جمله واره در انگلیسی
کلاس های فشرده ترکی استانبولی در سفر ویژه عید 1403 با 30% تخفیف ویژه چهار راه استانوبل ترکی رو فول باش
کلاس های فشرده ترکی استانبولی در سفر ویژه عید 1403 با 30% تخفیف ویژه
چهار راه استانوبل ترکی رو فول باش

جمله واره در انگلیسی

194 بازدید
جمله واره در انگلیسی

جمله واره در انگلیسی?

در زبان انگلیسی، جمله واره (clause) به بخشی از جمله گفته می‌شود که از یک فاعل و فعل تشکیل شده است. از آن جا که بند، از یک فاعل و فعل تشکیل شده است، می تواند به تنهایی به عنوان یک جمله کوچک که معنای کاملی هم دارد، در نظر گرفته شود. بنابراین، یک جمله واره را می توان یک جمله ساده هم نامید.

«جمله‌واره» (Clause) به بخشی از جمله گفته می‌شود که از فاعل و فعل تشکیل شده است. این تعریف دو ویژگی مهم دارد:

 1. جمله‌واره به عنوان یک جمله کامل در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه بخشی از جمله است که می‌تواند یا مستقل باشد یا وابسته به جمله‌واره دیگری باشد تا معنی کاملی پیدا کند.
 2. جمله‌واره حتماً فعل و فاعل دارد. یعنی اگر یکی از این‌ها را نداشته باشد، دیگر نمی‌توانیم به آن جمله‌واره بگوییم. در این صورت به آن «عبارت» (Phrase) گفته می‌شود که در مباحث دیگر آموزش‌ها به طور کامل به آن اشاره شده است.
انواع جمله واره در انگلیسی
انواع جمله واره در انگلیسی

به طور کلی جمله واره در انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شود

 • «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause)
  • «جملات ساده» (Simple Sentences)
  • «جملات مرکب» (Compound Sentences)
  • «جملات پیچیده» (Complex Sentences)
  • «جملات پیچیده مرکب» (Comp[ound-Complex sentences)
 • «جمله واره وابسته» (Dependent Clause)
  • «جمله‌واره اسمی» (Noun Clause)
  • «جمله‌واره قیدی» (Adverbial Clause)
  • «جمله‌واره موصولی» (Adjective Clause)

انواع جمله واره در انگلیسی

جمله واره مستقل

جمله واره مستقل (independent clause) به بخشی از جمله گفته می‌شود که به تنهایی یک جمله است و معنی کاملی دارد. جمله واره مستقل می‌تواند به عنوان یک جمله کامل استفاده شود، یا می‌تواند در جمله‌ای دیگر قرار گیرد تا معنای آن را کامل کند.

ویژگی‌های جمله واره مستقل

جمله واره مستقل دارای ویژگی‌های زیر است:

 • از یک فاعل و فعل تشکیل شده است.
 • معنی کاملی دارد.
 • می‌تواند به عنوان یک جمله کامل استفاده شود.

مثال‌های جمله واره مستقل

در اینجا چند مثال از جمله واره مستقل آورده شده است:

 • The cat is sleeping.
 • I am going to the store.
 • The weather is nice today.

این جمله‌واره‌ها به تنهایی یک جمله کامل هستند و معنی کاملی دارند. آنها می‌توانند بدون هیچ تغییری در جمله‌ای دیگر قرار گیرند.

نحوه تشخیص جمله واره مستقل

برای تشخیص اینکه آیا یک گروه کلمه‌ای جمله واره مستقل است یا نه، می‌توان از این نکات استفاده کرد:

 • گروه کلمه‌ای باید از فاعل و فعل تشکیل شده باشد.
 • گروه کلمه‌ای باید بتواند به تنهایی به عنوان یک جمله استفاده شود.

اگر گروه کلمه‌ای دارای فاعل و فعل است و می‌تواند به تنهایی به عنوان یک جمله استفاده شود، آنگاه یک جمله واره مستقل است.

کاربرد جمله واره مستقل

جمله واره مستقل می‌تواند در جمله‌های پیچیده برای تکمیل معنای جمله استفاده شود. به عنوان مثال:

 • The cat is sleeping because it is tired.
 • I am going to the store to buy some groceries.
 • The weather is nice today and I am going for a walk.

در این جمله‌ها، جمله واره‌های مستقل «because it is tired» و «to buy some groceries» و «and I am going for a walk» معنای جمله‌های اصلی را کامل می‌کنند.

«جملات ساده» (Simple Sentences)

جمله ساده (simple sentence) جمله‌ای است که تنها دارای یک جمله واره مستقل است. جمله واره مستقل از یک فاعل و فعل تشکیل شده است و معنی کاملی دارد.

ویژگی‌های جمله ساده

جمله ساده دارای ویژگی‌های زیر است:

 • تنها دارای یک جمله واره مستقل است.
 • از یک فاعل و فعل تشکیل شده است.
 • معنی کاملی دارد.

مثال‌های جمله ساده

در اینجا چند مثال از جمله ساده آورده شده است:

 • The cat is sleeping.
 • I am going to the store.
 • The weather is nice today.

این جمله‌ها تنها دارای یک جمله واره مستقل هستند و از یک فاعل و فعل تشکیل شده‌اند. آنها معنی کاملی دارند و می‌توانند به تنهایی به عنوان یک جمله استفاده شوند.

نحوه تشخیص جمله ساده

برای تشخیص اینکه آیا یک جمله جمله ساده است یا نه، می‌توان از این نکات استفاده کرد:

 • جمله باید دارای یک جمله واره مستقل باشد.
 • جمله واره مستقل باید از یک فاعل و فعل تشکیل شده باشد.

اگر جمله دارای یک جمله واره مستقل باشد که از یک فاعل و فعل تشکیل شده باشد، آنگاه یک جمله ساده است.

کاربرد جمله ساده

جمله ساده کاربردهای مختلفی دارد. می‌توان از آن برای بیان یک واقعیت، بیان یک دستور، یا بیان یک سؤال استفاده کرد.

نمونه‌هایی از کاربرد جمله ساده

در اینجا چند نمونه از کاربرد جمله ساده آورده شده است:

 • The cat is sleeping. (بیان یک واقعیت)
 • Go to the store. (بیان یک دستور)
 • What is your name? (بیان یک سؤال)

یادگیری نحوه تشخیص و کاربرد جمله ساده برای درک بهتر ساختار جمله ضروری است.

انواع جمله ساده

جمله ساده را می‌توان بر اساس تعداد مفعول‌هایی که دارد، به دو دسته تقسیم کرد:

 • جمله ساده مفعولی (transitive sentence): جمله ساده‌ای است که دارای یک مفعول مستقیم است.
 • جمله ساده غیر مفعولی (intransitive sentence): جمله ساده‌ای است که فاقد مفعول مستقیم است.

جمله ساده مفعولی

جمله ساده مفعولی دارای یک مفعول مستقیم است. مفعول مستقیم کسی یا چیزی است که فعل بر آن تأثیر می‌گذارد.

مثال‌های جمله ساده مفعولی

در اینجا چند مثال از جمله ساده مفعولی آورده شده است:

 • The cat ate the mouse. (مفعول مستقیم: mouse)
 • I bought a book. (مفعول مستقیم: book)
 • He saw the movie. (مفعول مستقیم: movie)

جمله ساده غیر مفعولی

جمله ساده غیر مفعولی فاقد مفعول مستقیم است. این نوع جمله معمولاً بیانگر یک وضعیت یا یک احساس است.

مثال‌های جمله ساده غیر مفعولی

در اینجا چند مثال از جمله ساده غیر مفعولی آورده شده است:

 • The cat is sleeping.
 • I am going to the store.
 • The weather is nice today.

«جملات مرکب» (Compound Sentences)

جمله مرکب (compound sentence) جمله‌ای است که از دو یا چند جمله ساده تشکیل شده است که با حروف ربط هم پایه به هم پیوند خورده‌اند.

ویژگی‌های جمله مرکب

جمله مرکب دارای ویژگی‌های زیر است:

 • از دو یا چند جمله ساده تشکیل شده است.
 • جمله‌های ساده با حروف ربط هم پایه به هم پیوند خورده‌اند.
 • معنی کاملی دارد.

مثال‌های جمله مرکب

در اینجا چند مثال از جمله مرکب آورده شده است:

 • The cat is sleeping and the dog is barking.
 • I am going to the store because I need to buy some groceries.
 • The weather is nice but it is cold.

این جمله‌ها از دو یا چند جمله ساده تشکیل شده‌اند که با حروف ربط هم پایه به هم پیوند خورده‌اند. آنها معنی کاملی دارند و می‌توانند به تنهایی به عنوان یک جمله استفاده شوند.

نحوه تشخیص جمله مرکب

برای تشخیص اینکه آیا یک جمله جمله مرکب است یا نه، می‌توان از این نکات استفاده کرد:

 • جمله باید از دو یا چند جمله ساده تشکیل شده باشد.
 • جمله‌های ساده باید با حروف ربط هم پایه به هم پیوند خورده باشند.

بیشتر بخوانید:

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

بهترین کتاب لغت آلمانی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

روز مادر به انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی


اگر جمله از دو یا چند جمله ساده تشکیل شده باشد که با حروف ربط هم پایه به هم پیوند خورده باشند، آنگاه یک جمله مرکب است.

کاربرد جمله مرکب

جمله مرکب کاربردهای مختلفی دارد. می‌توان از آن برای بیان دو یا چند ایده مرتبط استفاده کرد.

نمونه‌هایی از کاربرد جمله مرکب

در اینجا چند نمونه از کاربرد جمله مرکب آورده شده است:

 • The cat is sleeping and the dog is barking. (بیان دو ایده مرتبط: گربه در حال خوابیدن است و سگ در حال پارس کردن است.)
 • I am going to the store because I need to buy some groceries. (بیان علت و معلولی: من به فروشگاه می‌روم زیرا باید مقداری مواد غذایی بخرم.)
 • The weather is nice but it is cold. (بیان تضاد: هوا خوب است اما سرد است.)

یادگیری نحوه تشخیص و کاربرد جمله مرکب برای درک بهتر ساختار جمله ضروری است.

انواع جمله مرکب

جمله مرکب را می‌توان بر اساس نوع حروف ربطی که جمله‌های ساده را به هم پیوند می‌زند، به انواع مختلفی تقسیم کرد:

 • جمله مرکب با حرف ربط هم پایه (compound sentence with coordinating conjunction): جمله مرکبی است که جمله‌های ساده آن با حروف ربط هم پایه به هم پیوند خورده‌اند. حروف ربط هم پایه عبارتند از:
  • and
  • or
  • but
  • for
  • nor
  • yet
  • so

مثال‌های جمله مرکب با حرف ربط هم پایه

در اینجا چند مثال از جمله مرکب با حرف ربط هم پایه آورده شده است:

 • The cat is sleeping and the dog is barking.
 • I am going to the store or I am going to the park.
 • The weather is nice but it is cold.
 • جمله مرکب با حرف ربط وابسته ساز (compound sentence with subordinating conjunction): جمله مرکبی است که جمله‌های ساده آن با حروف ربط وابسته ساز به هم پیوند خورده‌اند. حروف ربط وابسته ساز عبارتند از:
  • after
  • although
  • as
  • because
  • before
  • since
  • so that
  • that
  • though
  • unless
  • until
  • when
  • where
  • while

مثال‌های جمله مرکب با حرف ربط وابسته ساز

در اینجا چند مثال از جمله مرکب با حرف ربط وابسته ساز آورده شده است:

 • I am going to the store because I need to buy some groceries.
 • I will go to the park after I finish my homework.
 • will eat lunch

«جملات پیچیده» (Complex Sentences)

بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت تر مکالمه
بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت تر مکالمه

جمله پیچیده (complex sentence) جمله‌ای است که از یک جمله واره مستقل و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده است.

ویژگی‌های جمله پیچیده

جمله پیچیده دارای ویژگی‌های زیر است:

 • از یک جمله واره مستقل و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده است.
 • جمله واره وابسته به جمله واره مستقل متصل می‌شود.
 • معنی کاملی دارد.

مثال‌های جمله پیچیده

در اینجا چند مثال از جمله پیچیده آورده شده است:

 • The cat is sleeping because it is tired.
 • I am going to the store to buy some groceries.
 • The weather is nice where I live.

این جمله‌ها از یک جمله واره مستقل و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده‌اند. جمله واره مستقل در هر جمله معنی کاملی دارد و جمله واره وابسته به جمله واره مستقل متصل می‌شود و اطلاعات بیشتری در مورد جمله واره مستقل ارائه می‌دهد.

نحوه تشخیص جمله پیچیده

برای تشخیص اینکه آیا یک جمله جمله پیچیده است یا نه، می‌توان از این نکات استفاده کرد:

 • جمله باید از یک جمله واره مستقل و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده باشد.
 • جمله واره وابسته باید به جمله واره مستقل متصل شود.

اگر جمله از یک جمله واره مستقل و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده باشد که به جمله واره مستقل متصل شده باشند، آنگاه یک جمله پیچیده است.

کاربرد جمله پیچیده

جمله پیچیده کاربردهای مختلفی دارد. می‌توان از آن برای بیان یک ایده اصلی و جزئیات مرتبط با آن استفاده کرد.

نمونه‌هایی از کاربرد جمله پیچیده

در اینجا چند نمونه از کاربرد جمله پیچیده آورده شده است:

 • The cat is sleeping because it is tired. (بیان علت و معلولی: گربه در حال خوابیدن است زیرا خسته است.)
 • I am going to the store to buy some groceries. (بیان هدف: من به فروشگاه می‌روم برای اینکه مقداری مواد غذایی بخرم.)
 • The weather is nice where I live. (بیان مکان: هوا در جایی که من زندگی می‌کنم خوب است.)

یادگیری نحوه تشخیص و کاربرد جمله پیچیده برای درک بهتر ساختار جمله ضروری است.

انواع جمله پیچیده

جمله پیچیده را می‌توان بر اساس نوع جمله واره وابسته‌ای که دارد، به انواع مختلفی تقسیم کرد:

 • جمله پیچیده با جمله واره وابسته اسمی (complex sentence with noun clause): جمله پیچیده‌ای است که جمله واره وابسته آن نقش اسمی در جمله ایفا می‌کند.

مثال‌های جمله پیچیده با جمله واره وابسته اسمی

در اینجا چند مثال از جمله پیچیده با جمله واره وابسته اسمی آورده شده است:

 • The cat is sleeping because it is tired. (جمله واره وابسته اسمی «because it is tired» نقش مفعولی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • I am going to the store to buy some groceries. (جمله واره وابسته اسمی «to buy some groceries» نقش متممی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • The weather is nice where I live. (جمله واره وابسته اسمی «where I live» نقش قیدی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • جمله پیچیده با جمله واره وابسته فعلی (complex sentence with verb clause): جمله پیچیده‌ای است که جمله واره وابسته آن نقش فعلی در جمله ایفا می‌کند.

مثال‌های جمله پیچیده با جمله واره وابسته فعلی

در اینجا چند مثال از جمله پیچیده با جمله واره وابسته فعلی آورده شده است:

 • I know that you are tired. (جمله واره وابسته فعلی «that you are tired» نقش متممی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • I am going to the store when I finish my homework. (جمله واره وابسته فعلی «when I finish my homework»

«جملات پیچیده مرکب» (Comp[ound-Complex sentences)

جملات پیچیده مرکب (compound-complex sentences) جمله‌هایی هستند که از دو یا چند جمله ساده و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده‌اند.

ویژگی‌های جمله پیچیده مرکب

جمله پیچیده مرکب دارای ویژگی‌های زیر است:

 • از دو یا چند جمله ساده و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده است.
 • جمله واره‌های وابسته به جمله واره‌های مستقل متصل می‌شوند.
 • معنی کاملی دارد.

مثال‌های جمله پیچیده مرکب

در اینجا چند مثال از جمله پیچیده مرکب آورده شده است:

 • The cat is sleeping because it is tired, and I am going to the store to buy some groceries.
 • I am going to the store after I finish my homework, and I will eat lunch when I get home.
 • The weather is nice where I live, but it is cold where you live.

این جمله‌ها از دو یا چند جمله ساده و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده‌اند. جمله واره‌های وابسته به جمله واره‌های مستقل متصل می‌شوند و اطلاعات بیشتری در مورد جمله واره‌های مستقل ارائه می‌دهند.

نحوه تشخیص جمله پیچیده مرکب

برای تشخیص اینکه آیا یک جمله جمله پیچیده مرکب است یا نه، می‌توان از این نکات استفاده کرد:

 • جمله باید از دو یا چند جمله ساده و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده باشد.
 • جمله واره‌های وابسته باید به جمله واره‌های مستقل متصل شوند.

اگر جمله از دو یا چند جمله ساده و یک یا چند جمله واره وابسته تشکیل شده باشد که به جمله واره‌های مستقل متصل شده باشند، آنگاه یک جمله پیچیده مرکب است.

کاربرد جمله پیچیده مرکب

جمله پیچیده مرکب کاربردهای مختلفی دارد. می‌توان از آن برای بیان دو یا چند ایده مرتبط و ارائه اطلاعات اضافی در مورد هر یک از آنها استفاده کرد.

نمونه‌هایی از کاربرد جمله پیچیده مرکب

در اینجا چند نمونه از کاربرد جمله پیچیده مرکب آورده شده است:

 • The cat is sleeping because it is tired, and I am going to the store to buy some groceries. (بیان علت و معلولی و هدف: گربه در حال خوابیدن است زیرا خسته است، و من به فروشگاه می‌روم برای اینکه مقداری مواد غذایی بخرم.)
 • I am going to the store after I finish my homework, and I will eat lunch when I get home. (بیان ترتیب زمانی و مکانی: من به فروشگاه می‌روم بعد از اینکه تکالیفم را تمام کنم، و ناهار می‌خورم وقتی که به خانه برسم.)
 • The weather is nice where I live, but it is cold where you live. (بیان تضاد و مکان: هوا در جایی که من زندگی می‌کنم خوب است، اما در جایی که شما زندگی می‌کنید سرد است.)
مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی
مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی

جمله واره وابسته

جمله واره وابسته (dependent clause) گروهی از کلمات است که فاعل و فعل دارد، اما به تنهایی معنی کاملی ندارد و به جمله واره مستقل متصل می‌شود. جمله واره وابسته می‌تواند نقش‌های مختلفی در جمله ایفا کند، مانند مفعول، متمم، قید، یا صفت.

انواع جمله واره وابسته:

 • «جمله‌واره اسمی» (Noun Clause)
 • «جمله‌واره قیدی» (Adverbial Clause)
 • «جمله‌واره موصولی» (Adjective Clause)

جمله واره وابسته را می‌توان بر اساس نقشی که در جمله ایفا می‌کند، به انواع مختلفی تقسیم کرد:

جمله واره وابسته اسمی (noun clause): 

جمله واره وابسته‌ای است که نقش اسمی در جمله ایفا می‌کند، مانند فاعل، مفعول، متمم، یا قید.

مثال‌های جمله واره وابسته اسمی

در اینجا چند مثال از جمله واره وابسته اسمی آورده شده است:

 • The cat that is sleeping is mine. (جمله واره وابسته اسمی «that is sleeping» نقش فاعلی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • I am going to the store to buy some groceries. (جمله واره وابسته اسمی «to buy some groceries» نقش متممی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • I am going to the store when I finish my homework. (جمله واره وابسته اسمی «when I finish my homework» نقش قیدی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • جمله واره وابسته فعلی (verb clause): جمله واره وابسته‌ای است که نقش فعلی در جمله ایفا می‌کند، مانند فعل گزاره‌ای، فعل کمکی، یا فعل عبارتی.

مثال‌های جمله واره وابسته فعلی

در اینجا چند مثال از جمله واره وابسته فعلی آورده شده است:

 • I know that you are tired. (جمله واره وابسته فعلی «that you are tired» نقش متممی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • I am going to the store when I finish my homework. (جمله واره وابسته فعلی «when I finish my homework» نقش قیدی را در جمله ایفا می‌کند.)
 • جمله واره وابسته صفت (adjective clause): جمله واره وابسته‌ای است که نقش صفت در جمله ایفا می‌کند و یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کند.

مثال‌های جمله واره وابسته صفت

در اینجا چند مثال از جمله واره وابسته صفت آورده شده است:

 • The cat that is sleeping is mine. (جمله واره وابسته صفت «that is sleeping» یک اسم را توصیف می‌کند.)
 • The store where I am going is closed. (جمله واره وابسته صفت «where I am going» یک ضمیر را توصیف می‌کند.)
 • جمله واره وابسته قیدی (adverb clause): جمله واره وابسته‌ای است که نقش قید در جمله ایفا می‌کند و فعل یا جمله واره دیگر را توصیف می‌کند.

مثال‌های جمله واره وابسته قیدی

انواع جمله واره قیدی

همان‌طور که اشاره شد، جمله‌واره‌های قیدی از نوع جمله‌واره‌های وابسته هستند و در کنار جمله‌واره مستقل معنی کاملی پیدا می‌کنند. این جمله‌واره‌ها با «Subordinating Conjunction» یا همان «حرف ربط وابسته» شروع می‌شوند که در ابتدای جمله‌واره قیدی می‌آید و مشخصه مهمی برای شناسایی و تفکیک این جمله‌واره‌ها از سایر جمله‌واره‌ها به شمار می‌روند. جمله‌واره‌های قیدی انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

 • Adverbial Clause of Time
 • Adverbial Clause of Manner
 • Adverbial Clause of Condition
 • Adverbial Clause of Purpose
 • Adverbial Clause of Reason
 • Adverbial Clause of Comparison
 • Adverbial Clause of Concession
 • Adverbial Clause of Result

در اینجا چند مثال از جمله واره وابسته قیدی آورده شده است:

 • I am going to the store when I finish my homework. (جمله واره وابسته قیدی «when I finish my homework» فعل «am going» را توصیف می‌کند.)
 • I know that you are tired. (جمله واره وابسته قیدی «that you are tired» فعل «know» را توصیف می‌کند.)
جمله واره وابسته
جمله واره وابسته

«جمله‌واره موصولی» (Adjective Clause)

جمله‌واره موصولی (adjective clause) جمله‌واره‌ای است که نقش صفت در جمله ایفا می‌کند و یک اسم یا ضمیر را توصیف می‌کند. جمله‌واره موصولی با استفاده از یک ضمیر موصولی (relative pronoun) به جمله واره مستقل متصل می‌شود.

انواع ضمایر موصولی

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی به پنج دسته تقسیم می‌شوند:

 • who (برای انسان)
 • whom (برای انسان، اما رسمی‌تر از who)
 • which (برای غیر انسان)
 • that (برای انسان و غیر انسان، اما غیر رسمی‌تر از who و whom)
 • whose (برای مالکیت)

نحوه تشکیل جمله‌واره موصولی

جمله‌واره موصولی معمولاً با یک ضمیر موصولی شروع می‌شود و سپس یک فعل و سایر اجزای جمله را در خود دارد.

مثال‌ها

در اینجا چند مثال از جمله‌واره موصولی آورده شده است:

 • The cat that is sleeping is mine. (جمله واره موصولی «that is sleeping» یک اسم را توصیف می‌کند.)
 • The store where I am going is closed. (جمله واره موصولی «where I am going» یک ضمیر را توصیف می‌کند.)

نحوه تشخیص جمله‌واره موصولی

برای تشخیص اینکه آیا یک گروه از کلمات جمله‌واره موصولی است یا نه، می‌توان از این نکات استفاده کرد:

 • گروه کلمات باید فاعل و فعل داشته باشد.
 • گروه کلمات باید نقش صفت در جمله ایفا کند.
 • گروه کلمات باید با یک ضمیر موصولی شروع شود.

اگر گروه کلماتی فاعل و فعل داشته باشد، نقش صفت در جمله ایفا کند و با یک ضمیر موصولی شروع شود، آنگاه آن گروه کلمات جمله‌واره موصولی است.

کاربرد جمله‌واره موصولی

جمله‌واره موصولی می‌تواند برای ارائه اطلاعات اضافی در مورد یک اسم یا ضمیر استفاده شود. همچنین می‌توان از آن برای توصیف یک مکان، زمان، یا شرایط استفاده کرد.

مثال‌ها

در اینجا چند مثال از کاربرد جمله‌واره موصولی آورده شده است:

 • The cat that is sleeping is mine. (جمله واره موصولی «that is sleeping» اطلاعاتی اضافی در مورد اسم «cat» ارائه می‌دهد.)
 • The store where I am going is closed. (جمله واره موصولی «where I am going» مکان را توصیف می‌کند.)
 • The weather that is nice is perfect for a walk. (جمله واره موصولی «that is nice» شرایط را توصیف می‌کند.)

جمله‌واره‌های موصولی ضروری

بله، درست است. جمله‌واره‌های موصولی ضروری (Essential Relative Clauses) جمله‌واره‌هایی هستند که وجودشان برای معنای جمله ضروری است. یعنی بدون این جمله‌واره‌ها، معنای جمله ناقص یا مبهم می‌شود.

به مثال زیر توجه کنید:

 • The man who is wearing a hat is my father.
 • ترجمه:

مرد که کلاه به سر دارد پدر من است.

در این مثال، جمله‌واره موصولی “who is wearing a hat” برای بیان اینکه کدام مرد پدر گوینده است، ضروری است. بدون این جمله‌واره، معنای جمله ناقص یا مبهم می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر از جمله‌واره‌های موصولی ضروری آورده شده است:

 • The book that I bought is very interesting.
 • The house that I grew up in is still standing.
 • The car that you are driving is very fast.
 • The man who I met yesterday is a doctor.

در این مثال‌ها نیز، جمله‌واره‌های موصولی برای بیان اینکه کدام کتاب، خانه، ماشین، یا مرد مورد نظر است، ضروری هستند.

نکات مهم در مورد جمله‌واره‌های موصولی ضروری:

 • جمله‌واره‌های موصولی ضروری معمولاً با حروف ربط وابسته‌ی who، which، that، or whom آغاز می‌شوند.
 • جمله‌واره‌های موصولی ضروری معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند، اما در برخی موارد می‌توانند در ابتدای جمله نیز قرار گیرند.

جمله‌واره‌های موصولی غیرضروری

بله، درست است. جمله‌واره‌های موصولی غیرضروری (Non-essential Relative Clauses) جمله‌واره‌هایی هستند که وجودشان برای معنای جمله ضروری نیست. یعنی بدون این جمله‌واره‌ها، معنای جمله کامل و واضح است.

به مثال زیر توجه کنید:

 • The man who is wearing a hat, my father, is coming to visit.
 • ترجمه:

مرد که کلاه به سر دارد، پدر من، قرار است به دیدنم بیاید.

در این مثال، جمله‌واره موصولی “who is wearing a hat” غیرضروری است. بدون این جمله‌واره، معنای جمله کامل و واضح است. یعنی پدر گوینده قرار است به دیدنش بیاید، صرف نظر از اینکه کلاه به سر دارد یا نه.

در اینجا چند مثال دیگر از جمله‌واره‌های موصولی غیرضروری آورده شده است:

 • The book that I bought yesterday, a novel by my favorite author, is very interesting.
 • The house that I grew up in, a small, two-bedroom house in the suburbs, is still standing.
 • The car that you are driving, a red sports car, is very fast.
 • The man who I met yesterday, a doctor who specializes in cancer, is very kind.

در این مثال‌ها نیز، جمله‌واره‌های موصولی غیرضروری اطلاعاتی اضافی را به جمله اضافه می‌کنند، اما نبود آن‌ها معنای جمله را تغییر نمی‌دهد.

نکات مهم در مورد جمله‌واره‌های موصولی غیرضروری:

 • جمله‌واره‌های موصولی غیرضروری معمولاً با حروف ربط وابسته‌ی who، which، that، or whom آغاز می‌شوند.
 • جمله‌واره‌های موصولی غیرضروری معمولاً با کاما از جمله‌ی اصلی جدا می‌شوند.

نحوه تشخیص جمله واره وابسته

برای تشخیص اینکه آیا یک گروه از کلمات جمله واره وابسته است یا نه، می‌توان از این نکات استفاده کرد:

 • گروه کلمات باید فاعل و فعل داشته باشد.
 • گروه کلمات به تنهایی معنی کاملی نداشته باشد.
 • گروه کلمات باید به جمله واره مستقل متصل شود.

اگر گروه کلماتی فاعل و فعل داشته باشد، اما به تنهایی معنی کاملی نداشته باشد و به جمله واره مستقل متصل شود، آنگاه آن گروه کلمات جمله واره وابسته است.

آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر زبان انگلیسی

حرف ربط وابسته

جدول حروف ربط وابسته

نوع رابطهمثال‌ها
علت و معلولیbecause, since, so that, in order that
زمانwhen, as, while, after, until, before
شرطیif, unless, provided that, as long as
هدفin order that, so that
نتیجهso, so that, therefore, consequently
مقایسهas, than
توصیفas, like, as if, as though
تقسیمwhether, or
تخصیصthat, which, who, whom, whose
تعجبhow, why, what
ابراز احساساتalthough, even though, despite, in spite of

روش تشخیص حرف ربط وابسته

برای تشخیص حرف ربط وابسته، می‌توان از نکات زیر استفاده کرد:

 • حرف ربط وابسته معمولاً در ابتدای جمله‌واره وابسته قرار می‌گیرد.
 • حرف ربط وابسته رابطه بین جمله‌واره وابسته و جمله‌واره مستقل را نشان می‌دهد.

مثال‌ها

در جمله زیر، حرف ربط وابسته «because» رابطه علت و معلولی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد:

The cat is sleeping because it is tired.

در جمله زیر، حرف ربط وابسته «when» رابطه زمانی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد:

I will go to the store when I finish my homework.

در جمله زیر، حرف ربط وابسته «if» رابطه شرطی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد:

I will go to the store if you come with me.

تفاوت بین Clause و Phrase

جمله‌واره (Clause) گروهی از کلمات است که هم فاعل و هم فعل دارد. جمله‌واره می‌تواند به تنهایی معنی کاملی داشته باشد یا به جمله‌واره دیگری متصل شود و معنای آن را کامل‌تر کند.

عبارت (Phrase) گروهی از کلمات است که هم فاعل و هم فعل ندارد. عبارت نمی‌تواند به تنهایی معنی کاملی داشته باشد و باید به جمله‌واره دیگری متصل شود.

جدول زیر تفاوت بین جمله‌واره و عبارت را خلاصه می‌کند:

ویژگیجمله‌وارهعبارت
دارای فاعل و فعل است؟بلهخیر
می‌تواند به تنهایی معنی کاملی داشته باشد؟بله یا خیرخیر
معمولاً با چه چیزی شروع می‌شود؟حرف ربط وابسته، ضمیر موصولی، یا قیدحرف ربط، قید، یا اسم

نمونه‌ها

در اینجا چند نمونه از جمله‌واره‌ها و عبارت‌ها آورده شده است:

 • جمله‌واره: The cat is sleeping.
 • عبارت: the sleeping cat.

در جمله اول، هم فاعل «cat» و هم فعل «is sleeping» وجود دارد. بنابراین، این جمله‌واره است. در جمله دوم، فقط فاعل «cat» وجود دارد. بنابراین، این عبارت است.

مثال دیگر:

 • جمله‌واره: I will go to the store after I finish my homework.
 • عبارت: the store after I finish my homework.

در جمله اول، هم فاعل «I» و هم فعل «will go» وجود دارد. بنابراین، این جمله‌واره است. در جمله دوم، فقط فاعل «store» وجود دارد. بنابراین، این عبارت است.

نتیجه‌گیری

با توجه به توضیحات بالا، جمله‌واره و عبارت دو گروه کلمه متفاوت هستند که تفاوت‌های اساسی با هم دارند. جمله‌واره گروهی از کلمات است که هم فاعل و هم فعل دارد و می‌تواند به تنهایی معنی کاملی داشته باشد یا به جمله‌واره دیگری متصل شود و معنای آن را کامل‌تر کند. عبارت گروهی از کلمات است که هم فاعل و هم فعل ندارد و نمی‌تواند به تنهایی معنی کاملی داشته باشد و باید به جمله‌واره دیگری متصل شود.

Adverbial Clause of Time

این نوع جمله‌واره‌ها، همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، درباره زمان وقوع عمل به ما اطلاعاتی می‌دهند. این جمله‌واره‌ها با حروف ربط وابسته‌‌ای شروع می‌شوند که به زمان اشاره دارد. در جدول زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. به‌کمک این حروف ربط، تشخیص «Adverbial Clause of Time» آسان‌تر خواهد شد.

نوع جمله‌واره قیدیحروف ربط وابسته
Adverbial Clause of Timewhile, as soon as, when, until, since, before, till, whenever, after

drive_spreadsheetExport to Sheets

برای درک بهتر جایگاه این حروف ربط وابسته در جمله‌واره‌های قیدی، به چند مثال زیر توجه کنید.

 • will go to the store when I finish my homework.

در این جمله، «when» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه زمانی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will go to the store» بیانگر این است که من به فروشگاه می‌روم. جمله‌واره وابسته «when I finish my homework» بیانگر این است که من بعد از اینکه تکالیفم را تمام کنم به فروشگاه می‌روم.

 • The sun will set at 6:00.

در این جمله، «at 6:00» یک عبارت زمانی است که به ما اطلاعاتی درباره زمان غروب خورشید می‌دهد. این عبارت زمانی در واقع یک جمله‌واره قیدی است که با حرف ربط وابسته «at» شروع می‌شود.

 • will be home after I finish my work.

در این جمله، «after» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه زمانی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will be home» بیانگر این است که من به خانه خواهم آمد. جمله‌واره وابسته «after I finish my work» بیانگر این است که من بعد از اینکه کارم را تمام کنم به خانه خواهم آمد.

 • will eat dinner before I go to bed.

در این جمله، «before» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه زمانی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will eat dinner» بیانگر این است که من شام خواهم خورد. جمله‌واره وابسته «before I go to bed» بیانگر این است که من قبل از اینکه به رختخواب بروم شام خواهم خورد.

 • will go to the park whenever I have time.

در این جمله، «whenever» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه زمانی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will go to the park» بیانگر این است که من به پارک خواهم رفت. جمله‌واره وابسته «whenever I have time» بیانگر این است که من هر وقت که وقت داشته باشم به پارک خواهم رفت.

 • will call you as soon as I get home.

در این جمله، «as soon as» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه زمانی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will call you» بیانگر این است که من به شما زنگ خواهم زد. جمله‌واره وابسته «as soon as I get home» بیانگر این است که من به محض اینکه به خانه برسم به شما زنگ خواهم زد.

با توجه به مثال‌های بالا، می‌توان نتیجه گرفت که جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Time» به ما اطلاعاتی درباره زمان وقوع عمل می‌دهند و با حروف ربط وابسته‌ای شروع می‌شوند که به زمان اشاره دارد.

انواع قید
انواع قید

Adverbial Clause of Place

«Adverbial Clause of Place» به ما درباره مکانی اطلاعات می‌دهد که عملی در آنجا رخ داده است. دو حرف ربط وابسته برای این نوع جمله‌واره‌ها تعریف شده که عبارتند از «where» و «wherever».

نوع جمله‌واره قیدیحروف ربط وابسته
Adverbial Clause of Placewhere, wherever

مثال‌ها:

 • The cat is sleeping where it is warm.

در این جمله، «where» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه مکانی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «The cat is sleeping» بیانگر این است که گربه در حال خوابیدن است. جمله‌واره وابسته «where it is warm» بیانگر این است که گربه در جایی در حال خوابیدن است که گرم است.

 • I will meet you wherever you want.

در این جمله، «wherever» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه مکانی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will meet you» بیانگر این است که من با شما ملاقات خواهم کرد. جمله‌واره وابسته «wherever you want» بیانگر این است که من با شما در هر جایی که شما می‌خواهید ملاقات خواهم کرد.

نکته: جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Place» می‌توانند در ابتدای جمله، وسط جمله، یا انتهای جمله قرار بگیرند.

نمونه‌های دیگر:

 • I will go to the store where I bought my shoes.
 • I will meet you wherever you are.
 • The dog ran away where the fence was broken.
 • The children played where the grass was green.

با توجه به مثال‌های بالا، می‌توان نتیجه گرفت که جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Place» به ما اطلاعاتی درباره مکانی می‌دهند که عملی در آنجا رخ داده است و با حروف ربط وابسته «where» یا «wherever» شروع می‌شوند.

Adverbial Clause of Manner

«Adverbial Clause of Manner» به معنای حالت است و این نوع جمله‌واره‌ها اطلاعاتی درباره حالت یا چگونگی وقوع عمل به مخاطب می‌دهند. حروف ربط وابسته‌ای که برای توصیف این نوع جمله‌واره‌های قیدی به کار می‌روند را در ادامه مشاهده می‌کنید.

نوع جمله‌واره قیدیحروف ربط وابسته
Adverbial Clause of Manneras if, like, as though, so… that

مثال‌ها:

 • She spoke as if she was from another planet.

در این جمله، «as if» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه حالتی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «She spoke» بیانگر این است که او صحبت کرد. جمله‌واره وابسته «as if she was from another planet» بیانگر این است که او صحبت کرد به گونه‌ای که انگار از سیاره دیگری آمده است.

 • The dog ran like the wind.

در این جمله، «like» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه حالتی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «The dog ran» بیانگر این است که سگ دوید. جمله‌واره وابسته «like the wind» بیانگر این است که سگ با سرعتی دوید که انگار باد داشت او را می‌راند.

 • He looked as though he was going to cry.

در این جمله، «as though» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه حالتی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «He looked» بیانگر این است که او نگاه کرد. جمله‌واره وابسته «as though he was going to cry» بیانگر این است که او نگاهی کرد که انگار قرار بود گریه کند.

 • She worked so hard that she fell asleep at her desk.

در این جمله، «that» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه حالتی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «She worked so hard» بیانگر این است که او خیلی سخت کار کرد. جمله‌واره وابسته «that she fell asleep at her desk» بیانگر این است که او به قدری سخت کار کرد که در میز کارش خوابش برد.

نکته: جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Manner» می‌توانند در ابتدای جمله، وسط جمله، یا انتهای جمله قرار بگیرند.

نمونه‌های دیگر:

 • I sang as if I was in the shower.
 • The cat ran like it was being chased.
 • The boy looked as though he was lost.
 • She studied so hard that she got straight A’s.

با توجه به مثال‌های بالا، می‌توان نتیجه گرفت که جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Manner» اطلاعاتی درباره حالت یا چگونگی وقوع عمل به مخاطب می‌دهند و با حروف ربط وابسته «as if»، «like»، «as though»، یا «so… that» شروع می‌شوند.

Adverbial Clause of Condition

این نوع جمله‌واره‌ها به ما می‌گویند که به چه شرایطی برای وقوع یک عمل نیاز است. به عبارت دیگر، وقوع یک عمل منوط به وقوع عمل دیگری است. برای این نوع جمله‌واره‌ها، رایج‌ترین حرف ربط وابسته «if» است که در جمله‌واره شرطی به کار می‌رود. اما از کلمه‌های دیگری مانند حروف ربط زیر نیز می‌توانیم استفاده کنیم.

نوع جمله‌واره قیدیحروف ربط وابسته
Adverbial Clause of Conditionif, unless, provided that, as long as

مثال‌ها:

 • I will go to the store if you come with me.

در این جمله، «if» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه شرطی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will go to the store» بیانگر این است که من به فروشگاه خواهم رفت. جمله‌واره وابسته «if you come with me» بیانگر این است که من به فروشگاه خواهم رفت به شرطی که شما با من بیایید.

 • I will not eat dessert unless you eat your vegetables.

در این جمله، «unless» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه شرطی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will not eat dessert» بیانگر این است که من دسر نخواهم خورد. جمله‌واره وابسته «unless you eat your vegetables» بیانگر این است که من دسر نخواهم خورد مگر اینکه شما سبزیجاتتان را بخورید.

 • I will lend you my car provided that you promise to be careful.

در این جمله، «provided that» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه شرطی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will lend you my car» بیانگر این است که من ماشینم را به شما قرض خواهم داد. جمله‌واره وابسته «provided that you promise to be careful» بیانگر این است که من ماشینم را به شما قرض خواهم داد به شرطی که قول بدهید با احتیاط رانندگی کنید.

 • I will stay home as long as it rains.

در این جمله، «as long as» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه شرطی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I will stay home» بیانگر این است که من در خانه خواهم ماند. جمله‌واره وابسته «as long as it rains» بیانگر این است که من در خانه خواهم ماند تا زمانی که باران ببارد.

نکته: جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Condition» می‌توانند در ابتدای جمله، وسط جمله، یا انتهای جمله قرار بگیرند.

نمونه‌های دیگر:

 • I will go to the party if I can find a babysitter.
 • I will not go to the store unless you give me some money.
 • I will lend you my phone provided that you return it by tomorrow.
 • I will wait for you as long as you want.

با توجه به مثال‌های بالا، می‌توان نتیجه گرفت که جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Condition» به ما می‌گویند که به چه شرایطی برای وقوع یک عمل نیاز است و با حروف ربط وابسته «if»، «unless»، «provided that»، یا «as long as» شروع می‌شوند.

Adverbial Clause of Purpose

این نوع جمله‌‌واره‌ها درباره هدف از انجام عمل به مخاطب خود اطلاعاتی می‌دهند. بنابراین حروف ربط وابسته‌ای که می‌توانیم برای این نوع جمله‌واره‌ها به کار ببریم، شامل موارد زیر می‌شوند:

نوع جمله‌واره قیدیحروف ربط وابسته
Adverbial Clause of Purposeso, so that, in order for, that

مثال‌ها:

 • study hard so that I can pass the exam.

در این جمله، «so that» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه هدفی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I study hard» بیانگر این است که من سخت درس می‌خوانم. جمله‌واره وابسته «so that I can pass the exam» بیانگر این است که من سخت درس می‌خوانم به این منظور که بتوانم امتحان را قبول شوم.

 • saved money in order to buy a new car.

در این جمله، «in order to» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه هدفی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I saved money» بیانگر این است که من پول پس‌انداز کردم. جمله‌واره وابسته «in order to buy a new car» بیانگر این است که من پول پس‌انداز کردم به این منظور که بتوانم ماشین جدید بخرم.

 • took a shower so I wouldn’t be late for work.

در این جمله، «so» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه هدفی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I took a shower» بیانگر این است که من دوش گرفتم. جمله‌واره وابسته «so I wouldn’t be late for work» بیانگر این است که من دوش گرفتم به این منظور که دیر به سر کار نرسم.

 • ate breakfast so that I would have energy for the day.

در این جمله، «so that» حرف ربط وابسته‌ای است که رابطه هدفی بین دو جمله‌واره را نشان می‌دهد. جمله‌واره مستقل «I ate breakfast» بیانگر این است که من صبحانه خوردم. جمله‌واره وابسته «so that I would have energy for the day» بیانگر این است که من صبحانه خوردم به این منظور که در طول روز انرژی داشته باشم.

نکته: جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Purpose» می‌توانند در ابتدای جمله، وسط جمله، یا انتهای جمله قرار بگیرند.

نمونه‌های دیگر:

 • studied hard so that I could get into a good college.
 • saved money in order to buy a house.
 • took a shower so I would feel refreshed.
 • ate breakfast so that I would not get hungry later.

با توجه به مثال‌های بالا، می‌توان نتیجه گرفت که جمله‌واره‌های قیدی «Adverbial Clause of Purpose» درباره هدف از انجام عمل به مخاطب خود اطلاعاتی می‌دهند و با حروف ربط وابسته «so»، «so that»، «in order to»، یا «that» شروع می‌شوند.

Adverbial Clause of Reason

جمله‌واره‌های دلیل (Adverbial Clauses of Reason) جمله‌واره‌هایی هستند که دلیل یا علت وقوع عملی را در جمله‌ی اصلی بیان می‌کنند. این جمله‌واره‌ها معمولاً با حروف ربط وابسته‌ی زیر آغاز می‌شوند:

 • because
 • since
 • that
 • as

به چند مثال زیر دقت کنید:

 • I studied hard because I wanted to pass the exam.
 • من سخت درس خواندم زیرا می‌خواستم امتحان را قبول شوم.
 • The teacher explained the lesson carefully since the students were having trouble understanding it.
 • معلم درس را با دقت توضیح داد زیرا دانش‌آموزان در درک آن مشکل داشتند.
 • The weather was bad as it was raining heavily.
 • هوا بد بود زیرا شدیداً در حال باریدن بود.

در این مثال‌ها، جمله‌واره‌های دلیل به ما می‌گویند که چرا عمل در جمله‌های اصلی انجام شده است. در مثال اول، دلیل سخت درس خواندن، تمایل به قبولی در امتحان است. در مثال دوم، دلیل توضیح دقیق درس توسط معلم، مشکل در درک آن توسط دانش‌آموزان است. در مثال سوم، دلیل مراجعه به پزشک، احساس ناخوشی است. و در مثال چهارم، دلیل بد بودن هوا، بارندگی شدید است.

نکته:

 • جمله‌واره‌های دلیل معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند، اما در برخی موارد می‌توانند در ابتدای جمله نیز قرار گیرند.
 • در جمله‌واره‌های دلیل، فعل معمولاً در زمان حال ساده یا گذشته ساده استفاده می‌شود.

در مثال‌های بالا، جمله‌واره‌های دلیل در انتهای جمله قرار گرفته‌اند. اما در مثال‌های زیر، جمله‌واره‌های دلیل در ابتدای جمله قرار گرفته‌اند:

 • Because I wanted to pass the exam, I studied hard.
 • زیرا می‌خواستم امتحان را قبول شوم، سخت درس خواندم.
 • Since the students were having trouble understanding it, the teacher explained the lesson carefully.
 • زیرا دانش‌آموزان در درک آن مشکل داشتند، معلم درس را با دقت توضیح داد.
 • Main Clause: As it was raining heavily, the weather was bad.
 • جمله اصلی: زیرا شدیداً در حال باریدن بود، هوا بد بود.

Adverbial Clause of Comparison

جمله‌واره‌های مقایسه (Adverbial Clauses of Comparison) جمله‌واره‌هایی هستند که برای مقایسه دو یا چند عمل یا شیء در جمله‌ی اصلی استفاده می‌شوند. این جمله‌واره‌ها معمولاً با حروف ربط وابسته‌ی زیر آغاز می‌شوند:

 • as
 • than
 • like

به چند مثال زیر دقت کنید:

 • He is as tall as his brother.
 • او به اندازه برادرش قد بلند است.
 • She is smarter than me.
 • او از من باهوش تر است.

در این مثال‌ها، جمله‌واره‌های مقایسه به ما می‌گویند که چگونه دو یا چند عمل یا شیء با یکدیگر مقایسه می‌شوند. در مثال اول، قد مرد با قد برادرش مقایسه می‌شود. در مثال دوم، هوش زن با هوش گوینده مقایسه می‌شود. و در مثال سوم، گربه با یک توپ از مو مقایسه می‌شود.

نکته:

 • جمله‌واره‌های مقایسه معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند، اما در برخی موارد می‌توانند در ابتدای جمله نیز قرار گیرند.
 • در جمله‌واره‌های مقایسه، فعل معمولاً در زمان حال ساده یا گذشته ساده استفاده می‌شود.

در مثال‌های بالا، جمله‌واره‌های مقایسه در انتهای جمله قرار گرفته‌اند. اما در مثال‌های زیر، جمله‌واره‌های مقایسه در ابتدای جمله قرار گرفته‌اند:

 • As tall as his brother is, he is still short.
 • به اندازه برادرش که قد بلند است، او هنوز کوتاه است.
 • Smarter than me is she, but I am still proud of her.
 • از من که باهوش تر است، او، اما من هنوز به او افتخار می‌کنم

به طور کلی، جمله‌واره‌های مقایسه می‌توانند برای بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های میان دو یا چند عمل یا شیء استفاده شوند. این جمله‌واره‌ها معمولاً با حروف ربط وابسته‌ی as، than، یا like آغاز می‌شوند.

Adverbial Clause of Comparison

جمله‌واره‌های مقایسه (Adverbial Clauses of Comparison) جمله‌واره‌هایی هستند که برای مقایسه دو یا چند عمل یا شیء در جمله‌ی اصلی استفاده می‌شوند. این جمله‌واره‌ها معمولاً با حروف ربط وابسته‌ی زیر آغاز می‌شوند:

 • as
 • than
 • like

as معمولاً برای بیان شباهت بین دو یا چند عمل یا شیء استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

The cat is as tall as the dog.

(گربه به اندازهٔ سگ قد بلند است.)

than معمولاً برای بیان تفاوت بین دو یا چند عمل یا شیء استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

The cat is taller than the dog.

(گربه از سگ قد بلندتر است.)

like معمولاً برای بیان شباهت بین دو یا چند عمل یا شیء به صورت غیررسمی استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

The cat is like a ball of fur.

(گربه مانند یک توپ مو است.)

نکات مهم در مورد جمله‌واره‌های مقایسه:

 • جمله‌واره‌های مقایسه معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند، اما در برخی موارد می‌توانند در ابتدای جمله نیز قرار گیرند.
 • در جمله‌واره‌های مقایسه، فعل معمولاً در زمان حال ساده یا گذشته ساده استفاده می‌شود.

مثال‌های بیشتر:

 • He is as smart as his sister. (او به اندازهٔ خواهرش باهوش است.)
 • She is smarter than him. (او از او باهوش تر است.)
 • The cat is like a ball of yarn. (گربه مانند یک توپ کاموا است.)

Adverbial Clause of Concession

بله، درست است. جمله‌واره‌های concession (جمله‌واره‌های مصالحه) جمله‌واره‌هایی هستند که بیان کنندهٔ تقابل بین دو یا چند عمل یا وضعیت هستند. این جمله‌واره‌ها معمولاً با حروف ربط وابسته‌ی زیر آغاز می‌شوند:

 • although
 • even though
 • though
 • despite
 • in spite of
 • while

به چند مثال زیر دقت کنید:

 • I went to the party although I was tired.
 • من به مهمانی رفتم با وجود این‌که خسته بودم.
 • He did well on the test though he didn’t study much.
 • جمله اصلی: او در امتحان خوب عمل کرد با وجود این‌که زیاد مطالعه نکرده بود.
 • Main Clause: The house was still standing despite the fire.

جمله اصلی: خانه هنوز سرپا بود با وجود این‌که آتش گرفته بود.

 • I ate the cake in spite of being on a diet.
 • من کیک را خوردم با وجود این‌که در رژیم غذایی بودم.

در این مثال‌ها، جمله‌واره‌های concession بیان می‌کنند که علی‌رغم وجود یک عامل مخالف، عمل یا وضعیت در جمله‌ی اصلی رخ داده است. در مثال اول، فرد علی‌رغم خستگی، به مهمانی رفت. در مثال دوم، خورشید علی‌رغم سرما، می‌درخشید. در مثال سوم، فرد علی‌رغم کم‌مطالعه‌گی، در امتحان خوب عمل کرد. در مثال چهارم، خانه علی‌رغم آتش‌سوزی، هنوز سرپا بود. در مثال پنجم، فرد علی‌رغم رژیم غذایی، کیک خورد. و در مثال ششم، فرد علی‌رغم بیماری، به سر کار رفت.

نکات مهم در مورد جمله‌واره‌های concession:

 • جمله‌واره‌های concession معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند، اما در برخی موارد می‌توانند در ابتدای جمله نیز قرار گیرند.
 • در جمله‌واره‌های concession، فعل معمولاً در زمان حال ساده یا گذشته ساده استفاده می‌شود.

Adverbial Clause of Result

بله، درست است. جمله‌واره‌های نتیجه (Adverbial Clauses of Result) جمله‌واره‌هایی هستند که بیان کنندهٔ نتیجهٔ یک عمل یا وضعیت هستند. این جمله‌واره‌ها معمولاً با حروف ربط وابسته‌ی زیر آغاز می‌شوند:

 • so… that
 • such… that

به چند مثال زیر دقت کنید:

 • She studied so hard that she got a perfect score on the test.
 • او آنقدر سخت درس خواند که نمرهٔ کامل در امتحان گرفت.
 • The food was so delicious that I ate it all.

جمله اصلی: غذا آنقدر خوشمزه بود که همهٔ آن را خوردم.

در این مثال‌ها، جمله‌واره‌های نتیجه بیان می‌کنند که چه عملی در نتیجهٔ عمل یا وضعیت در جمله‌ی اصلی رخ داده است. در مثال اول، فرد به دلیل مطالعهٔ زیاد، نمرهٔ کامل در امتحان گرفت. در مثال دوم، به دلیل شدت طوفان، برق قطع شد. و در مثال سوم، فرد به دلیل خوشمزگی غذا، همهٔ آن را خورد.

نکات مهم در مورد جمله‌واره‌های نتیجه:

 • جمله‌واره‌های نتیجه معمولاً در انتهای جمله قرار می‌گیرند، اما در برخی موارد می‌توانند در ابتدای جمله نیز قرار گیرند.
 • در جمله‌واره‌های نتیجه، فعل معمولاً در زمان حال ساده یا گذشته ساده استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر از جمله‌واره‌های نتیجه آورده شده است:

 • The cat was so scared that it ran away.
 • The water was so cold that I couldn’t swim.
 • The movie was so boring that I fell asleep.
 • The price was so low that I couldn’t resist buying it.
 • The music was so loud that I couldn’t hear myself think.

راه های تشخیص جمله واره در انگلیسی

 • آشنایی با تعریف عبارت
 • استفاده از عبارت «It is true that»
 • تشخیص جمله‌واره‌های مستقل
 • ایجاد ارتباط میان جمله‌واره‌های مستقل
 • تشخیص جمله‌واره‌های وابسته
 • تشخیص جمله‌واره‌های موصولی
 • شناخت جمله‌واره‌های موصولی ing دار
 • شناخت جمله‌واره‌های اسمی ing دار
 • شناخت جمله‌واره‌هایی با کلمه‌هایی مختوم به «ed» یا «en»
 • شناخت جمله‌واره‌هایی با مصدر با to

عبارت (Phrase)

عبارت (Phrase) واحدی از زبان است که از یک یا چند کلمه تشکیل شده است، اما ساختار گرامری مستقلی ندارد. عبارت‌ها معمولاً به عنوان یک کلمه عمل می‌کنند و می‌توانند در جمله‌ها به عنوان فعل، صفت، قید، یا اسم استفاده شوند.

به مثال زیر توجه کنید:

 • The red ball is over there.

در این جمله، عبارت “the red ball” به عنوان یک اسم عمل می‌کند و موضوع جمله است. عبارت “over there” به عنوان یک قید عمل می‌کند و مکان توپ را بیان می‌کند.

در اینجا چند مثال دیگر از عبارت آورده شده است:

 • I love you.

در این جمله، عبارت “I love you” به عنوان یک فعل عمل می‌کند و جمله را کامل می‌کند.

 • The big house is on the hill.

در این جمله، عبارت “the big house” به عنوان یک اسم عمل می‌کند و مفعول جمله است. عبارت “on the hill” به عنوان یک قید عمل می‌کند و مکان خانه را بیان می‌کند.

 • The blue car is fast.

در این جمله، عبارت “the blue car” به عنوان یک اسم عمل می‌کند و موضوع جمله است. عبارت “fast” به عنوان یک صفت عمل می‌کند و ویژگی ماشین را بیان می‌کند.

انواع عبارت

عبارت‌ها را می‌توان بر اساس نقش گرامری‌شان در جمله به انواع زیر تقسیم کرد:

 • عبارت‌های اسمی (Noun Phrases): عبارت‌هایی که به عنوان اسم عمل می‌کنند.
 • عبارت‌های فعلی (Verb Phrases): عبارت‌هایی که به عنوان فعل عمل می‌کنند.
 • عبارت‌های صفتی (Adjective Phrases): عبارت‌هایی که به عنوان صفت عمل می‌کنند.
 • عبارت‌های قیدی (Adverbial Phrases): عبارت‌هایی که به عنوان قید عمل می‌کنند.

عناصر تشکیل‌دهندهٔ عبارت

عبارت‌ها معمولاً از یک یا چند کلمه تشکیل شده‌اند، اما اجزای کاملی ندارند. به عنوان مثال، یک عبارت اسمی ممکن است از یک اسم، یک صفت، یا یک قید تشکیل شده باشد. به مثال زیر توجه کنید:

 • The red ball is over there.

در این جمله، عبارت “the red ball” از یک اسم (ball)، یک صفت (red)، و یک قید (there) تشکیل شده است.

در اینجا چند مثال دیگر از عناصر تشکیل‌دهندهٔ عبارت آورده شده است:

 • عبارت اسمی: the manmy frienda good book
 • عبارت فعلی: to gois eatingwas walking
 • عبارت صفتی: very tallquite happya little bit tired
 • عبارت قیدی: very slowlyquite latea little bit to the left

نکات مهم در مورد عبارت

 • عبارت‌ها معمولاً به عنوان یک کلمه عمل می‌کنند و می‌توانند در جمله‌ها به عنوان فعل، صفت، قید، یا اسم استفاده شوند.
 • عبارت‌ها ساختار گرامری مستقلی ندارند.
 • عبارت‌ها معمولاً از یک یا چند کلمه تشکیل شده‌اند.

قانون نشانه گذاری جمله واره در انگلیسی

قانون نشانه گذاری جمله واره در انگلیسی

به طور کلی، هنگامی که جمله‌ای از دو جمله‌واره تشکیل شده باشد که یکی وابسته و دیگری مستقل باشد، علامت «ویرگول» (Comma) آن‌ها را از هم جدا می‌کند. قانون گذاشتن علامت ویرگول برای انواع جمله‌واره‌های اسمی، قید و موصولی به صورت زیر تعریف می‌شود:

جمله‌واره اسمی

 • اگر جمله‌واره اسمی در ابتدای جمله قرار بگیرد، بعد از آن از ویرگول استفاده می‌کنیم:

Example: After I finished my homework, I went out to play.

 • اگر جمله‌واره اسمی در وسط جمله قرار بگیرد، بعد از آن از ویرگول استفاده می‌کنیم:

Example: I went out to play after I finished my homework.

 • اگر جمله‌واره اسمی در انتهای جمله قرار بگیرد، نیازی به استفاده از ویرگول نیست:

Example: I went out to play. I finished my homework.

جمله‌واره قیدی

 • اگر جمله‌واره قیدی در ابتدای جمله قرار بگیرد، بعد از آن از ویرگول استفاده می‌کنیم:

Example: As soon as I finished my homework, I went out to play.

 • اگر جمله‌واره قیدی در وسط جمله قرار بگیرد، بعد از آن از ویرگول استفاده می‌کنیم:

Example: I went out to play as soon as I finished my homework.

 • اگر جمله‌واره قیدی در انتهای جمله قرار بگیرد، نیازی به استفاده از ویرگول نیست:

Example: I went out to play. I finished my homework as soon as possible.

جمله‌واره موصولی

 • اگر جمله‌واره موصولی در ابتدای جمله قرار بگیرد، بعد از آن از ویرگول استفاده می‌کنیم:

Example: Who finished my homework?

 • اگر جمله‌واره موصولی در وسط جمله قرار بگیرد، بعد از آن از ویرگول استفاده می‌کنیم:

Example: I asked who finished my homework.

 • اگر جمله‌واره موصولی در انتهای جمله قرار بگیرد، نیازی به استفاده از ویرگول نیست:

Example: I asked who finished my homework.

استثنائات

 • در برخی موارد، حتی اگر جمله‌واره وابسته در ابتدای جمله قرار بگیرد، نیازی به استفاده از ویرگول نیست. این موارد عبارتند از:
  • جمله‌واره‌های قیدی که با حروف ربط زیر آغاز می‌شوند:
   • As
   • Since
   • Because
   • Until
   • Unless
   • While
   • Although
   • Though

Example: As I finished my homework, I went out to play.

جمله‌واره‌های اسمی که با حروف ربط زیر آغاز می‌شوند: That- Which- Who

Example: That I finished my homework made me happy.

مثال جمله واره در انگلیسی

جمله واره اسمی

 • فاعل: The man who is standing over there is my father.

در این جمله، جمله واره اسمی «who is standing over there» به عنوان فاعل جمله ظاهر می‌شود.

 • مفعول: I saw the movie that you recommended.

در این جمله، جمله واره اسمی «that you recommended» به عنوان مفعول جمله ظاهر می‌شود.

 • متمم: I gave the book that I bought to my friend.

در این جمله، جمله واره اسمی «that I bought» به عنوان متمم جمله ظاهر می‌شود.

 • قید: I go to school when I finish my homework.

در این جمله، جمله واره اسمی «when I finish my homework» به عنوان قید جمله ظاهر می‌شود.

جمله واره قیدی

 • زمان: I will come after I finish my homework.

در این جمله، جمله واره قیدی «after I finish my homework» بیانگر زمان انجام کاری است.

 • مکان: I live where you live.

در این جمله، جمله واره قیدی «where you live» بیانگر مکان انجام کاری است.

 • دلیل: I went to the store because I needed to buy some milk.

در این جمله، جمله واره قیدی «because I needed to buy some milk» بیانگر دلیل انجام کاری است.

 • هدف: I saved money so that I could buy a new car.

در این جمله، جمله واره قیدی «so that I could buy a new car» بیانگر هدف انجام کاری است.

 • نتیجه: I studied hard and I passed the test.

در این جمله، جمله واره قیدی «and I passed the test» بیانگر نتیجه انجام کاری است.

 • چگونگی انجام کاری: I opened the door carefully.

در این جمله، جمله واره قیدی «carefully» بیانگر چگونگی انجام کاری است.

جمله واره موصولی

 • فاعل: The man who is standing over there is my father.

در این جمله، جمله واره موصولی «who is standing over there» به عنوان فاعل جمله ظاهر می‌شود.

 • مفعول: I saw the movie that you recommended.

در این جمله، جمله واره موصولی «that you recommended» به عنوان مفعول جمله ظاهر می‌شود.

 • متمم: I gave the book that I bought to my friend.

در این جمله، جمله واره موصولی «that I bought» به عنوان متمم جمله ظاهر می‌شود.

 • قید: I go to school when I finish my homework.

در این جمله، جمله واره موصولی «when I finish my homework» به عنوان قید جمله ظاهر می‌شود.

مثال‌های ترکیبی

 • I went to the store because I needed to buy some milk.

در این جمله، جمله واره اسمی «I needed to buy some milk» به عنوان فاعل جمله‌واره قیدی «because I needed to buy some milk» ظاهر می‌شود.

 • I saw the movie that you recommended.

در این جمله، جمله واره موصولی «that you recommended» به عنوان مفعول جمله‌واره اسمی «the movie» ظاهر می‌شود.

در ادامه، چند مثال دیگر از جمله واره‌ها در زبان انگلیسی آورده شده است:

 • جمله واره اسمی:
  • The boy who is wearing a red shirt is my friend.
  • The book that I bought is very interesting.
  • The place where I live is very beautiful.
 • جمله واره قیدی:
  • I will come after I finish my homework.
  • I live where you live.
  • I went to the store because I needed to buy some milk.
 • جمله واره موصولی:
  • The man who is standing over there is my father.
  • I saw the movie that you recommended.
  • I gave the book that I bought to my friend.

سوالات رایج درباره جمله واره در انگلیسی

جمله واره چیست؟

جمله واره، یک واحد دستوری است که دارای اجزای جمله کامل است، اما به تنهایی معنای کاملی ندارد. جمله واره می‌تواند به عنوان یک جزء از یک جمله مستقل یا به عنوان یک جمله مستقل ظاهر شود.

انواع جمله واره در انگلیسی چیست؟

جمله واره‌ها در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
جمله واره مستقل: جمله واره مستقل، جمله‌ای است که به تنهایی معنای کاملی دارد و می‌تواند به عنوان یک جمله کامل ظاهر شود.
جمله واره وابسته: جمله واره وابسته، جمله‌ای است که به تنهایی معنای کاملی ندارد و باید با یک جمله مستقل ترکیب شود تا معنای کاملی پیدا کند.

نقش جمله واره در جمله چیست؟

جمله واره می‌تواند در جمله نقش‌های مختلفی داشته باشد، مانند:
فاعل: جمله واره‌ای که عمل جمله را انجام می‌دهد.
مفعول: جمله واره‌ای که عمل جمله بر روی آن انجام می‌شود.
متمم: جمله واره‌ای که اطلاعات اضافی در مورد فاعل، مفعول، یا فعل جمله ارائه می‌دهد.
قید: جمله واره‌ای که کیفیت، زمان، مکان، دلیل، هدف، نتیجه، یا چگونگی انجام کاری را بیان می‌کند.

چگونه جمله واره را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص جمله واره، باید به اجزای جمله و نقش آن‌ها توجه کنیم. اگر یک واحد دستوری دارای اجزای جمله کامل باشد، اما به تنهایی معنای کاملی نداشته باشد، آن واحد دستوری جمله واره است.

نشانه گذاری جمله واره در انگلیسی چگونه است؟

در زبان انگلیسی، معمولاً جمله واره‌های وابسته با استفاده از ویرگول از جمله واره مستقل جدا می‌شوند. البته، در برخی موارد، جمله واره وابسته بدون ویرگول نیز می‌تواند ظاهر شود.

مثال‌هایی از جمله واره در انگلیسی ارائه دهید.

جمله واره اسمی:
The boy who is wearing a red shirt is my friend.
The book that I bought is very interesting.
The place where I live is very beautiful.


جمله واره قیدی:
I will come after I finish my homework.
I live where you live.
I went to the store because I needed to buy some milk.


جمله واره موصولی:
The man who is standing over there is my father.
I saw the movie that you recommended.
I gave the book that I bought to my friend.

5/5 - (1 امتیاز)
https://radtime.org/?p=14437
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد جمله واره در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

برچسب ها: