روان شناسی به انگلیسی

روان شناسی به انگلیسی

155 بازدید
روان شناسی به انگلیسی

اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی

روان شناسی به انگلیسی Psychology است. روانشناسی مطالعه ذهن و رفتار انسان است. این یک علم گسترده است که شامل موضوعاتی از جمله شناخت، احساس، انگیزه، شخصیت، روابط اجتماعی و سلامت روان می شود.

معنی:

 • علم مطالعه ذهن و رفتار انسان و حیوان
 • بررسی فرایندهای ذهنی، از جمله افکار، احساسات و انگیزه‌ها
 • بررسی رفتار، از جمله نحوه تعامل افراد با محیط خود

چند نمونه از کار های روانشناسان:

 • ارزیابی و درمان افراد دارای مشکلات سلامت روان
 • انجام تحقیقات در مورد نحوه تفکر، احساس و رفتار افراد
 • توسعه برنامه های آموزشی برای کمک به افراد در یادگیری مهارت های جدید
 • مشاوره با مشاغل در مورد نحوه بهبود بهره وری و رضایت شغلی
 • تلاش برای سیاست های عمومی که سلامت روان را ارتقا می دهد

شاخه‌های اصلی:

 • روانشناسی بالینی: تشخیص و درمان اختلالات روانی
 • روانشناسی شناختی: مطالعه فرایندهای ذهنی، مانند تفکر، حافظه و یادگیری
 • روانشناسی رشدی: مطالعه تغییرات در رفتار و فرایندهای ذهنی در طول زندگی
 • روانشناسی اجتماعی: مطالعه نحوه تعامل افراد با یکدیگر

کاربردها:

 • سلامت روان: کمک به افراد برای غلبه بر مشکلات روانی
 • آموزش: کمک به دانش‌آموزان برای یادگیری موثرتر
 • محیط کار: افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی
 • بازاریابی: درک رفتار مصرف‌کننده

شخصیت‌های برجسته:

 • ویلهلم وونت: بنیانگذار روانشناسی تجربی
 • زیگموند فروید: بنیانگذار روانکاوی
 • ژان پیاژه: نظریه‌پرداز برجسته در زمینه رشد شناختی
 • آلبرت باندورا: نظریه‌پرداز برجسته در زمینه یادگیری اجتماعی
بیماری به انگلیسی
بیماری به انگلیسی

اصطلاحات روان شناسی به انگلیسی

انگلیسیفارسی
Abnormal Psychologyروانشناسی غیرطبیعی
Addictionاعتیاد
Adolescenceنوجوانی
Adult Developmentرشد بزرگسالی
Anxietyاضطراب
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)
Autism Spectrum Disorder (ASD)اختلال طیف اوتیسم (ASD)
Behaviorismرفتارگرایی
Bipolar Disorderاختلال دوقطبی
Brainمغز
Carl Jungکارل یونگ
Child Developmentرشد کودک
Cognitive Psychologyروانشناسی شناختی
Consciousnessآگاهی
Coping Mechanismمکانیزم مقابله
Defense Mechanismمکانیزم دفاعی
Depressionافسردگی
Developmental Psychologyروانشناسی رشدی
Dreamsرویاها
Eating Disordersاختلالات خوردن
Egoخود
Emotional Intelligenceهوش هیجانی
Erik Eriksonاریک اریکسون
Evolutionary Psychologyروانشناسی تکاملی
Extrovertبرونگرا
Freudفروید
Gestalt Psychologyروانشناسی گشتالت
Group Therapyدرمان گروهی
Humanistic Psychologyروانشناسی انسان‌گرایانه
Hypnosisهیپنوتیزم
Idاید
Intelligenceهوش
Introvertدرونگرا
Jungian Psychologyروانشناسی یونگی
Learningیادگیری
Long-Term Memoryحافظه بلندمدت
Maslow’s Hierarchy of Needsهرم نیازهای مازلو
Memoryحافظه
Motivationانگیزه
Neuroscienceعلوم اعصاب
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)
Panic Disorderاختلال هراس
Personalityشخصیت
Phobiaفوبیا
Piagetپیاژه
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
Psychoanalysisروانکاوی
Psychodynamic Therapyدرمان روان‌پویایی
Psychosisروان‌پریشی
Schizophreniaاسکیزوفرنی
Self-Esteemعزت نفس
Short-Term Memoryحافظه کوتاه‌مدت
Sleepخواب
Social Psychologyروانشناسی اجتماعی
Stressاسترس
Subconsciousناخودآگاه
Superegoفراخود
Temperamentمزاج
Thoughtتفکر
Traumaتروما
Unconsciousناخودآگاه
Wilhelm Wundtویلهلم وونت
اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی
اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی
انگلیسیفارسی
Addictionاعتیاد
Adolescenceنوجوانی
Adult Developmentرشد بزرگسالی
Anxietyاضطراب
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)
Autism Spectrum Disorder (ASD)اختلال طیف اوتیسم (ASD)
Behaviorismرفتارگرایی
Bipolar Disorderاختلال دوقطبی
Brainمغز
Carl Jungکارل یونگ
Child Developmentرشد کودک
Cognitive Psychologyروانشناسی شناختی
Consciousnessآگاهی
Coping Mechanismمکانیزم مقابله
Defense Mechanismمکانیزم دفاعی
Depressionافسردگی
Developmental Psychologyروانشناسی رشدی
Dreamsرویاها
Eating Disordersاختلالات خوردن
Egoخود
Emotional Intelligenceهوش هیجانی
Erik Eriksonاریک اریکسون
Evolutionary Psychologyروانشناسی تکاملی
Extrovertبرونگرا
Freudفروید
Gestalt Psychologyروانشناسی گشتالت
Group Therapyدرمان گروهی
Humanistic Psychologyروانشناسی انسان‌گرایانه
Hypnosisهیپنوتیزم
Idاید
Intelligenceهوش
Introvertدرونگرا
Jungian Psychologyروانشناسی یونگی
Learningیادگیری
Long-Term Memoryحافظه بلندمدت
Maslow’s Hierarchy of Needsهرم نیازهای مازلو
Memoryحافظه
Motivationانگیزه
Neuroscienceعلوم اعصاب
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)
Panic Disorderاختلال هراس
Personalityشخصیت
Phobiaفوبیا
Piagetپیاژه
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
Psychoanalysisروانکاوی
Psychodynamic Therapyدرمان روان‌پویایی
Psychosisروان‌پریشی
Schizophreniaاسکیزوفرنی
Self-Esteemعزت نفس
Short-Term Memoryحافظه کوتاه‌مدت
Sleepخواب
Social Psychologyروانشناسی اجتماعی
Stressاسترس
Subconsciousناخودآگاه
Superegoفراخود
Temperamentمزاج
Thoughtتفکر
Traumaتروما
Unconsciousناخودآگاه
Wilhelm Wundtویلهلم وونت
 • Anxiety

نگرانی یا ترس بیش از حد


 • Attitude

طرز فکر یک فرد که در موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند


 • Bias

احساس تعصب برای یا در برابر چیزی


 • Big Five

پنج ویژگی شخصیتی اصلی


 • Cognition

فعالیت ذهنی (به عنوان مثال، درک، خلاقیت، توانایی حل مساله)

 • Consciousness

آگاهی فرد از جهان اطراف


 • Construct

یک روش تفکر یا تئوری


 • coping mechanism

ابزار مدیریت یا کاهش استرس


 • defense mechanism

ابزار دفاع از خود در برابر ترومای عاطفی یا استرس


 • Ego

بخشی از مدل فروید از ذهن، که تعارض بین وجدان اخلاقی و غرایز اصلی را نشان می‌‌دهد


 • emotional intelligence

توانایی فرد برای تنظیم، پردازش و بیان احساسات


بیشتر بخوانید :

زمان حال استمراری در انگلیسی

سفره هفت سين به انگليسي

بچه به انگلیسی

اسامی جانوران دریایی به انگلیسی

حوادث و بلایای طبیعی به انگلیسی


 • Extrovert

شخصی که از بودن در اطراف دیگران انرژی بدست می‌آورد


 • intelligence quotient

نمره‌ای که توانایی‌های ادراکی فرد را اندازه‌گیری می‌کند


 • Introvert

درونگرا


 • long term memory

بخشی از حافظه که اطلاعات را برای مدت طولانی ذخیره می‌کند


 • Mindfulness

توانایی استفاده از هر پنج حس برای تمرکز در زمان حال


 • Pathology

بررسی علمی بیماری یا رفتار


 • Personality

الگوی استاندارد تفکر، احساس و رفتار

 • Projection

مکانیزم دفاعی که طی آن، فردی رفتار منفی خود را به دیگران اعمال می‌کند.

معرفی خودم به انگلیسی
معرفی خودم به انگلیسی

مخفف‌های پرکاربرد در روانشناسی:

مخففمعنی
APAAmerican Psychological Association
DSMDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
IQIntelligence Quotient
MAMaster of Arts
PhDDoctor of Philosophy
PTSDPosttraumatic Stress Disorder
ADHDAttention Deficit Hyperactivity Disorder
CBTCognitive Behavioral Therapy
fMRIFunctional Magnetic Resonance Imaging
EEGElectroencephalography
مخففمعنی
MEGMagnetoencephalography
MRIMagnetic Resonance Imaging
PETPositron Emission Tomography
fMRIFunctional Magnetic Resonance Imaging
ERPEvent-Related Potential
TMSTranscranial Magnetic Stimulation
CESCognitive Enhancement System
tDCSTranscranial Direct Current Stimulation
rTMSRepetitive Transcranial Magnetic Stimulation
EEGElectroencephalography

مخفف‌های مربوط به تست‌های روانشناسی:

مخففمعنی
WAISWechsler Adult Intelligence Scale
WISCWechsler Intelligence Scale for Children
WPPSIWechsler Preschool and Primary Intelligence Scale
MMPIMinnesota Multiphasic Personality Inventory
NEO-FFINEO Five-Factor Inventory
BDIBeck Depression Inventory
BAIBeck Anxiety Inventory
STAIState-Trait Anxiety Inventory

مخفف‌های مربوط به حوزه‌های تخصصی روانشناسی:

مخففمعنی
ABAApplied Behavior Analysis
ACAdlerian Counseling
EMDREye Movement Desensitization and Reprocessing
CBTCognitive Behavioral Therapy
DBTDialectical Behavior Therapy
ACTAcceptance and Commitment Therapy
FAPFunctional Analytic Psychotherapy
IFSInternal Family Systems
MIMotivational Interviewing
REBTRational Emotive Behavior Therapy
انگلیسی در بیمارستان
انگلیسی در بیمارستان بخش های مختلفی دارد و می تواند برای هر فرد از جمله بیمار، همراه بیمار، پرستار، دکتر و … متفاوت باشد.

مخفف‌های مربوط به اختلالات روانشناسی:

مخففمعنی
ADHDAttention Deficit Hyperactivity Disorder
ASDAutism Spectrum Disorder
OCDObsessive-Compulsive Disorder
PTSDPosttraumatic Stress Disorder
GADGeneralized Anxiety Disorder
SADSocial Anxiety Disorder
MDDMajor Depressive Disorder
BDBipolar Disorder
BPDBorderline Personality Disorder
Schizophreniaاسکیزوفرنی

مخفف‌های مربوط به شخصیت:

مخففمعنی
Introvertدرونگرا
Extrovertبرونگرا
Sensingحسی
Intuitionشهودی
Thinkingتفکری
Feelingاحساسی
Judgingقضاوت‌گر
Perceivingدرک‌کننده

مخفف‌های مربوط به درمان‌های روانشناسی:

مخففمعنی
CBTCognitive Behavioral Therapy
DBTDialectical Behavior Therapy
ACTAcceptance and Commitment Therapy
FAPFunctional Analytic Psychotherapy
IFSInternal Family Systems
MIMotivational Interviewing
REBTRational Emotive Behavior Therapy

مخفف‌های مربوط به سازمان‌های روانشناسی:

مخففمعنی
APAAmerican Psychological Association
BPSBritish Psychological Society
CPACanadian Psychological Association
APAAustralian Psychological Society

پرکاربردترین لغات روانشناسی به انگلیسی

 • self-actualization

خود شناسی


 • Stuttering

لکنت زبان


 • Phobia

ترس غیر واقعی و شدید نسبت به یک حیوان، محیط، شرایط و …


 • short-term memory

بخشی از حافظه که اطلاعات را برای مدت زمان کوتاهی ذخیره می‌کند


بیشتر بخوانید :

انواع خزندگان به زبان انگلیسی

اعداد به زبان فرانسه

جدید به انگلیسی

تبریک عید نوروز 1403 به انگلیسی

پدر به انگلیسی

فضا و سیاره ها به انگلیسی

انواع آموزش زبان انگلیسی


 • self-efficacy

اعتماد بنفس و خودشناسی که باعث مقابله با چالش های مختلف می‌شود


 • Superego

وجدان


 • Addiction

اعتیاد= وابستگی روانشناختی و فیزیولوژیکی به یک ماده یا رفتار


 • bulimia nervosa

پرخوری عصبی= این افراد ابتدا مقدار زیادی غذا میل کرده و سپس به روش‌های مختلف مانند اجبار بدن به استفراغ، سعی می‌کنند که تمام غذای مصرفی را از معده خارج کنند.

 • cognitive dissonance

ناهماهنگی شناختی = به اضطراب و ناراحتی ذهنی شدید گفته می‌شود. این احساس قوی، زمانی رخ می‌دهد که فرد با اطلاعاتی برخورد می‌کند که با باورهای او متناقض است و باعث اختلال شناختی می‌گردد.

بازی_ برای یادگیری زبان انگلیسی
بازی_ برای یادگیری زبان انگلیسی

 • Depression

افسردگی= اختلال خلقی ناشی از عدم انگیزه، انرژی و شادی


 • dissociative disorders

اختلالاتی که در آن فرد از طریق جدا شدن از واقعیت برای دوره های کوتاه مدت یا طولانی، از خود در برابر آسیب های عاطفی محافظت می‌کند.


 • generalized anxiety disorder

اختلال اضطراب عمومی – الگوی نگرانی مداوم در مورد رویدادهای معمول

عبارات ضروری روانشناسی به همراه ترجمه فارسی

 • Sleepwalking disorder

اختلال راه رفتن در خواب


 • Sleep disorder

اختلال خواب


 • antisocial personality disorder

اختلال شخصیت ضداجتماعی = اختلال شخصیت با الگوی رفتاری مشخص می‌شود که از نظر اجتماعی قابل‌قبول نیستند


 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی= اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی که خود را به صورت ناتوانی فرد در تمرکز، آرام نشستن و … نشان می‌دهد.

 • borderline personality disorder

اختلال شخصیت مرزی = اختلال شخصیتی است که منجر به بی ثباتی رفتار می‌شود. این افراد یک لحظه خوشحال بوده و سریعا تغییر حالت می‌دهند.


 • Hypochondriasis

خود بیمار انگاری = اختلالی که در آن فرد معتقد است بیماری جدی دارد.


 • mental illness

بیماری روانی


 • mood disorders

اختلالات روحی= اختلالاتی که در آن فرد، نوسانات روحی سریعی را تجربه می‌کند.


 • narcissistic personality disorder

اختلال شخصیت خودشیفته= اختلالی که در طول آن شخص خود را بزرگ و مهم می‌پندارد.


 • obsessive-compulsive disorder

اختلال وسواس فکری= در این اختلال فرد دائما افکار خاصی را دنبال می‌کند یا به دلیل وسواس فکری، دائما یک رفتار را انجام می‌دهد( مانند شست و شوی مکرر دست‌ها)


 • panic disorder

اختلال هراس یا پانیک= تجربه حملات دائمی و غیر منتظره


 • personality disorders

اختلال شخصیت


 • Psychosomatic

بیماری و مشکلات جسمانی که منشا آن‌ها مشکلات روحی فرد است.


 • Schizophrenia

اسکیزوفرنی= بیماری خطرناک که ممکن است شامل توهمات، هذیان و رفتارهای پرخاشگرانه باشد.

خودم به انگلیسی
خودم به انگلیسی

جملات روانشناسی به انگلیسی با ترجمه فارسی:

انگلیسیفارسی
The mind is everything. What you think, you become.ذهن همه چیز است. آنچه فکر می‌کنی، تبدیل به آن می‌شوی.
Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.خوشبختی چیزی آماده نیست. از اعمال خودتان می‌آید.
The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.بزرگترین افتخار در زندگی در نیفتادن نیست، بلکه در بلند شدن هر بار که می‌افتیم است.
Life is what happens when you’re busy making other plans.زندگی آن چیزی است که وقتی مشغول برنامه‌ریزی برای چیزهای دیگر هستید اتفاق می‌افتد.
It’s not how much you have, but how much you enjoy that makes happiness.مهم این نیست که چقدر داری، بلکه مهم این است که چقدر از آن لذت می‌بری.
انگلیسیفارسی
The only person you are destined to become is the person you decide to be.تنها شخصی که هستید به آن تبدیل شوید، شخصی است که تصمیم می‌گیرید باشید.
The best way to predict the future is to create it.بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، خلق آن است.
It’s not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.مهم نیست که منتظر بمانید تا طوفان بگذرد، مهم این است که یاد بگیرید در باران برقصید.
The only thing that is constant is change.تنها چیزی که ثابت است تغییر است.
The journey of a thousand miles begins with a single step.سفر هزار کیلومتری با یک قدم آغاز می‌شود.

جملات انگیزشی:

انگلیسیفارسی
You can’t control the waves, but you can learn to surf.شما نمی توانید امواج را کنترل کنید، اما می توانید یاد بگیرید که چگونه موج سواری کنید.
The only way to do great work is to love what you do.تنها راه برای انجام کارهای بزرگ، دوست داشتن کاری است که انجام می دهید.
Don’t be afraid to fail. It’s not the end of the world, and in many ways, it’s the first step toward learning something and getting better at it.از شکست نترسید. این پایان دنیا نیست و از جهات بسیاری، اولین قدم برای یادگیری چیزی و بهتر شدن در آن است.
It’s not how much you have, but how much you enjoy that makes happiness.مهم این نیست که چقدر دارید، بلکه مهم این است که چقدر از آن لذت می برید.
The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.خوشبختی زندگی شما به کیفیت افکارتان بستگی دارد.

جملات مربوط به روابط:

انگلیسیفارسی
Communication is the key to any successful relationship.ارتباط کلید هر رابطه ی موفق است.
It’s not about being perfect, it’s about being right for each other.مهم نیست که کامل باشید، مهم این است که برای یکدیگر مناسب باشید.
A healthy relationship is one where you can be yourself and be loved for who you are.یک رابطه ی سالم، رابطه ای است که در آن می توانید خودتان باشید و به خاطر کسی که هستید دوست داشته باشید.
Trust is the foundation of any strong relationship.اعتماد پایه و اساس هر رابطه ی قوی است.
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.عشق صبور است، عشق مهربان است. حسادت نمی کند، لاف نمی زند، مغرور نیست.

جملات مربوط به سلامت روان:

انگلیسیفارسی
You can’t control everything that happens to you, but you can control how you react to it.شما نمی توانید همه چیزهایی که برای شما اتفاق می افتد را کنترل کنید، اما می توانید نحوه ی واکنش به آن را کنترل کنید.
It’s okay to not be okay.اشکالی ندارد که خوب نباشید.
Taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health.مراقبت از سلامت روان شما به اندازه ی مراقبت از سلامت جسمی شما مهم است.
You are not alone.شما تنها نیستید.
It’s never too late to start over.هیچوقت برای شروع دوباره دیر نیست.
مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی
مزایای آموزش آنلاین زبان انگلیسی

شباهت‌ها و تفاوت‌های Psychologist و Psychotherapist

شباهت‌ها:

 • هر دو متخصص بهداشت روان هستند که به افراد در درک و مدیریت افکار، احساسات و رفتارهایشان کمک می‌کنند.
 • هر دو از مصاحبه، ارزیابی و سایر ابزارهای بالینی برای درک چالش‌های مراجعه‌کنندگان استفاده می‌کنند.
 • هر دو ممکن است از رویکردهای درمانی مبتنی بر شواهد برای کمک به افراد استفاده کنند.
 • هر دو به محرمانه بودن اطلاعات مراجعه‌کنندگان احترام می‌گذارند.

تفاوت‌ها:

 • تحصیلات و صلاحیت‌ها:
  • Psychologist (روانشناس): دارای مدرک دکترای روانشناسی (حداقل Ph.D. یا Psy.D.) هستند و باید مجوز دولتی برای تمرین داشته باشند.
  • Psychotherapist (روان‌درمانگر): مسیرهای آموزشی متفاوتی را طی می‌کنند. برخی دارای مدرک دکترای روانشناسی هستند، در حالی که برخی دیگر دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط مانند مشاوره، مددکاری اجتماعی یا روان‌درمانی هستند. الزامات مجوز برای روان‌درمانگران بسته به ایالت یا محل کارشان متفاوت است.
 • تمرکز اصلی:
  • Psychologist (روانشناس): طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهند، از جمله ارزیابی، تشخیص، درمان و تحقیق. آن‌ها ممکن است در زمینه‌های مختلف روانشناسی مانند روانشناسی بالینی، روانشناسی کودک، روانشناسی مدرسه یا روانشناسی صنعتی-سازمانی تخصص داشته باشند.
  • Psychotherapist (روان‌درمانگر): عمدتاً بر درمان و مداخله متمرکز هستند. آن‌ها از انواع روش‌های درمانی برای کمک به افراد در غلبه بر مشکلات روانی، بهبود روابط و افزایش رفاه کلی استفاده می‌کنند.
 • تنظیمات کاری:
  • Psychologist (روانشناس): ممکن است در بیمارستان‌ها، کلینیک‌های سرپایی، مدارس، مراکز تحقیقاتی یا مطب خصوصی کار کنند.
  • Psychotherapist (روان‌درمانگر): اغلب در مطب خصوصی کار می کنند، اما ممکن است در بیمارستان‌ها، کلینیک‌های سرپایی یا مراکز بهداشت روان نیز کار کنند.

به طور خلاصه:

 • همه روانشناسان (Psychologists) روان‌درمانگر (Psychotherapist) نیستند، اما همه روان‌درمانگران دارای مدرک دکترای روانشناسی نیستند.
 • روانشناسان طیف وسیع‌تری از خدمات را ارائه می‌دهند، در حالی که روان‌درمانگران بر درمان متمرکز هستند.

تصمیم‌گیری برای انتخاب بین روانشناس و روان‌درمانگر:

 • به نوع مشکلی که با آن مواجه هستید بستگی دارد.
 • اگر به ارزیابی و تشخیص نیاز دارید، ممکن است یک روانشناس با تجربه در آن زمینه انتخاب بهتری باشد.
 • اگر به دنبال درمان برای یک مشکل خاص هستید، ممکن است یک روان‌درمانگر انتخاب بهتری باشد.

اصطلاحات نزدیک به psychology در انگلیسی

کلمهمعنیمثال
Psychologyروان شناسیI will graduate from university next year with a degree in psychology.سال آینده در رشته روان شناسی از دانشگاه فارغ التصیل خواهم  شد
Psychologist روانشناسPsychologists call this type of cognitive bias the Framing Effect.روان شناسان این نوع از جهت گیری شناختی را اثر شناختی می‌نامند
Psychological science علم روانشناسیIn 2012 Psychological Science published a study.در سال 2012 علم روانشناسی مقاله‌ای را منتشر کرد
Psychological medicine پزشکی روانشناسیSo you were working in Auckland at the Department of Psychological Medicine.بنابراین شما در اوکلند در بخش پزشکی روانشناسی کار می‌گردید
psychologicalبر پایه روانشناسیSocial proof is psychological.ثبات اجتماعی از شاخه روانشناسی است
psychoanalytic روانکاوانه“Can psychoanalytic therapy help a BPD patient?”آیا درمان روانکاوی می‌تواند به بیمار بی پی دی کمک کند؟
psychotherapeuticروان درمانی70-80% will get better with just psychotherapeutic intervention. تا 80 -70 درصد فقط با مداخله روان درمانی بهتر می‌شوند
Psychotherapyروان درمانیPsychotherapy has long recognised this distinction.سالهاست که روان درمانی این نوع تمایزها را تشخیص داده است

مکالمه مراجعه به روان پزشک به انگلیسی

A: Hi, how are you today? سلام، حالت چطوره؟

B: Not so great, to be honest. I’ve been feeling really down lately. صادقانه بخوام بگم، خیلی احساس ناراحتی می‌کنم اخیراً.

A: I’m sorry to hear that. Would you like to talk about what’s been bothering you? متاسفم که اینو می‌شنوم. آیا دوست داری در مورد چیزی که داره بهت آزار می‌رسونه صحبت کنی؟

B: Actually, I’ve been having trouble sleeping and my appetite has been really low. I just feel so overwhelmed with everything. واقعاً مشکل خوابیدن دارم و اشتهای خوردنم خیلی پایین اومده. فقط احساس می‌کنم با همه چیز زیادی بار می‌آرم.

A: It sounds like you’re going through a tough time. Have you considered seeing a psychiatrist? به نظر می‌رسه که دچار یک دوره سختی شدی. آیا در نظر داشتی که یک روان‌پزشک رو مشاوره کنی؟

B: I haven’t really thought about it, but I guess it couldn’t hurt to try. واقعاً بهش فکر نکرده بودم، اما حدس می‌زنم که امتحانش رو ارزش داره.

A: Definitely. Talking to a professional might help you figure out what’s going on and find ways to feel better. قطعاً. صحبت کردن با یک حرفه‌ای می‌تونه کمکت کنه که متوجه بشی چه اتفاقی می‌افته و راه‌هایی برای بهتر شدن پیدا کنی.

B: Okay, I’ll give it a shot. Thanks for suggesting it. خب، یک بار دیگه امتحانش می‌کنم. ممنون که پیشنهاد کردی.

A: You’re welcome. Let me know if you need any help finding a psychiatrist or scheduling an appointment. خواهش می‌کنم. بهم خبر بده اگه نیاز به کمک در پیدا کردن یک روان‌پزشک یا تعیین وقت داری.

B: I will, thank you. حتماً، ممنون.

چند اصطلاح روانشناسی

در ادامه با برخی از اصطلاحات روانشناسی که در متن انگلیسی ذکر شده‌اند، به همراه معنی فارسی آنها آشنا می‌شویم:

1. Tick-tock:

 • معنی: انتقال احساس فوریت و یا فشار بر روی روان
 • مثال: “The constant ticking of the clock was driving me crazy.” (صدای تیک تاک مداوم ساعت من را دیوانه می‌کرد.)

2. Chit-chat:

 • معنی: برای توصیف موضوعات بی اهمیت
 • مثال: “We spent the whole time chit-chatting and didn’t get anything done.” (ما تمام وقت را به گپ زدن گذراندیم و هیچ کاری انجام ندادیم.)

3. Knick-knack:

 • معنی: برای اشاره به ریزکاری‌های و خرده مسائل
 • مثال: “She’s always worrying about knick-knacks.” (او همیشه در مورد مسائل جزئی نگران است.)

4. Fiddle-faddle:

 • معنی: برای رد کردن یا بی اهمیت شمردن چیزی
 • مثال: “Don’t fiddle-faddle around, just get it done.” (وقت تلف نکن، فقط انجامش بده.)

5. Mumbo-jumbo:

 • معنی: برای توصیف گفتار و یا نوشتاری که بی معنی است
 • مثال: “He was just talking mumbo-jumbo.” (او فقط حرف‌های پوچ می‌زد.)

6. Willy-nilly:

 • معنی: برای توصیف چیزی با مفهوم منفی
 • مثال: “He was willy-nilly about his future.” (او در مورد آینده خود بی‌تفاوت بود.)

7. Hocus-pocus:

 • معنی: برای توصیف زرنگی یا چیره دستی
 • مثال: “He pulled a hocus-pocus and made the coin disappear.” (او با یک ترفند سکه را ناپدید کرد.)

8. Jibber-jabber:

 • معنی: برای توصیف سخنان بی معنی
 • مثال: “I couldn’t understand his jibber-jabber.” (من حرف‌های نامفهوم او را نمی‌فهمیدم.)

9. Pitter-patter:

 • معنی: برای انتقال احساس هیجان از چیزی
 • مثال: “My heart was pitter-pattering with excitement.” (قلبم از هیجان تند تند می‌زد.)

10. Razzle-dazzle:

 • معنی: برای خودنمایی
 • مثال: “She loves to razzle-dazzle everyone with her expensive clothes.” (او دوست دارد با لباس‌های گران‌قیمت خود همه را تحت تأثیر قرار دهد.)
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

سوالات متداول روانشناسی به انگلیسی:

سوالات عمومی:

 • What is psychology? (روانشناسی چیست؟)
 • What are the different branches of psychology? (شاخه‌های مختلف روانشناسی کدامند؟)
 • What are some common psychological disorders? (اختلالات روان‌شناختی رایج کدامند؟)
 • How can I improve my mental health? (چگونه می‌توانم سلامت روان خود را ارتقا دهم؟)
 • What are some signs of a mental health crisis? (نشانه‌های بحران سلامت روان کدامند؟)

سوالات مربوط به حوزه‌های تخصصی:

 • What is cognitive-behavioral therapy? (درمان شناختی-رفتاری چیست؟)
 • What is psychoanalysis? (روانکاوی چیست؟)
 • What is psychopharmacology? (روان‌داروشناسی چیست؟)
 • What is social psychology? (روانشناسی اجتماعی چیست؟)
 • What is developmental psychology? (روانشناسی رشد چیست؟)

سوالات مربوط به مشاغل روانشناسی:

 • How do I become a psychologist? (چگونه می‌توانم روانشناس شوم؟)
 • What are the different types of psychologists? (انواع مختلف روانشناسان کدامند؟)
 • What is the job outlook for psychologists? (چشم‌انداز شغلی برای روانشناسان چگونه است؟)
 • What are the salary expectations for psychologists? (انتظارات حقوقی برای روانشناسان چگونه است؟)
 • What are the ethical considerations for psychologists? (ملاحظات اخلاقی برای روانشناسان کدامند؟)

سوالات مربوط به تست‌های روانشناسی:

 • What are psychological tests? (تست‌های روانشناسی چیستند؟)
 • What are the different types of psychological tests? (انواع مختلف تست‌های روانشناسی کدامند؟)
 • How are psychological tests used? (تست‌های روانشناسی چگونه استفاده می‌شوند؟)
 • What are the ethical considerations for using psychological tests? (ملاحظات اخلاقی برای استفاده از تست‌های روانشناسی کدامند؟)
 • How can I find a qualified psychologist to administer a psychological test? (چگونه می‌توانم یک روانشناس واجد شرایط برای انجام تست روانشناسی پیدا کنم؟)

سوالات مربوط به سلامت روان در کودکان:

 • What are some common childhood mental health disorders? (اختلالات رایج سلامت روان در کودکان کدامند؟)
 • How can I tell if my child has a mental health disorder? (چگونه می‌توانم بفهمم که فرزندم دچار اختلال سلامت روان است؟)
 • What are the different types of treatment for childhood mental health disorders? (انواع مختلف درمان برای اختلالات سلامت روان در کودکان کدامند؟)
 • How can I help my child cope with a mental health disorder? (چگونه می‌توانم به فرزندم در مقابله با اختلال سلامت روان کمک کنم؟)
 • Where can I find resources for parents of children with mental health disorders? (کجا می‌توانم منابعی برای والدین کودکانی که دارای اختلالات سلامت روان هستند پیدا کنم؟)

سوالات مربوط به سلامت روان در بزرگسالان:

 • What are some common adult mental health disorders? (اختلالات رایج سلامت روان در بزرگسالان کدامند؟)
 • How can I tell if I have a mental health disorder? (چگونه می‌توانم بفهمم که دچار اختلال سلامت روان هستم؟)
 • What are the different types of treatment for adult mental health disorders? (انواع مختلف درمان برای اختلالات سلامت روان در بزرگسالان کدامند؟)
 • How can I cope with a mental health disorder? (چگونه می‌توانم با اختلال سلامت روان مقابله کنم؟)
 • Where can I find resources for adults with mental health disorders? (کجا می‌توانم منابعی برای بزرگسالانی که دارای اختلالات سلامت روان هستند پیدا کنم؟)
امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14892
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد روان شناسی به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.