اسامی پرندگان به انگلیسی

اسامی پرندگان به انگلیسی

193 بازدید
اسامی پرندگان به انگلیسی

اسامی پرندگان به انگلیسی

اسامی پرندگان به انگلیسی، پرندگان مهره‌داران خونگرمی هستند که بال، پر و منقار دارند اما دندان ندارند و استخوان‌هایشان اغلب توخالی است. به همین دلیل سبک هستند. پرندگان همچنین تخم می‌گذارند و برای تخم‌های خود لانه می‌سازند.

پرنده به انگلیسی

کلمه انگلیسی: Bird

ترجمه فارسی: پرنده

جمع: Birds

ترجمه فارسی جمع: پرندگان

مثال:

 • The bird is singing a beautiful song.

ترجمه: پرنده ترانه زیبایی می‌خواند.

 • Birds are important for the ecosystem.

ترجمه: پرندگان برای اکوسیستم مهم هستند.

انواع پرندگان:

 • Passeriformes: گنجشک‌سانان (بیش از 6000 گونه)
 • Non-passeriformes: غیرگنجشک‌سانان (حدود 4000 گونه)

برخی از پرندگان معروف:

 • Chicken: مرغ
 • Duck: اردک
 • Eagle: عقاب
 • Flamingo: فلامینگو
 • Owl: جغد
 • Parrot: طوطی
 • Penguin: پنگوئن
 • Pigeon: کبوتر
 • Sparrow: گنجشک
 • Swan: قو
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی
آموزش صفر تا صد زبان انگلیسی

ویژگی‌های کلی پرندگان:

 • Warm-blooded: Birds are warm-blooded, meaning they can maintain a constant body temperature regardless of the external environment. This is achieved through a high metabolic rate and insulation provided by feathers.
 • خونگرم: پرندگان خونگرم هستند، به این معنی که می‌توانند دمای بدن خود را بدون توجه به محیط خارجی ثابت نگه دارند. این امر از طریق متابولیسم بالا و عایق‌بندی provided by feathers.

 • Vertebrates: Birds have a backbone, which classifies them as vertebrates. The backbone provides support for the body and allows for movement.
 • مهره‌داران: پرندگان دارای ستون فقرات هستند که آنها را به عنوان مهره‌داران طبقه‌بندی می‌کند. ستون فقرات به بدن استحکام می‌بخشد و به حرکت آن اجازه می‌دهد.

 • Wings: Birds have wings that allow them to fly. Wings are made up of bones, muscles, and feathers, and they work in conjunction with the bird’s body shape to create lift and thrust.
 • بال: پرندگان دارای بال‌هایی هستند که به آنها اجازه پرواز می‌دهند. بال‌ها از استخوان، عضله و پر تشکیل شده‌اند و در conjunction with the bird’s body shape to create lift and thrust.

 • Feathers: Birds are covered in feathers, which provide insulation, waterproofing, and flight capabilities. Feathers are made of keratin, the same material that makes up human hair and nails.
 • پر: پرندگان با پر پوشیده شده‌اند که عایق‌بندی، ضدآب و قابلیت پرواز را فراهم می‌کنند. پرها از کراتین، همان ماده‌ای که مو و ناخن انسان را تشکیل می‌دهد، ساخته شده‌اند.

 • Beaks: Birds have beaks, which they use for eating, grooming, and building nests. Beaks are made of keratin and bone, and they vary in shape and size depending on the bird’s diet and lifestyle.
 • منقار: پرندگان منقار دارند که از آن برای خوردن، تمیز کردن و ساختن لانه استفاده می‌کنند. منقار از کراتین و استخوان ساخته شده است و بسته به رژیم غذایی و سبک زندگی پرنده، از نظر شکل و اندازه متفاوت است.

 • Egg-laying: Birds are oviparous, meaning they lay eggs. Eggs are laid in a nest and incubated by the parents until the young hatch.
 • تخم‌گذاری: پرندگان تخم‌گذار هستند، به این معنی که تخم می‌گذارند. تخم‌ها در لانه گذاشته می‌شوند و توسط والدین تا زمانی که بچه‌ها از تخم بیرون بیایند، جوجه‌کشی می‌شوند.

 • Bipedal: Birds are bipedal, meaning they walk on two legs. This allows them to move quickly and efficiently on the ground.
 • دوپا: پرندگان دوپا هستند، به این معنی که روی دو پا راه می‌روند. این به آنها اجازه می‌دهد تا سریع و کارآمد on the ground
پرنده به انگلیسی
پرنده به انگلیسی

عبارات مرتبط با پرندگان

warm-bloodخونگرم
vertebrateمهره‌دار
wingبال
featherپَر
beakمنقار
boneاستخوان
hollowتوخالی
lay eggتخم‌گذاری
build nestلانه ساختن
seedدانه
beneficialسودمند
messengerنامه‌بر/ نامه‌رسان
Smartباهوش
crowکلاغ
parrotطوطی
سوخت وساز بدنmetabolism
تبدیلconvert
گونهspecie
تقویتstrengthen
مقصدdestination
پرواز کردنfly
ذخیره کردنstore
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

اسامی پرندگان به انگلیسی

Birds NamePersian
Pigeonکبوتر
Peacockطاووس
Parrotطوطی
Sparrowگنجشک
Woodpeckerدارکوب
Owlجغد
Kingfisherماهی خورک
Crowکلاغ
Kiteکورکور
Eagleعقاب
Swanقو
Batخفاش
Ostrichشترمرغ
Doveکبوتری که اندازه کوچکی دارد و اصولا سفید رنگ است
common Craneدرنای معمولی
Duckاردک
Robinسینه سرخ
Penguinپنگوئن
Hummingbirdمرغ مگس‌خوار
Turkeyبوقلمون
Flamingoفلامینگو
Gullکاکایی
Roosterخروس
Vultureلاشخور
Hornbillنوک‌شاخ
Nightingaleبلبل هزاردستان
Mynahمرغ مینا
Henمرغ
Egyptian Vultureلاشخور مصری
Eurasian sparrowhawkقرقی
Cuckooکوکو
Chickمرغ
Quailبلدرچین
Pewit (Northern lapwing)خروس کُلی شمالی
Wagtailدم جنبانک
Weaverمرغ جولا یا بافنده
Tailorbirdمرغ دوزنده یا پرنده خیاط
Swallowپرستو
Peregrine Falconشاهین بحری
Pelicanپلیکان
Storkلک لک
Hawkباز
Skylarkچکاوک آسمانی بزرگ
Seagullکاکایی دریایی
Sandpipeآبچیلک
Ravenکلاغ سیاه
Partridgeکبک
Ospreyهمای استخوان‌خوار
 Falconشاهین
Kiwiکیوی
Larkچکاوک
Heronمرغ ماهی‌خوار
Hoopoeشانه به سر
Hawk-Cuckoo, Brain feverفاخته معمولی
Great Egretحواصیل سفید بزرگ
Gooseغاز
Eurasian Hobbyلیل اوراسیایی
Eiderاردک خال‌دار پادشاه
Drakeمرغابی نر
Blue jayجیجاق آبی
Cormorantsباکلان(قره قار)
Cockatooطوطی‌کاکُلیان یا کاکاتوان
Chukarکبک معمولی
Bluebirdکبود مرغ یا سیالیا
Alexandrine Parakeetشاه طوطی
Avocetنوک خنجری
Grebeکِشیم
لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی
لیست کامل اسامی حیوانات به انگلیسی

اسامی پرندگان ایرانی به انگلیسی :

نام فارسینام انگلیسیتوضیحات
بلبلNightingaleپرنده ای آوازخوان با پرهای قهوه ای و مایل به خاکستری
کبوترPigeonپرنده ای خاکستری با سینه سفید و منقار قرمز
گنجشکSparrowپرنده ای کوچک قهوه ای با لکه های سیاه روی سر و سینه
عقابEagleپرنده ای بزرگ قهوه ای یا سیاه با بال های قدرتمند
شاهینFalconپرنده ای شکاری سریع با بال های باریک و منقار خمیده
مرغ مگس خوارHummingbirdپرنده ای بسیار کوچک با بال های سریع که شهد گل ها را می خورد
طوطیParrotپرنده ای باهوش و رنگارنگ که می تواند تقلید صدا کند
کلاغCrowپرنده ای سیاه باهوش و اجتماعی
جغدOwlپرنده ای شبگرد با چشمان بزرگ و منقار خمیده
فلامینگوFlamingoپرنده ای بلند و صورتی با پاهای بلند و منقار خمیده

نام چند پرنده زیبا به انگلیسی:

نام چند پرنده زیبا به انگلیسی_
نام چند پرنده زیبا به انگلیسی_
نام انگلیسینام فارسیتوضیحات
Mandarin Duckاردک ماندارینپرنده ای با پرهای رنگارنگ که بومی شرق آسیا است.
Macawمکائوطوطی بزرگ با پرهای رنگارنگ که بومی آمریکای مرکزی و جنوبی است.
Peacockطاووسپرنده ای با پرهای بلند و رنگارنگ که بومی آسیا است.
Toucanتوکانپرنده ای با منقار بزرگ و رنگارنگ که بومی آمریکای مرکزی و جنوبی است.
Kingfisherشاه‌ ماهی‌خوارپرنده ای با پرهای آبی و نارنجی که بومی سراسر جهان است.
Hummingbirdمرغ مگس خوارپرنده ای کوچک با بال های سریع که شهد گل ها را می خورد.
Craneدرناپرنده ای بلند و باوقار با بال های بزرگ که بومی سراسر جهان است.
Swanقوپرنده ای بزرگ و باوقار با گردن بلند که بومی نیمکره شمالی است.
Owlجغدپرنده ای شبگرد با چشمان بزرگ و منقار خمیده.
Parrotطوطیپرنده ای باهوش و رنگارنگ که می تواند تقلید صدا کند.

علاوه بر این، تعدادی از پرندگان ایرانی نیز به دلیل زیبایی شان شناخته شده اند:

نام فارسینام انگلیسیتوضیحات
بلبلNightingaleپرنده ای آوازخوان با پرهای قهوه ای و مایل به خاکستری.
قرقاولPheasantپرنده ای با پرهای رنگارنگ که بومی جنگل های شمال ایران است.
کبکPartridgeپرنده ای با پرهای قهوه ای و خاکستری که بومی کوه های ایران است.
سارStarlingپرنده ای با پرهای سیاه و بنفش که در مناطق مختلف ایران یافت می شود.
چکاوکSkylarkپرنده ای آوازخوان با پرهای قهوه ای و خاکستری که در دشت ها و مراتع ایران یافت می شود.

اسم پرندگان به انگلیسی در جمله

1. The robin is singing a beautiful song.

مرغ مینا ترانه زیبایی می‌خواند.

2. The eagle is soaring high in the sky.

عقاب در آسمان بلند پرواز می‌کند.

3. The owl is hunting for mice in the night.

جغد در شب به دنبال موش می‌گردد.

4. The flamingo is wading in the water.

فلامینگو در آب قدم می‌زند.

5. The parrot is imitating my voice.

طوطی صدای من را تقلید می‌کند.

6. The hummingbird is drinking nectar from the flowers.

مرغ مگس‌خوار شهد گل‌ها را می‌نوشد.

7. The sparrow is building a nest in the tree.

گنجشک در حال ساختن لانه در درخت است.

8. The duck is swimming in the pond.

اردک در حاشیه استخر شنا می‌کند.

9. The swan is gliding across the lake.

قو روی سطح دریاچه سر می‌خورد.

10. The crow is cawing loudly.

کلاغ با صدای بلند قار می‌کشد.


بیشتر بخوانید:

حوادث و بلایای طبیعی به انگلیسی

جهت ها به انگلیسی

کامل ترین لیست ادویه جات به زبان انگلیسی

لوازم تحریر به انگلیسی

بفرمایید به انگلیسی

دریا و ساحل به انگلیسی

حمام به انگلیسی،لوازم حمام و سرویس بهداشتی به انگلیسی

جدید به انگلیسی

پدر به انگلیسی


 • Early bird gets the worm.

سحرخیز باش تا کامروا باشی.

 • A bird in the hand is worth two in the bush.

گنجشک در دست بهتر از دو کبوتر در هواست.

 • Kill two birds with one stone.

با یک تیر دو نشان زدن.

 • Free as a bird.

آزاد مثل پرنده.

 • A bird of a feather flock together.

هم‌جنس با هم جنس پرواز می‌کند.

انواع خزندگان به زبان انگلیسی
انواع خزندگان به زبان انگلیسی

حقایق جالب در مورد پرندگان:

 • کوچکترین پرنده در جهان مرغ مگس‌خوار است که فقط 5 سانتی‌متر طول دارد. این پرنده به قدری کوچک است که می‌تواند روی یک گل بنشیند و بدون خم کردن گلبرگ‌ها شهد بنوشد.
 • بزرگترین پرنده در جهان شترمرغ است که می‌تواند تا 2.7 متر قد و 150 کیلوگرم وزن داشته باشد. شترمرغ‌ها سریع‌ترین دونده در بین پرندگان هستند و می‌توانند با سرعت 70 کیلومتر در ساعت بدوند.
 • برخی از پرندگان مانند شاهین می‌توانند با سرعت بیش از 300 کیلومتر در ساعت پرواز کنند. شاهین‌ها سریع‌ترین پرندگان در جهان هستند و از سرعت خود برای شکار طعمه استفاده می‌کنند.
 • برخی از پرندگان مانند پنگوئن نمی‌توانند پرواز کنند. پنگوئن‌ها به جای بال، باله دارند و از آن‌ها برای شنا کردن استفاده می‌کنند.
 • برخی از پرندگان مانند مهاجر، مسافت‌های بسیار طولانی را طی می‌کنند. پرستوهای دریایی قطبی هر سال حدود 17000 کیلومتر بین قطب شمال و قطب جنوب سفر می‌کنند.
 • برخی از پرندگان می‌توانند رنگ‌های را ببینند که انسان‌ها نمی‌توانند ببینند. پرندگان می‌توانند اشعه ماوراء بنفش را ببینند که برای انسان‌ها نامرئی است.
 • برخی از پرندگان می‌توانند آوازهای پیچیده‌ای را بخوانند. مرغ‌های مقلد می‌توانند آوازهای دیگر پرندگان، صداهای حیوانات و حتی صدای انسان را تقلید کنند.
 • برخی از پرندگان می‌توانند ابزار استفاده کنند. کلاغ‌ها می‌توانند از چوب برای بیرون آوردن حشرات از لانه‌هایشان استفاده کنند.
 • برخی از پرندگان می‌توانند لانه‌های بسیار پیچیده‌ای بسازند. پرستوها لانه‌های خود را از گل و خاک می‌سازند، در حالی که لانه‌باف‌ها لانه‌های خود را از تار می‌بافند.
 • برخی از پرندگان می‌توانند مسافت‌های بسیار طولانی را بدون توقف پرواز کنند. شاهین‌های بحری می‌توانند بدون توقف تا 3000 کیلومتر پرواز کنند.
آموزشگاه زبان های خارجی رادتایم حضوری و آنلاین
آموزشگاه زبان های خارجی رادتایم حضوری و آنلاین

سوالات متداول اسامی پرندگان به انگلیسی

رایج ترین نام های انگلیسی پرندگان کدامند؟

Sparrow (گنجشک)
Pigeon (کبوتر)
Robin (مرغ مینا)
Crow (کلاغ)
Eagle (عقاب)
Owl (جغد)
Hawk (شاهین)
Duck (اردک)
Goose (غاز)
Chicken (مرغ)

پرنده به انگلیسی؟

کلمه انگلیسی: Bird
ترجمه فارسی: پرنده

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14882
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد اسامی پرندگان به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.