گرامر زبان انگلیسی – آموزشگاه زبان های خارجی راد تایم

برچسب: گرامر زبان انگلیسی

آموزش صفر تا صد گرامر انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی شامل قوانینی است که نحوه ترکیب کلمات و جملات را تعیین می کند. این قوانین شامل موارد زیر است:

 • اجزای کلام
 • زمان های دستوری
 • انواع جملات
 • قواعد دستوری

آشنایی با اجزای کلام به شما کمک می کند تا ساختار جملات را درک کنید. زمان های دستوری به شما کمک می کند تا زمان وقوع یک عمل را بیان کنید. انواع جملات به شما کمک می کند تا جملات را بر اساس ساختار و معنای آنها طبقه بندی کنید. قواعد دستوری به شما کمک می کند تا جملات را به طور صحیح بسازید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی اسکلت اصلی یادگیری زبان است. گرامر به شما کمک می کند تا ساختار و معنای جملات را درک کنید. بدون دانستن گرامر، نمی توانید به طور صحیح و موثر انگلیسی صحبت کنید.

حروف اضافه​

حروف اضافه

(Prepositions)

علائم نگارشی​

علائم نگارشی

(Puctuation)

گرامر انگلیسی به زبان ساده

گرامر انگلیسی چیست؟

گرامر انگلیسی مجموعه ای از قوانینی است که نحوه استفاده از کلمات و عبارات در جملات را تعیین می کند. گرامر به شما کمک می کند تا جملات صحیح و قابل فهمی ایجاد کنید.

اجزای کلام در گرامر انگلیسی

اجزای کلام در گرامر انگلیسی شامل موارد زیر است:

 • اسم (Noun): اسم ها به نام افراد، مکان ها، چیزها یا ایده ها اشاره می کنند.
 • فعل (Verb): افعال به انجام کاری یا رخ دادن اتفاقی اشاره می کنند.
 • صفت (Adjective): صفات برای توصیف اسم ها استفاده می شوند.
 • قید (Adverb): صفات برای توصیف افعال، صفات یا سایر قید ها استفاده می شوند.
 • ضمیر (Pronoun): ضمایر به جای اسم ها استفاده می شوند.
 • حرف اضافه (Preposition): حروف اضافه برای بیان ارتباط بین کلمات یا عبارات استفاده می شوند.
 • حرف ربط (Conjunction): حروف ربط برای اتصال جملات یا عبارات استفاده می شوند.

زمان های دستوری در گرامر انگلیسی

زمان های دستوری در گرامر انگلیسی به شما کمک می کنند تا نشان دهید که عمل در چه زمانی انجام می شود. زمان های دستوری اصلی در گرامر انگلیسی عبارتند از:

 • حال (Present): برای نشان دادن کاری که در حال حاضر انجام می شود استفاده می شود.
 • گذشته (Past): برای نشان دادن کاری که در گذشته انجام شده است استفاده می شود.
 • آینده (Future): برای نشان دادن کاری که در آینده انجام می شود استفاده می شود.

انواع جملات در گرامر انگلیسی

انواع جملات در گرامر انگلیسی به شما کمک می کنند تا نشان دهید که جمله چه چیزی را بیان می کند. انواع جملات اصلی در گرامر انگلیسی عبارتند از:

 • جمله خبری (Declarative sentence): برای بیان یک واقعیت یا یک عقیده استفاده می شود.
 • جمله سوالی (Interrogative sentence): برای پرسیدن سوال استفاده می شود.
 • جمله امری (Imperative sentence): برای دادن دستور یا درخواست استفاده می شود.
 • جمله عاطفی (Exclamatory sentence): برای بیان هیجان یا احساس استفاده می شود.
کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی
 • کتاب Grammar in Use :
 • کتاب Oxford English Grammar Course
 • مجموعه کتاب grammar betty azar
 • کتاب Longman student Grammar of spoken and written English
 • The Cambridge Grammar of English کتاب گرامر زبان انگلیسی
 •  کتاب Fundamentals of English Grammar
 •  مجموعه کتاب‌های Oxford Practice Grammar
 • لیست کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی برای مبتدیان
 • کتاب English Grammar Drills
بهترین اپلیکیشن برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی
 • ۱. English Grammar in Use
 • ۲. English Grammar Test
 • 3. Rosetta Stone
 • ۳. Grammarly
 • ۴. Khan Academy
 • ۵. Learn English Grammar
 • ۶. Merriam-Webster Dictionary
 • 7. Memrise
 • 8. Oxford Grammar and Punctuation
 • 9. Busuu
 • 10. Udemy
 • 11. Babbel
 • 12. italki
 • 13. Your favorite ebook reader