آموزش اعداد ترکی استانبولی از 1 تا 100 - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

آموزش اعداد ترکی استانبولی از 1 تا 100

1002 بازدید
آموزش اعداد ترکی استانبولی از 1 تا 100

آموزش اعداد ترکی استانبولی از 1 تا 100

اعداد ترکی استانبولی برای هر عددی به جز عدد صفر، نام مخصوص به خودش را دارد که این نام‌ها از زبان عربی به زبان ترکی وارد شده اند. در واقع واژه «عدد» که به ترکی rakam گفته می‌شود، از واژه عربی ruqm گرفته شده است. در ادامه به شما خواهید گفت که چطور اعداد ترکی استانبولی را بشمارید.

شمارش به زبان ترکی

شمارش اعداد ترکی استانبولی کار دشواری نیست و اگر افراد قصد یادگیری زبان ترکی را دارند، یکی از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهند، شمارش اعداد به زبان ترکی است. برای یادگیری آن تنها نیاز است که شما نسبت به قواعد و قانون‌هایی که برای شمارش اعداد ترکی وجود دارد آشنا باشید و پس از آن به راحتی قادر به شمارش خواهید بود.

داشتن آگاهی نسبت به شمارش اعداد به ترکی بسیار مهم است زیرا شما در تمامی موارد نظیر قیمت‌ها، خرید و فروش، صحبت‌های روزمره و… با اعداد سروکار خواهید داشت.

پرکاربردترین لغات ترکی استانبولی
پرکاربردترین لغات ترکی استانبولی

اعداد 1 تا 10 به ترکی

به طور کلی شمارش اعداد ترکی استانبولی شامل قوانین خاصی می‌شود و به دو گروه کلی اعداد اصلی و ترتیبی تقسیم می‌شود. اعداد در زبان ترکی استانبولی همانند اعداد انگلیسی نوشته می‌شوند. در زبان ترکی استانبولی هر عددی نام مخصوص به خودش را دارد به جز عدد صفر که به صورت sıfır نوشته می‌شود.

bir1
iki2
üç3
Dört4
beş5
altı6
yedi7
sekiz8
dokuz9
on۱۰

اعداد ترتیبی در ترکی

اعداد ترتیبی ترکی به کمک پسوند‌های inci – ıncı -uncu -üncü ساخته می‌شوند و با در نظر گرفتن قانون هماهنگی حروف صدادار، هریک از این پسوندها به عدد اصلی اضافه می‌شوند. به طور مثال اگر عدد با حروف صدادار تمام شود، حرف صدادار پسوند حذف خواهد شد.

آخرین حرف صدادار
a , ı
e , i
o , u
ö , ü
üncü

پسوند
ıncı
inci
uncu
uncu

در ادامه به نحوه شمارش این اعداد ترتیبی از ۱ تا ۱۰ می‌پردازیم:

اولینbirinci or ilk
دومینikinci
سومینüçüncü
چهارمینdördüncü
پنجمینbeşinci
ششمینaltıncı
هفتمینyedinci
هشتمینsekizinci
نهمینdokuzuncu
دهمینonuncu

ذکر این نکته الزامی است که به هنگام شمارش ترتیبی عدد چهار dört، حرف t طبق قاعده‌ای خاص که به آن «نرم شدن صامت» می‌گویند، حرف t بهd تبدیل می‌شود. به این صورت: dördüncü

آمادگی بازگشت به مدرسه
آمادگی بازگشت به مدرسه

قاعده نرم شدن صامت چیست؟

کلماتی که به صامت‌هایی از جمله p ،ç ،t و k ختم می‌شوند، اگر دارای پسوندی باشند که با مصوت آغاز شود، حرف صامت انتهایی به اصطلاح نرم شده و به ترتیب بهb ، c، d و ğ ختم می‌شوند.

نکته دیگری که وجود دارد این است که برای نمایش اعداد رقمی ترتیبی، بعد از عدد، نقطه یا علامت ‘ گذاشته می‌شود، نظیر 1. یا 1‘

بیشتر بخوانید :


120 بیو انگلیسی زیبا و خاص + معنی فارسی

مکالمه انگلیسی در مورد مدرسه و کلاس

دانلود کتاب فور کرنرز (Four Corners 1,2,3,4)

آموزشگاه زبان فرانسوی در غرب تهران

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

عاشقتم و دوست دارم انگلیسی

انواع مدارک زبان انگلیسی

شمارش اعداد 10 تا 100 به ترکی

حال که شمارش اعداد صفر تا ده و اعداد ترتیبی را فرا گرفتید، وقت آن رسیده است که اعداد بزرگتر را نیز فرا بگیرید. هنگامی که به اعداد بالاتر از ده می‌رسیم، نیاز به پیروی از قاعده دیگری وجود خواهد داشت. به طور مثال برای عدد ۱۱ لازم است تا عدد ۱۰ و یک را در کنار یکدیگر و برای عدد ۲۳ عدد دو و سه را قرار دهید. در ادامه اعداد ترکی ده تایی را با هم می‌بینیم.

10(ten): on
20(twenty): yirmi
30(thirty): otuz
40(forty): kırk
50(fifty): elli
60(sixty): altmış
70(seventy): yetmiş
80(eighty): seksen
90(ninety): doksan
100(one hundred): yüz
1000(one thousand): bin

اعداد ترکی استانبولی با تلفظ

همان‌طور که گفته شد، برای مثال برای عدد ۱۲، دو عدد ده و دو را باید در کنار یکدیگر قرار دهید که به این صورت تلفظ می‌شود: On iki
تلفظ عدد ۲۵:‌ yirmi beş

آموزش اعداد ترکی به کودکان

آموزش زبان‌های خارجی به کودکان بسیار آسان‌تر است و به همین علت کودکان قادر به یادگیری اعداد و به طور کلی زبان استانبولی بسیار راحت‌تر از بزرگسالان خواهند بود. از طرفی شرکت در کلاس‌های آنلاین هم برای کودکان بسیار ساده‌تر خواهد بود.

شمارش اعداد به ترکی

اعداد در زبان ترکی استانبولی به دو دسته تقسیم می‌شوند: اعداد اصلی و اعداد ترتیبی.

اعداد اصلی

اعداد اصلی در زبان ترکی استانبولی از 1 تا 10 به شرح زیر هستند:

 • bir (بیر) – یک
 • iki (ایکی) – دو
 • üç (اوچ) – سه
 • dört (دُرت) – چهار
 • beş (بِش) – پنج
 • altı (آلتی) – شش
 • yedi (یِدی) – هفت
 • sekiz (سِکیز) – هشت
 • dokuz (دُکوز) – نه
 • on (اُن) – ده

برای شمارش اعداد بالاتر از ده، از ترکیب اعداد اصلی با پسوندهای “-on” (ده) و “-ar” (یک) استفاده می‌شود. برای مثال، عدد 11 به صورت on bir (اُن بیر) و عدد 12 به صورت on iki (اُن ایکی) تلفظ می‌شود.

پسوند “-on” برای اعداد ده‌تایی استفاده می‌شود و پسوند “-ar” برای اعداد یک‌تایی. برای مثال، عدد 20 به صورت yirmi (یِرمی) و عدد 21 به صورت yirmi bir (یِرمی بیر) تلفظ می‌شود.

در اینجا چند نمونه از شمارش اعداد به زبان ترکی استانبولی آورده شده است:

 • 11 – on bir (اُن بیر)
 • 12 – on iki (اُن ایکی)
 • 13 – on üç (اُن اُچ)
 • 14 – on dört (اُن دُرت)
 • 15 – on beş (اُن بِش)
 • 16 – on altı (اُن آلتی)
 • 17 – on yedi (اُن یِدی)
 • 18 – on sekiz (اُن سِکیز)
 • 19 – on dokuz (اُن دُکوز)
 • 20 – yirmi (یِرمی)
 • 21 – yirmi bir (یِرمی بیر)
 • 22 – yirmi iki (یِرمی ایکی)
 • 23 – yirmi üç (یِرمی اُچ)
 • 24 – yirmi dört (یِرمی دُرت)
 • 25 – yirmi beş (یِرمی بِش)
 • 26 – yirmi altı (یِرمی آلتی)
 • 27 – yirmi yedi (یِرمی یِدی)
 • 28 – yirmi sekiz (یِرمی سِکیز)
 • 29 – yirmi dokuz (یِرمی دُکوز)
 • 30 – otuz (اُتوز)
 • 31 – otuz bir (اُتوز بیر)
 • 32 – otuz iki (اُتوز ایکی)
بهترین آموزشگاه زبان در سعادت آباد

اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی در زبان ترکی استانبولی از 1 تا 10 به شرح زیر هستند:

 • birinci (بیرینجی) – اول
 • ikinci (ایکنجی) – دوم
 • üçüncü (اوچونجو) – سوم
 • dördüncü (دُرتونجو) – چهارم
 • beşinci (بِشینجی) – پنجم
 • altıncı (آلتینجی) – ششم
 • yedinci (یِدینجی) – هفتم
 • sekizinci (سِکیزینجی) – هشتم
 • dokuzuncu (دُکوزونجی) – نهم
 • onuncu (اُنونجی) – دهم

برای شمارش اعداد ترتیبی بالاتر از ده، از ترکیب اعداد اصلی با پسوندهای “-inci” (یک) و “-inci” (ده) استفاده می‌شود. برای مثال، عدد 11 ام به صورت on birinci (اُن بیرنجی) و عدد 12 ام به صورت on ikinci (اُن ایکینجی) تلفظ می‌شود.

روزهای هفته به انگلیسی
روزهای هفته به انگلیسی

پسوند “-inci” برای اعداد یک‌تایی و پسوند “-inci” برای اعداد ده‌تایی استفاده می‌شود. برای مثال، عدد 20 ام به صورت yirminci (یِرمینجی) و عدد 21 ام به صورت y

اعداد ترکی به زبان فارسی

در اینجا جدولی از اعداد ترکی به زبان فارسی آورده شده است:

عدد ترکیعدد فارسی
birیک
ikiدو
üçسه
dörtچهار
beşپنج
altıشش
yediهفت
sekizهشت
dokuzنه
onده
on birیازده
on ikiدوازده
on üçسیزده
on dörtچهارده
on beşپانزده
on altıشانزده
on yediهفده
on sekizهیجده
on dokuzنوزده
yirmiبیست
yirmi birبیست و یک
yirmi ikiبیست و دو
yirmi üçبیست و سه
yirmi dörtبیست و چهار
yirmi beşبیست و پنج
yirmi altıبیست و شش
yirmi yediبیست و هفت
yirmi sekizبیست و هشت
yirmi dokuzبیست و نه
otuzسی
otuz birسی و یک
otuz ikiسی و دو
otuz üçسی و سه
otuz dörtسی و چهار
otuz beşسی و پنج
otuz altıسی و شش
otuz yediسی و هفت
otuz sekizسی و هشت
otuz dokuzسی و نه
kırkچهل
kırk birچهل و یک
kırk ikiچهل و دو
kırk üçچهل و سه
kırk dörtچهل و چهار
kırk beşچهل و پنج
kırk altıچهل و شش
kırk yediچهل و هفت
kırk sekizچهل و هشت
kırk dokuzچهل و نه
elliپنجاه
elli birپنجاه و یک
elli ikiپنجاه و دو
elli üçپنجاه و سه
elli dörtپنجاه و چهار
elli beşپنجاه و پنج
elli altıپنجاه و شش
elli yediپنجاه و هفت
elli sekizپنجاه و هشت
elli dokuzپنجاه و نه
مهاجرت تحصیلی به ترکیه
معمولا مهاجرت تحصیلی به ترکیه از سایر کشورها دردسر کمتری دارد. تحصیل در ترکیه، هر ساله متقاضیان خاص خود را داشته و دارد.

اعداد ترتیبی

در زبان ترکی استانبولی، اعداد ترتیبی با اضافه کردن پسوند “-inci” به اعداد اصلی ساخته می‌شوند. برای مثال، عدد “11” به صورت “on bir” (اُن بیر) تلفظ می‌شود و عدد “11 ام” به صورت “on birinci” (اُن بیرنجی) تلفظ می‌شود.

در اینجا جدولی از اعداد ترتیبی ترکی به زبان فارسی آورده شده است:

عدد ترکیعدد فارسی
birinciاول
ikinciدوم
üçüncüسوم
dördüncüچهارم
beşinciپنجم
altıncıششم
yedinciهفتم
sekizinciهشتم
dokuzuncuنهم
onuncuدهم
on birinciیازدهم
on ikinciدوازدهم
on üçüncüسیزدهم
on dördüncüچهاردهم
on beşinciپانزدهم
on altıncıشانزدهم
on yedinciهفدهم
on sekizinciهیجدهم
on dokuzuncuنوزدهم
yirminciبیستم
yirmi birinciبیست و یکم
yirmi ikinciبیست و دوم
yirmi üçüncüبیست و سوم
yirmi dördüncüبیست و چهارم
yirmi beşinciبیست و پنجم
yirmi altıncıبیست و ششم
yirmi yedinciبیست و هفتم
yirmi sekizinciبیست و هشتم
yirmi dokuzuncuبیست و

آموزش اعداد ترکی به کودکان

آموزش اعداد ترکی به کودکان می‌تواند یک تجربه سرگرم‌کننده و آموزشی باشد. با استفاده از روش‌های خلاقانه و جذاب، می‌توانید به کودکان کمک کنید تا اعداد ترکی را به سرعت و به راحتی یاد بگیرند.

50 کلمه دشوار برای تلفظ
50 کلمه دشوار برای تلفظ

در اینجا چند روش برای آموزش اعداد ترکی به کودکان آورده شده است:

 • از بازی‌ها و فعالیت‌های سرگرم‌کننده استفاده کنید. کودکان یادگیری را از طریق بازی و فعالیت‌های سرگرم‌کننده بهتر می‌پذیرند. برای مثال، می‌توانید از بازی‌های زیر برای آموزش اعداد ترکی به کودکان استفاده کنید:
  • بازی “شمارش انگشتی”: در این بازی، کودکان با استفاده از انگشتان خود اعداد را می‌شمارند.
  • بازی “توپ بازی”: در این بازی، شما یک توپ را به کودکان می‌دهید و از آنها می‌خواهید که عدد روی توپ را تکرار کنند.
  • بازی “تخته سفید”: در این بازی، شما یک تخته سفید می‌گیرید و اعداد را روی آن می‌نویسید. سپس، از کودکان می‌خواهید که اعداد را تکرار کنند یا به شما بگویند که عدد بعدی چیست.
 • از وسایل کمک آموزشی استفاده کنید. وسایل کمک آموزشی می‌توانند به کودکان کمک کنند تا اعداد را بهتر درک کنند. برای مثال، می‌توانید از وسایل زیر برای آموزش اعداد ترکی به کودکان استفاده کنید:
  • کارت‌های اعداد: این کارت‌ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا اعداد را با تصاویر مرتبط کنند.
  • کتاب‌های اعداد: این کتاب‌ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا اعداد را به صورت داستانی یاد بگیرند.
  • نرم‌افزارهای آموزشی: این نرم‌افزارها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا اعداد را به صورت تعاملی یاد بگیرند.
 • از روش‌های تکرار و تمرین استفاده کنید. تکرار و تمرین یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری است. برای اینکه کودکان اعداد ترکی را به خوبی یاد بگیرند، باید آنها را به طور مرتب تکرار و تمرین کنند.

در اینجا چند نکته برای آموزش اعداد ترکی به کودکان آورده شده است:

 • از زبان ساده و قابل فهم استفاده کنید. کودکان در ابتدای یادگیری اعداد، ممکن است هنوز با مفاهیم عددی آشنا نباشند. بنابراین، از زبان ساده و قابل فهم استفاده کنید تا آنها بتوانند مفاهیم عددی را به راحتی درک کنند.
 • از تشویق و ترغیب استفاده کنید. کودکان زمانی بهتر یاد می‌گیرند که احساس کنند مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرند. بنابراین، به کودکان خود بازخورد مثبت دهید و آنها را برای تلاش‌هایشان تشویق کنید.
 • از صبر و حوصله استفاده کنید. یادگیری اعداد ترکی به زمان و تمرین نیاز دارد. بنابراین، صبور باشید و به کودکان خود زمان کافی برای یادگیری بدهید.

با استفاده از روش‌های ذکر شده، می‌توانید به کودکان خود کمک کنید تا اعداد ترکی را به سرعت و به راحتی یاد بگیرند.

[contact-form-7 id=”fdae30f” title=”فرم تماس با ما 2″]
5/5 - (2 امتیاز)
https://radtime.org/?p=12658
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد آموزش اعداد ترکی استانبولی از 1 تا 100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.