ولنتاین مبارک به انگلیسی - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

ولنتاین مبارک به انگلیسی

959 بازدید
ولنتاین مبارک به انگلیسی

ولنتاین مبارک به انگلیسی

روز ولنتاین هر سال در تاریخ ۱۴ فوریه جشن گرفته می‌شود. این روز به عنوان روز عشق یا عشاق شناخته می‌شود و در بسیاری از کشورها به عنوان یک روز تعطیل رسمی یا نیمه رسمی شناخته می‌شود.

روز ولنتاین به انگلیسی

تاریخچه روز ولنتاین به قرن سوم میلادی برمی‌گردد. در آن زمان، یک کشیش به نام ولنتاین در روم زندگی می‌کرد که به ازدواج مسیحیان با یکدیگر اعتقاد داشت. این در حالی بود که امپراتور روم، کلادیوس دوم، ازدواج را برای مردان جوان ممنوع کرده بود تا آنها را برای جنگ آماده کند.

معنی ولنتاین

ولنتاین به طور مخفیانه ازدواج‌های مسیحیان را برگزار می‌کرد و به همین دلیل توسط امپراتور دستگیر و زندانی شد. او قبل از اعدام خود، نامه‌ای عاشقانه به دختری به نام ژوستین نوشت که او را در زندان ملاقات کرده بود. این نامه به عنوان اولین کارت تبریک روز ولنتاین شناخته می‌شود.

با گذشت زمان، روز ولنتاین به یک روز تعطیل محبوب در سراسر جهان تبدیل شد. در این روز، مردم به یکدیگر کارت تبریک، گل، شکلات و هدایای دیگر می‌دهند تا عشق و علاقه خود را به یکدیگر ابراز کنند.

Happy Valentine’s Day! My favorite place in the world is right next to you.

روز ولنتاین مبارک! جای مورد علاقه من در زندگی، درست در کنار توست.


You may hold my hand for awhile, but you hold my heart forever.

شاید تو دستمو برای مدت زمان اندکی بگیری، اما قلبم رو واسه همیشه می‌گیری.


The best things in life are better with you.

بهترین چیزها در زندگی، با تو بهتر میشن.

Whenever I feel like giving up, your love keeps me going.

هر وقت می‌خوام جا بزنم، عشق تو باعث میشه ادامه بدم.


I never believed in luck until I found you.

من هرگز به شانس اعتقاد نداشتم. تا اینکه تو رو پیدا کردم.


I met you. I liked you. I love you. I’m keeping you.

من تو رو دیدم. ازت خوشم اومد.دوستت دارم. من نگهت می‌دارم.


Whenever I’m with you, wherever we are, I’m home.

هرموقع من با تو هستم، هر جا که ما هستیم، آرامش دارم.


Every love story is wonderful but ours is my favorite.

همه‌ی داستان‌های عاشقانه قشنگن ولی داستان ما، مورد علاقه‌ی منه.


You’re the one. I’ve never been so sure of anything in my whole life.

تو خود خودشی. من قبلا در زندگیم هرگز انقدر از چیزی مطمئن نبودم.


بیشتر بخوانید :

کپشن عاشقانه انگلیسی

 آرزوی موفقیت به انگلیسی

پیام تبریک به انگلیسی

آموزش آیلتس

شب یلدا به انگلیسی

دلتنگی به انگلیسی ،تفاوت I miss you و I missed you 

کریسمس مبارک به انگلیسی


I fell in love with you because of all the small things you don’t even realize you’re doing.

من عاشق تو شدم به خاطر تمام چیزهای کوچکی که تو حتی نمیدونی داری انجامشون میدی.


Thank you for making me laugh and smile every single day since the day we met.

ممنونم که از همون روزی که ما همو دیدیم، هر روز منو خندوندی و لبخند به لبم آوردی.


ولنتاین به انگلیسی
ولنتاین به انگلیسی

ولنتاین به انگلیسی

We’ve been friends for so long that we’re basically married. I now owe you a Valentine’s Day card every year.

ما خیلی وقته که با هم دوست هستیم و اساسا ازدواج کرده‌ایم. من حالا هر سال بهت کارت ولنتاین میدم.


Making friends as a grown-up is hard. Thank you for making it easy.

دوست پیدا کردن وقتی بزرگ میشی سخته. ممنون که این کار رو آسون کردی.

Good times. Bad Times. Fun Times. Tough times. No matter what, you’re always by my side.

اوقات خوش، اوقات بد، اوقات فان، زمان‌های سخت. مهم نیست چی، تو همیشه در کنار منی.


I love that you’re my emergency contact.

عاشق اینم که تو مخاطب ضروری منی.


Who needs a Valentine when I have a best friend like you?

کی به ولنتاین احتیاج داره وقتی بهترین دوستی مثل تو داره؟


Happy Valentine’s Day! Just wanted to let you know that you are LOVED.

روز ولنتاین مبارک! فقط خواستم بدونی که عاشقتم.


I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone.” — Arwen in The Lord of the Rings

من میخواستم عمرم رو باهات شریک بشم تا این‌که یک عمر تنها باشم.


“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.” — Harry in When Harry Met Sally

وقتی می‌فهمی که می‌خوای بقیه عمرت رو با یک نفر باشی، میخوای بقیه‌ی عمرت رو هر چه زودتر شروع کنی.


“To me, you are perfect.” — Mark in Love Actually

تو برای من کامل و تمام عیاری.


“I want all of you, forever, you and me, every day.” — Noah in The Notebook

من همه‌ی تو را برای همیشه می‌خوام، تو و من، هر روز.


“You have bewitched me, body and soul. I love, I love, I love you. I never wish to be parted from you from this day on.” — Mr. Darcy in Pride & Prejudice

تو مرا افسون کردی، روح و جسمم را. عاشقتم، عاشقتم، عاشقتم. از امروز به بعد نمی‌خوام یک روز ازت جدا باشم.


My heart to you is given, oh do give yours to me; We’ll lock them up together, and throw away the key.

قلبم به تو داده شده، اوه تو هم قلبت را به من بده؛ قلبهایمان را به هم قفل می کنیم و کلیدش را دور می اندازیم.


Without Valentine’s Day, February would be … well, January.

فوریه بدون روز ولنتاین، خب … ژانویه می شد.


The fire that we call Loving is too strong for human minds. But just right for human souls.

آتشی که به آن عشق ورزیدن می گوییم برای ذهن انسان زیادی قدرتمند است. اما برای روح انسان مناسب است.


There are never enough I Love You’s.

هیچ وقت “عاشقت هستم” های کافی وجود ندارد.


Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

عشق را در قلبت نگه دار. زندگی بدون عشق مثل یک باغ بدون خورشید است زمانی که گل ها پژمرده اند.


Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.

عشق مانند یک گل زیباست که آن را لمس نمی کنم، اما رایحه اش باغ را به همان صورت تبدیل به جایی خوشایند می کند.

کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام
کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام

Love is the beauty of the soul.

عشق زیباییِ روح است.


Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

این که کسی عمیقا عاشقت باشد به تو قدرت می دهد، در حالیکه اگر تو عمیقا عاشق کسی باشی به تو جرئت می دهد.


Love is something eternal; the aspect may change, but not the essence.

عشق چیزی ازلی است. بُعد و وجوه آن ممکن است تغییر کند، اما ماهیتش نه.


Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

عشق تشکیل شده از یک روح در دو بدن است.


Love is being stupid together.

عشق این است که با هم احمق باشیم.


You’re my forever Valentine.

تو ولنتاین (عشق) ابدی من هستی.


We loved with a love that was more than love.

ما با عشقی یکدیگر را دوست داشتیم که از عشق بیشتر بود.


Love is when the other person’s happiness is more important than your own.

عشق زمانیست که خوشحالی طرف از مال خودت برایت مهمتر است.


The greatest happiness of life is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.

بزرگترین خوشبختی در زندگی این باور و حس است که عاشقمان باشند؛ به خاطر خودمان، یا شاید علیرغم چیزی که هستیم.


Love is the greatest refreshment in life.

عشق بزرگترین تازه کننده ی زندگی است.


There is nothing better than a friend unless it is a friend with chocolate.

هیچ چیز بهتر از یک دوست نیست، مگر این که دوستی همراه با شکلات باشد. (یعنی ولنتاین یا عشق یک نفر)


All I want for Valentine’s Day is you.

تمام چیزی که برای روز عشق می خواهم تو هستی.


Everything is clearer when you are in love.

زمانی که عاشق هستی همه چیز روشن تر است.


That’s one of those things about being a computer science major: Valentine’s Day is just another day.

یکی از ویژگی های این که کامپیوتر خوانده باشی همین است: روز ولنتاین فقط یک روز عادی دیگر است.

کریسمس مبارک به انگلیسی
کریسمس مبارک به انگلیسی

Oh, if it be to choose and call thee mine, love, thou art every day my Valentine!

آه، اگر می شد انتخاب کنم و بگویم تو برای منی، عشقم، تو هر روز ولنتاین من می بودی.


True love is like ghosts, which everyone talks about and few have seen.

عشق حقیقی مانند اشباه است، همه راجع به آن صحبت می کنند اما افراد کمی آن را دیده اند.


There’s no bad consequence to loving fully, with all your heart. You always gain by giving love.

این که کامل و با تمام قلبت عاشق باشی هیچ پیامد منفی ای ندارد. همیشه با عشق دادن عشق می گیری.


Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.

بیا همیشه با لبخند یکدیگر را ملاقات کنیم، چرا که لبخند شروع عشق است.


I love you from head to toe.

از سر تا پا عاشقت هستم.


Love is the poetry of the senses.

عشق شاعریِ احساسات است.


You stole my heart from day .

تو قلبم را از روز اول ربودی.


Love doesn’t make the world go ‘round. Love is what makes the ride worthwhile.

عشق چیزی نیست که دنیا را می چرخاند. عشق چیزی است که زندگی را راحت می کند.


You are the song that my heart loves to sing.

تو آوازی هستی که قلب من عاشق خواندنش است.


بیشتر بخوانید :

مکالمه انگلیسی در مورد مدرسه و کلاس

تفاوت miss، ms و mrs | معانی Miss، Mrs، Ms و Mr

100تا از زیباترین کلمات جهان در زبان انگلیسی

دانلود ویرایش دوم کتاب های Family and Friends

ماه های سال به انگلیسی


All that you are, is all that I’ll ever need.

تمام چیزی که هستی، تمام چیزی است که تا ابد نیاز خواهم داشت.


Take my hand, take my whole life too, but I can’t help falling in love with you.

دستم را بگیر، تمام زندگی ام را هم بگیر، اما نمی توانم عاشقت نشوم.


Love isn’t something you find. Love is something that finds you.

عشق چیزی نیست که تو پیدایش کنی، عشق چیزی است که تو را پیدا می کند.


You can’t blame gravity for falling in love.

نمی توانی جاذبه را برای در دام عشق افتادن سرزنش کنی.


Love is so much more than just another four-letter word.

عشق چیزی بسیار بیشتر از تنها یک کلمه سه حرفی دیگر است.


I love you more than I have ever found a way to say to you.

بیش از هر راهی که تا حالا برای ابراز عشقم به تو پیدا کرده ام، عاشقت هستم.


I love you, not because of what you are, but for what I have become when I am with you. Best wishes on this wonderful day.

عاشقت هستم، نه به خاطر چیزی که هستی، بلکه بخاطر چیزی که زمانی که با تو هستم به آن تبدیل شده ام. بهترین آرزوها در این روز شگفت انگیز.


I have no notion of loving people by halves, it is not in my nature.

من تعریفی از عشق نصفه و نیمه ندارم، در طبیعتم نیست (یعنی با تمام وجود عاشق می شوم).


To be brave is to love unconditionally without expecting anything in return.

شجاعت یعنی بی قید و شرط و بدون این که انتظار چیزی در ازای آن داشته باشی، عشق بورزی.


Wherever you are, be happy. This is my wish for you.

هرکجا هستی، خوشبخت باشی. این آرزوی من برای توست.


Anyone can catch your eye, but it takes someone special to catch your heart.

هر کسی می تواند چشمت را بگیرد، اما لازم است یک نفر خاص باشد تا بتواند قلبت را بگیرد.


At the touch of love, everyone becomes a poet.

با لمس و تجربه عشق، هر کسی شاعر می شود.


Love is friendship that has caught fire.

عشق دوستی ایست که آتش گرفته.


The heart has its reasons of which reason knows nothing.

قلب منطق های خودش را دارد که منطق هیچ از آنها سر در نمی آورد.


I’m head-over-heels for you boo.

دیوونتم عشقم.

کپشن عاشقانه انگلیسی
کپشن عاشقانه انگلیسی

Love is not about holding hands and spending time with each other. But it is about being there for your loved one, even in the cloudiest of all skies.

عشق دست در دست یکدیگر بودن و با هم زمان گذراندن نیست. این است که کنار عشقت باشی، حتی در ابری ترین آسمان ها (بدترین شرایط).


For the two of us, home isn’t a place. It is a person. And we’re finally home.

برای ما دو نفر، خانه یک مکان نیست. یک نفر است. و ما بالاخره به خانه رسیدیم.


Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.

عشق یک وعده است، یک سوغاتی، یک بار که بدهی هیچ گاه فراموش نمی شود، هیچ گاه نگذار از بین برود.


Trip over love, you can get up. Fall in love and you fall forever.

پایت به عشق گیر کند، می توانی بلند شوی. در دام عشق بیفت، و تا ابد افتاده ای.


Your flaws are perfect for the heart that’s meant to love you.

نقص هایت برای قلبی که قرار است عاشقت باشد بی نقص هستند.


Together forever.

تا ابد با هم.


Life is better when I have you by my side.

وقتی تو را کنارم دارم زندگی بهتر است.


If you find someone you love in your life, then hang on to that love.

اگر کسی را در زندگی ات پیدا کردی که عاشقش هستی، به آن عشق بچسب.


You are my Valentine because you bring love to my life each and every day. I love you more each and every day, in every way.

تو ولنتاین منی چون هر روز خدا عشق به زندگی من می آوری. من تو را هر روز بیشتر از دیروز دوست دارم، همه جوره.


To love and be loved is to feel the sun from both sides.

این که دوست داشته باشی و دوست داشته باشندت، مانند این است که آفتاب را از هر دو طرف حس کنی.


What I feel for you seems less of earth and more of a cloudless heaven.

حسی که من به تو دارم کمتر زمینی است و بیشتر، از یک بهشت با آسمان صاف است.


You bring the chocolates, and I will bring the candles. Let’s stay in tonight and make some magic happen.

تو شکلات ها را بیاور، و من شمع ها را می آورم. بیا امشب در خانه بمانیم و جادو کنیم.


Love is the flower for which love is the honey.

زندگی گل است و عشق عسل (شهد) آن


I love you more than yesterday, but less than tomorrow.

بیشتر از دیروز دوستت دارم، اما کمتر از فردا


You are my moon and stars. You are the best of the universe.

تو ماه و ستاره منی. تو بهترین در جهان هستی هستی.


بیشتر بخوانید:

فیلم انگلیسی فوق العاده برای تقویت زبان

بهترین سایت تعیین سطح زبان انگلیسی

پیام تبریک به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی


The most important day of the year to say “I love you” is every day, not just on Valentine’s Day. In marriage never take the other person for granted. Expressing your love shows your appreciation for the person.

مهمترین روز در سال برای گفتن “عاشقت هستم” هر روز است، نه فقط ولنتاین. در ازدواج هیچ گاه نسبت به شخص دیگر (شریکتان) قدرنشناس نباشید. ابراز عشقتان قدردانی شما نسبت به آن شخص را نشان می دهد.


You’re the G.O.A.T (Greatest of All Time).

تو بهترین در تمام دوران ها هستی.


I love you bigger than the world and sky.

من تو را بزرگ تر (بیشتر) از دنیا و آسمان دوست دارم.


I love you to the moon and back.

از اینجا تا ماه، از ماه تا اینجا، دوستت دارم.


I may not be your first love, first kiss, first sight, or first date – but I want to be your last everything.

ممکن است عشق اولت، بوسه اولت، ملاقات اولت، یا قرار اولت نباشم – اما می خواهم آخرین همه چیزت باشم.


Long after the roses lose their color, I’ll continue loving you.

خیلی بعد تر از این که رزها پژمردند (رنگشان را از دست دادند)، عشقت را ادامه خواهم داد.


Never above you. Never below you. Always beside you.

بالاتر از تو هیچ گاه. پایین تر از تو هیچ گاه. همواره در کنار تو (خواهم بود).


How do I love thee? Let me count the ways.

چند جور دوستت دارم؟ بگذار تعدادش را بشمرم.


We’re lovers and companions, best friends and partners too. More and more, with every Valentin, joy, for me, is loving you.

ما عشاق و همراه هستیم، دوستان صمیمی و شریک هم نیز هستیم. بیشتر و بیشتر، با هر ولنتاین، لذت، برای من، عشق ورزیدن به توست.


If I had a flower every time I thought of you … I could walk through my garden forever.

اگر برای هر بار که به تو فکر می کردم یک گل داشتم، می توانستم تا ابد در باغم راه بروم.


To love another person, is to see the face of God.

این که عاشق یک نفر دیگر باشی، مثل دیدن صورت خداوند است.


I fell in love the way you fall asleep, slowly and then, all at once.

همانطور که خوابت می برد، دل من را بردی، اول آرام آرام، و بعد یکدفعه.

تبریک برای عروسی به انگلیسی
تبریک برای عروسی به انگلیسی

I’ve fallen in love many times. Always with you.

من بارها عاشق شده ام، هر دفعه عاشق تو.


Real love is built the old-fashioned way – through hard work.

عشق حقیقی را باید مثل قدیمی ها ساخت – با سخت کار کردن


Love is a game that two can play and both can win.

عشق بازی ایست که دو نفر می توانند آن را بازی کنند و هر دو برنده شوند.


I consider myself to be the happiest girl in the world, because I found the real diamond. It’s you!

خودم را خوش شانس ترین دختر در دنیا می دانم، چرا که الماس واقعی را پیدا کردم. (الماس واقعی) تو هستی!


Love is a symbol of eternity. On this Valentine’s Day my hope and wish is that our love will be forever.

عشق سمبل جاودانگی است. در این روز ولنتاین امید و آرزویم این است که عشقمان ابدی باشد.


I think I’d miss you even if we never met.

فکر می کنم دلم برایت تنگ بشود حتی اگر هیچ گاه با یکدیگر آشنا نمی شدیم.


You’re my happily-ever-after.

تو “از آن زمان تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند” منی


Everything I do, I do it for you.

هر کاری که می کنم، برای تو می کنم


You and me – it doesn’t get any better than us.

تو و من – هیچ چیز بهتر از ما نمی شود


I wish I was kissing you instead of missing you!

ای کاش به جای دلتنگی، در حال بوسیدنت بودم


You’re everything I always wished for, better than I dreamed of, all I’ll ever need.

تو تمام چیزی هستی که همیشه آرزویش را داشتم، بهتر از رویایم، تمام چیزی که نیاز خواهم داشت.


There is no remedy for love, but to love more.

هیچ درمانی برای عشق وجود ندارد، مگر بیشتر عشق ورزیدن


I want you for always … days, years, eternities.

تو را برای همیشه می خواهم … روزها، سال ها، ابدها


All you need is love.

تمام چیزی که نیاز داری عشق است


I want all of you, forever, you and me, every day.

من تمام تو را می خواهم، همیشه، تو و من، هر روز


If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you.

اگر صد سال عمر کنی، می خواهم صد سال منهای یک روز عمر کنم، تا هیچ وقت مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم


You are my better half!

تو نیمه ی بهتر منی!


You know you’re in love when you can’t fall asleep because the reality is finally better than your dreams.

زمانی می فهمی که عاشق شده ای که خوابت نمی برد به خاطر این که بالاخره واقعیت از رویاهایت بهتر است


The best thing to hold onto in life is each other.

بهترین چیز برای نگه داشتن در زندگی، یکدیگر است


A Valentine warms the heart.

یک ولنتاین (معشوق) به قلب گرما می بخشد


And suddenly, all the love songs were about you.

و ناگهان، تمام آهنگ های عشقی راجع به تو بودند


It was a million tiny little things that, when you added them all up, they meant we were supposed to be together.

یک میلیون چیز کوچک بودند که زمانی که همه آنها را به هم می چسبانی، به این معنا هستند که از قبل قرار بود ما با هم باشیم


And I’d choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you.

و من تو را انتخاب می کردم؛ اگر صد بار عمر می کردم، در صد جهان (متفاوت)، در هر نسخه از واقعیت، تو را پیدا می کردم، و (باز هم) انتخابت می کردم


All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt.

تمام چیزی که نیاز داری عشق است. اما کمی شکلات هر از چندگاهی ضرری نمی رساند.


When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.

زمانی که می فهمی می خواهی بقیه عمرت را با کسی بگذرانی، می خواهی بقیه عمرت هرچه زودتر شروع شود


Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.

عشق تنها یک کلمه است تا موقعی که یک نفر می آید و به آن معنا می بخشد


You had me at hello.

در سلامت دل من را بردی


Know what I like about you? Everything!

می دانی چه چیزی را راجع به تو دوست دارم؟ همه چیز را!


تبریک ولنتاین به انگلیسی با ترجمه 

Happy Valentine’s Day to my darling! You make me feel so special and loved. I can’t wait to spend the rest of my life with you.

ولنتاین مبارک به عزیزم! تو باعث می شوی احساس خاصی داشته باشم و دوست داشته باشم. نمی توانم صبر کنم تا بقیه عمرم را با تو بگذرانم.


I love you more than words can say. You are my best friend, my soulmate, and the love of my life. I am so grateful to have you in my world.

من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند بگویند دوست دارم. تو بهترین دوست، روح من و عشق زندگی من هستی. من خیلی خوش شانس هستم که تو را در دنیای خود دارم.


To my [partner’s name], you are the most amazing person I know. You make me laugh, you make me cry, and you make me feel alive. I love you more than anything in the world.

به [نام شریک زندگی]، تو شگفت انگیزترین فردی هستی که می شناسم. تو مرا می خندانی، مرا می کشی و مرا زنده می کنی. من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم.


Happy Valentine’s Day to my [partner’s name]. You are my everything. I can’t wait to spend the rest of my life with you.

ولنتاین مبارک به [نام شریک زندگی] من. تو همه چیز من هستی. نمی توانم صبر کنم تا بقیه عمرم را با تو بگذرانم.


You are my everything. I love you more than anything in the world.

تو همه چیز من هستی. من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم.


I can’t imagine my life without you. You are my best friend, my lover, and my soulmate.

نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم. تو بهترین دوست، عشق و روح من هستی.


You make me laugh, you make me cry, and you make me feel alive. I am so grateful to have you in my life.

تو مرا می خندانی، مرا می کشی و مرا زنده می کنی. من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی ام دارم.


You are the love of my life. I will love you forever and always.

تو عشق زندگی من هستی. من همیشه و تا ابد دوستت خواهم داشت.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

دوستت دارم به 10 زبان مختلف

French / فرانسویJe t’aime
Romanian / رومانیاییTe iubesc
Portuguese / پرتغالیEu te amo
English / انگلیسیI love you
Irish / ایرلندیIs breá liom tú
German / آلمانیIch liebe dich
Swedish / سوئدیJag älskar dig
Italian / ایتالیاییTi amo
Spanish / اسپانیاییTe quiero
Croatian / کرواسیVolim te

هپی ولنتاین به انگلیسی

Happy Valentine’s Day

روز ولنتاین مبارک


Happy Valentine’s Day! I love you more than words can say.

روز ولنتاین مبارک! عشق من به تو بیش از آن چیزی است که بتوان با کلمات بیان کرد.


You are the most beautiful, kind, and loving person I know. I am so lucky to have you in my life.

تو زیباترین، مهربان‌ترین و عاشق‌ترین آدمی هستی که می‌شناسم. من خیلی خوش شانس هستم که تو را در زندگی‌ام دارم.


I love spending time with you, talking to you, and laughing with you. You make me feel so happy and loved.

من عاشق وقت گذراندن با تو، صحبت کردن با تو و خندیدن با تو هستم. تو باعث می‌شوی احساس خوشبختی و عشق کنم.


I can’t wait to spend the rest of my life with you. You are my everything.

نمی‌توانم صبر کنم تا بقیه عمرم را با تو بگذرانم. تو همه چیز من هستی.


I love you more than anything in the world.

من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم.


جمله کوتاه تبریک ولنتاین به انگلیسی

When I’m with you, I’m home.

You make me love Valentine’s Day.

Cupid called, he says you’ve stolen my heart.

I only have heart eyes for you.

We’re better together.

Every love story is beautiful, but ours is my favorite.

You are my greatest adventure.

Still crushing on you since the moment we met.

The best things in life are better with you.

Life is better when we’re going through it together.

Home is wherever I’m with you.

Love you today, tomorrow, and forever.

Hugs, kisses, and Valentine’s wishes.

You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever.

Two peas in a pod.

I love you the most.

Together is a wonderful place to be.

Couples that laugh together, last together.

All you need is love (and chocolate).

You’re the only person I send the heart eyes emoji too.

The Roses are red. Violets are blue. My Valentine’s date is cuter than yours.

I love you more than pizza … and that’s saying a lot.

Found the person who annoys me the least and called it love.

If we were on a sinking ship, I’d share my door with you.

So glad that I went from your snack to your meal.

I’d press pause on my favorite song for you.

So happy we both swiped right.

Every pizza I love every pizza you have.

I love you for being my emergency contact.

I love you even when I’m hungry.

The world needs more love and less work emails.

تولدت مبارک به انگلیسی
تولدت مبارک به انگلیسی

سوالات متداول ولنتاین مبارک به انگلیسی

چه روز ولنتاین است؟

روز ولنتاین در ۱۴ فوریه هر سال جشن گرفته می‌شود.

تاریخچه روز ولنتاین چیست؟

تاریخ دقیق پیدایش روز ولنتاین مشخص نیست، اما اعتقاد بر این است که ریشه‌های آن به رومی‌های باستان برمی‌گردد. در آن زمان، روز ۱۴ فوریه جشنی به نام لوپرکالیا برگزار می‌شد که به جشنواره باروری و عشق اختصاص داشت.

ولنتاین قدیس کیست؟

ولنتاین قدیس کشیشی بود که در قرن سوم در روم زندگی می‌کرد. او به خاطر ازدواج مخفیانه زوج‌های جوانی که توسط امپراتور کلادیوس دوم ممنوع شده بود، دستگیر و اعدام شد. امپراتور کلادیوس معتقد بود که مردان مجرد جنگجویان بهتری هستند و ازدواج را مانعی برای خدمت به امپراتوری می‌دانست.

سنت‌های روز ولنتاین چیست؟

سنت‌های روز ولنتاین در سراسر جهان متفاوت است. برخی از سنت‌های رایج عبارتند از:
ارسال کارت‌های تبریک عاشقانه
دادن گل، شکلات و سایر هدایای عاشقانه
صرف شام یا ناهار عاشقانه با شریک زندگی
شرکت در فعالیت‌های عاشقانه مانند رفتن به سینما یا رستوران

ولنتاین فقط برای زوج‌هاست؟

خیر، ولنتاین فقط برای زوج‌ها نیست. این روز همچنین فرصتی برای جشن گرفتن عشق در همه اشکال آن است. مردم می‌توانند روز ولنتاین را با خانواده و دوستان خود نیز جشن بگیرند.

چگونه می‌توانم “Happy Valentine’s Day” را به زبان‌های دیگر بگویم؟

فرانسوی: Joyeux Saint-Valentin

اسپانیایی: Feliz San Valentín

آلمانی: Alles Liebe zum Valentinstag

ایتالیایی: Buon San Valentino

پرتغالی: Feliz Dia dos Namorados

روسی: С Днем святого Валентина

چینی ساده شده: 情人节快乐

چینی سنتی: 情人節快樂

ژاپنی: バレンタインデーおめでとう

کره‌ای: 발렌타인데이 축하해

عربی: عيد الحب سعيد

عبری: יום האהבה שמח

هندی: वैलेंटाइन डे मुबारक

اردو: ویلنٹائن ڈے مبارک ہو

چند جوک ولنتاین دارید؟

چرا Cupid از خیابان عبور کرد؟ برای رسیدن به قرار ملاقات بعدی!

به گروهی از Cupids چه می‌گویند؟ یک دارت عشق!

به یک کارت ولنتاین که خنده‌دار نیست چه می‌گویند؟ یک کارت groan-up!

چند بازی ولنتاین دارید؟

بازی حدس عشق: هر بازیکن یک شیء یا ویژگی را به ذهن می‌آورد و سپس دیگران سعی می‌کنند آن را حدس بزنند.
بازی بوسه یا شوخی: هر بازیکن به یک بازیکن دیگر نزدیک می‌شود و می‌گوید “بوسه یا شوخی؟” اگر بازیکن دوم “بوسه” را انتخاب کند، باید بازیکن اول را ببوسد. اگر بازیکن دوم “شوخی” را انتخاب کند، بازیکن اول باید یک جوک یا داستان خنده‌دار تعریف کند.
بازی عشق یا نفرت: هر بازیکن یک شیء یا ویژگی را به ذهن می‌آورد و سپس دیگران سعی می‌کنند حدس بزنند که عشق یا نفرت است.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14217
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد ولنتاین مبارک به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *