انواع خزندگان به زبان انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

انواع خزندگان به زبان انگلیسی

648 بازدید
انواع خزندگان به زبان انگلیسی

انواع خزندگان به زبان انگلیسی

انواع خزندگان به زبان انگلیسی ،خزندگان گروهی از مهره‌داران هستند که شامل مارها، مارمولک‌ها، لاک‌پشت‌ها، تمساح‌ها و توآتارا می‌شوند. آنها اولین مهره‌دارانی بودند که می‌توانستند تخم بگذارند و تولید مثل کنند و تولید مثل کنند. روی خشکی آنها همچنین اولین حیواناتی بودند که دارای ریه بودند و تنفس هوازی داشتند.

خزندگان در تمام قاره ها به جز قطب جنوب یافت می شوند. آنها در انواع مختلفی از زیستگاه ها زندگی می کنند، از جمله بیابان ها، جنگل ها، و چمنزارها. آنها همچنین در اندازه های مختلفی وجود دارند، از کوچکترین مارمولک گرفته تا بزرگترین تمساح.

خزندگان گوشتخوار هستند، به این معنی که آنها حیوانات دیگر را می خورند. آنها نقش مهمی در اکوسیستم دارند و به کنترل جمعیت طعمه خود کمک می کنند.

لیست انواع خزندگان به زبان انگلیسی

مارمولک ها به انگلیسی:

 • Common lizard: مارمولک معمولی
 • Gecko: جکو
 • Iguana: ایگوانا
 • Chameleon: آفتاب پرست
 • Skink: اسکینک

مارها:

 • Cobra: کبری
 • Python: پیتون
 • Viper: افعی
 • Rattlesnake: مار زنگی
 • Boa constrictor: مار بوآ

لاک پشت ها:

 • Sea turtle: لاک پشت دریایی
 • Tortoise: لاک پشت زمینی
 • Box turtle: لاک پشت جعبه ای
 • Freshwater turtle: لاک پشت آب شیرین

تمساح ها:

 • Crocodile: تمساح
 • Alligator: الیگیتور
 • Caiman: کایمن
 • Gharial: گاریال

سایر خزندگان:

 • Tuatara: توآتارا
 • Komodo dragon: اژدهای کومودو
 • Heloderma suspectum: هیلو درما
 • Common snapping turtle: لاک پشت چنگ‌دار
تبریک سال نو به انگلیسی
تبریک سال نو به انگلیسی

اسامی خزندگان به زبان انگلیسی

معنی فارسی  (meaning)نام خزنده به انگلیسی (Reptile)
لاک‌پشتTurtle
سوسمار شن‌زیSkink
تمساحCrocodile
لاک‌پشتTortoise
مارSnake
مارمولک، بزمجهLizard
سوسمار کوچکChameleon
مارمولک کوچک، مارمولک خانگیGecko
نوعی از تمساح که در مناطق گرمسیر آمریکا و چین زندگی می‌کند.Alligator
مار بی‌زهر و راه‌راه آمریکاییGarter snake

انواع مار در زبان انگلیسی

نام انگلیسینام فارسی
Cobraمار کبری
Pythonمار پیتون، مار افعی
Taipanمار تایپان از خانواده مار کبری
Rattlesnakeمار زنگی، مار زنگوله‌ای
Adderمار جعفری
Boaمار بوآ، اژدرمار
Anacondaنوعی مار بزرگ سیلانی
Iguanaسوسمار درختی، ایگوآنا، نوعی سوسمار بزرگ
Green anoleمارمولک آنول، نوعی مارمولک درختی
Gila monsterسوسمار قوی‌هیکل و بزرگ
Aspمار افعی
حشرات در زبان انگلیسی
حشرات در زبان انگلیسی
نام انگلیسینام فارسی
Black mambaمار سیاه مامبا
King cobraمار شاه کبری
Inland taipanمار تایپان داخلی
Eastern brown snakeمار قهوه‌ای شرقی
Tiger snakeمار ببر
Death adderمار افعی مرگ
Green tree pythonمار پیتون سبز درختی
Reticulated pythonمار پیتون مشبک
Komodo dragonاژدهای کومودو
American alligatorتمساح آمریکایی
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

انواع لاک پشت ها

نام انگلیسینام فارسیزیستگاه
Sea turtleلاک پشت دریاییاقیانوس ها و دریاها
Leatherback sea turtleلاک پشت چرمیاقیانوس ها و دریاها
Hawksbill sea turtleلاک پشت عقابیاقیانوس ها و دریاها
Green sea turtleلاک پشت سبزاقیانوس ها و دریاها
Loggerhead sea turtleلاک پشت سرپهناقیانوس ها و دریاها
Freshwater turtleلاک پشت آب شیرینرودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها
Snapping turtleلاک پشت گازگیررودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها
Painted turtleلاک پشت نقاشی شدهرودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها
Wood turtleلاک پشت جنگلیجنگل ها و مناطق مرطوب
Box turtleلاک پشت جعبه ایمناطق خشک و نیمه خشک
Tortoiseلاک پشت زمینیمناطق خشک و نیمه خشک
Galapagos tortoiseلاک پشت غول پیکر گالاپاگوسجزایر گالاپاگوس

بیشتر بخوانید:

بهترین منابع برای آزمون تافل

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

بیماری ها به انگلیسی

ترجمه جواب آزمایش

تمام سطح های زبان انگلیسی به‌ترتیب استاندارد CEFR

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی


سوسمارها به زبان انگلیسی

معنی فارسی (meaning)نام خزنده به انگلیسی (Reptile)
یک نوع سوسمار آمریکاییCaiman
نوعی تمساح با پوزه بلند و کشیدهGharial
نوعی مار زهردارCopperhead
مار شلاقی، تسمه‌ مارWhip snake
شاه‌مار، نوعی مار درشت و بی‌آزارKingsnake
نوعی مار زهردار که در باطلاق و لجن‌زارها زندگی می‌کند و در آمریکای شمالی یافت می‌شود.Cottonmouth
مار زهردار مناطق گرمسیرMamba
یک خزنده مارمولک مانند عظیم‌الجثه که نزدیک نیوزیلند یافت می‌شود.Tuatara
مار افعیViper
سوسمار آمریکایی، اژدها افسانه‌ای بالدارBasilisk
نهنگ هندی، غاریالGavial
مارمولک یقه‌دارCollard lizard
مار خاکیGround snake
مارمولک چیندارFrilled lizard
مار زهردار آفریقاییGaboon viper
مارمولک شاخدارHorned lizard
لاک‌پشت دریاییLoggerhead turtle
مار موش‌خوارRat snake
لاک‌پشت لجن‌زارMud turtle

سوسمارها به زبان انگلیسی

معنی فارسینام خزنده به انگلیسی
سوسمارLizard
مارمولکGecko
آفتاب پرستChameleon
بزمجهMonitor lizard
ایگوآناIguana
اسکینکSkink
تِیوTegu
لاک‌پشتTurtle
لاک‌پشت دریاییSea turtle
تمساحCrocodile
تمساح پوزه باریکGharial
مارSnake
مارمولک اژدهاDragon lizard
مارمولک شاخ‌دارHorned lizard
مارمولک شیشه‌ایGlass lizard
مارمولک دوپاLegless lizard
مارمولک درازLegless lizard
مارمولک سcincoidScincid lizard
مارمولک کورBlind lizard
مارمولک زگیل‌دارHelodermatid lizard
دوره های آیلتس IELTS
دوره های آیلتس IELTS

نکات:

 • کلمه “lizard” به طور کلی برای سوسمارها استفاده می‌شود، اما کلمات خاص‌تری نیز برای انواع مختلف سوسمار وجود دارد.

تمساح ها به زبان انگلیسی

نام انگلیسینام فارسیزیستگاه
Crocodileتمساحآب های شیرین و شور در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
Alligatorتمساح پوزه کوتاهآب های شیرین در جنوب شرقی ایالات متحده، چین و ژاپن
Gharialغاریالرودخانه های هند و پاکستان
Caimanکایمنآب های شیرین در آمریکای مرکزی و جنوبی
Saltwater crocodileتمساح آب شورسواحل اقیانوس هند و آرام
Nile crocodileتمساح نیلرودخانه نیل و سایر آب های شیرین در آفریقا
American crocodileتمساح آمریکاییآب های شور و شیرین در جنوب شرقی ایالات متحده، آمریکای مرکزی و جنوبی
Morelet’s crocodileتمساح مورلتآب های شیرین در آمریکای مرکزی
Orinoco crocodileتمساح اورینوکورودخانه اورینوکو در آمریکای جنوبی
Dwarf crocodileتمساح کوتولهآب های شیرین در آفریقا
Slender-snouted crocodileتمساح پوزه باریکآب های شیرین در آفریقا
Cuban crocodileتمساح کوباییآب های شیرین در کوبا
Philippine crocodileتمساح فیلیپینیآب های شیرین در فیلیپین
New Guinea crocodileتمساح گینه نوآب های شیرین در گینه نو

مثال اسامی خزندگان در جمله

مار:

 •  The snake slithered across the path.
 • مار در طول مسیر لغزید.

لاک پشت:

 • The turtle slowly made its way across the lawn.
 • لاک پشت به آرامی در طول چمنزار حرکت می کرد.

تمساح:

 •  The crocodile lay motionless in the sun.
 • فارسی: تمساح بی حرکت در آفتاب دراز کشیده بود.

سوسمار:

 •  The lizard darted across the wall.
 • فارسی: سوسمار از روی دیوار عبور کرد.

ایگوآنا:

 • The iguana sunned itself on the rock.
 • ایگوآنا در آفتاب روی صخره دراز کشیده بود.

مارمولک:

 • The gecko scurried up the wall.
 • مارمولک از دیوار بالا رفت.

آگاما:

 • The agama basked in the sun.
 • آگاما در آفتاب غرق شده بود.

اژدهای کومودو:

 •  The Komodo dragon is the largest living lizard.
 • اژدهای کومودو بزرگترین سوسمار زنده است.

تواتارا:

 • The tuatara is a unique reptile that lives in New Zealand.
 • تواتارا خزنده منحصر به فردی است که در نیوزیلند زندگی می کند.

Some species of turtle can remain underwater for 24 hours.

برخی گونه‌های لاک‌پشت می‌توانند تا 24 ساعت زیر آب بمانند.


It is an incredibly ugly gruesome-looking animal, rather like a baby crocodile but with a shorter head.

آن یک حیوان بسیار زشت و وحشتناک است و بیشتر شبیه بچه سوسمار اما با سر کوتاه‌تر است.


The desert tortoise is one of many species in the protected area.

لاک‌پشت بیابانی یکی ازچندین گونه‌هایی است که در منطقه محافظت‌شده هستند.


He’s terrified of being bitten by a snake.

او از گزیده شدن توسط مار بسیار وحشت‌زده است.


The chameleon changes color to match its surroundings.

سوسمار کوچک (کاملون) رنگ خودش را برای تطبیق با محیط اطرافش تغییر می‌دهد.

آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

He looks up at the ceiling, which a gecko is slowly traversing on it.

او به سقف که یک مارمولکی کوچک داشت روی آن عبور می‌کرد، نگاه کرد.


 The pythons have even been known to devour the alligator.

مارهای پیتون حتی به بلعیدن یک تمساح هم شناخته شده بودند.


One of the most deadly animals in the world, the cobra, employs just such a device.

یکی از کُشنده‌ترین حیوانات در جهان مار کبری است که به عنوان یک وسیله کشتار نیز استفاده می‌شود.


Some species of python have been measured at over 28 feet long.

برخی گونه‌های مار پیتون تا اندازه‌ی 28 فیت اندازه‌گیری شده‌اند.


The rattlesnake can see in the dark and makes no noise as it glides along.

مار زنگی می‌تواند در تاریکی ببیند و هنگام خزیدن هیچ صدایی تولید نکند.


He will suck the poison of serpents; the fangs of an adder will kill him.

او سم مار بزرگ (سمی که بر اثر نیش مار وارد بدنش شده‌است) را می‌مکد، دندان‌های نیش مار جعفری او را خواهد کشت.


Look, it won’t be a boa constrictor, will it?

نگاه کن! این حلقه‌ی مار بوآ دور شکارش نخواهد بود، مگر نه؟


This young deer was dragged into the water by a caiman, a local alligator.

یک سوسمار آمریکایی که یک تمساح محلی است، آهو جوانی را به داخل آب کشید.


The Gila monster has to be reckoned among the world’s most poisonous creatures.

گیلا مانستر(سوسمار قوی و عظیم‌الجثه) باید یکی از زهرآگین‌ترین موجودات دنیا شناخته شود.


A western cottonmouth didn’t survive the trip across a levee road in Illinois.

مار زهردار غربی هنگام عبور یا گردش از عرض خاک‌ریز کنار رودخانه در استان ایلی نویز آمریکا، زنده نماند.


The mamba is mainly threatened by habitat destructions.

مار زهردار مناطق گرمسیر توسط نابودی زیستگاه‌ها تهدید می‌شوند.


Be careful of that viper; he is dangerous.

مراقب آن افعی باش! آن خطرناک است.


It was late in the year for snakes to bring out, but after days of rain, the afternoon was warm and sunny enough to bring a rattler or copperhead out to the sun.

این موقع از سال دیگر برای بیرون آمدن مارها دیر بود، اما بعد از روزهای بارانی، بعد از ظهر به اندازه کافی برای برای بیرون آوردن مار زهردار و مار زنگی گرم و آفتابی بود.

کلاس حضوری آموزش زبان
کلاس حضوری آموزش زبان

سوالات متداول انواع خزندگان

خزندگان چه نوع حیواناتی هستند؟

خزندگان مهره دارانی خونسرد هستند که با فلس پوشیده شده اند. آنها تخم می گذارند و اکثراً در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری زندگی می کنند.

انواع مختلف خزندگان کدامند؟

چهار نوع اصلی خزندگان وجود دارد: مارها، لاک پشت ها، تمساح ها و سوسمارها.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14878
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد انواع خزندگان به زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.