Used to و Use to: تفاوت های ظریف که می توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

Used to و Use to: تفاوت های ظریف که می توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند

145 بازدید
تفاوت بین Used to و Use to

غرق شدن در دنیای ظریف “Used to” و “Use to”

تفاوت بین Used to و Use to، زبان انگلیسی، دریایی پهناور از واژگان و قواعد گرامری است که در آن، ظرافت های معنایی و کاربردی متعددی نهفته است. در این میان، دو فعل “Used to” و “Use to” از جمله مواردی هستند که اغلب زبان آموزان و حتی افراد مسلط به زبان را به چالش می کشند. در این مقاله، سفری به دنیای این دو فعل خواهیم داشت و با ظرافت های معنایی، کاربردی و تفاوت های ظریف آنها آشنا خواهیم شد.

“Used to” و “Use to” هر دو در دسته ی افعال گذشته قرار می گیرند، اما هر کدام دنیای معنایی و کاربردی خاص خود را دارند. درک صحیح تفاوت های این دو فعل، کلید استفاده ی درست از آنها در جملات و ارتقای وضوح و دقت در زبان انگلیسی شماست.

ظرافت های معنایی “Used to” و “Use to”:

 • “Used to”: این فعل به طور خاص به عادت ها و روال هایی در گذشته اشاره دارد که دیگر انجام نمی شوند. گویی پرده ای از فراموشی بر آن ها کشیده شده و دیگر جز خاطرات ما نیستند.
 • “Use to”: این فعل دایره ی معنایی گسترده تری دارد. می تواند به عادت ها، توانایی ها یا رسوماتی در گذشته اشاره کند، صرف نظر از اینکه هنوز هم وجود دارند یا خیر.

کاربردهای “Used to”:

 • بیان عادت ها و روال های گذشته که دیگر انجام نمی شوند:
  • “I used to smoke, but I quit a few years ago.” (قبلاً سیگار می کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.)
 • بیان حالات و شرایط گذشته که دیگر وجود ندارند:
  • “She used to be very shy, but she’s come out of her shell in recent years.” (او قبلاً خیلی خجالتی بود، اما در سال های اخیر از لاک خودش بیرون آمده است.)
 • ایجاد لحنی نوستالژیک یا حسرت:
  • “I used to spend hours playing video games as a kid.” (کودکی ها ساعت ها غرق بازی های ویدیویی می شدم.)

کاربردهای “Use to”:

 • بیان عادت ها و روال های گذشته که به طور کلی یا گاه به گاه اتفاق می افتادند:
  • “We used to go to the beach every summer when I was a child.” (هر تابستان که بچه بودم به ساحل می رفتیم.)
 • بیان توانایی ها یا مهارت هایی که در گذشته داشتیم:
  • “I used to be able to play the piano, but I haven’t practiced in years.” (قبلاً می توانستم پیانو بزنم، اما سال هاست تمرین نکرده ام.)
 • بیان قوانین، رسومات یا عادت های رایج در گذشته:
  • “In medieval times, knights used to joust each other.” (در قرون وسطی، شوالیه ها با یکدیگر نبرد تن به تن می کردند.)

تفاوت های کلیدی “Used to” و “Use to”::

 • زمان: “Used to” به طور خاص به عادت ها و روال های گذشته که دیگر انجام نمی شوند اشاره دارد، در حالی که “Use to” می تواند به عادت ها، توانایی ها یا رسوماتی که در گذشته وجود داشتند، بدون توجه به اینکه آیا هنوز هم وجود دارند یا خیر، اشاره کند.
 • لحن: “Used to” اغلب لحنی نوستالژیک یا حسرت ایجاد می کند، در حالی که “Use to” لحنی خنثی تر دارد.
 • ساختار: “Used to” همیشه با فعل کمکی “did” همراه است، در حالی که “Use to” می تواند به تنهایی یا با فعل کمکی “did” استفاده شود.

اهمیت درک صحیح “Used to” و “Use to”:

درک صحیح تفاوت های ظریف بین “Used to” و “Use to” برای وضوح و دقت در زبان انگلیسی شما ضروری است. استفاده ی نادرست از این دو فعل می تواند منجر به سوء تفاهم و ابهام در جملات شما شود.

کاربرد “Used to”: عادت ها و شرایطی که دیگر رنگ و بوی گذشته دارند

“Used to” دریچه ای به سوی خاطرات و عادت هایی در گذشته می گشاید که دیگر جزیی از زندگی حال ما نیستند. این فعل زمانی به کار می رود که بخواهیم از عادت ها و روال هایی در گذشته که دیگر انجام نمی شوند، صحبت کنیم. گویی پرده ای از فراموشی بر آن ها کشیده شده و دیگر جز خاطرات ما نیستند.

کاربردهای “Used to” در بیان عادت ها و شرایط گذشته:

 • عادت های رها شده:
  • “I used to smoke, but I quit a few years ago.” (قبلاً سیگار می کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.)
  • “She used to stay up late every night, but now she goes to bed early because of her new job.” (او قبلاً هر شب تا دیروقت بیدار می ماند، اما حالا به خاطر شغل جدیدش زود می خوابد.)
 • شرایطی که دیگر وجود ندارند:
  • “The park used to be full of children, but now it’s deserted.” (قبلاً پارک پر از بچه ها بود، اما حالا متروکه شده است.)
  • “We used to live in a small town, but we moved to the big city a few years ago.” (قبلاً در یک شهر کوچک زندگی می کردیم، اما چند سال پیش به شهر بزرگ نقل مکان کردیم.)
 • خاطرات نوستالژیک:
  • “I used to spend hours playing video games as a kid.” (کودکی ها ساعت ها غرق بازی های ویدیویی می شدم.)
  • “We used to go on family vacations every summer when I was a child.” (هر تابستان که بچه بودم به تعطیلات خانوادگی می رفتیم.)
سوال ساختن در انگلیسی
سوال ساختن در انگلیسی

لحن “Used to”:

استفاده از “Used to” اغلب لحنی نوستالژیک یا حسرت به همراه دارد. این لحن به دلیل اشاره به عادت ها و شرایطی در گذشته است که دیگر وجود ندارند و حسرت از دست دادن آنها را در فرد زنده می کند.

مثال:

“I used to love going to the movies every weekend, but now I don’t have as much time.” (قبلاً عاشق رفتن به سینما هر آخر هفته بودم، اما حالا وقتش را ندارم.)

در این جمله، گوینده از عادت رفتن به سینما در گذشته صحبت می کند که دیگر جزیی از زندگی او نیست. لحن جمله حسرت از دست دادن این عادت را به دلیل کمبود وقت نشان می دهد.

توجه:

 • “Used to” همیشه با فعل کمکی “did” همراه است.
 • ساختار جملات با “Used to” به صورت زیر است:

Subject + used to + verb (base form) + object

مثال:

 • I used to smoke. (قبلاً سیگار می کشیدم.)
 • She used to love playing the piano. (او قبلاً عاشق نواختن پیانو بود.)

با درک صحیح “Used to” و کاربردهای آن، می توانید به طور دقیق و ظریف به عادت ها و شرایطی در گذشته که دیگر وجود ندارند، اشاره کنید و لحن نوستالژیک یا حسرت خود را به وضوح بیان کنید.


کاربرد “Use to”: عادت ها، توانایی ها و رسومات در گذر تاریخ

“Use to” دایره ی معنایی گسترده تری نسبت به “Used to” دارد و می تواند به طیف وسیع تری از رویدادها در گذشته اشاره کند. این فعل نه تنها به عادت ها و روال های گذشته که دیگر انجام نمی شوند، می پردازد، بلکه می تواند به عادت ها، توانایی ها یا رسوماتی در گذشته که هنوز هم ممکن است وجود داشته باشند، اشاره کند.

کاربردهای “Use to” در بیان رویدادهای گذشته:

 • عادت ها و روال های گذشته:
  • “We used to go to the beach every summer when I was a child.” (هر تابستان که بچه بودم به ساحل می رفتیم.)
  • “She used to visit her grandparents every weekend.” (او هر آخر هفته به دیدن پدربزرگ و مادربزرگش می رفت.)
 • توانایی ها یا مهارت های گذشته:
  • “I used to be able to play the piano, but I haven’t practiced in years.” (قبلاً می توانستم پیانو بزنم، اما سال هاست تمرین نکرده ام.)
  • “He used to be a very good athlete, but he got injured a few years ago.” (او قبلاً ورزشکار بسیار خوبی بود، اما چند سال پیش مصدوم شد.)
 • قوانین، رسومات یا عادت های رایج در گذشته:
  • “In medieval times, knights used to joust each other.” (در قرون وسطی، شوالیه ها با یکدیگر نبرد تن به تن می کردند.)
  • “Women used to not be allowed to vote in many countries.” (در بسیاری از کشورها زنان حق رای نداشتند.)

تفاوت “Use to” با “Used to”:

 • زمان: “Use to” می تواند به عادت ها، توانایی ها یا رسوماتی در گذشته که هنوز هم ممکن است وجود داشته باشند، اشاره کند، در حالی که “Used to” به طور خاص به عادت ها و روال هایی در گذشته که دیگر انجام نمی شوند، اشاره دارد.
 • لحن: “Use to” لحنی خنثی تر دارد، در حالی که “Used to” اغلب لحنی نوستالژیک یا حسرت به همراه دارد.
 • ساختار: “Use to” می تواند به تنهایی یا با فعل کمکی “did” استفاده شود، در حالی که “Used to” همیشه با فعل کمکی “did” همراه است.

مثال:

 • “I used to go to the park every day after school, but now I don’t have as much time.” (قبلاً هر روز بعد از مدرسه به پارک می رفتم، اما حالا وقتش را ندارم.)

در این جمله، گوینده از عادت رفتن به پارک در گذشته صحبت می کند که هنوز هم ممکن است وجود داشته باشد. “Use to” در این جمله لحنی خنثی دارد و صرفاً به یک عادت در گذشته اشاره می کند.

توجه:

 • “Use to” می تواند با زمان های مختلف گذشته مانند گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته کامل استفاده شود.
 • ساختار جملات با “Use to” به صورت زیر است:

Subject + used to + verb (base form) + object

مثال:

 • I used to go to the park every day. (هر روز به پارک می رفتم.)
 • She used to be a teacher. (او قبلاً معلم بود.)
 • They used to live in a big city. (آنها قبلاً در یک شهر بزرگ زندگی می کردند.)

با درک صحیح “Use to” و کاربردهای آن، می توانید به طور دقیق و جامع به طیف وسیعی از رویدادها در گذشته اشاره کنید و لحن خنثی یا نوستالژیک خود را به وضوح بیان کنید.


تفاوت های ظریف بین “Used to” و “Use to”: گره گشایی از ابهامات

تفاوت بین Used to و Use to
تفاوت بین Used to و Use to

“Used to” و “Use to” هر دو در دسته ی افعال گذشته قرار می گیرند، اما ظرافت های معنایی و کاربردی آنها تفاوت های کلیدی را آشکار می کند. درک صحیح این تفاوت ها برای استفاده ی درست از این دو فعل و وضوح در بیان منظور شما ضروری است.

1. زمان:

 • Used to: این فعل به طور خاص به عادت ها و روال هایی در گذشته اشاره دارد که دیگر انجام نمی شوند. گویی پرده ای از فراموشی بر آن ها کشیده شده و دیگر جز خاطرات ما نیستند.
  • مثال: “I used to smoke, but I quit a few years ago.” (قبلاً سیگار می کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.)
 • Use to: این فعل دایره ی معنایی گسترده تری دارد. می تواند به عادت ها، توانایی ها یا رسوماتی در گذشته اشاره کند، صرف نظر از اینکه هنوز هم وجود دارند یا خیر.
  • مثال: “We used to go to the beach every summer when I was a child.” (هر تابستان که بچه بودم به ساحل می رفتیم.)

2. لحن:

 • Used to: اغلب لحنی نوستالژیک یا حسرت ایجاد می کند، زیرا به عادت ها و شرایطی در گذشته اشاره دارد که دیگر وجود ندارند.
  • مثال: “I used to spend hours playing video games as a kid.” (کودکی ها ساعت ها غرق بازی های ویدیویی می شدم.)
 • Use to: لحنی خنثی تر دارد و صرفاً به رویدادهایی در گذشته اشاره می کند.
  • مثال: “She used to be a very good athlete, but she got injured a few years ago.” (او قبلاً ورزشکار بسیار خوبی بود، اما چند سال پیش مصدوم شد.)

3. ساختار:

 • Used to: همیشه با فعل کمکی “did” همراه است.
  • مثال: “I used to smoke every day.” (هر روز سیگار می کشیدم.)
 • Use to: می تواند به تنهایی یا با فعل کمکی “did” استفاده شود.
  • مثال: “She used to live in a big city.” (او قبلاً در یک شهر بزرگ زندگی می کرد.) / “She used to did her homework every night.” (او قبلاً هر شب تکالیفش را انجام می داد.)

جمع بندی:

ویژگیUsed toUse to
زمانعادت ها و روال هایی که دیگر انجام نمی شوندعادت ها، توانایی ها یا رسومات در گذشته، صرف نظر از اینکه هنوز هم وجود دارند یا خیر
لحننوستالژیک یا حسرتخنثی
ساختارهمیشه با فعل کمکی “did”می تواند به تنهایی یا با فعل کمکی “did” استفاده شود

با درک این تفاوت های ظریف، می توانید به طور دقیق و ظریف به عادت ها، توانایی ها و رسومات در گذشته اشاره کنید و لحن نوستالژیک، حسرت یا خنثی خود را به وضوح بیان کنید.

نکات و تمرینات: رازهای غلبه بر چالش “Used to” و “Use to”

نکات:

 • به زمان توجه کنید: اگر به عادت یا روالی در گذشته اشاره می کنید که دیگر انجام نمی شود، از “Used to” استفاده کنید. اگر به عادت، توانایی یا رسومی در گذشته اشاره می کنید که ممکن است هنوز هم وجود داشته باشد، از “Use to” استفاده کنید.
 • به لحن دقت کنید: اگر می خواهید لحنی نوستالژیک یا حسرت را القا کنید، از “Used to” استفاده کنید. اگر می خواهید لحنی خنثی را حفظ کنید، از “Use to” استفاده کنید.
 • به ساختار جمله توجه کنید: “Used to” همیشه با فعل کمکی “did” همراه است، در حالی که “Use to” می تواند به تنهایی یا با فعل کمکی “did” استفاده شود.

تمرینات تعاملی:

 1. جمله ی زیر را با “Used to” یا “Use to” کامل کنید:

I _____ go to the park every day after school.

 1. معنی جمله ی زیر را با توجه به کاربرد “Used to” یا “Use to” شرح دهید:

She used to be a very good singer.

 1. جمله ی زیر را به دو جمله ی مجزا با “Used to” و “Use to” تبدیل کنید:

I used to play the piano, but I don’t anymore.

پاسخ تمرینات:

 1. Used to: I used to go to the park every day after school.
 2. معنی: گوینده در گذشته عادت به رفتن به پارک هر روز بعد از مدرسه داشته است. لحن جمله نوستالژیک است و به خاطره ای از گذشته اشاره می کند.
 3. جمله 1: I used to play the piano. (قبلاً پیانو می نواختم.)جمله 2: I don’t play the piano anymore. (دیگر پیانو نمی نوازم.)

ساختار جمله با “Used to”: واکاوی دقیق اجزای تشکیل دهنده

“Used to” یکی از افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی است که برای بیان عادت ها، توانایی ها یا رسوماتی در گذشته که دیگر انجام نمی شوند یا وجود ندارند، به کار می رود. در این بخش، به بررسی دقیق ساختار جمله با “Used to” و نکات ظریف مربوط به آن می پردازیم.

1. ساختار پایه Used to:

جمله با “Used to” از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

 • فاعل: نهاد جمله که عمل را انجام می دهد.
 • Used to: فعل کمکی “Used to” که زمان گذشته را نشان می دهد.
 • فعل اصلی: فعل ساده (base form) که بیانگر عادت، توانایی یا رسم در گذشته است.

ساختار کلی جمله به صورت زیر است:

فاعل + Used to + فعل اصلی + مفعول (اختیاری)

مثال:

 • I used to smoke. (قبلاً سیگار می کشیدم.)
 • She used to be a teacher. (او قبلاً معلم بود.)
 • They used to live in a big city. (آنها قبلاً در یک شهر بزرگ زندگی می کردند.)

2. نکات مربوط به فاعل:

 • “Used to” برای تمام فاعل ها (مفرد، جمع، مذکر، مؤنث) به یک شکل صرف می شود و هیچ تغییری در آن ایجاد نمی شود.
 • فاعل می تواند اسم، ضمیر، یا عبارت اسمی باشد.

مثال:

 • The children used to play in the park every day. (بچه ها هر روز در پارک بازی می کردند.)
 • We used to go to the beach every summer. (هر تابستان به ساحل می رفتیم.)
 • Mary used to love reading books. (مری قبلاً عاشق کتاب خواندن بود.)

3. فعل اصلی:

 • پس از “Used to” همیشه از فعل اصلی به صورت ساده (base form) استفاده می شود.
 • فعل اصلی بیانگر عادت، توانایی یا رسم در گذشته است.

مثال:

 • I used to walk to school. (قبلاً به مدرسه پیاده می رفتم.)
 • She used to play the piano. (او قبلاً پیانو می نواخت.)
 • They used to travel a lot. (آنها قبلاً زیاد سفر می کردند.)

4. مفعول (اختیاری):

 • مفعول عبارت اسمی یا ضمیری است که عمل فعل را کامل می کند.
 • استفاده از مفعول در جمله با “Used to” اختیاری است.

مثال:

 • I used to read books. (قبلاً کتاب می خواندم.) (با مفعول)
 • She used to dance. (او قبلاً می رقصید.) (بدون مفعول)
 • They used to go to the park. (آنها قبلاً به پارک می رفتند.) (بدون مفعول)

5. تأکید با فعل کمکی “did”:

 • در گفتار عامیانه، می توان از فعل کمکی “did” برای تأکید بیشتر بر عادت یا روال گذشته استفاده کرد.
 • توجه داشته باشید که در نوشتار رسمی از این ساختار استفاده نمی شود.

مثال:

 • We never used to mix very much with the neighbors, but we did used to say hello to them in the street. (ما هرگز خیلی با همسایگان مان معاشرت نمی کردیم، اما در خیابان به آنها سلام می کردیم.)
 • Susan didn’t use to like chocolate, but she does now. (سوزان قبلاً عاشق شکلات نبود، اما حالا هست.)

6. ساختار منفی Used to:

برای منفی کردن جمله با “Used to” از دو روش می توان استفاده کرد:

روش اول: استفاده از فعل کمکی “didn’t”:

 • در این روش، فعل کمکی “didn’t” قبل از “use to” قرار می گیرد و فعل “used to” به “use” تغییر می کند.

ساختار:

… + فعل اصلی + use to + didn’t + فاعل

مثال:

 • It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays. (قبلاً انقدر مغازه ها شلوغ نبود که الان هست.)
 • Susan didn’t use to like chocolate, but she does now. (سوزان قبلاً عاشق شکلات نبود، اما حالا هست.)

روش دوم: استفاده از عبارت “used not to”:

 • این روش در زبان انگلیسی رسمی رایج تر است.
 • در این روش، عبارت “used not to” به جای “didn’t use to” استفاده می شود.

ساختار:

… + فعل اصلی + not to + used to + فاعل

مثال:

 • She used not to live as poorly as she does now. (او قبلاً مثل الان اینقدر فقیر زندگی نمی کرد.)
 • They used not to go on vacation every year, but they do now. (آنها قبلاً هر سال به تعطیلات نمی رفتند، اما حالا می روند.)

نکات:

 • در هر دو روش منفی کردن، فعل اصلی به صورت ساده (base form) باقی می ماند.
 • استفاده از “used not to” لحنی رسمی تر به جمله می دهد.
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

7. ساختار سوالی Used to:

برای تبدیل جمله با “Used to” به جمله سوالی، دو روش کلی وجود دارد:

روش اول: جملات سوالی “بله یا خیر” (Yes/No Questions):

 • در این روش، فعل کمکی “did” را در ابتدای جمله قرار می دهیم و “used to” به “use” تغییر می یابد.

ساختار:

Did + فاعل + use to + فعل اصلی + مفعول (اختیاری) + ؟

مثال:

 • Did you use to smoke? (آیا قبلاً سیگار می کشیدی؟)
 • Did she use to be a teacher? (آیا او قبلاً معلم بود؟)
 • Did they use to live in a big city? (آنها قبلاً در یک شهر بزرگ زندگی می کردند؟)

روش دوم: جملات سوالی با کلمات پرسشی (Wh-questions):

 • در این روش، از کلمات پرسشی مانند “what”، “when”، “where”، “why”، “how” و غیره در ابتدای جمله استفاده می کنیم.
 • سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی “did” و فاعل جمله خود را می سازیم.

ساختار:

کلمه پرسشی + did + فاعل + use to + فعل اصلی + مفعول (اختیاری) + ؟

مثال:

 • What did Tom use to do after gym when he was young? (تام وقتی جوان بود، بعد از باشگاه چه کار می کرد؟)
 • Where did they use to go on vacation with your friends? (آنها قبلاً با دوستان خود کجا به تعطیلات می رفتند؟)
 • Why did she use to like reading books so much? (چرا او قبلاً عاشق کتاب خواندن بود؟)

نکات:

 • در جملات سوالی با کلمات پرسشی، ترتیب فاعل و فعل کمکی “did” برعکس جملات سوالی “بله یا خیر” است.
 • استفاده از “used not to” در جملات سوالی رایج نیست.

تفاوت های ظریف “Used to” و “Would” در زبان انگلیسی: واکاوی دقیق دو رقیب

“Used to” و “Would” دو فعل رایج در زبان انگلیسی هستند که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. در حالی که هر دو برای صحبت در مورد گذشته استفاده می شوند، تفاوت های ظریفی در کاربرد آنها وجود دارد که درک آنها برای تسلط بر زبان انگلیسی ضروری است.

1. عادت در مقابل تمایل “Used to” و “Would”:

 • “Used to”: بر عادت ها و روال هایی در گذشته که دیگر انجام نمی شوند تأکید دارد. این فعل بیانگر اقداماتی مکرر و مداوم در گذشته است که دیگر بخشی از زندگی حال حاضر گوینده نیستند.

مثال:

I used to smoke, but I quit a few years ago. (قبلاً سیگار می کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.) She used to get up early every morning, but now she sleeps in late. (او قبلاً هر روز صبح زود از خواب بیدار می شد، اما حالا تا دیروقت می خوابد.)

 • “Would”: بیشتر برای بیان تمایلات، خواسته ها یا عادت ها در گذشته استفاده می شود. این فعل بر یک تمایل یا ترجیح در گذشته تأکید دارد، بدون اینکه لزوماً نشان دهنده یک عادت مکرر باشد.

مثال:

When I was a child, I would often spend hours reading books. (وقتی بچه بودم، اغلب ساعت ها به کتاب خواندن می گذراندم.) He would always try to help others, even if it meant putting his own needs aside. (او همیشه سعی می کرد به دیگران کمک کند، حتی اگر به معنای نادیده گرفتن نیازهای خودش باشد.)

2. تأکید بر زمان “Used to” و “Would”:

 • “Used to”: بر یک دوره زمانی نامشخص در گذشته تأکید دارد. این فعل نقطه شروع یا پایان عادت را مشخص نمی کند.

مثال:

I used to live in a small town. (قبلاً در یک شهر کوچک زندگی می کردم.) They used to go to the beach every summer. (آنها هر تابستان به ساحل می رفتند.)

 • “Would”: اغلب با قید زمان یا عبارتی که نشان دهنده یک دوره زمانی خاص در گذشته است همراه می شود. این فعل بر یک بازه زمانی مشخص در گذشته تأکید دارد.

مثال:

I would often visit my grandparents during the summer holidays. (در تعطیلات تابستانی اغلب به دیدن پدربزرگ و مادربزرگم می رفتم.) She would always get nervous before exams, even though she was a very good student. (او حتی با وجود اینکه دانش آموز بسیار خوبی بود، قبل از امتحانات همیشه عصبی می شد.)

3. لحن “Used to” و “Would”:

 • “Used to”: لحنی نوستالژیک یا حسرت را القا می کند. این فعل برای یادآوری خاطرات یا بیان افسوس برای چیزی که دیگر وجود ندارد استفاده می شود.

مثال:

I used to love playing video games, but I don’t have time for them anymore. (قبلاً عاشق بازی های ویدیویی بودم، اما دیگر وقت آنها را ندارم.) They used to be very close friends, but they haven’t spoken to each other in years. (آنها قبلاً دوستانی بسیار صمیمی بودند، اما سال هاست که با هم صحبت نکرده اند.)

 • “Would”: لحنی خنثی تر دارد. این فعل برای بیان تمایلات یا عادت ها در گذشته بدون هیچ بار احساسی استفاده می شود.

مثال:

I would always take the bus to school when I was a kid. (وقتی بچه بودم همیشه با اتوبوس به مدرسه می رفتم.) He would often come home late from work. (او اغلب دیر از سر کار به خانه می آمد.)

4. نکات تکمیلی “Used to” و “Would”:

 • “Used to” همیشه با فعل اصلی به صورت ساده (base form) استفاده می شود.
 • “Would” می تواند با فعل اصلی به صورت ساده یا گذشته استمراری استفاده شود.
 • در انگلیسی عامیانه، گاهی از “did used to” به جای “used to” استفاده می شود.
 • “Used to” در جملات شرطی نوع سوم استفاده نمی شود.
آموزش آنلاین آیلتس
آموزش آنلاین آیلتس

تفاوت‌های ظریف “Used to” و “Be used to”: غوطه‌وری در دنیای عادات گذشته و حال

Used to و Be used to دو عبارت رایج در زبان انگلیسی هستند که به نظر می‌رسد مفهوم مشابهی را بیان می‌کنند: صحبت در مورد عادات. با این حال، درک تفاوت ظریف بین این دو برای استفاده صحیح از آنها در زمان مناسب و انتقال دقیق منظور خود، بسیار حائز اهمیت است.

1. جهت‌گیری زمانی “Used to” و “Be used to”:

 • Used to: به طور خاص به گذشته اشاره دارد و برای صحبت در مورد عادات، روال‌ها یا وقایع مکرری استفاده می‌شود که دیگر رخ نمی‌دهند.

مثال:

 • I used to smoke, but I quit a few years ago. (قبلاً سیگار می‌کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.)
 • They used to go to the park every weekend, but now they’re too busy. (آنها قبلاً هر آخر هفته به پارک می‌رفتند، اما حالا خیلی سرشان شلوغ است.)
 • Be used to: دامنه زمانی گسترده‌تری دارد و می‌تواند به گذشته، حال و حتی آینده اشاره کند. این عبارت برای بیان عادت‌ها یا روال‌هایی استفاده می‌شود که هنوز هم ادامه دارند و یا احتمال دارد در آینده شروع شوند.

مثال:

 • I’m still not used to living in a big city. (من هنوز به زندگی در یک شهر بزرگ عادت نکرده‌ام.) (حال)
 • She’s been living in France for so long that she’s used to the food. (او مدتی طولانی است که در فرانسه زندگی می‌کند و به غذاهای آنجا عادت کرده است.) (حال)
 • I’m sure you’ll get used to the new software quickly. (مطمئنم به سرعت به نرم افزار جدید عادت می‌کنی.) (آینده)

2. حس و لحن “Used to” و “Be used to”:

 • Used to: اغلب با احساس نوستالژی یا حسرت همراه است. این عبارت برای یادآوری خاطرات یا بیان افسوس برای چیزی که دیگر وجود ندارد استفاده می‌شود.

مثال:

 • I used to love spending time with my grandparents. (قبلاً عاشق گذراندن وقت با پدربزرگ و مادربزرگم بودم.)
 • They used to be able to afford to travel every year, but now it’s too expensive. (آنها قبلاً می‌توانستند هر سال سفر کنند، اما حالا خیلی گران شده است.)
 • Be used to: لحنی خنثی‌تر دارد و صرفاً برای بیان عادت یا روال به کار می‌رود.

مثال:

 • I’m used to waking up early every morning. (من به بیدار شدن زودهنگام هر روز صبح عادت دارم.)
 • He’s used to working long hours. (او به کار کردن ساعات طولانی عادت دارد.)

3. ساختار گرامری “Used to” و “Be used to”:

 • Used to: همیشه با فعل اصلی به صورت ساده (base form) استفاده می‌شود.

مثال:

 • We used to live in a small town. (ما قبلاً در یک شهر کوچک زندگی می‌کردیم.)
 • She used to go for walks every day. (او قبلاً هر روز پیاده‌روی می‌کرد.)
 • Be used to: با فعل اصلی به صورت حال ساده (present simple) یا گذشته ساده (past simple) استفاده می‌شود.

مثال:

 • I’m used to drinking coffee in the morning. (من به نوشیدن قهوه در صبح عادت دارم.) (حال ساده)
 • She was used to getting up early for school. (او به زود بیدار شدن برای مدرسه عادت داشت.) (گذشته ساده)

نکات کلیدی:

 • “Used to” در جملات شرطی نوع سوم استفاده نمی‌شود.
 • در انگلیسی عامیانه، گاهی از “did used to” به جای “used to” استفاده می‌شود.
 • “Be used to” برای بیان احساس راحتی یا آشنایی با چیزی استفاده می‌شود.

در نهایت تفاوت‌های ظریف “Used to” و “Be used to”:

انتخاب بین Used to و Be used to به زمان وقوع عادت و احساسی که می‌خواهید منتقل کنید بستگی دارد. با درک تفاوت‌های ظریف بین این دو عبارت، می‌توانید با دقت و ظرافت بیشتری در مورد عادات خود و دیگران صحبت کنید و مهارت‌های زبانی خود را ارتقا دهید.


نتیجه گیری تفاوت بین Used to و Use to

در این مقاله، سفری به دنیای ظریف “Used to” و “Use to” داشتیم و تفاوت های کلیدی بین این دو فعل را شرح دادیم. درک صحیح این تفاوت ها برای وضوح و دقت در زبان انگلیسی و استفاده ی درست از این دو فعل در مکالمات و نوشته های شما ضروری است.

اهمیت درک تفاوت ها:

 • وضوح در بیان: استفاده ی درست از “Used to” و “Use to” به شما کمک می کند تا به طور دقیق و شفاف به عادت ها، توانایی ها و رسومات در گذشته اشاره کنید و منظور خود را به درستی به مخاطبانتان منتقل کنید.
 • لحن مناسب: با انتخاب فعل مناسب، می توانید لحن نوستالژیک، حسرت یا خنثی را در صحبت های خود القا کنید و احساسات و منظور خود را به طور ظریف بیان کنید.
 • دقت در زمان: توجه به زمان وقوع رویدادها در گذشته به شما کمک می کند تا از فعل مناسب (“Used to” یا “Use to”) استفاده کنید و وضوح زمانی در جملات خود را حفظ کنید.
کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی
کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی

سوالات متداول تفاوت بین Used to و Use to :

گرامر “Used to” و “Use to”

گرامر “Used to” و “Use to”:
“Used to”: این فعل به طور خاص به عادت ها و روال هایی در گذشته اشاره دارد که دیگر انجام نمی شوند. گویی پرده ای از فراموشی بر آن ها کشیده شده و دیگر جز خاطرات ما نیستند.
ساختار: Subject + used to + verb (base form) + object
مثال: I used to smoke, but I quit a few years ago. (قبلاً سیگار می کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.)
“Use to”: این فعل دایره ی معنایی گسترده تری دارد. می تواند به عادت ها، توانایی ها یا رسوماتی در گذشته اشاره کند، صرف نظر از اینکه هنوز هم وجود دارند یا خیر.
ساختار: Subject + used to + verb (base form) + object (اختیاری)
مثال: We used to go to the beach every summer when I was a child. (هر تابستان که بچه بودم به ساحل می رفتیم.)

گرامر “Used to” و “Didn’t use to”:

“Used to”: این فعل برای بیان عادت ها و روال هایی در گذشته که دیگر انجام نمی شوند استفاده می شود.
مثال: I used to smoke, but I quit a few years ago. (قبلاً سیگار می کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.)
“Didn’t use to”: این ترکیب برای نفی عادت ها و روال هایی در گذشته استفاده می شود.
مثال: I didn’t use to smoke. (قبلاً سیگار نمی کشیدم.)

فرق “Used to” و “Be used to”

“Used to”: این فعل برای بیان عادت ها و روال هایی در گذشته که دیگر انجام نمی شوند استفاده می شود.
مثال: I used to smoke, but I quit a few years ago. (قبلاً سیگار می کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.)
“Be used to”: این عبارت برای بیان عادت کردن به چیزی در حال حاضر استفاده می شود.
مثال: I am used to living in a big city. (به زندگی در یک شهر بزرگ عادت کرده ام.)

تست گرامر “Used to”

برای تشخیص “Used to” از “Use to”، به موارد زیر توجه کنید:
زمان: “Used to” به گذشته اشاره دارد، در حالی که “Use to” می تواند به گذشته، حال یا آینده اشاره کند.
لحن: “Used to” اغلب لحنی نوستالژیک یا حسرت دارد، در حالی که “Use to” لحنی خنثی تر دارد.
ساختار: “Used to” همیشه با فعل کمکی “did” همراه است، در حالی که “Use to” می تواند به تنهایی یا با فعل کمکی “did” استفاده شود.

فرق “Used to” و “Would”

“Used to”: این فعل برای بیان عادت ها و روال هایی در گذشته که دیگر انجام نمی شوند استفاده می شود.
مثال: I used to smoke, but I quit a few years ago. (قبلاً سیگار می کشیدم، اما چند سال پیش ترک کردم.)
“Would”: این فعل برای بیان عادت ها و روال هایی در گذشته استفاده می شود، اما لزوماً به معنای عدم انجام آنها در حال حاضر نیست.
مثال: I would often go to the park when I was a child. (کودکی ها اغلب به پارک می رفتم.)

متن انگلیسی با “Used to”

مثال: I used to live in a small town, but now I live in a big city. (قبلاً در یک شهر کوچک زندگی می کردم، اما حالا در یک شهر بزرگ زندگی می کنم.)

جمله با “Used to”

مثال: She used to be a very good singer, but she doesn’t sing anymore. (او قبلا خواننده خیلی خوبی بود، اما دیگر نمی خواند)

گرامر “Get used to”

“Get used to”: این عبارت برای بیان عادت کردن به چیزی در حال حاضر استفاده می شود.مثال: It took me a while to get used to living in a new city. (مدتی طول کشید تا به زندگی در یک شهر جدید عادت کنم.)

5/5 - (2 امتیاز)
https://radtime.org/?p=15430
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد Used to و Use to: تفاوت های ظریف که می توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: