متاهل به انگلیسی

 متاهل به انگلیسی

299 بازدید
متاهل به انگلیسی

وضعیت تاهل به وضعیت حقوقی یک فرد در رابطه با ازدواج اشاره دارد.

انواع وضعیت تاهل:

 • متاهل: فرد با شخص دیگری ازدواج کرده است.
 • مجرد: فرد هرگز ازدواج نکرده است.
 • مطلق‌شده: فرد قبلاً ازدواج کرده بود، اما ازدواج او به طلاق ختم شده است.
 • بیوه: همسر فرد فوت کرده است.

 متاهل به انگلیسی: married

متاهل:

 • Married: این کلمه به معنای متاهل بودن است. برای مردان از “Married” و برای زنان معمولاً از “Married” یا “Married Woman” استفاده می‌شود.

متعهد به یک رابطه:

 • Committed Relationship: این عبارت به معنای داشتن یک رابطه عاشقانه مستدام و متعهد به یک شخص خاص است. در این حالت، شخصی که در یک رابطه مستدام باشد، ممکن است متعهد به یک دیگری باشد، اما به شکل رسمی ازدواج نکرده باشد.

عبارت‌های دیگر:

 • Engaged: نامزد بودن
 • In a Relationship: در یک رابطه عاشقانه بودن

خانم متاهل:

 • Married Woman: خانم متاهل
 • Mrs.: پیشوند برای نام زنان متاهل (مثال: Mrs. Smith)

عبارات مرتبط با ازدواج:

 • Husband: شوهر
 • Wife: همسر
 • Wedding: مراسم ازدواج
 • Marriage: وضعیت ازدواج
 • Anniversary: سالگرد ازدواج
 • Spouse: همسر یا همسران
 • Marital Status: وضعیت تاهل (متاهل یا مجرد)
 • Matrimony: ازدواج و نکاح
 • Wedding Ring: انگشتر ازدواج
سالگرد ازدواج به انگلیسی
سالگرد ازدواج به انگلیسی

جمله من متاهل هستم به انگلیسی

به شکل خیلی ساده و عبارتی رایج جمله “من متاهل هستم” را می توان به شکل های مختلفی به انگلیسی بیان کرد؛ در زیر چند نمونه را با هم تکرار می کنیم:

 1. I am married. من متاهل هستم.
 2. I have a spouse. من همسر دارم.
 3. I’m in a marital relationship. من در یک رابطه ازدواجی هستم.
 4. I’ve tied the knot. من ازدواج کرده ام.
 5. I’m hitched. من ازدواج کرده ام.
 6. I’ve taken the plunge. من ازدواج کرده ام.
 7. I’ve entered into matrimony. من وارد نکاح شده ام.
 8. I’m wedded. من ازدواج کرده ام.
 9. I’ve said “I do.”من گفته ام “بله” (در مراسم ازدواج).
 10. I’m a married person.  من یک شخص متاهل هستم.

شما متاهل هستید به انگلیسی

عبارت “شما متاهل هستید” به انگلیسی می تواند به شکل های مختلفی بیان شود:

Are you married؟آیا شما متاهل هستید؟
Are you in a marital relationship؟آیا شما در یک رابطه ازدواجی هستید؟
Do you have a spouse؟آیا شما همسر دارید؟
Have you tied the knot؟آیا شما ازدواج کرده اید؟
Are you hitched؟آیا شما ازدواج کرده اید؟
Have you entered into matrimony؟آیا شما وارد نکاح شده اید؟
Are you wedded؟آیا شما عروسی کرده اید؟
Did you say “I do”؟آیا شما گفته اید “بله”؟
Are you a married person؟آیا شما یک شخص متاهل هستید؟

بیشتر بخوانید:

بهترین منابع برای آزمون تافل

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

بیماری ها به انگلیسی

ترجمه جواب آزمایش

تمام سطح های زبان انگلیسی به‌ترتیب استاندارد CEFR

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

قید‌ در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی

افعال وجهی در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی

انواع اسم در زبان انگلیسی (nouns)

انواع صفت در زبان انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی

زمان ها در زبان انگلیسی

عبارات مربوط به روابط عاشقانه

    همسر (شوهر یا زن)Spouse 
  همسر (شوهر)Husband/ Hubby    
همسر (زن)Wife/ Wifey        
دوست‌پسرBoyfriend  
دوست‌دخترGirlfriend
    نامزد (مرد)fiancé
نامزد (زن)fiancée   
  سابق (کسی که قبلا با او رابطه‌ی عاشقانه داشته‌اید)Ex   

عبارات مرتبط با نامزدی در انگلیسی

عبارات مرتبط با نامزدی به انگلیسی عبارت هایی هستند که در مواقعی که دو نفر تصمیم به ازدواج می گیرند یا در روابط عاشقانه قبل از ازدواج استفاده می شوند:

Engagement: نامزدی، زمانی که دو نفر به عنوان زوج نامزدی اعلام می کنند و برنامه ازدواج دارند.
Engagement Ring: انگشتر نامزدی، انگشتری که معمولاً در مراسم نامزدی به انگشت عروس انداخته می شود.
Fiancé (for males) / Fiancée (for females): نامزد، شخصی که با شما در مرحله نامزدی قرار دارد.
Proposal: پیشنهاد ازدواج، زمانی که یکی از نفرات به دیگری پیشنهاد ازدواج می دهد.
Wedding Plans: برنامه های ازدواج، مربوط به تدارکات و برنامه های مراسم عروسی.
Betrothal: مرحله ی نامزدی، زمانی که دو نفر به عنوان زوج نامزدی شناخته می شوند.
Getting Engaged: مرحله نامزدی را آغاز کردن، اعلام نامزدی کردن.
Promise Ring: انگشتر نقش وفاداری، انگشتری که نمایانگر وفاداری در رابطه عاشقانه است.
Pre-Wedding: مرحله قبل از ازدواج، شامل نامزدی و تدارکات مراسم عروسی.
Marriage Proposal: پیشنهاد ازدواج، زمانی که یک نفر پیشنهاد ازدواج به دیگری می دهد.

پیام تبریک به انگلیسی
پیام تبریک به انگلیسی

مکالمه انگلیسی درباره وضعیت تاهل در زبان انگلیسی

Hello Sarah! Long time no see. How are you? سلام سارا! خیلی وقته ندیدمت. چطوری؟

Hello Maryam! I haven’t seen you in a while either. I’m fine, thanks. How are you? سلام مریم! من هم خیلی وقته ندیدمت. خوبم، ممنون. تو چطوری؟

I’m good too. What do you do? Are you married? من هم خوبم. چی کار می‌کنی؟ ازدواج کردی؟

No, I’m not married yet. I’m not thinking about it right now. What about you? نه، هنوز ازدواج نکردم. فعلا بهش فکر نمی‌کنم. تو چی؟

I’ve been married for two years. I have a son too. من دو ساله ازدواج کردم. یه پسر هم دارم.

Wow, that’s great! I’m so happy for you. وای چه جالب! خیلی خوشحال شدم.

Thanks. What about you? Do you have any plans to get married? ممنون. تو چی؟ برنامه‌ای برای ازدواج نداری؟

No, not yet. I’m still looking for the right person. نه، فعلا نه. هنوز دنبال آدم مناسبم.

I’m sure you’ll find someone good. مطمئنم یه آدم خوب پیدا می‌کنی.

Thanks for the encouragement. ممنون از دلگرمیت.

By the way, would you like to have a coffee with me? راستی، یه قهوه با هم بخوریم؟

Yes, that would be great. When do you want to? آره، خیلی خوبه. چه زمانی می‌خوای؟

How about tomorrow afternoon? چطوره فردا عصر؟

I’m free tomorrow afternoon. فردا عصر مشکلی ندارم.

Great. Then I’ll see you at a cafe in the city center tomorrow afternoon. عالیه. پس فردا عصر یه کافه تو مرکز شهر می‌بینمت.

Okay, see you tomorrow. باشه، تا فردا.

Goodbye. خداحافظ.

عشقم به ترکی
عشقم به ترکی

?A: Hello Jack! Long time no see. How′s it going

سلام جَک! خیلی وقته همدیگرُ ندیدیم. چه خبر؟


B: Hey Lucy! It′s great to see you again. We haven′t seen each other since the last year of college. Everything′s okay. What about you?

سلام لوسی! چقدر عالی که دوباره میبینمت. از سال آخر دانشگاه دیگه همدیگر ندیده‌ایم. همه چیز خوبه. تو چه خبر؟


A:Everything′s fine, thanks. Well, What do you do? Are you married?

همه چیز خوبه ممنون. خُب، شغلت چیه؟ ازدواج کردی؟ (متاهل هستی؟)


B: I′m a lawyer. No, actually not now. I got divorced last year.

من یک وکیل هستم. نه راستش سال پیش طلاق گرفتم.

A: Oh, I′m sorry to hear that. Do you have any children?

اُه از شنیدنش متاسفم. بچه داری؟


B: Yup! two. Two daughters. They′re twins. And you? What do you do? Are you married?

آره! دو تا. دو تا دختر. دوقلواند. تو چطور؟ شغلت چیه؟ متاهلی؟


A: Well, I have a very small company, home appliances and stuff. Yeah I′m married with three children, two sons and a daughter.

خُب من یک شرکت خیلی کوچولو دارم؛ لوازم خانه و از این جور چیزا. آره متاهلم و سه تا بچه دارم، دو تا پسر و یک دختر.


B: Great. What about your little sister, Emily? Is she married?

عالیه. خواهر کوچکترت، امیلی، چطور؟ متاهله؟ (آیا ازدواج کرده؟)

50 اصطلاح عاشقانه خارجی
50 اصطلاح عاشقانه خارجی

A: Actually I have some good news. My sister just got engaged!

راستش خبرای خوبی دارم. خواهرم همین تازگیا نامزد کرده.


B: That’s great. Congratulations!

عالیه. تبریک میگم.


A: Thanks!

ممنونم.

B: So tell me about her fiancé. What Does he do?

خُب در مورد نامزدش بهم بگو. چه کاره‌ست؟ (شغلش چیه؟)


A: Well he works in a company. He’s an engineer.

خُب او در یک شرکت کار می‌کند. او یک مهندس است.


B: That′s awesome. Do you remember my brother Jimmy and his girlfriend?

این فوق‌العاده ست. آیا برادرم و دوست دخترش را به یاد می‌آوری؟


A: Yeah!! Everybody knew them. They were so in love with each other. Are they still together?

آره!! همه آن‌ها را می‌شناختند. آن‌ها بسیار عاشق همدیگر بودند. هنوز باهم هستند؟


B: Actually, I have some bad news. They broke up after four years.

راستش خبرای بدی دارم. آن‌ها بعد چهارسال رابطه‌شان را تمام کردند.


A: Oh dear God, they were a cute couple.

اُ خدای من! خیلی زوج بامزه‌ای بودند.


B: Sorry I′ve got to go now, but we could see each other next time.

متاسفم ولی من باید الان برم. اما می‌تونیم دفعه‌ی بعد همدیگر را ببینیم.


A: Sure, Let′s get together next week. Bring your daughters too.

حتما، بیا هفته‌ی بعد دور هم جمع بشیم. دخترانت را هم بیار.


B: That sounds great. See you.

عالیه. میبینمت.

پیام تبریک روز پدر از طرف دختر
پیام تبریک روز پدر از طرف دختر

جملات رایج درباره من متاهلم به انگلیسی

I’m head over heels for him.

من عاشق او هستم.

(این عبارت به معنی عاشق بودن یا از همه جا بیشتر دوست داشتن فرد مورد نظر استفاده می‌شود)


We’re taking a break.

ما داریم استراحتی می‌گیریم.

(این عبارت معمولا به معنی این است که در رابطه‌ای یک مدتی فاصله می‌گیرند تا به خود و رابطه‌شان فرصتی بدهند برای تفکر و بازنگری)


He popped the question!

او سوال عروسی را پرسید!

(این عبارت به معنی این است که فرد مذکور به دیگری پیشنهاد ازدواج کرده است)

بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی
بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی

They’re going through a rough patch.

آن‌ها دچار یک دوره سختی هستند.

(این عبارت به معنی داشتن مشکلات و مشقت‌هایی در رابطه است که باعث ناراحتی یا اختلاف میان دو نفر می‌شود)


We’re on the rocks.

ما در شرایط دشواری هستیم.

(این عبارت نشان دهنده وضعیت ناپایدار یا بحرانی در رابطه است که ممکن است به پایان رسیدن آن رابطه منجر شود)


They’re going their separate ways.

آن‌ها به سمت‌های جداگانه‌ای هستند.

(این عبارت به معنی این است که دو نفر تصمیم گرفته‌اند از هم جدا شوند یا هر کدام به سمت خود بروند)


We’re still working things out.

ما هنوز داریم راه حل‌ها را پیدا می‌کنیم.

(این عبارت به معنی این است که در حال حل مشکلات و اختلافات در رابطه هستند)


They’re going steady.

آن‌ها رابطه‌ی جدی و پایداری دارند.

(این عبارت به معنی داشتن یک رابطه ثابت و پایدار است که احتمالا به ازدواج منجر می‌شود)


We’re trying to rekindle the flame.

ما سعی داریم شعله‌ی عشق را دوباره برافروزیم.

(این عبارت به معنی این است که در حال تلاش برای ترمیم رابطه و احیای احساسات عاشقانه هستند)


We’re just friends.

ما فقط باهم دوستیم.


Our relationship is strictly platonic.

ما یه رابطه‌ی افلاطونی باهم داریم

(رابطه‌ای که افلاطونی باشد صرفا دوستانه است و روابط جنسی در آن نیست)

روز مادر به انگلیسی
روز مادر به انگلیسی

I’m single.

من مجردم

( در هیچ رابطه‌ای با کسی نیستم)


I have a boyfriend/ girlfriend.

من دوست‌دختر/ دوست‌پسر دارم.


We’re engaged.

ما باهم نامزد هستیم.


We’re dating.

ما باهم قرار (قرار عاشقانه) می‌‌گذاریم.


I’m in a relationship.

من در رابطه (عاشقانه) هستم. (با کسی رابطه دارم)


We’re going to get married.

ما قرار است باهم ازدواج کنیم.


We’re getting married in June.

ما در ماه ژوئن ازدواج می‌کنیم.


10. We broke up.

ما رابطه‌یمان را باهم تمام کردیم (اصطلاحا بهم زده‌ایم)


بیشتر بخوانید:

شنبلیله به انگلیسی

لغات و اصطلاحات اشکال هندسی در زبان انگلیسی

یادگیری جملات مرکب در انگلیسی

بیماری ها به انگلیسی

آزمون TOEIC

ترجمه جواب آزمایش

ممنون به انگلیسی،تشکر کردن به انگلیسی

آموزش زبان ترکی

حشرات در زبان انگلیسی


11. My wife and I are separated.

همسرم و من جدا از هم زندگی می‌کنیم

(کلمه‌ی separated در انگلیسی زمانی استفاده می‌شودکه هنوز از لحاظ قانونی بایکدیگر رابطه دارید اما به دلایلی جدا از هم زندگی می‌کنید.)

12. I’m married.

من متاهلم.


13. They′re newlyweds.

آن‌ها تازه عروس و داماد هستند.


14. I’ve been married for …

من بک مدت است که متاهلم.


15. We’re getting divorced.

ما داریم طلاق می‌گیریم. (به صورت رسمی و قانونی از هم جدا شدن و رابطه‌ی خود را تمام کردن)


16. My relationship with Shane is complicated.

رابطه‌ام با شِین پیچیده است.


17. I’m widowed.

من بیوه‌ام. (این صفت را می‌توان برای هر مرد و زنی که همسرش را از دست داده است استفاده کرد.)


18. I’m not looking for anything serious.

من دنبال چیز (رابطه‌ی) جدی‌ای نیستم.

19. I think she’s into me.

فکر می‌کنم او از من خوشش می‌آید.

(من را دوست دارد)

ولنتاین به انگلیسی
ولنتاین به انگلیسی

20. We’re seeing each other. It’s not serious though.

ما همدیگر را ملاقات می‌کنیم، هرچند موضوع خیلی جدی نیست.


21. We are common-law partners.

ما مدتی است که با هم زندگی می‌کنیم.

(این عبارت به معنی این است که افراد با هم زندگی می‌کنند و اصطلاحا شریک زندگی یکدیگر هستند اما رسما با هم ازدواج نکرده‌اند)


22. I’m not quite over my ex.

من هنوز (از لحاظ احساسی) ….. سابقم را فراموش نکردم.

(در جای خالی می‌تواند هر اسمی قرار بگیرد اعم از دوست‌دختر، دوست‌پسر یا همسر)


23. I’m not divorced yet.

من هنوز مطلقه نیستم.

(هنوز طلاق نگرفتم)


24. I’m interested in Emily.

من به امیلی علاقه دارم.


25. I have a crush on them.

من روی آن‌ها کراش دارم .

(این اصطلاح به معنی به کسی احساسات عاشقانه داشتن است)


26. I’m crazy in love with you.

من دیوانه‌وار عاشقتم.


27. We’ve been together for two years and we’re going steady.

ما به مدت دو سال با یکدیگر بوده‌ایم و رابطه‌یمان دارد محکم‌تر وجدی‌تر می‌شود.


28. My parents met my fiancé yesterday.

والدینم نامزدم را دیروز ملاقات کردند.


29. Aaron and Sam are inseparable these days.

آرون و سَم این روزها از یکدیگر جدا نمی‌شوند.

(عبارت inseparable برای زوج‌هایی که رابطه‌شان را تازه شروع کرده‌اند و بیشتر اوقات کنار یکدیگر‌اند استفاده می‌شود.)

30. I am not on speaking terms with John.

من با جان حرف نمی‌زنم.

(عبارت be on… terms with sb به معنی رابطه‌ی خوب یا بد داشتن با افراد است. و در اینجا به این معنی است که چون من از جان عصبانی‌ام، به ندرت با او حرف می‌زنم.)

خیانت به انگلیسی
خیانت به انگلیسی

31. My girlfriend is dumping me.

دوست‌دخترم دارد با من بهم می‌زند.

(رابطه‌اش را با من تمام می‌کند)

(از این عبارت زمانی استفاده می‌شود که در رابطه‌ای، یکی از طرفین خواستار پایان رابطه باشد و این پایان اصولا با شکستن دل طرف مقابل همراه است)

متاهل به انگلیسی برای بیو

Married (for men):

 • I am married.
 • My marital status is married.
 • I’m a married man.
 • I’ve tied the knot.
 • I’m hitched.

Married (for women):

 • I am married.
 • My marital status is married.
 • I’m a married woman.
 • I’ve tied the knot.
 • I’m hitched.
کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام
کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام

زن متاهل به انگلیسی : “Married woman”

سوالات متداول متاهل به انگلیسی

سوالات مربوط به وضعیت تاهل:

Are you married? (متاهل هستید؟)
Are you single? (مجرد هستید؟)
Are you in a relationship? (در رابطه هستید؟)
Are you engaged? (نامزد هستید؟)
What is your marital status? (وضعیت تاهل شما چیست؟)

سوالات مربوط به همسر:

What is your spouse’s name? (اسم همسرتان چیست؟)
What does your spouse do for a living? (همسرتان چه شغلی دارد؟)
How long have you been married? (چقدره که ازدواج کردید؟)
Where did you meet your spouse? (چطور با همسرتان آشنا شدید؟)
Do you have any children? (بچه دارید؟)

سوالات مربوط به ازدواج:

When did you get married? (کی ازدواج کردید؟)
Where did you get married? (کجا ازدواج کردید؟)
What was your wedding like? (عروسیتان چطور بود؟)
What is the best thing about being married? (بهترین چیز در مورد متاهل بودن چیست؟)
What is the most challenging thing about being married? (چالش برانگیزترین چیز در مورد متاهل بودن چیست؟)

امتیاز شما به این مقاله
https://radtime.org/?p=14576
اشتراک گذاری:

نظرات

1 نظر در مورد  متاهل به انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *