تولدت مبارک به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی

1090 بازدید
متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

تولدت مبارک به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی،

تولد یک نقطه عطف مهم در زندگی هر فرد است. این روز نشان دهنده آغاز یک دوره جدید از زندگی است. تبریک تولد راهی برای جشن گرفتن این نقطه عطف و آرزوی موفقیت و شادی برای فرد مورد نظر است.

در برخی از فرهنگ ها، تبریک تولد با آداب و رسوم خاصی همراه است. به عنوان مثال، در برخی فرهنگ ها، رسم است که فرد مورد نظر کیک تولد بخورد یا هدیه دریافت کند. در برخی فرهنگ های دیگر، رسم است که فرد مورد نظر در یک مهمانی تولد شرکت کند.

زیباترین متن و جملات تولدم مبارک به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی :

 • Happy birthday to the most amazing person I know! I hope you have a wonderful day filled with love, laughter, and happiness.

تولدت مبارک به بهترین کسی که می‌شناسم! امیدوارم روز فوق‌العاده‌ای داشته باشی که پر از عشق، خنده و شادی باشد.

 • You are such a special person, and I am so lucky to have you in my life. I hope you have a very happy birthday!

تو خیلی آدم خاصی هستی و من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی‌ام دارم. امیدوارم تولد بسیار خوشی داشته باشی!

 • I am so grateful to have you in my life. You are my best friend, my lover, and my soulmate. I love you more than words can say. Happy birthday!

من خیلی سپاسگزارم که تو را در زندگی‌ام دارم. تو بهترین دوست، معشوق و همزاد من هستی. من بیشتر از آنچه که می‌توانم بگویم، دوستت دارم. تولدت مبارک!

مشاوره تخصصی رایگان

پیام های تبریک تولد به انگلیسی

پیام های رسمی

 • Happy birthday! I wish you all the best in the coming year.

تولدت مبارک! برایت در سال آینده آرزوی بهترین ها را دارم.

 • I hope you have a wonderful day and a fantastic year ahead.

امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشی و سال پیش رو برایت فوق العاده باشد.

 • Happy birthday! May your day be filled with joy, laughter, and love.

تولدت مبارک! امیدوارم روزت پر از شادی، خنده و عشق باشد.

پیام های صمیمی

 • Happy birthday to my best friend! I’m so lucky to have you in my life.

تولدت مبارک بهترین دوست من! خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگیم دارم.

 • Happy birthday to my amazing sister! You’re the best sister a girl could ask for.

تولدت مبارک خواهر فوق العاده من! تو بهترین خواهری هستی که یک دختر می تواند داشته باشد.

 • Happy birthday to my wonderful husband! I love you more than words can say.

تولدت مبارک شوهر فوق العاده من! بیشتر از آنچه که بتوانم بگویم دوستت دارم.

پیام های عاشقانه

 • Happy birthday to my everything! I can’t imagine my life without you.

تولدت مبارک همه چیز من! نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم.

 • Happy birthday to my soulmate! You make me a better person.

تولدت مبارک روح همدم من! تو باعث می شوی من آدم بهتری باشم.

 • Happy birthday to my one true love! You’re my everything.

تولدت مبارک عشق واقعی من! تو همه چیز من هستی.

البته، شما می توانید این پیام ها را با توجه به شخصیت و علاقه های فرد مورد نظرتان شخصی سازی کنید. به عنوان مثال، اگر فرد مورد نظرتان به شعر علاقه دارد، می توانید یک شعر عاشقانه برایش بفرستید. یا اگر به یک ورزش یا سرگرمی خاص علاقه دارد، می توانید به آن اشاره کنید.

در نهایت، مهم ترین چیز این است که پیام تبریک تولد شما از صمیم قلب باشد و نشان دهنده توجه و علاقه شما به فرد مورد نظر باشد.

در اینجا چند نمونه از پیام های تبریک تولد خلاقانه و بامزه آورده شده است:

 • Happy birthday to the most amazing person I know! You’re so cool, I can’t even believe you’re real.

تولدت مبارک باحال ترین آدمی که می شناسم! تو انقدر باحالی که باور نمی کنم واقعی باشی.

 • Happy birthday to the person who always knows how to make me laugh. You’re a true friend and I’m so grateful to have you in my life.

تولدت مبارک کسی که همیشه می داند چطور باعث خنده من شود. تو یک دوست واقعی هستی و خیلی خوشحالم که تو را در زندگیم دارم.

 • Happy birthday to the person who always knows how to make me feel better. You’re a true gem and I’m so lucky to have you in my life.

تولدت مبارک کسی که همیشه می داند چطور حالم را خوب کند. تو یک جواهر واقعی هستی و خیلی خوش شانسم که تو را در زندگیم دارم.

تولدت مبارک به انگلیسی
تولدت مبارک به انگلیسی

بیشتر بخوانید :


عاشقتم و دوست دارم انگلیسی

انواع مدارک زبان انگلیسی

گرفتن آیلتس چقدر زمان می برد؟

چگونه نمره اسپیکینگ تافل عالی کسب کنیم؟

بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی


 • I hope you have a day filled with all the things you love. May your birthday be filled with joy, laughter, and love.

امیدوارم روزی پر از تمام چیزهایی که دوست داری داشته باشی. تولدت پر از شادی، خنده و عشق باشد.

 • I wish you all the best on your special day. May your year ahead be filled with happiness, success, and love.

بهترین‌ها را برای روز خاصت آرزو می‌کنم. امیدوارم سال پیش رو پر از شادی، موفقیت و عشق باشد.

 • I am so proud of the person you have become. You are kind, compassionate, and intelligent. I am so lucky to have you in my life. Happy birthday!

من خیلی به شخصه‌ای که شده‌ای افتخار می‌کنم. تو مهربان، دلسوز و باهوش هستی. من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی‌ام دارم. تولدت مبارک!

 • I hope you have a birthday that is as special as you are. You are a wonderful person, and I am so lucky to have you in my life.

امیدوارم تولدی به‌اندازه‌ی خودت خاص داشته باشی. تو آدم فوق‌العاده‌ای هستی و من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی‌ام دارم.

50 اصطلاح عاشقانه خارجی
50 اصطلاح عاشقانه خارجی
 • I hope you have a day filled with all the things that make you happy. May your birthday be filled with joy, laughter, and love.

امیدوارم روزی پر از تمام چیزهایی که تو را خوشحال می‌کند داشته باشی. تولدت پر از شادی، خنده و عشق باشد.

I have your heart and I will forever keep it safe. I know you are doing the same to mine. Happy Birthday, sweetheart!

من قلب تو را دارم و برای همیشه به طور مطمئن از آن محافظت می‌کنم. می‌دانم که تو هم همین کار را برای من می‌کنی. تولدت مبارک عزیزم.

***

On your birthday, I’d like to say thank you for sharing with me all of the wonderful memories, and I hope we will make many more together in the future.

در روز تولدت، دوست دارم ازت به خاطر به خاطرات فوق‌العاده ای که باهام به اشتراک گذاشتی تشکر کنم و امیدوارم که ما در آینده هم بتونیم خاطرات خیلی بیشتری بسازیم!

.It is with great pleasure that I am here to celebrate another year of my life. I am grateful for surviving all the challenges throughout the last 365 days and turning a year older

خیلی خوشحالم که یک سال دیگه اینجا هستم تا تولدمو جشن بگیرم. از اینکه در 365 روز گذشته از همه چالش‌ها جان سالم به در بردم و یک سال بزرگتر شدم سپاسگزارم.

.As I turn a year older today, I am most thankful for the people around me and the gift of being alive. Happy Birthday to me

از اونجایی که امروز یک سال بزرگتر شدم، بابت افرادی که در اطرافم هستند و بخاطر هدیه زنده‌بودن، بسیار سپاسگزارم. تولدم مبارک

.I am not holding back any joy today. I will love every minute of today and laugh as much as possible because it is my day. Happy birthday to me

من امروز از هیچ شادی دریغ نمی‌کنم. هر دقیقه از امروز را دوست خواهم داشت و تا حد امکان می‌خندم؛ زیرا روز من است. تولدم مبارک

دانلود رمان ارباب حلقه ها (Lord Of The Rings)
دانلود رمان ارباب حلقه ها (Lord Of The Rings)

.Happy birthday to me. I know I have had a positive impact on people’s lives, and I hope to inspire many more

تولدم مبارک. می دانم که تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته‌ام و امیدوارم بتوانم الهام‌بخش بسیاری از افراد باشم.

.Happy birthday to me. It feels great to be older. Happy birthday to the person that lives in me

تولدم مبارک. بزرگتر بودن حس خوبی دارد. تولد کسی که در داخل من زندگی می‌کند، مبارک.

.Happy birthday to me! There should be a national award for awesome people like me. I’d like to thank myself for being exceptional

تولدم مبارک! باید یک جایزه ملی برای افراد فوق‌العاده ای مثل من وجود داشته باشد. من می‌خواهم از خودم برای استثنایی بودنم تشکر کنم.

جملات خاص تولدت مبارک به انگلیسی

  • All the best on your special day!   در این روز خاص بهترین ها را برایتان آرزومندم
  • Have a great birthday!   امیدوارم جشن تولدی عالی داشته باشید
  • I wish you a happier birthday than anyone else has wished you!   تولدی شادتر از آرزومندی دیگران برایتان آرزومندم
  • It’s time to celebrate!   وقت وقته جشن گرفتنه
  • Many more happy returns!   صد سال به این سال ها
  • May you have a fantastic day and many more to come!   امیدوارم روزی فوق العاده و روزهای مانند آن را در پیش داشته باشید
  • May your birthday be filled with laughter!   امیدوارم جشن تولدتان سرشار از خنده و شادی باشد
  • All the best on your special day!   در این روز خاص بهترین ها را برایتان آرزومندم
  • Hope you have an enjoyable birthday! You deserve it!   امیدوارم تولد لذت بخشی داشته باشی! تو واقعا لیاقت همچین تولدی رو داری
  • Have a good one!   تولد خوبی داشته باشی
  • I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come!   امیدوارم روز تولد فوق العاده ای داشته باشی و سالی فوق العاده پیش روت باشه
  • I wish you all the best on your special day!   در این روز خاص بهترین ها را برایتان آرزومندم
  • Many happy returns of the day!   صد سال به این سال ها
  • I wish you a wonderful birthday!   تولد حیرت آوری را برایتان آرزومندم
  • Many happy returns!   صد سال به این سال ها
  • May your birthday be filled with laughter!   امیدوارم تولدت سرشار از خنده و شادی باشه
  • Wishing you many more candles to blow out!   امیدوام شمع های بیشتری رو خاموش کنی
  • Wishing you a day that is as special as you are!   امیدوارم روز تولدی خاص مثل خودت داشته باشی
  • All the best!   بهترین ها را برایتان آرزومندم
  • Congratulations on another year of skillful death evasion!   اینکه یک سال دیگه هم خیلی حرفه از دست مرگ فرار کردی رو بهت تبریک میگم
  • Happy birthday!   تولدت مبارک
  • Have a fabulous birthday!   جشن تولد شگفت آوری داشته باشید
  • Have a great one!   جشن تولد عالی داشته باشید
  • I hope you have a fantastic day!   امیدوارم روز فوق العاده ای داشته باشی
  • I hope you have a wonderful birthday!   امیدوام تولد شگفت انگیزی داشته باشی

  آموزش زبان انگلیسی مکالمه محور

  آموزش آنلاین زبان انگلیسی ، کلاس آنلاین زبان انگلیسی

  آموزش کامل اعداد انگلیسی

  بهترین آموزشگاه زبان در غرب تهران


  جملات تولدم مبارک به انگلیسی Happy Birthday to me

  !Merriest birthday to one of the most humble, funny, awesome and beautiful people I know: Me

  تولدت مبارک برای یکی از متواضع‌ترین، بامزه‌ترین، عالی‌ترین و زیباترین افرادی که می شناسم: من!

  .One of the greatest people to ever exist was born today. As I turn one year older, I hope that everything in my life will advance to the next level

  یکی از بزرگترین افرادی که تاکنون وجود داشته است، امروز متولد شد. در حینی که یک سال بزرگتر می‌شوم، امیدوارم همه چیز در زندگی من به سطح بالاتری برسد.

  .I do not want to spend my entire life trying to be a great person like most people do; I am among the few who have been great since birth

  من نمی‌خوام مانند بسیاری از مردم تمام زندگی ام را صرف تلاش کنم تا انسان بزرگی باشم. من جزو معدود کسانی هستم که از بدو تولد عالی بوده‌ام.

  .My life is beautiful; I am a year older today. Heartfelt Happy Birthday Wishes to Myself

  زندگی من زیباست؛ من امروز یک سال بزرگتر شدم. از صمیم قلب تولدت را به خودم تبریک می‌گویم.

  .I felt special when I woke up today and quickly realized it was my birthday! A very happy birthday to me

  دانلود مجموعه کتاب New Headway
  دانلود مجموعه کتاب New Headway

  جملات تولدم مبارک به انگلیسی Happy Birthday to me

  وقتی امروز از خواب بیدار شدم حس خاصی داشتم و سریعا متوجه شدم تولدم است. تولدت خیلی مبارک من.

  .I promise to keep on loving myself more than anything else. This life is truly mine, so happy birthday to me

  من قول می‌دم که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به خودم عشق بورزم. این زندگی واقعا مال من است، بنابراین تولدت مبارک

  .My dear lovely family, you have to be happy of having such an awesome kid. You are lucky ones. Happy birthday to me

  خانواده دوست داشتنی من، شما باید از داشتن چنین بچه عالی خوشحال باشید. شما افراد خوش‌شانسی هستید. تولد من مبارک.

  .I may be old, but at least I’m alive to wish me a happy birthday! Not many people have this kind of fortune

  ممکن است پیر باشم، اما حداقل زنده هستم که تولد خودم را تبریک بگویم! افراد زیادی از این نعمت برخوردار نیستند.

  کپشن انگلیسی تولدم مبارک (تبریک تولد خودم در اینستاگرام)

  .On my birthday, I am going to be my own best friend: eat too much cake, give bad advice, and party until dawn

  در روز تولدم، قراره بهترین دوست خودم باشم: زیاد کیک بخورم، توصیه بد بدهم و تا سحر جشن بگیرم.

  .Cheers to myself for surviving another year! May I have many more wonderful, crazy years ahead of me! Happy Birthday, Me

  به سلامتی خودم که یک سال دیگه زنده موندم! امیدوارم که سال‌های شگفت‌انگیز و دیوانه‌وار بیشتری در پیش داشته باشم! تولدم مبارک.

  .Since no one cares about me these days, I am going to wish myself out loud so the entire online community know it’s my birthday

  از اونجایی که این روزها هیچ کس به من اهمیت نمی‌دهد، می‌خواهم با صدای بلند برای خودم آرزو کنم تا کل جامعه آنلاین بدانند تولدمه.

  .Happy Birthday from me to I! It’s time to party because I’m superfly! Cheers to a brand new year full of laughter, love and new friendships

  تولدت مبارک از طرف من به من! زمان مهمونی گرفتنه زیرا من فوق‌العاده هستم! به سلامتی یک سال جدید پر از خنده، عشق و دوستی‌های جدید.

  .I am not just a year older but also a year wiser. Happy birthday to me

  نه تنها یک سال بزرگتر، بلکه یک سال عاقل‌تر شدم. تولدم مبارک.

  بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی
  بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی

  .I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today. happy birthday to me

  لبخندی بر لبانم می‌آورم و اجازه نمی‌دم مشکلات زندگی مرا از پای در آورن زیرا امروز تولد من است. تولدم مبارک

  .Today, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me

  امروز فقط می‌خوام خدا رو شکر کنم که یک سال دیگه به زندگی من اضافه کرد. تولدم مبارک

  متن برای تولد خودم به انگلیسی

  .I am so grateful that I am alive, healthy and happy, for there is nothing more important in this world than these three things

  از اینکه زنده، سالم و شاد هستم بسیار سپاسگزارم، زیرا هیچ چیز در این دنیا مهمتر از این سه چیز نیست.

  .Whatever road I travel in life, I can always count on God to be there with me

  در زندگی هر جاده‌ای را طی کنم، همیشه می‌توانم روی خدا حساب کنم که آنجا با من خواهد بود.


  .I am so proud of who I am. I am so happy to be me! On the occasion of my birthday, I pray for a long and joyful life for myself

  من به کسی که هستم افتخار می‌کنم. من خیلی خوشحالم که من هستم! به مناسبت تولدم برای خودم آرزوی عمری طولانی و با نشاط دارم.


  .I believe all my dreams shall come to pass because I have an amazing God standing by me. Happy birthday to me

  من معتقدم تمام رویاهای من محقق خواهند شد چون خدای شگفت‌انگیزی دارم که در کنارم ایستاده است. تولدم مبارک.


  .I guess this is the year I should start lying about my age. Happy birthday to me

  فکر می‌کنم امسال سالی است که باید دروغ گفتن درباره سنم رو شروع کنم. تولدم مبارک

  .Happy birthday to me! I’m hopeful for a bright future ahead as I deliberately work on my shortcomings and improve my strengths. I’m grateful for another year

  تولدم مبارک! من به آینده‌ی روشن امیدوارم زیرا روی ضعفام کار می‌کنم و نقاط قوتمو بهبود می‌بخشم. من برای یک سال دیگر سپاسگزارم.


  .I just want to thank God for keeping me alive to see this special day of mine. Happy birthday to me

  می‌خوام از خدا تشکر کنم که منو زنده نگه داشته تا این روز خاصو ببینم. تولدم مبارک


  متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

  .I feel deep within my heart that this special day is going to mark the beginning of a wonderful year for me

  در اعماق قلبم حس می‌کنم که این روز خاص قراره آغاز سالی فوق‌العاده برای من باشه.


  .Today is my birthday, I shall treat myself like a King/Queen – even if it’s just for one day

  امروز تولد منه و من با خودم مثل یه ملکه/ پادشاه رفتار خواهم کرد حتی اگه برای یک روز باشه.

  بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی - با ترجمه فارسی
  بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی – با ترجمه فارسی

  I certainly consider myself to be one of the luckiest people in this world, which is why on my birthday, I don’t want to ask God for anything but thank Him for all the good things He has blessed me with over the years. Thank you, Father

  من مطمئناً خودم رو یکی از خوش شانس ترین افراد این دنیا می‌دونم، به همین دلیل است که در روز تولدم، نمی‌خوام از خدا چیزی بخوام جز اینکه ازش برای همه چیزهای خوبی که در طول سال‌ها به من بخشیده تشکر کنم. ممنونم پدر


  متن انگیزشی زیبا تولدم مبارک به انگلیسی

  .I’m excited today because it’s my birthday. Today, I pray for happiness, peace and prosperity. I know God will answer my prayers. Happy birthday to myself

  من امروز هیجان‌زده‌ام چون تولدمه. امروز برای شادی، آرامش و موفقیت دعا می‌کنم. می دونم که خدا دعاهای منو مستجاب خواهد کرد. تولدم مبارک


  .I celebrate my special day with the realization that I am currently in possession of the most priceless gift on Earth – LIFE

  من روز خاص خودم رو با درک این موضوع جشن می‌گیرم که در حال حاضر گران‌قیمت‌ترین هدیه روی زمین، زندگی رو در اختیار دارم.


  .Today, I’m going to have fun with my friends and loved ones because it’s a very special day for me

  امروز قراره با دوستان و افرادی که دوسشون دارم خوش بگذرونم چون برای من روز خیلی خاصیه.


  .I’m officially a year older today and much cooler than ever. Happy birthday to me

  من امروز رسما یک سال بزرگتر شدم و خیلی باحال تر از همیشه. تولدم مبارک.


  .Today, I’m going to be selfish and focus all my attention on me. Today, I make myself my priority

  امروز قراره خودخواه باشم و تمام توجهم رو روی خودم متمرکز کنم. امروز خودم رو در اولویت خود قرار میدم.

  .Hurray, hurray, hurray! Today is my birthday and I’m ready to have fun. Of course, all the attention will be on me. The best birthday to me

  هورا هورا هورا. امروز تولدمه و من اماده ام که خوش بگذرونم. البته تمام توجهات روی من خواهد بود. تولدم مبارک


  .There are not so many wonderful people in this world like me, so at least today I can feel a bit more important than others

  آدم‌های شگفت‌انگیز زیادی مثل من در این دنیا وجود ندارن بنابراین امروز میتونم احساس کنم کمی از دیگران مهم‌تر هستم.


  Today is the happiest day of all over the year. It’s my birthday and I’m ready to surprise myself. I perfectly know what I need, so let this day be fantastic and full of good gifts. Happy birthday to me

  امروز شادترین روز تمام سال است. تولد من است و من آماده سورپرایز کردن خودم هستم. کاملا می‌دونم به چه چیزی نیاز دارم، پس بذاریم این روز فوق‌العاده و پر از هدایای خوب باشه. تولدم مبارک

  بهترین آموزشگاه زبان در غرب تهران


  Happy birthday to me! I’m the only one person I can trust the most, because I know myself perfectly. Hope this year will be interesting and full of adventures. Keep going, buddy

  تولدم مبارک! من تنها کسی هستم که می‌تونم بیشتر بهش اعتماد کنم، زیرا خودم رو کاملاً می‌شناسم. امیدوارم امسال جالب و پر از ماجرا باشه. ادامه بده رفیق


  متن انگیزشی زیبا تولدم مبارک به انگلیسی

  .One thing I am sure of is this, “There is no failure for me. It is either I win, or I learn.” I wish myself a happy birthday

  چیزی که من ازش مطمئنم اینه: «هیچ شکستی برای من وجود نداره. یا برنده می‌شم یا یاد می‌گیرم.» تولد خودم رو تبریک می‌گم.

  .Today is my birthday and I’m so happy I can live, breathe and love. It’s also a proof that the future will be great, too. Just love the life. Happy birthday to me

  امروز تولد منه و من خیلی خوشحالم که می‌تونم زندگی کنم، نفس بکشم و عشق بورزم. این هم چنین دلیلی که آینده می‌تونه عالی باشه. فقط زندگی و دوست داشته باشه. تولدم مبارک.


  .Let me be the first to wish me a Happy Birthday today

  بذارین اولین نفری باشم که تولدمو به خودم تبریک میگم.


  .Happy Birthday to the person I admire most, myself

  تولد شخصی که بیشتر از همه تحسینش میکنم مبارک، خودم.


  متن انگیزشی زیبا تولدم مبارک به انگلیسی

  .Today is my birthday! My life may not have turned out exactly as I planned, but all in all, I’m one lucky

  امروز تولدمه، ممکنه زندگیم طوری پیش نرفته باشه که برنامه شو چیده بودم اما در کل من خوش شانس هستم


  .It’s my birthday today! The past year has been amazing, and I have a feeling the coming year is going to be even better

  امروز تولدمه. سال گذشته شگفت‌انگیز بود و حس میکنم سال آینده حتی بهتر از اون باشه.

  !Happy Birthday to my greatest ally and worst enemy

  تولدت مبارک بزرگترین متحد و بدترین دشمن من!

  مصاحبه آیلتس چگونه است؟
  مصاحبه آیلتس چگونه است؟

  .My prayer for myself on this day is that l will not regret my new year which begins this day. Happy birthday to me

  دعای من برای خودم در این روز اینه که از سال جدیدی که از امروز شروع می شه پشیمون نباشم. تولدم مبارک


  .I’m not old, I’m just mature. And now it’s the best time for me to enjoy my beautiful life. Happy birthday to myself

  من پیر نیستم، من فقط بالغ هستم. الان بهترین زمان برای منه تا از زندگی زیبای خود لذت ببرم. تولدم مبارک

  متن انگیزشی زیبا تولدم مبارک به انگلیسی


  .I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Happy birthday to me

  من محصول شرایطم نیستم. من محصول تصمیماتم هستم. تولدم مبارک


  On your birthday, look to the future and forget your past- the best is still to come. Happy birthday, friend.

  روز تولدت سعی کن به آینده نگاه کنی و گذشته را فراموش کنی. بهترین ها خواهند آمد. تولدت مبارک دوست من.

  “Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.”
  تولدت مبارک! آرزو می‌کنم همه آرزوهای روز تولدت به حقیقت تبدیل بشن

  As you go through each year, remember to count your blessings, not your age. Count your amazing experiences, not your mistakes. Happy Birthday to an insanely awesome person!

  هر سال که می‌گذرد، سعی کن نعمت‌هایت را به خاطر آوری نه سنت را. تجربیات فوق‌العاده ات را محاسبه کنی، نه خطاهایت را. تولد یک انسان فوق‌العاده را تبریک می‌گویم!

  بهترین آموزشگاه زبان در میدان انقلاب

  متن تولدم مبارک لاکچری

  متن تولدم مبارک لاکچری
  متن تولدم مبارک لاکچری برای خودتان:
  تولدم مبارک به خودم،
  به خودمی که با هر سالی که از عمرم می گذرد،
  بیشتر از گذشته خودم را دوست دارم و قدردان زندگی هستم.
  تولدم مبارک به خودمی که می دانم شایسته بهترین هاست،
  و می دانم که می توانم به همه چیز برسم.
  تولدم مبارک به خودمی که می دانم خاص هستم،
  و می دانم که می توانم دنیا را تغییر دهم.
  متن تولدم مبارک لاکچری برای همسرتان:
  تولدت مبارک عشق من،
  به تو که بهترین هدیه ای هستی که خدا به من داده است.
  تو مایه افتخار و دلگرمی من هستی،
  و من هر روز بیشتر از گذشته عاشقت می شوم.
  تولدت مبارک به همسری که همیشه در کنارم هست،
  و همیشه بهترین ها را برای من می خواهد.
  تولدت مبارک به همسری که می دانم همیشه برایم می درخشد،
  و می دانم که همیشه می توانم روی او حساب کنم.
  متن تولدم مبارک لاکچری برای والدینتان:
  تولدتان مبارک پدر و مادر عزیزم،
  به شما که بهترین والدین دنیا هستید.
  شما همیشه بهترین ها را برای من خواسته اید،
  و من همیشه سپاسگزار شما هستم.
  تولدتان مبارک به پدر و مادری که همیشه در کنار من بوده اند،
  و همیشه از من حمایت کرده اند.
  تولدتان مبارک به پدر و مادری که می دانم همیشه دوستم دارند،
  و می دانم که همیشه می توانم روی آنها حساب کنم.
  متن تولدم مبارک لاکچری برای فرزندتان:
  تولدت مبارک فرزند عزیزم،
  به تو که بهترین هدیه ای هستی که خدا به من داده است.
  تو مایه افتخار و دلگرمی من هستی،
  و من هر روز بیشتر از گذشته عاشقت می شوم.
  تولدت مبارک به فرزندی که همیشه لبخند بر لبم می آورد،
  و همیشه باعث شادی من می شود.
  تولدت مبارک به فرزندی که می دانم همیشه برای من می درخشد،
  و می دانم که همیشه می توانم روی او حساب کنم.

  جملات بامزه تولدت مبارک به انگلیسی

  • Didn’t we just celebrate this like a year ago? Happy birthday again, I guess…   مگر همین یک سال پیش نبود که برات جشن تولد گرفتیم؟ انگار بازم تولدته… تبریک میگم
  • If somebody says your old, hit them with your walking stick! Have a great day!

  اگر می دانید که طرف تان جنبه شوخی دارد پس می توانید از چنین جمله ای استفاده کنید: اگر کسی گفت که پیر شدی، با عصا بزنش! روز فوق العاده ای داشته باشی

  • Happy stuff your face with cake day!   اگر می خواهید با کیک تولد شوخی کنید این جمله را به کار ببرید: صورتت رو با کیک تولد خوشگل کن

  اگر دوستان صمیمی هستید می توانید سرگرمی ها و تفریحات مخصوص اوقات فراغت تان را ذکر کنید و این جمله را به کار ببرید:

  • Happy stuff your face with cake day!   یک سال به دوران بازنشستگی نزدیک تر شدی

  تبریک تولد با تاخیر به زبان انگلیسی

  • Sorry I forgot your birthday – here’s an excuse to make today all about you too!   متاسفم که تولدت را فراموش کردم – این تنها بهانه ای بود که امروز می توانستم بیاورم – این روش خوبی برای جلوگیری از ناخوشایندی ارسال پیام تبریک تولد همراه با تاخیر است، و شخصی که پیام را دریافت می کند هم کمی لبخند می زند
  • They say if somebody forgets your birthday you don’t get older – you’re welcome!   می گویند اگر کسی تولدت را فراموش کند پیر نمی شوی – خواهش می کنم قابلی نداشت» – این هم روش طنزی برای ارسال پیام تبریک تولد همراه با تاخیر است و گیرنده پیام هم خوشحال می شود
  • I just wanted to be the last one to wish you a happy birthday   می خواستم آخرین نفری باشم که تولدت را تبریک می گوید – این روش خوبی برای عمدی جلوه دادن تاخیر است ولی گیرنده پیام متوجه شوخ طبعی آمیخته در پیام می شود. پیام تبریک را آمیخته با صمیمیت و شوخ طبعی کنید تا پیام تبریک تولد همراه با تاخیر تبدیل به انتخاب عالی بشود
  • Why celebrate a birthday when you can have a birth-week/month? Happy birthday!   «چرا باید روز تولد را جشن گرفت در حالی که میتونی هفته/ماه تولد را جشن بگیری؟ تولدت مبارک!» – می توانید این جمله را متناسب با میزان تاخیر صورت گرفته درباره تبریک گفتن اصلاح کنید

  تولدم مبارک به انگلیسی برای استوری


  Happy birthday to me! I’m one year older and wiser, and I’m so grateful for all the amazing things in my life. I’m surrounded by love, support, and opportunities, and I can’t wait to see what the future holds.

  Translation:

  Happy birthday to me! I’m one year older and wiser, and I’m so grateful for all the amazing things in my life. I’m surrounded by love, support, and opportunities, and I can’t wait to see what the future holds.

  Here are some other ideas for a birthday caption in English:

  • “Today is a day to celebrate the best version of me! I’m so grateful for all the love and support in my life.”
  • “Another year older, another year wiser. I’m so excited to see what the future holds.”
  • “I’m so lucky to have such amazing people in my life. Thank you for all the love and support.”
  • “I’m so grateful for all the blessings in my life. I’m excited to see what the next year brings.”
  • “I’m ready to take on the world!”

  No matter what you choose to write, make sure it’s something that comes from the heart. Your birthday is a special day, so celebrate it in a way that makes you happy.”

  تولدم به انگلیسی

  I’m one year older and wiser, and I’m so grateful for all the amazing things in my life. I’m surrounded by love, support, and opportunities, and I can’t wait to see what the future holds.

  I’m so lucky to have such amazing people in my life. Thank you for all the love and support.

  I’m so grateful for all the blessings in my life. I’m excited to see what the next year brings.

  I’m ready to take on the world!

  Translation:

  تولدم مبارک!

  من یک سال بزرگتر و عاقل تر شده ام، و برای همه چیزهای شگفت انگیز زندگی ام بسیار سپاسگزارم. من با عشق، حمایت و فرصت احاطه شده ام، و نمی توانم صبر کنم ببینم آینده چه چیزی برای من در نظر دارد.

  من خیلی خوش شانس هستم که چنین افرادی شگفت انگیز در زندگی ام دارم. از همه عشق و حمایت شما متشکرم.

  من برای همه نعمت های زندگی ام بسیار سپاسگزارم. مشتاقانه منتظر دیدن آنچه سال آینده به ارمغان می آورد هستم.

  من آماده هستم تا دنیا را فتح کنم!

  بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

  Other ideas:

  • “I’m so grateful for another year of life. I’m excited to see what the future holds.”
  • “I’m so lucky to have such amazing people in my life. Thank you for making my birthday so special.”
  • “I’m ready to start another year of adventure and excitement.”
  • “I’m so grateful for all the love and support I’ve received today. I’m so lucky to have such amazing people in my life.”
  • “I’m so excited to see what the next year brings. I’m ready to take on the world!”

  No matter what you choose to write, make sure it’s something that comes from the heart. Your birthday is a special day, so celebrate it in a way that makes you happy.”

  تولدم مبارک به انگلیسی با فونت زیبا کوتاه

  • “Happy birthday to me! 🎉”
  • “Another year older, another year wiser. ✨”
  • “I’m so grateful for all the love and support in my life. 💗”
  • “I’m ready to take on the world! 🌎”
  • “I’m so lucky to be alive. 🙏”

  You can also use a special font to make your caption stand out. Here are some popular fonts for birthday captions:

  • Cursive: This font is elegant and stylish.
  • Script: This font is fun and playful.
  • Handwritten: This font is personal and unique.
  • Calligraphy: This font is sophisticated and formal.

  No matter what you choose, make sure it’s something that you love and that expresses your personality.”

  Here are some examples of short birthday captions in English with a beautiful font:

  • “Happy birthday to me! 🎉” in a cursive font
  • “Another year older, another year wiser. ✨” in a script font
  • “I’m so grateful for all the love and support in my life. 💗” in a handwritten font
  • “I’m ready to take on the world! 🌎” in a calligraphy font
  • “I’m so lucky to be alive. 🙏” in a decorative font

  I hope these ideas help you to create a special birthday caption for yourself.”

  روش های نو و متفاوت برای «تبریک تولد» در فرهنگ انگلیسی

  در فرهنگ انگلیسی، روش های سنتی تبریک تولد مانند ارسال پیامک، کارت پستال یا کادو همیشه گزینه های خوبی هستند. با این حال، اگر می خواهید تبریک تولد شما خاص و به یاد ماندنی باشد، می توانید از روش های نو و متفاوتی استفاده کنید. در اینجا چند ایده برای تبریک تولد به روشی نو و متفاوت در فرهنگ انگلیسی آورده شده است:

  • یک آهنگ یا بیت شعر برای فرد مورد نظرتان بنویسید. این کار نشان می دهد که شما به فرد مورد نظرتان فکر کرده اید و می خواهید یک کار خلاقانه و شخصی برای او انجام دهید.
  • یک فیلم یا کلیپ کوتاه برای فرد مورد نظرتان بسازید. این کار نشان می دهد که شما وقت و انرژی خود را صرف تبریک تولد فرد مورد نظرتان کرده اید. می توانید از خاطرات مشترکتان یا آرزوهای خود برای فرد مورد نظرتان در فیلم یا کلیپ خود استفاده کنید.
  • یک هدیه دیجیتالی بدهید. این کار نشان می دهد که شما به فرد مورد نظرتان اهمیت می دهید و می خواهید او را خوشحال کنید. می توانید یک اشتراک ماهانه یک سرویس پخش موسیقی یا فیلم، یک بازی ویدئویی یا یک آیتم دیجیتالی دیگر به او بدهید.
  • یک هدیه شخصی سازی شده بدهید. این کار نشان می دهد که شما به فرد مورد نظرتان فکر کرده اید و می خواهید هدیه ای خاص و منحصر به فرد به او بدهید. می توانید یک لباس یا لوازم جانبی با نام یا علاقه فرد مورد نظرتان، یا یک هدیه با عکس یا تصویر او سفارش دهید.

  در اینجا چند نمونه از روش های نو و متفاوت برای تبریک تولد در فرهنگ انگلیسی آورده شده است:

  • یک دوست انگلیسی برای تولدش یک سبد هدیه پر از غذاهای مورد علاقه اش فرستاد. در سبد هدیه یک نامه دست نویس هم بود که در آن از دوستش برای همه چیزهایی که برای او انجام داده بود تشکر کرده بود.
  • یک دختر انگلیسی برای تولد مادرش یک ویدیو درست کرد که در آن از خاطرات دوران کودکی اش با مادرش می گفت. مادرش از این هدیه بسیار خوشحال شد و آن را برای همیشه نگه داشت.
  • یک زوج انگلیسی برای تولد یکدیگر یک اشتراک ماهانه یک سرویس پخش موسیقی خریدند. این کار باعث شد که بتوانند با هم موسیقی های مورد علاقه شان را گوش دهند و لحظات خوبی را با هم سپری کنند.

  در نهایت، مهم ترین چیز این است که تبریک تولد شما از صمیم قلب باشد و نشان دهنده توجه و علاقه شما به فرد مورد نظر باشد.

  سوالات متداول تولدم مبارک به انگلیسی

  چگونه به انگلیسی تولد کسی را تبریک بگوییم؟

  برای تبریک تولد به انگلیسی، می‌توانید از عبارت “Happy birthday” استفاده کنید. این عبارت ساده‌ترین و رایج‌ترین عبارت برای تبریک تولد است.
  مثال:
  Happy birthday to you!
  I wish you a very happy birthday!
  Wishing you a wonderful birthday!

  چگونه به انگلیسی تولد کسی را به زبانی غیررسمی تبریک بگوییم؟

  برای تبریک تولد به انگلیسی به زبانی غیررسمی، می‌توانید از عبارت “Happy b-day” استفاده کنید. این عبارت کوتاه‌تر و دوستانه‌تر از عبارت “Happy birthday” است.
  مثال:
  Happy b-day, dude!
  Happy b-day, sis!
  Happy b-day, bro!

  چگونه به انگلیسی تولد کسی را به زبانی رسمی تبریک بگوییم؟

  برای تبریک تولد به انگلیسی به زبانی رسمی، می‌توانید از عبارت “Many happy returns of the day” استفاده کنید. این عبارت کمی قدیمی‌تر است، اما همچنان در محاوره انگلیسی استفاده می‌شود.
  مثال:
  Many happy returns of the day, Mr. Smith.
  Many happy returns of the day, Mrs. Jones.

  چگونه به انگلیسی تولد کسی را به زبانی خاص تبریک بگوییم؟

  اگر می‌خواهید تولد کسی را به زبانی خاص تبریک بگویید، می‌توانید از عبارت‌های زیر استفاده کنید:
  در زبان فرانسه: Joyeux anniversaire!
  در زبان اسپانیایی: ¡Feliz cumpleaños!
  در زبان آلمانی: Alles Gute zum Geburtstag!
  در زبان ایتالیایی: Buon compleanno!
  در زبان ژاپنی: お誕生日おめでとうございます (otanjōbi omedetō gozaimasu)
  در زبان چینی: 生日快乐 (shēngrì kuàilè)
  در زبان عربی: عيد ميلاد سعيد (eīd milad saʿīd)
  مثال:
  Joyeux anniversaire, mon amour!
  ¡Feliz cumpleaños, amiga!
  Alles Gute zum Geburtstag, Bruder!
  Buon compleanno, mamma!
  お誕生日おめでとうございます、先生!
  生日快乐,朋友!
  عيد ميلاد سعيد، أبي!

  چگونه به انگلیسی تولد کسی را با جمله‌ای زیبا تبریک بگوییم؟

  برای تبریک تولد به انگلیسی با جمله‌ای زیبا، می‌توانید از جملات زیر استفاده کنید:
  I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness.
  Wishing you a year of happiness and good health.
  May all your dreams come true on this special day.
  You are a special person and I am so lucky to have you in my life.
  I hope you have a day as amazing as you are.
  مثال:
  I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness. I love you!
  Wishing you a year of happiness and good health. You deserve it all!
  May all your dreams come true on this special day. I believe in you!
  You are a special person and I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
  I hope you have a day as amazing as you are. You are the best!

  4.3/5 - (9 امتیاز)
  https://radtime.org/?p=12679
  اشتراک گذاری:

  نظرات

  1 نظر در مورد تولدت مبارک به انگلیسی

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *