نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک - آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک | شیوه استفاده از سمپل های رایتینگ 

2235 بازدید
سمپل رایتینگ آکادمیک

یکی از راه های تقویت مهارت نوشتاری، استفاده از نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک است که برای همین بخش از آزمون مورد استفاده قرار می گیرد. اما توجه داشته باشید که استفاده از نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک را باید به طور درست انجام دهید و دقیقا همان متن را ننویسید. در ادامه روش استفاده از نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک را در اختیارتان قرار می دهیم. استفاده از نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک می تواند چالش های معمول زبان آموزان را در این حوزه برطرف کند و آن ها را به نمره بالاتر نزدیک کند. در ادامه همراه ما باشید تا به بررسی و معرفی نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک و نحوه استفاده از آن بپردازیم.

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 1

مدت زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه

نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک

رایتینگ آیلتس آکادمیک

رایتینگ آیلتس آکادمیک یکی از چهار مهارت اساسی زبان انگلیسی برای ورود به دانشگاه‌های خارجی و همچنین برای مهاجرت به کشورهای انگلیسی‌زبان بررسی می کند. در این بخش از آزمون، شما باید دو نوع مقاله شاملTask 1 و Task 2 را بنویسید.

Task 1  :

به شما می‌گوید که یک نمودار، جدول، نمایش خلاصه‌ای از داده‌های آماری و یا نمایشی دیگر را تحلیل و تفسیر کنید. شما باید مطالبی در مورد محتوا، روند یا معنای اطلاعات ارائه شده بنویسید.

Task 2  :

مربوط به نوشتن یک مقاله تحلیلی است. در این بخش، شما باید یک موضوع را انتخاب کرده و نظر خود را درباره آن بیان کنید. شما باید بیان کنید که به چه دلیلی با نظر شخصی خود موافق هستید، و نشان دهید که به چه دلیلی دیگران نیز باید با نظر شما موافقت کنند.

برای نوشتن رایتینگ آیلتس آکادمیک، بهتر است از ساختار چهارپارگرافه استفاده کنید. در پاراگراف اول، موضوع را مطرح کنید و در پاراگراف دوم، دیدگاه خود را با دلایل و مثال‌های موثق توضیح دهید. در پاراگراف سوم، دلایل مخالفان را با دلایل و مثال‌های موثق ارائه کنید و در پاراگراف چهارم، بهترین نتیجه را مطرح کرده و نتیجه‌گیری نهایی را بیان کنید.

طریقه استفاده از سمپل های رایتینگ

استفاده از نمونه های نوشته شده ی رایتینگ می‌تواند به شما کمک کند تا با ساختار و نحوه نوشتن مقاله آشنا شوید و در نتیجه، بتوانید بهبود بخشیدن به مهارت های نوشتاری خود برای آزمون آیلتس آکادمیک کمک کند. در ادامه، چند راهنمایی برای استفاده از نمونه های نوشته شده ی رایتینگ آیلتس آکادمیک را در اختیارتان قرار می دهیم :

  1. مطالعه دقیق: ابتدا بهتر است نمونه ها را به طور دقیق مطالعه کنید تا با ساختار مقاله و نحوه بیان مطالب آشنا شوید.
  2. استخراج الگوها: در این مرحله، سعی کنید الگوهای استفاده شده در نمونه ها را شناسایی کنید. ممکن است الگوهای مشابه در آزمون آیلتس آکادمیک نیز استفاده شده باشد.
  3. تحلیل نمونه ها: در ادامه، نمونه ها را به دقت تحلیل کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با موضوع مورد نظر، روش ها و استراتژی های مورد استفاده برای نوشتن مقاله آشنا شوید.
  4. بازخورد: برای بهبود بخشیدن به مهارت های نوشتن خود، می‌توانید نوشته های خود را به دیگران ارسال کنید تا بازخورد دریافت کنید و اشکالات و نواقص خود را شناسایی کنید.
  5. تمرین: با استفاده از نمونه ها و الگوهای استفاده شده، به تمرین بپردازید و مقاله های خود را با استفاده از ساختار و نحوه بیان مطالب نمونه ها، تمرین کنید.

بیشتر بخوانیدموضوعات تسک ۱ رایتینگ آیلتس آکادمیک

در تسک ۱ رایتینگ آیلتس آکادمیک، شما باید یک نمودار، نمایشگر، جدول، نمودار داده‌ای و یا یک ترکیب از آنها را توصیف کنید. برخی از رایج ترین موضوعاتی که در تسک 1 راتینگ آیلتس آکادمیک مطرح می‌شوند عبارتند از:

میزان اشتغال و بیکاری:

در این موضوع، باید به توصیف میزان اشتغال و بیکاری در یک شهر یا کشور خاص، در یک بازه زمانی خاص پرداخته و تغییرات آن را توضیح دهید.

توزیع جمعیت:

این موضوع شامل توضیحاتی درباره تغییرات جمعیت در یک شهر، کشور و یا منطقه خاص است.

تحلیل ترافیک:

در این موضوع، باید توضیح دهید که چگونه ترافیک در یک شهر یا منطقه خاص، در یک بازه زمانی خاص تغییر کرده است.

میزان مصرف انرژی:

در این موضوع، باید میزان مصرف انرژی در یک ساختمان، شهر یا کشور خاص را توضیف کنید و تغییرات آن را توضیح دهید.

میزان فروش و درآمد شرکت‌ها:

در این موضوع، باید به توصیف میزان فروش و درآمد شرکت‌ها در یک شهر، کشور یا منطقه خاص، در یک بازه زمانی خاص بپردازید و تغییرات آن را توضیح دهید.

میزان تولیدات کشاورزی:

در این موضوع، باید به توصیف میزان تولیدات کشاورزی در یک کشور، در یک بازه زمانی خاص بپردازید و تغییرات آن را توضیح دهید.

نمونه ها و مثال ها

نمونه سوال و جواب با موضوع تحلیل ترافیک :

سوال :

The bar chart shows the average time spent by commuters in traffic during peak hours in six different cities around the world. Summarize the information and make comparisons where appropriate.

جواب:

The bar chart illustrates the average time that commuters spend in traffic during peak hours in six different cities around the world: London, Sydney, Beijing, New York, Mumbai, and Sao Paulo. The units are measured in minutes.
Overall, it is clear that the time spent in traffic during peak hours varies greatly among the six cities, with Sydney having the highest level of traffic congestion and London having the lowest.
Specifically, the chart reveals that the average time spent in traffic during peak hours in London is only 15 minutes, while in Sydney it is almost three times as much, at 48 minutes. Among the other cities, Beijing, New York, and Mumbai have similar levels of traffic congestion, with an average time spent in traffic of around 35 to 40 minutes. Sao Paulo falls between these cities and Sydney, with an average time spent in traffic of approximately 45 minutes.
In conclusion, the bar chart clearly shows that traffic congestion during peak hours varies greatly among the six cities, with London and Sydney having the lowest and highest levels of traffic congestion, respectively. Commuters in Beijing, New York, Mumbai, and Sao Paulo experience similar levels of traffic congestion, with an average time spent in traffic of around 35 to 45 minutes during peak hours.

نمونه سوال و جواب با موضوع میزان فروش و درآمد شرکت ها :

سوال:

The table shows the annual sales and revenue figures for four companies from 2017 to 2020. Summarize the information and make comparisons where appropriate.

جواب:

The table provides data on the annual sales and revenue of four companies over a period of four years from 2017 to 2020. The four companies are identified as A, B, C, and D.
Overall, the table shows that company A had the highest sales and revenue figures among the four companies during the four-year period. In contrast, company D had the lowest sales and revenue figures.
In 2017, company A had sales of $100 million and revenue of $25 million, which was more than double the sales and revenue figures of any of the other companies. Company B had the second-highest sales and revenue figures in 2017, with sales of $45 million and revenue of $15 million.
Over the next three years, the sales and revenue figures for all four companies increased. However, the growth rates varied significantly among the companies. Company A continued to lead with the highest sales and revenue figures, reaching $200 million and $50 million, respectively, in 2020. Company B also showed substantial growth, with sales and revenue figures of $90 million and $30 million in 2020.
In contrast, companies C and D had much slower growth rates. While company C had the third-highest sales and revenue figures among the four companies, its figures only increased slightly over the four-year period, reaching $35 million and $10 million in 2020. Company D had the lowest sales and revenue figures throughout the period, with sales and revenue figures of $10 million and $3 million in 2020, respectively.
In conclusion, the table shows that company A had the highest sales and revenue figures among the four companies during the four-year period, while company D had the lowest figures. The growth rates varied significantly among the companies, with companies A and B showing substantial growth, while companies C and D had much slower growth rates.

نمونه سوال و جواب با موضوع میزان مصرف انرژی :

سوال :

The bar chart shows the energy consumption of a household in the UK between 2007 and 2016. Summarize the information and make comparisons where appropriate.

جواب:

The bar chart illustrates the energy consumption of a household in the UK from 2007 to 2016. The data is presented in millions of kilowatt hours (kWh) per year.

Overall, the data shows that the household’s energy consumption decreased over the ten-year period, with the exception of a slight increase in 2015.

In 2007, the household’s energy consumption was approximately 4.2 million kWh per year. This figure remained relatively stable until 2011, when there was a significant decrease to approximately 3.5 million kWh per year. The trend of decreasing energy consumption continued until 2015, when there was a slight increase to approximately 3.6 million kWh per year. However, in 2016, the household’s energy consumption decreased again to approximately 3.2 million kWh per year.

When comparing the data between the first and last years of the period, it is clear that there was a significant decrease in energy consumption. The household’s energy consumption in 2016 was approximately 1 million kWh less than in 2007.

In conclusion, the bar chart shows that the energy consumption of a household in the UK decreased over a ten-year period, with the exception of a slight increase in 2015. The household’s energy consumption in 2016 was significantly less than in 2007.

بیشتر بخوانیدسخن پایانی

در این مقاله سمپل رایتینگ تسک 1 آکادمیک را بررسی کردیم. هر چقدر بیشتر مطالعه داشته باشید، در بخش نوشتن و خواندن موفق تر عمل خواهید کرد. استفاده از نمونه های رایتینگ می تواند به ایده پردازی های شما کمک کند و باعث شود به کسب نمره بالاتر نزدیک شوید. علاوه بر آن، شرکت در کلاس های مهارت writing نیزمی تواند به شما کمک کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از خدمات مشاوره و تعیین سطح رایگان با موسسه زبان های خارجی رادتایم تماس بگیرید.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=11234
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد نمونه رایتینگ تسک 1 آکادمیک | شیوه استفاده از سمپل های رایتینگ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: