انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با امریکن و بریتیش
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو
📣 ثبت‌نام بوت‌کمپ‌های تابستان رادتایم شروع شد 📣 تخفیف خاص تابستونی رادتایم تابستان امسال یه پله بالاتر برو

انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با امریکن و بریتیش

766 بازدید
انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با امریکن و بریتیش

انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با امریکن و بریتیش

انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با امریکن و بریتیش ،زبان انگلیسی با وجود انسجام کلی، در کشورهای مختلف با لهجه‌ها و اصطلاحات گوناگونی صحبت می‌شود. انگلیسی استرالیایی نیز یکی از این لهجه‌هاست که تفاوت‌های قابل توجهی با انگلیسی امریکن و بریتیش دارد. آشنایی با این تفاوت‌ها برای کسانی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند، بسیار ضروری است.

تفاوت‌های لهجه

 • آواشناسی: لهجه استرالیایی به لحنی صاف و کشیده شناخته می‌شود. به طور مثال، کلماتی که در انگلیسی امریکن و بریتیش به “oi” ختم می‌شوند (مانند boy)، در انگلیسی استرالیایی به “oi” ختم می‌شوند (مانند “bai”).
 • حروف صدادار: تلفظ برخی حروف صدادار در انگلیسی استرالیایی با دو لهجه دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، حرف “a” در کلماتی مانند “can” و “hat” به صورت “ah” تلفظ می‌شود.
 • حروف بی صدا: حرف “t” در انتهای کلمات در انگلیسی استرالیایی اغلب تلفظ نمی‌شود. به عنوان مثال، کلمه “mate” به صورت “mait” تلفظ می‌شود.

تفاوت‌های گرامری

 • زمان حال ساده: در انگلیسی استرالیایی، از زمان حال ساده به جای زمان حال استمراری برای بیان عادت‌ها و رویدادهای مکرر استفاده می‌شود. به عنوان مثال، به جای گفتن “I am going to the store” می‌گویند “I go to the store”.
 • افعال: برخی افعال در انگلیسی استرالیایی با دو لهجه دیگر متفاوت صرف می‌شوند. به عنوان مثال، فعل “to get” به صورت “to git” صرف می‌شود.

تفاوت‌های املایی

 • کلمات با “re”: در انگلیسی استرالیایی، “re” در ابتدای برخی کلمات حذف می‌شود. به عنوان مثال، به جای “remember” می‌گویند “member”.
 • “ise” و “ize”: در انگلیسی استرالیایی، از “ise” به جای “ize” در انتهای برخی کلمات استفاده می‌شود. به عنوان مثال، به جای “realize” می‌گویند “realise”.

تفاوت‌های اصطلاحی

 • اصطلاحات عامیانه: انگلیسی استرالیایی دارای اصطلاحات عامیانه خاص خود است که در دو لهجه دیگر به کار نمی‌رود. به عنوان مثال، به جای “friend” می‌گویند “mate”.
 • واژه‌های خاص: برخی واژه‌ها در انگلیسی استرالیایی معنای متفاوتی با دو لهجه دیگر دارند. به عنوان مثال، “petrol” به معنی “بنزین” است، نه “نفت”.
انگلیسی بریتیش یا امریکن؟
انگلیسی بریتیش یا امریکن؟

تفاوت‌های انگلیسی استرالیایی با انگلیسی آمریکا و بریتانیا:

انگلیسی استرالیایی به عنوان یکی از گونه‌های اصلی زبان انگلیسی، دارای تفاوت‌هایی با انگلیسی آمریکا و بریتانیا در زمینه‌های تلفظ، املایی، دستوری و واژگانی است.

تفاوت‌های تلفظی

تفاوت‌های تلفظی بارزترین تمایز بین انگلیسی استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی است. در ادامه به بررسی دقیق‌تر برخی از این تفاوت‌ها می‌پردازیم:

1. تلفظ /r/ در انتهای کلمات:

 • انگلیسی بریتانیایی: /r/ در انتهای کلمات به طور واضح تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، “car” به صورت “cah” تلفظ می‌شود.
 • انگلیسی آمریکایی: /r/ در انتهای کلمات به طور کامل تلفظ نمی‌شود و گاه به صورت /ə/ خفیف شنیده می‌شود. به عنوان مثال، “car” به صورت “caə” تلفظ می‌شود.
 • انگلیسی استرالیایی: تلفظ /r/ در انتهای کلمات مشابه انگلیسی بریتانیایی است و به طور واضح تلفظ می‌شود.

2. تلفظ /tu/ و /du/:

 • انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی: /tu/ و /du/ به ترتیب به صورت /tju/ و /dju/ تلفظ می‌شوند. به عنوان مثال، “youtube” به صورت “yootjoob” و “duty” به صورت “djooty” تلفظ می‌شود.
 • انگلیسی آمریکایی: /tu/ و /du/ به ترتیب به صورت /tu/ و /du/ تلفظ می‌شوند. به عنوان مثال، “youtube” به صورت “yootube” و “duty” به صورت “dooty” تلفظ می‌شود.

3. تلفظ /o/ میان کلمه:

 • انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی: /o/ میان کلمه به طور واضح و کشیده تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، “modern” به صورت “maadərn” تلفظ می‌شود.
 • انگلیسی آمریکایی: /o/ میان کلمه به طور کوتاه و گاه به صورت /ə/ خفیف تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، “modern” به صورت “mədərn” تلفظ می‌شود.

4. تلفظ /o/ در آغاز و پایان کلمه:

 • انگلیسی بریتانیایی: /o/ در آغاز و پایان کلمه به صورت /əʊ/ تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، “no” به صورت “nəʊ” و “tomato” به صورت “təməʊtəʊ” تلفظ می‌شود.
 • انگلیسی استرالیایی: /o/ در آغاز و پایان کلمه به صورت /əɪ/ تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، “no” به صورت “nəɪ” و “tomato” به صورت “təməɪtəʊ” تلفظ می‌شود.
 • انگلیسی آمریکایی: /o/ در آغاز و پایان کلمه به صورت /oʊ/ تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، “no” به صورت “noʊ” و “tomato” به صورت “toʊmətoʊ” تلفظ می‌شود.

5. تلفظ /t/ میان کلمه:

 • انگلیسی بریتانیایی: /t/ میان کلمه به طور واضح تلفظ می‌شود. به عنوان مثال، “better” به صورت “betə” تلفظ می‌شود.
 • انگلیسی آمریکایی: /t/ میان کلمه به طور کامل تلفظ نمی‌شود و گاه به صورت /d/ خفیف شنیده می‌شود. به عنوان مثال، “better” به صورت “bedə” تلفظ می‌شود.
 • انگلیسی استرالیایی: تلفظ /t/ میان کلمه مشابه انگلیسی بریتانیایی است و به طور واضح تلفظ می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده، تفاوت‌های تلفظی دیگری نیز بین این سه نوع انگلیسی وجود دارد که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تلفظ حروف صدادار: استرالیایی‌ها برخی حروف صدادار را به طور کشیده‌تر و برخی دیگر را کوتاه‌تر تلفظ می‌کنند.
 • تلفظ حروف بی‌صدا: تلفظ برخی حروف بی‌صدا در انگلیسی استرالیایی با انگلیسی آمریکا و بریتانیا فرق دارد. به عنوان مثال، “t” در انتهای کلمات اغلب به صورت “d” تلفظ می‌شود.

آگاهی از این تفاوت‌های تلفظی می‌تواند به شما در برقراری ارتباط بهتر با افراد انگلیسی زبان از کشورهای مختلف کمک کند.

آموزش آیلتس
آموزش آیلتس

تفاوت‌های املایی:

تفاوت‌های املایی بین انگلیسی استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی وجود دارد. این تفاوت‌ها در دو دسته کلی قرار می‌گیرند:

1. تفاوت‌های جزئی:

 • استفاده از “ise” و “ize”: در انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی از “ise” در کلماتی مانند “realise” و “practise” استفاده می‌شود، در حالی که در انگلیسی آمریکایی از “ize” استفاده می‌شود (realize و practice).
 • استفاده از “re” و “er”: در انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی از “re” در کلماتی مانند “centre” و “metre” استفاده می‌شود، در حالی که در انگلیسی آمریکایی از “er” استفاده می‌شود (center و meter).
 • استفاده از “ou” و “o”: در انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی از “ou” در کلماتی مانند “colour” و “labour” استفاده می‌شود، در حالی که در انگلیسی آمریکایی از “o” استفاده می‌شود (color و labor).

2. تفاوت‌های اساسی:

 • پسوندها: در برخی موارد، پسوندهای متفاوتی برای کلمات مشابه در انگلیسی استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، پسوند “-ise” در انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی به “-ize” در انگلیسی آمریکایی تبدیل می‌شود.

جدول زیر نمونه‌هایی از تفاوت‌های املایی بین انگلیسی استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی را نشان می‌دهد:

کلمهانگلیسی استرالیاییانگلیسی آمریکاییانگلیسی بریتانیایی
سازماندهیOrganiseOrganizeOrganise
مدل‌سازیModellingModelingModelling
تئاترTheatreTheaterTheatre
کارLabourLaborLabour
عذرخواهیApologiseApologizeApologise
فلجParalyseParalyzeParalyse
سفر کردTravelledTraveledTravelled
کودکانPaediatricPediatricPaediatric
دفاعDefenceDefenseDefence
گفتگوDialogueDialogDialogue

توجه به این تفاوت‌ها هنگام نوشتن به زبان انگلیسی، به خصوص در ترجمه متون، بسیار مهم است.


بیشتر بخوانید :

خیانت به انگلیسی

آموزش فونتیک انگلیسی

حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه

حروف بی صدا در انگلیسی

حروف صدادار انگلیسی

ورزش به انگلیسی

تاریخ به انگلیسی


تفاوت‌های دستوری:

در انگلیسی استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی تفاوت‌های دستوری ظریفی وجود دارد.

 لیستی از کاربردهای مختلف واژگانی در این سه گویش

در ادامه به بررسی برخی از این تفاوت‌ها می‌پردازیم:

1. کاربرد فعل برای اسامی جمع:

 • انگلیسی بریتانیایی: برای اسامی جمع (مانند Team یا People) از فعل جمع استفاده می‌شود.
 • انگلیسی استرالیایی و آمریکایی: برای اسامی جمع از فعل مفرد استفاده می‌شود.

مثال:

 • انگلیسی بریتانیایی: The team are playing well.
 • انگلیسی استرالیایی و آمریکایی: The team is playing well.

2. کاربرد افعال با قاعده:

 • انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی: شکل سوم فعل به صورت متفاوت با انگلیسی آمریکایی به کار می‌رود.
 • انگلیسی آمریکایی: شکل سوم فعل به صورت -ed به کار می‌رود.

مثال:

 • انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی: I have learnt a lot.
 • انگلیسی آمریکایی: I have learned a lot.

3. استفاده از زمان حال کامل:

 • انگلیسی آمریکایی: بیشتر از گذشته ساده استفاده می‌شود.
 • انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی: بیشتر از حال کامل استفاده می‌شود.

مثال:

 • انگلیسی آمریکایی: I already ate dinner.
 • انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی: I have already eaten dinner.

4. تفاوت‌های دیگر:

 • استفاده از ضمایر: در انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی از ضمیر “you” برای خطاب به یک نفر استفاده می‌شود، در حالی که در انگلیسی آمریکایی از ضمایر “you” و “yous” استفاده می‌شود.
 • استفاده از اصطلاحات: اصطلاحات رایج در هر کدام از این سه نوع انگلیسی می‌تواند متفاوت باشد.

آگاهی از این تفاوت‌های دستوری می‌تواند به شما در نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی صحیح کمک کند.

تفاوت‌های انگلیسی استرالیایی با انگلیسی آمریکا و بریتانیا
تفاوت‌های انگلیسی استرالیایی با انگلیسی آمریکا و بریتانیا

تفاوت‌های واژگانی:

گویش وران انگلیسی در مناطق مختلف از واژگان و اصطلاحات متفاوتی استفاده می‌کنند. این تفاوت‌ها در انگلیسی استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی نیز به وضوح مشاهده می‌شود.

در ادامه به بررسی برخی از این تفاوت‌ها می‌پردازیم:

انگلیسی آمریکاییانگلیسی استرالیاییانگلیسی بریتانیاییمعنی فارسی واژه
CandyLolliesSweetsآبنبات
Grocery storeSupermarketSupermarketفروشگاه، سوپرمارکت
RestroomBathroomToiletدستشویی
BangsFringeFringeحاشیه، موی چتری
ChipsChipsCrispsچیپس
ApartmentApartmentFlatآپارتمان، ساختمان
Tractor TrailerTruckLorryتریلی، کامیون

علاوه بر موارد ذکر شده، تفاوت‌های واژگانی دیگری نیز بین این سه نوع انگلیسی وجود دارد که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نام حیوانات: برخی از حیوانات در هر کدام از این سه نوع انگلیسی با نام‌های متفاوتی شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، “firefly” در انگلیسی آمریکایی به “lightning bug” در انگلیسی استرالیایی و “glow-worm” در انگلیسی بریتانیایی ترجمه می‌شود.
 • نام غذاها: برخی از غذاها در هر کدام از این سه نوع انگلیسی با نام‌های متفاوتی شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، “eggplant” در انگلیسی آمریکایی به “aubergine” در انگلیسی بریتانیایی و “brinjal” در انگلیسی استرالیایی ترجمه می‌شود.
 • اصطلاحات عامیانه: هر کدام از این سه نوع انگلیسی دارای اصطلاحات عامیانه و محاوره‌ای خاص خود هستند که ممکن است برای گویشوران سایر گویش‌ها ناآشنا باشند.

آشنایی با این تفاوت‌های واژگانی می‌تواند به شما در درک بهتر متون، سخنان دیگران و همچنین نوشتن و صحبت کردن صحیح به زبان انگلیسی کمک کند.

املای واژگان:

املای واژگان یکی از تفاوت‌های فاحش بین انگلیسی استرالیایی، آمریکایی و بریتانیایی است.

در اینجا به برخی از تفاوت‌های رایج در املای واژگان اشاره می‌کنیم:

1. پسوند -or و -our:

 • آمریکایی: -or
 • استرالیایی و بریتانیایی: -our

مثال:

 • آمریکایی: Color
 • استرالیایی و بریتانیایی: Colour

2. پسوند -ter و -tre:

 • آمریکایی: -ter
 • استرالیایی و بریتانیایی: -tre

مثال:

 • آمریکایی: Theater
 • استرالیایی و بریتانیایی: Theatre

3. پسوند -led و -lled:

 • آمریکایی: -led
 • استرالیایی و بریتانیایی: -lled

مثال:

 • آمریکایی: Traveled
 • استرالیایی و بریتانیایی: Travelled

4. پسوند -ling و -lling:

 • آمریکایی: -ling
 • استرالیایی و بریتانیایی: -lling

مثال:

 • آمریکایی: Traveling
 • استرالیایی و بریتانیایی: Travelling

علاوه بر موارد ذکر شده، تفاوت‌های املایی دیگری نیز بین این سه نوع انگلیسی وجود دارد که به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استفاده از “u” و “o”: در انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی از “u” در کلماتی مانند “colour” و “labour” استفاده می‌شود، در حالی که در انگلیسی آمریکایی از “o” استفاده می‌شود (color و labor).
 • استفاده از “re” و “er”: در انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی از “re” در کلماتی مانند “centre” و “metre” استفاده می‌شود، در حالی که در انگلیسی آمریکایی از “er” استفاده می‌شود (center و meter).
 • استفاده از “ise” و “ize”: در انگلیسی استرالیایی و بریتانیایی از “ise” در کلماتی مانند “realise” و “practise” استفاده می‌شود، در حالی که در انگلیسی آمریکایی از “ize” استفاده می‌شود (realize و practice).

انتخاب املای صحیح کلمات به مخاطبان شما بستگی دارد. اگر برای مخاطبان آمریکایی می‌نویسید، از املای انگلیسی آمریکایی استفاده کنید. اگر برای مخاطبان بریتانیایی یا استرالیایی می‌نویسید، از املای انگلیسی بریتانیایی یا استرالیایی استفاده کنید.

۹ نکته برای حفظ سریعتر واژگان جدید
۹ نکته برای حفظ سریعتر واژگان جدید

تفاوت لهجه‌ها در انگلیسی استرالیایی، امریکن و بریتیش

لهجه‌های مختلف انگلیسی در کشورهای مختلف تفاوت‌های قابل توجهی دارند. هر کدام از این کشورها ممکن است ادعا کنند که لهجه آنها “بهتر” یا “قوی‌تر” است، اما این موضوع بیشتر به سلیقه و عادت شنیداری افراد بستگی دارد.

تلفظ حرف “r” یکی از بارزترین تفاوت‌ها بین این سه لهجه است:

 • امریکن‌ها حرف “r” را در اکثر مواقع غلیظ تلفظ می‌کنند، حتی در انتهای کلمات.
 • استرالیایی‌ها فقط زمانی “r” را تلفظ می‌کنند که قبل از آن یک مصوت وجود داشته باشد، مانند کلمات “run” و “rats”.
 • انگلیسی‌ها تلفظ “r” را بین حالت‌های امریکن و استرالیایی قرار می‌دهند، و در برخی موارد آن را به طور کامل حذف می‌کنند.

تلفظ حرف “a” نیز تفاوت‌های آشکاری دارد:

 • امریکن‌ها معمولاً “a” را به صورت “ae” تلفظ می‌کنند، مانند کلمه “pass”.
 • انگلیسی‌ها و استرالیایی‌ها “a” را بیشتر شبیه به “a” در کلمه “father” تلفظ می‌کنند.

در اینجا چند نمونه دیگر از تفاوت‌های رایج بین این سه لهجه آورده شده است:

کلمات:

 • امریکن: elevator, sidewalk, trash
 • انگلیسی: lift, pavement, rubbish
 • استرالیایی: lift, footpath, garbage

املاء:

 • امریکن: color, theater, center
 • انگلیسی: colour, theatre, centre
 • استرالیایی: colour, theatre, centre

گرامر:

 • امریکن: I don’t have no money.
 • انگلیسی: I don’t have any money.
 • استرالیایی: I don’t have any money.

درک لهجه استرالیایی برای انگلیسی‌زبانان امریکن می‌تواند دشوارتر باشد، زیرا تفاوت‌های تلفظی “r” و “a” در این دو لهجه بارزتر است.

نکته مهم: هیچ لهجه‌ای از انگلیسی “صحیح‌تر” از لهجه‌های دیگر نیست. همه این لهجه‌ها به طور گسترده در سراسر جهان استفاده می‌شوند و قابل فهم هستند.


بیشتر بخوانید :

دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان | کلاس آموزش زبان کودک

آموزش زبان انگلیسی نوجوانان | کلاس زبان ویژه نوجوانان

آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان | کلاس زبان بزرگسال

زبان ترکی استانبولی | آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان آلمانی | کلاس زبان آلمانی

آموزش زبان فرانسه | کلاس زبان فرانسه

کلاس آیلتس | دوره آموزش فشرده، آنلاین و حضوری IELTS

آزمون تافل TOEFL چیست | کلاس تافل

کلاس های بحث آزاد | کلاس فری دیسکاشن free discussion

پکیج های آموزش زبان ویژه شرکت ها و سازمان ها | آموزش سازمانی زبان های خارجی

دوره تربیت مدرس TTC | دوره TTC چیست؟


تفاوت‌های گرامری بین انگلیسی امریکن، بریتیش و استرالیایی

گرامر و دستور زبان این سه کشور شباهت‌های زیادی دارد، اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. فرم افعال باقاعده:

 • امریکن: افعال باقاعده در زمان گذشته ساده با -ed ختم می‌شوند، مانند “learned”.
 • استرالیایی و بریتیش: افعال باقاعده در زمان گذشته ساده می‌توانند با -ed یا -t ختم شوند، مانند “learnt” یا “learned”.

2. افعال بی قاعده:

 • امریکن: افعال بی قاعده مانند “gotten” (به معنی “گرفته شده”) در زمان گذشته بعید استفاده می‌شوند.
 • استرالیایی و بریتیش: افعال بی قاعده مانند “got” (به معنی “گرفته شده”) در زمان گذشته بعید استفاده می‌شوند.

3. اسم‌های جمعی:

 • امریکن و استرالیایی: اسم‌های جمعی مانند “team” با فعل مفرد (has) به کار می‌روند.
 • بریتیش: اسم‌های جمعی مانند “team” با فعل جمع (have) به کار می‌روند.

4. استفاده از shall و will:

 • امریکن: “will” برای آینده و “shall” برای پیشنهاد استفاده می‌شود.
 • بریتیش: “shall” برای آینده و “will” برای تعهد یا پیشنهاد استفاده می‌شود.

5. حروف اضافه:

 • امریکن: “on line”
 • استرالیایی و بریتیش: “in line”

6. رنگ‌ها:

 • امریکن: gray
 • استرالیایی و بریتیش: grey

نکته: اینها فقط چند نمونه از تفاوت‌های گرامری بین این سه لهجه هستند. تفاوت‌های جزئی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در موقعیت‌های مختلف به کار برده شوند.پ

تفاوت در احوالپرسی در انگلیسی امریکن، بریتیش و استرالیایی

سلام به انگلیسی
سلام به انگلیسی

نحوه احوالپرسی در این سه کشور می‌تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. در اینجا چند نمونه از عبارات رایج در هر کشور را مشاهده می‌کنید:

انگلیسی امریکن:

 • ?What’s up (چه خبر؟)
 • ?How’s it going (اوضاع چطوره؟)
 • Hey there (سلام دوست من)
 • !Morning (صبح‌به‌خیر)

استرالیایی:

 • G’day mate (وقت بخیر دوست من)
 • Howdy (سلام)
 • ?What’s the goss (چه خبر؟)

بریتیش:

 • Hey love (سلام عزیزم)
 • Morning dear (صبح‌به‌خیر عزیزم)
 • Air kisses (پرتاب بوسه)
 • ?How’s it hangin (اوضاع چطوره؟)

نکاتی در مورد احوالپرسی:

 • لحن: لحن می‌تواند در هر سه لهجه متفاوت باشد. لحن امریکن‌ها معمولاً غیررسمی و دوستانه است، لحن استرالیایی‌ها می‌تواند کمی شوخ طبعانه باشد، و لحن انگلیسی‌ها معمولاً رسمی‌تر است.
 • مخاطب: انتخاب عبارت مناسب به مخاطب شما نیز بستگی دارد. برای مثال، استفاده از عبارت “Hey love” با یک دوست صمیمی مناسب است، اما برای یک همکار یا فردی که به او احترام می‌گذارید مناسب نیست.
 • موقعیت: نوع احوالپرسی می‌تواند در موقعیت‌های مختلف متفاوت باشد. برای مثال، احوالپرسی در یک محیط کاری با احوالپرسی در یک مهمانی دوستانه متفاوت خواهد بود.

عبارات رایج دیگر:

 • ?How are you doing (چطوری؟)
 • I’m good, thanks (خوبم، ممنون)
 • Nice to see you (خوشحالم که می‌بینمت)
 • It’s been a while (وقته زیادی است که ندیدمت)

تفاوت در چیدمان کیبورد در انگلیسی امریکن، بریتیش و استرالیایی

چیدمان کیبورد در این سه کشور می‌تواند متفاوت باشد.

شباهت‌ها:

 • استرالیایی و امریکن: چیدمان کیبورد در این دو کشور تقریباً مشابه است.

تفاوت‌ها:

 • بریتیش: چیدمان کیبورد بریتیش با دو کشور دیگر متفاوت است.

موارد قابل توجه:

 • آیکون‌ها و نمادهای نشانه‌گذاری: مکان برخی از آیکون‌ها و نمادهای نشانه‌گذاری در کیبورد بریتیش متفاوت است. برای مثال، علامت @ در کیبورد بریتیش در کنار حرف P و در کیبورد امریکن و استرالیایی در کنار حرف L قرار دارد.
 • نمادهای پولی: نماد یورو و پوند انگلیسی در کیبورد بریتیش به جای علامت دلار قرار داده شده‌اند.
 • حروف: در کیبورد بریتیش، دو حرف اضافی به نام‌های “£” (پوند) و “€” (یورو) وجود دارد.

نکاتی در مورد استفاده از کیبورد:

 • تنظیمات: شما می‌توانید تنظیمات کیبورد خود را در کامپیوتر یا گوشی همراهتان تغییر دهید تا از چیدمان مورد نظرتان استفاده کنید.
 • عادت: ممکن است در ابتدا به چیدمان جدید کیبورد عادت نداشته باشید، اما با کمی تمرین به سرعت به آن عادت خواهید کرد.
 • مکان زندگی: اگر قصد مهاجرت به یکی از این کشورها را دارید، بهتر است از چیدمان کیبورد آن کشور استفاده کنید تا تایپ کردن برایتان آسان‌تر باشد.
تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟
تدریس گروهی بهتر است یا تدریس خصوصی؟

انگلیسی استرالیایی بیشتر به امریکایی شباهت دارد یا بریتیش؟

پاسخ به این سوال که انگلیسی استرالیایی بیشتر به کدام لهجه شباهت دارد، به طور قطعی دشوار است. زیرا این لهجه ترکیبی از ویژگی‌های هر دو لهجه امریکن و بریتیش است و در عین حال، ویژگی‌های منحصر به فرد خود را نیز دارد.

شباهت‌ها به انگلیسی بریتیش:

 • املاء: انگلیسی استرالیایی از نظر املایی به انگلیسی بریتیش شباهت دارد. برای مثال، کلماتی مانند “colour” و “centre” در هر دو لهجه به همین صورت نوشته می‌شوند.
 • تلفظ: انگلیسی استرالیایی و بریتیش در تلفظ برخی از کلمات مانند “tomato” و “schedule” شباهت دارند.
 • کلمات: هر دو لهجه از کلماتی مانند “petrol” و “mate” استفاده می‌کنند.

شباهت‌ها به انگلیسی امریکن:

 • تلفظ: انگلیسی استرالیایی و امریکن در تلفظ برخی از کلمات مانند “can” و “often” شباهت دارند.
 • کلمات: هر دو لهجه از کلماتی مانند “trash” و “elevator” استفاده می‌کنند.
 • گرامر: انگلیسی استرالیایی و امریکن در گرامر شباهت‌های زیادی دارند.

ویژگی‌های منحصر به فرد:

 • تلفظ: انگلیسی استرالیایی در تلفظ برخی از کلمات مانند “fair” و “day” با هر دو لهجه امریکن و بریتیش تفاوت دارد.
 • کلمات: انگلیسی استرالیایی از کلماتی مانند “barbie” و “drongo” استفاده می‌کند که در هیچ یک از دو لهجه دیگر وجود ندارند.
 • ** لحن:** لحن انگلیسی استرالیایی معمولاً غیررسمی و دوستانه است.

نتیجه:

می‌توان گفت انگلیسی استرالیایی ترکیبی از انگلیسی امریکن و بریتیش است، اما در عین حال، ویژگی‌های منحصر به فرد خود را نیز دارد.

آیا انگلیسی امریکایی بهتر است؟

تفاوت لهجه بریتیش و امریکن
تفاوت لهجه بریتیش و امریکن خیلی تفاوت چشمگیری نیست و با تسلط بر یکی از آن ها بر دیگری نزی مسلط خواهید شد.

برتری انگلیسی امریکن: یک تصور غلط رایج

برخی زبان‌آموزان بر این باورند که انگلیسی امریکن “بهتر” از انگلیسی بریتانیایی است. دلیل این باور می‌تواند تصور آنها از سادگی و وضوح بیشتر لهجه امریکن باشد.

دلایل این تصور:

 • تعداد گویش‌های منطقه‌ای: انگلیسی امریکن در مقایسه با انگلیسی بریتانیایی، گویش‌های منطقه‌ای کمتری دارد.
 • تاثیر رسانه: فیلم‌ها، سریال‌ها و موسیقی‌های امریکن در سراسر جهان محبوبیت زیادی دارند و به ترویج لهجه امریکن کمک می‌کنند.
 • سادگی تلفظ: برخی افراد معتقدند که تلفظ انگلیسی امریکن ساده‌تر از انگلیسی بریتانیایی است.

اما باید به خاطر داشت که:

 • هیچ لهجه‌ای از انگلیسی “صحیح‌تر” از لهجه‌های دیگر نیست. همه این لهجه‌ها به طور گسترده در سراسر جهان استفاده می‌شوند و قابل فهم هستند.
 • انتخاب لهجه مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای مثال، اگر قصد مهاجرت به ایالات متحده را دارید، یادگیری لهجه امریکن می‌تواند مفید باشد.
 • یادگیری هر لهجه‌ای نیازمند تمرین و ممارست است. سادگی یا دشواری یک لهجه تا حد زیادی به عادت و سلیقه‌ی زبان‌آموز بستگی دارد.

نکاتی برای انتخاب لهجه:

 • به علایق خود توجه کنید. اگر به فرهنگ و رسانه‌های امریکن علاقه دارید، یادگیری لهجه امریکن می‌تواند برای شما جذاب‌تر باشد.
 • به اهداف خود فکر کنید. اگر قصد مهاجرت یا تحصیل در یک کشور خاص را دارید، لهجه آن کشور را انتخاب کنید.
 • به منابع آموزشی خود توجه کنید. اگر منابع آموزشی شما به لهجه خاصی هستند، آن لهجه را یاد بگیرید.

آسان‌ترین لهجه انگلیسی برای یادگیری

انتخاب آسان‌ترین لهجه انگلیسی برای یادگیری به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • زبان مادری شما: اگر زبان مادری شما به انگلیسی نزدیک باشد، مانند آلمانی یا هلندی، یادگیری هر لهجه انگلیسی برای شما آسان‌تر خواهد بود.
 • منابع آموزشی: اگر منابع آموزشی شما به لهجه خاصی هستند، یادگیری آن لهجه برای شما آسان‌تر خواهد بود.
 • علاقه و سلیقه: اگر به لهجه خاصی علاقه دارید، یادگیری آن برای شما آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر خواهد بود.

با این وجود، می‌توان گفت که انگلیسی امریکن به دلیل:

 • تعداد گویش‌های منطقه‌ای کم: در مقایسه با انگلیسی بریتانیایی، گویش‌های منطقه‌ای کمتری دارد.
 • تاثیر رسانه: فیلم‌ها، سریال‌ها و موسیقی‌های امریکن در سراسر جهان محبوبیت زیادی دارند و به ترویج لهجه امریکن کمک می‌کنند.
 • سادگی تلفظ: برخی افراد معتقدند که تلفظ انگلیسی امریکن ساده‌تر از انگلیسی بریتانیایی است.

برای بسیاری از زبان‌آموزان، لهجه امریکن به عنوان اولین لهجه انگلیسی برای یادگیری انتخاب می‌شود.

اما باید به خاطر داشت که:

 • هیچ لهجه‌ای از انگلیسی “آسان‌تر” از لهجه‌های دیگر نیست. یادگیری هر لهجه‌ای نیازمند تمرین و ممارست است.
 • مهم‌ترین نکته این است که لهجه‌ای را انتخاب کنید که به آن علاقه دارید و برای شما قابل فهم و کاربردی باشد.

علاوه بر انگلیسی امریکن، لهجه‌های دیگری مانند:

 • انگلیسی استرالیایی: به دلیل شباهت‌های زیادی که به انگلیسی امریکن دارد، می‌تواند برای برخی از زبان‌آموزان آسان باشد.
 • انگلیسی نیوزیلندی: تلفظ آسانی دارد و به انگلیسی استرالیایی شباهت دارد.

در نهایت، انتخاب لهجه مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد و هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد.

آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

سوالات متداول انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با امریکن و بریتیش

انگلیسی استرالیایی بیشتر به کدام لهجه شباهت دارد؟

انگلیسی استرالیایی ترکیبی از انگلیسی امریکن و بریتیش است، اما در عین حال، ویژگی‌های منحصر به فرد خود را نیز دارد.

آیا انگلیسی امریکن بهتر از انگلیسی استرالیایی است؟

هیچ لهجه‌ای از انگلیسی “صحیح‌تر” از لهجه‌های دیگر نیست. همه این لهجه‌ها به طور گسترده در سراسر جهان استفاده می‌شوند و قابل فهم هستند.

آسان‌ترین لهجه انگلیسی برای یادگیری چیست؟

انتخاب آسان‌ترین لهجه انگلیسی برای یادگیری به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله زبان مادری، منابع آموزشی و علاقه و سلیقه شما.

چه تفاوتی بین انگلیسی امریکن، بریتیش و استرالیایی وجود دارد؟

تفاوت‌های این سه لهجه در موارد مختلفی مانند املای کلمات، تلفظ، گرامر و کلمات عامیانه دیده می‌شود.

چند نمونه از تفاوت‌های املایی بین انگلیسی امریکن، بریتیش و استرالیایی را نام ببرید.

Color/colour: امریکن: color، بریتیش و استرالیایی: colour
Center/centre: امریکن: center، بریتیش و استرالیایی: centre
Favorite/favourite: امریکن: favorite، بریتیش و استرالیایی: favourite

چند نمونه از تفاوت‌های تلفظی بین انگلیسی امریکن، بریتیش و استرالیایی را نام ببرید.

Tomato: امریکن: təˈmeɪtoʊ، بریتیش: təˈmɑːtoʊ، استرالیایی: təˈmɑːtoʊ
Schedule: امریکن: ˈskɛdʒʊl، بریتیش: ˈʃedjuːl، استرالیایی: ˈskɛdʒʊl

برای یادگیری انگلیسی استرالیایی چه منابعی را می‌توان استفاده کرد؟

کتاب‌ها: کتاب‌های درسی و منابع آموزشی متعددی برای یادگیری انگلیسی استرالیایی وجود دارد.
وب‌سایت‌ها: وب‌سایت‌های مختلفی مانند ABC Radio National و SBS Learn English منابع مفیدی برای یادگیری انگلیسی استرالیایی ارائه می‌دهند.
فیلم‌ها و سریال‌ها: تماشای فیلم‌ها و سریال‌های استرالیایی با زیرنویس انگلیسی می‌تواند به شما در یادگیری لهجه و اصطلاحات عامیانه استرالیایی کمک کند.

آیا یادگیری انگلیسی استرالیایی برای مهاجرت به استرالیا ضروری است؟

یادگیری انگلیسی استرالیایی برای مهاجرت به استرالیا ضروری نیست، اما می‌تواند به شما در برقراری ارتباط بهتر با مردم استرالیا و جامعه استرالیا کمک کند.

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14476
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد انگلیسی استرالیایی و تفاوت آن با امریکن و بریتیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.