انواع طعم‌ها به زبان انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

انواع طعم‌ها به زبان انگلیسی

1087 بازدید
انواع طعم_ها به زبان انگلیسی

انواع طعم‌ها به زبان انگلیسی

طعم یک بخش جزئی و اساسی از زندگی روزمره ماست. این تأثیرگذاری روی نحوه لذت بردن ما از غذا، نوشیدنی‌ها و حتی از مواردی که قابل مصرف نیستند را دارد.

دنیای طعم‌ها متنوع، پیچیده و جذاب است و شامل مجموعه‌ای گسترده از تجربه‌های مزه‌ای می‌شود.

لغات انگلیسی برای بیان طعم غذا در انگلیسی

Sweetشیرین – طعم لذت بخش شکر
Dryخشک
Moistتر
Blandبی‌مزه
Spicyتند – طعم قوی از ادویه
Savouryغذای نمکی و فلفلی
Richغذای سنگین – غذایی که حاوی مقدار زیادی کره، خامه یا تخم مرغ است.
Saltyشور
Tastyخوشمزه
Sugaryشیرین
Greasyچرب
Scrumptious / deliciousخوش طعم – خوشمزه
Sourترش
Crunchyترد
healthyسالم
tastyخوش طعم
juicyآبدار
well-cookedخوب پخته‌شده
too dryبسیار خشک
burntسوخته
Ripeرسیده
creamyخامه‌ای
Rawنرسیده
chewyجوییدنی
tenderبافت نرم
soggyله و خیس
freshتازه
coldسرد
sugar-coatedدارای روکش شکر
Smokyدودی
Gooeyغذای آبکی

انواع طعم‌ها به زبان انگلیسی

 1. Sweetness (شیرینی)

Sweetness is a universally beloved taste sensation. It is associated with the presence of sugars, such as sucrose and fructose, in food and beverages. When we consume sweet foods, taste receptors on our tongue detect the sugars and send signals to the brain, eliciting a pleasurable sensation. This taste is often linked to energy and acts as a reward mechanism.

شیرینی یک تجربه مزه‌ای است که در سراسر جهان دوست‌داشتنی است. این مزه با حضور قندی‌ها مانند ساکروز و فروکتوز در غذا و نوشیدنی‌ها مرتبط است. هنگام مصرف غذاهای شیرین، گیرنده‌های مزه‌ای روی زبان ما قند را شناسایی کرده و سیگنال‌ها را به مغز ارسال می‌کنند، تجربه‌ای لذت‌بخش را ایجاد می‌کنند. این مزه اغلب با انرژی مرتبط است و به عنوان یک مکانیسم پاداش عمل می‌کند.

 1. Sourness (ترشی)

Sourness is the taste sensation that results from the presence of acids in a substance. It is typically associated with fruits like lemons, limes, and certain dairy products like yogurt. Sour taste receptors detect hydrogen ions produced by acidic substances, triggering a tart or tangy sensation.

ترشی تجربه مزه‌ای است که ناشی از حضور اسیدها در یک ماده می‌شود. معمولاً با میوه‌هایی مانند لیمو و نیمو و برخی محصولات لبنی مانند ماست ارتباط دارد. گیرنده‌های مزه‌ای ترشی، یون‌های هیدروژن تولید شده توسط مواد اسیدی را شناسایی می‌کنند و تجربه‌ای ترش یا تند و تیز را ایجاد می‌کنند.

 1. Bitterness (تلخی)

Bitterness is a taste that has evolved as a warning mechanism. Many toxic compounds are bitter, and our ability to detect bitterness helps us avoid potentially harmful substances. Bitter taste receptors are sensitive to a wide range of compounds, from caffeine to quinine, and are located throughout the tongue. However, some people are more sensitive to bitterness than others.

تلخی یک مزه‌ای است که به عنوان یک مکانیسم هشداری تکامل یافته است. بسیاری از ترکیبات سمی تلخ هستند و توانایی ما در شناسایی تلخی به ما کمک می‌کند تا از مواد ممکن است سمی باشند، پرهیز کنیم. گیرنده‌های مزه‌ای تلخی حساس به ترکیبات گسترده‌ای از کافئین تا کوئینین هستند و در سراسر زبان قرار دارند. با این حال، برخی از افراد به تلخی حساس‌تر هستند.

Seafood (غذای دریایی)
Seafood (غذای دریایی)
 1. Saltiness (شوری)

Saltiness is the taste sensation associated with sodium ions. It plays a crucial role in maintaining electrolyte balance in the body. Salt receptors on the tongue detect the presence of sodium, and this sensation can range from mild to intense, depending on the concentration of salt in the food.

شوری تجربه مزه‌ای است که با یون‌های سدیم ارتباط دارد. این نقش مهمی در حفظ تعادل الکترولیتی در بدن ایفا می‌کند. گیرنده‌های شوری روی زبان حضور سدیم را شناسایی می‌کنند و این تجربه می‌تواند از خفیف تا شدید، به وابستگی به غلظت نمک در غذا، متغیر باشد.

 1. Umami (امامی)

Umami, often described as a savory or meaty taste, was only officially recognized as the fifth basic taste in the early 20th century. It is associated with the amino acid glutamate, found in foods like tomatoes, Parmesan cheese, and soy sauce. Umami taste receptors respond to the presence of glutamate and trigger a rich, savory sensation.

امامی، که اغلب به عنوان یک مزه خوشمزه یا گوشتی توصیف می‌شود، تنها در اوایل قرن بیستم به عنوان پنجمین مزه اصلی به طور رسمی شناخته شد. این مزه با اسید آمینه گلوتامات که در موادی مانند گوجه فرنگی، پارمزان چیز و سس سویا یافت می‌شود، ارتباط دارد. گیرنده‌های مزه‌ای امامی به حضور گلوتامات پاسخ می‌دهند و یک تجربه مزه‌ای خوشمزه و خوشمزه را ایجاد می‌کنند.

 1. Pungency (تندی)

Pungency is a sharp, spicy, or hot sensation that is typically associated with foods like chili peppers and horseradish. The active compounds responsible for pungency are capsaicin in chili peppers and allyl isothiocyanate in horseradish. These compounds bind to receptors on the tongue and create a burning sensation.

تندی تجربه مزه‌ای تیز، تند و گرم است که معمولاً با موادی مانند فلفل چیلی و خردل آلی ایزوتیوسیانات مرتبط است. ترکیبات فعال مسئول تندی کپسایسین در فلفل چیلی و آلی ایزوتیوسیانات در خردل هستند. این ترکیبات به گیرنده‌های زبان می‌پیوندند و تجربه‌ای سوزاننده ایجاد می‌کنند.

 1. Astringency (تنگی)

Astringency is a mouth-puckering sensation that occurs when tannins in foods and beverages, such as red wine, tea, and unripe fruits, bind to proteins in saliva. This taste is often described as dry or rough and can leave a sensation of constriction in the mouth.


بیشتر بخوانید :

آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

بهترین کلاس آیلتس در غرب تهران

آموزش آنلاین زبان انگلیسی ، کلاس آنلاین زبان انگلیسی

بهترین مجموعه آیلتس

تنگی یک تجربه مزه‌ای است که هنگامی رخ می‌دهد که تانین‌ها در مواد غذایی و نوشیدنی‌ها مانند شراب قرمز، چای و میوه‌های نرسیده به پروتئین‌های ترشیق انسان در زبان می‌پیوندند. این مزه اغلب به عنوان خشک یا خشن توصیف می‌شود و ممکن است تجربه‌ای از تنگی در دهان بگذارد.

 1. Coolness (خنکی)

Coolness is a refreshing and cooling sensation associated with menthol and similar compounds. It is found in products like mint gum, peppermint, and some topical ointments. Coolness is not a primary taste but rather a trigeminal sensation, as it activates the nerve receptors responsible for sensing temperature.

خنکی تجربه‌ای تازه‌کننده و خنک‌کننده است که با منتول و ترکیبات مشابه ارتباط دارد. این مزه در محصولاتی مانند علف‌چای نعنا، نعناع و برخی از آماده‌سازی‌های موضعی یافت می‌شود. خنکی یک مزه اصلی نیست بلکه تجربه‌ای از نظریه سه‌گانه است، زیرا از گیرنده‌های عصبی که مسئول احساس دما هستند، فعال می‌شود.

 1. Fattiness (چربی)

While not traditionally recognized as a primary taste, researchers have proposed that we may have taste receptors for fat. The sensation of fattiness in foods like butter and fried items may be due to the detection of fatty acids or related compounds.

اگرچه به طور سنتی به عنوان یک مزه اصلی شناخته نشده است، محققان پیشنهاد داده‌اند که ممکن است ما گیرنده‌های مزه برای چربی داشته باشیم. تجربه‌ای از چربی در مواد غذایی مانند کره و موارد سرخ کرده ممکن است به دلیل شناسایی اسیدهای چرب یا ترکیبات مشابه باشد.

انواع خوراکی_ ها در زبان انگلیسی
انواع خوراکی_ ها در زبان انگلیسی

مثال بیان طعم غذا در انگلیسی

.My cousin used to eat lemons for breakfast. I don’t know how, they’re so bitter

پسر عمویم صبحانه لیمو می‌خورد. نمی‌دونم چطور، اون‌ها خیلی تلخ هستند.

.I don’t like dry food. I always use a lot of sauce

من غذای خشک دوست ندارم من همیشه از سس زیاد استفاده می‌کنم.

.I love chocolate cake, but that one was so rich I could barely finish it

من عاشق کیک شکلاتی هستم، اما آن یکی آنقدر سنگین بود که به سختی توانستم آن را تمام کنم.

.This soup is way too tasty

این سوپ خیلی خوشمزه است.

.I love pizza, but sometimes it’s a bit too greasy

من عاشق پیتزا هستم، اما گاهی اوقات کمی چرب است.

.I think this milk is sour

فکر می‌کنم این شیر ترش باشه.

.I love sweet food, like chocolate, cookies and cakes

من عاشق خوراکی‌های شیرین مانند شکلات، کلوچه و کیک هستم.


جملات کاربردی برای بیان طعم غذا در انگلیس

 1. The soup is so savory; it’s bursting with umami goodness. این سوپ خیلی خوشمزه است؛ از امامی درخشانی پر است.
 2. This chocolate cake is incredibly rich and sweet, a real indulgence. این کیک شکلات فوق‌العاده خوشمزه و شیرین است، یک لوکس واقعی.
 3. The lemonade has the perfect balance of sweetness and tartness. لیموناد دقیقاً ترکیب شیرینی و ترشی را دارد.
 4. The chili sauce has a fiery kick to it, giving the dish a spicy edge. سس فلفلی دارای طعم تند و تندی است که به غذا حس تندی می‌دهد.
 5. These pickles are so tangy; they add a refreshing zing to the sandwich. این ترشی‌ها خیلی ترش هستند؛ به ساندویچ حس تازگی اضافه می‌کنند.
 6. The coffee is bold and bitter, just the way I like it. قهوه جسورانه و تلخ است، دقیقاً به سلیقه من است.
 7. The steak is perfectly seasoned and has a mouthwatering smokiness. استیک به‌طور کامل اندازه‌گیری شده و دودی خوشمزه دارد.
 8. The ice cream is so creamy and smooth, it melts in your mouth. بستنی خیلی خامه‌ای و نرم است، در دهان شما ذوب می‌شود.
 9. The salad dressing has a subtle hint of garlic, giving it a mild pungency. سس سالاد حاوی عطر سبزی تازه دارد که به آن تندی ملایمی می‌دهد.

Tastes great: طعمش عالیه

.I’m so glad I ordered this pizza—it tastes great

من خیلی خوشحالم که این پیتزا را سفارش دادم – طعم آن عالی است.


Really good: واقعا خوبه

.Have you tried the chocolate cake? It’s really good

کیک شکلاتی رو امتحان کردی؟ واقعا خوبه.


Wow, [this food] is amazing: وای، [این غذا] فوق‌العاده است.

.Wow, this pasta salad is amazing

وای، این سالاد پاستا فوق‌العاده است.


Yummy: خوشمزه‌اس

.This cheesecake is really yummy. I’m going for another slice

این چیزکیک واقعا خوشمزه است. میرم سراغ یه برش دیگه.

کامل ترین لیست اسم غذاها و دسرها به انگلیسی
کامل ترین لیست اسم غذاها و دسرها به انگلیسی

Flavorful: خوش طعم

.I love how flavorful this soup is with all the fresh vegetables in it

من عاشق طعم عالی این سوپ با همه سبزیجات تازه‌اش هستم.


Vegetarian: گیاه‌خواری

.I’ve been a vegetarian for a year and I don’t even miss eating meat at all

من یک سال است که گیاه‌خوار هستم و اصلا دلم برای خوردن گوشت تنگ نمی‌شود.


Trying to lose weight: تلاش برای کاهش وزن

.I usually just have a salad for lunch because I’m trying to lose weight

من معمولا برای ناهار فقط سالاد می‌خورم زیرا سعی دارم وزن کم کنم.


Low-carb diet: رژیم کم کربوهیدرات

.That strawberry muffin looks tempting, but I’m on a low-carb diet

آن مافین توت‌فرنگی وسوسه انگیز به نظر می‌رسد، اما من در رژیم غذایی کم کربوهیدرات هستم.


A balanced diet: رژیم غذایی متعادل

.To stay healthy, I go to the gym, cycle to work and eat a balanced diet

برای اینکه سالم بمانم، به باشگاه می‌روم، با دوچرخه به محل کار می‌روم و یک رژیم غذایی متعادل دارم.


Mouth-watering: بی‌نهایت خوشمزه

این صفت عالی برای توصیف چیزی به کار می‌رود که بسیار خوشمزه و خوش طعم است.

.His mom makes such mouth-watering cakes that I just can’t wait to go over to his house

مادر او چنان کیک‌های خوشمزه‌ای درست می‌کند که من نمی‌توانم برای رفتن به خانه‌اش صبر کنم.

.This food is too […] for me/for my taste

این غذا برای ذائقه من بیش از حد … است.

…It could use a little more/less

می‌تواند کمی بیشتر/کمتر استفاده کند.

.This chicken is too spicy. It could use a little less chili sauce

این مرغ خیلی تند است. می‌تواند کمی کمتر از سس فلفل استفاده کند.

.This tastes different. I think I prefer [something else]

این طعم متفاوتی دارد. فکر می کنم [چیزی دیگر] را ترجیح می‌دهم.

.This tiramisu tastes different. I think I prefer the chocolate cake

طعم این تیرامیسو متفاوت است. فکر کنم کیک شکلاتی رو ترجیح میدم.

انواع نان به زبان انگلیسی
انواع نان به زبان انگلیسی

طعم شیرین به انگلیسی

طعم شیرین به انگلیسی sweet گفته می شود. این طعم اغلب به عنوان “طعم لذت بخش” توصیف می شود و در غذاهایی مانند میوه ها، شیرینی ها و شکلات یافت می شود.

در اینجا برخی از کلمات و عبارات انگلیسی برای توصیف طعم شیرین آورده شده است:

 • sweet (شیرین)
 • sugary (شکری)
 • honeyed (عسلی)
 • caramel (کاراملی)
 • fruity (میوه ای)
 • desserty (دسر)
 • candy (آب نبات)
 • chocolate (شکلات)
 • honey (عسل)

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از این کلمات و عبارات آورده شده است:

 • This cake is very sweet. (این کیک خیلی شیرین است.)
 • I love sugary drinks. (من نوشیدنی های شیرین را دوست دارم.)
 • This fruit salad is very fruity. (این سالاد میوه ای خیلی میوه ای است.)
 • I want some chocolate candy. (من کمی آب نبات شکلاتی می خواهم.)

مزه شور به انگلیسی

طعم شور به انگلیسی salty گفته می شود. این طعم اغلب به عنوان “طعم شوری” توصیف می شود و در غذاهایی مانند نمک، ماهی و آجیل یافت می شود.

در اینجا برخی از کلمات و عبارات انگلیسی برای توصیف طعم شور آورده شده است:

 • salty (شور)
 • briney (شور)
 • salinated (شور شده)
 • pickled (شور شده)
 • seafood (غذاهای دریایی)
 • chips (چیپس)
 • crackers (کراکر)
 • cheese (پنیر)
 • olives (زیتون)

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از این کلمات و عبارات آورده شده است:

 • This soup is very salty. (این سوپ خیلی شور است.)
 • I love salty snacks. (من میان وعده های شور را دوست دارم.)
 • This seafood is very briney. (این غذای دریایی خیلی شور است.)
 • I want some salty chips. (من کمی چیپس شور می خواهم.)

مزه ی تند به انگلیسی

طعم تند به انگلیسی spicy گفته می شود. این طعم اغلب به عنوان “طعم گرم و سوزان” توصیف می شود و در غذاهایی مانند فلفل، ادویه جات و خردل یافت می شود.

در اینجا برخی از کلمات و عبارات انگلیسی برای توصیف طعم تند آورده شده است:

 • spicy (تند)
 • hot (گرم)
 • scorching (سوزان)
 • peppery (فلفلی)
 • spicy food (غذای تند)
 • spicy sauce (سس تند)
 • spicy curry (کاری تند)
 • spicy soup (سوپ تند)
 • spicy chili (چیلی تند)

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از این کلمات و عبارات آورده شده است:

 • This food is very spicy. (این غذا خیلی تند است.)
 • I love spicy food. (من غذای تند را دوست دارم.)
 • This sauce is too spicy for me. (این سس برای من خیلی تند است.)
 • I’m going to make a spicy chili for dinner. (من قرار است برای شام یک چیلی تند درست کنم.)

در اینجا چند کلمه و عبارت اضافی برای توصیف طعم تند آورده شده است:

 • piquant (تند و لذت بخش)
 • zesty (تند و خوشمزه)
 • pungent (تند و تند)
 • stinging (تند و سوزان)
 • fiery (تند و سوزان)
 • blazing (بسیار تند)
 • incendiary (بسیار تند)
 • scorching (بسیار تند)
 • burning (بسیار تند)

این کلمات و عبارات می توانند برای توصیف دقیق تر طعم تند استفاده شوند.tunesharemore_vert

انواع دسر در انگلیسی
انواع دسر در انگلیسی

مزه ها به انگلیسی برای کودکان

در اینجا چند روش برای آموزش طعم ها به کودکان به زبان انگلیسی آورده شده است:

 • از بازی و فعالیت استفاده کنید. کودکان از بازی و فعالیت لذت می برند، بنابراین استفاده از این روش ها می تواند به آنها کمک کند تا طعم ها را به یاد بسپارند. به عنوان مثال، می توانید از کودکان بخواهید که طعم غذاهای مختلف را حدس بزنند یا از آنها بخواهید که طعم های مختلف را با رنگ ها یا تصاویر مرتبط کنند.
 • از تصاویر و فیلم ها استفاده کنید. تصاویر و فیلم ها می توانند به کودکان کمک کنند تا طعم های مختلف را ببینند و درک کنند. به عنوان مثال، می توانید از کودکان بخواهید که به تصاویر غذاهای مختلف نگاه کنند و طعم آنها را حدس بزنند یا از آنها بخواهید که یک فیلم درباره پخت و پز تماشا کنند و طعم غذاها را توصیف کنند.
 • از داستان ها و شعرها استفاده کنید. داستان ها و شعرها می توانند به کودکان کمک کنند تا طعم ها را به یاد بسپارند و به آنها علاقه مند شوند. به عنوان مثال، می توانید از کودکان بخواهید که داستانی در مورد یک غذای شیرین یا شور بنویسند یا از آنها بخواهید که یک شعر در مورد طعم های مختلف بگویند.

در اینجا چند مثال از نحوه آموزش طعم ها به کودکان به زبان انگلیسی آورده شده است:

 • یک بازی حدس زدن طعم ترتیب دهید. به کودکان چند غذای مختلف بدهید و از آنها بخواهید که طعم آنها را حدس بزنند. می توانید از آنها بخواهید که غذاها را با چشم بسته امتحان کنند یا از آنها بخواهند که غذاها را با چشم باز امتحان کنند.
 • یک کتاب آشپزی کودکانه با تصاویر رنگارنگ تهیه کنید. از کودکان بخواهید که به تصاویر غذاهای مختلف نگاه کنند و طعم آنها را حدس بزنند.
 • یک داستان یا شعر در مورد طعم ها بخوانید. از کودکان بخواهید که داستان یا شعر را به زبان انگلیسی بازگو کنند.

با استفاده از این روش ها، می توانید به کودکان کمک کنید تا طعم ها را به زبان انگلیسی یاد بگیرند و به آنها علاقه مند شوند.


بیشتر بخوانید:

آخرین تغییرات برگزاری آیلتس در سال2023

آخرین تغییرات برگزاری آیلتس در سال2023

لیست کامل اسامی مکان های شهر به انگلیسی

مکالمه انگلیسی در رستوران

لغات و عبارات مربوط به بیان احساسات در انگلیسی


توصیف غذای ایرانی به انگلیسی

Iranian cuisine is a diverse and flavorful cuisine that reflects the country’s rich history and culture. It is influenced by a variety of cultures, including Persian, Turkish, Arabic, and Indian. Iranian food is known for its use of fresh, seasonal ingredients, its complex flavors, and its beautiful presentation.

Some of the most popular Iranian dishes include:

 • Kebab: Grilled meat, typically lamb or beef, that is served on skewers.
 • Ghormeh sabzi: A stew made with lamb, herbs, and spices.
 • Fesenjan: A stew made with pomegranate molasses, walnuts, and chicken or duck.
 • Abgoosht: A stew made with lamb, chickpeas, and beans.
 • Dolmeh: Stuffed vegetables, typically grape leaves, cabbage leaves, or eggplant.
 • Tahdig: A crispy layer of rice that is cooked at the bottom of a pot.
 • Baklava: A sweet pastry made with layers of phyllo dough, nuts, and honey.
 • Sorbet: A refreshing frozen dessert made with fruit, sugar, and water.

Iranian food is often served with rice, bread, or flatbread. It is also often accompanied by fresh herbs, such as parsley, mint, and cilantro.

Here are some additional details about Iranian cuisine:

 • Ingredients: Iranian food is typically made with fresh, seasonal ingredients. Some common ingredients include lamb, beef, chicken, fish, rice, bread, vegetables, fruits, nuts, and spices.
 • Flavors: Iranian food is known for its complex flavors. Common flavors include sweet, sour, salty, bitter, and umami.
 • Presentation: Iranian food is often beautifully presented. Dishes are often decorated with fresh herbs, flowers, or other garnishes.

Iranian cuisine is a delicious and rewarding culinary experience. It is a great way to learn about Persian culture and history.


سوالات متداول انواع طعم‌ها به زبان انگلیسی

پنج طعم اصلی کدام است؟

شیرین (sweet)
شور (salty)
ترش (sour)
تلخ (bitter)
خوشمزه (umami)

طعم umami چیست؟

طعم umami اغلب به عنوان “طعم گوشتی” توصیف می شود و در غذاهایی مانند گوشت، پنیر و سوپ سبزیجات یافت می شود. این طعم توسط یک شیمیدان ژاپنی به نام Kikunae Ikeda در سال 1908 کشف شد.

علاوه بر پنج طعم اصلی، چه طعم های دیگری وجود دارد؟

علاوه بر پنج طعم اصلی، برخی از زبان ها طعم های دیگری را نیز تشخیص می دهند. به عنوان مثال، زبان چینی دارای طعم های “تند” (spicy) و “گرم” (hot) است.

چگونه می توان طعم ها را به زبان انگلیسی توصیف کرد؟

در اینجا برخی از کلمات و عبارات انگلیسی برای توصیف طعم ها آورده شده است:
to taste (چشیدن)
to have a taste of (چشیدن)
to like the taste of (طعم چیزی را دوست داشتن)
to dislike the taste of (طعم چیزی را دوست نداشتن)
to have a strong taste (طعم قوی داشتن)
to have a mild taste (طعم ملایم داشتن)
to have a bitter taste (طعم تلخ داشتن)
to have a sour taste (طعم ترش داشتن)
to have a sweet taste (طعم شیرین داشتن)
to have a salty taste (طعم شور داشتن)
to have a umami taste (طعم خوشمزه داشتن)
در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از این کلمات و عبارات آورده شده است:
I tasted the cake and it was delicious. (من کیک را چشیدم و بسیار خوشمزه بود.)
I don’t like the taste of coffee. (طعم قهوه را دوست ندارم.)
The soup has a strong umami taste. (سوپ طعم خوشمزه قوی دارد.)

3.4/5 - (5 امتیاز)
https://radtime.org/?p=12830
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد انواع طعم‌ها به زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.