فرمول جادویی سوال ساختن در انگلیسی در 5 دقیقه!
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

فرمول جادویی سوال ساختن در انگلیسی در 5 دقیقه!

160 بازدید
سوال ساختن در انگلیسی

فرمول جادویی سوال ساختن در انگلیسی در 5 دقیقه!

سوال ساختن در انگلیسی،در این مقاله، به شما می‌آموزیم که چگونه در عرض 5 دقیقه، فرمول جادویی ساخت سوال در زبان انگلیسی را یاد بگیرید و به راحتی در مکالمات، نوشته‌ها و موقعیت‌های مختلف از آن استفاده کنید.

زبان انگلیسی، زبانی پرکاربرد و بین‌المللی است که تسلط بر آن، فواید بی‌شماری برای افراد به ارمغان می‌آورد. یکی از مهارت‌های کلیدی در این زبان، توانایی پرسش و پاسخ است. در واقع، برقراری ارتباط مؤثر، بدون پرسیدن سوالات مناسب، امری دشوار خواهد بود.

با به کارگیری این فرمول ساده و کاربردی، دیگر نگران ساخت سوالات انگلیسی نخواهید بود و می‌توانید با اعتماد به نفس، منظور خود را به درستی بیان کنید.

ساختار کلی جملات سوالی در زبان انگلیسی

جملات سوالی در زبان انگلیسی، با جملات خبری تفاوت دارند و برای پرسیدن سوال و کسب اطلاعات استفاده می‌شوند. این جملات با استفاده از کلمات پرسشی یا تغییر در ترتیب کلمات ساخته می‌شوند.

 • ساختن سؤالات بله و خیر : افعال کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول یا بخش‌های دیگر جمله
 • ساختن سؤالات Wh-questions : کلمه پرسشی Wh دار + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول یا بخش‌های دیگر جمله
 • ساختن سؤالات تأییدی : جمله خبری + فعل کمکی معکوس + فاعل + ضمیر موصولی + فعل اصلی + فعل کمکی معکوس
 • ساخت سؤالات منفی به منظور تائید : فعل کمکی منفی + فاعل + فعل اصلی + بقیه جمله
 • سؤالات غیرمستقیم : عبارت پرسشی + جمله خبری

انواع روش های سوالی کردن جملات

 • ساخت سوال با استفاده از افعال کمکی
 • ساخت سوال با استفاده از قید های پرسشی.
 • ساخت سوالات غیر مستقیم.
 • ساخت سوالات تاییدی.
 • ساخت سوالات منفی برای تایید.
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

ساختن سؤالات بله و خیر

سؤالات بله و خیر از جمله ساده‌ترین سؤالات در زبان انگلیسی هستند و با بله یا خیر پاسخ داده می‌شوند. فرمول کلی ساخت این نوع سؤالات به صورت زیر است:

فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول یا دیگر اجزای جمله

در جملاتی که با فعل کمکی “to be” ساخته شده‌اند، از همان فعل کمکی برای پرسش استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • جمله خبری:It is a beautiful day. (روز زیبایی است.)
 • جمله سوالی: Is it a beautiful day? (آیا روز زیبایی است؟)

در جملاتی که فعل کمکی ندارند و با فعل اصلی ساخته شده‌اند، از فعل‌های کمکی “do” و “does” برای ساختن جمله سوالی استفاده می‌شود. به این نکته توجه کنید که در این حالت، فعل اصلی دیگر “s” نخواهد گرفت.

 • جمله خبری: I like to play football. (من دوست دارم فوتبال بازی کنم.)
 • جمله سوالی: Do you like to play football? (تو دوست داری فوتبال بازی کنی؟)

همچنین در مورد زمان فعل، باید به این نکته توجه داشته باشید که فعل اصلی در جمله سوالی با فعل کمکی “did” باید به صورت حال ساده باشد و زمان گذشته خود را از دست بدهد.

 • جمله خبری: She went to the park yesterday. (او دیروز به پارک رفت.)
 • جمله سوالی: Did she go to the park yesterday? (او دیروز به پارک رفت؟)

در نهایت، به یاد داشته باشید که برخی از افعال модальные مانند “can”، “could” و “should” به تنهایی می‌توانند جمله را سوالی کنند و نیازی به استفاده از فعل‌های کمکی “do”، “does” و “did” نیست.

 • جمله خبری: I can speak English. (من می‌توانم انگلیسی صحبت کنم.)
 • جمله سوالی: Can you speak English? (تو می‌توانی انگلیسی صحبت کنی؟)

ساختن سؤالات Wh-questions

سؤالات Wh-questions از جمله سؤالات رایج در زبان انگلیسی هستند که با استفاده از کلمات پرسشی ساخته می‌شوند. این کلمات پرسشی در ابتدای جمله قرار می‌گیرند و برای پرسیدن اطلاعات خاص در مورد موضوع جمله به کار می‌روند.

فرمول کلی ساخت این نوع سؤالات به صورت زیر است:

کلمه پرسشی Wh- دار + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول یا دیگر اجزای جمله

در این فرمول، کلمه پرسشی Wh- دار نقش تعیین کننده‌ای در نوع اطلاعات مورد نظر دارد. به عنوان مثال:

 • چه کسی: Who, Whom
 • چه چیزی: What
 • کدام: Which
 • کجا: Where
 • چرا: Why
 • چه موقع: When
 • چگونه: How
کلمات پرسشی انگلیسیکاربردمثال
What? Which?برای پرسیدن درباره اشیاWhich dog is yours?
Where?برای پرسیدن درباره مکانWhere do you live?
Who?برای پرسیدن درباره اشخاصWho is your best friend?
When?برای پرسیدن درباره زمانWhen is the party?
Why?برای پرسیدن درباره علتWhy are you late?
How?برای پرسیدن درباره نحوه رخ دادن وقایع یا انجام شدن عملHow do you make a cake?
How many?How much?How often?برای پرسیدن درباره تعداد یا مقدارHow many children does she have?

نکته: کلمه پرسشی “Whom” به ندرت در زبان انگلیسی امروزی استفاده می‌شود و بیشتر در زبان رسمی و کتبی کاربرد دارد.

در ادامه، به چند نمونه از سؤالات Wh-questions با استفاده از هر یک از کلمات پرسشی اشاره می‌کنیم:

Who:

 • Who is your best friend? (بهترین دوست شما کیست؟)
 • Who wrote this book? (چه کسی این کتاب را نوشته است؟)
 • Who are you going to the party with? (با چه کسی به مهمانی می‌روی؟)

What:

 • What is your favorite color? (رنگ مورد علاقه شما چیست؟)
 • What time is the movie? (فیلم چه ساعتی شروع می‌شود؟)
 • What are you studying? (چه چیزی درس می‌خوانید؟)

Which:

 • Which do you prefer, coffee or tea? (کدام را ترجیح می‌دهید، قهوه یا چای؟)
 • Which way should I go? (کدام مسیر را باید بروم؟)
 • Which book did you enjoy the most? (از کدام کتاب بیشتر لذت بردید؟)

Where:

 • Where do you live? (کجا زندگی می‌کنی؟)
 • Where are you going on vacation? (برای تعطیلات کجا می‌روید؟)
 • Where can I find a good restaurant? (می‌توانم یک رستوران خوب در کجا پیدا کنم؟)

Why:

 • Why did you leave early? (چرا زود رفتی؟)
 • Why are you so happy? (چرا اینقدر خوشحالی؟)
 • Why is the sky blue? (چرا آسمان آبی است؟)

When:

 • When will you be back? (کی برمی‌گردی؟)
 • When was the last time you saw him? (آخرین بار کی او را دیدی؟)
 • When does the school year start? (سال تحصیلی چه زمانی شروع می‌شود؟)

How:

 • How did you get here? (چطور به اینجا آمدی؟)
 • How much does this cost? (این چقدر قیمت دارد؟)
 • How can I help you? (چطور می‌توانم کمکت کنم؟)
افعال در زبان انگلیسی
افعال در زبان انگلیسی

ساختن سؤالات تأییدی

سؤالات تأییدی یا Tag questions در زبان انگلیسی جملات کوتاهی هستند که در انتهای جملات خبری یا امری قرار می‌گیرند و برای تأیید یا پرسیدن در مورد صحت جمله اصلی به کار می‌روند.

ساختار کلی این نوع سؤالات به صورت زیر است:

جمله خبری یا امری + فعل کمکی معکوس + فاعل (در صورت نیاز) + ضمیر فاعلی + فعل اصلی (شکل کوتاه شده)

نکته مهم در مورد سؤالات تأییدی این است که فعل کمکی به کار رفته در جمله تأییدی باید معکوس فعل کمکی جمله اصلی باشد. به عنوان مثال، اگر فعل کمکی در جمله اصلی “is” باشد، در جمله تأییدی باید از “isn’t” استفاده شود.

همچنین، در صورتی که جمله اصلی مثبت باشد، جمله تأییدی باید به صورت منفی و در صورتی که جمله اصلی منفی باشد، جمله تأییدی باید به صورت مثبت ساخته شود.

جمله خبری مثبت:

 • The sun is shining. (خورشید می‌درخشد.)
 • سؤال تأییدی: Isn’t it?

جمله خبری منفی:

 • She is not here. (او اینجا نیست.)
 • سؤال تأییدی: Is she?

جمله امری مثبت:

 • Please close the door. (لطفاً در را ببند.)
 • سؤال تأییدی: Won’t you?

جمله امری منفی:

 • Don’t be late. (دیر نکن.)
 • سؤال تأییدی: Will you?

بیشتر بخوانید:

آموزش زبان انگلیسی کودکان(5 تا 12 سال) | کلاس زبان کودکان

خداحافظی با استرس! 10سایت آزمون ماک آیلتس رایگان برای نمره 7 و بالاتر

چگونه زبان کنکور را 100 بزنیم؟ راهکارهای طلایی رتبه برترها

یادگیری زبان با خنده: سفر به دنیای جوک های انگلیسی!

گنجینه ای از تشویق و تحسین به زبان انگلیسی: 200 جمله و عبارت کاربردی + ترجمه

ابراز تاسف و همدردی به انگلیسی: جملات و عبارات کلیدی برای هر موقعیتی

راهنمای جامع انواع وسایل نقلیه عمومی به انگلیسی

مکالمه انگلیسی در هتل | اصطلاحات کاربردی انگلیسی در هتل


ساخت سؤالات غیرمستقیم

سؤالات غیرمستقیم در زبان انگلیسی برای پرسیدن سوال به طور مودبانه‌تر و غیرمستقیم استفاده می‌شوند. این نوع سؤالات در مقابل سؤالات مستقیم که به طور صریح و بدون مقدمه پرسیده می‌شوند، لحنی ظریف‌تر و احترام‌آمیزتر دارند.

دو روش رایج برای ساخت سؤالات غیرمستقیم عبارتند از:

1. استفاده از عبارات “Could you please tell me” یا “Do you know”:

این عبارات در ابتدای جمله پرسشی قرار می‌گیرند و برای درخواست اطلاعات به طور مودبانه به کار می‌روند. در این روش، ساختار جمله اصلی تا حد زیادی حفظ می‌شود و فقط فعل به زمان گذشته ساده تغییر پیدا می‌کند.

مثال:

 • سؤال مستقیم: Where is the nearest bank? (نزدیک‌ترین بانک کجاست؟)
 • سؤال غیرمستقیم: Could you please tell me where the nearest bank is? (می‌توانید لطفاً بگویید که نزدیک‌ترین بانک کجاست؟)
 • سؤال مستقیم: What time does the museum open? (موزه چه ساعتی باز می‌شود؟)
 • سؤال غیرمستقیم: Do you know what time the museum opens? (می‌دانید موزه چه ساعتی باز می‌شود؟)

2. استفاده از ساختار “I wonder” یا “I’m not sure”:

این ساختارها برای بیان عدم قطعیت و پرسیدن سوال به طور غیرمستقیم به کار می‌روند. در این روش، فعل اصلی جمله به زمان حال ساده تغییر پیدا می‌کند.

مثال:

 • سؤال مستقیم: Is she coming to the party? (او به مهمانی می‌آید؟)
 • سؤال غیرمستقیم: I wonder if she’s coming to the party. (نمی‌دانم که آیا او به مهمانی می‌آید یا نه.)
 • سؤال مستقیم: When does the train leave? (قطار چه ساعتی حرکت می‌کند؟)
 • سؤال غیرمستقیم: I’m not sure what time the train leaves. (مطمئن نیستم که قطار چه ساعتی حرکت می‌کند.)

در ساخت سؤالات غیرمستقیم، لحن جمله از حالت دستوری و مستقیم به لحنی غیررسمی و مودبانه تغییر پیدا می‌کند. با استفاده از این روش‌ها می‌توانید در مکالمات خود با افراد انگلیسی‌زبان، لحنی احترام‌آمیزتر و مؤدبانه‌تر داشته باشید.

نکات مهم:

 • در سؤالات غیرمستقیم، از ضمایر پرسشی مانند “who”، “what”، “when”، “where”، “why” و “how” استفاده نمی‌شود.
 • لحن کلی جمله در سؤالات غیرمستقیم باید مودبانه و غیرمستقیم باشد.
 • در برخی موارد، می‌توان از عبارات دیگری مانند “I’d be grateful if you could tell me” یا “Can you help me with this” نیز برای پرسیدن سوال به طور غیرمستقیم استفاده کرد.
قید در زبان انگلیسی
قیددر زبان انگلیسی

ساخت سؤالات منفی برای تأیید

سؤالات منفی در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارند. یکی از این کاربردها، استفاده از آن‌ها برای تأیید یا پرسیدن در مورد صحت یک موضوع به صورت غیرمستقیم است.

در این نوع سؤالات، از فعل کمکی منفی (“didn’t”، “won’t”، “hasn’t” و غیره) در ابتدای جمله استفاده می‌شود و فاعل و فعل اصلی جمله به ترتیب بعد از آن قرار می‌گیرند.

معمولاً این نوع سؤالات با لحنی کنجکاو یا تعجب‌آمیز پرسیده می‌شوند و انتظار می‌رود که پاسخ آن‌ها مثبت باشد.

مثال:

 • Wouldn’t you like another cup of tea? (مگه چای دیگر نمی‌خوای؟) (با لحنی کنجکاو پرسیده می‌شود و انتظار می‌رود که پاسخ مثبت باشد)
 • Hasn’t he called back yet? It’s been 3 hours. (هنوز زنگ نزده؟ 3 ساعت گذشته!) (با لحنی تعجب‌آمیز پرسیده می‌شود و انتظار می‌رود که پاسخ منفی باشد)

نکات مهم:

 • در سؤالات منفی برای تأیید، از ضمایر پرسشی مانند “who”، “what”، “when”، “where”، “why” و “how” استفاده نمی‌شود.
 • لحن کلی جمله در این نوع سؤالات باید غیرمستقیم و مودبانه باشد.
 • در برخی موارد، می‌توان از قیدهای تأکیدی مانند “surely” یا “certainly” نیز در ابتدای جمله برای تأکید بر منفی بودن سوال استفاده کرد.

کاربردهای دیگر سؤالات منفی:

 • پرسیدن در مورد عدم انجام کاری:
  • Haven’t you finished your homework yet? (هنوز تکلیفت رو تموم نکردی؟)
 • ابراز تعجب یا عدم باور:
  • Can’t you believe it? (باورت نمیشه؟)
 • نشان دادن عدم تمایل یا مخالفت:
  • Wouldn’t you rather stay home? (مگه نمیخوای خونه بمونی؟)

لحن در جملات سوالی انگلیسی

همانطور که اشاره کردید، لحن در زبان انگلیسی نقش مهمی در انتقال معنی و منظور گوینده دارد. این موضوع در مورد جملات سوالی نیز صدق می‌کند. لحن بیان یک جمله سوالی می‌تواند ماهیت آن را از یک سوال ساده و مودبانه به یک سوال کنجکاو، معترضانه یا حتی طعنه‌آمیز تغییر دهد.

در ادامه، به بررسی دو نوع لحن رایج در جملات سوالی انگلیسی می‌پردازیم:

1. لحن خنثی در جملات سوالی انگلیسی:

این لحن برای پرسیدن سوالات ساده و مودبانه به کار می‌رود. در این حالت، لحن صدا صاف و یکنواخت است و هیچگونه تاکید یا فشاری روی کلمات وجود ندارد.

مثال:

 • Can you please tell me where the nearest post office is? (می‌توانید لطفاً بگویید که نزدیک‌ترین اداره پست کجاست؟)

2. لحن کنجکاو در جملات سوالی انگلیسی:

این لحن برای پرسیدن سوالاتی به کار می‌رود که نشان دهنده کنجکاوی یا علاقه گوینده به موضوع سوال است. در این حالت، لحن صدا کمی بالا می‌رود و ممکن است روی کلمات کلیدی جمله تاکید شود.

مثال:

 • Really? You’ve never been to Paris? (واقعاً؟ تا به حال به پاریس نرفتی؟)

3. لحن معترضانه در جملات سوالی انگلیسی:

این لحن برای پرسیدن سوالاتی به کار می‌رود که نشان دهنده عدم رضایت یا اعتراض گوینده است. در این حالت، لحن صدا قاطع و محکم می‌شود و ممکن است از ابروها بالا انداختن یا لحنی طعنه‌آمیز استفاده شود.

مثال:

 • Don’t you think it’s time to go? (فکر نمی‌کنی وقت رفتن شده؟)

4. لحن طعنه‌آمیز در جملات سوالی انگلیسی:

این لحن برای پرسیدن سوالاتی به کار می‌رود که قصد تمسخر یا تحقیر مخاطب را دارند. در این حالت، لحن صدا اغراق‌آمیز و تمسخرآمیز می‌شود و ممکن است از کلمات طعنه‌آمیز یا کنایه استفاده شود.

مثال:

 • Oh, so you’re the expert on everything now, are you? (پس حالا تو همه چیز رو بلدی، درسته؟)

چند نکته برای درک و استفاده از لحن در جملات سوالی انگلیسی

 • به لحن صدای گوینده توجه کنید. لحن صدا می‌تواند اطلاعات زیادی در مورد منظور او به شما بدهد.
 • به زبان بدن گوینده توجه کنید. حالات چهره، حرکات دست و وضعیت بدن می‌توانند به شما در درک لحن گوینده کمک کنند.
 • به موقعیت مکالمه توجه کنید. لحنی که در یک مکالمه غیررسمی با دوست خود استفاده می‌کنید، با لحنی که در یک مصاحبه شغلی استفاده می‌کنید، متفاوت خواهد بود.
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

1. دستور ساخت جملات سوالی در انگلیسی با استفاده از فعل های کمکی چیست؟

ساخت جملات سوالی با استفاده از فعل های کمکی یکی از رایج ترین روش ها در زبان انگلیسی است. این روش به دو صورت کلی انجام می شود:

1.1 جملاتی که فعل کمکی دارند:

در جملاتی که فعل کمکی دارند، برای ساختن سوال کافی است ترتیب کلمات را به فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول یا سایر اجزای جمله تغییر دهیم.

 • مثال:
  • جمله خبری: She is happy. (او شاد است.)
  • جمله سوالی: Is she happy? (او شاد است؟)

1.2 جملاتی که فعل کمکی ندارند:

در جملاتی که فعل کمکی ندارند، از فعل های کمکی do یا does بسته به زمان جمله برای ساختن سوال استفاده می کنیم.

 • مثال:
  • جمله خبری: Sara played the violin. (سارا ویولن زد.)
  • جمله سوالی: Did Sara play the violin? (سارا ویولن زد؟)

2. دستور ساخت جملات سوالی در انگلیسی با استفاده از قید های شرطی چیست؟

در این روش از قید های پرسشی در ابتدای جمله برای ساختن سوال استفاده می شود. رایج ترین قید های پرسشی عبارتند از:

 • what (چه)
 • who (چه کسی)
 • when (چه زمانی)
 • where (کجا)
 • why (چرا)
 • how (چگونه)
 • ساختار جمله:
  • قید پرسشی + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی + مفعول یا سایر اجزای جمله
 • مثال:
  • جمله خبری: I like chocolate ice cream. (من بستنی شکلاتی دوست دارم.)
  • جمله سوالی: What flavor of ice cream do you like? (چه طعمی از بستنی را دوست داری؟)

3. دستور ساخت جملات سوالی در انگلیسی بدون فعل کمکی چیست؟

در جملاتی که فعل اصلی “to be” (بودن) است، می توان بدون استفاده از فعل کمکی و فقط با معکوس کردن فاعل و فعل، سوال ساخت.

 • ساختار جمله:
  • فاعل + فعل اصلی + مفعول یا سایر اجزای جمله
 • مثال:
  • جمله خبری: The book is on the table. (کتاب روی میز است.)
  • جمله سوالی: Is the book on the table? (کتاب روی میز است؟)

سوالي كردن جملات انگليسي با what

“What” یکی از کلمات پرسشی رایج در زبان انگلیسی است که برای پرسیدن انواع مختلف سوالات از جمله سوالات بله/خیر، سوالات عطف به فاعل، سوالات مربوط به اشیاء و مفاهیم، و سوالات مربوط به انتخاب استفاده می شود.

1. سوالات بله/خیر:

در سوالات بله/خیر، از “what” به همراه فعل کمکی “do” یا “does” برای پرسیدن سوالاتی استفاده می شود که پاسخ آنها “بله” یا “خیر” است.

 • ساختار:
  • What + do/does + فاعل + فعل؟
 • مثال:
  • What does he do for a living? (او چه کاره است؟)
  • What do you think of the new movie? (نظر شما در مورد فیلم جدید چیست؟)
  • Does she like chocolate? (او شکلات دوست دارد؟)
  • Do they live in New York City? (آنها در شهر نیویورک زندگی می کنند؟)

2. سوالات عطف به فاعل:

در سوالات عطف به فاعل، از “what” برای پرسیدن سوالاتی در مورد فاعل جمله استفاده می شود.

 • ساختار:
  • What + فاعل + فعل؟
 • مثال:
  • What surprised you the most? (بیشتر از همه چه چیزی شما را متعجب کرد؟)
  • What interests you most about history? (بیشتر از همه چه چیزی در مورد تاریخ شما را جذب می کند؟)
  • What bothers you about the situation? (چه چیزی در مورد این وضعیت شما را آزار می دهد؟)
  • What concerns you about the future? (چه چیزی در مورد آینده شما را نگران می کند؟)

3. سوالات مربوط به اشیاء و مفاهیم:

در این نوع سوالات، از “what” برای پرسیدن سوالاتی در مورد اشیاء، افراد، مکان ها، ایده ها و مفاهیم استفاده می شود.

 • ساختار:
  • What + is/are + …؟
 • مثال:
  • What is the capital of France? (پایتخت فرانسه کجاست؟)
  • What are the different types of clouds? (انواع مختلف ابرها چه هستند؟)
  • What is the best way to get to the airport? (بهترین راه برای رسیدن به فرودگاه چیست؟)
  • What is your favorite book? (کتاب مورد علاقه شما چیست؟)

4. سوالات مربوط به انتخاب:

در این نوع سوالات، از “what” برای پرسیدن سوالاتی در مورد انتخاب بین دو یا چند گزینه استفاده می شود.

 • ساختار:
  • What would you like to drink, coffee or tea? (چه چیزی می خواهید بنوشید، قهوه یا چای؟)
  • What should we do this weekend, go to the movies or stay home? (این آخر هفته چه کار کنیم، به سینما برویم یا در خانه بمانیم؟)
  • What dress would you like to wear to the party? (دوست دارید چه لباسی به مهمانی بپوشید؟)
  • What flavor of ice cream do you prefer? (طعم مورد علاقه شما از بستنی چیست؟)
آموزش آنلاین آیلتس
آموزش آنلاین آیلتس

سوالي كردن جملات انگليسي با do

“Do” یکی از افعال کمکی رایج در زبان انگلیسی است که برای ساخت انواع مختلف سوالات، به خصوص سوالات بله/خیر، استفاده می شود.

1. ساختار:

 • Do/Does + فاعل + فعل اصلی + …؟

2. کاربردها:

 • سوالات بله/خیر:
  • “Do” با فاعل مفرد سوم شخص (“he,” “she,” “it”) و “does” با سایر فاعلها استفاده می شود.
  • از “Do/Does” برای پرسیدن سوالاتی استفاده می شود که پاسخ آنها “بله” یا “خیر” است.
 • مثال:
  • Do you like pizza? (پیتزا دوست دارید؟) – Yes, I do. (بله، دوست دارم.)
  • Does she speak Spanish? (او اسپانیایی صحبت می کند؟) – No, she doesn’t. (نه، صحبت نمی کند.)
  • Do they live in New York City? (آنها در شهر نیویورک زندگی می کنند؟) – Yes, they do. (بله، زندگی می کنند.)
 • منفی کردن سوالات:
  • برای منفی کردن سوالات با “Do/Does”، از “not” (“don’t” یا “doesn’t”) قبل از فعل اصلی استفاده می شود.
 • مثال:
  • Don’t you like chocolate? (شکلات دوست نداری؟)
  • Doesn’t he speak French? (او فرانسوی صحبت نمی کند؟)
  • Don’t they live in California? (آنها در کالیفرنیا زندگی نمی کنند؟)
 • سوالات کوتاه:
  • در انگلیسی محاوره ای، می توان از “Do/Does” + فاعل + فعل اصلی برای پرسیدن سوالات کوتاه استفاده کرد.
 • مثال:
  • Do you know the time? (می دانی ساعت چند است؟)
  • Does she work here? (او اینجا کار می کند؟)
  • Do they have any coffee? (قهوه دارند؟)
 • سوالات تاکیدی:
  • برای تأکید بر فاعل یا فعل در یک سوال، می توان از “Do/Does” در ابتدای جمله استفاده کرد.
 • مثال:
  • Do you really think so? (واقعاً اینطور فکر می کنی؟)
  • Does she always come late? (او همیشه دیر می آید؟)
  • Do they need any help? (به کمک نیاز دارند؟)

جمله سوالی با “He”

برای ساختن جمله سوالی با “He” در زبان انگلیسی، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد، از جمله:

1. سوالات بله/خیر:

 • ساختار:
  • He + فعل کمکی + … ؟
 • مثال:
  • He likes pizza, doesn’t he? (او پیتزا دوست دارد، مگه نه؟)
  • He speaks Spanish, right? (او اسپانیایی صحبت می کند، درسته؟)
  • He lives in New York City, doesn’t he? (او در شهر نیویورک زندگی می کند، مگه نه؟)

2. سوالات عطف به فاعل:

 • ساختار:
  • What/Who/When/Where/Why/How + does he + … ؟
 • مثال:
  • What does he do for a living? (او چه کاره است؟)
  • Who does he talk to the most? (بیشتر با چه کسی صحبت می کند؟)
  • When does he usually wake up? (معمولاً چه ساعتی از خواب بیدار می شود؟)
  • Where does he go on vacation? (برای تعطیلات به کجا می رود؟)
  • Why does he always come late? (چرا همیشه دیر می آید؟)
  • How does he know her? (او او را از کجا می شناسد؟)

3. سوالات جایگزینی:

 • ساختار:
  • Does he prefer coffee or tea? (او قهوه را بیشتر دوست دارد یا چای؟)
  • Does he want to go to the beach or the mountains? (او دوست دارد به ساحل برود یا کوهستان؟)
  • Should he take the bus or the train? (باید اتوبوس را بگیرد یا قطار را؟)
  • Which movie does he want to see? (می خواهد کدام فیلم را ببیند؟)
  • Who do you think he will vote for? (فکر می کنید به چه کسی رای می دهد؟)

بیشتر بخوانید:

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

بهترین کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

جمله واره در انگلیسی

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی


جملات سوالی انگلیسی با ترجمه فارسی

در اینجا چند نمونه از جملات سوالی رایج در زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی آنها آورده شده است:

1. سوالات بله/خیر:

 • Do you like coffee? (قهوه دوست دارید؟)
 • Are you from Iran? (از ایران هستید؟)
 • Is it raining outside? (بیرون باران می آید؟)
 • Can you speak French? (آیا می توانید فرانسوی صحبت کنید؟)
 • Will you come to the party tonight? (امشب به مهمونی می آیید؟)

2. سوالات با WH:

 • What is your name? (اسمتان چیست؟)
 • Who is your best friend? (بهترین دوستتان کیست؟)
 • Where do you live? (کجا زندگی می کنید؟)
 • When did you go to the movies? (کی به سینما رفتید؟)
 • Why did you leave early? (چرا زود رفتی؟)
 • How did you get here? (چطوری اینجا رسیدی؟)

3. سوالات جایگزینی:

 • Would you like tea or coffee? (چای می خواهید یا قهوه؟)
 • Do you prefer to go to the beach or the mountains? (دوست دارید به ساحل بروید یا کوهستان؟)
 • Should we take the bus or the train? (با اتوبوس برویم یا قطار؟)
 • Which movie do you want to see? (می خواهید کدام فیلم را ببینید؟)
 • Who do you think will win the game? (فکر می کنید چه کسی بازی را می برد؟)

4. سوالات تاییدی:

 • You don’t like spicy food, do you? (غذاهای تند دوست نداری، مگه نه؟)
 • She is coming to the party, isn’t she? (او به مهمونی می آید، مگه نه؟)
 • They haven’t arrived yet, have they? (هنوز نیامده اند، مگه نه؟)
 • I think it’s going to rain, don’t you? (فکر می کنم باران می آید، مگه نه؟)
 • You can speak Spanish, can’t you? (می توانی اسپانیایی صحبت کنی، مگه نه؟)

5. سوالات غیرمستقیم:

 • I wonder what time the train leaves. (می خواهم بدانم قطار چه ساعتی حرکت می کند.)
 • Do you know where the nearest bank is? (می دانید نزدیک ترین بانک کجاست؟)
 • Could you please tell me how to get to the airport? (می توانید لطفاً بگویید چطور به فرودگاه برسم؟)
 • I’m not sure if I should take this job or not. (مطمئن نیستم که این شغل را قبول کنم یا نه.)
 • He asked me if I had seen his book. (او از من پرسید که آیا کتابش را دیده ام یا نه.)

چند جمله سوالی به انگلیسی با جواب

1. سوالات بله/خیر:

 1. Are you from the United States? (از ایالات متحده هستید؟) – Yes, I am. (بله، هستم.)
 2. Do you speak Spanish? (اسپانیایی صحبت می کنید؟) – No, I don’t. (نه، صحبت نمی کنم.)
 3. Is it raining outside? (بیرون باران می آید؟) – Yes, it is. (بله، می آید.)
 4. Can you swim? (بلد هستید شنا کنید؟) – Yes, I can. (بله، بلدم.)
 5. Will you come to the party tonight? (امشب به مهمونی می آیید؟) – No, I can’t. (نه، نمی توانم.)

2. سوالات با WH:

 1. What is your name? (اسمتان چیست؟) – My name is yusef. (اسم من یوسف است.)
 2. Who is your best friend? (بهترین دوستتان کیست؟) – My best friend is John. (بهترین دوستم جان است.)
 3. Where do you live? (کجا زندگی می کنید؟) – I live in St. Louis Park, Minnesota. (در سنت لوئیس پارک، مینسوتا زندگی می کنم.)
 4. When did you go to the movies? (کی به سینما رفتید؟) – I went to the movies last night. (دیشب به سینما رفتم.)
 5. Why did you leave early? (چرا زود رفتی؟) – I left early because I was tired. (زود رفتم چون خسته بودم.)
 6. How did you get here? (چطوری اینجا رسیدی؟) – I got here by car. (با ماشین آمدم.)

3. سوالات جایگزینی:

 1. Would you like tea or coffee? (چای می خواهید یا قهوه؟) – I would like coffee, please. (قهوه می خواهم، لطفاً.)
 2. Do you prefer to go to the beach or the mountains? (دوست دارید به ساحل بروید یا کوهستان؟) – I prefer to go to the beach. (دوست دارم به ساحل بروم.)
 3. Should we take the bus or the train? (با اتوبوس برویم یا قطار؟) – I think we should take the train. (فکر می کنم باید قطار را بگیریم.)
 4. Which movie do you want to see? (می خواهید کدام فیلم را ببینید؟) – I want to see the new action movie. (می خواهم فیلم اکشن جدید را ببینم.)
 5. Who do you think will win the game? (فکر می کنید چه کسی بازی را می برد؟) – I think the home team will win. (فکر می کنم تیم میزبان برنده می شود.)

4. سوالات تاییدی:

 1. You don’t like spicy food, do you? (غذاهای تند دوست نداری، مگه نه؟) – That’s right, I don’t. (درسته، دوست ندارم.)
 2. She is coming to the party, isn’t she? (او به مهمونی می آید، مگه نه؟) – Yes, she is. (بله، می آید.)
 3. They haven’t arrived yet, have they? (هنوز نیامده اند، مگه نه؟) – No, they haven’t. (نه، نیامده اند.)
 4. I think it’s going to rain, don’t you? (فکر می کنم باران می آید، مگه نه؟) – Yes, I do. (بله، منم فکر می کنم.)
 5. You can speak Spanish, can’t you? (می توانی اسپانیایی صحبت کنی، مگه نه؟) – Yes, I can. (بله، می توانم.)

5. سوالات غیرمستقیم:

 1. I wonder what time the train leaves. (می خواهم بدانم قطار چه ساعتی حرکت می کند.) – The train leaves at 10:00 AM. (قطار ساعت 10 صبح حرکت می کند.)
 2. Could you please tell me how to get to the airport? (می توانید لطفاً بگویید چطور به فرودگاه برسم؟) – Sure, you can take a taxi or the bus. (البته، می توانید با تاکسی یا اتوبوس بروید.)
 3. I’m not sure if I should take this job or not. (مطمئن نیستم که این شغل را قبول کنم یا نه.) – What are your concerns? Maybe I can help you decide. (نگرانی هایت چی هستند؟ شاید بتوانم کمکت کنم تصمیم بگیری.)
 4. He asked me if I had seen his book. (او از من پرسید که آیا کتابش را دیده ام یا نه.) – I told him I hadn’t seen it. (به او گفتم ندیده ام.)

پنج جمله سوالی

 1. What is your name? (اسمتان چیست؟)
 2. Where do you live? (کجا زندگی می کنید؟)
 3. What do you do for a living? (چه کاره هستید؟)
 4. Do you like to travel? (سفر کردن را دوست دارید؟)
 5. What is your favorite food? (غذای مورد علاقه شما چیست؟)

نتیجه‌گیری فرمول جادویی سوال ساختن در انگلیسی در 5 دقیقه!

ساخت جملات سوالی در زبان انگلیسی کار دشواری نیست. با کمی تمرین و استفاده از روش‌های ساده و کاربردی که در بالا شرح داده شد، می‌توانید به راحتی در عرض 5 دقیقه جملات سوالی انگلیسی را به طور صحیح و روان بسازید و در مکالمات و نوشته‌های خود از آنها استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که:

 • مهم‌ترین نکته در ساخت جملات سوالی، درک مفهوم مورد نظر و انتخاب روش مناسب برای پرسیدن آن است.
 • از تنوع ساختاری در سوالات خود استفاده کنید تا مکالمه یا نوشته شما جذاب‌تر و پویاتر شود.
 • به لحن صدای خود در هنگام پرسش سوال توجه کنید و لحنی سوالی داشته باشید.

با تسلط بر ساخت جملات سوالی، می‌توانید به طور موثرتری با دیگران ارتباط برقرار کرده، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید و در بحث‌ها و گفتگوها مشارکت فعال داشته باشید.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

سوالات متداول در مورد سوال ساختن در انگلیسی

چه روش های مختلفی برای سوال ساختن در انگلیسی وجود دارد؟

سوالات بله/خیر: این سوالات با “Do/Does” + فاعل + فعل اصلی ساخته می شوند و پاسخ آنها “بله” یا “خیر” است.
سوالات عطف به فاعل: این سوالات با “What/Who/When/Where/Why/How” + does/does + فاعل + فعل اصلی ساخته می شوند و در مورد فاعل جمله سوال می کنند.
سوالات جایگزینی: این سوالات با “Would you like/Do you prefer/Should we…” + دو یا چند گزینه ساخته می شوند و از بین گزینه ها سوال می کنند.
سوالات تاییدی: این سوالات با “You don’t like…” یا “She is coming…” و لحنی سوالی ساخته می شوند و برای تأیید یا رد چیزی استفاده می شوند.
سوالات غیرمستقیم: در این سوالات از کلماتی مانند “I wonder,” “Do you know,” یا “Could you tell me” استفاده می شود و جمله سوال به صورت غیرمستقیم بیان می شود.

از چه کلمات پرسشی می توان در زبان انگلیسی استفاده کرد؟

What: چه چیزی، چه کسی
Who: چه کسی
When: چه زمانی
Where: کجا
Why: چرا
How: چگونه
Which: کدام
Whose: چه کسی (مالک)

نکاتی برای سوال ساختن در انگلیسی:

به لحن صدای خود در هنگام پرسش سوال توجه کنید و لحنی سوالی داشته باشید.
از ساختارهای مختلف و کلمات پرسشی مختلف برای تنوع بخشیدن به سوالات خود استفاده کنید.
به ترتیب کلمات در جمله سوالی دقت کنید.
از علائم نگارشی مناسب مانند علامت سوال در انتهای جمله سوالی استفاده کنید.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=15418
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد فرمول جادویی سوال ساختن در انگلیسی در 5 دقیقه!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: