تاریخ به انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

تاریخ به انگلیسی

630 بازدید
تاریخ به انگلیسی

گفتن و نوشتن تاریخ به انگلیسی

بیان تاریخ در انگلیسی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، زیرا تفاوت‌های ظریفی بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی و همچنین بین نسخه‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد. در ادامه به طور خلاصه به این موارد می‌پردازیم:

فرمت‌های تاریخ:

 • استاندارد بین‌المللی (ISO): YYYY-MM-DD (مثال: 2024-02-03)
 • انگلیسی آمریکایی: MM/DD/YYYY (مثال: 02/03/2024)
 • انگلیسی بریتانیایی: DD/MM/YYYY (مثال: 03/02/2024)

حروف اضافه:

 • On: برای اشاره به روز یک رویداد خاص (مثال: My birthday is on July the second.)
 • In: برای اشاره به سال یا ماه یک رویداد (مثال: She was killed in 1999.)

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، از نقطه (.) بعد از اعداد ترتیبی در تاریخ ها (1st, 2nd, 3rd) استفاده می شود.
 • در انگلیسی آمریکایی، استفاده از نقطه بعد از اعداد ترتیبی در تاریخ ها رایج نیست.
 • در هر دو نوع انگلیسی، می توان از “,” بین اجزای تاریخ (روز، ماه، سال) استفاده کرد.
 • در انگلیسی بریتانیایی، می توان از “/” بین اجزای تاریخ (روز، ماه، سال) استفاده کرد.
 • در انگلیسی آمریکایی، استفاده از “/” بین اجزای تاریخ (روز، ماه، سال) رایج تر است.

مثال‌های بیشتر:

 • تاریخ کامل:
  • انگلیسی بریتانیایی: Friday, 2nd February 2024.
  • انگلیسی آمریکایی: Friday, February 2nd, 2024.
 • تاریخ مختصر:
  • انگلیسی بریتانیایی: 2/2/2024
  • انگلیسی آمریکایی: 2/2/2024
 • تاریخ با روز هفته:
  • انگلیسی بریتانیایی: I will see you on Friday, 2nd February 2024.
  • انگلیسی آمریکایی: I will see you on Friday, February 2nd, 2024.
 • تاریخ با ماه:
  • انگلیسی بریتانیایی: I was born in February 1997.
  • انگلیسی آمریکایی: I was born in February 1997.

تفاوت بیان تاریخ‌ها به انگلیسی آمریکا و انگلیسی بریتانیایی

بریتانیاییآمریکایی
day-month-yearmonth-day-year
Athe Fourteenth of March, 2016March the Fourteenth, 2016
B14th March 2016March 14th, 2016
C14 March 2016March 14, 2016
D14/3/20163/14/2016
E14/3/163/14/16
F14/03/1603/14/16
ماه های سال به انگلیسی
ماه های سال به انگلیسی

ترتیب اجزا:

 • انگلیسی آمریکا: ماه/روز/سال (مثال: 2/2/2024)
 • انگلیسی بریتانیایی: روز/ماه/سال (مثال: 2/02/2024)

نوشتن اعداد:

 • انگلیسی آمریکا:
  • روز و سال به صورت عددی نوشته می‌شود.
  • ماه می‌تواند به صورت عددی (2) یا حروف (February) نوشته شود.
 • انگلیسی بریتانیایی:
  • روز و ماه به صورت عددی نوشته می‌شود.
  • سال می‌تواند به صورت عددی (2024) یا حروف (two thousand twenty-four) نوشته شود.

نکات:

 • در هر دو نوع انگلیسی، در تاریخ‌های رسمی، از اعداد ترتیبی (1st, 2nd, 3rd) استفاده نمی‌شود.
 • در انگلیسی بریتانیایی، در تاریخ‌های غیررسمی، می‌توان از اعداد ترتیبی استفاده کرد (مثال: 1st of January).
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از “the” قبل از ماه در تاریخ‌های غیررسمی رایج است (مثال: The 4th of July).
 • در انگلیسی بریتانیایی، استفاده از “the” قبل از ماه در تاریخ‌های غیررسمی رایج نیست (مثال: 4th July).

مثال‌ها:

 • انگلیسی آمریکا:
  • I was born on February 2nd, 1980.
  • Today is Friday, February 2nd, 2024.
  • I will see you on the 4th of July.
 • انگلیسی بریتانیایی:
  • I was born on 2nd February 1980.
  • Today is Friday 2nd February 2024.
  • I will see you on 4th July.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، می‌توان از نقطه (.) بین اجزای تاریخ استفاده کرد (مثال: 2.2.2024).
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از نقطه بین اجزای تاریخ رایج نیست.

جمع‌بندی:

تفاوت اصلی در بیان تاریخ‌ها به انگلیسی آمریکا و انگلیسی بریتانیایی در ترتیب اجزای تاریخ است. در انگلیسی آمریکا، ماه قبل از روز و سال می‌آید، اما در انگلیسی بریتانیایی، روز قبل از ماه و سال می‌آید.

نحوه خواندن تاریخ به انگلیسی

ماه‌ها
عدداسممختصر
1JanuaryJanJ
2FebruaryFebF
3MarchMarM
4AprilAprA
5MayMayM
6JuneJunJ
7JulyJulJ
8AugustAugA
9SeptemberSepS
10OctoberOctO
11NovemberNovN
12DecemberDecD

نحو نوشتن سال به انگلیسی

در بیان تاریخ‌ها به انگلیسی، دو روش کلی برای نوشتن سال وجود دارد:

1. استفاده از اعداد:

 • دو رقمی: رایج‌ترین روش برای نوشتن سال در مکالمات روزمره و متون غیررسمی است. به عنوان مثال، برای سال 2024 می‌توان از “24” استفاده کرد.
 • چهار رقمی: برای نوشتن سال در متون رسمی، اسناد و قراردادها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای سال 2024 می‌توان از “2024” استفاده کرد.

2. استفاده از حروف:

 • کامل: برای نوشتن سال در متون ادبی و تاریخی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای سال 2024 می‌توان از “two thousand twenty-four” استفاده کرد.
 • مخفف: برای نوشتن سال در متون مختصر و فشرده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای سال 2024 می‌توان از “2024 AD” یا “2024 CE” استفاده کرد.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، استفاده از اعداد ترتیبی (1st, 2nd, 3rd) برای نوشتن روز و ماه در تاریخ‌های غیررسمی رایج است.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از “the” قبل از ماه در تاریخ‌های غیررسمی رایج است.
 • در هر دو نوع انگلیسی، در تاریخ‌های رسمی، از اعداد ترتیبی و “the” استفاده نمی‌شود.
 • در انگلیسی بریتانیایی، می‌توان از نقطه (.) بین اجزای تاریخ استفاده کرد.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از نقطه بین اجزای تاریخ رایج نیست.

مثال‌ها:

 • انگلیسی آمریکا:
  • I was born on February 2nd, 1980.
  • Today is Friday, February 2nd, 2024.
  • I will see you on the 4th of July.
 • انگلیسی بریتانیایی:
  • I was born on 2nd February 1980.
  • Today is Friday 2nd February 2024.
  • I will see you on 4th July.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، گاهی اوقات از میلادی (AD) یا پیش از میلاد (BC) بعد از سال استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از میلادی (CE) و پیش از میلادی (BCE) به جای AD و BC رایج‌تر است.

مثال‌ها:

 • انگلیسی بریتانیایی:
  • The Roman Empire lasted from 27 BC to 476 AD.
  • The Battle of Hastings was fought in 1066 AD.
 • انگلیسی آمریکا:
  • The Roman Empire lasted from 27 BCE to 476 CE.
  • The Battle of Hastings was fought in 1066 CE.
نحوه خواندن تاریخ به انگلیسی
نحوه خواندن تاریخ به انگلیسی

نحو نوشتن ماه به انگلیسی

در بیان تاریخ‌ها به انگلیسی، دو روش کلی برای نوشتن ماه و روز وجود دارد:

1. روش عددی:

 • روز/ماه/سال: رایج‌ترین روش برای نوشتن تاریخ در انگلیسی است. به عنوان مثال، برای تاریخ 3 اسفند 1402 می‌توان از “3/12/1402” یا “3-12-1402” استفاده کرد.
 • ماه/روز/سال: این روش در انگلیسی آمریکایی رایج‌تر است. به عنوان مثال، برای تاریخ 3 اسفند 1402 می‌توان از “12/3/1402” یا “12-3-1402” استفاده کرد.

2. روش حروف:

 • روز، ماه سال: این روش برای نوشتن تاریخ در متون رسمی و ادبی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای تاریخ 3 اسفند 1402 می‌توان از “3rd of December, 1402” استفاده کرد.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، از اعداد ترتیبی (1st, 2nd, 3rd) برای نوشتن روز و ماه در تاریخ‌های غیررسمی استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از “the” قبل از ماه در تاریخ‌های غیررسمی رایج است.
 • در هر دو نوع انگلیسی، در تاریخ‌های رسمی، از اعداد ترتیبی و “the” استفاده نمی‌شود.
 • در انگلیسی بریتانیایی، می‌توان از نقطه (.) بین اجزای تاریخ استفاده کرد.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از نقطه بین اجزای تاریخ رایج نیست.

مثال‌ها:

 • انگلیسی آمریکا:
  • I was born on February 2nd, 1980.
  • Today is Friday, February 2nd, 2024.
  • I will see you on the 4th of July.
 • انگلیسی بریتانیایی:
  • I was born on 2nd February 1980.
  • Today is Friday 2nd February 2024.
  • I will see you on 4th July.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، گاهی اوقات از نام کامل ماه به جای عدد استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از نام اختصاری ماه (مثال: Feb برای February) رایج‌تر است.

مثال‌ها:

 • انگلیسی بریتانیایی:
  • I was born on the 2nd of February, 1980.
  • Today is Friday, the 2nd of February, 2024.
 • انگلیسی آمریکا:
  • I was born on Feb. 2nd, 1980.
  • Today is Friday, Feb. 2nd, 2024.

روزهای ماه به انگلیسی

روزهای ماه
مخففنام روز
1stfirst
2ndsecond
3rdthird
4thfourth
5thfifth
6thsixth
7thseventh
8theighth
9thninth
10thtenth
11theleventh
12thtwelfth
13ththirteenth
14thfourteenth
15thfifteenth
16thsixteenth
17thseventeenth
18theighteenth
19thnineteenth
20thtwentieth
21sttwenty-first
22ndtwenty-second
23rdtwenty-third
24thtwenty-fourth
25thtwenty-fifth
26thtwenty-sixth
27thtwenty-seventh
28thtwenty-eighth
29thtwenty-ninth
30ththirtieth
31stthirty-first

نحوه نوشتن تاریخ با روزهای هفته

در انگلیسی، می‌توان تاریخ را به همراه روز هفته نوشت. دو روش رایج برای این کار وجود دارد:

1. روش کامل:

 • روز هفته، روز ماه، ماه، سال: این روش برای نوشتن تاریخ در متون رسمی و اداری استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای تاریخ 3 اسفند 1402 می‌توان از “جمعه، 3 اسفند 1402” یا “Friday, December 3, 1402” استفاده کرد.

2. روش مخفف:

 • روز هفته، روز ماه، ماه: این روش برای نوشتن تاریخ در متون غیررسمی و مکالمات روزمره استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای تاریخ 3 اسفند 1402 می‌توان از “جمعه، 3 اسفند” یا “Fri, Dec 3” استفاده کرد.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، از “,” بین اجزای تاریخ استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، از “,” یا “/” بین اجزای تاریخ استفاده می‌شود.
 • در هر دو نوع انگلیسی، می‌توان از نقطه (.) بعد از روز هفته استفاده کرد.

مثال‌ها:

 • انگلیسی بریتانیایی:
  • Friday, 2nd February 2024.
  • Fri, 2 Feb 2024.
 • انگلیسی آمریکا:
  • Friday, February 2nd, 2024.
  • Fri, Feb 2nd, 2024.

جمع‌بندی:

انتخاب روش نوشتن تاریخ با روزهای هفته به نوع متن، سبک نگارش و سلیقه نویسنده بستگی دارد.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، گاهی اوقات از نام کامل ماه به جای عدد استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از نام اختصاری ماه (مثال: Feb برای February) رایج‌تر است.

مثال‌ها:

 • انگلیسی بریتانیایی:
  • Friday, the 2nd of February, 2024.
  • Fri, Feb 2nd, 2024.
 • انگلیسی آمریکا:
  • Friday, February 2nd, 2024.
  • Fri, Feb 2nd, 2024.

مثال‌های بیشتر:

 • امروز:
  • Today is Friday, February 2nd, 2024.
  • Today is Fri, Feb 2nd, 2024.
 • دیروز:
  • Yesterday was Thursday, February 1st, 2024.
  • Yesterday was Thurs, Feb 1st, 2024.
 • فردا:
  • Tomorrow is Saturday, February 3rd, 2024.
  • Tomorrow is Sat, Feb 3rd, 2024.
ساعت و زمان در انگلیسی
ساعت و زمان در انگلیسی

نحوه نوشتن صحیح قرن‌ها در بیان تاریخ‌ها به انگلیسی

در انگلیسی، دو روش رایج برای نوشتن قرن‌ها در بیان تاریخ‌ها وجود دارد:

1. روش عددی:

 • قرن به صورت عددی: این روش رایج‌ترین روش برای نوشتن قرن در متون غیررسمی و مکالمات روزمره است. به عنوان مثال، برای قرن بیست و یکم می‌توان از “21” استفاده کرد.
 • قرن به صورت کامل: این روش برای نوشتن قرن در متون رسمی و تاریخی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای قرن بیست و یکم می‌توان از “twenty-first century” استفاده کرد.

2. روش مخفف:

 • دو رقم اول قرن: این روش برای نوشتن قرن در متون مختصر و فشرده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای قرن بیست و یکم می‌توان از “20th” یا “20C” استفاده کرد.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، از علامت اختصاری “th” بعد از اعداد ترتیبی (1st, 2nd, 3rd) استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از علامت اختصاری “th” بعد از اعداد ترتیبی رایج نیست.
 • در هر دو نوع انگلیسی، می‌توان از نقطه (.) بعد از علامت اختصاری قرن استفاده کرد.

مثال‌ها:

 • انگلیسی بریتانیایی:
  • The 21st century has been a time of great change.
  • The 20th century was a time of great wars and revolutions.
 • انگلیسی آمریکا:
  • The 21st century has been a time of great change.
  • The 20th century was a time of great wars and revolutions.

جمع‌بندی:

انتخاب روش نوشتن قرن به نوع متن، سبک نگارش و سلیقه نویسنده بستگی دارد.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، گاهی اوقات از حروف رومی برای نوشتن قرن استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از حروف رومی برای نوشتن قرن رایج نیست.

مثال‌ها:

 • انگلیسی بریتانیایی:
  • The 21st century is the XXI century.
  • The 20th century was the XX century.
 • انگلیسی آمریکا:
  • The 21st century is the 21st century.
  • The 20th century was the 20th century.

مثال‌های بیشتر:

 • قرن نوزدهم:
  • 19th century
  • nineteenth century
  • 19C
  • 19thC
 • قرن هجدهم:
  • 18th century
  • eighteenth century
  • 18C
  • 18thC

بیشتر بخوانید:

ماه های سال به انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی

شب یلدا به انگلیسی

برف به انگلیسی 

تمام سطح های زبان انگلیسی به‌ترتیب استاندارد CEFR

لغات و اصطلاحات خیاطی به انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

 آموزش زبان انگلیسی برای مدیران


نحوه نوشتن و خواندن دهه در تاریخ

در انگلیسی، دو روش رایج برای نوشتن و خواندن دهه در تاریخ وجود دارد:

1. روش عددی:

 • دهه به صورت عددی: این روش رایج‌ترین روش برای نوشتن دهه در متون غیررسمی و مکالمات روزمره است. به عنوان مثال، برای دهه 1980 می‌توان از “80s” یا “eighties” استفاده کرد.
 • دهه به صورت کامل: این روش برای نوشتن دهه در متون رسمی و تاریخی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای دهه 1980 می‌توان از “the nineteen-eighties” استفاده کرد.

2. روش مخفف:

 • دو رقم آخر دهه: این روش برای نوشتن دهه در متون مختصر و فشرده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای دهه 1980 می‌توان از “80” استفاده کرد.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، از علامت “-” بین دو رقم آخر دهه استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از علامت “-” بین دو رقم آخر دهه رایج نیست.
 • در هر دو نوع انگلیسی، می‌توان از علامت撇 (‘) قبل از دو رقم آخر دهه استفاده کرد.

مثال‌ها:

 • انگلیسی بریتانیایی:
  • The 1980s were a time of great change.
  • The ’80s were a time of great change.
 • انگلیسی آمریکا:
  • The 1980s were a time of great change.
  • The 80s were a time of great change.

جمع‌بندی:

انتخاب روش نوشتن و خواندن دهه به نوع متن، سبک نگارش و سلیقه نویسنده بستگی دارد.

نکات:

 • در انگلیسی بریتانیایی، گاهی اوقات از حروف رومی برای نوشتن دهه استفاده می‌شود.
 • در انگلیسی آمریکا، استفاده از حروف رومی برای نوشتن دهه رایج نیست.

مثال‌ها:

 • انگلیسی بریتانیایی:
  • The 1980s were the XXth decade.
  • The ’80s were the XXth decade.
 • انگلیسی آمریکا:
  • The 1980s were the 1980s.
  • The 80s were the 1980s.

مثال‌های بیشتر:

 • دهه 1990:
  • 1990s
  • nineteen-nineties
  • 90s
  • ’90s
 • دهه 2000:
  • 2000s
  • two-thousands
  • 00s
  • ’00s

آشنایی با BC, AD, BCE, CE

BCis the abbreviation for ‘before christ‘مخفف پیش از میلاد
ADstands for the Latin phrase: Anno Domin meaning the year of our lordمخفف بعد از میلاد
BCEis the abbreviation for ‘before the common era‘مخفف پیش از عصر مسیحیت
CEis the abbreviation for ‘common era‘مخفف عصر مسیحیت

BC  و  AD

BC  و AD مخفف هایی هستند که د ر تقویم های میلادی مورد استفاده قرار میگیرند. BC برای اشاره به سال های قبل از میلاد مسیح و AD برای اشاره به سال های بعد از میلاد مسیح اشاره دارد. به عنوان مثال:

1200 BC or 1200 B.C.

AD 1060 or A.D. 1060

BCE  و CE

برخی از افراد از BCE  و یا CE به جای BC  و AD استفاده می‌کنند. در واقع می‌توان گفت این دو نیز به همان دوران قبل و بعد از تولد مسیح اشاره دارد، اما با سابقه مذهبی بیشتر از این دو مخفف استفاده می‌کنند و در معنای آنها تفاوتی وجود ندارد.

نکته مهم: حروف BC, BCE, CE همیشه بعد از تاریخ و یا سال مورد نظر قرار می‌گیرند، اما AD  همیشه پیش از تاریخ قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

200 B.C. , 200 B.C.E. , 200 C.E.

A.D. 200

آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

  نکات مربوط به تاریخ انگلیسی

  همانطور که اشاره کردید، بیان تاریخ در انگلیسی می تواند پیچیده باشد، زیرا تفاوت های ظریفی بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی و همچنین بین نسخه های رسمی و غیر رسمی وجود دارد. در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی ارائه شده است:

  فرمت های تاریخ:

  • استاندارد بین المللی (ISO): YYYY-MM-DD (مثال: 2024-02-03)
  • انگلیسی آمریکایی: MM/DD/YYYY (مثال: 02/03/2024)
  • انگلیسی بریتانیایی: DD/MM/YYYY (مثال: 03/02/2024)

  حروف اضافه:

  • On: برای اشاره به روز یک رویداد خاص (مثال: My birthday is on July the second.)
  • In: برای اشاره به سال یا ماه یک رویداد (مثال: She was killed in 1999.)

  نکات:

  • در انگلیسی بریتانیایی، از نقطه (.) بعد از اعداد ترتیبی در تاریخ ها (1st, 2nd, 3rd) استفاده می شود.
  • در انگلیسی آمریکایی، استفاده از نقطه بعد از اعداد ترتیبی در تاریخ ها رایج نیست.
  • در هر دو نوع انگلیسی، می توان از “,” بین اجزای تاریخ (روز، ماه، سال) استفاده کرد.
  • در انگلیسی بریتانیایی، می توان از “/” بین اجزای تاریخ (روز، ماه، سال) استفاده کرد.
  • در انگلیسی آمریکایی، استفاده از “/” بین اجزای تاریخ (روز، ماه، سال) رایج تر است.

  مثال های بیشتر:

  • تاریخ کامل:
   • انگلیسی بریتانیایی: Friday, 2nd February 2024.
   • انگلیسی آمریکایی: Friday, February 2nd, 2024.
  • تاریخ مختصر:
   • انگلیسی بریتانیایی: 2/2/2024
   • انگلیسی آمریکایی: 2/2/2024
  • تاریخ با روز هفته:
   • انگلیسی بریتانیایی: I will see you on Friday, 2nd February 2024.
   • انگلیسی آمریکایی: I will see you on Friday, February 2nd, 2024.
  • تاریخ با ماه:
   • انگلیسی بریتانیایی: I was born in February 1997.
   • انگلیسی آمریکایی: I was born in February 1997.

  نحوه خواندن تاریخ در زبان انگلیسی

  سه روش رایج برای خواندن تاریخ در زبان انگلیسی وجود دارد:

  1. روش عددی:

  • در این روش، روز و ماه به صورت عددی خوانده می‌شوند.
  • مثال:
   • It is the third of July.
    • این جمله را می‌توان به صورت “امروز سوم جولای است” خواند.

  2. روش ترتیبی:

  • در این روش، روز به صورت ترتیبی و ماه به صورت اسمی خوانده می‌شوند.
  • مثال:
   • It is July third.
    • این جمله را می‌توان به صورت “امروز سوم جولای است” خواند.

  3. روش ترکیبی:

  • در این روش، روز به صورت ترتیبی و ماه به صورت اسمی با اضافه کردن “the” خوانده می‌شوند.
  • مثال:
   • It is July the third.
    • این جمله را می‌توان به صورت “امروز سوم جولای است” خواند.

  نکات:

  • در هر سه روش، می‌توان از حرف اضافه “on” قبل از روز برای تأکید استفاده کرد.
  • مثال:
   • On the third of July, we celebrate Independence Day.
    • این جمله را می‌توان به صورت “در سوم جولای، روز استقلال را جشن می‌گیریم” خواند.
  • در انگلیسی بریتانیایی، گاهی اوقات از نقطه (.) بعد از اعداد ترتیبی در تاریخ ها (1st, 2nd, 3rd) استفاده می شود.
  • در انگلیسی آمریکایی، استفاده از نقطه بعد از اعداد ترتیبی در تاریخ ها رایج نیست.

  انتخاب روش:

  انتخاب روش مناسب برای خواندن تاریخ به موقعیت و سلیقه گوینده بستگی دارد.

  • روش عددی: این روش برای گفتگوی روزمره و غیررسمی مناسب است.
  • روش ترتیبی: این روش برای موقعیت‌های رسمی‌تر و کتبی مناسب است.
  • روش ترکیبی: این روش برای تأکید بر روز تاریخ مناسب است.

  مثال‌های بیشتر:

  • 14 مارس 2024:
   • The fourteenth of March, 2024.
   • March the fourteenth, 2024.
   • March fourteenth, 2024.
  • 25 دسامبر 2024:
   • The twenty-fifth of December, 2024.
   • December the twenty-fifth, 2024.
   • December twenty-fifth, 2024.
  آموزش زبان انگلیسی
  آموزش زبان انگلیسی

  نوشتن تاریخ به انگلیسی به عدد

  برای نوشتن تاریخ به انگلیسی به عدد، دو روش رایج وجود دارد:

  1. انگلیسی آمریکایی:

  • ماه/روز/سال
  • مثال: 02/03/2024

  2. انگلیسی بریتانیایی:

  • روز/ماه/سال
  • مثال: 03/02/2024

  نکات:

  • می‌توانید از خط تیره (-) یا اسلش (/) برای جدا کردن بخش‌های مختلف تاریخ استفاده کنید.
  • در انگلیسی آمریکایی، گاهی اوقات دو رقم اول سال را حذف می‌کنند و به جای آن از اپاستروف (‘) استفاده می‌کنند.
  • مثال: 2/3/24

  موارد استثنایی:

  • در نگارش رسمی، معمولاً روز و سال به صورت عددی نوشته می‌شود و تنها ماه می‌تواند به صورت حروف نوشته شود.
  • مثال: 14 March 2024

  مثال‌های بیشتر:

  • 15 جولای 2023:
   • انگلیسی آمریکایی: 07/15/2023
   • انگلیسی بریتانیایی: 15/07/2023
  • 25 دسامبر 2024:
   • انگلیسی آمریکایی: 12/25/2024
   • انگلیسی بریتانیایی: 25/12/2024

  سوالات متداول گفتن و نوشتن تاریخ به انگلیسی

  رایج‌ترین روش برای نوشتن تاریخ به انگلیسی چیست؟

  دو روش رایج برای نوشتن تاریخ به انگلیسی وجود دارد:
  انگلیسی آمریکایی: MM/DD/YYYY (مثال: 02/03/2024)
  انگلیسی بریتانیایی: DD/MM/YYYY (مثال: 03/02/2024)

  چگونه تاریخ را به صورت کامل به انگلیسی بخوانیم؟

  برای خواندن تاریخ به صورت کامل به انگلیسی، از روش‌های زیر می‌توانید استفاده کنید:
  روش عددی:انگلیسی آمریکایی: February third, two thousand twenty-four.
  انگلیسی بریتانیایی: Third of February, two thousand twenty-four.


  روش ترتیبی:انگلیسی آمریکایی: February the third, two thousand twenty-four.
  انگلیسی بریتانیایی: The third of February, two thousand twenty-four.

  چگونه تاریخ را به صورت مختصر به انگلیسی بخوانیم؟

  برای خواندن تاریخ به صورت مختصر به انگلیسی، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
  انگلیسی آمریکایی: February third.
  انگلیسی بریتانیایی: Third of February.

  چه تفاوتی بین “on” و “in” در تاریخ وجود دارد؟

  On: برای اشاره به روز یک رویداد خاص (مثال: My birthday is on July the second.)
  In: برای اشاره به سال یا ماه یک رویداد (مثال: She was killed in 1999.)

  چگونه دهه‌ها را به انگلیسی می‌نویسیم و می‌خوانیم؟

  نوشتن:1980s: 80s or ’80s
  2000s: 00s or ’00s

  خواندن:1980s: the nineteen-eighties
  2000s: the two-thousands

  نکاتی در مورد تلفظ تاریخ:

  اعداد ترتیبی (1st, 2nd, 3rd) به صورت “فِرست”، “سِکِند”، “ثِرد” تلفظ می‌شوند.
  سال‌ها به صورت دو رقم دو رقم تلفظ می‌شوند (مثال: 2024 -> “two thousand twenty-four”).

  8. مثال‌های بیشتر:
  تاریخ کامل:انگلیسی آمریکایی: Friday, February 2nd, 2024.
  انگلیسی بریتانیایی: Friday, 2nd February 2024.

  امتیاز شما به این مقاله
  https://radtime.org/?p=14515
  اشتراک گذاری:

  نظرات

  1 نظر در مورد تاریخ به انگلیسی

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *