جدید به انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

جدید به انگلیسی

520 بازدید
جدید به انگلیسی

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه “جدید”

کلمه “جدید” در فارسی معانی مختلفی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نو، تازه
 • اخیر، تازگی
 • مدرن، امروزی
 • ناآشنا، بیگانه
 • (در عروض) یکی از بحور شعر

بر اساس معنی مورد نظر، ترجمه های مختلفی برای کلمه “جدید” در انگلیسی وجود دارد:

معنی “نو، تازه”:

 • new
 • fresh
 • recent
 • novel
 • modern

معنی “اخیر، تازگی”:

 • new
 • recent
 • latest
 • up-to-date
 • modern

معنی “مدرن، امروزی”:

 • modern
 • contemporary
 • new
 • up-to-date
 • state-of-the-art

معنی “ناآشنا، بیگانه”:

 • new
 • unfamiliar
 • alien
 • strange
 • foreign

معنی “(در عروض) یکی از بحور شعر”:

 • the new meter

مثال:

 • کتاب جدیدی منتشر شده است.
 • A new book has been published.
 • ماشین جدیدی خریدم.
 • I bought a new car.
 • این روش جدیدی برای حل مشکل است.
 • This is a new way to solve the problem.
 • من با این ایده جدید آشنا نیستم.
 • I am not familiar with this new idea.

علاوه بر موارد بالا، می توانید از اصطلاحات زیر نیز برای ترجمه کلمه “جدید” استفاده کنید:

 • brand new
 • spanking new
 • cutting-edge
 • groundbreaking
 • state-of-the-art

انتخاب ترجمه مناسب به context و معنی مورد نظر شما بستگی دارد.


آموزش سازمانی زبان های خارجی
آموزش سازمانی زبان های خارجی


مترادف های کلمه “جدید” به انگلیسی:

معنی “نو، تازه”:

 • new
 • fresh
 • recent
 • novel
 • modern
 • up-to-date
 • state-of-the-art
 • cutting-edge
 • groundbreaking
 • latest

معنی “اخیر، تازگی”:

 • new
 • recent
 • latest
 • up-to-date
 • modern
 • contemporary
 • current
 • present
 • of the moment
 • in the news

معنی “مدرن، امروزی”:

 • modern
 • contemporary
 • new
 • up-to-date
 • state-of-the-art
 • cutting-edge
 • groundbreaking
 • advanced
 • sophisticated
 • high-tech

معنی “ناآشنا، بیگانه”:

 • new
 • unfamiliar
 • alien
 • strange
 • foreign
 • unknown
 • uncharted
 • unexplored
 • unfamiliar territory
 • a new world

معنی “(در عروض) یکی از بحور شعر”:

 • the new meter
 • the modern meter
 • the contemporary meter
 • the latest meter
 • the up-to-date meter

بیشتر بخوانید:

بهترین منابع برای آزمون تافل

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

بیماری ها به انگلیسی

ترجمه جواب آزمایش

تمام سطح های زبان انگلیسی به‌ترتیب استاندارد CEFR

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی


متضاد کلمه “جدید” به انگلیسی:

معنی “نو، تازه”:

 • old
 • used
 • worn-out
 • outdated
 • obsolete
 • antiquated
 • ancient
 • historical

معنی “اخیر، تازگی”:

 • old
 • past
 • former
 • previous
 • outdated
 • obsolete
 • ancient
 • historical

معنی “مدرن، امروزی”:

 • old
 • traditional
 • classical
 • outdated
 • obsolete
 • ancient
 • historical

معنی “ناآشنا، بیگانه”:

 • familiar
 • known
 • common
 • typical
 • usual
 • ordinary
 • everyday
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

معنی “(در عروض) یکی از بحور شعر”:

 • the old meter
 • the traditional meter
 • the classical meter
 • the outdated meter
 • the obsolete meter

جملات با کلمه “جدید” به انگلیسی با ترجمه فارسی:

معنی “نو، تازه”:

 • I bought a new phone. (من یک گوشی جدید خریدم.)
 • She is wearing a new dress. (او یک لباس جدید پوشیده است.)
 • We have a new baby. (ما یک نوزاد جدید داریم.)
 • The company is developing a new product. (این شرکت در حال توسعه یک محصول جدید است.)
 • There is a new restaurant in town. (یک رستوران جدید در شهر وجود دارد.)

معنی “اخیر، تازگی”:

 • Have you heard the news? (آیا خبر جدید را شنیده اید؟)
 • I just got back from a recent trip to Europe. (من به تازگی از سفری به اروپا برگشتم.)
 • The latest research shows that… (آخرین تحقیقات نشان می دهد که…)
 • What’s new with you? (چه خبر جدیدی داری؟)
 • I haven’t seen you in a while. (مدتی است که تو را ندیده ام.)

معنی “مدرن، امروزی”:

 • Do you like modern art? (آیا به هنر مدرن علاقه داری؟)
 • He lives in a modern house. (او در یک خانه مدرن زندگی می کند.)
 • Modern technology has made our lives easier. (فناوری مدرن زندگی ما را آسان تر کرده است.)
 • I prefer modern music to classical music. (من موسیقی مدرن را به موسیقی کلاسیک ترجیح می دهم.)
 • Modern cars are more fuel-efficient than older cars. (اتومبیل های مدرن از اتومبیل های قدیمی راندمان سوخت بیشتری دارند.)
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

معنی “ناآشنا، بیگانه”:

 • I felt like a stranger in a new land. (من در یک سرزمین جدید احساس غریبه بودن می کردم.)
 • He was new to the city and didn’t know anyone. (او تازه به شهر آمده بود و کسی را نمی شناخت.)
 • It was a new experience for me. (تجربه جدیدی برای من بود.)
 • I’m not familiar with this new software. (من با این نرم افزار جدید آشنا نیستم.)
 • The new law is still unfamiliar to many people. (قانون جدید هنوز برای بسیاری از مردم ناآشنا است.)

معنی “(در عروض) یکی از بحور شعر”:

 • The poet used the new meter to write his poem. (شاعر برای سرودن شعر خود از بحر جدید استفاده کرد.)
 • The new meter is a challenging one to master. (تسلط بر بحر جدید دشوار است.)
 • The new meter is often used in modern Persian poetry. (بحر جدید اغلب در شعر فارسی مدرن استفاده می شود.)

بیشتر بدانید :

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش آیلتس

آزمون تافل TOEFL چیست | کلاس تافل

کلاس آیلتس | دوره آموزش فشرده، آنلاین و حضوری IELTS

انگلیسی تجاری BEC | مدرک زبان انگلیسی تجاری BEC

پکیج های آموزش زبان ویژه شرکت ها و سازمان ها | آموزش سازمانی زبان های خارجی

سوالات متداول با کلمه “جدید” به انگلیسی:

معنی “نو، تازه”:

 • What’s new? (چه خبر جدیدی داری؟)
 • What’s new in the world? (چه خبر جدیدی در دنیا است؟)
 • What’s new with you? (چه خبر جدیدی از خودت داری؟)
 • Do you have anything new to tell me? (چیزی جدید برای گفتن به من داری؟)
 • What’s new and exciting in your life? (چه چیز جدید و هیجان انگیزی در زندگی شما وجود دارد؟)

معنی “اخیر، تازگی”:

 • What have you been up to lately? (اخیراً چه کارهایی انجام داده ای؟)
 • What have you been doing recently? (اخیراً چه کارهایی انجام داده ای؟)
 • What’s new and interesting? (چه چیز جدید و جالبی هست؟)
 • What’s the latest news? (آخرین خبرها چیست؟)
 • What’s been going on lately? (اخیراً چه خبرهایی بوده است؟)

معنی “مدرن، امروزی”:

 • What do you think of modern art? (نظر شما در مورد هنر مدرن چیست؟)
 • Do you prefer modern or classical music? (موسیقی مدرن را ترجیح می دهید یا کلاسیک؟)
 • What do you think of modern technology? (نظر شما در مورد فناوری مدرن چیست؟)
 • Do you think modern life is better than life in the past? (به نظر شما زندگی مدرن بهتر از زندگی در گذشته است؟)
 • What are some of the advantages of modern life? (برخی از مزایای زندگی مدرن چیست؟)

معنی “ناآشنا، بیگانه”:

 • Are you new here? (شما اینجا غریبه هستید؟)
 • Are you new to this city? (شما تازه به این شهر آمده اید؟)
 • Are you new to this job? (شما تازه این کار را شروع کرده اید؟)
 • Are you new to this software? (شما با این نرم افزار آشنا نیستید؟)
 • Are you new to this group? (شما تازه به این گروه پیوسته اید؟)

معنی “(در عروض) یکی از بحور شعر”:

 • What is the new meter? (بحر جدید چیست؟)
 • How is the new meter different from other meters? (بحر جدید چه تفاوتی با سایر بحور دارد؟)
 • Which poets have used the new meter? (کدام شاعران از بحر جدید استفاده کرده اند؟)
 • How can I learn to write poetry in the new meter? (چگونه می توانم یاد بگیرم که شعر را در بحر جدید بنویسم؟)
 • What are some examples of poems written in the new meter? (برخی از نمونه های شعرهای سروده شده در بحر جدید کدامند؟)
امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14588
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد جدید به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.