گرامر as if و as though در انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

گرامر as if و as though در انگلیسی

898 بازدید
گرامر as if و as though در انگلیسی

گرامر as if و as though در انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی، as if و as though دو حرف ربط هستند که به معنای “مثل این که” یا “انگار” هستند. این دو حرف ربط معمولاً پس از افعالی مانند look، seem، feel، act، sound، و smell استفاده می شوند.حرف ربط هایی As if و as though h از لحاظ معنای یکسان هستند اما استفاده از As if بسیار رایج‌تر است.

استفاده از as if و as though در چه جملاتی است؟

as if و as though را می توان در انواع مختلفی از جملات استفاده کرد. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

 • اصلی‌ترین کاربرد as if و as though مقایسه بین دو شخص یا دو چیز است و معنای کاملا مشابهی دارند. علاوه بر بیان شباهت، برای به‌نظر رسیدن یک موضوع یا اتفاق هم کاربرد دارند.

بله، این جمله صحیح است. اصلی‌ترین کاربرد as if و as though مقایسه بین دو شخص یا دو چیز است. در این حالت، as if و as though معمولاً پس از افعالی مانند look، seem، feel، act، sound، و smell استفاده می شوند.

به عنوان مثال:

 • The sky looks as if it’s made of blue glass. (به نظر می رسد که آسمان از شیشه آبی ساخته شده است.)
 • The car sounds as if it’s going to break down. (به نظر می رسد که ماشین قرار است خراب شود.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان شباهت بین آسمان و شیشه آبی و بین صدای ماشین و صدای یک ماشین خراب استفاده شده اند.

علاوه بر بیان شباهت، as if و as though می توانند برای بیان به‌نظر رسیدن یک موضوع یا اتفاق نیز استفاده شوند. در این حالت، as if و as though معمولاً برای بیان احساسات، افکار، یا باورهای فرد استفاده می شوند.

به عنوان مثال:

 • She feels as if she’s going to faint. (انگار دارد غش می کند.)
 • He looked as though he was afraid. (انگار می ترسید.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان احساسات و افکار فرد استفاده شده اند.

در اینجا چند مثال دیگر آورده شده است:

 • The sky looks as if it’s going to rain. (به نظر می رسد که قرار است باران ببارد.)
 • I felt as if I was in a dream. (انگار در خواب بودم.)
 • He talks as if he was a king. (انگار یک پادشاه است.)
 • She looks as if she was a model. (انگار یک مدل است.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان به‌نظر رسیدن یک موضوع یا اتفاق استفاده شده اند.

 • به طور کلی، as if و as though را می توان در هر جمله ای که نیاز به مقایسه یا بیان شباهت، احساسات، افکار، یا باورهای فرد وجود دارد، استفاده کرد.
 • برای بیان مقایسه:

The sky looks as if it’s made of blue glass. (به نظر می رسد که آسمان از شیشه آبی ساخته شده است.) The car sounds as if it’s going to break down. (به نظر می رسد که ماشین قرار است خراب شود.)


بیشتر بخوانید :

سرماخوردگی به انگلیسی

کریسمس مبارک به انگلیسی

دانلود رایگان کتاب practical english usage oxford

قواعد جمله سازی در انگلیسی

دانلود رایگان کتاب 504 

حروف انگلیسی به ترتیب

همه چیز درباری ساختار فعل Have/Has (داشتن) در انگلیسی + مثال

دانلود کتاب های Speakout

تولدت مبارک به انگلیسی

ماه های سال به انگلیسی


در این مثال ها، as if و as though برای بیان شباهت بین آسمان و شیشه آبی و بین صدای ماشین و صدای یک ماشین خراب استفاده شده اند.

 • برای بیان احساسات:

She felt as if she was going to faint. (انگار داشت غش می کرد.) He looked as though he was afraid. (انگار می ترسید.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان احساسات فرد استفاده شده اند.

 • برای بیان افکار:

I felt as if I was in a dream. (انگار در خواب بودم.) He talked as if he was a king. (انگار یک پادشاه است.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان افکار فرد استفاده شده اند.

 • برای بیان باورهای فرد:

She thinks she’s the smartest person in the room. (انگار فکر می کند باهوش ترین فرد در اتاق است.) He acts as if he’s God’s gift to the world. (انگار او هدیه خدا به دنیا است.)

 • معمولا پس از دو فعل feel و look از حرف ربط as if و as though استفاده می‌شود.

معمولا پس از دو فعل feel و look از حرف ربط as if و as though استفاده می‌شود. این دو فعل معمولاً برای بیان احساسات یا برداشت‌های فرد استفاده می‌شوند.

تفاوت و گرامر “although, though, even though”
تفاوت و گرامر “although, though, even though”

به عنوان مثال:

 • She felt as if she was going to faint. (انگار داشت غش می کرد.)
 • He looked as though he was afraid. (انگار می ترسید.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان احساسات فرد استفاده شده اند.

در اینجا چند مثال دیگر آورده شده است:

 • The sky looks as if it’s going to rain. (به نظر می رسد که قرار است باران ببارد.)
 • The food tastes as if it’s cooked by a professional chef. (غذا انگار توسط یک سرآشپز حرفه ای پخته شده است.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان برداشت فرد استفاده شده اند.

استفاده از as if و as though پس از دو فعل feel و look رایج ترین کاربرد این دو حرف ربط است. با این حال، می توان از آنها پس از سایر افعال نیز استفاده کرد.

 • می‌توان از هر دو حرف ربط as if و as though در جملاتی استفاده کرد که بعد از آن‌ها، یک بند نامحدود یا حرف اضافه آورده می‌شود.

می‌توان از هر دو حرف ربط as if و as though در جملاتی استفاده کرد که بعد از آن‌ها، یک بند نامحدود یا حرف اضافه آورده می‌شود. در این حالت، as if و as though معنای یکسانی دارند و تفاوتی در کاربرد آنها وجود ندارد.

به عنوان مثال:

 • The sky looks as if it’s going to rain. (به نظر می رسد که قرار است باران ببارد.)
 • The sky looks as though it’s going to rain. (به نظر می رسد که قرار است باران ببارد.)
 • He talked as if he was a king. (انگار یک پادشاه است.)
 • He talked as though he was a king. (انگار یک پادشاه است.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان به‌نظر رسیدن یک موضوع یا اتفاق استفاده شده اند. در هر دو جمله، معنای جمله یکسان است و تفاوتی در کاربرد as if و as though وجود ندارد.

با این حال، برخی از زبان شناسان معتقدند که as though کمی رسمی تر از as if است. بنابراین، در برخی موارد، استفاده از as though ترجیح داده می شود.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

در نهایت، انتخاب as if یا as though به خلاقیت و سلیقه نویسنده بستگی دارد.

 • برای بیان احساسات یا افکار:

She felt as if she was going to faint. (انگار داشت غش می کرد.) He looked as though he was afraid. (انگار می ترسید.)

 • برای بیان چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد یا اتفاق نیفتاده است:

It looks as if it’s going to rain. (به نظر می رسد که قرار است باران ببارد.) I felt as if I was in a dream. (انگار در خواب بودم.)

 • برای بیان چیزی که غیر واقعی است:

He talks as if he was a king. (انگار یک پادشاه است.) She looks as if she was a model. (انگار یک مدل است.)

در اینجا چند مثال دیگر آورده شده است:

 • برای بیان شباهت:

The sky looks as if it’s made of blue glass. (به نظر می رسد که آسمان از شیشه آبی ساخته شده است.) The car sounds as if it’s going to break down. (به نظر می رسد که ماشین قرار است خراب شود.)

 • برای بیان کنایه:

He acts as if he’s God’s gift to the world. (انگار او هدیه خدا به دنیا است.) She thinks she’s the smartest person in the room. (انگار فکر می کند باهوش ترین فرد در اتاق است.)

 • برای بیان مقایسه:

He’s as strong as an ox. (او به اندازه گاو قوی است.) She’s as beautiful as a rose. (او به زیبایی یک گل رز است.)

استفاده از as if و as though بعد از افعال خاص انگلیسی

این دو حرف ربط اغلب بعد از افعال feel ، seem و look مشاهده می شوند.

You look as if you saw a ghost.

جوری به نظر می آیی که انگار روح دیده ای.

It felt as though I had been misinformed.

حس اینو داشت که بهم اطلاع غلط داده شده بود.

He seems as if he hasn’t slept for days.

جوری به نظر می آید که انگار روزهاست نخوابیده است.

استفاده از جمله واره های نامحدود بعد از as if و as though

اغلب می توان جمله واره های نامحدود یا عبارت های اضافه را بعد از as though و as if در جملات انگلیسی مشاهده کرد.

He moved her lips as if to say something.

لب هایش را گویی بخواهد چیزی بگوید تکان داد.

He clapped his hands as though in joy.

گویی از روی شادی دست زد.

افعال زمان گذشته در ساختار حال as if و as though

گاهی افعالی که در جمله واره های as if  وas though  قرار گرفته اند افعال گذشته بوده در حالی که فعل اصلی مانند look، seem و feel حال هستند. معنای این نوع جمله بندی آن است که گوینده جمله درباره حقیقت داشتن چیزی مطمئن نیست.

He looked as if he knew the truth.

در این جمله، استفاده از فعل گذشته ساده نشان می دهد که گوینده مطمئن نیست که فرد حقیقت را می داند یا نه. با اینکه به احتمال زیاد بر حقیقت واقف نیست ولی نوع کردارش گوینده را به شک وا می دارد.

They look as though they had lost everything.

در جمله نیز استفاده از گذشته کامل نشان می دهد که برخلاف چیزی که در ظاهر افراد مورد نظر دیده می شود، چیزی را از دست نداده اند بلکه فقط تشابهی غیرواقعی میان حالت آن ها و کسی که همه چیزش را از دست داده صورت گرفته است.

اما اگر در دو طرف جمله از افعال زمان حال استفاده شود آن زمان می توان مطمئن بود که چیزی حقیقت دارد.

It seems as if you don’t like her.

به نظر می آید از او خوشت نمی آید.

بهترین سایت_های آموزش رایگان زبان انگلیسی
بهترین سایت_های آموزش رایگان زبان انگلیسی

استفاده از as if و as though با فعل گذشته

as if و as though را می توان با فعل گذشته نیز استفاده کرد. در این حالت، فعل گذشته در جمله اصلی با معنی حال استفاده می شود. این حالت معمولاً برای بیان چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد یا اتفاق نیفتاده است استفاده می شود.جمله واره‌هایی که با دو حرف as if و as though آغاز می‌شوند، یک وضعیت غیر واقعی یا غیر قابل قبول را توصیف کرده که معمولا فعل از این دو حرف ربط به صورت گذشته بیان می‌شود. این سبک جملات نشان می‌دهند که گوینده راجع به اتفاقی که افتاده مطمئن نیست؛ ممکن است صحیح و یا غلط باشد.

به عنوان مثال:

 • He talks as if he was a king. (انگار یک پادشاه است.)
 • She looks as if she was a model. (انگار یک مدل است.)
 • .He looks as if he knows the answer به نظر می رسد که پاسخ را می داند.

در این مثال ها، فعل گذشته “was” در جمله اصلی با معنی حال استفاده شده است. این حالت برای بیان اینکه فرد صحبت می کند یا رفتار می کند انگار یک پادشاه یا یک مدل است استفاده شده است.

در اینجا چند مثال دیگر آورده شده است:

 • The sky looked as if it was going to rain. (به نظر می رسید که قرار بود باران ببارد.)
 • I felt as if I was in a dream. (انگار در خواب بودم.)
 • .He seems as if he hadn’t slept for day بنظر می‌رسید که چند روز نخوابیده است

در این مثال ها نیز، فعل گذشته “was” در جمله اصلی با معنی حال استفاده شده است.

استفاده از as if و as though با فعل گذشته برای بیان چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد یا اتفاق نیفتاده است رایج است. این حالت برای بیان فرضیات، خیالات، یا رویاهای فرد استفاده می شود.

دوره های آیلتس IELTS
دوره های آیلتس IELTS

مثال های بیشتر از کاربرد as if و as though

در اینجا چند مثال بیشتر از کاربرد as if و as though آورده شده است:

 • برای بیان شباهت:

The sky looks as if it’s made of blue glass. (به نظر می رسد که آسمان از شیشه آبی ساخته شده است.) The car sounds as if it’s going to break down. (به نظر می رسد که ماشین قرار است خراب شود.) The food tastes as if it’s cooked by a professional chef. (غذا انگار توسط یک سرآشپز حرفه ای پخته شده است.)

 • برای بیان احساسات:

She felt as if she was going to faint. (انگار داشت غش می کرد.) He looked as though he was afraid. (انگار می ترسید.) I felt as if I was in a dream. (انگار در خواب بودم.)

 • برای بیان افکار:

He talks as if he knows everything. (انگار همه چیز را می داند.) She thinks she’s the smartest person in the room. (انگار فکر می کند باهوش ترین فرد در اتاق است.)

 • برای بیان باورهای فرد:

He acts as if he’s God’s gift to the world. (انگار او هدیه خدا به دنیا است.) She believes as if the world is going to end tomorrow. (انگار باور دارد که دنیا فردا به آخر می رسد.)

 • برای بیان کنایه:

He acts as if he’s the only one who matters. (انگار رفتار می کند که انگار تنها کسی است که اهمیت دارد.) She thinks she’s as good as it gets. (انگار فکر می کند که او بهترین است.)

 • برای بیان مقایسه:

She’s as strong as an ox. (او به اندازه گاو قوی است.) She’s as beautiful as a rose. (او به زیبایی یک گل رز است.)

در این مثال ها، as if و as though برای بیان انواع مختلفی از مفاهیم استفاده شده اند.

سوالات متداول گرامر as if و as though در انگلیسی

as if و as though چه تفاوتی با هم دارند؟

as if و as though دو حرف ربط وابسته‌ساز هستند که به معنای “انگار” یا “مثل اینکه” هستند. این دو حرف ربط معمولاً برای بیان مقایسه بین دو شخص یا دو چیز استفاده می‌شوند. با این حال، می‌توان از آنها برای بیان احساسات، افکار، یا باورهای فرد نیز استفاده کرد.
تفاوت اصلی بین as if و as though این است که as though کمی رسمی‌تر از as if است. بنابراین، در برخی موارد، استفاده از as though ترجیح داده می‌شود. در نهایت، انتخاب as if یا as though به خلاقیت و سلیقه نویسنده بستگی دارد.

as if و as though با فعل‌های مختلفی استفاده می‌شوند؟

بله، as if و as though را می‌توان با انواع مختلفی از فعل‌ها استفاده کرد. با این حال، رایج‌ترین فعل‌هایی که با as if و as though استفاده می‌شوند عبارتند از:
look: به نظر می‌رسد
فعل look
feel: احساس می‌کند
فعل feel
seem: به نظر می‌رسد
فعل seem
act: رفتار می‌کند
فعل act
sound: به نظر می‌رسد

as if و as though با فعل گذشته استفاده می‌شوند؟

بله، as if و as though را می‌توان با فعل گذشته نیز استفاده کرد. در این حالت، فعل گذشته در جمله اصلی با معنی حال استفاده می‌شود. این حالت معمولاً برای بیان چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد یا اتفاق نیفتاده است استفاده می‌شود.
به عنوان مثال:
He talks as if he was a king. (انگار یک پادشاه است.)
She looks as if she was a model. (انگار یک مدل است.)

as if و as though با حرف اضافه استفاده می‌شوند؟

بله، as if و as though را می‌توان با حرف اضافه نیز استفاده کرد. در این حالت، as if و as though به معنای “مثل” یا “مانند” هستند.
به عنوان مثال:
The sky looks as if made of blue glass. (به نظر می‌رسد که از شیشه آبی ساخته شده است.)
The car sounds as if going to break down. (به نظر می‌رسد که قرار است خراب شود.)

5/5 - (1 امتیاز)
https://radtime.org/?p=13959
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد گرامر as if و as though در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.