ها چیست؟

نقطه: برای پایان دادن به یک جمله استفاده می‌شود.
علامت سوال: برای نشان دادن سوال استفاده می‌شود.
علامت تعجب: برای نشان دادن تعجب، هیجان، یا تأکید استفاده می‌شود.
ویرگول: برای جدا کردن جملات، عبارات، یا کلمات در یک جمله استفاده می‌شود.
نقطه ویرگول: برای جدا کردن دو جمله مرتبط با هم استفاده می‌شود.
دو نقطه: برای معرفی یک لیست، توضیح، یا مثال استفاده می‌شود.
خط تیره: برای نشان دادن فاصله زمانی، مکث، یا تغییر ناگهانی در گفتار استفاده می‌شود.
علامت نقل قول: برای نشان دادن نقل قول مستقیم یا گفتگو استفاده می‌شود.
پرانتز: برای ارائه اطلاعات اضافی یا توضیحات غیرضروری استفاده می‌شود.
کروشه: برای ارائه توضیحات اضافی یا تشریح اصطلاحات استفاده می‌شود.
آکولاد: برای نشان دادن مجموعه‌ها یا فرمول‌های ریاضی استفاده می‌شود.
سه نقطه: برای نشان دادن حذف کلمات یا عبارات غیرضروری از یک جمله استفاده می‌شود.

چه نکاتی برای استفاده صحیح از علائم نگارشی وجود دارد؟

قواعد را یاد بگیرید: قواعد مربوط به علائم نگارشی را یاد بگیرید و به آن‌ها پایبند باشید.
تمرین کنید: به طور مرتب تمرین کنید تا استفاده از علائم نگارشی برایتان ملکه ذهن شود.
مطالعه کنید: متون مختلف به زبان انگلیسی را مطالعه کنید تا با نحوه استفاده صحیح از علائم نگارشی آشنا شوید.
از دیگران کمک بگیرید: اگر در مورد نحوه استفاده از علائم نگارشی سوالی دارید، از دیگران کمک بگیرید.

اشتباهات رایج در استفاده از علائم نگارشی در زبان انگلیسی کدامند؟

استفاده نادرست از ویرگول: یکی از رایج‌ترین اشتباهات، استفاده نادرست از ویرگول است.
استفاده نادرست از علامت نقل قول: استفاده نادرست از علامت نقل قول برای نشان دادن گفتگو یا نقل قول مستقیم اشتباه رایج دیگری است.
استفاده نادرست از پرانتز و کروشه: استفاده نادرست از پرانتز و کروشه برای ارائه اطلاعات اضافی یا توضیحات اشتباه رایج دیگری است.
عدم استفاده از علامت‌های نگارشی: عدم استفاده از علامت‌های نگارشی در جملات می‌تواند باعث ابهام و عدم وضوح شود.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14791
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد علائم نگارشی در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: