حروف بی صدا در انگلیسی
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

حروف بی صدا در انگلیسی

655 بازدید
حروف بی صدا در انگلیسی

حروف بی‌صدا (صامت)

حروف بی‌صدا یا صامت‌ها، حروفی هستند که در هنگام تلفظ، جریان هوا در مجرای صوتی به طور کامل یا جزئی مسدود می‌شود. به عبارت دیگر، تارهای صوتی هنگام تولید این صداها به ارتعاش در نمی‌آیند.

تقسیم‌بندی حروف بی‌صدا:

 • حروف بی‌صدای همیشه بی‌صدا: این حروف در هر موقعیتی که قرار بگیرند، همیشه بی‌صدا هستند. مانند: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z
 • حروف بی‌صدای گاه بی‌صدا و گاه صدادار: این حروف در برخی از موقعیت‌ها مانند ابتدای کلمه یا قبل از حروف صدادار، به عنوان صامت تلفظ می‌شوند، اما در برخی دیگر از موقعیت‌ها، مانند بین دو حرف صدادار، مانند مصوت تلفظ می‌شوند. مانند: w, y, h

نکاتی در مورد حروف بی‌صدا:

 • تعداد حروف بی‌صدا در زبان فارسی 23 حرف است.
 • حروف بی‌صدا می‌توانند در ابتدای، وسط و انتهای کلمه قرار بگیرند.
 • حروف بی‌صدا در کنار حروف صدادار، هجا را تشکیل می‌دهند.
 • تلفظ حروف بی‌صدا به موقعیت آنها در کلمه و همچنین حروف صدادار اطراف آنها بستگی دارد.

مثال:

 • در کلمه “کتاب” حرف “ب” در ابتدای کلمه قرار گرفته و به عنوان صامت تلفظ می‌شود.
 • در کلمه “مدرسه” حرف “د” بین دو حرف صدادار “ر” و “ه” قرار گرفته و به عنوان صامت تلفظ می‌شود.
 • در کلمه “آب” حرف “ی” بین دو حرف صدادار “ا” و “ب” قرار گرفته و مانند مصوت “ی” فارسی تلفظ می‌شود.

تمرین:

 • کلمات زیر را به دو دسته حروف بی‌صدای همیشه بی‌صدا و حروف بی‌صدای گاه بی‌صدا و گاه صدادار تقسیم کنید:
  • کتاب
  • مدرسه
  • درخت
  • ایران
  • دوست

بیشتر بخوانید :

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حروف انگلیسی به ترتیب

حروف الفبای چینی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

حرف اضافه در زبان انگلیسی

حرف اضافه preposition در آیلتس


آموزش کامل حروف بی صدا در انگلیسی

در زبان انگلیسی، 21 حرف بی‌صدا یا صامت وجود دارد که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. بی‌صداهای همیشه بی‌صدا:

 • B: مانند کلمه Ball (توپ)
 • C: مانند کلمه Cat (گربه)
 • D: مانند کلمه Dog (سگ)
 • F: مانند کلمه Fish (ماهی)
 • G: مانند کلمه Girl (دختر)
 • H: مانند کلمه Hat (کلاه)
 • J: مانند کلمه Jump (پرش)
 • K: مانند کلمه Key (کلید)
 • L: مانند کلمه Lamp (چراغ)
 • M: مانند کلمه Monkey (میمون)
 • N: مانند کلمه Nest (لانه)
 • P: مانند کلمه Pen (قلم)
 • Q: مانند کلمه Queen (ملکه)
 • R: مانند کلمه Ring (انگشتر)
 • S: مانند کلمه Sun (خورشید)
 • T: مانند کلمه Tree (درخت)
 • V: مانند کلمه Vase (گلدان)
 • W: مانند کلمه Window (پنجره)
 • X: مانند کلمه X-ray (اشعه ایکس)
 • Y: مانند کلمه Yes (بله)
 • Z: مانند کلمه Zebra (گورخر)

2. بی‌صداهای گاه به گاه بی‌صدا:

 • K: مانند کلمه Knight (شوالیه)
 • G: مانند کلمه Gift (هدیه)
 • W: مانند کلمه Answer (جواب)
 • Y: مانند کلمه Yesterday (دیروز)

نکاتی راجع به حروف بی‌صدا:

 • حروف بی‌صدا به تنهایی نمی‌توانند هجا (سیلاب) را تشکیل دهند.
 • در ابتدای هر کلمه، قبل از حرف صدادار، از حرف بی‌صدا استفاده می‌شود.
 • در آخر بسیاری از کلمات، از حرف بی‌صدا استفاده می‌شود.
 • برخی از حروف بی‌صدا، مانند C و G، می‌توانند صداهای مختلفی داشته باشند.
یادگیری حروف الفبای انگلیسی
حروف انگلیسی به ترتیب

24 صدای همخوان در انگلیسی

در زبان انگلیسی 24 صدای همخوان وجود دارد که هر کدام در محل و به نطو خاص خود ادا می شوند.

جدول زیر به شما در درک بهتر نحوه بیان و محل بیان هر یک از این 24 صدا کمک خواهد کرد:

صدامحل بیاننحوه بیانمثال
/p/دو لبیانفجاریpet, top
/b/دو لبیانفجاریbat, tub
/m/دو لبیدماغیmat, palm
/w/دو لبیناسودهwind, always
/f/لابیو-دنداناصطکاکیfront, leaf
/v/لابیو-دنداناصطکاکیvase, advise
/θ/دنداناصطکاکیthink, teeth
/ð/دنداناصطکاکیthis, with
/t/لثه ایانفجاریtrunk, what
/d/لثه ایانفجاریdose, ward
/s/لثه ایاصطکاکیsave, case
/z/لثه ایاصطکاکیzest, doze
/n/لثه ایدماغیneat, win
/l/لثه ایکناریlike, will
/r/لثه ایناسودهrest, torch
/ʃ/لثه ای – سقف دهاناصطکاکیshoes, cushion
/ʒ/لثه ای – سقف دهاناصطکاکیbeige, measure
/tʃ/لثه ای – سقف دهانسایشیcatch, patch
/dʒ/لثه ای – سقف دهانسایشیbadge, judge
/j/لثه ایناسودهyoke, yonder
/k/کامیانفجاریkeep, poke
/g/کامیانفجاریgame, bag
/ŋ/کامیانفجاریsing, wing
/h/حنجره ایاصطکاکیheap, cohort

نکاتی در مورد حروف صامت:

 • تعداد حروف صامت در زبان انگلیسی 24 حرف است.
 • حروف صامت می‌توانند در ابتدای، وسط و انتهای کلمه قرار بگیرند.
 • حروف صامت در کنار حروف صدادار، هجا را تشکیل می‌دهند.
 • تلفظ حروف صامت به موقعیت آنها در کلمه و همچنین حروف صدادار اطراف آنها بستگی دارد.
تلفظ حروف صدا دار انگلیسی_
تلفظ حروف صدا دار انگلیسی_

تشکیل هجا

هجا یک واحد آوایی در زبان است که از ترکیب یک یا چند واج (حرف) به وجود می‌آید و به تنهایی قابل تلفظ است. هجاها نقش مهمی در ساختار کلمات، ریتم و آهنگ زبان دارند.

اجزای تشکیل دهنده هجا:

 • هسته: هسته هجا یک مصوت (حرف صدادار) است که بخش اصلی هجا را تشکیل می‌دهد و به تنهایی قابل تلفظ است.
 • حاشیه: حاشیه هجا شامل صامت‌ها (حروف بی‌صدا) است که در اطراف هسته قرار می‌گیرند.

انواع هجا:

 • هجاهای باز: هجاهایی که با مصوت ختم می‌شوند، هجاهای باز نامیده می‌شوند. مانند کلمه “ما” که شامل یک هجا است.
 • هجاهای بسته: هجاهایی که با صامت ختم می‌شوند، هجاهای بسته نامیده می‌شوند. مانند کلمه “کار” که شامل یک هجا است.

قوانین تشکیل هجا:

 • حداقل یک مصوت: هر هجا باید حداقل یک مصوت داشته باشد.
 • صامت در ابتدای هجا: صامت‌ها می‌توانند در ابتدای هجا قرار بگیرند.
 • حداکثر دو صامت در ابتدای هجا: در زبان فارسی، حداکثر دو صامت می‌توانند در ابتدای هجا قرار بگیرند. مانند کلمه “خشت”.
 • صامت در انتهای هجا: صامت‌ها می‌توانند در انتهای هجا قرار بگیرند.
 • حداکثر سه صامت در انتهای هجا: در زبان فارسی، حداکثر سه صامت می‌توانند در انتهای هجا قرار بگیرند. مانند کلمه “بُرْگ”.

نکاتی در مورد هجا:

 • تعداد هجاهای یک کلمه برابر با تعداد مصوت‌های آن کلمه است.
 • هجاها می‌توانند معنی‌دار باشند، مانند “آب” یا “گل”.
 • هجاها می‌توانند بی‌معنی باشند، مانند “ba” یا “da”.
 • هجاها در ساختار کلمات، ریتم و آهنگ زبان نقش دارند.

تمرین:

 • کلمات زیر را به هجاهایشان تقسیم کنید:
  • کتاب
  • مدرسه
  • درخت
  • ایران
  • دوست
 • با توجه به قواعد هجا، کلمات جدیدی بسازید.
حروف بی‌صدا در زبان انگلیسی
حروف بی‌صدا در زبان انگلیسی

تلفظ حروف بی‌صدا انگلیسی

تلفظ حروف بی‌صدا در زبان انگلیسی به موقعیت آنها در کلمه و همچنین حروف صدادار اطراف آنها بستگی دارد. در اینجا به طور خلاصه به تلفظ برخی از حروف بی‌صدا می‌پردازیم:

B:

 • در ابتدای کلمه و قبل از حروف صدادار مانند “ب” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Ball)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Lamb)

C:

 • قبل از حروف صدادار “a”، “o”، “u” مانند “ک” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Cat)
 • قبل از “e” و “i” مانند “س” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند City)
 • در انتهای کلمه مانند “ک” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Book)

D:

 • در ابتدای کلمه و قبل از حروف صدادار مانند “د” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Dog)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Hand)

F:

 • در ابتدای کلمه و قبل از حروف صدادار مانند “ف” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Fish)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Leaf)

G:

 • قبل از “a”، “o”، “u” مانند “گ” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Girl)
 • قبل از “e” و “i” مانند “ج” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Gem)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Dog)

H:

 • در ابتدای کلمه مانند “ه” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Hat)
 • بین دو حرف صدادار مانند “ح” عربی تلفظ می‌شود. (مانند Ahead)

J:

 • مانند “ج” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Jump)

K:

 • قبل از “a”، “o”، “u” مانند “ک” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Key)
 • قبل از “e” و “i” مانند “س” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند King)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Walk)

L:

 • مانند “ل” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Lamp)

M:

 • مانند “م” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Monkey)

N:

 • مانند “ن” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Nest)

P:

 • در ابتدای کلمه و قبل از حروف صدادار مانند “پ” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Pen)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Gap)

Q:

 • قبل از “u” مانند “ک” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Queen)

R:

 • در ابتدای کلمه و قبل از حروف صدادار مانند “ر” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Ring)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Car)

S:

 • بین دو حرف صدادار مانند “ز” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Sun)
 • در ابتدای کلمه و قبل از حروف صدادار مانند “س” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند School)
 • در انتهای کلمه مانند “س” یا “ز” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Glass)

T:

 • در ابتدای کلمه و قبل از حروف صدادار مانند “ت” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Tree)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Cat)

V:

 • مانند “و” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Vase)

W:

 • در ابتدای کلمه مانند “و” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Window)
 • در انتهای کلمه بی‌صدا است. (مانند Snow)

X:

 • مانند “کس” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند X-ray)

Y:

 • قبل از حروف صدادار مانند “ی” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Yes)
 • در انتهای کلمه مانند “ای” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند City)

Z:

 • مانند “ز” فارسی تلفظ می‌شود. (مانند Zebra)
اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی
اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

کلماتی که با حروف بی‌صدا شروع می‌شوند

در جدول زیر تعدادی از کلماتی که با حروف بی‌صدا شروع می‌شوند درج شده است. در جلوی هر کلمه تعداد کل حروف، تعداد حروف بی‌صدا، تعداد حروف صد‌ادار و تعداد هجاها نوشته شده است.

کلمهتعداد حروفحروف بی‌صداحروف صدا دارهجاها
Fireboard9542
Perfect7522
Family6423
Silver6422
Seven5322
World5411
Thirteen8532
Goddard6422
Day3211
Thursday8622
Tip3211
Heart5321
Tuesday7432
Thirty6512
Near4221
Princess8622
Ch2201
Sh2201
Water5322
Heaven6332
Happy5412
Ring4311
Wolf4311
Country7522
Fish4311
Christmas9722
Man3211
King4311
Special7432
Board5321
Month5411
Her3211
Beautiful9454
Death5321
Car3211
Freedom7432
Green5321
Music5322
Thousand8532
Happiness9633
Fourteen8442
Party5412
Monday6422
Sing4311
Star4311
Ten3211

نکاتی در مورد بررسی پاسخ:

 • تعداد حروف بی‌صدا را می‌توانید با شمارش حروف غیر مصوت (a, e, i, o, u) به دست آورید.
 • تعداد حروف صدادار را می‌توانید با شمارش حروف مصوت به دست آورید.
 • تعداد هجاها را می‌توانید با شمارش تعداد صداهای مجزا در کلمه به دست آورید.

حروف بی‌صدا در مقابل هم‌آوایی: هم‌آوایی چیست؟

ارتباط بین حروف بی‌صدا و هم‌آوایی:

حروف بی‌صدا ارتباط نزدیکی با تکنیک نوشتاری به نام هم‌آوایی دارند. هم‌آوایی که اغلب در شعر، اشعار موسیقی و نوشتار خلاق یافت می‌شود، تکنیک ادبی است که از مجموعه‌ای از کلمات حاوی همان صدای همخوان استفاده می‌کند.

مثال:

به این شعر محبوب کودکان نگاه کنید:

Hickory dickory dock.

The mouse ran up the clock.

The clock struck one,

The mouse ran down,

Hickory dickory dock.

به تکرار صدای k یا ck و همچنین صدای n به میزان کمتر توجه کنید.

تفاوت هم‌آوایی و تجانس آوایی:

 • هم‌آوایی:
  • در هر نقطه از کلمه (ابتدا، وسط یا انتها) می‌تواند رخ دهد.
  • به تکرار صداهای همخوان می‌پردازد.
 • تجانس آوایی:
  • فقط در ابتدای کلمات رخ می‌دهد.
  • به تکرار حروف صامت می‌پردازد.

مثال:

 • هم‌آوایی:
  • kick, clock, climb
 • تجانس آوایی:
  • book, ball, boat

اهمیت هم‌آوایی:

 • ایجاد موسیقی و آهنگ در زبان
 • تأکید بر کلمات و عبارات خاص
 • ایجاد احساس و تصور

تمرین:

 • چند نمونه از هم‌آوایی در شعر، موسیقی یا نوشتار خلاقانه پیدا کنید.
 • با استفاده از تکنیک هم‌آوایی، شعر یا داستان کوتاهی بنویسید.
آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

صامت ها و حرف تعریف a و an

همانطور که اشاره کردید، صامت‌ها نقش مهمی در انتخاب بین حرف‌های تعریف a و an دارند.

قوانین کلی:

 • اگر کلمه با صدای صامت شروع شود، از a استفاده کنید.

مثال:

 • a book (یک کتاب)
 • a car (یک ماشین)
 • a tree (یک درخت)
 • اگر کلمه با صدای مصوت شروع شود، از an استفاده کنید.

مثال:

 • an apple (یک سیب)
 • an elephant (یک فیل)
 • an umbrella (یک چتر)

استثنائات:

 • حرف h:
  • اگر حرف h در ابتدای کلمه بی‌صدا باشد، از an استفاده می‌کنیم.

مثال:

 • an hour (یک ساعت)
 • an honest man (یک مرد صادق)
  • اگر حرف h در ابتدای کلمه صدا باشد، از a استفاده می‌کنیم.

مثال:

 • a hat (یک کلاه)
 • a helicopter (یک هلیکوپتر)
 • کلمات با صدای u:
  • اگر کلمه با صدای یو (مانند university) شروع شود، از a استفاده می‌کنیم.

مثال:

 • a university (یک دانشگاه)
 • a unit (یک واحد)

نکاتی در مورد استفاده از a و an:

 • a و an هر دو به معنای “یک” هستند.
 • a قبل از صامت‌ها و an قبل از مصوت‌ها استفاده می‌شود.
 • به صدای اولین حرف کلمه توجه کنید، نه املای آن.
 • در مورد استثنائات دقت کنید.

تمرین:

 • جملات زیر را با استفاده از a یا an کامل کنید:
  • ____ apple is a fruit.
  • ____ hour is 60 minutes.
  • ____ elephant is a large animal.
  • ____ university is a place of higher education.
  • ____ honest person is someone who tells the truth.

پاسخ:

 • An apple is a fruit.
 • An hour is 60 minutes.
 • An elephant is a large animal.
 • A university is a place of higher education.
 • An honest person is someone who tells the truth.
آموزش زبان انگلیسی نوجوانان- راد تایم
آموزش زبان انگلیسی نوجوانان- راد تایم

سوالات متداول حروف بی‌صدا در انگلیسی

حروف بی‌صدا چه هستند؟

حروف بی‌صدا، 21 حرف از 26 حرف الفبای انگلیسی هستند که به تنهایی صدایی تولید نمی‌کنند و برای ایجاد صدا به حروف صدادار نیاز دارند.

انواع حروف بی‌صدا کدامند؟

همیشه بی‌صدا: b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, q, s, t, v, w, x, y, z
گاهی بی‌صدا و گاه صدادار: h, r, w, y

چگونه می‌توان تشخیص داد که یک حرف بی‌صدا در چه زمانی بی‌صدا و در چه زمانی صدادار است؟

موقعیت حرف در کلمه:در ابتدای کلمه یا قبل از حروف صدادار، معمولاً صدادار است.
در بین دو حرف صدادار، معمولاً بی‌صدا است.

تلفظ کلمه: با توجه به تلفظ کلمه و آشنایی با قواعد فونتیک می‌توان تشخیص داد که حرف بی‌صدا در آن کلمه خاص چگونه تلفظ می‌شود.

چند نمونه از کلماتی که در آنها حروف بی‌صدا به صورت صدادار تلفظ می‌شوند، را نام ببرید.

hour (ساعت)
heir (وارث)
honest (صادق)
why (چرا)
rhythm (ریتم)

نقش حروف بی‌صدا در انتخاب حرف تعریف a و an چیست؟

قبل از صامت‌ها از a استفاده می‌شود.
قبل از مصوت‌ها از an استفاده می‌شود.
به صدای اولین حرف کلمه توجه کنید، نه املای آن.

چند نمونه از استثنائات در انتخاب حرف تعریف a و an را نام ببرید.

حرف h:اگر بی‌صدا باشد، از an استفاده می‌شود. (an hour)
اگر صدادار باشد، از a استفاده می‌شود. (a hat)

کلمات با صدای u:از a استفاده می‌شود. (a university)

4.3/5 - (3 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14535
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد حروف بی صدا در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: