تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

306 بازدید
تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

کلمات rise، raise، و arise از نظر املایی و هجایی بسیار شبیه به یکدیگر هستند و همین شباهت باعث می‌شود که گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده شوند. با این حال، این سه کلمه تفاوت‌های معنایی مهمی دارند که باید به آنها توجه داشت.

rise

کلمه rise یک فعل است که به معنای “بالا رفتن” است. این کلمه می‌تواند به معنای حرکت از پایین به بالا، افزایش مقدار یا شدت، یا ظهور یا پدیدار شدن باشد.

در اینجا چند مثال از کاربرد کلمه rise در زبان انگلیسی آورده شده است:

 • The sun rose in the east. (خورشید از شرق بالا آمد.)
 • The price of gas rose sharply last week. (قیمت بنزین هفته گذشته به شدت افزایش یافت.)
 • A new political party rose to power. (یک حزب سیاسی جدید به قدرت رسید.)

raise

کلمه raise نیز یک فعل است که به معنای “بالا بردن” است. این کلمه بر خلاف rise، متعدی است و نیاز به مفعول دارد. به عنوان مثال:

 • I raised my hand to ask a question. (من دستم را بلند کردم تا سوالی بپرسم.)
 • The teacher raised the temperature in the classroom. (معلم دمای کلاس را بالا برد.)
 • The government raised taxes. (دولت مالیات‌ها را افزایش داد.)

arise

کلمه arise نیز یک فعل است که به معنای “برخاستن” یا “ظاهر شدن” است. این کلمه معمولاً با اسامی انتزاعی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • A new problem arose. (یک مشکل جدید پدید آمد.)
 • The question arose of what to do next. (سوال این بود که بعد چه باید کرد.)
 • The possibility arose that the meeting would be cancelled. (امکان این وجود داشت که جلسه لغو شود.)

در اینجا چند نکته برای کمک به شما در یادگیری تفاوت بین این سه کلمه آورده شده است:

 • کلمه rise می‌تواند به معنای “بالا رفتن” باشد، اما نیازی به مفعول ندارد.
 • کلمه raise همیشه متعدی است و نیاز به مفعول دارد.
 • کلمه arise به معنای “برخاستن” یا “ظاهر شدن” است و معمولاً با اسامی انتزاعی استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید :

همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

مکالمه انگلیسی در مورد مدرسه و کلاس

تولدت مبارک به انگلیسی

دانلود داستان های Family and Friends | کتاب داستان Family and Friends

دانلود ویرایش سوم کتاب های American English File

دانلود ویرایش دوم کتاب های Family and Friends

ماه های سال به انگلیسی


 RISE در زبان انگلیسی

فعل rise به صورت /raɪz/ تلفظ می شود و زمان گذشته ساده آن rose است و حالت سوم (Past Participle) این فعل  هم risen می باشد. معنای آن به فارسی هم یعنی بالا رفتن یا افزایش یافتن. 
هنگام بیان این کلمه به خورشید فکر کنید و به یاد sunrise بیافتید. این نشانه بهترین راه برای به خاطر سپردن فعل rise می باشد. 
فعل rise و raise یک تفاوت اصلی دارند؛ اینکه rise لازم یا intransitive است و نیازی به مفعول ندارد.در زبان انگلیسی، کلمه rise به معنای “بالا رفتن” است. این کلمه می‌تواند به معنای حرکت از پایین به بالا، افزایش مقدار یا شدت، یا ظهور یا پدیدار شدن باشد.

در اینجا چند مثال از کاربرد کلمه rise در زبان انگلیسی آورده شده است:

 • The sun rose in the east. (خورشید از شرق بالا آمد.)
 • The price of gas rose sharply last week. (قیمت بنزین هفته گذشته به شدت افزایش یافت.)
 • A new political party rose to power. (یک حزب سیاسی جدید به قدرت رسید.)

کلمه rise می‌تواند به صورت فعل، اسم، یا صفت استفاده شود.

به عنوان فعل، rise به معنای بالا رفتن است. این فعل اغلب با مفعول استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • The bread rose in the oven. (نان در فر بالا آمد.)
 • The water rose to the top of the bridge. (آب به بالای پل رسید.)

به عنوان اسم، rise به معنای بالا رفتن، افزایش، یا صعود است. به عنوان مثال:

 • The rise in prices is causing a lot of problems. (افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است.)
 • The climb to the top of the mountain was a long and difficult rise. (صعود به بالای کوه طولانی و دشوار بود.)

به عنوان صفت، rise به معنای بالا رفته، افزایش یافته، یا صعودی است. به عنوان مثال:

 • The rising sun cast its light on the land. (خورشید بالا رفته نور خود را بر روی زمین می‌تاباند.)
 • The rising prices are making it difficult for people to afford food. (افزایش قیمت‌ها باعث شده است که مردم نتوانند غذای خود را تأمین کنند.)

در اینجا چند اصطلاح رایج با کلمه rise آورده شده است:

 • to rise to the occasion به معنای “برخورداری از موقعیت” یا “پاسخ دادن به یک چالش” است.
 • to rise from the dead به معنای “زنده شدن از مردگان” است.
 • to rise above به معنای “بالاتر از چیزی بودن” یا “با چیزی کنار آمدن” است.
سه کلمه rise ،raise و arise
سه کلمه rise ،raise و arise

RAISE در زبان انگلیسی

فعل raise به صورت /reɪz/ تلفظ می شود و به معنای بالا بردن است. همانطور که گفته شد، این فعل متعدی یا transitive می باشد و نیاز به مفعول دارد. زمان‌های گذشته ساده و حالت سوم (Past Participle) آن raised است. 

raise یک فعل در زبان انگلیسی است که می‌تواند به معنای‌های مختلفی باشد. برخی از رایج‌ترین معانی آن عبارتند از:

 • بالا بردن
 • افزایش دادن
 • بزرگ کردن
 • فراهم کردن پول
 • مطرح کردن
 • ارتقاء دادن

در اینجا چند مثال از کاربرد فعل raise در زبان انگلیسی آورده شده است:

 • I raised my hand to ask a question. (من دستم را بلند کردم تا سوالی بپرسم.)
 • The government raised taxes. (دولت مالیات‌ها را افزایش داد.)
 • My parents raised me to be a good person. (پدر و مادرم مرا بزرگ کردند تا انسان خوبی باشم.)
 • The charity raised $1 million for cancer research. (خیریه یک میلیون دلار برای تحقیقات سرطان جمع‌آوری کرد.**
 • The issue of climate change was raised at the meeting. (موضوع تغییر آب‌وهوا در جلسه مطرح شد.)
 • The company raised the employee’s salary. (شرکت حقوق کارمند را افزایش داد.)

raise می‌تواند به صورت اسم نیز استفاده شود. در این حالت، به معنای “افزایش” یا “بالا رفتن” است. به عنوان مثال:

 • The rise in the cost of living is making it difficult for people to afford basic necessities. (افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که مردم نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.)
 • The rise of the internet has changed the way we communicate. (ظهور اینترنت نحوه ارتباط ما را تغییر داده است.)

در اینجا چند اصطلاح رایج با فعل raise آورده شده است:

 • to raise awareness به معنای “آگاهی‌بخشی” است.
 • to raise funds به معنای “جمع‌آوری پول” است.
 • to raise a family به معنای “بزرگ کردن خانواده” است.
 • to raise a question به معنای “مطرح کردن سوال” است.
تفاوت in order to و so as to (1)
تفاوت in order to و so as to (1)

ARISE در زبان انگلیسی

فعل arise که به صورت /əˈraɪz/ تلفظ می شود همان rise است که یک a به اول آن اضافه شده است. از نظر ظاهر کمی با دو فعل دیگر تفاوت دارد اما همانطور که تصور می شود، از نظر معنا شبیه rise می باشد و به معنای بلند شدن و برخاستن است. Arise هم لازم یا intransitive است و نیازی به مفعول ندارد. گذشته ساده arose و حالت سوم arisen می باشد. 

Arise یک فعل در زبان انگلیسی است که به معنای “برخاستن” یا “ظاهر شدن” است. این کلمه معمولاً با اسامی انتزاعی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • A new problem arose. (یک مشکل جدید پدید آمد.)
 • The question arose of what to do next. (سوال این بود که بعد چه باید کرد.)
 • The possibility arose that the meeting would be cancelled. (امکان این وجود داشت که جلسه لغو شود.)

Arise می‌تواند به صورت اسم نیز استفاده شود. در این حالت، به معنای “پدیدار شدن” یا “ظهور” است. به عنوان مثال:

 • The arise of a new political party shook the country. (ظهور یک حزب سیاسی جدید کشور را تکان داد.)
 • The arise of the internet has changed the way we live. (ظهور اینترنت نحوه زندگی ما را تغییر داده است.)

در اینجا چند اصطلاح رایج با فعل arise آورده شده است:

 • to arise from به معنای “نشأت گرفتن از” یا “منشأ گرفتن از” است.
 • to arise to به معنای “رسیدن به” یا “دستیابی به” است.
تفاوت لهجه بریتیش و امریکن
تفاوت لهجه بریتیش و امریکن

کاربرد rise

کلمه rise در زبان انگلیسی می‌تواند به صورت فعل، اسم، یا صفت استفاده شود.

فعل

به عنوان فعل، rise به معنای بالا رفتن است. این فعل اغلب با مفعول استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

 • The bread rose in the oven. (نان در فر بالا آمد.)
 • The water rose to the top of the bridge. (آب به بالای پل رسید.)

اسم

به عنوان اسم، rise به معنای بالا رفتن، افزایش، یا صعود است. به عنوان مثال:

 • The rise in prices is causing a lot of problems. (افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است.)
 • The climb to the top of the mountain was a long and difficult rise. (صعود به بالای کوه طولانی و دشوار بود.)

صفت

به عنوان صفت، rise به معنای بالا رفته، افزایش یافته، یا صعودی است. به عنوان مثال:

 • The rising sun cast its light on the land. (خورشید بالا رفته نور خود را بر روی زمین می‌تاباند.)
 • The rising prices are making it difficult for people to afford food. (افزایش قیمت‌ها باعث شده است که مردم نتوانند غذای خود را تأمین کنند.)

کاربردهای رایج

در اینجا چند کاربرد رایج فعل rise آورده شده است:

 • بالا رفتن از یک مکان
 • افزایش مقدار یا شدت چیزی
 • ظاهر شدن یا پدیدار شدن چیزی
 • رسیدن به یک جایگاه یا موقعیت

به عنوان مثال:

 • The sun rose over the horizon. (خورشید از افق بالا آمد.)
 • The temperature rose to 35 degrees Celsius. (دما به 35 درجه سانتیگراد رسید.)
 • A new political party rose to power. (یک حزب سیاسی جدید به قدرت رسید.)
 • The company rose to become one of the largest in the world. (شرکت به یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان تبدیل شد.)

اصطلاحات رایج

در اینجا چند اصطلاح رایج با فعل rise آورده شده است:

 • to rise to the occasion به معنای “برخورداری از موقعیت” یا “پاسخ دادن به یک چالش” است.
 • to rise from the dead به معنای “زنده شدن از مردگان” است.
 • to rise above به معنای “بالاتر از چیزی بودن” یا “با چیزی کنار آمدن” است.

تفاوت بین rise و raise

کلمه rise و raise از نظر املایی و هجایی بسیار شبیه به یکدیگر هستند و همین شباهت باعث می‌شود که گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده شوند. با این حال، این دو کلمه تفاوت‌های معنایی مهمی دارند که باید به آنها توجه داشت.

rise به معنای “بالا رفتن” است و می‌تواند به معنای حرکت از پایین به بالا، افزایش مقدار یا شدت، یا ظهور یا پدیدار شدن باشد.

raise به معنای “بالا بردن” است و همیشه متعدی است و نیاز به مفعول دارد. به عنوان مثال:

 • The sun rose in the east. (خورشید از شرق بالا آمد.)
 • The price of gas rose sharply last week. (قیمت بنزین هفته گذشته به شدت افزایش یافت.)
 • A new political party rose to power. (یک حزب سیاسی جدید به قدرت رسید.)
 • I raised my hand to ask a question. (من دستم را بلند کردم تا سوالی بپرسم.)
 • The teacher raised the temperature in the classroom. (معلم دمای کلاس را بالا برد.)
 • The government raised taxes. (دولت مالیات‌ها را افزایش داد.)
استفاده از might_may as well
استفاده از might_may as well

تفاوت rise و raise

کلمه rise و raise از نظر املایی و هجایی بسیار شبیه به یکدیگر هستند و همین شباهت باعث می‌شود که گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده شوند. با این حال، این دو کلمه تفاوت‌های معنایی مهمی دارند که باید به آنها توجه داشت.

rise به معنای “بالا رفتن” است و می‌تواند به معنای حرکت از پایین به بالا، افزایش مقدار یا شدت، یا ظهور یا پدیدار شدن باشد. این کلمه می‌تواند به صورت فعل، اسم، یا صفت استفاده شود.

raise به معنای “بالا بردن” است و همیشه متعدی است و نیاز به مفعول دارد. این کلمه می‌تواند به صورت فعل، اسم، یا صفت استفاده شود.

در اینجا چند مثال از کاربرد این دو کلمه آورده شده است:

rise

 • فعل
  • The sun rose in the east. (خورشید از شرق بالا آمد.)
  • The price of gas rose sharply last week. (قیمت بنزین هفته گذشته به شدت افزایش یافت.)
  • A new political party rose to power. (یک حزب سیاسی جدید به قدرت رسید.)
 • اسم
  • The rise in prices is causing a lot of problems. (افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است.)
  • The climb to the top of the mountain was a long and difficult rise. (صعود به بالای کوه طولانی و دشوار بود.)
 • صفت
  • The rising sun cast its light on the land. (خورشید بالا رفته نور خود را بر روی زمین می‌تاباند.)
  • The rising prices are making it difficult for people to afford food. (افزایش قیمت‌ها باعث شده است که مردم نتوانند غذای خود را تأمین کنند.)

raise

 • فعل
  • I raised my hand to ask a question. (من دستم را بلند کردم تا سوالی بپرسم.)
  • The teacher raised the temperature in the classroom. (معلم دمای کلاس را بالا برد.)
  • The government raised taxes. (دولت مالیات‌ها را افزایش داد.)
 • اسم
  • The raise in my salary was very welcome. (افزایش حقوق من بسیار خوشایند بود.)
  • The raise of the flag was a symbol of new beginnings. (بالا بردن پرچم نمادی از آغازهای جدید بود.)
 • صفت
  • The raised platform was perfect for the speakers. (سکوی بلند شده برای سخنرانان عالی بود.)
  • The raised eyebrows indicated surprise. (ابروهای بالا رفته نشانه تعجب بود.)

در اینجا چند نکته برای کمک به شما در یادگیری تفاوت بین این دو کلمه آورده شده است:

 • rise می‌تواند به معنای “بالا رفتن” باشد، اما نیازی به مفعول ندارد.
 • raise همیشه متعدی است و نیاز به مفعول دارد.
 • rise می‌تواند با اسامی ملموس یا انتزاعی استفاده شود.
 • raise معمولاً با اسامی ملموس استفاده می‌شود.
دوره های آیلتس IELTS
دوره های آیلتس IELTS

گذشته فعل raise

گذشته فعل raise در زبان انگلیسی raised است. این فعل از نوع regular است و به شکل ed صرف می‌شود. به عنوان مثال:

 • I raised my hand to ask a question. (من دستم را بلند کردم تا سوالی بپرسم.)
 • The teacher raised the temperature in the classroom. (معلم دمای کلاس را بالا برد.)
 • The government raised taxes. (دولت مالیات‌ها را افزایش داد.)

حالت سوم فعل raise نیز raised است. به عنوان مثال:

 • The raised platform was perfect for the speakers. (سکوی بلند شده برای سخنرانان عالی بود.)
 • The raised eyebrows indicated surprise. (ابروهای بالا رفته نشانه تعجب بود.)

بیشتر بخوانید:

بهترین اپلیکیشن و سایت یادگیری زبان فرانسه در خانه

تفاوت everyday و every day

انگلیسی بریتیش یا امریکن؟

کاربردهای might/may as well در زبان انگلیسی

کاربرد معنایی take for granted

آموزش گرامر be going to

دانلود رایگان کتاب 501 verbs german

کاربرد Would you mind و Do you mind در انگلیسی

دلتنگی به انگلیسی ،تفاوت I miss you و I missed you 


گذشته فعل rise

گذشته فعل rise در زبان انگلیسی rose است. این فعل از نوع irregular است و به شکل ed صرف نمی‌شود. به عنوان مثال:

 • The sun rose in the east. (خورشید از شرق بالا آمد.)
 • The price of gas rose sharply last week. (قیمت بنزین هفته گذشته به شدت افزایش یافت.)
 • A new political party rose to power. (یک حزب سیاسی جدید به قدرت رسید.)

حالت سوم فعل rise نیز risen است. به عنوان مثال:

 • The rising sun cast its light on the land. (خورشید بالا رفته نور خود را بر روی زمین می‌تاباند.)
 • The rising prices are making it difficult for people to afford food. (افزایش قیمت‌ها باعث شده است که مردم نتوانند غذای خود را تأمین کنند.)

در اینجا چند نکته برای کمک به شما در یادگیری صرف فعل rise آورده شده است:

 • rise یک فعل irregular است و به شکل ed صرف نمی‌شود.
 • گذشته فعل rise rose است.
 • حالت سوم فعل rise risen است.
انگلیسی بزرگسالان
انگلیسی بزرگسالان

سوالات متداول تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

تفاوت بین کلمات rise ،raise و arise چیست؟

این سه کلمه از نظر املایی و هجایی بسیار شبیه به یکدیگر هستند و همین شباهت باعث می‌شود که گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده شوند. با این حال، این سه کلمه تفاوت‌های معنایی مهمی دارند که باید به آنها توجه داشت.
rise به معنای “بالا رفتن” است و می‌تواند به معنای حرکت از پایین به بالا، افزایش مقدار یا شدت، یا ظهور یا پدیدار شدن باشد. این کلمه می‌تواند به صورت فعل، اسم، یا صفت استفاده شود.
raise به معنای “بالا بردن” است و همیشه متعدی است و نیاز به مفعول دارد. این کلمه می‌تواند به صورت فعل، اسم، یا صفت استفاده شود.
arise به معنای “برخاستن” یا “ظاهر شدن” است. این کلمه معمولاً با اسامی انتزاعی استفاده می‌شود.
در اینجا چند مثال از کاربرد این سه کلمه آورده شده است:
rise
فعلThe sun rose in the east. (خورشید از شرق بالا آمد.)
The price of gas rose sharply last week. (قیمت بنزین هفته گذشته به شدت افزایش یافت.)
A new political party rose to power. (یک حزب سیاسی جدید به قدرت رسید.)

اسمThe rise in prices is causing a lot of problems. (افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است.)
The climb to the top of the mountain was a long and difficult rise. (صعود به بالای کوه طولانی و دشوار بود.)


صفتThe rising sun cast its light on the land. (خورشید بالا رفته نور خود را بر روی زمین می‌تاباند.)
The rising prices are making it difficult for people to afford food. (افزایش قیمت‌ها باعث شده است که مردم نتوانند غذای خود را تأمین کنند.)


raise
فعلraised my hand to ask a question. (من دستم را بلند کردم تا سوالی بپرسم.)
The teacher raised the temperature in the classroom. (معلم دمای کلاس را بالا برد.)
The government raised taxes. (دولت مالیات‌ها را افزایش داد.)

اسمThe raise in my salary was very welcome. (افزایش حقوق من بسیار خوشایند بود.)
The raise of the flag was a symbol of new beginnings. (بالا بردن پرچم نمادی از آغازهای جدید بود.)

صفتThe raised platform was perfect for the speakers. (سکوی بلند شده برای سخنرانان عالی بود.)
The raised eyebrows indicated surprise. (ابروهای بالا رفته نشانه تعجب بود.)


arise
فعلA new problem arose. (یک مشکل جدید پدید آمد.)
The question of what to do next arose. (سوال این بود که بعد چه باید کرد.)
The possibility that the meeting would be cancelled arose. (امکان این وجود داشت که جلسه لغو شود.)


در اینجا چند نکته برای کمک به شما در یادگیری تفاوت بین این سه کلمه آورده شده است:
rise می‌تواند به معنای “بالا رفتن” باشد، اما نیازی به مفعول ندارد.
raise همیشه متعدی است و نیاز به مفعول دارد.
rise می‌تواند با اسامی ملموس یا انتزاعی استفاده شود.
arise معمولاً با اسامی انتزاعی استفاده می‌شود.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14129
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد تفاوت بین سه کلمه rise ،raise و arise

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.