گنجینه ای از تشویق و تحسین به زبان انگلیسی: 200 جمله و عبارت کاربردی + ترجمه

گنجینه ای از تشویق و تحسین به زبان انگلیسی: 200 جمله و عبارت کاربردی + ترجمه

93 بازدید
تشویق و تحسین به زبان انگلیسی

گنجینه ای از تشویق و تحسین به زبان انگلیسی

تشویق و تحسین به زبان انگلیسی، در دنیای پرشتاب امروز، گاهی اوقات قدردانی از تلاش ها و پیشرفت های اطرافیانمان را فراموش می کنیم. کلمات تشویقی و عبارات محبت آمیز می توانند تاثیر بسزایی در روحیه و انگیزه افراد داشته باشند.

این مجموعه شامل 200 جمله و عبارت کاربردی به زبان انگلیسی است که برای تشویق و تحسین در موقعیت های مختلف گردآوری شده است. از تمجید از تلاش و پشتکار گرفته تا تحسین استعداد و خلاقیت، در این گنجینه واژگانی برای هر موقعیتی جمله ای دلنشین خواهید یافت.

علاوه بر ترجمه دقیق هر جمله، مثال های کاربردی نیز ارائه شده است تا بتوانید به بهترین شکل از آنها در مکالمات روزمره و موقعیت های مختلف استفاده کنید.

لحن، موقعیت و نوع تشویق و تحسین به زبان انگلیسی

همانطور که انتخاب لباس مناسب به موقعیت و شرایط بستگی دارد، انتخاب جمله یا عبارت تشویقی مناسب هم به لحن، موقعیت و نوع تشویق مورد نظر شما بستگی دارد.

1. لحن: رسمی، غیر رسمی یا صمیمی؟

لحن رسمی:

 • جمله: “Your dedication and hard work are truly commendable. You’re an asset to our team.” (تعهد و تلاش شما ستودنی است. شما یک سرمایه ارزشمند برای تیم ما هستید.)
 • ترجمه: تعهد و تلاش شما واقعا قابل تحسین است. شما یک سرمایه ارزشمند برای تیم ما هستید.
 • مورد استفاده: تشویق و تحسین در محیط کار یا مکاتبات اداری

لحن غیر رسمی:

 • جمله: “You did an awesome job on that presentation! You’re a rockstar!” (ارائه شما فوق العاده بود! شما یک ستاره هستید!)
 • ترجمه: ارائه شما فوق العاده بود! شما یک ستاره هستید!
 • مورد استفاده: تشویق و تحسین در جمع دوستان، آشنایان و همکاران نزدیک

لحن صمیمی:

 • جمله: “I’m so proud of you for everything you’ve accomplished. You’re my inspiration.” (من به خاطر همه چیزهایی که به دست آوردی به شدت به تو افتخار می کنم. تو الهام بخش من هستی.)
 • ترجمه: من به خاطر همه چیزهایی که به دست آوردی به شدت به تو افتخار می کنم. تو الهام بخش من هستی.
 • مورد استفاده: تشویق و تحسین اعضای خانواده و افراد بسیار نزدیک
آموزش زبان انگلیسی به کودکان از پایه
آموزش زبان انگلیسی به کودکان از پایه

2. موقعیت: محل کار، مدرسه یا منزل؟

محل کار:

 • جمله: “Your innovative approach to the project was truly impressive.” (رویکرد نوآورانه شما به پروژه واقعاً چشمگیر بود.)
 • ترجمه: رویکرد نوآورانه شما به پروژه واقعاً چشمگیر بود.
 • مورد استفاده: تشویق و تحسین عملکرد شغلی و دستاوردهای حرفه ای در محل کار

مدرسه:

 • جمله: “Your dedication to your studies is an inspiration to all of us.” (تعهد شما به تحصیل الهام بخش همه ما است.)
 • ترجمه: تعهد شما به تحصیل الهام بخش همه ما است.
 • مورد استفاده: تشویق و تحسین نمرات خوب، تلاش و پشتکار، خلاقیت، مشارکت در کلاس و نظم و انضباط در مدرسه

منزل:

 • جمله: “Thank you for always being there for me. You’re the best sibling/child/parent I could ask for.” (متشکرم که همیشه حامی من هستی. تو بهترین خواهر/برادر/فرزند/پدر/مادری هستی که می توانستم آرزو کنم.)
 • ترجمه: متشکرم که همیشه حامی من هستی. تو بهترین خواهر/برادر/فرزند/پدر/مادری هستی که می توانستم آرزو کنم.
 • مورد استفاده: تشویق و تحسین تلاش های اعضای خانواده در انجام کارهای خانه، کمک به دیگران، رفتارهای خوب و شخصیت و ویژگی های مثبتشان در منزل

3. نوع تشویق: تلاش، موفقیت یا شخصیت؟

تشویق به تلاش:

 • جمله: “I admire your perseverance and determination. You never give up on your goals.” (من پشتکار و عزم راسخ شما را تحسین می کنم. شما هرگز از اهدافتان دست نمی کشید.)
 • ترجمه: من پشتکار و عزم راسخ شما را تحسین می کنم. شما هرگز از اهدافتان دست نمی کشید.
 • مورد استفاده: تشویق و تحسین تلاش، پشتکار و عزم راسخ فرد برای رسیدن به اهدافش

تشویق به موفقیت:

 • جمله: “Congratulations on your well-deserved success! You’ve worked so hard for this.” (تبریک برای موفقیتی که به حق کسب کردید! شما به سختی برای این موفقیت تلاش کردید.)
 • ترجمه: تبریک برای موفقیتی که به حق کسب کردید! شما به سختی برای این موفقیت تلاش کردید.
 • مورد استفاده: تشویق و تحسین دستاوردها و موفقیت های فرد در زمینه های مختلف تحصیلی، شغلی، ورزشی.

جملات و عبارات تشویق و تحسین به زبان انگلیسی

لحن رسمی:

 • “Your exceptional performance has made a significant contribution to our team’s success.” (عملکرد استثنایی شما نقش مهمی در موفقیت تیم ما داشته است.)
 • “I am truly impressed by your dedication and commitment to excellence.” (من واقعاً از تعهد و تلاش شما برای رسیدن به برتری تحت تاثیر قرار گرفته ام.)
 • “Your expertise and knowledge are invaluable to our organization.” (تخصص و دانش شما برای سازمان ما بسیار ارزشمند است.)

لحن غیر رسمی:

 • “You’re such a talented and creative person! I always enjoy working with you.” (شما فردی با استعداد و خلاق هستید! من همیشه از کار کردن با شما لذت می برم.)
 • “You’re always up for a challenge and never give up. I admire your resilience.” (شما همیشه آماده چالش هستید و هرگز تسلیم نمی شوید. من انعطاف پذیری شما را تحسین می کنم.)
 • “You’re such a kind and compassionate person. Everyone loves being around you.” (شما فردی مهربان و دلسوز هستید. همه دوست دارند دور و بر شما باشند.)

لحن صمیمی:

 • “I’m so proud of the person you’ve become. You’ve grown so much in the past few years.” (من به خاطر شخصیتی که به آن تبدیل شده ای بسیار به تو افتخار می کنم. شما در چند سال گذشته خیلی پیشرفت کرده اید.)
 • “You are the most important person in my life. I love you more than words can say.” (تو مهمترین فرد زندگی من هستی. من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم.)
 • “Thank you for always being there for me, no matter what. I cherish our relationship.” (متشکرم که همیشه حامی من هستی، فرقی نمی کند چه اتفاقی بیفتد. من رابطه مان را گرامی می دارم.)

محل کار:

 • “Your innovative ideas have helped us improve our processes and save money.” (ایده های نوآورانه شما به ما کمک کرده است تا فرآیندهایمان را بهبود ببخشیم و در هزینه ها صرفه جویی کنیم.)
 • “You are a team player and always willing to help others. I appreciate your positive attitude.” (شما یک بازیکن تیمی هستید و همیشه حاضرانید به دیگران کمک کنید. من از روحیه مثبت شما قدردانی می کنم.)
 • “Your leadership skills are inspiring. You motivate others to do their best.” (مهارت های رهبری شما الهام بخش است. شما دیگران را به انجام بهترین کارشان ترغیب می کنید.)

مدرسه:

 • “Your hard work and dedication to your studies are paying off. Keep up the good work!” (تلاش و پشتکار شما در تحصیل در حال نتیجه دادن است. به همین منوال ادامه دهید!)
 • “You are a bright and inquisitive student. I always enjoy having you in my class.” (شما دانش آموزی باهوش و کنجکاو هستید. من همیشه از حضور شما در کلاسم لذت می برم.)
 • “Your creativity and problem-solving skills are impressive. You have a bright future ahead of you.” (خلاقیت و مهارت حل مسئله شما چشمگیر است. شما آینده روشنی در پیش دارید.)

منزل:

 • “Thank you for always taking care of me and our family. You are an amazing spouse/parent.” (متشکرم که همیشه از من و خانواده مان مراقبت می کنی. شما همسر/والدینی شگفت انگیز هستید.)
 • “I love spending time with you and making memories together. You are my best friend.” (من عاشق گذراندن وقت با شما و ساختن خاطرات با هم هستم. شما بهترین دوست من هستید.)
 • “You are always there to listen to me and offer support. I couldn’t ask for a better family.” (شما همیشه برای شنیدن حرف های من و ارائه حمایت در کنارم هستید. من نمی توانستم خانواده ای بهتر از شما داشته باشم.)
ابراز تاسف و همدردی به انگلیسی
ابراز تاسف و همدردی به انگلیسی

جمله تشویقی به زبان انگلیسی

جمله انگلیسیترجمه فارسیمثال
Believe in yourself. You’ve got this!به خودت ایمان داشته باش. تو میتونی!مثال: “You’ve been studying hard for your exams. I know you’ll do great! Believe in yourself!” (برای امتحانات خیلی درس خوندی. میدونم عالی انجامش میدی! به خودت ایمان داشته باش!)
You’re making great progress. Keep going!داری خیلی خوب پیشرفت میکنی. ادامه بده!مثال: “You’ve already lost 10 pounds on your weight loss journey. Keep going, you’re almost there!” (تا الان 10 پوند توی مسیر کاهش وزنت کم کردی. ادامه بده، داری به هدفت نزدیک میشی!)
Your effort and dedication are inspiring.تلاش و فداکاری تو الهام بخشه.مثال: “You volunteer at the animal shelter every week, even though you have a busy schedule. Your dedication is inspiring!” (هر هفته، حتی با وجود برنامه کاری شلوغت، داوطلبانه توی پناهگاه حیوانات کار میکنی. فداکاری تو الهام بخشه!)
I have faith in your abilities.من به توانایی هایت ایمان دارم.مثال: “I know you can write that novel you’ve been dreaming of. I have faith in your abilities!” (میدونم میتونی اون رمانی که آرزوشو داری بنویسی. من به توانایی هات ایمان دارم!)
You’re capable of amazing things.تو قادر به انجام کارهای شگفت انگیزی هستی.مثال: “You’re such a talented artist. You’re capable of amazing things!” (تو یه هنرمند فوق العاده بااستعدادی هستی. تو قادر به انجام کارهای شگفت انگیزی هستی!)
Keep pushing forward. You’re almost there!به حرکت رو به جلو ادامه بده. تقریباً رسیدی!مثال: “You’re almost done with that marathon training. Keep pushing forward, you’re so close!” (تمرین ماراتنت تقریباً تموم شده. به حرکت رو به جلو ادامه بده، خیلی به هدفت نزدیک شدی!)
You’ve overcome challenges before, and you can do it again.قبلاً هم بر چالش ها غلبه کردی، و میتونی دوباره این کارو انجام بدی.مثال: “I know you’re going through a tough time right now, but you’ve been through tough times before. You’ve overcome challenges before, and you can do it again.” (میدونم که الان یه دوره سخت رو پشت سر میذاری، اما قبلاً هم دوره های سختی رو پشت سر گذاشتی. تو قبلاً هم بر چالش ها غلبه کردی، و میتونی دوباره این کارو انجام بدی.)
Your hard work will pay off.تلاشت نتیجه خواهد داد.مثال: “You’ve been working so hard on that project. I know your hard work will pay off!” (خیلی روی اون پروژه زحمت کشیدی. میدونم تلاشت نتیجه خواهد داد!)
I’m proud of how far you’ve come.به خاطر پیشرفتی که کردی بهت افتخار میکنم.مثال: “I’m so proud of how far you’ve come in your recovery from that accident. You’re an inspiration!” (به خاطر پیشرفتی که توی روند بهبودیت بعد از اون تصادف کردی خیلی بهت افتخار میکنم. تو یه الهام بخشی!)
You have what it takes to succeed.تو، آنچه که به موفقیت منجر میشه رو داری.مثال: “You’re smart, hardworking, and determined. You have what it takes to succeed in anything you set your mind to!” (تو باهوش، سخت کوش و با اراده هستی. تو، آنچه که به موفقیت منجر میشه رو داری و میتونی توی هر کاری که بهش فکر کنی موفق بشی!)
Stay positive and keep moving forward.مثبت اندیش باش و به حرکت رو به جلو ادامه بده.مثال: “Things may be tough right now, but stay positive and keep moving forward. Better things are coming!” (شاید الان اوضاع سخت باشه، اما مثبت اندیش باش و به حرکت رو به جلو ادامه بده. روزهای

جمله تحسین آمیز به زبان انگلیسی

جمله انگلیسیترجمه فارسیمثال
I greatly admire your talent and skills.من استعداد و مهارت‌های شما را تحسین می‌کنم.مثال: “I greatly admire your talent for playing the piano. You’re so skilled!” (من استعداد شما در نواختن پیانو را تحسین می‌کنم. شما خیلی ماهر هستید!)
You have an amazing ability to [insert skill or trait].شما توانایی فوق‌العاده‌ای در [مهارت مورد نظرتان را بگویید] دارید.مثال: “You have an amazing ability to connect with people and make them feel comfortable. You’re a natural people person!” (شما توانایی فوق‌العاده‌ای در برقراری ارتباط با افراد و ایجاد حس راحتی در آنها دارید. شما یک فرد اجتماعی ذاتی هستید!)
I’m in awe of your creativity.من از خلاقیت شما در شگفتم.مثال: “I’m in awe of your creativity. Your paintings are so unique and beautiful!” (من از خلاقیت شما در شگفتم. نقاشی های شما بسیار منحصر به فرد و زیبا هستند!)
You have a remarkable work ethic.شما اخلاق کاری قابل توجهی دارید.مثال: “You have a remarkable work ethic. You’re always so dedicated and hardworking!” (شما اخلاق کاری قابل توجهی دارید. شما همیشه بسیار فداکار و سخت کوش هستید!)
Your dedication and commitment are truly inspiring.فداکاری و تعهد شما واقعا الهام بخش است.مثال: “Your dedication and commitment to your family are truly inspiring. You’re an amazing parent!” (فداکاری و تعهد شما به خانواده تان واقعا الهام بخش است. شما یک پدر/مادر فوق العاده هستید!)
You possess a rare combination of intelligence and humility.شما ترکیب خاصی از هوش و تواضع در اختیار دارید.مثال: “You possess a rare combination of intelligence and humility. You’re so smart, but you’re also always down to earth.” (شما ترکیب خاصی از هوش و تواضع در اختیار دارید. شما خیلی باهوش هستید، اما در عین حال همیشه متواضع هستید.)
I’m impressed by your ability to handle difficult situations gracefully.من تحت تاثیر توانایی شما در مدیریت موقعیت‌های سخت هستم.مثال: “I’m impressed by your ability to handle difficult situations gracefully. You always stay calm and collected under pressure.” (من تحت تاثیر توانایی شما در مدیریت موقعیت‌های سخت هستم. شما همیشه در زمان فشار، آرام و خونسرد می مانید.)
Your perseverance in the face of challenges is admirable.پشتکار شما در مواجهه با چالش‌ها قابل تحسین است.مثال: “Your perseverance in the face of challenges is admirable. You never give up on your dreams, no matter how difficult things get.” (پشتکار شما در مواجهه با چالش‌ها قابل تحسین است. شما هرگز از رویاهایتان دست نمی کشید، مهم نیست که اوضاع چقدر سخت می شود.)
You have an incredible sense of empathy and compassion.توانایی همدلی کردن و غمخواری شما باور نکردنیست.مثال: “You have an incredible sense of empathy and compassion. You always know how to make people feel better when they’re down.” (توانایی همدلی کردن و غمخواری شما باور نکردنیست. شما همیشه می دانید که چگونه زمانی که افراد غمگین هستند، آنها را شاد کنید.)
Your leadership skills are exceptional.مهارت‌های رهبری شما استثنایی است.مثال: “Your leadership skills are exceptional. You have a natural ability to motivate and inspire others.” (مهارت‌های رهبری شما استثنایی است. شما توانایی ذاتی در انگیزه دادن و الهام بخشیدن به دیگران دارید.)
I’m inspired by your passion for [insert interest or cause].من از اشتیاق شما برای [علاقه یا علت مورد نظرتان را بگویید] الهام می‌گیرم.مثال: “I’m inspired by your passion for helping children in need. You’re making a real difference in their lives.” (من از اشتیاق شما برای کمک به کودکان نیازمند الهام می‌گیرم. شما در زندگی آنها تاثیر مثبتی می گذارید.)
You have an incredible eye for detail.شما نگاهی استثنایی برای نگرش جزئیات دارید.

بیشتر بخوانید:

راهنمای جامع انواع وسایل نقلیه عمومی به انگلیسی

مکالمه انگلیسی در هتل | اصطلاحات کاربردی انگلیسی در هتل

جملات کاربردی انگلیسی

انگلیسی در سفر


جمله انگیزشی به زبان انگلیسی

جمله انگلیسیترجمه فارسیمثال
Your dreams are within reach. Go after them fearlessly.رویاهای شما در دسترس هستند. بدون ترس به دنبال آن ها بروید.مثال: “You’ve always dreamed of starting your own business. Don’t let fear hold you back. Your dreams are within reach. Go after them fearlessly!” (شما همیشه آرزوی راه اندازی کسب و کار خود را داشته اید. اجازه ندهید ترس شما را از پا در بیاورد. رویاهای شما در دسترس هستند. بدون ترس به دنبال آنها بروید!)
Embrace the challenges and use them as stepping stones to success.چالش‌ها را بپذیرید و از آن‌ها به عنوان پله‌هایی برای موفقیت استفاده کنید.مثال: “Every time you face a challenge, you’re one step closer to achieving your goals. Embrace the challenges and use them as stepping stones to success.” (هر بار که با چالشی روبرو می شوید، یک قدم به رسیدن به اهدافتان نزدیکتر می شوید. چالش ها را بپذیرید و از آنها به عنوان پله هایی برای موفقیت استفاده کنید.)
The world needs your unique perspective and contributions.جهان به دیدگاه و همکاری منحصر به فرد شما نیاز دارد.مثال: “Your unique perspective and experiences make you invaluable to the world. Don’t be afraid to share your gifts with others. The world needs your unique contributions.” (دیدگاه و تجربیات منحصر به فرد شما، شما را برای جهان ارزشمند می کند. از به اشتراک گذاشتن موهبت های خود با دیگران نترسید. جهان به مشارکت های منحصر به فرد شما نیاز دارد.)
Believe in your abilities and watch yourself soar.به توانایی های خود ایمان داشته باشید و اوج گرفتن خود را تماشا کنید.مثال: “You have so much potential within you. Believe in your abilities and watch yourself soar. You can achieve anything you set your mind to.” (شما پتانسیل عظیمی در درون خود دارید. به توانایی های خود ایمان داشته باشید و اوج گرفتن خود را تماشا کنید. شما می توانید به هر چیزی که در ذهن دارید برسید.)
You have the power to create the life you envision.شما توانایی ساخت زندگی مد نظر خود را دارید.مثال: “Don’t settle for a life that’s less than what you deserve. You have the power to create the life you envision. Start taking steps towards your dreams today.” (به زندگی کمتر از آنچه که لیاقتش را دارید راضی نشوید. شما توانایی ساخت زندگی مد نظر خود را دارید. از امروز برای رسیدن به رویاهای خود قدم بردارید.)
Step out of your comfort zone and discover your true potential.از نقطه‌ی امن خود خارج شوید و قدرت واقعی خود را کشف کنید.مثال: “It’s easy to get stuck in your comfort zone, but that’s where true growth happens. Step out of your comfort zone and discover your true potential.” (به دام افتادن در منطقه امن راحت است، اما این جایی است که رشد واقعی اتفاق می افتد. از منطقه امن خود خارج شوید و قدرت واقعی خود را کشف کنید.)
Your passion is contagious. Let it ignite a fire within others.شوق شما به دیگران نیز سرایت می‌کند. به آن اجازه بدهید که آتشی را در دل دیگران شعله‌ور کند.مثال: “Your passion for music is so inspiring. It makes me want to get out there and create my own music. Let your passion ignite a fire within others.” (اشتیاق شما به موسیقی بسیار الهام بخش است. این باعث می شود من بخواهم بیرون بروم و موسیقی خودم را خلق کنم. بگذارید شور و اشتیاق شما آتشی را در دل دیگران شعله ور کند.)
Dare to be different and let your authenticity shine.جرات متفاوت بودن را داشته باش و بگذار اصالتت بدرخشد.مثال: “Don’t be afraid to stand out from the crowd. Embrace your individuality and let your authenticity shine. The world needs your unique light.” (از متمایز شدن از جمعیت نترسید. فردیت خود را در آغوش بگیرید و بگذارید اصالت شما بدرخشد. جهان به نور منحصر به فرد شما نیاز دارد.)
Every setback is an opportunity for a comeback. Keep pushing forward.هر شکست فرصتی برای بازگشت است. به پیشروی ادامه دهید.
بهترین روش آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
بهترین روش آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

جمله تشویقی به زبان انگلیسی

جمله انگلیسیترجمه فارسیمثال
Well done!آفرین!مثال: “Well done on your presentation! It was clear, concise, and informative.” (آفرین برای ارائه ات! واضح، مختصر و آموزنده بود.)
Great job!کارت عالی بود!مثال: “Great job on the project! You worked hard and met the deadline.” (کارت عالی بود برای پروژه! سخت تلاش کردی و به موقع به اتمام رساندی.)
Excellent work!کار فوق العاده‌ای بود!مثال: “Excellent work on the report! It was well-written and insightful.” (کار فوق العاده‌ای بود برای گزارش! خوب نوشته شده بود و بینشی عمیق داشت.)
You did it!تو تونستی!مثال: “You did it! You passed the exam! I’m so proud of you.” (تو تونستی! تو توی امتحان قبول شدی! من خیلی بهت افتخار می کنم.)
I’m impressed!تحت تاثیر قرار گرفتم!مثال: “I’m impressed with your progress! You’ve come so far.” (من تحت تاثیر پیشرفت تو هستم! خیلی راه اومدی.)
Keep up the good work!به کار خوبت ادامه بده!مثال: “Keep up the good work! You’re doing a great job.” (به کار خوبت ادامه بده! داری عالی کار می کنی.)
You’re a star!تو یک ستاره‌ای!مثال: “You’re a star! You always go above and beyond.” (تو یک ستاره‌ای! تو همیشه فراتر از انتظار عمل می کنی.)
I’m so proud of you!من خیلی بهت افتخار می کنم!مثال: “I’m so proud of you for graduating from college. You worked so hard for this.” (من خیلی بهت افتخار می کنم که از دانشگاه فارغ التحصیل شدی. خیلی برای این کار سخت تلاش کردی.)
You’re an inspiration!تو یک الهام بخش هستی!مثال: “You’re an inspiration to me. You’re always so positive and motivated.” (تو برای من یک الهام بخش هستی. تو همیشه خیلی مثبت و با انگیزه هستی.)
You can do anything you set your mind to!تو میتونی به هر چیزی که در ذهنت داری برسی!مثال: “You can do anything you set your mind to. Don’t ever give up on your dreams.” (تو میتونی به هر چیزی که در ذهنت داری برسی. هرگز رویاهای خود را رها نکن.)

عبارات اضافی:

 • You’re amazing! | تو شگفت انگیزی! |
 • You’re incredible! | تو باور نکردنی هستی! |
 • You’re phenomenal! | تو فوق العاده ای! |
 • You’re outstanding! | تو استثنایی هستی! |
 • You’re remarkable! | تو قابل توجه هستی! |
 • You’re brilliant! | تو درخشان هستی! |
 • You’re genius! | تو نابغه ای! |
 • You’re a legend! | تو یک افسانه ای! |
 • You’re a hero! | تو یک قهرمانی! |
 • You’re the best! | تو بهترین هستی! |

تشویق کردن به انگلیسی

تشویق کلی:

 • We’re so proud of you. (ما به تو افتخار می‌کنیم.)
 • You’re doing a great job! (کارت عالیه!)
 • Keep up the good work! (به همین منوال ادامه بده!)
 • You’re an inspiration to us all. (تو الهام‌بخش همه ما هستی.)
 • I’m so glad to have you in my life. (خیلی خوشحالم که تو را در زندگی‌ام دارم.)

تشویق به تلاش و پشتکار:

 • Don’t give up! You can do it! (تسلیم نشو! تو می‌توانی انجامش دهی!)
 • I believe in you. (من به تو ایمان دارم.)
 • You’re stronger than you think. (تو قوی‌تر از آن چیزی هستی که فکر می‌کنی.)
 • Every step forward is a victory. (هر قدمی که به جلو برمی‌داری، یک پیروزی است.)
 • You’re never alone in this. (تو در این مسیر تنها نیستی.)

تشویق به موفقیت:

 • Congratulations! (تبریک می‌گویم!)
 • I’m so happy for you! (خیلی برایت خوشحالم!)
 • You deserve it! (این حق تو بود!)
 • All your hard work has paid off. (تلاش‌های تو به ثمر نشست.)
 • You’ve achieved something amazing. (تو به چیزی شگفت‌انگیز دست پیدا کرده‌ای.)

تشویق به شخصیت و ویژگی‌های مثبت:

 • You’re such a kind and caring person. (تو فردی مهربان و دلسوز هستی.)
 • You’re always so positive and upbeat. (تو همیشه مثبت و شاداب هستی.)
 • You’re so intelligent and creative. (تو خیلی باهوش و خلاق هستی.)
 • You have a great sense of humor. (تو حس شوخ‌طبعی فوق‌العاده‌ای داری.)
 • You’re a wonderful friend/family member. (تو دوست/عضو خانواده فوق‌العاده‌ای هستی.)

تشویق در محل کار:

 • Thank you for your hard work and dedication. (از تلاش و پشتکار شما سپاسگزارم.)
 • You’re a valuable asset to our team. (شما عضو ارزشمندی از تیم ما هستید.)
 • I appreciate your contributions. (قدردان همکاری‌های شما هستم.)
 • You’re always going the extra mile. (تو همیشه فراتر از انتظار عمل می‌کنی.)
 • You’re a pleasure to work with. (کار کردن با شما لذت‌بخش است.)

تشویق در مدرسه:

 • Great job on your test! (آفرین بر تو به خاطر نمره خوب در امتحان!)
 • You’re such a bright student. (تو دانش‌آموز باهوشی هستی.)
 • I love your enthusiasm for learning. (من عاشق شور و اشتیاق تو به یادگیری هستم.)
 • You’re always asking great questions. (تو همیشه سوالات جالبی می‌پرسی.)
بفرمایید به انگلیسی
بفرمایید به انگلیسی

عبارات انگلیسی برای تشویق و تحسین‌کردن خلاقیت افراد در انگلیسی

 • What a creative concept! I would love to move forward with that. چه موضوع و مفهوم خلاقانه‌ای! من دوست دارم با آن (موضوع) ادامه بدهم. (دوست دارم بیشتر درمورد آن بشنوم)
 • Your ideas are prolific! I must share them with the board. ایده‌هایت بسیار فراوان و پرکاربرد هستند؛ باید با همه در میانشان بگذارم.
 • How do you always have the best ideas! I wonder! چجوری همیشه بهترین ایده‌ها (و نظرها) را داری؟! متعجبم.
 • Wow! Your creativity seems limitless. You have won it again. وای! خلاقیتت بی انتها به نظر می‌رسد. تو دوباره برنده شده‌ای.
 • I appreciate your innovative ideas. We must work accordingly. من نظرات مبتکرانه‌ات را تحسین می‌کنم. باید طبق آن‌ها کار کنیم.
 • I admire your creativity. خلاقیتت را تحسین می‌کنم.
 • I love the way creative you are. عاشق خلاق‌بودنت هستم.
 • Your creativity is undeniable. We all are proud of you. خلاقیت (و قدرت ابتکار) تو انکارنشدنی‌ است. ما همه به تو افتخار می‌کنیم.
 • You are one of the most creative people I’ve ever met. تو یکی از خلاق‌ترین افرادی هستی که من در طول زندگی‌ام دیده‌ام.
 • I believe in your creativity. من به خلاقیتت ایمان دارم.
 • Your creativity moves me from the very beginning of your joining here. ابتکار و خلاقیتت از همان اولی که به اینجا آمدی من را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 • You are blessed with the utmost creativity. Thanks to the almighty. خداوند تو را با بیشترین قدرت خلاقیت و ابتکار آفریده است. با تشکر از قادر مطلق.
 • Your creativity is reaching new heights day by day! قدرت خلاقیت و ابتکارت روزبه‌روز بیشتر می‌شود!
 • You are more creative than you realize. تو بیشتر از آن‌که متوجه‌اش باشی خلاق هستی.
 • You’re truly a gem of creativity. تو واقعا مانند الماس خلاقیت هستی. (ایده‌هایت مانند الماس گران‌بها و باارزش هستند.)
 • May your creativity always shine like this. انشاالله همیشه خلاقیتت مانند این بدرخشد.
 • Having a creative soul like in our team is a blessing from God. Thanks for being with us. داشتن همچین روح (فرد) خلاقی در گروهمان مانند یک نعمتی از طرف خداست. از این‌که با ما هستی ممنونیم.
 • I appreciate your out-of-the-box thinking. Keep it up! افکار مبتکارانه‌ات را تحسین می‌کنم. همین را ادامه بده. (منظور این است که خلاقیتت را همینطور ادامه بده)

عبارات انگیزشی و تشویقی دیگر به زبان انگلیسی:

 • “You are stronger than you seem.” (تو قوی‌تر از آن چیزی هستی که به نظر می‌رسد.)
 • “Don’t give up on your dreams.” (هرگز از رویاهایت دست نکش.)
 • “You are capable of achieving great things.” (تو توانایی رسیدن به چیزهای بزرگ را داری.)
 • “Never give up on yourself.” (هرگز از خودت دست نکش.)
 • “You are capable of more than you think.” (تو از آنچه فکر می‌کنی توانمندتر هستی.)
 • “Believe in yourself and you can achieve anything.” (به خودت ایمان داشته باش و می‌توانی به هر چیزی که می‌خواهی برسی.)
 • “The only limits are the ones you set for yourself.” (تنها محدودیت‌هایی که وجود دارند، محدودیت‌هایی هستند که خودت برای خودت تعیین می‌کنی.)
 • “It’s never too late to start chasing your dreams.” (هیچوقت برای شروع دنبال کردن رویاهایت دیر نیست.)
 • “You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think.” (تو شجاع‌تر از آن چیزی هستی که باور داری، قوی‌تر از آن چیزی هستی که به نظر می‌رسد، و باهوش‌تر از آن چیزی هستی که فکر می‌کنی.)
 • “The world needs your unique talents and abilities.” (دنیا به استعدادها و توانایی‌های منحصر به فرد تو نیاز دارد.)
 • “You have the power to make a difference in the world.” (تو توانایی ایجاد تغییر در دنیا را داری.)

تشویق و تحسین:

 • “I’m so proud of you for what you’ve accomplished.” (به خاطر تمام چیزهایی که به دست آوردی به شدت به تو افتخار می‌کنم.)
 • “You are an inspiration to me.” (تو الهام‌بخش من هستی.)
 • “I’m so glad to have you in my life.” (خیلی خوشحالم که تو را در زندگی‌ام دارم.)
 • “You are such a kind and caring person.” (تو فردی مهربان و دلسوز هستی.)
 • “You always make me laugh.” (تو همیشه من را می‌خندانی.)
 • “You are a great friend/family member.” (تو دوست/عضو خانواده فوق‌العاده‌ای هستی.)
 • “I appreciate everything you do for me.” (قدردان تمام کارهایی هستی که برای من انجام می‌دهی.)
 • “You are always there for me, no matter what.” (تو همیشه حامی من هستی، فرقی نمی‌کند چه اتفاقی بیفتد.)
 • “I’m so lucky to have you in my life.” (من خیلی خوش‌شانسم که تو را در زندگی‌ام دارم.)
 • “Thank you for being you.” (متشکرم که خودت هستی.)

مثال‌های کاربردی:

 • به فرزندتان که در امتحان نمره خوبی گرفته است بگویید: “I’m so proud of you for getting an A on your test! You studied so hard and it really paid off. I’m so happy for you.” (من به خاطر گرفتن نمره A در امتحانت خیلی به تو افتخار می‌کنم! تو خیلی سخت درس خواندی و واقعاً نتیجه داد. خیلی برایت خوشحالم.)
 • به همکارتان که در یک پروژه کاری عالی کار کرده است بگویید: “You did an amazing job on the presentation! Your ideas were clear and concise, and you delivered them with confidence. You’re a valuable asset to our team.” (ارائه شما فوق‌العاده بود! ایده‌های شما واضح و مختصر بود و آنها را با اعتماد به نفس ارائه کردید. شما عضو ارزشمندی از تیم ما هستید.)
 • به دوستتان که به تازگی شغل جدیدی پیدا کرده است بگویید: “I’m so proud of you for getting your new job! I know you worked hard for it, and you deserve it. I’m so happy for you.” (من به خاطر پیدا کردن شغل جدیدت خیلی به تو افتخار می‌کنم! می‌دانم که سخت تلاش کردی و این حق تو بود. خیلی برایت خوشحالم.)
 • This is what you’re going through, not who you are.این تنها چیزی (مانند یک اتفاق یا احساس) است که تو داری تجربه‌اش می‌کنی و خود واقعی تو نیست.
 • “Believe you can and you’re halfway there.” — Theodore Roosevelt تنها باور کن که می‌توانی و در این صورت نصف راه را رفته‌ای. «تئودور روزِوِلت»
 • You are doing awesome! تو داری عالی پیش می‌روی.
 • This is tough, but you’re tougher. شرایط سختی است ولی تو قوی‌تر (از این شرایط)هستی.
 • Don’t stress. You got this! استرس نداشته باش (نگران نباش)! تو می‌تونی.
 • Good luck today! I know you are going to do great. موفق باشی! می‌دانم امروز روز توست (امروز قرار است بهترین باشی.)
 • You’re making a big change, and I’m so proud of you! تو داری یک تغییر بزرگ ایجاد می‌کنی و من بهت افتخار می‌کنم.
 • Sending some good vibes and happy thoughts your way. برایت آرزوها و انرژی‌های مثبت و شاد دارم.
 • “If I cannot do great things, I can do small things in a great way.” — Martin Luther King, Jr. اگر نمی‌توانم کارهای بزرگ انجام دهم در عوض کارهای کوچک را به نحوه احسنت و خیلی خوب انجام می‌دهم. «مارتین لوثر»
 • I know things are difficult right now, but I also know you’ve got what it takes to get through it. می‌دانم که درحال حاضر همه چیز سخت است اما همچنین می‌دانم که تو استعداد و توانایی لازم برای گذراندن این زمان را داری.
 • Sending good thoughts your way—I believe in you and don’t doubt for a minute that you will kill it. آرزوهای خوبی برایت دارم و به تو و اینکه می‌توانی این کار را به بهترین نحو احسن انجام دهی نیز معتقدم.
 • Keeping you close in my thoughts, today especially. مرتبا تو را به یاد دارم، به خصوص امروز.

عبارات کوتاه انگیزشی به زبان انگلیسی برای تشویق و تحسین

 • “You’re doing great!” (کارت عالیه!)
 • “I’m so proud of you!” (به شدت بهت افتخار می‌کنم!)
 • Never give up. هرگز تسلیم نشو.
 • Never say ‘die’. هرگز نگو که تمام شد (منظور این است که هرگز تسلیم نشو)
 • Come on! You can do it! یالا بجنب! تو می‌توانی انجامش دهی.
 • I’ll support you either way. من همه‌جوره تو را حمایت می‌کنم.
 • I’m behind you 100%. من 100 درصد پشتت هستم.
 • It’s totally up to you. کاملا به خودت بستگی دارد.
 • It’s your call. تصمیم با توست.
 • Follow your dreams. رویاهایت را دنبال کن.
 • Do the impossible. غیرممکن را ممکن کن (انجام بده).
 • Believe in yourself. به خودت باور داشته باش.
 • The sky is the limit. محدودیت تو آسمان است.
 • “You’re amazing!” (تو شگفت‌انگیزی!)
 • “You’re an inspiration!” (تو الهام‌بخشی!)
 • Give it a try. یک‌بار امتحانش کن.
 • Go for it. برو سراغش (و به دستش بیار)!
 • Why not? چرا که نه؟
 • It’s worth a shot. به امتحان کردنش می‌ارزد.
 • What are you waiting for? منتظر چی هستی؟
 • What do you have to lose? چی برای از دست‌دادن داری؟
 • You might as well. شاید تو هم بتوانی.
 • Just do it! فقط انجامش بده!
 • There you go! همینه!! آفرین.
 • Keep up the good work. به این کار خوبت ادامه بده.
 • Keep it up. ادامه بده.
 • Good job. آفرین!
 • I’m so proud of you! به تو افتخار می‌کنم.
 • Hang in there. طاقت بیار.
 • Don’t give up. تسلیم نشو.
 • Keep pushing. به تلاش‌کردن ادامه بده.
 • “You can do anything you set your mind to.” (تو می‌توانی به هر چیزی که تصمیمت را بگذاری برسی.)
 • “I believe in you!” (به تو ایمان دارم!)
 • “You’re stronger than you think.” (تو قوی‌تر از آن چیزی هستی که فکر می‌کنی.)
 • “Never give up on your dreams.” (هرگز از رویاهایت دست نکش.)
 • “You’re making a difference in the world.” (تو داری در دنیا تغییر ایجاد می‌کنی.)
 • “Thank you for being you.” (متشکرم که خودت هستی.)
 • Keep fighting! به جنگیدن ادامه بده.
 • Stay strong. قوی بمان.
خانواده و فامیل به انگلیسی
خانواده و فامیل به انگلیسی

15 جمله تشویقی که شنیدنشان همیشه لذت‌بخش است:

 1. “کارت عالی بود!” (Great job!)
 2. “خوشتیپی!” (You’re handsome!)
 3. “یه دوست فوق العاده‌ای!” (You are an awesome friend!)
 4. “حس شوخ طبعی خوبی داری!” (You have a great sense of humor!)
 5. “لبخندت زیباست!” (Your smile is beautiful!)
 6. “عاشق دستپختت هستم!” (I love your cooking!)
 7. “خوش سلیقه‌ای!” (You have good taste!)
 8. “زیبا به نظر می‌رسی!” (You look gorgeous!)
 9. “با کلمات خوب بازی می‌کنی!” (You have a way with words!)
 10. “رزومه قابل توجهی داری!” (Your resume is impressive!)
 11. “درونت حتی از ظاهرت زیباتر است!” (Your inside is even more beautiful than your outside!)
 12. “تو باعث میشی آدم بهتری بشم!” (You make me want to be a better person!)
 13. “اون کت روی تنت قشنگتر به نظر می‌رسه!” (That jacket looks nice on you!)
 14. “می‌دانم که پروژه سختی بود، اما عملکرد شما فراتر از سطح انتظاراتم بود.” (I know that it was a tough project, but your performance exceeded my expectations.)
 15. “تو باهوشی!” (You’re smart!)

30 جمله زیبا برای تحسین و تشویق افراد

در اینجا لیستی از 30 جمله زیبا به زبان انگلیسی برای تحسین و تشویق افراد در موقعیت‌های مختلف آورده شده است:

برای قدردانی و تشکر:

 • “You’re an awesome friend.” (تو یک دوست فوق‌العاده‌ای هستی.)
 • “You’re a gift to those around you.” (تو هدیه‌ای برای اطرافیانت هستی.)
 • “I appreciate you.” (ازت ممنونم.)
 • “You’re more helpful than you realize.” (تو بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کنی مفید هستی.)
 • “Thank you for being there for me.” (از اینکه در کنارم بودی متشکرم.)

برای تحسین شخصیت:

 • “You have a great sense of humor.” (تو حس شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داری.)
 • “You’re kind and compassionate.” (تو مهربان و دلسوزی.)
 • “You’re intelligent and insightful.” (تو باهوش و بصیرتی.)
 • “You’re creative and talented.” (تو خلاق و بااستعدادی.)
 • “You’re strong and courageous.” (تو قوی و شجاعی.)

برای تشویق و انگیزه:

 • “You’re doing a great job!” (کارت عالیه!)
 • “I believe in you.” (به تو ایمان دارم.)
 • “You can do anything you set your mind to.” (تو می‌توانی به هر چیزی که تصمیمت را بگذاری برسی.)
 • “Don’t give up on your dreams.” (هرگز از رویاهایت دست نکش.)
 • “You’re making a difference in the world.” (تو داری در دنیا تغییر ایجاد می‌کنی.)

برای تحسین ظاهر:

 • “You look beautiful/handsome today.” (امروز خیلی زیبا/خوش‌تیپ به نظر می‌رسی.)
 • “You have a great smile.” (لبخند زیبایی داری.)
 • “You have a lovely sense of style.” (تو حس خوش سلیقه‌ای داری.)
 • “You look radiant today.” (امروز خیلی درخشان به نظر می‌رسی.)
 • “You have such beautiful eyes.” (چشمان خیلی زیبایی داری.)

تعریف و تمجید به زبان انگلیسی

در اینجا لیستی از عبارات رایج برای تعریف و تمجید به زبان انگلیسی آورده شده است که می‌توانید در موقعیت‌های مختلف از آنها استفاده کنید:

برای موقعیت‌های عمومی:

 • “Good job!” (آفرین!)
 • “Well done!” (کارت عالی بود!)
 • “Nice one!” (احسنت!)
 • “Good work!” (کارت خوبه!)
 • “You should be proud of yourself!” (باید به خودت افتخار کنی!)
 • “I admire your work.” (من کارت را تحسین می‌کنم.)
 • “You’re an awesome [کار/مهارت/ویژگی]! (تو یک [کار/مهارت/ویژگی] عالی هستی!)
 • “That was awesome!” (عالی بود!)
 • “I’m so impressed!” (من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم!)
 • “It brought me to tears.” (اشکم را درآورد.)

برای موقعیت‌های خاص:

 • خرید خانه جدید:
  • “Congratulations on your new home! It’s beautiful!” (تبریک برای خانه جدیدتان! خیلی زیباست!)
  • “I love your taste in décor. This place looks amazing!” (من عاشق سلیقه شما در دکوراسیون هستم. این خانه فوق‌العاده به نظر می‌رسد!)
  • “I’m so happy for you. You’ve worked hard for this!” (خیلی برایت خوشحالم. خیلی برای این خانه زحمت کشیدی!)
 • موفقیت در شغل:
  • “Congratulations on your promotion! You deserve it!” (تبریک برای ارتقای شغلی! شما لیاقتش را دارید!)
  • “I’ve always admired your work ethic. You’re an inspiration!” (من همیشه اخلاق کاری شما را تحسین می‌کردم. شما الهام‌بخش هستید!)
  • “I’m so proud of everything you’ve accomplished.” (به تمام چیزهایی که به دست آوردی خیلی افتخار می‌کنم.)
 • موفقیت در امتحانات:
  • “Congratulations on your great grades! You must have studied really hard.” (تبریک برای نمرات عالی! حتماً خیلی درس خوانده‌ای.)
  • “Your intelligence and dedication are truly remarkable.” (هوش و پشتکار شما واقعاً قابل توجه است.)
  • “I know you put a lot of effort into your studies, and it’s clearly paid off.” (می‌دانم که برای تحصیلاتت خیلی تلاش کردی و این کاملاً نتیجه داده است.)
 • مدل موی جدید:
  • “I love your new haircut! It really suits you.” (من عاشق مدل موی جدیدت هستم! خیلی بهت میاد.)
  • “You look amazing! Your hair looks so healthy and shiny.” (فوق‌العاده به نظر می‌رسی! موهایت خیلی سالم و براق به نظر می‌رسد.)
  • “I’m going to have to ask my stylist for the same thing!” (باید از آرایشگرم بخواهم که همین مدل را برای من هم انجام دهد!)

تعریف و تمجید به زبان انگلیسی: فراتر از عبارات پایه

در حالی که عباراتی مانند “Good job!” و “Well done!” می‌توانند شروع خوبی برای تعریف و تمجید باشند، برای اینکه واقعاً تاثیرگذار باشید، می‌توانید از جملات و عبارات متنوع‌تری استفاده کنید. در اینجا چند نکته برای ارتقای تعریف و تمجید شما به زبان انگلیسی آورده شده است:

1. خاص باشید: به جای تعریف و تمجید کلی، بر جنبه‌های خاص و قابل توجه دستاورد یا ویژگی فرد تمرکز کنید. به عنوان مثال، به جای اینکه فقط بگویید “You’re a great writer!”، می‌توانید بگویید “I love the way you capture emotions in your writing. It’s so vivid and relatable.”

2. از مثال استفاده کنید: ذکر یک مثال خاص به تعریف و تمجید شما عمق می‌بخشد و آن را واقعی‌تر می‌کند. به عنوان مثال، به جای اینکه فقط بگویید “You’re a great teacher!”، می‌توانید بگویید “I can tell how much you care about your students by the way you explain concepts. They’re always so engaged in your lessons.”

3. صادق باشید: تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز یا غیرصادقانه نه تنها بی‌معنی هستند، بلکه می‌توانند توهین‌آمیز نیز باشند. فقط زمانی تعریف و تمجید کنید که منظورتان باشد و واقعاً چیز مثبتی برای گفتن داشته باشید.

4. لحنی گرم و صمیمی داشته باشید: از لحنی استفاده کنید که نشان دهد شما صمیمانه از دستاورد یا ویژگی فرد قدردانی می‌کنید. لبخند بزنید، تماس چشمی برقرار کنید و با اشتیاق صحبت کنید.

5. خلاق باشید: از اصطلاحات و عبارات جدید و غیرمعمول استفاده کنید تا تعریف و تمجید خود را از بقیه متمایز کنید. به عنوان مثال، به جای اینکه فقط بگویید “You’re so smart!”، می‌توانید بگویید “Your mind is like a steel trap!”

6. از زبان بدن استفاده کنید: علاوه بر کلماتتان، از زبان بدنتان نیز برای نشان دادن تحسین خود استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید با سر تکان دهید، دست بزنید یا به فرد آغوش بگیرید.

7. در زمان مناسب تعریف و تمجید کنید: منتظر نمانید تا یک مناسبت خاص فرا برسد. هر زمان که فرصتی برای تعریف و تمجید از کسی پیدا کردید، از آن استفاده کنید.

8. تعریف و تمجید را متقابل کنید: اگر کسی از شما تعریف و تمجید کرد، حتماً از او تشکر کنید و به او بگویید که قدردان محبت او هستید.

در اینجا چند نمونه از عبارات تعریف و تمجید به زبان انگلیسی آورده شده است که می‌توانید از آنها الهام بگیرید:

 • “You have a way of making everyone feel special.”
 • “I’m always amazed by your creativity and ingenuity.”
 • “You have such a kind and compassionate heart.”
 • “You’re an inspiration to me and everyone who knows you.”
 • “You’re the kind of person who makes the world a better place.”

بیشتر بخوانید:

دانلود کتاب اسپیک نو Speak Now

لغات و اصطلاحات دادگاه به انگلیسی 

تقویت لیسنینگ آیلتس

آموزش خصوصی آیلتس

لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به پلیس،جرم و جنایت

زمان بندی آزمون آیلتس

تقویت رایتینگ آیلتس


پاسخ به سوالات شما به زبان انگلیسی:

1. “مثل همیشه عالی هستی” به انگلیسی:

 • You’re always amazing! (همیشه فوق‌العاده‌ای!)
 • You’re on fire! (آتش گرفته‌ای!)
 • You’re killing it! (داری همه رو تحت تاثیر قرار می‌دی!)
 • You’re out of this world! (فوق‌العاده‌ای!)
 • You’re the best! (تو بهترین هستی!)

2. دست زدن برای تشویق به انگلیسی:

 • Applause! (کف زدن!)
 • Cheers! (احسنت!)
 • Bravo! (آفرین!)
 • Well done! (آفرین!)
 • Hooray! (هورا!)

3. جملات تعریف و تمجید به انگلیسی:

 • I’m so proud of you! (خیلی بهت افتخار می‌کنم!)
 • You’re an inspiration to me! (تو برای من الهام‌بخشی!)
 • You’re so talented! (تو خیلی بااستعدادی!)
 • You’re amazing at what you do! (تو در کاری که انجام می‌دی فوق‌العاده‌ای!)
 • You’re always so positive and upbeat! (تو همیشه خیلی مثبت و شاداب هستی!)

4. کلمات تشویق به انگلیسی:

 • Great! (عالی!)
 • Fantastic! (فوق‌العاده!)
 • Wonderful! (حیرت‌انگیز!)
 • Terrific! (ترrific!)
 • Brilliant! (درخشان!)

5. “شما فوق العاده اید” به انگلیسی:

 • You’re incredible! (تو باورنکردنی هستی!)
 • You’re phenomenal! (تو شگفت‌انگیزی!)
 • You’re extraordinary! (تو فوق‌العاده‌ای!)
 • You’re remarkable! (تو قابل توجه هستی!)
 • You’re outstanding! (تو برجسته هستی!)

6. استیکر تشویق انگلیسی:

 • Thumbs up! ()
 • High five! (️)
 • Fire! ()
 • Star! (⭐)
 • Heart! (❤️)

7. “مثل همیشه میدرخشی” به انگلیسی:

 • You’re always shining! (تو همیشه در حال درخشش هستی!)
 • You’re always on top of your game! (تو همیشه در اوج هستی!)
 • You’re always the star of the show! (تو همیشه ستاره نمایش هستی!)
 • You’re always a winner! (تو همیشه برنده هستی!)
 • You’re always amazing! (تو همیشه فوق‌العاده‌ای!)

8. “کارت عالیه” به انگلیسی:

 • Great job! (کارت عالیه!)
 • Well done! (آفرین!)
 • You did it! (تو تونستی!)
 • Congratulations! (تبریک!)
 • I’m so proud of you! (خیلی بهت افتخار می‌کنم!)

جمع بندی: درخشش با کلمات تشویق و تحسین

در دنیای شلوغ و پرشتاب امروزی، گاهی اوقات قدردانی از اطرافیانمان را از یاد می‌بریم. اما کلمات قدرتمندی وجود دارند که می‌توانند روحیه‌ها را بالا برده و انگیزه‌ها را تقویت کنند.

تشویق و تحسین به زبان انگلیسی، ابزاری ارزشمند برای ایجاد پیوندهای عمیق‌تر، نشان دادن قدردانی و الهام بخشیدن به دیگران است.

چه بخواهید موفقیت یک دوست را جشن بگیرید، از تلاش سخت یک همکار قدردانی کنید یا به فرزندانتان انگیزه دهید، کلمات تشویق و تحسین می‌توانند معجزه کنند.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=15340
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد گنجینه ای از تشویق و تحسین به زبان انگلیسی: 200 جمله و عبارت کاربردی + ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.